πλανήτης ελληνικής κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ

Το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.) σε συνεργασία με την Ομάδα Χρηστών Κοινότητας Wikipedia στην Ελλάδα και με το Tμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διοργανώνει το «Εργαστήριο λημματογράφησης οικονομικών όρων στην Wikipedia».

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Επαγγελματίες βιβλιοθηκονόμους,
 • Φοιτητές των σχολών βιβλιοθηκονομίας,
 • Αποφοίτους και φοιτητές των οικονομικών τμημάτων, αλλά και
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο για προσθήκη όρων στη Wikipedia.

Σκοπός της δράσης είναι :

 • η καταχώρηση νέων όρων
 • η βελτίωση υπαρχόντων οικονομικών λημμάτων, καθώς και
 • η εξοικείωση των ενδιαφερόμενων με την προσθήκη και ενημέρωση όρων στη Wikipedia.

Πού και Πότε: Το Εργαστήριο θα διεξαχθεί στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 και κατά τις ώρες 10.00 – 13.00. Ώρα προσέλευσης: 9.30 π.μ.

Αρ. Συμμετεχόντων : Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν μπορεί να ξεπερνά τους 30 Δηλώστε τη συμμετοχή σας εδώ.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η εφαρμογή των αιτήσεων θα κλείσει μόλις συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων. Η συμμετοχή είναι δωρεάν ενώ θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Του Παναγιώτη Παπαντωνάκη

Στα πλαίσια του Google Summer of Code 2019 αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα Windows για την εξαγωγή γλωσσικών χαρακτηριστικών από αρχεία κειμένου με τίτλο Development of a Tool for Extracting Quantitative Text Profiles.

Περιγραφή

Ένα σημαντικό μέρος των μεγάλων δεδομένων (big data), που διακινείται καθημερινά στο διαδίκτυο, αποτελείται από κείμενα. Από απλά tweets και κοινοποιήσεις στο facebook έως άρθρα, ειδήσεις και επιστημονικά περιοδικά, τα κείμενα υπάρχουν παντού και αποθηκεύουν τεράστια πληροφορία. Την πληροφορία αυτή την αξιοποιεί, για την εξαγωγή διάφορων γλωσσολογικών χαρακτηριστικών, ένας συγκεκριμένος επιστημονικός κλάδος (Υπολογιστική Γλωσσολογία), αναλύοντάς την με ειδικά προγραμματιστικά πακέτα και αλγόριθμους.

Δυστυχώς, κάθε πακέτο, που υπάρχει διαθέσιμο, δεν συγκεντρώνει όλους τους επιθυμητούς γλωσσολογικούς δείκτες και, επιπλέον, δεν είναι πολύ φιλικό στη χρήση από κάποιον χωρίς ιδιαίτερες προγραμματιστικές γνώσεις, όπως οι άμεσα ενδιαφερόμενοι ερευνητές.

 Στόχος της εργασίας είναι να διευκολύνει την έρευνα στην υπολογιστική γλωσσολογία, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα υπολογιστή με γραφικό περιβάλλον (GUI), που θα είναι φιλικό στο χρήστη, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα χωρίς προγραμματιστικές γνώσεις και το οποίο θα επιτρέπει την ανάλυση αρχείων κειμένου ως προς τους πιο γνωστούς δείκτες, την προβολή και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Το πρόγραμμα ενσωματώνει σε μια ενιαία πλατφόρμα ήδη υπάρχουσες, ετερογενείς βιβλιοθήκες και πακέτα και έχει μεγάλο βαθμό κλιμακωσιμότητας και επεκτασιμότητας, καθώς επιτρέπει την εισαγωγή αλγορίθμων από το χρήστη για επιπλέον ανάλυση των αρχείων, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες του.

Οργάνωση Εργασίας

        Η εργασία χωρίστηκε σε 2 μέρη:

 • Δημιουργία των scripts που υλοποιούν την ανάλυση του κειμένου

Σε αυτό το μέρος, αρχικά, ελέγχθηκαν οι υπάρχουσες βιβλιοθήκες ανάλυσης φυσικής γλώσσας, σε σχέση με την ποικιλία υλοποιημένων δεικτών, τις υποστηριζόμενες γλώσσες, την απόδοση καθώς και τη μεταξύ τους συμβατότητα. Οι βιβλιοθήκες που επιλέχθηκαν τελικά, είναι οι quanteda και koRpus, που συνιστούν πακέτα της R, μιας γλώσσας που είναι σχετικά γνωστή στο κυρίως κοινό που απευθύνεται η εφαρμογή.

Με τη χρήση διαφόρων συναρτήσεων τους, κατασκευάστηκαν τα 3 αρχεία, readability_indices.R, lexdiv_indices.R, misc_indices.R, που κάνουν ανάλυση ως προς την αναγνωσιμότητα, τη λεκτική ποικιλία και άλλους δείκτες, αντίστοιχα. Τα αρχεία αυτά παίρνουν ως είσοδο το φάκελο που είναι εγκατεστημένες οι βιβλιοθήκες της R, τα αρχεία που πρόκειται να αναλυθούν και τους δείκτες που θα υπολογιστούν και εξάγουν τα αποτελέσματά τους σε ένα json αρχείο.

 • Ανάπτυξη του γραφικού περιβάλλοντος

Σε αυτό το μέρος, έπρεπε να παρθεί η πιο σημαντική σχεδιαστική επιλογή· το πρόγραμμα θα δούλευε τοπικά (desktop) ή σε ιστοσελίδα; Αφού συγκεντρώθηκαν και αξιολογήθηκαν τα θετικά κι αρνητικά για κάθε προσέγγιση, αποφασίστηκε το γραφικό περιβάλλον να αναπτυχθεί ως τοπικό πρόγραμμα, έτσι ώστε, μετά την εγκατάσταση και τη χρήση για πρώτη φορά (κατά την οποία γίνεται λήψη των απαραίτητων βιβλιοθηκών) να είναι διαθέσιμο offline και να επιτρέπει την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων (που στην περίπτωση της ιστοσελίδας θα απαιτούσε πολύ γρήγορο upload από τη μεριά του χρήστη). Βέβαια, για να είναι πιο εύκολο ένα μελλοντικό μεταφορά της εφαρμογής online, χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξή της το electron, μια πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα μιας υβριδικής προσέγγισης. Ουσιαστικά, η πλατφόρμα αυτή, που λειτουργεί και σαν το back-end της εφαρμογής, επιτρέπει τη δημιουργία τοπικών προγραμμάτων με τη χρήση τεχνολογιών διαδικτυακού προγραμματισμού, όπως CSS, Javascript και HTML.

Στο front-end χρησιμοποιήθηκαν το ReactJS, που είναι μια βιβλιοθήκη της Javascript για την κατασκευή γραφικών περιβαλλόντων, που αποτελεί τη βάση τόσο για τη δομή όσο και για τη λειτουργικότητα της εφαρμογής. Για το styling του προγράμματος  χρησιμοποιήθηκε η CSS βιβλιοθήκη Material-UI.

Τέλος, η εφαρμογή περιλαμβάνει και μια βάση δεδομένων. Μιας που τα δεδομένα μας είναι ημιδομημένα, μια NoSQL βάση, όπως η MongoDB, κρίθηκε ως η κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί.

Οδηγίες και Παράδειγμα χρήσης

Για τη χρήση της εφαρμογής είναι απαραίτητο να έχει το σύστημα εγκατεστημένα:

 • τη γλώσσα R και
 • τη βάση MongoDB (στη θήρα 27017, όπως ορίζεται εξαρχής στην εγκατάστασή της)

Η εγκατάσταση γίνεται πατώντας διπλό κλικ στο setup.exe.Έπειτα από την εγκατάσταση, για την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή, είναι απαραίτητη η σύνδεση στο διαδίκτυο, για τη λήψη και εγκατάσταση των βιβλιοθηκών που εκτελούν την επεξεργασία των κειμένων. Αυτή είναι και η μόνη φορά που η εφαρμογή απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο.

Αρχικά, ζητείται από το χρήστη η εισαγωγή του φακέλου που είναι εγκατεστημένη η R, καθώς και ενός φακέλου για την αποθήκευση των βιβλιοθηκών (αυτός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε φάκελος). Οι επιλογές αυτές μπορούν να αλλάξουν πατώντας File > Settings.

demo1.png

Μετά από την αποθήκευση των επιλογών πραγματοποιείται η λήψη των βιβλιοθηκών. Το συνολικό μέγεθος είναι ~500MB, οπότε η διαδικασία μπορεί να κρατήσει λίγη ώρα. Στο τέλος θα εμφανιστεί κατάλληλο μήνυμα στην κονσόλα, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της εφαρμογής.

demo image 2

Από αυτό το σημείο, η εφαρμογή είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί. Στα αριστερά υπάρχει μια μπάρα πλοήγησης στα 3 βασικά παράθυρά της:

 • το Input, στο οποίο ο χρήστης μπορεί να εισαγάγει, να επιλέξει ή να διαγράψει προς ανάλυση αρχεία
demo image 4
 • το Scripts, στο οποίο γίνεται η επιλογή των δεικτών που πρόκειται να υπολογιστούν. Οι δείκτες μπορεί να ανήκουν είτε στους βασικούς (built-in)
demo image 5

είτε να δίνονται από το χρήστη, μέσα από την καρτέλα Custom Script. Σε αυτήν, ο χρήστης μπορεί να εισαγάγει ένα δικό του script (όνομα, path, περιβάλλον εκτέλεσης, ίσως script arguments) για να εκτελεστεί μαζί με τα υπόλοιπα

demo image 6
 • το Results, στο οποίο γίνεται η εκτέλεση των scripts και η προβολή και εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε μορφή json, text ή csv
demo image 7

Επόμενα βήματα

Το πρόγραμμα μέσα στο τρίμηνο του Google Summer of Code ξεκίνησε από το μηδέν και έφτασε σε επαρκές επίπεδο λειτουργικότητας, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί alpha version. Βεβαίως, υπάρχουν ακόμα πολλά που μπορούν να γίνουν, κάποια από τα οποία περιγράφονται εδώ. Το τελικό παραδοτέο περιλαμβάνει links και πληροφορίες σχετικά με το έργο.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα πραγματοποιείται για έβδομη χρονιά από τις 5 έως τις 20 Οκτωβρίου 2019 και ήδη στην Ελλάδα πραγματοποιούνται πάνω από 200 εκδηλώσεις.

Το 2019 η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα διεύρυνε σε σημαντικό βαθμό την υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς και στους διοργανωτές δραστηριοτήτων. Προκειμένου να προετοιμαστούν για την κορύφωση της εκστρατείας από τις 5 έως τις 20 Οκτωβρίου 2019, εκπαιδευτικοί και άτομα που αγαπούν τον προγραμματισμό παρακολούθησαν νέο εκπαιδευτικό υλικό, σχέδια μαθημάτων και διαδικτυακά προγράμματα κατάρτισης για να καταστήσουν τα μαθήματα προγραμματισμού πιο ενδιαφέροντα και διασκεδαστικά.

Καταρχάς, το πρώτο Εισαγωγικό Ανοιχτό Μαζικό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού διεξήχθη από τις 3 έως τις 26 Ιουνίου. Αυτό το σύντομο MOOC, διάρκειας 5 ωρών, απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για το πώς να εντάξουν την υπολογιστική σκέψη και τον προγραμματισμό στις τάξεις τους. Το MOOC παρείχε στους δασκάλους καινοτόμες ιδέες, δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό και άλλους πόρους για να τους βοηθήσουν να διοργανώσουν δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Προγραμματισμού, αυξάνοντας το ενδιαφέρον για μάθηση των μαθητών.

Δεύτερον, ο Θερινός Κύκλος Μαθημάτων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού, στα οποία συμμετείχαν επιλεγμένοι επικεφαλής εκπαιδευτικοί που λειτουργούν σαν πολλαπλασιαστές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 12 Ιουλίου. Αυτό το μοναδικό πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης ενίσχυσε τους επικεφαλής εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχοντάς τους εργαλεία, πρακτικά εργαστήρια και εκπαιδευτικούς πόρους, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τον προγραμματισμό στις τάξεις τους, ενώ παράλληλα ανέπτυξαν καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας για να αυξήσουν τη γνώση και το ενδιαφέρον των μικρότερων μαθητών. Το πρόγραμμα μαθημάτων βασίζεται στο αποκλειστικό μάθημα Βασικές Αρχές της Πληροφορικής (Computer Science Fundamentals) από το πρόγραμμα μαθημάτων του Code.org και στη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού.

Τρίτον, ένα MOOC για Προχωρημένους για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου με διάρκεια πέντε εβδομάδες. Το εν λόγω MOOC αποσκοπούσε να διευρύνει τις παιδαγωγικές ικανότητες και πρακτικές των εκπαιδευτικών, βελτιώνοντας τις γνώσεις τους σχετικά με τον προγραμματισμό και την υπολογιστική σκέψη. Το μάθημα θα επικεντρωνόταν στην παρουσίαση ορισμένων δραστηριοτήτων για σχολικές τάξεις σχετικά με τη Scratch, την ανάπτυξη εφαρμογών, τα μαστορέματα, τις κατασκευές και τη ρομποτική. Το συγκεκριμένο παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν τις ικανότητες και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να υλοποιήσουν αποτελεσματικά δραστηριότητες προγραμματισμού στην τάξη και να λάβουν μέρος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα βασίζεται σε ένα ολοένα και μεγαλύτερο δίκτυο που αποτελείται από περίπου 80 εθελοντές εθνικούς πρέσβεις, 42 εθνικούς συντονιστές σε Υπουργεία Παιδείας και 280 επικεφαλής εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού του 2018, όπου έλαβαν μέρος πάνω από το 10% των σχολείων σε όλη την ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ συμμετείχαν συνολικά 2,7 εκατομμύρια άτομα σε περίπου 44 000 εκδηλώσεις.

Προκειμένου να φιλοξενηθεί ακόμα μεγαλύτερο κοινό το 2019, έχουν γίνει σημαντικές επικαιροποιήσεις στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού παρέχοντας πιο ολοκληρωμένα εργαλεία, πληροφορίες, καθώς και εκπαιδευτικούς και διδακτικούς πόρους στις 29 γλώσσες που είναι διαθέσιμες επί του παρόντος στον δικτυακό τόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα και τις προγραμματισμένες δραστηριότητες για το 2019 και μελλοντικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους τοπικούς πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο info@CodeWeek.eu. Ιδιαίτερα σημαντική είναι ακόμη η καταχώριση των πιθανών δράσεων στο https://codeweek.eu/events.

Το Media Literacy Institute και το Journalists About Journalism (www.jaj.gr) διοργανώνουν για τρίτη συνεχή χρονιά την Ελληνική Εβδομάδα για την Παιδεία στα ΜΜΕ, από τις 9 έως τις 15 Νοεμβρίου 2019.

 • Ποια είναι η έννοια της παιδείας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και πόση σημασία έχει αυτή στην καθημερινή μας ζωή;
 • Πόσο συνδεδεμένη είναι η πληροφόρηση με την παραπληροφόρηση στα ΜΜΕ και το διαδίκτυο;
 • Τι ρόλο παίζει η τεχνητή νοημοσύνη στις ειδήσεις και το οπτικοακουστικό περιεχόμενο που μεταδίδουμε, λαμβάνουμε ή δημιουργούμε σε διάφορες πλατφόρμες επικοινωνίας;
 • Μπορούν οι βιβλιοθήκες να βοηθήσουν στην αναγνώριση ψευδών ειδήσεων;

Αυτά και άλλα σχετικά ερωτήματα θα διερευνηθούν μέσα από μια σειρά δράσεων στο πλαίσιο της διοργάνωσης, που έχει ως στόχο να τονίσει τη σημασία της ειδησεογραφικής παιδείας στα ΜΜΕ και την πληροφορία, της ειδησεογραφικής παιδείας (media, information & news literacy).
Ακολουθώντας το μοντέλο των αντίστοιχων εκδηλώσεων της UNESCO, η Ελληνική Εβδομάδα για την Παιδεία στα Μέσα επιχειρεί, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, να εξοικειώσει τους πολίτες κάθε ηλικίας με τις βασικές αρχές, έννοιες και γνώσεις, έτσι ώστε να μπορούν να κρίνουν και να ελέγχουν το online και το έντυπο περιεχόμενο που αναζητούν, διαβάζουν,
αναπαράγουν ή δημιουργούν οι ίδιοι, αλλά και τις πληροφορίες που διακινούνται στο διαδίκτυο, σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, ΜΜΕ και δημοφιλείς πλατφόρμες επικοινωνίας.


Η 3 η Ελληνική Εβδομάδα για την Παιδεία στα ΜΜΕ «ανοίγει» στις 9 Νοεμβρίου 2019 με μια σειρά εργαστηρίων από ειδικούς, ξένους και Έλληνες, εισηγητές, προσκεκλημένους από διαφορετικές βιβλιοθήκες της Αθήνας και με κεντρικό θέμα: «Ψευδείς ειδήσεις: Πληροφορία
και Βιβλιοθήκες»
.

Στις 15 Νοεμβρίου και στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου με θέμα: «Παραπληροφόρηση στον Κυβερνοχώρο: Η Παιδεία στα Μέσα συναντά την Τεχνητή Νοημοσύνη», ειδικοί από το χώρο της δημοσιογραφίας, της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας και των θετικών επιστημών, θα ασχοληθούν με το ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο της ενημέρωσης σήμερα.

Οι δράσεις είναι ελεύθερες για το κοινό.

 • Σάββατο 9 Νοεμβρίου: Εργαστήρια: Ψευδείς ειδήσεις: Πληροφορία και Βιβλιοθήκες

Πού: Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο) Συνδιοργάνωση: MLI & “Συνεργασία” – Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών που απαρτίζεται από τους: Goethe-Institut Athen, Ινστιτούτο Θερβάντες Αθηνών, Κέντρο Τεκμηρίωσης Αμερικανικής Πρεσβείας, Βιβλιοθήκη Βορείων Χωρών, Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκoνόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Ίδρυμα Ευγενίδου, Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, Δ

 • Σάββατο 9 Νοεμβρίου – Παρασκευή 15 Νοεμβρίου: Ενημερωτική καμπάνια για την Παιδεία στα Μέσα στα social media

Πού: Social Media (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram) MLI & JAJ

(https://www.facebook.com/journalistsaboutjournalism ) https://twitter.com/JaJ_GR https://www.linkedin.com/company/journalistsaboutjournalism/ https://twitter.com/JaJ_GR/

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πραγματοποιείται ενημερωτική καμπάνια για θέματα που σχετίζονται με την Παιδεία στα ΜΜΕ, με την προβολή βίντεο, συνεντεύξεων και άλλου υλικού στα social media του MLI & JAJ.

 • Παρασκευή 15 Νοεμβρίου: Διεθνές Συνέδριο «Παραπληροφόρηση στον Κυβερνοχώρο: Η Παιδεία στα Μέσα συναντά την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Πού: Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Χίλλ 3-5, Αθήνα)

Συνδιοργάνωση: MLI, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Πάντειου Πανεπιστημίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως οι δημόσιες συμβάσεις, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η ασφάλεια των προϊόντων και των μεταφορών, η πυρηνική ασφάλεια, η δημόσια υγεία, η προστασία των καταναλωτών και των δεδομένων.

Πριν από λίγες ημέρες Συμβούλιο ενέκρινε τύποις τους νέους κανόνες για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Οι νέοι κανόνες απαιτούν τη δημιουργία ασφαλών διαύλων αναφοράς τόσο εντός του ίδιου του οργανισμού —ιδιωτικού ή δημόσιου— όσο και στις δημόσιες αρχές. Επίσης, θα προσφέρουν υψηλό επίπεδο προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος έναντι πιθανών αντιποίνων και θα υποχρεώσουν τις εθνικές αρχές να ενημερώνουν δεόντως τους πολίτες και να εκπαιδεύουν τους δημοσίους υπαλλήλους σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των καταγγελιών.

Στη συνέχεια, τα κείμενα θα υπογραφούν επισήμως και θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν τους νέους κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία εντός προθεσμίας δύο ετών.

Τα κυριότερα στοιχεία του συμβιβαστικού κειμένου περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Δημιουργία διαύλων αναφοράς εντός των εταιρειών/διοικήσεων: το κείμενο προβλέπει την υποχρέωση δημιουργίας ουσιαστικών και αποτελεσματικών διαύλων αναφοράς εντός των εταιρειών που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζόμενους ή στις πόλεις άνω των 10.000 κατοίκων. Αυτό θα συμβάλει στην ανάπτυξη υγιούς εταιρικής νοοτροπίας.
 • Ιεράρχηση των διαύλων αναφοράς: οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος προτρέπονται να χρησιμοποιούν κατ’ αρχάς τους εσωτερικούς διαύλους της εταιρείας τους, προτού στραφούν προς τους εξωτερικούς διαύλους που θα πρέπει να δημιουργήσουν οι δημόσιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση, οι καταγγέλλοντες δεν χάνουν την προστασία τους εάν αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν εξαρχής τους εξωτερικούς διαύλους.
 • Με τους νέους κανόνες προστατεύονται περισσότερα προφίλ: Στα προστατευόμενα πρόσωπα περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός ατόμων που θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για παραβάσεις στο εργασιακό τους πλαίσιο, π.χ. υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπαλλήλων σε εθνικό/τοπικό επίπεδο, εθελοντές και ασκούμενοι, μη εκτελεστικά στελέχη, μέτοχοι κ.λπ.
 • Ευρύ πεδίο εφαρμογής: οι νέοι κανόνες θα καλύπτουν τομείς όπως οι δημόσιες συμβάσεις, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η δημόσια υγεία κ.λπ. Για λόγους ασφαλείας δικαίου, στο παράρτημα της οδηγίας περιλαμβάνεται κατάλογος όλων των καλυπτόμενων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ. Κατά την εφαρμογή των νέων κανόνων, τα κράτη μέλη μπορούν να δρουν και πέραν του καταλόγου αυτού.
 • Μέτρα στήριξης και προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος: οι κανόνες προβλέπουν διασφαλίσεις για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος από αντίποινα, όπως απόλυση, υποβιβασμός και εκφοβισμός. Προστατεύονται επίσης εκείνοι που βοηθούν τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, όπως οι συνάδελφοι και οι συγγενείς τους. Η οδηγία περιλαμβάνει επίσης κατάλογο όλων των μέτρων στήριξης που θα τεθούν σε εφαρμογή υπέρ των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.
 • Υποχρέωση των αρχών και των επιχειρήσεων να παρέχουν ενημέρωση: οι κανόνες προβλέπουν την υποχρέωση των αρχών να απαντούν και να δίνουν συνέχεια στις καταγγελίες των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος εντός 3 μηνών (με δυνατότητα παράτασης σε 6 μήνες για τους εξωτερικούς διαύλους σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις).

Ιστορικό

Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος είναι τα πρόσωπα που καταγγέλλουν, όταν τα διαπιστώνουν στο πλαίσιο της εργασίας τους, παραπτώματα που μπορούν να βλάψουν το δημόσιο συμφέρον έχοντας, για παράδειγμα, αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, καθώς και τα δημόσια οικονομικά.

Η προστασία των μαρτύρων δημόσιου συμφέροντος σήμερα χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό. Επί του παρόντος, μόνο δέκα χώρες της ΕΕ διαθέτουν πλήρη νομοθεσία για την προστασία τους. Σε επίπεδο ΕΕ, μόνον σε πολύ περιορισμένο αριθμό τομέων (κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών) υπάρχει νομοθεσία που περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

Σε μελέτη που διεξήγαγε η Επιτροπή το 2017, εκτιμήθηκε ότι οι απώλειες δυνητικών κερδών που οφείλονται στην έλλειψη προστασίας των μαρτύρων δημόσιου συμφέροντος, μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις, κυμαίνονται από 5,8 ως 9,6 δισ. ευρώ ετησίως για την ΕΕ συνολικά.

Οδηγία σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης – νομοθετικό κείμενο

Οδηγία σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης – δηλώσεις

Πηγή άρθρου: https://www.lawspot.gr/

Στις 11 – 13  Οκτωβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα διοργανωθεί η FOSSCOMM 2019, το μεγαλύτερο ετήσιο συνέδριο ανοιχτού λογισμικού και τεχνολογιών στη Ελλάδα.

H Fosscomm οργανώνεται από τις Ελληνικές κοινότητες του Ελεύθερου και Ανοιχτού Λογισμικού σε διαφορετική πόλη κάθε χρόνο, και συμμετέχουν σε αυτή κοινότητες, προγραμματιστές και εταιρείες που ασχολούνται με τις Ανοιχτές Τεχνολογίες. Στη Fosscomm συμμετέχουν κάθε χρόνο περισσότεροι από 800 σύνεδροι. Μέχρι τώρα έχουν διοργανωθεί συνολικά 11 συνέδρια Fosscomm ξεκινώντας από το 2008 σε Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Σέρρες, Αθήνα, Λαμία, Αθήνα, Πειραιά , Αθήνα και Ηράκλειο αντίστοιχα.

Φέτος η FOSSCOMM θα περιλαμβάνει πάνω από 40 ομιλίες και εργαστήρια (workshops) σε θέματα Ανοιχτού λογισμικού, Ανοιχτού περιεχομένου, Ανοιχτών δεδομένων, Ανοιχτών τεχνολογιών, Ανοιχτής σχεδίασης και Ανοιχτών αδειών. Θα συγκεντρωθούν μέλη από την ακαδημαϊκή κοινότητα, το χώρο των κοινών, τις κοινότητες ανοιχτού λογισμικού, τις κοινότητες ανοιχτών τεχνολογιών, τις εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτού λογισμικού και όσοι ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον ανοιχτό κώδικα και τις ανοιχτές τεχνολογίες.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, στηρίζει την διοργάνωσή την FOSSCOMM και θα συμμετέχει με παρουσιάσεις για το Ανοιχτό Λογισμικό, τις Ανοιχτές Τεχνολογίες, το MyData και το Google Summer of Code

Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της FOSSCOMM 2019 στο https://www.fosscomm.gr .

Μπορείτε να ενημερώνεστε για νέα σχετικά με το συνέδριο σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω συνδέσμους:
→  Website: https://2019.fosscomm.gr/
→  Facebook: https://www.facebook.com/Fosscomm-2019-348234339138486/
→  Twitter: https://twitter.com/fosscomm2019

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Το Bitcoin startup που έχει δημιουργήσει μια από τις τρεις ποιο δημοφιλής εφαρμογές για το lightning network η Γαλλική Acinq ανακοίνωσε σήμερα ότι συγκέντρωσε 8 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ένας από τους κύριους χρηματοδότες είναι η επενδυτική γαλλική κρατική τράπεζα  Bpifrance κάνοντας και το πρώτο της επενδυτικό βήμα στον χώρο του blockchain με στέλεχος της τράπεζας να αναφέρει στο Coindesk ότι το Bitcoin γίνετε πλέον ένα βασικό στοιχείο της παγκόσμιας οικονομίας.

Ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής είναι το επενδυτικό fund Idinvest Partners.

Ο CEO του Γαλλικού startup ανέφερε στο bitcoinmagazine ότι με αυτά τα κεφάλαια θα μπορέσουν να αναπτύξουν και να προσφέρουν πολύ καλύτερη εμπειρία στον τελικό χρήστη με του mobile wallet και τις εμπορικές εφαρμογές που έχουν δημιουργήσει βασισμένες στο δίκτυο παράλληλων πληρωμών του Bitcoin lightning network

H Acinq έχει αναπτύξει το mobile Bitcoin lightning wallet Eclair καθώς και το lightning api Strike για ψηφιακά εμπορικά καταστήματα.

 

 

 

The post 8 εκατομμύρια δολάρια συγκέντρωσε το Bitcoin lightning startup Acinq appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

MyData Hub Greece meetup Ο Θόδωρος Καρούνος και ο Μιχάλης Βαφόπουλος σας προσκαλούν τo Σάββατο 12 Οκτωβρίου, ώρα 12:00, στη Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική, Αιθ. 3 (1ος Όροφος), Παπασιοπούλου 2-4, 35131 Λαμία (https://tinyurl.com/y3cylzb3) για μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με την αξιοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε μια fair data economy.  Πιο ... Read more

Το διάστημα 16 έως 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο το 2ο Διεθνές Συνέδριο Open Science Fair, με κύρια θεματική την Ανοικτή Επιστήμη και τα δομικά στοιχεία του ανοικτού ψηφιακού οικοσυστήματος έρευνας. Στο συνέδριο συμμετείχαν ερευνητές, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και διαχειριστές ερευνητικών υποδομών, χρηματοδότες έρευνας και εκπρόσωποι βιβλιοθηκών, αναδεικνύοντας τον συμπληρωματικό ρόλο των αντίστοιχων κοινοτήτων κατά τη μετάβαση προς το νέο παράδειγμα επιστημονικής επικοινωνίας που αντιπροσωπεύει η Ανοικτή Επιστήμη.

Οι ενότητες του συνεδρίου εστίασαν στις διαδικασίες διαμόρφωσης νέων και συνεργατικών προτύπων έρευνας, παρουσιάζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις, τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις που συνεπάγεται η πραγμάτωση της Ανοικτής Επιστήμης. Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από διακεκριμένους ομιλητές, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της έρευνας, προβάλλοντας παραδείγματα που υπογραμμίζουν τους τρόπους με τους οποίους η κουλτούρα της ανοικτότητας στην επιστήμη διαμορφώνει και επηρεάζει τον αντίκτυπο της έρευνας. Παράλληλα, τονίστηκε ο ρόλος των ψηφιακών ερευνητικών υποδομών στη βιωσιμότητα του νέου παραδείγματος έρευνας.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν τα δίκτυα και οι υπηρεσίες που παρέχονται στην ερευνητική κοινότητα, με έμφαση στην επιμέρους συμβολή των διάφορων κοινοτήτων πρακτικής, αλλά και ο κεντρικός ρόλος των ερευνητών ως παραγωγών και διαχειριστών της επιστημονικής πληροφορίας. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες τεχνικές υλοποιήσεις, ροές εργασιών και οδικοί χάρτες για τη βελτίωση της διάχυσης και της επανάχρησης των πρωτογενών δεδομένων και των δημοσιεύσεων, πολιτικές για τη δειαχείρισή τους, υπό το πρίσμα της αναδιαμόρφωσης του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Νέφος για την Ανοικτή Επιστήμη (EOSC).

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, το δίκτυο OPERAS, στο οποίο το ΕΚΤ συμμετέχει ως κύριος εταίρος, οργάνωσε συνάντηση εργασίας με αντικείμενο τον προσδιορισμό της έννοιας των «fair data» (ανιχνεύσιμα, προσβάσιμα, διαλειτουργικά και επαναχρησιμοποιήσιμα δεδομένα) στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (ΑΚΕ), καθώς και την παρουσίαση πρακτικών λύσεων που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω διάχυσή τους στον χώρο της έρευνας στις ΑΚΕ. Παράλληλα,  στο πλαίσιο της συνεδρίας “Fostering a FAIR Research Culture: What Works?” συνεργάτες του ΕΚΤ παρουσίασαν τα πρότυπα για την υιοθέτηση πολιτικών Ανοικτής Επιστήμης από φορείς και χρηματοδότες έρευνας, καθώς και λοιπές δράσεις υποστήριξης των συγκεκριμένων φορέων από το OpenAIRE Advance.

Πηγή άρθρου: http://blog.openaccess.gr/?p=4515

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Η ομιλία του Ανδρέα Αντωνόπουλου που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι στην Αθήνα στο Orange Grove

The post H ομιλία του Ανδρέα Αντωνόπουλου στην Αθήνα appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ προκηρύσσει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη  σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου ανάπτυξης της πλατφόρμας ανοιχτών δεδομένων στο πλαίσιο του έργου ODEON.

Συγκεκριμένα η σύμβαση θα αφορά την απασχόληση ενός προγραμματιστή/ριας πληροφοριακών συστημάτων με αντικείμενο  σύμβασης την ανάπτυξη της πλατφόρμας ανοιχτών δεδομένων στο πλαίσιο του έργου ODEON.

Συγκεκριμένα, οι δράσεις που θα κληθούν να διεκπεραιώσουν οι υποψήφιοι, σε αντιστοιχία με τα Παραδοτέα του έργου αφορούν:

• Το συντονισμό της ανάλυσης των τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδιασμού της ψηφιακής πλατφόρμας, σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου σε σχέση με τις απαιτήσεις των ειδικών ομάδων χρηστών και του περιεχομένου που πρόκειται να φιλοξενηθεί στην πλατφόρμα.

• Τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιασμού της πλατφόρμας ανοιχτών δεδομένων

• Την υλοποίηση της ανάπτυξης της της πλατφόρμας ανοιχτών δεδομένων και την εξασφάλιση της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων

Τοποθεσία απασχόλησης: Τα άτομα θα απασχολούνται στην Αθήνα, στο χώρο εργασίας του ΕΕΛΛΑΚ – Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών .

Περισσότερες  και αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν εδώ.

Στις 19 Οκτωβρίου 2019, εκατοντάδες joomlers σε όλο τον κόσμο συντονίζονται και συμμετέχουν στην ανάπτυξη του Joomla 4, ελέγχοντας διορθώσεις στον κώδικα, γράφοντας και μεταφράζοντας κείμενα τεκμηρίωσης, και, προπαντός, διασκεδάζοντας όλοι μαζί.

Στην Ελλάδα το Joomla Users Group (JUG) Athens συμμετέχει σε αυτό το παγκόσμιο event, οργανώνοντας το Pizza Bugs and Fun στο φιλόξενο The Cube Athens! Μέσα από την ομαδικότητα, την καλή διάθεση αλλά και τις άφθονες πίτσες, τα μέλη του JUG Athens, καλούνται να ανακαλύψουν bugs, να ελέγξουν τη διόρθωσή τους και να προτείνουν βελτιώσεις που θα ενισχύσουν διάφορα σημεία του παγκόσμιου project “Joomla 4”.

Όλα αυτά φυσικά, θα διεξαχθούν στο The Cube Athens, ένα μοναδικό μέρος στην καρδιά της Αθήνας όπου οι καινοτόμες ιδέες των ανθρώπων γίνονται πραγματικότητα με κοινό παρονομαστή τη θετική ενέργεια που πηγάζει από μέσα του.

Σε ποιούς απευθύνεται το PBF19;

Σε όλους όσους αγαπούν τη συνεργασία και τον ανοικτό κώδικα! Τα μόνα απαραίτητα χαρακτηριστικά που χρειάζεται κάποιος είναι ομαδικότητα, συμβιβασμό με την Ιταλική κουζίνα (pizza!) και φυσικά αγάπη προς το Joomla CMS και τον τρόπο που αυτό βελτιώνει το Web!

Δε χρειάζεται κάποιος να είναι Web Developer για να βοηθήσει, αρκεί να χρησιμοποιεί το Joomla ως εργαλείο ανάπτυξης ιστοσελίδων και εφαρμογών και να θέλει να προσφέρει σε αυτό.

Πώς θα συμμετάσχω;

Το event περιλαμβάνει δύο κύριους τομείς δραστηριοποίησης και συμβολής για τους συμμετέχοντες, δίχως να περιοριζόμαστε σε αυτούς, ασφαλώς:

 1. το Bug Confirmation και το Patch Testing όπου θα πρέπει με τη χρήση του Patch Tester να επιβεβαιωθεί κάποιο Bug και να ελεγχθεί το εκάστοτε Patch του Joomla 4. Διαβάστε εδώ πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Patch Tester https://docs.joomla.org/Testing_Joomla!_patches/el. Επίσης, χρήσιμο video στα αγγλικά https://www.youtube.com/watch?v=zmnWkMisdJk
 2. αντίστοιχα όσοι το επιθυμούν μπορούν να συνεισφέρουν στο πολύ σημαντικό κομμάτι του Joomla! Project, την τεκμηρίωση. Με μία εγγραφή στο docs.joomla.org οι συμμετέχοντες μπορούν να εμπλουτίσουν την υφιστάμενη τεκμηρίωση ή να μεταφράσουν την ήδη δημοσιευμένη από τα Αγγλικά στα Ελληνικά.

Δήλωσε συμμετοχή στη σελίδα του JUG Athens στο Meetup

Για να μπορείς να συνεισφέρεις ενεργά και αποτελεσματικά,  θα χρειαστεί να φέρεις / προετοιμάσεις τα παρακάτω:

 • Το προσωπικό σου Laptop/Notebook
 • Ένα λογαριασμό στο Glip (RingCentral) για να μπορείς να μιλήσεις με την κοινότητα και να προτείνεις ιδέες και λύσεις
 • Ένα λογαριασμό στο GitHub για να μπορείς να δεις τις αλλαγές που γίνονται και να ανεβάσεις τις δικές σου
 • Μία τοπική εγκατάσταση του Joomla 4. Αυτό είναι προαιρετικό καθώς θα υπάρχουν έτοιμα online installations από την Κοινότητα για χρήστες που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την εγκατάσταση του Joomla!

Χρειάζεται να ανακαλύψω νέα bugs;

Το Joomla 4 έχει ακόμη αρκετά από σφάλματα και βελτιώσεις που δεν έχουν δοκιμαστεί, οπότε μην ανησυχείς, υπάρχει προκαθορισμένη εργασία που πρέπει να γίνει για να μπορέσουν να ενσωματωθούν στον πυρήνα του Joomla! Οι νέες λειτουργίες που περιλαμβάνονται στο Joomla πρέπει πάντα να δοκιμαστούν πριν ενσωματωθούν στην επίσημη έκδοση. Τις περισσότερες φορές χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά ώστε το Joomla! να γίνει καλύτερο!

Τέλος, θα θέλαμε να προσκαλέσουμε όλους τους ενθουσιώδεις χρήστες του Joomla, ανεξάρτητα από τις προηγούμενες γνώσεις τους. Είμαστε ευγνώμονες για οποιαδήποτε υποστήριξη! Η συμμετοχή είναι δωρεάν, καθώς και τα αναψυκτικά με την πίτσα, και η τούρτα για τα γενέθλια του Joomla!.

14 χρόνια Joomla!

joomla-14th-birthday

Φέτος, γιορτάζουμε τα 14 χρόνια ανάπτυξης του Joomla. Στο τέλος του pbf2019, στην ταράτσα του The Cube Athens, κόβουμε την τούρτα μας και γιορτάζουμε την είσοδο του Joomla στην εφηβεία!

Τα καλύτερα είναι μπροστά μας!

Πηγή άρθρου: https://www.joomla.gr

Το Open Society European Institute (OSEPI) και το European Consumer Organisation (BEUC), μαζί με μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, ακτιβιστών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, δημοσίευσαν πριν από λίγες ημέρες μια έκθεση που επικεντρώνεται στις προοπτικές ενός ψηφιακού μετασχηματισμού επικεντρωμένου στον άνθρωπο.

Η ψηφιακή επανάσταση αλλάζει ριζικά κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής στον 21ο αιώνα και είναι σημαντικό οι ρυθμιστικές αρχές να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που επιφέρει αυτή η μεταμόρφωση.

Σύμφωνα με την έρευνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τα ζητήματα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και να επικεντρωθεί στη δημιουργία νέων πολιτικών και κανονισμών βασισμένων σε δικαιώματα, που βασίζονται στην ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα και το κράτος δικαίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα offline υπάρχοντα δικαιώματα προστατεύονται ηλεκτρονικά.

Η έρευνα εντοπίζει οκτώ τομείς προτεραιότητας:

 • Δημοκρατία, θεμελιώδη δικαιώματα και προστασία των καταναλωτών
 • Μια δίκαιη και ανταγωνιστική οικονομία δεδομένων
 • Δημόσιες υπηρεσίες και δημόσια χρηματοδότηση στην έρευνα και τις ψηφιακές τεχνολογίες
 • Πολιτική ανταγωνισμού
 • Τεχνητή νοημοσύνη και αλγοριθμική λήψη αποφάσεων (ADM)
 • Θέσεις εργασίας, απασχόληση και το μέλλον της εργασίας
 • Ψηφιακά δικαιώματα στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ
 • Ανθρωποκεντρική τεχνολογία για κοινωνικό καλό

Διαβάστε την έρευνα εδώ

Πηγή: https://www.opensocietyfoundations.org

On Saturday I felt like drawing and (no surprises here) I decided to create a painting of my cat.

Without further ado, this is the result.

Picatso painting

At the top center and right section of the photo you may notice the paws of my cat which was present during the whole process and which actually is responsible for some of the inconsistencies of the painting (blaming the cat). Imagine a cat having a moving paint brush in front of her and not touching it (never happens).

I would have taken photos showing the progress of the painting but everything was a mess. There was paint everywhere: on my hands, on my clothes, on the cat, on the table I put the canvas on and on the floor too. Everything I touched was turning to blue, brown or white.

I used a painting set that was given to me as a present which had many stuff inside. At some point I mixed acrylic with watercolor paints because they looked the same and I realized it only after bubbles started showing up. The victim was the sky in the window. I tried to remove the pimples but still the new paint didn’t apply well afterwards. I’m very curious to see if the sky will look like this as the days pass by.

Given the outcome, it’s pretty obvious that I am a newbie and I’m missing a lot of basics. I have no technique. I paint rarely but this time I really enjoyed it and even though this looks nothing like Irida (my cat), at least it does look like a cat and I find it “presentable” as opposed to my previous painting attempts. That is a personal success.

I decided to devote some time to learn at least the basics, view some tutorials and of course to practice on plain objects before moving to more complex scenes.

Post Scriptum

You are allowed to laugh with the fact that I used the art tag in this post.

This is Irida on the table of art on a previous attempt.

Picatso

Interesting painting resources

https://www.youtube.com/watch?v=VufykZdkmZ0
A really good video showing how to draw a cat (I watched the video today, level of personal disappointment: 100%).
https://www.youtube.com/watch?v=oWuwxSJTyeQ
Another beautiful video showing how to easily create a painting with a very nice landscape with relatively simple steps.

I had been stubbornly using procmail for two decades to filter my email, before deciding that it's finally time for a change. Procmail served me well through the years, but, little by little, the annoyances started adding up. The fact that procmail is unmaintained since 2001 inspired less and less confidence as years passed, and the requirement in many cases for external processing before any useful matching could be performed (e.g., dealing with MIME content transfer encoded data, or non us-ascii character sets) was a constant pain point. As the complexity of my rules grew, I even had to resort to an external program (a custom C++ program in my case) to perform some of the mailbox selection logic, using the AUTOFOLDER feature of procmail.

At that point, and given all the functionality that I had to implement myself, I seriously started questioning the value procmail was providing to me and started looking for alternatives. I evaluated fdm and maildrop, finding in both a lot that I liked; first and foremost a less arcane filtering language. In the end, I found maildrop to be a closer match to my preferences and requirements, and I especially appreciated the automatic MIME content decoding.

I briefly considered switching to maildrop, but a few experiments on my set of filtering rules indicated that maildrop's performance was significantly worse compared to procmail, even though for procmail I had to call out to a few more external programs to achieve similar functionality. I also gave fdm a go, and it was even slower than maildrop. I receive a lot of emails each day, mostly from various FOSS mailing lists, and the performance penalty adds up. While waiting for a few dozen seconds daily wouldn't have been the end of the world, the thought that my original and much older solution was faster, disturbed me.

Meanwhile, I noticed that the control flow statements in maildrop's filtering language were similar to that of a general purpose programming language, and, in fact, with the integration with regular expressions, they looked a bit like perl. So, I thought, what if instead of using a domain specific language, I could use a general purpose language, augmented by some kind of library to implement the same filtering and delivery functionality. My thoughts then drifted to other things, but the seed of that idea had already been planted in my mind it seems, as a few years later I found myself implementing the code that would become mda-rs.

With mda-rs I wanted to create an experience as close as possible to using an interpreted domain specific language, the approach follow by typical MDAs, while still having the performance and power of a full, compiled language at the fingertips. One aspect of this experience was providing an API that feels like natural fit for the intended purpose. The other aspect was providing a straightforward way to build a custom MDA. For this second aspect, the simplicity of Rust's cargo was one of the reasons I decided to use Rust for this project.

Another decision catering to a similar ease-of-use goal was that the user shouldn't be required to use external programs to transform the data just so they could perform basic matching. To this end, mda-rs, like maildrop, normalizes the email before processing, by decoding and converting all text MIME content parts (including MIME encoded-words in headers) to plain UTF-8.

Of course, I also wanted the resulting custom MDAs to be fast; performance was my main disappointment with other MDAs after all. Performance requires an efficient implementation, but also and an API that encourages performant use. An example of the effect of such a concern on the mda-rs API, is that the API provides access to the header fields by name, so that one can perform targeted per-header-field string searches, which can be much faster than regular expression searches of the whole header.

Finally, an important requirement for all MDAs is that the email delivery is durable, i.e., that no email will be lost in case of a system failure. In other words, at any point in time at least one of the local filesystem and the email server should have a complete and fully accessible copy of the email.

While investigating the best way to provide such durability guarantees, I noticed that all three MDAs mentioned previously are fsyncing the written email file, as expected. However, they are not fsyncing the containing directory, which could potentially lead to the file not appearing on the filesystem 1. The exact guarantees in this scenario seem to be dependent on the filesystem, but, to provide maximum durability, mda-rs fsyncs both the file and the containing directory by default. This does incur a performance penalty, so I have also included an option to use the file-sync-only approach if preferred.

Since mda-rs was written to cater primarily to my personal needs, it currently has some limitations, or unimplemented functionality, if you will. The most prominent one is that it delivers to maildir only, since that's the only mailbox format I use. The second is that there is no built-in way to change the email data (e.g., add a header field) except by filtering through an external tool, since this is another feature I don't use.

Here is a small taste of how a custom MDA would look like with mda-rs:

use std::path::PathBuf;

use mda::{Email, EmailRegex, Result, DeliveryDurability};

fn main() -> Result<()> {
  let root = PathBuf::from("/tmp/my-personal-mail");

  let mut email = Email::from_stdin_filtered(&["/usr/bin/bogofilter", "-ep"])?;
  // Use quicker (but possibly less durable) delivery.
  email.set_delivery_durability(DeliveryDurability::FileSyncOnly);

  let from = email.header_field("From").unwrap_or("");
  let bogosity = email.header_field("X-Bogosity").unwrap_or("");

  if bogosity.contains("Spam, tests=bogofilter") ||
    from.contains("@banneddomain.com") {
    email.deliver_to_maildir(root.join("spam"))?;
    return Ok(());
  }

  let cc = email.header_field("Cc").unwrap_or("");
  let to = email.header_field("To").unwrap_or("");

  if to.contains("myworkemail@example.com") ||
    cc.contains("myworkemail@example.com") {
    if email.body().search("URGENCY RATING: (CRITICAL|URGENT)")? {
      email.deliver_to_maildir(root.join("inbox/myemail/urgent"))?;
    } else {
      email.deliver_to_maildir(root.join("inbox/myemail/normal"))?;
    }
    return Ok(());
  }

  email.deliver_to_maildir(root.join("inbox/unsorted"))?;

  Ok(())
}

and a corresponding minimal Cargo.toml:

[package]
name = "my-mda"
version = "0.1.0"
edition = "2018"

[dependencies]
mda = "0.1"

To provide an idea of the performance gains to expect, I benchmarked a us-ascii only version of my personal mail filtering rules on a sample of 250 of my recently received emails using all the aforementioned MDAs. Of course, the performance results will vary depending on both the rules and the email themselves, but in my experience what is presented below seems to be a typical outcome. I'd be very interested to know how mda-rs worked for others on the performance front.

In the benchmark I included runs both with and without filtering for spam, since such filtering takes up a significant amount of processing and affects the relative results. For mda-rs I included two versions, one that mostly uses per-header-field searches, and a second one that uses regular expressions exclusively, and thus is a bit closer to how the other MDAs work. For each mda-rs version I ran the benchmark both in file sync only mode, which is how the others MDAs work, and full sync (file and directory) mode, which is the default for mda-rs. Note that, for this benchmark, both maildrop and mda-rs performed MIME decoding and translation to UTF-8 (internally and automatically), whereas neither procmail nor fdm did so, and no external program was used to provide such functionality. I verified that the delivery results were the same for all MDAs.

mda-benchmark

mda-rs wins hands down when operating in file sync mode, while at the same time doing more work (normalizing the email) compared to the next faster contestant, procmail. In full sync mode, the extra directory syncs prove to be expensive enough to overshadow other mda-rs performance gains, and procmail takes the lead. Still, even in this case, the performance is acceptable and much better compared to both maildrop and fdm.

If you would like to learn more about how to use mda-rs, you can find detailed documentation at: https://docs.rs/mda

The mda-rs project repository is at: https://github.com/afrantzis/mda-rs

The mda-rs crates.io entry is at: https://crates.io/crates/mda

Enjoy!

1 See https://lwn.net/Articles/457667/

openSUSE

Είδαμε πως μπορούμε να εγκαταστήσουμε το viber μέσω του snap. Αυτό δεν θεωρείται επίσημος τρόπος για μια διανομή με βάση το GNOME. Πιο επίσημος θεωρείται ο τρόπος της εγκατάστασης του πακέτου flatpak. Πως μπορεί να γίνει αυτό;

1. Εγκατάσταση του flatpak.

sudo zypper install flatpak

2. Εισαγωγή του αποθετηρίου flatpak.

sudo flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

3. Επανεκκίνηση του συστήματος

Για περισσότερες διανομές, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ.

4. Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει απευθείας από την διεύθυνση:

https://flathub.org/apps/details/com.viber.Viber

ή αν κάνετε μια αναζήτηση στο software center της διανομής σας.

Εάν θέλετε να ψάξετε περισσότερα προγράμματα, μπορείτε να βρείτε μια λίστα εδώ:

https://flathub.org/

Στην διανομή openSUSE δυστυχώς το πακέτο rpm που κατεβάζουμε από την ιστοσελίδα του viber, δεν δουλεύει. Οπότε αυτός θεωρείται ίσως ο μοναδικός τρόπος για να έχετε viber στον υπολογιστή σας.


Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η ημερίδα Digital Democracy από το ΕΒΕΟ, τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και το Konrad Adenauer Stiftung. Στην ημερίδα συμμετείχαν ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τον ακαδημαϊκό χώρο, το χώρο των επιχειρήσεων αλλά και των ΜΜΕ.

Η ημερίδα είχε τρεις θεματικές, την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, την Προστασία των Δεδομένων και την 4η Βιομηχανική Επανάσταση και έκλεισε με την ομιλία της κ. Χορμόβα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που παρουσίασε την Ψηφιακή Στρατηγική της Κυβέρνησης.


Στην ημερίδα συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Τμήματος  Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρος του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), Καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης, ο οποίος παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση της Ανοιχτής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα καθώς και ο Κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. και Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), Καθηγητής Νεκτάριος Κοζύρης, ο οποίος μίλησε για τον ρόλο των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση. 


Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν επίσης επιτυχημένες πρωτοβουλίες στην Ελλάδα και διεθνώς που προάγουν τη συμμετοχή των πολιτών στη διακυβέρνηση κι ενισχύουν τους θεσμούς της Δημοκρατίας, αλλά και οι προκλήσεις που υπάρχουν λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας.


Το πρόγραμμα και οι  παρουσιάσεις της Ημερίδας είναι διαθέσιμα
εδώ

By Cerebrux

Πρίν μια βδομάδα περίπου, η ομάδα ανάπτυξης του CentOS, ανακοίνωσε την διαθεσιμότητα του νέου CentOS 8 το οποίο βασίζεται στο RedHat 8. Παράλληλα έκαναν και ανακοίνωση του νέου project CentOS Stream, μιας Rolling Release έκδοσης του CentOS.

Η διανομή του CentOS Linux είναι μια σταθερή, μακράς διάρκειας υποστήριξης, εταιρική διανομή Linux (βλ. Τι είναι εταιρικές διανομές Linux) που προέρχεται από τον πηγαίο κώδικα του Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Το CentOS συμμορφώνεται πλήρως με την πολιτική αναδιανομής κώδικα της Red Hat και στοχεύει να έχει πλήρη λειτουργική συμβατότητα με τα προϊόντα της. Η διαφορές με το Red Hat είναι στο ότι το CentOS υποχρεωτικά αφαιρεί κυρίως πακέτα που έχουν να κάνουν με την επωνυμία RedHat και των συναφών έργων πνευματικής ιδιοκτησίας της Red Hat. Επίσης δεν ακολουθεί τη χρήση των «ρόλων εγκατάστασης» από την Red Hat οπότε όλο το περιεχόμενο από κάθε κανάλι διανομής (αποθετήρια) διατίθεται στο χρήστη κατά την εγκατάσταση. Advertisements

Με την έλευση της νέας έκδοσης του Red Hat Enterprise Linux 8, όλοι φυσικά περιμένανε την νέας έκδοση του CentOS 8. Παράλληλα όμως υπήρχε μια υπόσχεση για νέα project που θα δώσουν το βήμα σε μέλη της κοινότητας να συμμετάσχουν ενεργά στην νέα σχέση που έχουν CentOS και RedHat μετά και την ανακοίνωση της συνεργασίας τους το 2014. Καρπός αυτής της συνεργασίας είναι διάφορες κοινότητες ειδικού σκοπού (βλ. παραπομπές) αλλά και με το CentOS 8, η διαθεσιμότητα του CentOS Stream.

Τι είναι το CentOS Stream

Όπως είχαμε προβλέψει σε παλιότερο άρθρο (βλ. Το μέλλον του Linux είναι οι Rolling διανομές οι κυλιόμενες (rolling release) διανομές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο για τον τελικό χρήστη, αλλά και για την ταχύτατα αναπτυσσόμενη τεχνολογία η οποία επιτάσσει γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης λογισμικού, συχνές ενημερώσεις με νέα χαρακτηριστικά και προβλέψιμη σταθερότητα λειτουργικών συστημάτων.

Έτσι με την νέα σχέση που έχει η ομάδα CentOS με την Red Hat, αναπτύχθηκε η διανομή CentOS Stream η οποία είναι μια διανομή κυλιόμενης έκδοσης και που υπάρχει ως διάμεσος μεταξύ του Fedora Linux και του Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Στην πράξη, το CentOS Stream θα περιέχει τον κώδικα που αναπτύσσεται για την επόμενη έκδοση RHEL. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης θα επιτρέψει στην κοινότητα να συζητήσουν, να προτείνουν και να συνεισφέρουν χαρακτηριστικά και διορθώσεις στην RHEL περισσότερο γρήγορα και ως εκ τούτου και για την επόμενη έκδοση του CentOS.

Για να γίνει αυτό, η Red Hat σκοπεύει να μετακινήσει τμήματα ανάπτυξης της RHEL στο CentOS για να συνεργαστούν στις ενημερώσεις του RHEL και CentOS. Επίσης τους επόμενους μήνες, το CentOS Project και η Red Hat σχεδιάζουν να ενημερώνουν τα πακέτα στο CentOS Stream για να αντανακλούν την εξέλιξη της ανάπτυξης προς την επόμενη έκδοση του RHEL. Αυτό, για πρώτη φορά, καθιστά το έργο CentOS, μέρος του κύκλου ανάπτυξης της διανομής RHEL.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και με την υποστήριξη της κοινότητας, η Red Hat και το CentOS Project θα αναπτύξουν τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για να βοηθήσουν το CentOS Stream να εξελιχθεί γρήγορα ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των σημερινών και μελλοντικών χρηστών του CentOS.

Για περισσότερα, μπορείτε να διαβάσετε στις παραπομπές

Παραπομπές

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/ , https://cerebrux.net/

Το νερό είναι μία από τις τρεις βασικές ανάγκες για τον άνθρωπο. Λόγω της σημασίας του νερού, παράγονται δεδομένα τα οποία μετρούν την ποιότητα, τη θερμοκρασία, τη χρήση, τη διάδοση και την προσφορά του, τα οποία ενημερώνονται τακτικά και χρησιμοποιούνται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής και δημιουργούν υπηρεσίες που στοχεύουν στη βελτίωση της ... Read more

Οι πολιτικοί θα πρέπει να εκτιμήσουν ιδιαίτερα την τεχνολογική ανεξαρτησία που παρέχεται με τη χρήση λογισμικού ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα, συνιστά ο Αντισυνταγματάρχης Στέφαν Ντουντόν, επικεφαλής πληροφορικής στη Gendarmerie της Γαλλίας. Η χρήση του ανοιχτού λογισμικού δίνει στις δημόσιες υπηρεσίες τον έλεγχο των τεχνολογικών αποφάσεών τους και μειώνει τους αυστηρά οικονομικούς περιορισμούς.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο αντισυνταγματάρχης έδωσε μια ραδιοφωνική συνέντευξη 53 λεπτών στο April.org, έναν από τους κύριους ομίλους υπεράσπισης του ελεύθερου λογισμικού στη Γαλλία. Η συνέντευξη είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, ως αρχείο ήχου (podcast) και σε μεταγραφή.

Η Γαλλική Χωροφυλακή είναι ένα από τα βασικά παραδείγματα της ευρωπαϊκής δημόσιας υπηρεσίας που στηρίζεται σε ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Η αστυνομία χρησιμοποιεί παντού ανοικτή κώσικα: διακομιστές, βάσεις δεδομένων και 77.500 από τους 85.000 σταθμούς εργασίας της (91%).

Εκτός από την τεχνολογική ανεξαρτησία, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα στην τυποποίηση των διανομών λογισμικού ανοιχτού κώδικα είναι η ευκολία διαχείρισης. Το τμήμα πληροφορικής διαχειρίζεται κεντρικά διακομιστές και κεντρικούς υπολογιστές για το 100.000 ενεργό προσωπικό και περίπου 30.000 εφεδρικούς υπαλλήλους, που κατανέμονται σε 4300 θέσεις σε ολόκληρη τη χώρα και σε εδάφη που διοικούνται από τη Γαλλία στο εξωτερικό. Με τα χρόνια, αυτό έχει μειώσει το χρόνο που δαπανάται για τη διαχείριση της πληροφορικής κατά 35%, αναφέρει ο αντισυνταγματάρχης κ. Dumond.

Η Gendarmerie χρησιμοποιεί τη διανομή Debian GNU / Linux για τους περισσότερους διακομιστές της, το PostgrSQL για τις βάσεις δεδομένων της και το GendBuntu, μια προσαρμοσμένη έκδοση του Ubuntu (βασισμένη στο Debian) για τους σταθμούς εργασίας.

Τεχνολογική καινοτομία

Η Χωροφυλακή αποφάσισε να τυποποιήσει τον ανοιχτό κώδικα στις αρχές του αιώνα, όταν η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών περιοριζόταν σε περίπου 10.000 άτομα στο Παρίσι και την γύρω περιοχή. Αυτό σήμαινε ότι πολλές τεχνολογικές καινοτομίες εισήχθησαν από την αρχή ως ανοιχτός κώδικας, δήλωσε ο αντισυνατγματάρχης κ. Dumong στη συνέντευξη: «Κάθε νέα τεχνολογία και λειτουργική συμβολή εγκρίθηκε πολύ γρήγορα».

Το τμήμα πληροφορικής επικεντρώθηκε στη δημιουργία μιας διεπαφής ιστού για τις περισσότερες υπηρεσίες που παρέχει στους συναδέλφους στη Χωροφυλακή. Η κλίμακα των λειτουργιών της επέτρεψε να απαιτήσει ακόμη και από μεγάλους πωλητές ιδιόκτητου λογισμικού να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της. Ένα παράδειγμα είναι η χρήση του SAP για τη διαχείριση των πόρων: η SAP ανέπτυξε ένα hin client βασισμένο στο Mozilla Firefox για τη Χωροφυλακή, δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Dumond στον Απρίλιο.

Το τμήμα πληροφορικής έχει καθιερώσει εργασιακές σχέσεις με τα κύρια έργα ανοικτού κώδικα στα οποία στηρίζεται. Κάνει ελάχιστη ανάπτυξη πληροφορικής, αλλά συμβάλλει με κάποιο κώδικα σε έργα. Ένα παράδειγμα που αναφέρθηκε στη συνέντευξη είναι η εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων VLC. Η Χωροφυλακή συμβάλλει σε βελτιώσεις επιδόσεων που επιτρέπουν στο VLC να συνεργαστεί με ιδιόκτητα βίντεο παρακολούθησης που χρησιμοποιεί στο πλαίσιο των αστυνομικών καθηκόντων αστυνομικής εργασίας του.

Πηγή: https://joinup.ec.europa.eu

Το BLOD είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη που αποσκοπεί στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και του πνευματικού προβληματισμού, μέσω του διαδικτύου. Από το 2011, το BLOD συγκεντρώνει, καταγράφει και φιλοξενεί αυτούσιες, επιλεγμένες ομιλίες, διαλέξεις και εκδηλώσεις λόγου από όλο το φάσμα της επιστημονικής και πνευματικής ζωής της Ελλάδας, διαμορφώνοντας μια μοναδική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη γνώσης, ελεύθερα προσβάσιμη από όλους.

Δείτε περισσότερα στο www.blod.gr

Πηγή άρθρου: https://www.openbook.gr/

Η δράση SEMIC του προγράμματος ISA²  αποσκοπεί στην προώθηση της χρήσης σημασιολογικών εργαλείων και λύσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων διαλειτουργικότητας μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων των κρατών μελών κατά τη διατήρηση και την ανταλλαγή δεδομένων των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών. Για να υποστηρίξει αυτό το στόχο, η δράση έχει δημιουργήσει μια σειρά από μελέτες, οι οποίες ... Read more
Πρίν μια βδομάδα περίπου, η ομάδα ανάπτυξης του CentOS, ανακοίνωσε την διαθεσιμότητα του νέου CentOS 8 το οποίο βασίζεται στο RedHat 8. Παράλληλα έκαναν και ανακοίνωση του νέου project CentOS Stream, μιας Rolling Release έκδοσης του CentOS. Η διανομή του CentOS Linux είναι μια σταθερή, μακράς διάρκειας υποστήριξης, εταιρική διανομή Linux (βλ. Τι είναι εταιρικές... Continue Reading →

Οι συσκευές Bluetooth είναι παντού και χρησιμοποιούνται σε κινητά, ρολόγια, ακουστικά, υπολογιστές κλπ. Αποτελούν και αυτές στόχος για κακόβουλους χρήστες που σκοπό έχουν να εκτελέσουν απλές η πολύπλοκες επιθέσεις hacking με σκοπό την συλλογή, παρακολούθηση η κατάληψή τους. Στον σημερινό οδηγό θα δούμε μια σύντομη περιγραφή επίθεσης με το Bettercap.

Κατασκευαστικά μιλώντας, ενώ οι συσκευές Bluetooth υποστηρίζουν την τυχαία διευθυνσιοδότηση της MAC, πολλοί κατασκευαστές δεν το χρησιμοποιούν, επιτρέποντάς στους Hacker να χρησιμοποιηούν εργαλεία όπως το Bettercap για τη σάρωση και την παρακολούθηση συσκευών Bluetooth.

Στο κατά πόσο χρήσιμες είναι οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν με το Bettercap, εξαρτάται συνήθως από τον κατασκευαστή της συσκευής, καθώς το Bluetooth σε γενικές γραμμές είναι ένα πιο ασφαλές πρωτόκολλο από το WiFi, αν φυσικά εφαρμοστεί σωστά. Δυστυχώς για τους τελικούς καταναλωτές, πολλοί κατασκευαστές δεν επιλέγουν να επωφεληθούν από την ασφάλεια του πρωτοκόλλου όπως η τυχαία διευθυνσιοδότηση MAC, με αποτέλεσμα να μεταδίδουν την ίδια διεύθυνση MAC παντού.  Αυτό το καθιστά εύκολο στην παρακολούθηση και διευκολύνει τον προσδιορισμό του είδους της συσκευής που βρίσκεται πίσω από το Bluetooth.

Το Bettercap για Bluetooth

Το Bettercap είναι ο διάδοχος του Ettercap και διαθέτει λειτουργικές μονάδες επίθεσης για πολλούς διαφορετικούς τύπους δικτυακών τεχνολογιών. Το Bettercap μπορεί επίσης να επιτίθεται σε δίκτυα WiFi και, από προεπιλογή, να ξεκινά την απαρίθμηση συσκευών σε οποιοδήποτε δίκτυο βρίσκεστε όταν το ξεκινάτε.

Το εργαλείο διαθέτει με μια σουίτα Bluetooth χαμηλής ενέργειας που μας επιτρέπει να σαρώσουμε τη διεύθυνση MAC οποιασδήποτε συσκευής που βρίσκεται στην εμβέλεια και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διεύθυνση MAC για να συνδεθούμε στη συσκευή και να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με αυτήν. Τέλος, μπορούμε να γράψουμε δεδομένα στη συσκευή για να την εκμεταλλευτούμε.

Τι πληροφορίες μπορούμε να συλλέξουμε από τις Bluetooth συσκευές

Οι πληροφορίες είναι το πρώτο στοιχείο οποιασδήποτε επίθεσης.

Για να ξεκινήσουμε, θα πρέπει να μάθουμε τον κατασκευαστή της συσκευής ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τη γνώση που μας είναι απαραίτητη, όπως το προεπιλεγμένο PIN σύζευξης.

Μόλις εντοπίσουμε το συγκεκριμένο μοντέλο πίσω από το Bluetooth, μπορούμε να ξεκινήσουμε την αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επίθεση μέσω Bluetooth.  

Κατά τη σάρωση μιας συσκευής Bluetooth, μπορεί να πάρουμε πληροφορίες όπως η έκδοση του λειτουργικού συστήματος που εκτελεί η συσκευή στόχος, το όνομα της συσκευής, τον κατασκευαστή, ακόμα και λεπτομέρειες όπως το τρέχον επίπεδο μπαταρίας. Αν μάθουμε ότι μια συσκευή τρέχει παλιό λογισμικό, γίνεται πολύ πιο εύκολη η έρευνα των τρωτών σημείων εκμετάλλευσης. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να ανακαλύψετε τη συσκευή και να τη σαρώσουμε για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με αυτήν.

Για να ακολουθήσουμε αυτόν τον οδηγό, σας προτείνω να έχετε με μια πλήρη εγκατάσταση Kali Linux.

Βήμα 1: Εγκατάσταση του Bettercap

Αν έχετε μια πλήρως ενημερωμένη και αναβαθμισμένη έκδοση του Kali, μπορείτε να εκτελέσετε

1apt install bettercap

για να εγκαταστήσετε το Bettercap και τις απαιτούμενες εξαρτήσεις.

Εάν βρίσκεστε σε άλλο σύστημα Linux που δεν το διαθέτει πακεταρισμένο για την διανομή σας, μπορείτε να εγκαταστήσετε το Bettercap εκτελώντας τις ακόλουθες εντολές σε ένα παράθυρο τερματικού.

12345apt install golang go get github.com/bettercap/bettercapcd $GOPATH/src/github.com/bettercap/bettercapmake build sudo make install

Βήμα 2: Τρέχουμε το Bettercap

Για να ξεκινήσετε το Bettercap, μπορείτε απλά να εκτελέσετε το sudo bettercap σε ένα παράθυρο τερματικού.

123456sudo bettercap bettercap v2.17 (type 'help' for a list of commands) 192.168.0.0/24 > 192.168.0.37  » [02:19:21] [endpoint.new] endpoint 192.168.0.10 detected as 3c:dc:bc:05:77:d4 (Samsung Electronics Co.,Ltd).192.168.0.0/24 > 192.168.0.37  » [02:19:22] [endpoint.new] endpoint 192.168.0.3 detected as 50:33:8b:68:2d:73 (Texas Instruments).

Όπως βλέπετε, έχει ήδη αρχίσει να ανιχνεύει ευάλωτες συσκευές στο ίδιο δίκτυο. Αν θέλουμε να δούμε την πιο ενημερωμένη λίστα των συσκευών που έχουμε εντοπίσει, μπορούμε να τις δούμε πληκτρολογώντας την εντολή net.show και πατώντας Enter.

192.168.0.0/24 > 192.168.0.37 » net.show
 
+--------------+-------------------+---------+-------------------------------+--------+-------+----------+
|   IP ▴   |    MAC    | Name  |      Vendor       | Sent | Recvd |  Seen  |
+--------------+-------------------+---------+-------------------------------+--------+-------+----------+
| 192.168.0.37 | 30:52:cb:6b:76:5f | wlan0  | Liteon Technology Corporation | 0 B  | 0 B  | 02:19:17 |
| 192.168.0.1 | 40:70:09:7a:64:97 | gateway | ARRIS Group, Inc.       | 590 B | 0 B  | 02:19:18 |
|       |          |     |                |    |    |     |
| 192.168.0.3 | 50:33:8b:68:2d:73 |     | Texas Instruments       | 1.8 kB | 0 B  | 02:20:42 |
| 192.168.0.10 | 3c:dc:bc:05:77:d4 |     | Samsung Electronics Co.,Ltd  | 515 B | 0 B  | 02:20:41 |
| 192.168.0.65 | 00:26:bb:1c:a0:87 |     | Apple, Inc.          | 1.1 kB | 0 B  | 02:20:40 |
+--------------+-------------------+---------+-------------------------------+--------+-------+----------+
 

Για να σταματήσετε αυτή την λειτουργία, μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή net.recon off για να σταματήσετε την αναζήτηση.

Βήμα 3: Τρέχουμε το Bluetooth Sniffing Module

Τώρα, ας ξεκινήσουμε την ανακάλυψη του Bluetooth! Για να ξεκινήσετε, πληκτρολογήστε την εντολή ble.recon και πιέστε Enter.

192.168.0.0/24 > 192.168.0.37 » ble.recon on
 
[02:23:55] [sys.log] [inf] ble.recon initializing device ...
[02:23:55] [sys.log] [inf] ble.recon state changed to PoweredOn
192.168.0.0/24 > 192.168.0.37 » [02:23:55] [sys.log] [inf] ble.recon starting discovery ...
192.168.0.0/24 > 192.168.0.37 » [02:23:55] [ble.device.new] new BLE device detected as 69:B0:77:33:32:B7 (Apple, Inc.) -77 dBm.
192.168.0.0/24 > 192.168.0.37 » [02:23:55] [ble.device.new] new BLE device detected as 11:8D:A3:DD:6F:23 (Apple, Inc.) -62 dBm.
192.168.0.0/24 > 192.168.0.37 » [02:23:55] [ble.device.new] new BLE device detected as 00:74:BB:1E:51:22 (Microsoft) -68 dBm.
192.168.0.0/24 > 192.168.0.37 » [02:23:55] [ble.device.new] new BLE device detected as 35:DE:BF:24:DE:02 (Microsoft) -57 dBm.
192.168.0.0/24 > 192.168.0.37 » [02:23:55] [ble.device.new] new BLE device detected as 26:22:8E:AC:BC:47 (Microsoft) -89 dBm.
192.168.0.0/24 > 192.168.0.37 » [02:23:55] [ble.device.new] new BLE device detected as 40:16:3B:ED:EF:21 (Samsung Electronics Co.,Ltd) -92 dBm.
192.168.0.0/24 > 192.168.0.37 » [02:23:55] [ble.device.new] new BLE device detected as 56:73:E6:EA:CE:C5 (Apple, Inc.) -51 dBm.
192.168.0.0/24 > 192.168.0.37 » [02:23:56] [ble.device.new] new BLE device Tile detected as C9:58:1F:16:7A:43 -79 dBm.
192.168.0.0/24 > 192.168.0.37 » [02:23:56] [ble.device.new] new BLE device detected as 5B:FA:11:B5:B1:3B (Apple, Inc.) -64 dBm.
192.168.0.0/24 > 192.168.0.37 » [02:23:56] [ble.device.new] new BLE device detected as 66:8D:90:81:2B:C5 (Apple, Inc.) -83 dBm.
192.168.0.0/24 > 192.168.0.37 » [02:23:57] [ble.device.new] new BLE device detected as F8:04:2E:B0:57:73 (Samsung Electro-Mechanics(Thailand)) -87 dBm.
192.168.0.0/24 > 192.168.0.37 » [02:23:59] [ble.device.new] new BLE device detected as 39:71:FA:71:9F:53 (Apple, Inc.) -94 dBm.
192.168.0.0/24 > 192.168.0.37 » [02:24:01] [ble.device.new] new BLE device detected as 6A:95:78:A8:8D:FC (Microsoft) -94 dBm.
192.168.0.0/24 > 192.168.0.37 » [02:24:04] [ble.device.new] new BLE device detected as 1A:53:E5:84:E2:10 (Microsoft) -95 dBm.
192.168.0.0/24 > 192.168.0.37 »

Αυτή η αναζήτηση θα συνεχιστεί για όση ώρα θέλουμε. Συσκευές που δεν έχουν εμφανιστεί για λίγες σαρώσεις θα αφαιρεθούν αυτόματα από τη λίστα.

Βήμα 4: Προσδιορίστε τους στόχους

Αν είστε σε μια καφετέρια, μετά από μερικά δευτερόλεπτα θα έχετε συγκεντρώσει μια αρκετά μεγάλη λίστα. Για να δείτε τις συσκευές που έχετε εντοπίσει, πληκτρολογήστε την εντολή ble.show και πατήστε Enter

92.168.0.0/24 > 192.168.0.37 » ble.show
 
+---------+-------------------+------+-------------------------------------+--------------------------------------------------------------------+---------+----------+
| RSSI ▴ |    MAC    | Name |        Vendor        |                Flags                | Connect |  Seen  |
+---------+-------------------+------+-------------------------------------+--------------------------------------------------------------------+---------+----------+
| -51 dBm | 56:73:e6:ea:ce:c5 |   | Apple, Inc.             | LE + BR/EDR (controller), LE + BR/EDR (host)            | <img draggable="false" class="emoji" alt="✔" src="https://s0.wp.com/wp-content/mu-plugins/wpcom-smileys/twemoji/2/svg/2714.svg">    | 02:24:50 |
| -59 dBm | 35:de:bf:24:de:02 |   | Microsoft              |                                  | <img draggable="false" class="emoji" alt="✖" src="https://s0.wp.com/wp-content/mu-plugins/wpcom-smileys/twemoji/2/svg/2716.svg">    | 02:24:50 |
| -64 dBm | 5b:fa:11:b5:b1:3b |   | Apple, Inc.             | LE + BR/EDR (controller), LE + BR/EDR (host)            | <img draggable="false" class="emoji" alt="✔" src="https://s0.wp.com/wp-content/mu-plugins/wpcom-smileys/twemoji/2/svg/2714.svg">    | 02:24:49 |
| -68 dBm | 69:b0:77:33:32:b7 |   | Apple, Inc.             | LE + BR/EDR (controller), LE + BR/EDR (host)            | <img draggable="false" class="emoji" alt="✔" src="https://s0.wp.com/wp-content/mu-plugins/wpcom-smileys/twemoji/2/svg/2714.svg">    | 02:24:50 |
| -71 dBm | 00:74:bb:1e:51:22 |   | Microsoft              |                                  | <img draggable="false" class="emoji" alt="✖" src="https://s0.wp.com/wp-content/mu-plugins/wpcom-smileys/twemoji/2/svg/2716.svg">    | 02:24:50 |
| -75 dBm | 11:8d:a3:dd:6f:23 |   | Apple, Inc.             | Limited Discoverable, LE + BR/EDR (controller), LE + BR/EDR (host) | <img draggable="false" class="emoji" alt="✖" src="https://s0.wp.com/wp-content/mu-plugins/wpcom-smileys/twemoji/2/svg/2716.svg">    | 02:24:50 |
| -77 dBm | c9:58:1f:16:7a:43 | Tile |                   | BR/EDR Not Supported                        | <img draggable="false" class="emoji" alt="✔" src="https://s0.wp.com/wp-content/mu-plugins/wpcom-smileys/twemoji/2/svg/2714.svg">    | 02:24:50 |
| -86 dBm | 4f:da:70:25:35:09 |   | Google               |                                  | <img draggable="false" class="emoji" alt="✖" src="https://s0.wp.com/wp-content/mu-plugins/wpcom-smileys/twemoji/2/svg/2716.svg">    | 02:24:48 |
| -86 dBm | 66:8d:90:81:2b:c5 |   | Apple, Inc.             | LE + BR/EDR (controller), LE + BR/EDR (host)            | <img draggable="false" class="emoji" alt="✔" src="https://s0.wp.com/wp-content/mu-plugins/wpcom-smileys/twemoji/2/svg/2714.svg">    | 02:24:46 |
| -88 dBm | f8:04:2e:b0:57:73 |   | Samsung Electro-Mechanics(Thailand) |                                  | <img draggable="false" class="emoji" alt="✖" src="https://s0.wp.com/wp-content/mu-plugins/wpcom-smileys/twemoji/2/svg/2716.svg">    | 02:24:48 |
| -90 dBm | 40:16:3b:ed:ef:21 |   | Samsung Electronics Co.,Ltd     |                                  | <img draggable="false" class="emoji" alt="✖" src="https://s0.wp.com/wp-content/mu-plugins/wpcom-smileys/twemoji/2/svg/2716.svg">    | 02:24:47 |
| -91 dBm | 1a:53:e5:84:e2:10 |   | Microsoft              |                                  | <img draggable="false" class="emoji" alt="✖" src="https://s0.wp.com/wp-content/mu-plugins/wpcom-smileys/twemoji/2/svg/2716.svg">    | 02:24:45 |
| -91 dBm | 26:22:8e:ac:bc:47 |   | Microsoft              |                                  | <img draggable="false" class="emoji" alt="✖" src="https://s0.wp.com/wp-content/mu-plugins/wpcom-smileys/twemoji/2/svg/2716.svg">    | 02:24:49 |
| -91 dBm | 61:b7:ab:e4:84:e7 |   | Apple, Inc.             | LE + BR/EDR (controller), LE + BR/EDR (host)            | <img draggable="false" class="emoji" alt="✔" src="https://s0.wp.com/wp-content/mu-plugins/wpcom-smileys/twemoji/2/svg/2714.svg">    | 02:24:36 |
| -91 dBm | 6a:95:78:a8:8d:fc |   | Microsoft              |                                  | <img draggable="false" class="emoji" alt="✖" src="https://s0.wp.com/wp-content/mu-plugins/wpcom-smileys/twemoji/2/svg/2716.svg">    | 02:24:48 |
| -91 dBm | 7a:e8:23:e7:b5:59 |   | Apple, Inc.             | LE + BR/EDR (controller), LE + BR/EDR (host)            | <img draggable="false" class="emoji" alt="✔" src="https://s0.wp.com/wp-content/mu-plugins/wpcom-smileys/twemoji/2/svg/2714.svg">    | 02:24:23 |
| -91 dBm | 7d:e3:6c:c7:12:7c |   | Apple, Inc.             | LE + BR/EDR (controller), LE + BR/EDR (host)            | <img draggable="false" class="emoji" alt="✔" src="https://s0.wp.com/wp-content/mu-plugins/wpcom-smileys/twemoji/2/svg/2714.svg">    | 02:24:44 |
| -95 dBm | 39:71:fa:71:9f:53 |   | Apple, Inc.             | Limited Discoverable, LE + BR/EDR (controller), LE + BR/EDR (host) | <img draggable="false" class="emoji" alt="✖" src="https://s0.wp.com/wp-content/mu-plugins/wpcom-smileys/twemoji/2/svg/2716.svg">    | 02:24:41 |
+---------+-------------------+------+-------------------------------------+--------------------------------------------------------------------+---------+----------+

Βήμα 5: Σάρωση και αλληλεπίδραση με τις συσκευές

Αφού εντοπίσουμε μια συσκευή που μας ενδιαφέρει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Bettercap για περαιτέρω πληροφορίες. Το κλειδί εδώ είναι η γνώση της διεύθυνσης MAC του στόχου. Με βάση την παραπάνω σάρωση, η συσκευή με το ισχυρότερο σήμα είναι μια συσκευή Apple με διεύθυνση MAC 56: 73: e6: ea: ce: c5.

Μπορούμε να κατευθύνουμε μια σάρωση της συσκευής πληκτρολογώντας την εντολή ble.enum 56: 73: e6: ea: ce: c5 για να δούμε λεπτομέρειες σχετικά με τη συσκευή.

192.168.0.0/24 > 192.168.0.37 » ble.enum 56:73:e6:ea:ce:c5
 
[02:27:30] [sys.log] [inf] ble.recon connecting to 56:73:e6:ea:ce:c5 ...
192.168.0.0/24 > 192.168.0.37 » [02:27:30] [sys.log] [inf] ble.recon connected, enumerating all the things for 56:73:E6:EA:CE:C5!
192.168.0.0/24 > 192.168.0.37 »
+--------------+-------------------------------------------------------------+------------------+---------------+
|  Handles  |         Service > Characteristics         |  Properties  |   Data   |
+--------------+-------------------------------------------------------------+------------------+---------------+
| 0001 -> 0005 | Generic Access (1800)                    |         |        |
| 0002     |   Device Name (2a00)                   | read       | iPhone    |
| 0004     |   Appearance (2a01)                    | read       | Generic Phone |
| 0006 -> 0009 | Generic Attribute (1801)                  |         |        |
| 0007     |   Service Changed (2a05)                 | indicate     |        |
| 000a -> 000e | Apple Continuity Service (d0611e78bbb44591a5f8487910ae4366) |         |        |
| 000b     |   8667556c9a374c9184ed54ee27d90049            | write, notify, x |        |
| 000f -> 0013 | 9fa480e0496745429390d343dc5d04ae              |         |        |
| 0010     |   af0badb15b9943cd917aa77bc549e3cc            | write, notify, x |        |
+--------------+-------------------------------------------------------------+------------------+---------------+
192.168.0.0/24 > 192.168.0.37 » [02:27:30] [sys.log] [inf] ble.recon disconnecting from 56:73:E6:EA:CE:C5 ...
192.168.0.0/24 > 192.168.0.37 » [02:27:30] [sys.log] [inf] ble.recon device disconnected, restoring discovery.
192.168.0.0/24 > 192.168.0.37 » [02:27:30] [ble.device.lost] BLE device 73:13:D4:64:AF:7D (Apple, Inc.) lost.

Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν μερικές υπηρεσίες που μας επιτρέπουν να γράφουμε δεδομένα!

Ας προσπαθήσουμε να γράψουμε δεδομένα σε ένα από τα χαρακτηριστικά του. Μετά από μια άλλη σάρωση, ανακαλύπτουμε μια συσκευή με τη διεύθυνση MAC 7e: dc: 48: 7c: 77: ea και ένα πεδίο με τίτλο 69d1d8f345e149a898219bbdfdaad9d9. Μπορούμε να γράψουμε την τιμή  ffffffffffffffff σε αυτή τη συσκευή πληκτρολογώντας την εντολή ble.write H_MAC_Address_Pou_Theloume DedomenaPouTha_grapsoume, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.

Εάν μάθουμε ότι μια συσκευή εκτελεί μια υπηρεσία που διαθέτει ευπάθεια, μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε γράφοντας μια τιμή, με το Bettercap και να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους για την περαιτέρω εκμετάλλευση άλλων των κοντινών συσκευών. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα πεδία για συσκευές που χρησιμοποιούν τυχαία διεύθυνση MAC, καθώς οι τιμές θα αναγνωρίζουν μοναδικά μια συσκευή που αλλάζει διεύθυνση MAC ώστε να αποφύγει την συσχέτιση.

Επίλογος

Μπορούμε όπως είδατε με το Bettercap διαβάζοντας τις τιμές χαρακτηριστικών όπως η διάρκεια ζωής της μπαταρίας να τα συγκρίνουμε και να καθορίσουμε αν μια συσκευή Bluetooth που βλέπουμε είναι η ίδια με αυτή που είδαμε πρόσφατα. Επίσης με τη δυνατότητα εγγραφής δεδομένων, μπορούμε ακόμη και να «επισημάνουμε» μια συσκευή με μια τιμή, ώστε να την αναγνωρίσουμε μοναδικά αργότερα και να την ξεχωρίζουμε απο το πλήθος.

Η δυνατότητα ανίχνευσης των εκπομπών Bluetooth είναι χρήσιμη για την παρακολούθηση των ανθρώπων και των συσκευών που βρίσκονται πίσω από αυτές. Γνωρίζοντας τον τύπο του υλικού και την έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιεί μια συσκευή που ανιχνεύουμε, έχουμε την καλύτερη δυνατή πιθανότητα επιτυχούς επίθεσης.

Πηγή άρθρου: https://cerebrux.net

Ο εργασιακός κόσμος στις μέρες μας είναι κατά μεγάλο βαθμό προϊόν των εξελίξεων, ζυμώσεων και μεταρρυθμίσεων που έφερε η βιομηχανική επανάσταση. Με αφορμή τον σύγχρονο επαναπροσδιορισμό του νοήματος της εργασίας, η Europeana, η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη, ξεκινά μια σεζόν-αφιέρωμα στην Ιστορία της Εργασίας.

Wolseley Factory interior with worker, 1932, Rijksmuseum, Public Domain

Το αφιέρωμα «Europe at work» αφηγείται και διερευνά τη βιομηχανική μας κληρονομιά και την εργασία στην Ευρώπη κατά την περίοδο αυτή. Εξερευνήστε τη νέα συλλογή βιομηχανικής κληρονομιάς στην Europeana και τα περίπου 440.000 τεκμήρια για να ανακαλύψετε συναρπαστικό υλικό από τη βιομηχανική και εργασιακή μας παράδοση. Τους επόμενους μήνες, θα προστεθούν εικονικές γκαλερί και ιστολόγια που θα εξερευνήσουν αυτά τα θέματα. Όσοι πολίτες θέλουν, μπορούν να μοιραστούν την ιστορία τους και να συνεισφέρουν στο αφιέρωμα με φωτογραφίες και σχετικό αρχειακό υλικό, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα.

Έχοντας αναπτύξει πολυετή σχέση συνεργασίας και έχοντας ήδη διαθέσει πάνω από 320.000 τεκμήρια στη Europeana, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), από την άνοιξη του 2019 έλαβε και τον ρόλο του διαπιστευμένου εθνικού συσσωρευτή πολιτιστικών δεδομένων για τη Europeana μέσω της υποδομής SearchCulture.gr που αναπτύσσει. Καλεί λοιπόν όλους τους φορείς να διαθέσουν τα δεδομένα τους στο SearchCulture.gr και στη συνέχεια στη Europeana (αν το επιθυμούν) χωρίς κόστος και να επιτύχουν την ανάδειξη και τη διεθνή προβολή του περιεχομένου τους, απλά συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο του ρόλου του ως εθνικού συσσωρευτή για την Ελλάδα, το ΕΚΤ έχει την ευθύνη της διάθεσης του περιεχομένου στη Europeana. Δεδομένου ότι σχεδόν το σύνολο των προδιαγραφών ένταξης περιεχομένου, όσον αφορά τις τεχνικές, τεκμηριωτικές και νομικές προϋποθέσεις, αλλά και τα πρότυπα διαλειτουργικότητας, του SearchCulture.gr είναι εναρμονισμένα με εκείνα της Europeana, η διάθεση των δεδομένων των πολιτιστικών φορέων που το επιθυμούν στη Europeana γίνεται χωρίς καμία επιπλέον διαδικασία για τον φορέα που διαθέτει το περιεχόμενό του στο SearchCulture.gr.

Από τον Ιανουάριο του 2019, το ΕΚΤ συμμετέχει επίσης ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο Europeana Common Culture, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας των εθνικών συσσωρευτών με τη Europeana, μέσα από την αύξηση του περιεχομένου Ανοικτής Πρόσβασης στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη και στην εναρμόνιση των πολιτικών, των τεχνολογιών και των υποδομών που διέπουν τη συσσώρευση και τη συνολικότερη διάχυση του έργου της Europeana. Με τη συμμετοχή του στο έργο, το ΕΚΤ στοχεύει στον πολλαπλασιασμό και τη βελτίωση της ποιότητας του ελληνικού περιεχομένου που διατίθεται στη Europeana. Στο έργο, συντονιστής του οποίου είναι το Europeana Foundation, συμμετέχουν 24 πάροχοι/ εθνικοί συσσωρευτές από την Ευρώπη.

Η Europeana συγκεντρώνει στη διαδικτυακή της πύλη πάνω από μισό εκατομμύριο αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς από όλη την Ευρώπη και συμβάλλει στην ανάπτυξη μίας κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης, όχι μόνο στην κοινότητα των μουσείων, των βιβλιοθηκών και των αρχείων της Ευρώπης, αλλά και των πολιτών, καθώς και των κοινοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.www.ekt.gr, με πληροφορίες από EKT, Europeana

Μάθετε Περισσότερα

Πηγή άρθρου: http://www.ekt.gr/el/news/23443

Το Open Source Lisbon είναι το μεγαλύτερο γεγονός για τον Ανοιχτό Κώδικα στην Πορτογαλία και φέτος θα πραγματοποιηθεί για 17η χρονιά και θα έχει σαν θέμα «Open Source: Leading The Shift Generation».

Στο Open Source Lisbon οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν για αρκετές υποθέσεις επιτυχίας του ανοιχτού κώδικα, καινοτόμες εφαρμογές τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα και τις νέες εξελίξεις στον χώρο. Στο συνέδριο, θα συμμετέχει και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) παρουσιάζοντας τόσο την γνωσιακή βάση υπηρεσιών του δημόσιου τομέα diadikasies.gr, όσο και λύσεις ελεύθερου λογισμικού για τις δημόσιες διοικήσεις στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του συνεδρίου

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ, Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, και η Ελληνογερμανική Αγωγή. διοργανώνουν στις 12/10/2019 από τις 12:00 έως τις 18:30. διοργανώνουν ένα εργαστήριο για μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς που αγαπούν τον σχεδιασμό αλγορίθμων και την ανάπτυξη ανοικτού κώδικα για την επίλυση προβλημάτων.

Tα σεισμικά κύματα από τον σεισμό στην Αλβανία που έγινε στις 14:04:25.2 (UTC) στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 έφτασαν αρχικά στον σχολικό σεισμογράφο στην Ηγουμενίτσα στις 14:04:58.4 και μετά από μισό λεπτό στον σχολικό σεισμογράφο στην Αθήνα στις 14:05:36.0

 • Θα μπορούσε το σχολείο της Ηγουμενίτσας να στείλει προειδοποίηση στο σχολείο στην Αθήνα πριν την άφιξη του σεισμού;
 • Θα μπορούσε το σχολείο των Τιράνων πρώτο να ειδοποιήσει τα αλλά δυο σχολεία;

Πρόσφατες σεισμικές δονήσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου – όπως έχουν καταγραφεί από στο σχολικό δίκτυο σεισμογράφων του Εθνικού Αστεροσκοπείου – SNAC  – θα είναι διαθέσιμες (σε μορφές κυματομορφών) στους συμμετέχοντες μέσα από την Ελληνική Υπηρεσία Δεδομένων HELIX , ώστε να αναπτύξουν αλγορίθμους που θα προσβλέπουν στην έγκαιρη προειδοποίηση (early warning system) για τους σεισμούς.

Το εργαστήριο θα περιλαμβάνει παρουσίαση του προβλήματος, ανάλυση των παραμέτρων, παρουσίαση παραδειγμάτων και στη συνέχεια εφαρμογή στην πράξη με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προτάσεων των συμμετεχόντων, που θα εργαστούν σε ομάδες.

Η νικήτρια ομάδα θα λάβει ένα σχολικό σεισμογράφο νέας γενιάς.

Το εργαστήριο διοργανώνεται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ, τον Οργανισμό ΕΕΛΛΑΚ και την Ελληνογερμανική Αγωγή στο πλαίσιο των έργων SNAC, OPENAIRE και OSOS, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για να εγγραφείτε στο εργαστήριο συμπληρώστε την φόρμα που είναι διαθέσιμη εδώ 

Αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events

Ημερομηνία/ΏραΕκδήλωση
01/10/2019 – 04/10/2019
Ολοήμερο
Alpine Linux Persistence and Storage Summit
Lizumerhütte, Wattenberg
02/10/2019 – 03/10/2019
Ολοήμερο
2019 CROSS Research Symposium & Oktoberfest
UC Santa Cruz, Santa Cruz
02/10/2019
Ολοήμερο
OpenInfra Days 2019-Milan
Auditorium, MIlan
02/10/2019 – 04/10/2019
Ολοήμερο
X.Org Developer’s Conference 2019 (XDC)
Concordia University Conference Centre, Montreal Quebec
02/10/2019
18:00 – 21:00
WordPress Athens 20th Meetup – Just before WCThess2019
Innovathens, Αθήνα
03/10/2019
Ολοήμερο
OpenInfra Days 2019 – Rome
AgID, Rome
04/10/2019
Ολοήμερο
17th Open Source Lisbon
Centro Cultural de Belém, Lisboa
04/10/2019
Ολοήμερο
Linux Piter 2019
Crowne Plaza St. Petersburg Airport, St. Petersburg
04/10/2019
Ολοήμερο
oVirt Conference 2019
Oracle Italia, Roma
05/10/2019 – 06/10/2019
Ολοήμερο
openSUSE.Asia Summit 2019
Udayana University, Bali

a few days ago CentOS-8 (1905) was released and you can find details here ReleaseNotes

Below is a visual guide on how to net-install centos8 1905

notes on a qemu-kvm

Boot

01centos81905.png

Select Language

02centos81905.png

Menu

I have marked the next screens. For netinstall you need to setup first network

03centos81905.png

Time

04centos81905.png

Network

05centos81905.png

Disable kdump

06centos81905.png

Add Repo

ftp.otenet.gr/linux/centos/8/BaseOS/x86_64/os/

07centos81905.png

Server Installation

08centos81905.png
Disk

09centos81905.png

Review

10centos81905.png

Begin Installation

11centos81905.png

Root

12centos81905.png

User

Make this user administrator

13centos81905.png

Installation

14centos81905.png
15centos81905.png

Reboot

16centos81905.png

Grub

17centos81905.png

Boot

18centos81905.png

CentOS-8 (1905)

19centos81905.png

Tag(s): centos8
Nextcloud Conference 2019 group picture
Nextcloud Conference 2019

Nextcloud conference 2019. One more year, one more conference. I lost count how many times I've been to Berlin but I surely know that I've been to all Nextcloud conferences since the beginning of the project. It was a pleasure to join the conference once again and help my friend Jos and Marinela to organize it. This year I was also happy because we were 4 Greeks. I hope next year to attend more.

We went a day before to help set up the main hacking room. Tables, chairs, drinks, signs, registration bags, name tags etc. All set for the big registration day.

The conference started with an opening keynote from Frank Karlitschek (CEO of Nextcloud). He, with a little help from some developers, analyzed what's new and polished on Nextcloud 17. Remote Wipe was something I wasn't aware of and it's so cool. It allows users and administrators to forcibly clean files from remote devices, for example in case they are stolen. Also announced a doubling of Nextcloud security bug bounties to USD 10.000. Personally I don't follow the security part of Nextcloud but it sounds so awesome that the company doubles the bug bounties, which mean the product is solid. For more info about the announcements, you can read the article.

Something that got me from the keynote was the developer program. Even if you are not a programmer (like me), you can read the documentation and you can start building your own application on Nextcloud.

After the keynote, the program continued with many talks about privacy-invasion, security threats, a panel on Public Money, Public Code, and dozens more subjects covered in the lightning talks. One of the lightning talk was from our Google Summer of Code student, Fani Dimou. Her talk had to do with Nextcloud Pi. She wrote all her results on her blog. You can see more here.

There were more interested talks, you can watch them all here:

Day 1


Day 2


During the conference, there were booths from companies and open source projects. I was representing GNOME. I had some T-Shirts from GUADEC.

Nextcloud Conference 2019 GNOME booth

Regarding Berlin, I've been many times already. This year I managed to see 4 new sights (Stasi museum, Teufelsberg, Olympiastadion and Bundestag Dome). The standard was C-Base. I do it every year. This time we had an official tour by our friend Marie.

I would like to thank Nextcloud for sponsoring me to join the conference.


Nextcloud Conference 2019 closing
Nextcloud Conference closing

Η Purism ξεκίνησε την κυκλοφορία του Librem 5 Linux smartphone στις 24 Σεπτεμβρίου, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε παρτίδες μέχρι το 4ο τρίμηνο του 2020. Τώρα ο κατασκευαστής υλικού που είναι γνωστός για τους φορητούς υπολογιστές που λειτουργούν με Linux, μας παρουσιάζει το πρώτο smartphone του, Librem 5 Linux.

Linux

Το Librem 5 Linux θυμίζει αρκετά ένα Android smartphone. Η Purism παρουσίασε την περιήγηση στο Web, την εναλλαγή εφαρμογών, τα μηνύματα, τις επαφές και το PureOS software store μέσω του οποίου μπορείτε να εγκαταστήσετε ακόμα περισσότερες εφαρμογές.

Librem 5 Linux

Υποστηρίζεται από το Debian-basedPureOSLinux

Το Librem 5 phone υποστηρίζεται από το λειτουργικό σύστημα PureOS Linux που βασίζεται στο Debian και χρησιμοποιεί την κινητή έκδοση του γνωστού επιτραπέζιου περιβάλλοντος GNOME, το οποίο είναι γεμάτο με πολλές εσωτερικές εφαρμογές που δημιουργήθηκαν από την Purism για το Librem 5 smartphone.

Το Librem 5 διαθέτει οθόνη IPS TFT 5,7 ιντσών με ανάλυση 720×1440, επεξεργαστή i.MX8M Quad-Core Cortex A53 64 bit ARM 1,5 GHz που υποστηρίζει OpenGL/ES 3.1, OpenCL 1.2, Open και Vulkan graphics, 3GB RAM και εσωτερική αποθήκευση eMMC 32GB με microSD υποδοχή επέκτασης αποθήκευσης.

Διαθέτει επίσης θύρα 802.11 a / b / g / n 2.4GHz / 5GHz, Bluetooth 4.x, GPS, θύρα USB 3.0 Type-C, συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών με υποδοχή κάρτας 2FF, υποδοχή microSIM, Wi-Fi και Bluetooth, cellular baseband, καθώς και κάμερα και μικρόφωνο. Η κύρια κάμερα είναι 13MP και η δευτερεύουσα 8MP ενώ θα συναντήσουμε και μια μπαταρία Li-ion 3.500mAh.

Το Librem 5 είναι διαθέσιμο για παραγγελία στα 699 δολάρια από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Purism. Η πρώτη παρτίδα θα στέλνεται μέχρι τις 22 Οκτωβρίου.

Πηγή άρθρου https://www.secnews.gr/

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης και ανάπτυξης,  διοργανώνουν στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2019 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο MoodleMoot.

Σκοπός του 3ου Πανελλήνιου MoodleMoot

Σκοπός του είναι να προωθήσει το γόνιμο και δημιουργικό διάλογο στην εκπαιδευτική κοινότητα για τη χρήση του Moodle, να αναδείξει καλές πρακτικές χρήσης του στην Ελλάδα, καθώς και να παρουσιαστούν καινοτόμες χρήσεις λειτουργιών του Moodle στην Ελλάδα και διεθνώς.

Θεματικές ενότητες MoodleMootGR

 • Καλές πρακτικές χρήσης Moodle στην Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Καλές πρακτικές χρήσης Moodle στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Καλές πρακτικές χρήσης Moodle σε εταιρικό περιβάλλον
 • Mobile Learning
 • Learning analytics
 • Gamification στο Moodle
 • Διαχείριση και ανάπτυξη του Moodle
 • Επεκτάσεις και διασύνδεση με άλλες πλατφόρμες

Το συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε:

 • Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
 • Μέλη της Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής Κοινότητας
 • Ερευνητές της Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων
 • Εταιρείες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που χρησιμοποιούν το Moodle

Υποβολή Εργασιών

Η φόρμα υποβολής των εργασιών είναι διαθέσιμη στο  https://ellak.gr/moodlemootgr19/ 

Εγγραφές Παρακολούθησης 

Η καταληκτική ημερομηνία  εγγραφής των συμμετεχόντων είναι στις 22 Νοεμβρίου 2019.  Η εγγραφή παρακολούθησης είναι διαθέσιμη στο https://moodlemoot.org/mootgr19/registration/ 

Σημαντικές ημερομηνίες

Δείτε την επίσημη σελίδα του MoodleMoot Greece.

Ακολουθήστε το MoodleMoot Greece στο Facebook και στο Twitter.

Ο φάκελος /home στα λειτουργικά συστήματα Linux/Unix περιλαμβάνει τον φάκελο με όλα τα αρχεία και τις ρυθμίσεις του χρήστη. Μια νέα πρόταση από τον Lennart Poettering, δημιουργό του Systemd και PulseAudio κ.α. για την δημιουργία, διαχείριση, κρυπτογράφηση, ασφάλεια και μεταφερσιμότητα του Home φακέλου των χρηστών, θα προκαλέσει πάλι έντονες συζητήσεις.

Ο Lennart Poettering ξεκίνησε την ομιλία του στο συνέδριο All Systems Go με χαρακτηριστικό τρόπο, αυτοσαρκαζόμενος :

Hi…, I’m Lennart Poettering and today I’m taking away your home directories…

Ο Lennart Poettering είναι γνωστός στην κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού για την δημιουργία υπηρεσιών του συστήματος όπως το PulseAudio (2004), Avahi (2005), and systemd (2010) κ.α. Ιδιέτερα δε το τελευταίο είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις, διαμάχες και ρίξεις στις κοινότητες ελεύθερου λογισμικού μιας και για παράδειγμα ήταν η αιτία για αποχώρηση μελών του Debian και δημιουργία της διανομής Devuan, το οποίο δεν χρησιμοποιεί Systemd. Advertisements

Με νέα πρόταση που αφορά τον τελικό χρήστη μιας διανομής Linux, ο Lennart ξεκίνησε να δουλεύει σε ένα project που σκοπό έχει σύμφωνα με τα λεγόμενά του να βελτιώσει την διαχείριση των home φακέλων (χρηστών) μιας διανομής Linux, να είναι πιο εύκολη η μεταφορά τους από διανομή σε διανομή, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα δεδομένα για τους χρήστες είναι αυτοδύναμα-ανεξάρτητα από το υποκείμενο λειτουργικό Linux, να ενοποιηθεί το συνθηματικό εισόδου στο desktop με κλειδιά κρυπτογράφησης (το home, ssh, λογαριασμών samba και PAM κλπ), και άλλα πολλά.

Η νέα αυτή υπηρεσία Systemd-Homed δεν αποσκοπεί στην κατάργηση των παραδοσιακών καταλόγων των χρηστών αλλά στη συμπλήρωση των δυνατοτήτων μεταφερσιμότητας και κρυπτογράφησης ως επιλογή στον χρήστη ενώ διατηρεί την πλήρη συμβατότητα με τις παραδοσιακές μεθόδους.

Για να επιτευχθεί όλο αυτό, θα πρέπει ο /home/user φάκελος να είναι ένα image file το οποίο όταν συνδέεται ο χρήστης αποκρυπτογραφείται και βλέπει τα αρχεία του όπως παραδοσιακά έχει συνηθίσει. Σύμφωνα με τον Lennart Pottering, το user.homed αρχείο θα προσαρτάται στην διανομή Linux ως loopback device όπως γίνεται με τα Snap πακέτα τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη με επιτυχία όπως δήλωσε ο Poettering στο Linux Magazine. Αυτό θα επιτρέπει στον πυρήνα Linux να επικυρώσει το image file πριν τo προσαρτήσει και, εάν είναι απαραίτητο, να το απορρίψει για λόγους ασφαλείας. Ταυτόχρονα, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει τώρα, θα μπορεί μέσω του LUKS2 να κρυπτογραφήσει αυτό το αρχείο, μόλις ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναστολής σε RAM (όταν κλείνουμε την οθόνη του laptop).

Φυσικά μέχρι να είναι πλήρως λειτουργικό το όλο εγχείρημα και να το αποδεχτούν οι διανομές, θα περάσουν αρκετά χρόνια και προφανώς θα δημιουργήσει τριβές μεταξύ των υποστηρικτών της ιδέας και των αντιπάλων της. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την ομιλία του Lennart Pottering στις παραπομπές.

Παραπομπές

Πηγή άρθρου: planet.ellak.gr https://cerebrux.net/2019/09

Σας περιμένουμε όλους την Τετάρτη 02 Οκτωβρίου, στις 18:00 απόγευμα, στο «Innovathens powered by Samsung», στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, για το 20ο WordPress Athens…

The post 20ο WordPress Athens Μeetup appeared first on WordPress Greek Community.

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

To Bitcoin app Fold ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε 2.5 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές με βασικούς χρηματοδότες να είναι τα επενδυτικά fund Craft Ventures, CoinShares, Slow Ventures, Goldcrest Capital και Fulgur Venture.

Το Fold είναι μια web και mobile εφαρμογή για Android και IOS που επιτρέπει τις αγορές προϊόντων μέσω gyft cards από δημοφιλή ψηφιακά εμπορικά πληρώνοντας με Bitcoin ή την αγορά προϊόντων με fiat money σε συνεργαζόμενες εμπορικές επιχειρήσεις συνδέοντας την πιστωτική κάρτα με την εφαρμογή . Όπως αναφέρουν οι προγραμματιστές του στην περίπτωση πληρωμών με fiat money θα τους επιστρέφεται ένα μικροποσό σε satoshis την μικρότερη νομισματική μονάδα του Bitcoin.

Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι κάτι ανάλογο κάνει και το chrome extension app το Lolli που με κάθε αγορά από διάφορα συνεργαζόμενα καταστήματα σου επιστρέφει ένα μικροποσό σε Bitcoin.

To Fold θα προσφέρει επίσης και υποστήριξη του lightning network ώστε να μπορούν να γίνουν άμεσες πληρωμές με Bitcoin με τα χαμηλότερα fee.

“When people spend fiat at retailers they will receive BTC rewards. They can spend those rewards or withdraw them to an on-chain address. In the future, we are releasing an update that allows people to withdraw rewards directly to lightning, which will lower fees and make it more usable.”

Η mobile εφαρμογή αναμένετε να είναι διαθέσιμη στα μέσα Οκτώβρη.

The post 2.5 εκατομμύρια δολάρια για το Bitcoin app Fold appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

When using tf most of times you need to reuse your Infrastructure as Code, and so your code should be written in such way. In my (very simple) use-case, I need to reuse user-data for cloud-init to setup different VMs but I do not want to rewrite basic/common things every time. Luckily, we can use the template_file.

user-data.yml

In the below yaml file, you will see that we are using tf string-template to produce hostname with this variable:

"${hostname}"

here is the file:

#cloud-config

disable_root: true
ssh_pwauth: no

users:
 - name: ebal
  ssh_import_id:
   - gh:ebal
  shell: /bin/bash
  sudo: ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

# Set TimeZone
timezone: Europe/Athens

hostname: "${hostname}"

# Install packages
packages:
 - mlocate
 - figlet

# Update/Upgrade & Reboot if necessary
package_update: true
package_upgrade: true
package_reboot_if_required: true

# Remove cloud-init
runcmd:
 - figlet "${hostname}" > /etc/motd
 - updatedb

Variables

Let’s see our tf variables:

$ cat Variables.tf
variable "hcloud_token" {
  description = "Hetzner Access API token"
  default = ""
}
variable "gandi_api_token" {
  description = "Gandi API token"
  default = ""
}
variable "domain" {
  description = " The domain name "
  default = "example.org"
}

Terraform Template

So we need to use user-data.yml as a template and replace hostname with var.domain

$ cat example.tf

Two simple steps:

 • First we read user-data.yml as template and replace hostname with var.domain
 • Then we render the template result to user_data as string
provider "hcloud" {
 token = "${var.hcloud_token}"
}

data "template_file" "userdata" {
 template = "${file("user-data.yml")}"
 vars = {
  hostname = "${var.domain}"
 }
}

resource "hcloud_server" "node1" {
 name = "node1"
 image = "ubuntu-18.04"
 server_type = "cx11"
 user_data = "${data.template_file.userdata.rendered}"
}
$ terraform version
Terraform v0.12.3

And that’s it !

Tag(s): terraform

Το Εργαστήριο Ιστορικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) σε συνεργασία με το Πρόγραμμα «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» (Memories of the Occupation in Greece-MOG) του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου διοργανώνουν επιστημονική διημερίδα στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2019 (Κεντρικό κτήριο ΕΚΠΑ –Προπύλαια, Πανεπιστημίου 30), με θέμα

Μνήμη, μαρτυρία και η ψηφιακή προσέγγιση της ιστορίας: το Αρχείο «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα»

Στη διημερίδα θα παρουσιαστεί το οπτικοακουστικό Αρχείο «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» –η δημιουργία, η λειτουργία και η χρήση του– και θα συζητηθούν μεθοδολογικά ερωτήματα και ερευνητικές προοπτικές που αφορούν την περίοδο της γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα και την κληρονομιά της. Σκοπός της διήμερης συνάντησης είναι επίσης να διερευνηθούν ο ρόλος της χρήσης των ψηφιακών μέσων στις ανθρωπιστικές επιστήμες και οι σχέσεις της προφορικής ιστορίας με τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Εδώ θα βρείτε το τελικό πρόγραμμα ως pdf.

Με σημερινή του απόφαση στην υπόθεση Google κατά CNIL, το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι ο φορέας εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης δεν έχει υποχρέωση διαγραφής συνδέσμων ως προς όλες τις εκδοχές της μηχανής αναζήτησης που εκμεταλλεύεται

Έχει εντούτοις υποχρέωση διαγραφής συνδέσμων ως προς όλες τις εκδοχές της μηχανής αναζήτησης που αντιστοιχούν στα κράτη μέλη και εφαρμογής μέτρων τα οποία να αποθαρρύνουν την πρόσβαση, εντός των κρατών μελών, των χρηστών του διαδικτύου στους επίμαχους συνδέσμους που εμφανίζονται στις εκτός ΕΕ εκδοχές της.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, στο παρόν στάδιο εξελίξεως, ο φορέας εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης ο οποίος κάνει δεκτή αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων για διαγραφή συνδέσμων, ενδεχομένως κατόπιν εντολής εποπτικής ή δικαστικής αρχής κράτους μέλους, δεν υπέχει υποχρέωση από το δίκαιο της Ένωσης να προβεί στη διαγραφή αυτή ως προς το σύνολο των εκδοχών της μηχανής αναζήτησης που εκμεταλλεύεται.

Το δίκαιο της Ένωσης υποχρεώνει, εντούτοις, τον φορέα εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης να διαγράφει τους συνδέσμους ως προς τις εκδοχές της μηχανής αναζήτησης που αντιστοιχούν στο σύνολο των κρατών μελών και να λαμβάνει επαρκώς αποτελεσματικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η πραγματική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Ως εκ τούτου, η διαγραφή των συνδέσμων πρέπει, εφόσον είναι αναγκαίο, να συνοδεύεται από μέτρα που εμποδίζουν αποτελεσματικά τους χρήστες του διαδικτύου που πραγματοποιούν εντός κράτους μέλους αναζήτηση με βάση το ονοματεπώνυμο του υποκειμένου των δεδομένων να έχουν, μέσω του εμφανιζόμενου καταλόγου αποτελεσμάτων, πρόσβαση, χρησιμοποιώντας μια «εκτός ΕΕ» εκδοχή της μηχανής αναζήτησης, στους συνδέσμους τους οποίους αφορά η ως άνω αίτηση ή από μέτρα που τουλάχιστον αποθαρρύνουν έντονα την πρόσβαση αυτή.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Με απόφαση της 10ης Μαρτίου 2016, η πρόεδρος της Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (Εθνικής Επιτροπής Πληροφορικής και Ελευθεριών, Γαλλία) επέβαλε στην Google Inc. κύρωση 100 000 ευρώ επειδή η εταιρία αυτή αρνείται, όταν κάνει δεκτή αίτηση διαγραφής συνδέσμων, να διαγράφει τους συνδέσμους ως προς το σύνολο των ονομάτων τομέα που χρησιμοποιεί για τη μηχανή αναζήτησης που εκμεταλλεύεται.

Η Google Inc., στην οποία η CNIL είχε απευθύνει προειδοποίηση στις 21 Μαΐου 2015, καλώντας την να διαγράφει τους συνδέσμους ως προς όλα τα ονόματα τομέα, αρνήθηκε να συμμορφωθεί και περιορίστηκε στην απάλειψη των επίμαχων συνδέσμων μόνον από τα αποτελέσματα των αναζητήσεων που γίνονται από ονόματα τομέα της ως άνω μηχανής αναζήτησης τα οποία αντιστοιχούν στα κράτη μέλη. Η Google Inc. ζήτησε από το Conseil d’État (Συμβούλιο της Επικρατείας, Γαλλία) να ακυρώσει την απόφαση της 10ης Μαρτίου 2016. Υποστηρίζει ειδικότερα ότι το δικαίωμα διαγραφής συνδέσμων δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην ότι η διαγραφή των επίδικων συνδέσμων πρέπει να καλύπτει, χωρίς εδαφικό περιορισμό, όλα τα ονόματα τομέα της μηχανής αναζήτησης.

Το Conseil d’État υπέβαλε προδικαστικά ερωτήματα στο Δικαστήριο, ζητώντας να διευκρινιστεί αν οι κανόνες του δικαίου της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Οδηγία 95/46/ΕΕ), έχουν την έννοια ότι ο φορέας εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης, όταν κάνει δεκτή αίτηση διαγραφής συνδέσμων, υποχρεούται να διαγράφει τους συνδέσμους ως προς όλες τις εκδοχές της μηχανής αναζήτησης που εκμεταλλεύεται ή αν, αντιθέτως, υποχρεούται να τους διαγράφει μόνον ως προς τις εκδοχές της που αντιστοιχούν στο σύνολο των κρατών μελών, ή και μόνον ως προς αυτήν που αντιστοιχεί στο κράτος μέλος κατοικίας του φορέα του δικαιώματος διαγραφής συνδέσμων.

Η απόφαση του Δικαστηρίου

Με τη σημερινή απόφασή του, το Δικαστήριο υπενθυμίζει καταρχάς ότι έχει ήδη κρίνει1 ότι ο φορέας εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης υποχρεούται να απαλείφει από τον κατάλογο αποτελεσμάτων ο οποίος εμφανίζεται κατόπιν αναζήτησης που έχει διενεργηθεί με βάση το ονοματεπώνυμο ενός προσώπου, συνδέσμους προς δημοσιευμένες από τρίτους ιστοσελίδες που περιέχουν πληροφορίες σχετικές με το πρόσωπο αυτό, και στην περίπτωση κατά την οποία το ονοματεπώνυμο αυτό ή οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν διαγραφεί προηγουμένως ή ταυτοχρόνως από τις ως άνω ιστοσελίδες, η υποχρέωση δε αυτή ισχύει, κατά περίπτωση, ακόμη και όταν αυτή καθαυτή η δημοσίευση των επίμαχων πληροφοριών στις εν λόγω ιστοσελίδες είναι νόμιμη.

Εν συνεχεία, το Δικαστήριο διαπιστώνει, αφενός, ότι η εγκατάσταση την οποία διατηρεί η Google Inc. στη γαλλική επικράτεια ασκεί δραστηριότητες, ιδίως εμπορικές και διαφημιστικές, οι οποίες είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένες με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται για τις ανάγκες λειτουργίας της συγκεκριμένης μηχανής αναζήτησης και, αφετέρου, ότι πρέπει να γίνει δεκτό ότι η μηχανή αυτή αναζήτησης, λαμβανομένης υπόψη μεταξύ άλλων της ύπαρξης διόδων επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων ανά χώρα εκδοχών της, διενεργεί ενιαία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ως άνω εγκατάστασης της Google Inc. στη Γαλλία. Η περίπτωση αυτή εμπίπτει συνεπώς στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το Δικαστήριο τονίζει ότι, σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η πρόσβαση των χρηστών του διαδικτύου, και ιδίως εκείνων που βρίσκονται εκτός της Ένωσης, σε σύνδεσμο προς πληροφορίες σχετικά με πρόσωπο του οποίου το κέντρο των συμφερόντων βρίσκεται στην Ένωση μπορεί να έχει, για το πρόσωπο αυτό, άμεσες και ουσιώδεις επιπτώσεις εντός της ίδιας της Ένωσης, και, επομένως, η διαγραφή των συνδέσμων με παγκόσμια ισχύ θα ήταν ικανή να εκπληρώσει πλήρως τον προστατευτικό σκοπό του δικαίου της Ένωσης. Το Δικαστήριο διευκρινίζει ότι, εντούτοις, σε μεγάλο αριθμό τρίτων κρατών είτε δεν υφίσταται δικαίωμα διαγραφής συνδέσμων είτε ακολουθείται διαφορετική προσέγγιση ως προς το δικαίωμα αυτό. Το Δικαστήριο προσθέτει ότι το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο, αλλά πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τον ρόλο που επιτελεί στην κοινωνία και να σταθμίζεται με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας. Περαιτέρω, η στάθμιση μεταξύ του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφενός, και της ελευθερίας πληροφόρησης των χρηστών του διαδικτύου, αφετέρου, μπορεί να διαφέρει ουσιωδώς ανά τον κόσμο.

Πλην όμως, από τα νομοθετικά κείμενα δεν προκύπτει ότι ο νομοθέτης της Ένωσης έχει προβεί σε τέτοια στάθμιση όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της διαγραφής συνδέσμων εκτός της Ένωσης ούτε ότι επέλεξε να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων των ιδιωτών πέραν του εδάφους των κρατών μελών. Επίσης δεν προκύπτει ότι θέλησε να επιβάλει σε φορέα εκμετάλλευσης, όπως η Google, υποχρέωση διαγραφής συνδέσμων και για τις ανά χώρα εκδοχές της μηχανής αναζήτησης που εκμεταλλεύεται οι οποίες δεν αντιστοιχούν στα κράτη μέλη. Εξάλλου, το δίκαιο της Ένωσης δεν προβλέπει μέσα και μηχανισμούς συνεργασίας όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της διαγραφής συνδέσμων εκτός της Ένωσης.

Συνεπώς, το Δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, στο παρόν στάδιο εξελίξεως, ο φορέας εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης ο οποίος κάνει δεκτή αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων για διαγραφή συνδέσμων, ενδεχομένως κατόπιν εντολής εποπτικής ή δικαστικής αρχής κράτους μέλους, δεν υπέχει υποχρέωση από το δίκαιο της Ένωσης να προβεί στη διαγραφή αυτή ως προς το σύνολο των εκδοχών της μηχανής αναζήτησης που εκμεταλλεύεται.

Το δίκαιο της Ένωσης υποχρεώνει, εντούτοις, τον φορέα εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης να διαγράφει τους συνδέσμους ως προς τις εκδοχές της μηχανής αναζήτησης που αντιστοιχούν στο σύνολο των κρατών μελών και να λαμβάνει επαρκώς αποτελεσματικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η πραγματική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων. Ως εκ τούτου, η διαγραφή των συνδέσμων πρέπει, εφόσον είναι αναγκαίο, να συνοδεύεται από μέτρα που εμποδίζουν αποτελεσματικά τους χρήστες του διαδικτύου που πραγματοποιούν εντός κράτους μέλους αναζήτηση με βάση το ονοματεπώνυμο του υποκειμένου των δεδομένων να έχουν, μέσω του εμφανιζόμενου καταλόγου αποτελεσμάτων, πρόσβαση, χρησιμοποιώντας μια «εκτός ΕΕ» εκδοχή της μηχανής αναζήτησης, στους συνδέσμους τους οποίους αφορά η ως άνω αίτηση ή από μέτρα που τουλάχιστον αποθαρρύνουν έντονα την πρόσβαση αυτή. Το αιτούν δικαστήριο οφείλει να εξακριβώσει αν τα μέτρα που έχει εφαρμόσει η Google Inc. πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις.

Τέλος, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι το δίκαιο της Ένωσης δεν επιβάλλει μεν, στο παρόν στάδιο εξελίξεως, τη διαγραφή των συνδέσμων ως προς όλες τις εκδοχές της μηχανής αναζήτησης, αλλά ούτε και την απαγορεύει. Κατά συνέπεια, οι αρχές των κρατών μελών διατηρούν την αρμοδιότητα να προβαίνουν, σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σε στάθμιση μεταξύ, αφενός, του δικαιώματος του υποκειμένου των δεδομένων στον σεβασμό της ιδιωτικής του ζωής και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και, αφετέρου, του δικαιώματος στην ελευθερία πληροφόρησης και, κατόπιν της σταθμίσεως αυτής, να υποχρεώνουν, εφόσον απαιτείται, τον φορέα εκμετάλλευσης της μηχανής αναζήτησης να διαγράψει τους συνδέσμους όσον αφορά το σύνολο των εκδοχών της εν λόγω μηχανής αναζήτησης.

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA

Πηγή άρθρου: https://www.lawspot.gr

Συντηρείτε εργαστήριο με 5 έως 500+ υπολογιστές; Το νέο LTSP (Linux Terminal Server Project) ήρθε για να σας διευκολύνει! «Βαφτίστε» έναν υπολογιστή από αυτούς «LTSP server», εγκαταστήστε την έκδοση Debian ή Ubuntu και τα προγράμματα που προτιμάτε, και άμεσα το LTSP θα επιτρέψει σε όλους τους clients να ξεκινήσουν μέσω δικτύου σαν να ήταν αντίγραφα αυτής της εγκατάστασης! Επιπρόσθετα, οι λογαριασμοί των χρηστών βρίσκονται στον LTSP server, η ταυτοποίησή τους γίνεται απομακρυσμένα και τα αρχεία τους αποθηκεύονται στον server, οπότε δεν χρειάζεται να έχουν τοπικό σκληρό δίσκο.

Για να επιτύχει όλα αυτά, το LTSP εγκαθιστά, ρυθμίζει και χρησιμοποιεί κατάλληλα τα παρακάτω λογισμικά:

 • iPXE: βοήθημα εκκίνησης των clients μέσω δικτύου, και προβολής κατάλληλου μενού.
 • dnsmasq: DHCP server για την απόδοση διευθύνσεων IP στους clients, ή βοηθητικός ProxyDHCP server όταν τις διευθύνσεις τις δίνει π.χ. κάποιος router.
 • dnsmasq: TFTP server για την αποστολή των ipxe/kernel/initrd στους clients.
 • dnsmasq: προαιρετικά, DNS server για την ταχύτερη περιήγηση στο Διαδίκτυο, καθώς και τη δυνατότητα επιβολής περιορισμών (blacklisting).
 • mksquashfs: για την δημιουργία συμπιεσμένου αντιγράφου του δίσκου του server σε μορφή squashfs, ώστε να μπορούν να εκκινούν από αυτό οι clients.
 • NFS ή NBD: δημοσίευση του squashfs αρχείου στο τοπικό δίκτυο.
 • tmpfs, overlayfs: επικάλυψη του squashfs, που είναι ίδιο για όλους τους clients, με ένα προσωρινό σύστημα αρχείων παρόμοιο με live CD.
 • NFS ή SSHFS: απομακρυσμένη πρόσβαση στον προσωπικό κατάλογο /home των χρηστών που βρίσκεται στον server.
 • SSH ή SSHFS ή LDAP: απομακρυσμένη ταυτοποίηση των χρηστών.

Η προηγούμενη έκδοση 5 του LTSP χρησιμοποιείται ήδη σε περισσότερα από 1000 Ελληνικά σχολεία, αλλά έδινε μεγάλη βάση στην επαναχρησιμοποίηση του παλιού εξοπλισμού μέσω της τεχνολογίας thin clients. Όμως, εξελίξεις και στο υλικό αλλά και στο λογισμικό έκαναν αναγκαίο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός νέου LTSP. Έτσι, στα πλαίσια ενός GSoC project υπό την εποπτεία της ΕΛΛΑΚ, αναπτύχθηκε η νέα έκδοση 19.08 του LTSP, η οποία υποστηρίζει διανομές βασισμένες σε Ubuntu 16.04+, Debian 8+ ή νεότερες.

Το νέο LTSP γράφηκε εξ’ αρχής χωρίς να κρατήσει ούτε μία γραμμή κώδικα από το παλιό. Μερικές από τις σημαντικές διαφορές από το παλιό LTSP είναι:

 • Τερματισμός της υποστήριξης thin clients (remote desktop). Τις τελευταίες δεκαετίες τα περιβάλλοντα εργασίας, τα προγράμματα, η περιήγηση στο Internet κλπ είναι τόσο απαιτητικά σε γραφικά που δυσχεραίνουν πολύ την χρήση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Επιπλέον λογισμικά όπως Xorg, Graphics toolkits, Window managers, OpenGL λίγο πολύ αδιαφορούν για τα προγράμματα remote desktop, οπότε οι thin clients ήταν «στην εντατική».
 • Το νέο LTSP υποστηρίζει μόνο fat clients (remote disk), το οποίο σαν μοντέλο είναι πολύ πιο γρήγορο και αποδοτικό.
 • Έτσι εγκαταλείφθηκαν πολλά υποσυστήματα του LTSP 5, όπως ldm, ldminfod, ltsp-build-client, ltsp-localapps, ltsp-remoteapps, jetpipe κλπ.
 • Με την επικέντρωση σε fat clients έγινε δυνατή η υποστήριξη νέων τεχνολογιών όπως Wayland, νέων εκδόσεων διανομών, systemd.
 • Τα kernel/initrd προσφέρονται πλέον μέσω iPXE αντί για syslinux, ενώ προστέθηκε και υποστήριξη UEFI clients πέρα από τους BIOS clients.
 • Για τη δημοσίευση του συστήματος αρχείων, αντί του NBD χρησιμοποιείται πλέον το NFS για αυξημένη σταθερότητα και μεγαλύτερη ταχύτητα.
 • Για την ταυτοποίηση, υλοποιήθηκε το υποσύστημα pamltsp που δίνει τη δυνατότητα χρήσης οποιουδήποτε display manager (GDM, SSDM, LightDM), κάνοντας δυνατή την εγκατάλειψη του επισφαλούς LTSP Display Manager LDM.

Οδηγίες για την εγκατάσταση του LTSP υπάρχουν στο αγγλικό wiki, ενώ υποστήριξη για τα ελληνικά σχολεία γίνεται στο forum. Επειδή όμως η νέα έκδοση θα χρειαστεί λίγους μήνες να ωριμάσει, προτείνεται να τη δοκιμάσουν πιλοτικά μόνο οι πιο έμπειροι διαχειριστές, ενώ οι υπόλοιποι να μείνουν στην παλιά. Το ερχόμενο καλοκαίρι που θα γίνει διαθέσιμο το Ubuntu 20.04, προτείνεται να μεταβούν όλοι στη νέα.

Είμαστε επιχειρηματίες, ακτιβιστές, ακαδημαϊκοί, εισηγμένες εταιρίες, δημόσιοι οργανισμοί, και προγραμματιστές. Για χρόνια, χρησιμοποιούσαμε διαφορετικές λέξεις για να περιγράψουμε αυτό που κάνουμε – MyData, Self Data, VRM (Vendor Relationship Management), Internet of Me, PIMS (Personal Information Management Services) κλπ, ενώ μοιραζόμασταν έναν κοινό στόχο: το να ενδυναμώσουμε τα άτομα σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα, ... Read more

Αλγόριθμοι που βάσει συλλεχθέντων δεδομένων επιβραβεύουν ή τιμωρούν τους πολίτες μιας χώρας… Στην Κίνα ή στην Ινδία η λεγόμενη algorithmic governance, η διακυβέρνηση βάσει αλγορίθμων, είναι προ πολλού πραγματικότητα. Όμως και στη Γερμανία προγράμματα υπολογιστών λαμβάνουν ήδη αποφάσεις που έχουν επιπτώσεις για πολλούς ανθρώπους.

του Arne Cypionka

Στη διασταύρωση νοτίως της Γέφυρας Τσάνγκχονγκ στην κινεζική πόλη των εκατομμυρίων κατοίκων Σιανγιάνγκ επικρατεί κυκλοφοριακό χάος. Αμάξια κορνάρουν, πεζοί διασχίζουν το δρόμο με κόκκινο και ηλεκτρονικά πατίνια ελίσσονται μέσα στην κίνηση. Στην άκρη του δρόμου είναι αναρτημένη μια μεγάλη οθόνη με πάμπολλες φωτογραφίες προσώπων. Είναι απλώς μία από τις πολλές διαφημιστικές πινακίδες; Όχι. Η αστυνομία τοποθέτησε την οθόνη εκεί το 2017 για τη διασφάλιση της τάξης. Σε αυτήν προβάλλονται τα πρόσωπα όσων παραβίασαν στο συγκεκριμένο σημείο τον ΚΟΚ και εντοπίστηκαν από τις κάμερες αυτόματης αναγνώρισης προσώπου. Στόχος είναι «να τους ντροπιάσουμε στους γείτονες και τους συναδέλφους τους» είπε μια εκπρόσωπος Τύπου του Δήμου στους New York Times. Πλάι στις φωτογραφίες των ατόμων που στηλιτεύονται αναγράφονται τα ονόματα και οι αριθμοί των δελτίων ταυτότητάς τους. Πρόκειται για ένα διδακτικό μέτρο.
 
Οι οθόνες όπως αυτή στη Σιανγιάνγκ είναι ένα μικρό μόνο κομμάτι του μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της κυβέρνησης. Για το νέο του σύστημα κοινωνικής πίστωσης, το Κομμουνιστικό Κόμμα εγκαινίασε τα τελευταία χρόνια σε διάφορες πόλεις πιλοτικά προγράμματα στα οποία συλλέγει και συνδυάζει πληροφορίες από κάμερες παρακολούθησης, ιδιωτικές διαδικτυακές συνομιλίες, αγορές μέσω Ίντερνετ και πολλά άλλα. Στόχος είναι ως το 2020 να έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή όλων των κατοίκων της χώρας σε ένα και μοναδικό σύστημα αξιολόγησης. Έτσι, μέσω του προγράμματος, που απαιτεί μια τεράστια υπολογιστική ισχύ, κάθε Κινέζος θα λάβει στο τέλος έναν αριθμό πόντων που θα ενημερώνεται διαρκώς από υπολογιστικούς αλγόριθμους. Το μέτρο φαντάζει εύλογο για την αυταρχική κυβέρνηση – μέσω αυτού θα ελέγχεται κάθε ένας από τους 1,4 δισεκατομμύρια Κινέζους.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΜΕΣΩ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

Κάνουμε λόγο για algorithmic governance όταν κυβερνήσεις ή κρατικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν τις τεράστιες ροές δεδομένων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες πλατφόρμες και αφήνουν μηχανές να αποφασίσουν βάσει αυτών των δεδομένων εάν ένα πολίτης θα επιβραβευθεί ή θα τιμωρηθεί. Οι υπολογιστές αναγνωρίζουν πρότυπα και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και εφαρμόζουν αυτόματα πειθαρχικές κυρώσεις: Όποιος επιστρέφει άθικτο το κοινόχρηστο ποδήλατο που έχει νοικιάσει, δεν περνά ποτέ με κόκκινο και πηγαίνει στη δουλειά πάντα στην ώρα του, επιβραβεύεται με πόντους. Αντιθέτως, όποιος ασκεί διαδικτυακά κριτική στην κινεζική πολιτική ή –ακόμη κι αυτό είναι αρκετό– επικοινωνεί συχνά με άτομα που έχουν αξιολογηθεί αρνητικά, θα δει να μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των πόντων του. Αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις: Στους ανθρώπους με χαμηλό σκορ απαγορεύεται, για παράδειγμα, η είσοδος σε αεροπλάνα και τρένα μεγάλης ταχύτητας. Ή η φοίτηση των παιδιών τους σε ιδιωτικά σχολεία.

Μια τόσο στενή παρακολούθηση των ανθρώπων μιας χώρας, η συλλογή κάθε είδους πληροφορίας για αυτούς και η χρήση των πληροφοριών αυτών εναντίον τους δεν είναι μόνο παραβίαση της ιδιωτικής σφαίρας αλλά αποτελεί και σημαντικό περιορισμό των προσωπικών ελευθεριών τους. Ωστόσο, η αξιολόγηση προσωπικών δεδομένων των πολιτών δεν συναντάται μόνο στην Κίνα. Στην Ινδία επιχειρείται επίσης η απόκτηση μιας σφαιρικής εικόνας του πληθυσμού μέσω της καταγραφής προσωπικών στοιχείων.  

Οι γυναίκες εγγράφονται στη βάση δεδομένων Aadhaar στην Ινδία.Οι γυναίκες εγγράφονται στη βάση δεδομένων Aadhaar στην Ινδία. | Φωτογραφία (λεπτομέρεια): © picture alliance / NurPhoto

Με την ονομασία Aadhaar («Θεμέλιο») δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει ήδη 1,2 δισεκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες και άρα το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Ινδίας. Με έναν δωδεκαψήφιο αριθμό, που αντιστοιχεί σε όνομα, ηλικία, αλλά και μια εικόνα σάρωσης της ίριδας του ματιού και σε δακτυλικά αποτυπώματα, μπορεί πλέον καθένας να πιστοποιήσει την ταυτότητά του πέραν κάθε αμφιβολίας και να υποβάλλει για παράδειγμα αίτηση για κοινωνικές παροχές. Στη θεωρία τουλάχιστον. Γιατί η Ινδή δημοσιογράφος Rachna Khaira κατέδειξε στις αρχές του έτους αδυναμίες του συστήματος: Ήρθε σε επαφή με χάκερς οι οποίοι για 500 ρουπίες μόνο, περίπου 6 ευρώ δηλαδή, της εξασφάλισαν πρόσβαση σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων Aadhaar, που είχε στόχο να αποτρέψει την απάτη και την άδικη διανομή τροφίμων στις επιχειρήσεις επισιτιστικής βοήθειας, αποδεικνύεται όλο και περισσότερο ότι μάλλον δημιουργεί παρά επιλύει προβλήματα. Λέγεται πως άνθρωποι έχουν λιμοκτονήσει επειδή δεν μπόρεσαν να παρουσιάσουν έγγραφα ή επειδή η βιομετρική αναγνώριση δεν λειτούργησε. Πέραν αυτού, διαρροές του συστήματος έχουν ως συνέπεια τη δημοσίευση εκατομμυρίων συνόλων δεδομένων.

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Το φαινόμενο της χρήσης αλγορίθμων στην ανάλυση δεδομένων δεν είναι ξένο ούτε και στην Ευρώπη. Σε αντίθεση όμως με τα επικίνδυνα πειράματα των δύο πολυπληθέστερων χωρών του κόσμου –της Κίνας και της Ινδίας– εδώ δεν είναι κατ’ ανάγκη κρατικοί φορείς αυτοί που χρησιμοποιούν μέσω υπολογιστή μεγάλες ποσότητες προσωπικών δεδομένων. Στη Γερμανία υπάρχει, για παράδειγμα, η Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (Ένωση Γενικής Πιστωτικής Προστασίας), γνωστότερη ως Schufa. Η Schufa ισχυρίζεται ότι έχει καταχωρημένες 864 εκατομμύρια πληροφορίες για περίπου 67 εκατομμύρια ανθρώπους και 5 εκατομμύρια επιχειρήσεις. Το πώς ακριβώς λειτουργεί η διαδικασία, τα αποτελέσματα της οποίας λαμβάνονται τελικά υπόψη προκειμένου να κριθεί αν κάποιος μπορεί να νοικιάσει ένα διαμέρισμα ή να συνάψει ένα συμβόλαιο με μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, παραμένει μυστικό. Άγνωστα είναι και τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η Schufa. Υπάρχουν π.χ. ενδείξεις για το ότι οι γυναίκες αδικούνται στην αξιολόγηση.

Η Γερμανία απέχει πολύ από το να διαπομπεύει παραβάτες του ΚΟΚ προβάλλοντάς τους σε οθόνες. Παρ’ όλα αυτά, τίθεται το ερώτημα: Σε ποιο βαθμό πρέπει να επιτραπεί σε εταιρείες όπως η Schufa ή σε κρατικές υπηρεσίες να συγκεντρώνουν και να χρησιμοποιούν δεδομένα; Είναι καιρός να συζητηθεί η νομιμότητα της αλγοριθμικής διακυβέρνησης. Εν τέλει, το ζήτημα είναι εάν θέλουμε να παραδώσουμε τον έλεγχο της κοινωνίας σε μηχανές. Εάν χρησιμοποιηθούν σωστά, οι αλγόριθμοι μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις με τρόπο αποτελεσματικό, γρήγορο και δίκαιο. Όμως, αν κοιτάξει κανείς την τωρινή χρήση τους, τα πλεονεκτήματα αυτά δεν αντισταθμίζουν σε καμιά περίπτωση τις τεράστιες δυνατότητες κατάχρησης, την παραβίαση της ιδιωτικότητας του ατόμου και την έλλειψη διαφάνειας των διαδικασιών.  

Συντάκτης

O Arne Cypionka εργάζεται ως δημοσιογράφος σε θέματα ψηφιοποίησης και καθαρής πολιτικής παράλληλα με τις σπουδές του στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και την ιστορία των ιδεών.

Copyright: Κείμενο: Goethe-Institut, Arne Cypionka. Το κείμενο αυτό υπόκειται σε άδεια Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Lizenz.

Πηγή άρθρου: https://www.goethe.de/

Τα τελευταία χρόνια έχει μπει στη ζωή μας η έννοια του cloud. Πολλές είναι οι υπηρεσίες που μας προσφέρουν δωρεάν χώρο για να αποθηκεύσουμε τα αρχεία μας. Δεν γνωρίζουμε όμως ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά και πού είναι αποθηκευμένα. Εδώ έρχεται να δώσει λύση το Nextcloud, μια ανοικτού κώδικα λύση εγκατάστασης ενός ιδιωτικού server όπου αποθηκεύετε τα αρχεία σας σε δικό σας χώρο.

Είναι ωστόσο γεγονός πως η εγκατάσταση του Nextcloud ίσως αποτελεί δύσκολο έργο για πολλούς. Το NextCloudPi, ένα επίσημο εργαλείο του Nextcloud, έχει στόχο να απλοποιήσει αυτήν την διαδικασία, έχοντας όλες τις προαπαιτήσεις του Nextcloud προεγκατεστημένες και ρυθμισμένες, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη.

Στα πλαίσια του GSoC και υπό την επίβλεψη της ΕΛ/ΛΑΚ, έγινε μια προσπάθεια επέκτασης του NextCloudPi, τόσο με καινοτόμες ιδέες όσο και με χαρακτηριστικά που έχουν ζητηθεί από την αντίστοιχη κοινότητα και θα το καταστήσουν πιο δημοφιλές.

Κάποια από τα χαρακτηριστικά που υλοποιήθηκαν είναι τα παρακάτω:

Travis CI

Το NextCloudPi δεν είχε ακόμα προσαρμοστεί στην τεχνολογία του CI/CD. Στα πλαίσια του GSoC έγινε η προσαρμογή των docker images κάθε αρχιτεκτονικής σε CI. Χρησιμοποιήθηκε το σύστημα Travis CI μέσα από το οποίο παράγονται τα docker images, εκτελούνται μερικά tests πάνω σε αυτά και τελικά ανεβαίνουν στο DockerHub. Η αυτοματοποιημένη αυτή διαδικασία όχι μόνο εξοικονομεί χρόνο αλλά και παρέχει διαφάνεια στους χρήστες ως προς τη διαδικασία παραγωγής των docker images.

Επιπλέον, διάφορα εργαλεία δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας, τα οποία μπορεί να φανούν χρήσιμα κατά τη δημιουργία του travis.yml αρχείου οποιουδήποτε project, όπως το εργαλείο αυτόματης επανεκκίνησης των failed jobs στο Travis μέσω terminal ή του καθαρισμού της cache του Travis επίσης μέσω terminal.

Παρακάτω δίνεται ένα διάγραμμα ροής του αρχείου travis.yml που υλοποιήθηκε:

NextCloudPi VM στο VirtualBox

ToNextCloudPi εκτός από τα images για board computers ή τα docker images παρέχει και τη δυνατότητα δημιουργίας ενός VM με το NCP προεγκατεστημένο. Παρ’όλα αυτά, το να χρησιμοποιήσεις τον provider που προτιμάς και να ρυθμίσεις τα χαρακτηριστικά του εικονικού μηχανήματος ίσως να μην είναι πάντα προφανές για κάποιον αρχάριο. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα εργαλείο το οποίο μέσα από μερικές απλές ερωτήσεις που δεν απαιτούν τεχνικές γνώσεις δημιουργεί αυτόματα ένα NCP VM στο VirtualBox. Το VirtualBox επιλέχθηκε ως provider διότι είναι ευρέως διαδεδομένο και εύκολο στη χρήση του. Επιπλέον, το εργαλείο που δημιουργήθηκε, παρέχει και τη δυνατότητα αντιγραφής ενός υπάρχοντος NCP VM, έτσι ώστε να αποφύγουμε το χρόνο του setup.

Τα εικονικά μηχανήματα δημιουργούνται μέσω ενός Vagrantfile, το οποίο περιέχει εντολές ειδικά για VirtualBox ενώ μέσα από την είσοδο που παρέχει ο χρήστης ρυθμίζονται τα χαρακτηριστικά του VM σχετικά με το όνομα, το δίκτυο και τους πόρους που θα χρησιμοποιήσει.

Docker Swarm System

Το NextCloudPi παρέχει τη δυνατότητα backup των δεδομένων σου, τι γίνεται όμως αν το μηχάνημα σου χαλάσει και έχεις ξεχάσει να κάνεις backup; Ή αν θέλεις να κάνεις κοινή χρήση ενός φακέλου με κάποιο άλλο μηχάνημα στο ίδιο δίκτυο; Ένα εργαλείο δημιουργήθηκε για την κατασκευή ενός κατανεμημένου συστήματος το οποίο ικανοποιεί αυτές ακριβώς τις απαιτήσεις. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι το Docker Swarm για το κατανεμημένο σύστημα όπου κάθε κόμβος είναι ένα μηχάνημα που τρέχει ένα NextCloudPi και το GlusterFS για την αναπαραγωγή των αρχείων σε κάθε κόμβο.

Παρακάτω δίνεται ένα διάγραμμα ροής που περιγράφει τον αλγόριθμο του εργαλείου που δημιουργήθηκε:

Ansiblizing NextCloudPi server

Το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι στον τομέα του IT χρησιμοποιούν Ansible, καθώς και το ότι είναι πιο εύκολο στην εκμάθηση έναντι της γλώσσας bash, πράγμα που θα βοηθούσε στην προσέλκυση νέων devolopers στο NextCloudPi, μας οδήγησε στην προσπάθεια μετατροπής του server του NextCloudPi από bash σε Ansible.

Κάθε bash script μετατράπηκε σε ένα ή περισσότερα Ansible playbooks τα οποία αντικατέστησαν τις κλήσεις συναρτήσεων σε βασικά κομμάτια κώδικα του NextCloudPi με τις αντίστοιχες εντολές Ansible.

Backward updates system

Ένα γνωστό πρόβλημα στο NextCloudPi ήταν ότι το σύστημα παρουσίαζε προβλήματα αν κάποιος δεν είχε κάνει update πολύ καιρό. Αυτό επιλύθηκε δημιουργώντας έναν μηχανισμό όπου ανάλογα με την version του τρέχοντος NextCloudPi του χρήστη, εντοπίζεται ποια updates του λείπουν μέσω μιας δυαδικής αναζήτησης και πακέτα από updates εκτελούνται στο αντίστοιχο σύστημα.

Λεπτομέρειες και κώδικας

Κάθε ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά αναλύεται διεξοδικά σε ξεχωριστό post εδώ ενώ ο κώδικας του έργου μπορεί να βρεθεί εδώ.

Μελλοντικές επεκτάσεις

Κάποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να βελτιωθούν και να ολοκληρωθούν, όπως το Travis CI για board images και η Ansible (μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί το CONFIG και το SYSTEM κομμάτι από τον NCP server).

Επίσης, νέα χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να υλοποιηθούν όπως η μετατροπή του NextCloudPi web panel σε app, ένας VPN server, ένας Mail server κ.ά.

Qt Greece @Athens 2019

Το πρώτο συνέδριο με θέμα το Qt framework στην Ελλάδα θα λάβει μέρος στις 28 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Poseidon Athens Hotel στο Παλαιό Φάληρο, στη στάση ΕΔΕΜ.

Το συνέδριο θα διαρκέσει μισή ημέρα και θα συμπεριλαμβάνει ομιλίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του εργαλείου όπως compliance, best practices, news και roadmap. Όλα τα επίπεδα είναι ευσπρόδεκτα.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα και να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας εδώ. Η είσοδος θα είναι δωρεάν και η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη.

Πηγή: https://extenly.com/2019/09/23/qt-greece-aθήνα-28-nov-2019/

Η έκθεση «Understanding our political nature» εστιάζει σε κάποια από τα πιο «φλέγοντα» πολιτικά ζητήματα, όπως είναι η παραπληροφόρηση, η διαφορετική οπτική σε αξίες και ταυτότητα, και προσπαθεί να κατανοήσει τις εσωτερικές κοινωνικές και συμπεριφορικές διεργασίες.

18.09.2019ΕπιστήμηΈρευνα

Στην ανάλυση του πώς και γιατί τα συναισθήματα, η ταυτότητα και η λογική καθορίζουν τον τρόπο σκέψης μας και τη λήψη πολιτικών αποφάσεων συμβάλει η νέα έκθεση του Joint Research Centre –JRC (Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) με τίτλο «Κατανοώντας την πολιτική μας φύση» που υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή 60 διεθνώς κορυφαίων επιστημόνων από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Η έκθεση που είναι διαθέσιμη online και απευθύνεται κυρίως σε policy makers, έχει ως στόχο να καταπολεμήσει την παραπληροφόρηση, επισημαίνοντας την ανάγκη για τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής ως προϋπόθεση για να λειτουργήσουν σωστά οι δημοκρατίες.

Ο Tibor Navracsics, Επίτροπος για την Εκπαίδευση, την Νεότητα, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό δήλωσε σχετικά: «Το να καθιστούμε απλώς περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό ή σε όσους λαμβάνουν τις αποφάσεις δεν επαρκεί για να εξασφαλίσουμε πιο ενημερωμένους πολίτες ή καλύτερη λήψη αποφάσεων. Εάν θέλουμε η λήψη πολιτικών αποφάσεων να οδηγήσει σε θετική κοινωνική αλλαγή θα πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα πώς τα συναισθήματα, οι αξίες, η ταυτότητα και η λογική επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης, το πώς μιλάμε και το πώς παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις».  

Η έκθεση «Understanding our political nature» εστιάζει σε κάποια από τα πιο «φλέγοντα» πολιτικά ζητήματα, όπως είναι η παραπληροφόρηση, η διαφορετική οπτική σε αξίες και ταυτότητα, και προσπαθεί να κατανοήσει τις εσωτερικές κοινωνικές και συμπεριφορικές διεργασίες.


Ακολουθούν μερικά από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα:  

Εσφαλμένη αντίληψη και παραπληροφόρηση: Ο τρόπος σκέψης μας επηρεάζεται από τον καταιγισμό πληροφόρησης που δεχόμαστε, με αποτέλεσμα να γινόμαστε ευάλωτοι στην παραπληροφόρηση. Για να μπορέσουμε να θωρακιστούμε απέναντι στην παραπληροφόρηση θα πρέπει να προβληματιστούμε περισσότερο σχετικά με τον τρόπο που σκεφτόμαστε.

Συλλογική νοημοσύνη: Η επιστήμη μπορεί να μας βοηθήσει στον ανασχεδιασμό του τρόπου που εργάζονται από κοινού οι policy makers προκειμένου να πάρουν ορθότερες αποφάσεις και να αποφύγουν λάθη στρατηγικής.

Συναισθήματα: Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τα συναισθήματα από τη λογική. Η πληρέστερη πληροφόρηση για τα συναισθήματα των πολιτών και ο συναισθηματικός αλφαβητισμός θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη χάραξη στρατηγικής.  
       
Αξίες και ταυτότητα καθοδηγούν την πολιτική συμπεριφορά, αλλά δεν μπορούν να γίνουν πλήρως κατανοητά ή να τεθούν προς συζήτηση.

Πλαίσιο, μεταφορές και περιγραφές: Τα γεγονότα δεν μιλούν από μόνα τους. Μεταφορές και περιγραφές θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν υπεύθυνα εάν θέλουμε να γίνουν κατανοητά τα δεδομένα και να «ακουστούν».

Εμπιστοσύνη και ανοικτότητα: Η εμπιστοσύνη στους ειδικούς και στην κυβέρνηση μπορεί να ξανακερδηθεί μόνο μέσω ειλικρίνειας και δημόσιας συζήτησης σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις αξίες.

Χάραξη στρατηγικής βασισμένης σε στοιχεία: Η αρχή αυτή αμφισβητείται έντονα και οι πολιτικοί, οι επιστήμονες και η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να υπερασπιστούν αυτόν τον ακρογωνιαίο λίθο της φιλελεύθερης δημοκρατίας.    

Η έκθεση παρουσιάστηκε σε σχετική εκδήλωση τον Ιούλιο 2019 στις Βρυξέλλες και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Enlightenment 2.0 του JRC.

Πηγή άρθρου: http://www.ekt.gr/

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Ξεκίνησε σήμερα όπως ήταν προγραμματισμένη η λειτουργία του πρώτου χρηματιστηρίου Bitcoin παραγώγων Bakkt συμφερόντων της ICE, διαχειρίστριας εταιρείας του χρηματηστηρίου της Νέας Υόρκης.

With today’s successful launch of the Bakkt Bitcoin Futures contracts, we have taken an important step toward bringing trusted infrastructure to digital assets. As institutions enter this emerging asset class, they will continue to look to secure infrastructure and the regulatory certainty that it provides. Importantly, these futures contracts now serve as benchmarks established by a trusted price discovery process upon which investors can rely.

Τις πρώτες 24 ώρες έχουν δημιουργηθεί 71 μηνιαία συμβόλαια αξίας που ξεπερνά τα 700.000 δολάρια ενώ έχουν δημιουργηθεί δύο μόλις ημερήσια συμβόλαια, αρκετά χαμηλός όγκος συναλλαγών κυρίως αν το συγκρίνουμε με το τι συμβαίνει την ίδια ώρα στα Bitcoin ανταλλακτήρια ανά τον κόσμο αλλά και στο ανταλλακτήριο παραγώγων CME που διαπραγματεύεται παράγωγα βασισμένα στην ισοτιμία του ψηφιακού νομίσματος, αν και αυτός ο όγκος συναλλαγών ήταν αναμενόμενος για μια τόσο νέα χρηματιστηριακή αγορά όπως είναι το Bakkt.

 

Τα συμβόλαια του Bakkt δεν είναι τα πρώτα παράγωγα που διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια της Αμερικής βασισμένα στην ισοτιμία του Bitcoin αλλά είναι η πρώτη αδειοδοτημένη χρηματαγορά που οι πληρωμές των συμβολαίων γίνονται αποκλειστικά σε Bitcoin. To Bakkt προσφέρει ακόμα στους πελάτες του την ασφαλή φύλαξη των ψηφιακών του νομισμάτων καθώς και την πλήρη ασφαλιστική τους κάλυψη για τις περιπτώσεις απώλειας τους από κενά ασφαλείας.

The post Ξεκίνησε η λειτουργία του χρηματηστήριου Bitcoin παραγώγων Bakkt appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Ο φάκελος /home στα λειτουργικά συστήματα Linux/Unix περιλαμβάνει τον φάκελο με όλα τα αρχεία και τις ρυθμίσεις του χρήστη. Μια νέα πρόταση από τον Lennart Poettering, δημιουργό του Systemd και PulseAudio κ.α. για την δημιουργία, διαχείριση, κρυπτογράφηση, ασφάλεια και μεταφερσιμότητα του Home φακέλου των χρηστών, θα προκαλέσει πάλι έντονες συζητήσεις. Ο Lennart Poettering ξεκίνησε την... Continue Reading →

Τώρα που ετοιμαζόμαστε για τη νέα σεζόν, είναι μια καλή στιγμή για να δούμε τι έγινε την περασμένη σεζόν και να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τη συνέχεια.

Την σεζόν 2018-2019 καταφέραμε να διοργανώσουμε 5 meetups πάντα με τη βοήθεια των μελών μας και την ευγενή χορηγία εταιριών που αγαπούν την java. Τα meetups αυτά, με τους τίτλους των ομιλιών, τον χορηγό και link στο blog post ήταν:

 1. Σεπτέμβριος 2018 με τη χορηγία της Accenture
  • An overview of IntelliJ IDEA
  • Microservices architecture in action
 2. Οκτώβριος 2018 με τη χορηγία της Eurobank
  • Getting (a bit) familiar with Data Science
  • Java is still free
  • Notes on Java security
 3. Δεκέμβριος 2018 με τη χορηγία της Intralot
  • High performance asynchronous transaction orchestration with Java Reactive frameworks
  • Java puzzlers
  • JUnit 5
 4. Φεβρουάριος 2019 με τη χορηγία της Atos
  • Hands-on TDD
  • Improve the quality of your software in 6 steps
 5. Απρίλιος 2019 με τη χορηγία της Blueground
  • Testing Anti-patterns
  • Introduction to Quarkus

Σε αριθμούς η χρονιά μεταφράζεται σε 13 ομιλίες, περίπου 13 ώρες βίντεο — πολλά ευχαριστώ για άλλη μια φορά στον Κωστή Καπελώνη για την εθελοντική και ποιοτική δουλειά του — και αν προσθέσουμε socializing, blog posts κτλ έχουμε κοντά στις 16 ώρες γεμάτες java που τις παρακολούθησαν κοντά στα 500 άτομα. Τα meetups φαίνεται να άρεσαν στο κόσμο τόσο για το περιεχόμενο τους όσο και για την παρουσίαση. Δεν είχαμε αρνητικό feedback για κανένα ομιλητή ή θέμα. Για μερικές ομιλίες είχαμε και πάρα πολύ θετικά σχόλια και μάλιστα ειπώθηκε ότι ήταν καλύτερες από αντίστοιχες ομιλίες σε δυνατά συνέδρια.

Στα highlights της σεζόν ανήκουν σίγουρα η παρουσίαση του Quarkus σχεδόν ταυτόχρονα με την επίσημη ανακοίνωση του, η ζωηρή κουβέντα που έγινε μετά την ομιλία για τα testing anti-patterns, η ωραία χαλαρή διάθεση όταν λύναμε τα java puzzles και η αμηχανία που νιώσαμε όταν καταλάβαμε απο τη σχετική ομιλία πως το security δεν είναι καθόλου δεδομένο ακόμα και στο ασφαλές(?) περιβάλλον της java.

Τα αποτελέσματα είναι σίγουρα ικανοποιητικά αλλά υπάρχει η αίσθηση ότι το jhug έχει μεγαλύτερο δυναμικό που δεν αξιοποιείται. Ας δούμε πιο αναλυτικά μερικά σημεία και να προσπαθήσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα και ιδέες για τη νέα σεζόν.

Ένα μεγάλο οργανωτικό πρόβλημα είναι σίγουρα η αίθουσα. Επειδή λειτουργούμε 100% εθελοντικά δεν διαθέτουμε σταθερή αίθουσα και βασιζόμαστε σε δωρεές και χορηγίες για να βρούμε χώρο για το εκάστοτε meetup. Ο τρόπος που οργανώνεται είναι ο εξής: βρισκόμαστε σε επικοινωνία με εταιρείες που θέλουν να βοηθήσουν και για κάθε meetup συμφωνούμε με μια από αυτές για την διοργάνωση. Η εταιρεία αναλαμβάνει να ρυθμίσει τα της αιθούσης και μόλις βρει μια καλή λύση, τότε ανακοινώνουμε ημερομηνία για το meetup και ζητάμε ενδιαφέρον από υποψήφιους ομιλητές. Αυτή η διαδικασία δεν λειτουργεί πάντα τόσο στρωτά όσο ακούγεται. Οι παράγοντες που πρέπει να ρυθμιστούν είναι:

 1. οι ημερομηνίες να βολεύουν την χορηγό εταιρεία ανάλογα με τις άλλες δραστηριότητες της
 2. διαθεσιμότητα μεγάλης αίθουσας γιατί συμμετέχουν περίπου 100 άτομα σε κάθε meetup
 3. διαθεσιμότητα ομιλητών για την παραπάνω ημερομηνία

Αν στα παραπάνω προστεθεί και το overhead του χρόνου επικοινωνίας τότε υπάρχει περίπτωση να μην καταφέρουμε να κάνουμε meetup κάποιο μήνα. Αυτό φαίνεται και στο ημερολόγιο όπου σε περιόδους που υπάρχουν γιορτές όπως χριστούγεννα και πάσχα δεν έγινε meetup επειδή ήταν δύσκολο να ταυτιστούν οι διαθεσιμότητες όλων.

Μια λύση θα ήταν να “βολευτούμε” με μικρότερες αίθουσες 30-40 ατόμων. Πολλές εταιρείες μπορούν να διοργανώσουν στα γραφεία τους τέτοια meetup και είναι πολύ πιο ευέλικτες στις ημερομηνίες. Αυτή τη λύση δεν την υποστηρίξαμε γιατί αν και η αίθουσα είναι μεγάλο πρόβλημα εντούτοις δεν είναι το μεγαλύτερο οργανωτικό πρόβλημα!

Την περασμένη σεζόν είχαμε ενδιαφέρον από πάρα πολλές εταιρείες και δυστυχώς μερικές δεν προχώρησαν επειδή το μεγαλύτερο πρόβλημα του jhug είναι η διαθεσιμότητα ομιλητών. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο που αισθανόμαστε ότι το jhug έχει μεγαλύτερο δυναμικό. Με βάση το πλήθος των java developers στην Αθήνα αλλά και το status και τη δημοφιλία της java σαν πλατφόρμα θα έπρεπε να έχουμε κάθε σεζόν 20-30 προτάσεις για ομιλίες, αλλά πρακτικά είναι κοντά στις 10.

Το πρόβλημα αυτό το έχουν και όλα τα άλλα meetups. Η εύκολη εξήγηση θα ήταν να πούμε ότι οφείλεται στον ορισμό των ημερομηνιών, στις μέρες, στα εργασιακά ωράρια κτλ. Αυτό δεν ισχύει γενικά παρά μόνο κατά περίπτωση. Ο σημαντικότερος λόγος είναι πως ο περισσότερος κόσμος βλέπει τα meetups σαν συνέδρια και αυτό είναι μια εντελώς λανθασμένη θεώρηση. Για παράδειγμα μερικοί λένε ότι όλη ή σεζόν του jhug ισοδυναμεί με 1-2 μέρες στο devoxx ή στη fossdem. Γιατί να ασχοληθώ αφού θα πάω σε αυτά τα δύο συνέδρια; Για ποιό λόγο να δω το vimeo κανάλι σας όταν όλα τα συνέδρια ανεβάζουν τις ομιλίες;

Μπορούν να ειπωθούν πολλά πάνω στις διαφορές τους αλλά ας μείνουμε στη μία και σημαντικότερη: το συνέδριο έχει συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας που το θέτουν οι διοργανωτές: Ποιός θα μιλήσει, τι θα πεί, πως θα το πεί, ποιός θα το παρακολουθήσει, ποιός δεν θα το παρακολουθήσει και άλλα πολλά. Το meetup αντιθέτως δεν έχει κανένα τέτοιο κλισέ και αυτό τους δίνει μια άλλη δυναμική. Για να φανεί καλύτερα ας το οριοθετήσουμε με τα κλασσικά 5W της δημοσιογραφίας:

 1. Who όποιος έχει ενδιαφέρον για κάποιο θέμα μπορεί να ετοιμάσει μια ομιλία. Δεν είναι απαραίτητο να είναι expert στο θέμα, ούτε να έχει εμπειρία με αυτό. Η εμπειρία στο αντικείμενο δεν εξασφαλίζει πάντα μια καλή ομιλία και το αντίθετο.
 2. What όποιο αντικείμενο θέλει. Δεν είναι απαραίτητο ούτε να είναι buzzword, ούτε να πουλάει, ούτε καν να είναι χρήσιμο. Μερικές ιδέες
  • παρουσίαση ενός δημοφιλούς framework
  • evaluation μιας νέας τεχνολογίας
  • παρουσίαση ενός προσωπικού github project
  • παρουσίαση ενός βιβλίου, ενός blog post, ενός youtube βίντεο απο μια ενδιαφέρουσα ομιλία
  • advanced tutorial για μια τεχνολογία
  • java fun, puzzles, snippets, pitfalls
  • java vs go, ruby, js, python, scala etc
  • community matters όπως license, πτώση της java στο tiobe index, microsoft and java κτλ
  • γενικά θέματα όπως open source, licenses, privacy, remote working κτλ
  • τρόπος οργάνωσης της ομάδας του στην εταιρεία που δουλεύει
 3. When μακάρι να μπορούσαμε να κάναμε meetup και κάθε εβδομάδα
 4. Where η αίθουσα είναι μεγάλο πρόβλημα του jhug
 5. Why γιατί η συμμετοχή και η προσφορά είναι θεμέλια της προόδου. Υπάρχουν μηχανικοί που κάνουν και τα 2 απο την εργασία τους ή απο συνέδρια ή απο προσωπικά sites ή με κάποιο άλλο τρόπο. Αλλά σε κάθε περίπτωση για να υπάρξει πρόοδος και για κάθενα ξεχωριστά αλλά και για το community χρειάζεται και συμμετοχή και προσφορά. Είναι πολύ πιο δύσκολο αλλά και ωφέλιμο να ετοιμάζεις μια παρουσίαση για ένα θέμα από το να παρακολουθήσεις 4. Το ίδιο ισχύει για γράψιμο vs διάβασμα και για κάθε είδος και τρόπο δημιουργίας.

Με αυτές τις σκέψεις ξεκινάμε τη νέα σεζόν με ακόμα περισσότερη java. Σύντομα θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες για τα πρώτα meetup και οι πρώτες ομιλίες. Ελπίζουμε να περάσουμε καλά, να ευχαριστηθούμε java και να ανταλλάξουμε ωραίες ιδέες και θετικά vibes.

Join JHUG

Μπορείτε να μαθαίνετε νέα, να συμμετέχετε και να ανταλλάσετε ιδέες και σχόλια στα κανάλια μας:

Τα νέα για τα meetups και τα διάφορα events δημοσιεύονται σε όλα τα κανάλια αλλά οι ενδιαφέρουσες συζητήσεις είναι στο slack.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ στο πλαίσιο της επιστολής του στα πολιτικά κόμματα για την ανοιχτή διακυβέρνηση, δημιούργησε ένα  ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται στα μέλη της ομάδας εργασίας για την ανοιχτή διακυβέρνηση της ΕΕΛΛΑΚ (opengov.ellak.gr) και σε όποιον άλλο ενδιαφέρεται ώστε να αποκτήσει μια πρώτη εικόνα σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνονται το ανοιχτό κόμμα, ειδικά σε σχέση με τις εμπειρίες τους από την ανοιχτή διακυβέρνηση. 

Η ανοιχτή διακυβέρνηση και τα ανοιχτά κόμματα είναι βασικές προτεραιότητες για τις δημοκρατικές κοινωνίες του 21ου αιώνα. Μολονότι η έννοια της ανοιχτής διακυβέρνησης μέσα από τη χρήση ψηφιακών υποδομών έχει προχωρήσει αρκετά σε σχέση τόσο με τα τεχνικά μέσα, όσο και την κατανόηση της αξίας της για τον πολίτη, το άνοιγμα της δράσης του κοινοβουλίου στην κοινωνία και -ακόμη περισσότερο- η ανοιχτή δικαιοσύνη παραμένουν λιγότερο ανεπτυγμένα τόσο τεχνικά, όσο και σε επίπεδο κατανόησης, πολιτικό και κοινωνικό. 

Προκειμένου να ενισχύσει και να συνεισφέρει στην προσπάθεια για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών έχει ξεκινήσει έναν διάλογο με το σύνολο των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου επιδιώκοντας να βοηθήσει το καθένα από αυτά να ενισχύσει τις δομές ανοιχτότητας που έχει, αλλά και να τοποθετηθεί σε σχέση με τα ευρύτερα ζητήματα της ανοιχτής διακυβέρνησης, κοινοβουλίου και δικαιοσύνης.

Αν ενδιαφέρεστε να πείτε την γνώμη σας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, μπορείτε να δείτε και να  συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο  εδώ μέχρι τις 30/09

Μια πλήρως ανοιχτή έκδοση της Java είναι κάτι που συζητιέται εδώ και χρόνια. Ενώ η Sun άνοιξε μερικό από τον κώδικα της Java ήδη από τον Νοέμβριο του 2006, η χρήση της Java με το τρόπο του ανοιχτού κώδικα  ήταν κάτι παραπάνω από δύσκολη. Απλά ρωτήστε την Google σχετικά με το Android και την Java.

Στις 10 Σεπτεμβρίου όμως, το Eclipse Foundation ανακοίνωσε την  κυκλοφορία της πλήρως ανοικτού κώδικα  έκδοσης της Jakarta EE 8 Full Platform and Web Profile specification  και των σχετικών τεχνολογιών Compatibility Kit (TCKs).

Αυτή ή έκδοση έγινε δυνατή λόγω της της εξαφάνισης της πλειονότητας των πνευματικών δικαιωμάτων της Java Enterprise Edition (JEE) από την Oracle. Ωστόσο, η Oracle διατηρεί τα εμπορικά σήματα της Java – επομένως η ονομασία Java EE έχει αλλάξει σε Jakarta EE , αλλά πρακτικά η Jakarta EE είναι η επόμενη γενιά της enterprise Java.

Εάν  το  όνομα Τζακάρτα σας ακούγεται οικείο, αυτό συμβαίνει επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα έχει χρησιμοποιηθεί για διακομιστή Java EE. Από το 1999 έως το 2011, το Apache Software Foundation έτρεχε το έργο του Apache Τζακάρτα, το οποίο κάλυπτε όλες τις προσπάθειες για Open Source Java.

Οι προδιαγραφές της Jakarta EE 8 είναι πλήρως συμβατές με τις προδιαγραφές της  Java EE 8. Οι προδιαγραφές αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Jakarta EE Specification Process και του Eclipse Development Process, οι οποίοι είναι οι ανοιχτοί κοινοτικοί διάδοχοι του Java Community Process (JCP) της Java EE.

Το Jakarta EE 8 περιλαμβάνει επίσης τα ίδια API και  Javadoc χρησιμοποιώντας το ίδιο μοντέλο προγραμματισμού που έχουν αναπτύξει οι προγραμματιστές Java. Τα TCK της Jakarta EE 8 βασίζονται και είναι πλήρως συμβατά με τα TC EE 8 Java EE 8. Όλα αυτά σημαίνει ότι οι εταιρικοί πελάτες θα μπορούν να μεταναστεύσουν στην Jakarta EE 8 χωρίς αλλαγές στις εφαρμογές Java EE 8.

Πηγή άρθρου: https://www.zdnet.com/

Η νέα έκδοση του Raspberry Pi 4 είναι η αναβάθμιση που όλοι περιμέναμε. Δυστυχώς όμως το επίσημο λειτουργικό, το Raspbian είναι 32bit. Το Balena OS παρέχοντας υποστήριξη για την πλήρη εκμετάλλευση του 64bit ARM επεξεργαστή αλλά και της 4GB μνήμη του Raspberry Pi 4, επιτρέπει την ταυτόχρονη, παράλληλη λειτουργία 32-bit αλλά και 64-bit των Docker container.

Tο Raspberry Pi 4, έρχεται με σημαντικές βελτιώσεις στην ταχύτητα του επεξεργαστή, την μνήμη RAM, το υποσύστημα δικτύου και τον χειρισμό γραφικών, το Raspberry Pi 4 ανοίγει έναν νέο κόσμο δυνατοτήτων για τους fans του RPi. Advertisements

Η εταιρεία Balena που φτιάχνει το Etcher, ένα κορυφαίο εργαλείο για να γράφουμε τα ISO λειτουργικών σε USB, δημιούργησε το BalenaOS που είναι ένα ανοιχτού κώδικα, minimal λειτουργικό σύστημα, βασισμένο στο Yocto Linux και προσαρμοσμένο για να τρέχουμε Docker containers.

Το BalenaOS για το Pi 4 λειτουργεί και με το balenaCloud και το openBalena που παρέχει η ίδια εταιρεία για την διαχείριση των συσκευών Raspberry Pi. Έτσι εάν χρειάζεται να μεγαλώσει ο αριθμός των συσκευών του project σας και χρειάζεται να διαχειριστείτε ένα ολόκληρο στόλο συσκευών, αυτές οι επιλογές θα σας βοηθήσουν στην διαχείριση όλων των συσκευών σας επιτρέποντάς σας να πραγματοποιήσετε ενημερώσεις λειτουργικού, εντοπισμό σφαλμάτων, deployments του project σας κλπ.

Desktop τρέχει;

Φυσικά υπάρχει και το κοινό που δεν τον ενδιαφέρει αν τρέχει docker containers ή αν το Balena OS είναι κυρίως ένα λειτουργικό για ανάπτυξη IoT συσκευών.

Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να τρέξετε γραφικό περιβάλλον π.χ. XFCE, απλά θα πρέπει να «λερώσετε» τα χέρια σας μιας και όλο το γραφικό stack θα τρέχει μέσω container. Αυτή η δυνατότητα φυσικά είναι χρήσιμη π.χ. για kiosk, ή άλλες οθόνες προβολών και για projects που προορίζονται για χρήση από τελικούς χρήστες σε οθόνες αφής.

Πηγή άρθρου: https://cerebrux.net/

Το Fedora project ανακοίνωσε την κυκλοφορία της beta εκδοσης του Fedora 31. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει preview του GNOME 3.34 και ενημερωμένα πακέτα ενώ δεν υπάρχει πια υποστήριξη για την 32bit…   Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου Κυκλοφόρησε το Fedora 31 beta - Το Fedora 32 θα χρησιμοποιεί το nftables όπως δημοσιεύθηκε στο Linux Insider

this article also has an alternative title:

How I Learned to Stop Worrying and Loved my Team

This is a story of troubleshooting cloud disk volumes (long post).

Cloud Disk Volume

Working with data disk volumes in the cloud have a few benefits. One of them is when the volume runs out of space, you can just increase it! No need of replacing the disk, no need of buying a new one, no need of transferring 1TB of data from one disk to another. It is a very simple matter.

Partitions Vs Disks

My personal opinion is not to use partitions. Cloud data disk on EVS (elastic volume service) or cloud volumes for short, they do not need a partition table. You can use the entire disk for data.

Use: /dev/vdb instead of /dev/vdb1

Filesystem

You have to choose your filesystem carefully. You can use XFS that supports Online resizing via xfs_growfs, but you can not shrunk them. But I understand that most of us are used to work with extended filesystem ext4 and to be honest I also feel more comfortable with ext4.

You can read the below extensive article in wikipedia Comparison of file systems for more info, and you can search online regarding performance between xfs and ext4. There are really close to each other nowadays.

Increase Disk

Today, working on a simple operational task (increase a cloud disk volume), I followed the official documentation. This is something that I have done in the past like a million times. To provide a proper documentation I will use redhat’s examples:

In a nutshell

 • Umount data disk
 • Increase disk volume within the cloud dashboard
 • Extend (change) the geometry
 • Check filesystem
 • Resize ext4 filesystem
 • Mount data disk

Commands

Let’s present the commands for reference:

# umount /dev/vdb1

[increase cloud disk volume]

# partprobe

# fdisk /dev/vdb
[delete partition]
[create partition]

# partprobe

# e2fsck /dev/vdb1
# e2fsck -f /dev/vdb1
# resize2fs /dev/vdb1
# mount /dev/vdb1

And here is fdisk in more detail:

Fdisk

# fdisk /dev/vdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.27.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): p
Disk /dev/vdb: 1.4 TiB, 1503238553600 bytes, 2936012800 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0004e2c8

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/vdb1      1 2097151999 2097151999 1000G 83 Linux

Delete


Command (m for help): d
Selected partition 1
Partition 1 has been deleted.

Create

Command (m for help): n
Partition type
  p  primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e  extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-2936012799, default 2048):
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-2936012799, default 2936012799):

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 1.4 TiB.

Print

Command (m for help): p
Disk /dev/vdb: 1.4 TiB, 1503238553600 bytes, 2936012800 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0004e2c8

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/vdb1    2048 2936012799 2936010752 1.4T 83 Linux

Write

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

File system consistency check

An interesting error occurred, something that I had never seen before when using e2fsck

# e2fsck /dev/vdb1
e2fsck 1.42.13 (17-May-2015)
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
e2fsck: Superblock invalid, trying backup blocks...
e2fsck: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/vdb1

The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
  e2fsck -b 8193 <device>
 or
  e2fsck -b 32768 <device>

Superblock invalid, trying backup blocks

Panic

I think I lost 1 TB of files!

At that point, I informed my team to raise awareness.

partition_panic.png

Yes I know, I was a bit sad at the moment. I’ve done this work a million times before, also the Impostor Syndrome kicked in!

Snapshot

I was lucky enough because I could create a snapshot, de-attach the disk from the VM, create a new disk from the snapshot and work on the new (test) disk to try recovering 1TB of lost files!

Make File System

mke2fs has a dry-run option that will show us the superblocks:

mke2fs 1.42.13 (17-May-2015)
Creating filesystem with 367001344 4k blocks and 91750400 inodes
Filesystem UUID: f130f422-2ad7-4f36-a6cb-6984da34ead1
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
    102400000, 214990848

Testing super blocks

so I created a small script to test every super block against /dev/vdb1

e2fsck -b 32768   /dev/vdb1
e2fsck -b 98304   /dev/vdb1
e2fsck -b 163840   /dev/vdb1
e2fsck -b 229376   /dev/vdb1
e2fsck -b 294912   /dev/vdb1
e2fsck -b 819200   /dev/vdb1
e2fsck -b 884736   /dev/vdb1
e2fsck -b 1605632  /dev/vdb1
e2fsck -b 2654208  /dev/vdb1
e2fsck -b 4096000  /dev/vdb1
e2fsck -b 7962624  /dev/vdb1
e2fsck -b 11239424  /dev/vdb1
e2fsck -b 20480000  /dev/vdb1
e2fsck -b 23887872  /dev/vdb1
e2fsck -b 71663616  /dev/vdb1
e2fsck -b 78675968  /dev/vdb1
e2fsck -b 102400000 /dev/vdb1
e2fsck -b 214990848 /dev/vdb1

Unfortunalyt none of the above commands worked!

last-ditch recovery method

There is a nuclear option DO NOT DO IT

mke2fs -S /dev/vdb1

Write superblock and group descriptors only. This is useful if all of the superblock and backup superblocks are corrupted, and a last-ditch recovery method is desired. It causes mke2fs to reinitialize the superblock and group descriptors, while not touching the inode table and the block and inode bitmaps.

Then e2fsck -y -f /dev/vdb1 moved 1TB of files under lost+found with their inode as the name of every file.

I cannot stress this enough: DO NOT DO IT !

Misalignment

So what is the issue?

See the difference of fdisk on 1TB and 1.4TB

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/vdb1      1 2097151999 2097151999 1000G 83 Linux

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/vdb1    2048 2936012799 2936010752 1.4T 83 Linux

The First sector is now at 2048 instead of 1.

Okay delete disk, create a new one from the snapshot and try again.

Fdisk Part Two

Now it is time to manually put the first sector on 1.

# fdisk /dev/vdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.27.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): p

Disk /dev/vdb: 1.4 TiB, 1503238553600 bytes, 2936012800 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0004e2c8

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/vdb1    2048 2936012799 2936010752 1.4T 83 Linux

Command (m for help): d
Selected partition 1
Partition 1 has been deleted.

Command (m for help): n
Partition type
  p  primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e  extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-2936012799, default 2048): 1
Value out of range.

Value out of range.

damn it!

sfdisk

In our SRE team, we use something like a Bat-Signal to ask for All hands on a problem and that was what we were doing. A colleague made a point that fdisk is not the best tool for the job, but we should use sfdisk instead. I actually use sfdisk to create backups and restore partition tables but I was trying not to deviate from the documentation and I was not sure that everybody knew how to use sfdisk.

So another colleague suggested to use a similar 1TB disk from another VM.
I could hear the gears in my mind working…

sfdisk export partition table

sfdisk -d /dev/vdb > vdb.out

# fdisk -l /dev/vdb
Disk /dev/vdb: 1000 GiB, 1073741824000 bytes, 2097152000 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0009e732

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/vdb1      1 2097151999 2097151999 1000G 83 Linux

# sfdisk -d /dev/vdb > vdb.out

# cat vdb.out
label: dos
label-id: 0x0009e732
device: /dev/vdb
unit: sectors

/dev/vdb1 : start=      1, size= 2097151999, type=83

okay we have something here to work with, start sector is 1 and the geometry is 1TB for an ext file system. Identically to the initial partition table (before using fdisk).

sfdisk restore partition table

sfdisk /dev/vdb < vdb.out

# sfdisk /dev/vdb < vdb.out

Checking that no-one is using this disk right now ... OK

Disk /dev/vdb: 1.4 TiB, 1503238553600 bytes, 2936012800 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0004e2c8

Old situation:

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/vdb1    2048 2936012799 2936010752 1.4T 83 Linux

>>> Script header accepted.
>>> Script header accepted.
>>> Script header accepted.
>>> Script header accepted.
>>> Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x0009e732.
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 1000 GiB.
/dev/vdb2:
New situation:

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/vdb1      1 2097151999 2097151999 1000G 83 Linux

The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

# fdisk -l /dev/vdb
Disk /dev/vdb: 1.4 TiB, 1503238553600 bytes, 2936012800 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0009e732

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/vdb1      1 2097151999 2097151999 1000G 83 Linux

Filesystem Check ?

# e2fsck -f /dev/vdb1
e2fsck 1.42.13 (17-May-2015)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
SATADISK: 766227/65536000 files (1.9% non-contiguous), 200102796/262143999 blocks

f#ck YES

Mount ?

# mount /dev/vdb1 /mnt

# df -h /mnt
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vdb1    985G 748G 187G 81% /mnt

f3ck Yeah !!

Extend geometry

It is time to extend the partition geometry to 1.4TB with sfdisk.
If you remember from the fdisk output

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/vdb1      1 2097151999 2097151999 1000G 83 Linux
/dev/vdb1    2048 2936012799 2936010752 1.4T 83 Linux

We have 2936010752 sectors in total.
The End sector of 1.4T is 2936012799
Simple math problem: End Sector - Sectors = 2936012799 - 2936010752 = 2047

The previous fdisk command, had the Start Sector at 2048,
So 2048 - 2047 = 1 the preferable Start Sector!

New sfdisk

By editing the text vdb.out file to re-present our new situation:

# diff vdb.out vdb.out.14
6c6
< /dev/vdb1 : start=      1, size= 2097151999, type=83
---
> /dev/vdb1 : start=      1, size= 2936010752, type=83

1.4TB

Let’s put everything together

# sfdisk /dev/vdb < vdb.out.14
Checking that no-one is using this disk right now ... OK

Disk /dev/vdb: 1.4 TiB, 1503238553600 bytes, 2936012800 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0009e732

Old situation:

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/vdb1      1 2097151999 2097151999 1000G 83 Linux

>>> Script header accepted.
>>> Script header accepted.
>>> Script header accepted.
>>> Script header accepted.
>>> Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x0009e732.
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 1.4 TiB.
/dev/vdb2:
New situation:

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/vdb1      1 2936010752 2936010752 1.4T 83 Linux

The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

# e2fsck /dev/vdb1
e2fsck 1.42.13 (17-May-2015)
SATADISK: clean, 766227/65536000 files, 200102796/262143999 blocks

# e2fsck -f /dev/vdb1
e2fsck 1.42.13 (17-May-2015)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
SATADISK: 766227/65536000 files (1.9% non-contiguous), 200102796/262143999 blocks

# resize2fs /dev/vdb1
resize2fs 1.42.13 (17-May-2015)
Resizing the filesystem on /dev/vdb1 to 367001344 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/vdb1 is now 367001344 (4k) blocks long.

# mount /dev/vdb1 /mnt

# df -h /mnt
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vdb1    1.4T 748G 561G 58% /mnt

Finally!!

Partition Alignment

By the way, you can read this amazing article to fully understand why this happened:

Partition Alignment

We are an independent start-up business, offering bespoke recruitment and consulting services for IT and Science sector.  We are looking for a Python Developer on behalf of a company that is developing an innovative betting platform for live sports and virtual games. The candidate will work with state of the art technologies developing and integrating systems for Gaming operators.

 

Skills & Qualifications

•             Bachelor’s Degree or MSc in Computer Science or equivalent

•             2-4 years related experience

•             Software development in Python, other languages a plus (JavaScript, Bash, etc.)

•             Working knowledge of NoSql databases

•             Working knowledge of PostgreSQL

•             Working knowledge of UNIX/Linux

•             Experience working with Docker, Swarm and / or Kubernetes.

•             Experience of DDD, Event Sourcing and CQRS patterns will be considered a plus.

•             Strong verbal and written communication skills in English

•             Self-motivated, able to work independently and within groups

•             Public GitHub or similar repository

Values Required

•             Positive attitude

•             Team-player

•             Willing to learn and improve

•             Good problem-solving skills

•             Flexible to different technologies and projects

The company offers:

•             Competitive salary according to experience

•             Flexible working hours and possibility of teleworking

•             Work in a young, motivating and challenging environment

•             Access to learning materials

Please send as your cv at i.stefa@thesquirrel.gr

Η νέα έκδοση του Raspberry Pi 4 είναι η αναβάθμιση που όλοι περιμέναμε. Δυστυχώς όμως το επίσημο λειτουργικό, το Raspbian είναι 32bit. Το Balena OS παρέχοντας υποστήριξη για την πλήρη εκμετάλλευση του 64bit ARM επεξεργαστή αλλά και της 4GB μνήμη του Raspberry Pi 4, επιτρέπει την ταυτόχρονη, παράλληλη λειτουργία 32-bit αλλά και 64-bit των Docker... Continue Reading →

Ο Tom Merritt παραθέτει πέντε τρόπους με τους οποίους οι ηγέτες των πόλεων  μπορούν να σιγουρευτούν ότι οι πόλεις τους είναι έξυπνες και ασφαλείς, σύμφωνα με έκθεση της EastWest Institute.Δείτε εδώ σχετικό video

smart,city,building


Οι έξυπνες πόλεις έδωσαν πολλές υποσχέσεις για χρόνια.Η άνοδος των ισχυρότερων κινητών συσκευών, των αισθητήρων και η υπόσχεση της συνδεσιμότητας 5G σημαίνει ότι μπορεί να πλησιάζουμε στην πραγματοποίηση των πλεονεκτημάτων μιας έξυπνης πόλης. Μια αναφορά από το Ινστιτούτο EastWest (PDF) συμβουλεύει τους αστικούς ηγέτες για το πώς να κρατήσουν τις πόλεις τους έξυπνες και ασφαλείς. Τι εμπλέκεται; Ας μετρήσουμε πέντε συμβουλές για έξυπνες πόλεις.

 1. Χρησιμοποιήστε κοινές πλατφόρμες: Μοιραστείτε δεδομένα μεταξύ των συστημάτων και βεβαιωθείτε ότι οι τεχνολογικές σας επενδύσεις είναι προσβάσιμες σε ολόκληρη την πόλη. Αυτό θα αυξήσει την απόδοση και θα κάνει τις πόλεις πιο ικανές στο να αντιδράσουν.
 2. Να είστε διατεθειμένοι να υιοθετήσετε νέες τεχνολογίες: Οι πόλεις έχουν τη φήμη ότι κινούνται αργά και χρησιμοποιούν συστήματα και υποδομές για πολύ μεγαλύτερες περιόδους από ό,τι τα άτομα ή οι επιχειρήσεις. Χωρίς να είναι σπατάλη, μην διστάσετε να φέρετε νέα τεχνολογία όταν θα είναι σαφές ότι θα λειτουργήσει καλύτερα από το παλιό.
 3. Θεωρείστε την ασφάλεια ως προτεραιότητα: Εφαρμόστε ασφαλείς συσκευές και επιβάλλετε την ασφάλεια και σε επίπεδο δικτύου. Επίσης, εφαρμόστε αποτελεσματικότερα συστήματα έτσι είναι πιο δύσκολο για έναν εισβολέα να πάρει τα πράγματα κάτω.
 4. Να σέβεστε την ιδιωτική ζωή και να χειρίζεστε υπεύθυνα τα δεδομένα: Να προσλάβετε υπεύθυνο προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ο οποίος έχει ως αποστολή να αναφέρει την κατάσταση της προστασίας των δεδομένων και να υποστηρίζει τους πολίτες.
 5. Συμμετοχή των πολιτών: Πείτε στους ανθρώπους ποιες αποφάσεις γίνονται και γιατί. Ενθαρρύνετε τους ενδιαφερόμενους πολίτες να συνεργαστούν και να συμβάλουν στον συντονισμό της ανάπτυξης πρωτοβουλιών έξυπνων πόλεων.

Πηγή άρθρου: https://www.citybranding.gr