πλανήτης ελληνικής κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ

The other day I was thinking about my first ever job in this industry as a junior software engineer at the age of 20. I was doing okay with my studies at the Athens university of applied sciences but I was working outside of this industry. I had to gain some working experience in the field, so I made a decision to find part time work in a small software house. The (bad) experience and lessons learned in those couple weeks are still with me till this day … almost 20 years after!

Introductions

I got a flyer from the job board at school and I walked a couple of kilometers to the address of the place. I didn’t have a car back then (or for the next 7 years), so I had to use public transportation (bus) or walk wherever I wanted to go. I rang the doorbell around noon and went up on the second floor. There I introduced myself and asked for an opportunity to work with them. The owner/head of software team asked me a few things and got to the technical parts of the job.

 • We are working with visual studio, but we are using HTML pages as forms for our product. In a sense we have copied the Amazon model!

Impressed, that I was going to work with the next amazon, I immediately said Yes to the offer.

HTML4

 • Do you know HTML ?
 • No, but I am a quick study.

He smiled at me and gave me (I think) this 800 pages book to read about HTML4.

html4book.png

HTML-4-Bible-Bryan-Pfaffenberger

He then told me:

 • Read this book and come back when you finished it.

That was Friday noon.

I spent 10 hours quickly reading the book and keeping notes. Then I made a static demo site about Milos Island, where I had spent two weeks in the summer with my girlfriend. I had photos and material to write about, so I did that as an exercise.

Monday morning, I was presenting him with my homework. He didn’t believe me and spent a couple of hours talking about HTML4, just to prove that I had made the site, reading the book he gave me. In the end he was convinced.

Visual Studio

My next assignment was to learn about Visual Basic and Visual Studio. I had a basic idea about this but I had never worked as a professional programmer, so he prepared a few coding exercises to get familiar with the codebase. This was my onboarding period.

 • Take this exercise and come back when you finish it. It will take you about a week.

Next day, I was again first in the office.

 • So you came back to ask for help. That is okay. You should ask for help but you need to make an effort to do it yourself.
 • I finished it, it was easy.
 • Really? Then here is your next assignment. This is more difficult. Come back when you finished it.

Next day … I was back in the office.

 • I finished it, what is next ?
 • Okay, read this today and come back tomorrow.

Read it, returned the next day.

 • Done
 • Okay, I need you to sit here and work on the next assignments. I want to see how you are working on these coding exercises for myself.
 • Okay.

Next two days, worked there on coding exercises to get familiar with their codebase. He was impressed and I was very happy.

QA

Next day (Friday):

 • You now have access to our production code. Here are your tasks, whenever your finish something I want to see it. But before all that, here is a copy of our product. Today you will test it and report any bugs that you think we need to fix.

I took this task as my personal goal to prove myself. Worked ten hours that day and made a few comments on how to improve customer experience.

I asked if I can take the CD back with me at home and tested it on my personal computer.

It was a windows executable and the installer was pretty decent.

Next, next, install, done.

My windows 98 second edition didn’t have enough free space on my hard disk, and I needed to also install oracle to work on my semester lab exercises. My 8G hard disk and the gazillion of floppy disks around my home office on my Pentium III was my entire kingdom back then. So I uninstalled the application and rebooted my computer.

Then something horrible happened. My computer could not start the operating system. There were indications of missing DLLs.

I re-installed (repair) windows and was curious about what happened.

I re-installed the application and re-uninstalled it once more.
Reboot Windows and again missing DLLs.

First Conflict

I returned on Monday morning at the office and explained in details the extreme bug I had found. When a customer removes our software, they would corrupt their operating system. The majority of our customers didn’t have the technical experience to fix this problem. So I made it very clear that this is something we need to fix ASAP and we should inform every customer not to remove our application and reboot their machine. I was really proud that I had found this super bug and that we were going to save our company.

And then the owner told me:

 • Our customers are paying us for installation of our software application. They are not paying us for fixing their computer problems.
 • But this is something we introduced.
 • Do not be silly, we are professionals, we do not make mistakes.
 • But …
 • No butts, this is not our problem.

Whatttt ?

First business lesson was:

 • We do not make mistakes, customers should pay us for fixing our bugs!

Fixing Bugs

The next thing was to check the installer. We’ve noticed that they had marked a few windows DLLs as important to be there for our application to run. To avoid any mistakes we copied these DLLs from the application’s CD to our customer’s windows. The uninstallation process, was removing everything that installed so … the windows DLLs were gone! It was a simple mistake and easy to fix. Click on the correct checkbox for those files, not to be removed during the uninstallation process.

Distribution

We needed to distribute our application to all 2.000 customers all over Greece. We had to burn 2.000 physical CD’s, print 2.000 CD covers, compile 2.000 CD cases and put them in 2.000 envelopes and write 2.000 addresses on the envelopes. Then visit the local post office, pay for stamps etc and mail 2.000 CDs to our customer’s snail addresses.

We also had to provide letters of instructions:

 • Uninstall the previous version
 • Install the new version

in any circumstance do not reboot your PC till the new version is up and running. Then copy your license key into the program and connect to the internet to upload your contracts/data or sync your data from the central database to your laptop/desktop.

Money

For every patch (that meant a new CD to sent) our business model was to get money from our customers for our work and any expenses for distributing these CDs around Greece. That was the business deal with our customers. Customers were paying us, for our mistakes and could also take a week or so to get the fix. Depending on the post office delays. License keys were valid (I am not sure but I believe) for a year and then there was a subscription model for the patches. If customers wanted to subscribe. then they should pay us for every CD, for every patch, for every mistake. Our business model depended on that.

Second Conflict

For some reasons I had opinions about this effort. I made a suggestion to use our web server (web site) to provide the patch, so the customers can download from the internet and install it immediately without waiting for weeks till we sent the next CD with the latest version. Also ,no need of extra money for the post office or CDs or burning 2.000 CDs through the weekend. Customers should pay for the patch (our work) so this way would be best for everybody.

The owner replied to me, that they made more money with the current system, so no need of making things easier or cheaper for customers and I should keep this innovated ideas to myself.

At that point, the thought that I wasn’t working for the next amazon came in mind. They would put this extra profit on top of their customer’s needs.

Coding style

Finally, after my first week as an employee, I was now writing code as a software engineer. I did an impressive work of fixing bugs and refactoring code and in a sense made our product better, faster and safer. I had ideas and worked closely with the senior programmer on a few things. I was doing good, working fast, learning and providing value.

I’ve noticed a specific coding style so I kept it. The senior programmer could read my code and comments (I wrote a lot of comments) and vice versa. Finally I had joy from my work as a programmer.

Third Conflict

I vividly remember a specific coding issue, even 20 years after it happened. There was a form with 10 buttons. 10 clicks were the maximum possible events on this form. So I wrote a case statement of 9 events and one default. I submitting the code and the owner/head software programmer came to the office yelling at me.

 • I’ve started reviewing your code and I can not read it. Why you are writing code like this. this is shit code. Case statements!!! No no no no. I want from you to write the same code as I write, so I can read/review it.
 • But your example is a nested if-then-else for 11 events and we only have 10 events there. I made a case statement of 9 events and a default. It’s better.
 • No, this is not better, it’s shit. I can not review your code. I want you to delete everything and start from the beginning. I want to read your code and think that I was writing this code instead of you.
 • I am sorry, but I think your are wrong on this. This is better, trust me. I worked closely with our senior programmer and we believe this is better.
 • No, remove everything.

Final Discussion

after a couple of hours

 • So I need to talk with you.
 • Sure, what can I do for you?
 • I think this collaboration is not working between you and us.
 • okay, I am really sorry about that. Can I please ask what are the problems so that I can improve in the future. This is my first job.

The truth bomb:

 • You have all these new ideas to disturb our business model and cash flow. Using the web server to publish and distribute patches? Come on, you are very young to give me advice on how to run my business. you do not know anything.
 • You made a lot of comments and suggestions about what we are doing wrong. This should never be the case, especially if you are talking to customers. We never make mistakes and we need to be paid for every customer request. I never make mistakes. I have a master’s degree in computer science and you are still a student. If something is wrong, customers should make a request and we are going to make a patch. That’s it.
 • Finally ,you are writing code that I can not read/review. I am the head software engineer and I need from you to write code as I write code. You should never introduce anything new that I can not read.

Exit

Two weeks, I felt like really shit. I felt like I didn’t know anything about business but he paid me for the whole month.

After all these years, I now believe that he was afraid of my ideas. Of using the internet to help our business and reduce customer’s costs but the most important was he was afraid that new people came to his business and wrote code that he could not understand.

I made a promise that day to myself, that last Friday from my very first job:

 • I will try always to do my best in this industry.

Almost 20 years have past from those two weeks, I never worked as a programmer, I chose to work as a sysadmin, mostly doing operations.

Thankfully I think I am doing well. So here, to the next 20 years ahead.

Thank you for reading my story.

Το Ίδρυμα Mozilla πρωτοπορεί και μας καλεί να συμμετάσχουμε στη δημιουργία μίας ανοιχτής βάσης φωνητικών δεδομένων που θα είναι διαθέσιμη για όλους.

Ως γνωστόν, ο άνθρωπος διαθέτει έναν βιολογικό μηχανισμό που του δίνει τη δυνατότητα να παράγει ήχους. Αυτό ονομάζεται «φωνή» και χρησιμοποιείται στην επικοινωνία μέσω της ομιλίας. Αν και ο καθένας μας έχει διαφορετική φωνή -κάτι που εξαρτάται από διάφορους γενετικούς παράγοντες- ο τρόπος παραγωγής της ομιλίας ανάμεσα στους ανθρώπους είναι ίδιος. Θα μπορούσαμε, λοιπόν να πούμε ότι όλοι μας έχουμε «κοινή φωνή».

Εδώ και αρκετά χρόνια σημειώνονται σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας που επιχειρεί να προσδώσει σε μηχανές την ικανότητα αναγνώρισης της ανθρώπινης φωνής αλλά και ομιλίας —πιο σωστά, μηχανικής σύνθεσης ήχων που μιμούνται τη φωνή των ανθρώπων.

Τέτοιες υλοποιήσεις φωνητικής λειτουργίας έχουν, πλέον, καθημερινή χρήση στις λεγόμενες «έξυπνες συσκευές» και θα εξελιγχθούν ραγδαία όσο διευρύνεται το IoT. Υπάρχουν ήδη διάφορες (εμπορικές) εκδοχές «οικιακών βοηθών» που μπορούν να προγραμματίζονται ώστε να ανταποκρίνονται σε φωνητικές εντολές και να εκτελούν εργασίες, ενώ κάτι αντίστοιχο θα βρείτε και στο «έξυπνο τηλέφωνό» σας.

Δυσεπίλυτα προβλήματα και εταιρικά εμπόδια

Ωστόσο, η σχετική τεχνολογία δεν έχει ακόμα καταφέρει να επιλύσει σημαντικά προβλήματα, όπως είναι η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ομιλίας (λέξεις, προτάσεις, ηχόχρωμα, έννοιες) αλλά και οι διαφορετικές γλώσσες.

Ακόμα και τα Αγγλικά (Αμερικανικά, για να ακριβολογούμε), που είναι η βάση όλων αυτών των φωνητικών τεχνολογιών, δε βρίσκονται στο επιθυμητό στάδιο ως προς τη σύνθεση και την ανάλυση της ομιλίας, και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου η μηχανή αδυνατεί να καταλάβει τι ζητήσαμε ή καταλαβαίνει λαθεμένα.

Θέλουμε να επιτρέψουμε την ελεύθερη και δημόσια διάθεση των φωνητικών δεδομένων και να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα αντιπροσωπεύουν την ποικιλομορφία της ανθρωπότητας.

Αν και οι εταιρείες του χώρου συγκεντρώνουν συνεχώς πλήθος φωνητικών δεδομένων (σ.σ. όχι πάντα με θεμιτούς τρόπους), δεν τα μοιράζονται ευρύτερα και έτσι η όποια εξέλιξη στον τομέα παραμένει ελεγχόμενη από αυτές. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να μάθουν οι μηχανές να κατανοούν επαρκώς την ανθρώπινη φωνή μα και να «μιλούν» ανθρώπινα.

Το Common Voice δίνει φωνή στις συσκευές

Κάπου εδώ έρχεται το έργο «Common Voice» από το Ίδρυμα Mozilla, με στόχο να διδάξει στις μηχανές το πώς ακριβώς μιλούν οι άνθρωποι. Πρόκειται για μία προσπάθεια που βασίζεται στο crowdsourcing (πληθοπορισμός) για τη δημιουργία μίας παγκόσμιας βάσης φωνητικών δεδομένων που δε θα περιορίζεται από πνευματικά ή άλλα δικαιώματα, θα είναι προσβάσιμη από όλους ως Κοινό Κτήμα (άδεια CC-0) και θα μπορεί να αξιοποιηθεί ελεύθερα σε οποιοδήποτε λογισμικό αναγνώρισης ομιλίας.

Βέβαια, για να υλοποιηθεί όλο αυτό απαιτούνται τεράστιες ποσότητες δεδομένων και έμπρακτο ενδιαφέρον, ειδικά από τους ομιλούντες την ελληνική γλώσσα που δεν τυγχάνει μεγάλης απήχησης. Εδώ μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι μας, και μάλιστα με δύο τρόπους. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα μικρόφωνο και λίγα λεπτά από τον χρόνο μας.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Αφού μεταβούμε στην ιστοσελίδα του έργου, μπορούμε να επιλέξουμε πώς θα συνεισφέρουμε.

 1. Διαλέγοντας να δωρίσουμε τη φωνή μας, πατάμε το κόκκινο κουμπάκι στο πλαίσιο «Ομιλία» και έπειτα μπορούμε να διαβάσουμε πέντε ή περισσότερες μικρές προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν για έλεγχο. Εξυπακούεται πως όσο περισσότερες διαβάσουμε, τόσο καλύτερα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν τυχόν τα Ελληνικά δεν είναι η μητρική μας γλώσσα ή αν μιλάμε με προφορά.
 2. Αν δεν επιθυμούμε να δημοσιοποιηθεί η φωνή μας, η συνεισφορά μας μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με την αξιολόγηση εκφωνήσεων από άλλους ανθρώπους. Πατώντας το αντίστοιχο πράσινο κουμπάκι στο πεδίο «Ακρόαση», θα ακούσουμε μερικές ηχογραφήσεις που μπορούμε να βαθμολογήσουμε με «Ναι» ή «Όχι», ανάλογα με την ορθότητα και την καθαρότητά τους.

Επειδή πρόκειται για το Ίδρυμα Mozilla, θα βρούμε αναλυτικές λεπτομέρειες για την πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης που συνοδεύουν το έργο, καθώς και μία σειρά συχνών ερωτήσεων που εκτείνονται από τους στόχους του Common Voice μέχρι τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν και θα διατεθούν τα δεδομένα.

Τονίζεται ότι οποιαδήποτε παροχή χρήσιμων πληροφοριών εκ μέρους μας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πληρέστερη ανάλυση των φωνών, όπως η ηλικία και το φύλο μας, είναι απόλυτα προαιρετική, ενώ δεν απαιτείται καν η δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχουμε στην προσπάθεια. ΠληροφορίαΤο έργο Common Voice προορίζεται να συνοδεύσει τη μηχανή αναγνώρισης ομιλίας ανοιχτού κώδικα που ονομάζεται Deep Speech.

Ας δωρίσουμε τη φωνή μας στις τεχνολογίες του μέλλοντος

Δυστυχώς, η συνεισφορά ελληνόφωνων είναι, επί του παρόντος, απελπιστικά μικρή με μόλις 2 ώρες και 23 λεπτά ηχογραφήσεων και 57 λεπτά επαληθεύσεων, σε σύγκριση με τις 4,7 και 3,8 χιλιάδες ώρες αντίστοιχα για το παγκόσμιο σύνολο. Σίγουρα έχουμε συναντήσει περιπτώσεις απογοήτευσης γιατί η τεχνολογία δε «μιλάει» Ελληνικά. Ορίστε, λοιπόν, η ευκαιρία να αλλάξει αυτό με τη δική μας συμβολή.

Στην εποχή που η τεχνολογία μεταβάλλεται κάνοντας πραγματικότητα όλα αυτά που κάποτε θεωρούνταν φουτουριστικά, είναι σπάνιες οι περιπτώσεις διάφανης ανάπτυξης πρωτοποριακών έργων. Το Ίδρυμα Mozilla μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μαζί μία κοινή και ανοιχτή βάση φωνητικών δεδομένων. Ας βοηθήσουμε τις συσκευές να καταλάβουν τη γλώσσα μας.

Η ιστοσελίδα του Common Voice

Τα φωνητικά δεδομένα στο GitHub

Πηγή άρθρου: https://osarena.net/

Του Νικόδημου Καλλιντέρη*

Μια εκτεταμένη έρευνα που έλαβε χώρα σε 65 κράτη δημοσιεύτηκε το Νοέμβριο από τον ανεξάρτητο οργανισμό Freedom House που εδρεύει στις ΗΠΑ και σκοπό έχει την ανάδειξη ζητημάτων περί των δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών στο διαδίκτυο. 

Στο σύντομο αυτό άρθρο θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τις βασικές πτυχές της, οι οποίες ομολογουμένως έχουν προκαλέσει ήδη έντονες συζητήσεις και προβληματισμό καθότι ανατρέπουν πολλά θέσφατα περί της ελευθερίας των χρηστών στον παγκόσμιο διαδικτυακό ιστό.

Κατά την έρευνα, λοιπόν, πρόσβαση στο διαδίκτυο έχουν περί τα 3,8 δισεκατομμύρια πολίτες διεθνώς, εκ των οποίων το 71 %  ζουν σε κράτη, όπου άνθρωποι έχουν διωχθεί και φυλακιστεί για αναρτήσεις πολιτικού, κοινωνικού ή θρησκευτικού περιεχομένου, το 65 % σε χώρες όπου πολίτες έχουν δεχθεί επιθέσεις ή και δολοφονήθηκαν λόγω της διαδικτυακής τους δραστηριότητας, το 59 % σε μέρη όπου οι κρατικές αρχές διέθεταν εντεταλμένο προσωπικό για χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω στοχευμένης ανάρτησης και διάδοσης σχολίων και προπαγανδιστικού υλικού ενώ το 56 % σε κράτη όπου διαδικτυακές αναρτήσεις πολιτικού, κοινωνικού ή θρησκευτικού περιεχομένου αφαιρέθηκαν με κρατική παρέμβαση.

Λαμβάνοντας υπόψη την ελευθερία πρόσβασης στο διαδίκτυο, την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης σε αυτό καθώς και τον σεβασμό της ιδιωτικότητας των χρηστών, η μελέτη κατατάσσει τα κράτη σε τρεις (3) κατηγορίες ανάλογα με την βαθμολογία που συγκεντρώνουν.

Σύμφωνα με την βαθμονόμηση που βασίζεται σε ένα ερωτηματολόγιο 21 ερωτήσεων:

– το 35% των κρατών αξιολογήθηκαν ως «μη ελεύθερα», 

– το 32% «εν μέρει ελεύθερα» και,

– μόλις το 20% ικανοποίησαν τα κριτήρια για ένα διαδίκτυο εν τοις πράγμασι ελεύθερο. 

Την πρώτη θέση στην θωράκιση της ελευθερίας στο διαδίκτυο κατέλαβε η Ισλανδία ενώ η Κίνα κατετάγη στην τελευταία θέση για τέταρτη συνεχή χρονιά

Την πρώτη θέση στην θωράκιση της ελευθερίας στο διαδίκτυο κατέλαβε η Ισλανδία, καθώς δεν εντοπίστηκαν ποινικές διώξεις εις βάρος χρηστών για τον διαδικτυακό τους λόγο ενώ υπάρχει σχεδόν καθολική συνδεσιμότητα με ταυτόχρονη ισχυρή προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών. 

Από την άλλη, η Κίνα κατετάγη στην τελευταία θέση για τέταρτη συνεχή χρονιά λόγω των διευρυμένων περιστατικών διαδικτυακής λογοκρισίας και κατάργησης λογαριασμών σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης εξαιτίας «αποκλίνουσας» συμπεριφοράς.

Δεδομένου ότι και ο κυβερνοχώρος αποτελεί πεδίο πολιτικού διαλόγου και αντιπαράθεσης η ελευθερία ροή της πληροφορίας σε αυτόν παίζει καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα του πολιτικού «παιχνιδιού». Η έρευνα εντόπισε 24 κράτη στα οποία κρατικοί και μη κρατικοί δρώντες συμμετείχαν σε εκτεταμένες εκστρατείες ελέγχου και διαμόρφωσης του περιεχομένου στο διαδίκτυο κατά την διάρκεια προεκλογικών περιόδων κυρίως μέσω προπαγανδιστικών ειδήσεων, παραπληροφόρησης (fake news), πληρωμένων σχολιαστών, αυτοματοποιημένων ρομπότ που αλληλεπιδρούν ως πραγματικοί χρήστες με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (bots) και παραβίασης και «αεροπειρατείας» λογαριασμών σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

Στην Αίγυπτο, για παράδειγμα, παύθηκαν 34.000 ιστοσελίδες για να εμποδίσουν την διάδοση της αντιπολιτευτικής ρητορικής, ενώ σε άλλες χώρες όπως στην Τουρκία, στην Ουκρανία και στην Ινδία έλαβαν χώρα κυβερνοεπιθέσεις σε ιστοσελίδες πολιτικού περιεχομένου, χρησιμοποιήθηκαν μέσα προπαγάνδας βασισμένης σε ψευδή στοιχεία και συνελήφθησαν πολιτικοί ακτιβιστές για την διαδικτυακή τους δράση.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το κεφάλαιο της έρευνας για την ψηφιακή κατόπτευση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης από τις κυβερνήσεις και την μαζική συλλογή προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Από τα 65 κράτη που διερευνήθηκαν, 40 από αυτά διαθέτουν τεχνολογικά προηγμένα συστήματα παρακολούθησης της διαδικτυακής συμπεριφοράς με την χρήση προγραμμάτων μηχανικής εκμάθησης (machine learning) και τεχνητής νοημοσύνης από το οποίο συνάγεται ότι το 89 % των διαδικτυακών χρηστών παγκοσμίως (δηλ. 3 δισεκατομμύρια) παρακολουθούνται.

 Κι ενώ ίσως περίμενε κανείς τέτοιες μέθοδοι να χρησιμοποιούνται μόνο σε ανελεύθερα καθεστώτα, η έρευνα αποδεικνύει ότι τέτοιες πολιτικές εφαρμόζονται ευρέως και σε κράτη του δυτικού κόσμου υπό το πρόσχημα συχνά της καταπολέμησης της σοβαρής εγκληματικότητας όπως της τρομοκρατίας, της παιδικής κακοποίησης ή της εμπορίας ναρκωτικών ουσιών.

Με αμφιλεγόμενες μεθόδους ψηφιακής επιτήρησης σύγχρονες προηγμένες χώρες καταγράφουν ταξιδιώτες λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων, παρακολουθούν την συμπεριφορά ακόμα και μαθητών και «φακελώνουν» πολιτικούς ακτιβιστές και πολίτες που συμμετέχουν σε πορείες διαμαρτυρίας. 

Συνολικά, σε 47 από τα 65 κράτη όπου διεξήχθη η έρευνα παρατηρήθηκαν συλλήψεις χρηστών για τον διαδικτυακό τους λόγο πολιτικού, κοινωνικού ή θρησκευτικού περιεχομένου κατόπιν διευρυμένης ψηφιακής παρακολούθησης.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, οι αστυνομικές αρχές του Λονδίνου παρακολουθούσαν την διαδικτυακή συμπεριφορά 9.000 ακτιβιστών όλου του πολιτικού φάσματος με την πλειοψηφία αυτών δίχως ποινικό παρελθόν χρησιμοποιώντας  συστήματα γεωεντοπισμού και αναλύοντας τις αναρτήσεις τους σε Facebook, Twitter και άλλες πλατφόρμες.

Κοντά στα ανωτέρω οφείλουμε να λάβουμε υπόψη ότι πλέον τα περισσότερα κράτη διαθέτουν εξελιγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρουν στις κυβερνήσεις ανυπολόγιστες δυνατότητες ψηφιακής επιτήρησης των πολιτών όσο ποτέ άλλοτε με βαρύτατες επιπτώσεις σε θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Η επιβίωση της δημοκρατίας απαιτεί και επιτάσσει την ύπαρξης μιας δημόσιας σφαίρας, τόσο εκτός δικτύου όσο και στο διαδίκτυο, όπου οι πολίτες θα μπορούν να δραστηριοποιούνται χωρίς τον φόβο μιας συνεχούς επιτήρησης.

*O Νικόδημος Καλλιντέρης είναι νομικός με εξειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο (ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου Νομικής ΕΚΠΑ). Πεδία έρευνας και ενδιαφέροντος του αποτελούν το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) καθώς και οι τεχνολογίες Βig Data, Machine Learning και η Tεχνητή Nοημοσύνη.

Πηγή άρθρου: https://www.homodigitalis.gr/posts/4810

To SearchCulture.gr συζήτησε με την κα Θεοδώρα Γκένιου, βραβευμένη εκπαιδευτικό Μέσης Εκπαίδευσης και πρέσβειρα της Europeana  για την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό σχολικό δίκτυο European Schoolnet, σχετικά με την εμπειρία της στο έργο Teaching with Europeana και το πώς αξιολογεί τη χρήση συσσωρευτών πολιτιστικού περιεχομένου όπως το SearchCulture.gr και τη Europeana για τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων και μαθησιακών πόρων.

Πώς ήρθατε σε επαφή με τη Europeana & το SearchCulture.gr;

Το 2018 ήταν έτος αφιερωμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Πολιτιστική Κληρονομιά. Σε αυτό το πλαίσιο, οργανώθηκε από τη δράση eTwinning (Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση Σχολείων) Εργαστήριο Επαγγελματικής Ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενό του τους τρόπους ενσωμάτωσης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς στην εκπαίδευση. Σε μία από τις ομιλίες παρουσιάστηκε η πύλη της Europeana και οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να ενταχθούν στην εκπαίδευση οι ψηφιακοί πόροι που διαθέτει. Άνοιξε τότε ένα καινούριο, συναρπαστικό πεδίο ενασχόλησης με τους συσσωρευτές πολιτιστικού περιεχομένου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς ανακάλυψα και το SearchCulture.gr, εθνικό συσσωρευτή πολιτιστικών δεδομένων για τη Europeana. Λίγους μήνες αργότερα, ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του EUN για εκπαιδευτικούς-πρεσβευτές της Europeana, οι οποίοι επρόκειτο να ηγηθούν ενός έργου που έχει ως στόχο την ενσωμάτωση του διαθέσιμου ψηφιακού υλικού (περισσότερα από 60 εκατομμύρια ψηφιακά εκθέματα) σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Η παιδαγωγική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης είναι πολύ σημαντική, όπως άλλωστε προκύπτει από τις πολλές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει σε αυτό το πλαίσιο. Υπάρχει, ακόμη, μία ολόκληρη Κοινότητα εκπαιδευτικών και μουσειοπαιδαγωγών, η οποία  αριθμεί περισσότερα από 500 μέλη, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της βέλτιστης αξιοποίησης του ψηφιακού πολιτιστικού υλικού στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Τί είναι το European Schoolnet;

Το EUN είναι ένα δίκτυο Υπουργείων Παιδείας 34 ευρωπαϊκών χωρών, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα της προώθησης της εκπαιδευτικής καινοτομίας, λειτουργώντας ως μια σύγχρονη δεξαμενή σκέψης (think tank) σε θέματα μετασχηματισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας και παιδαγωγικής χρήσης της τεχνολογίας, υλοποιώντας έργα με την υποστήριξη και την εμπλοκή μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και εταίρων από τον τομέα της βιομηχανίας. Το έργο του EUN είναι πολυδιάστατο. Ενδεικτικά οι δραστηριότητές του καλύπτουν θέματα όπως η ψηφιακή πολιτειότητα (digital citizenship), η εκπαίδευση STEM (STEM education), η παιδαγωγική καινοτομία (evidence for innovation), η επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών (professional development), η δικτύωση σχολείων (school networking, eTwinning).

Η συνεργασία μεταξύ του Ιδρύματος της Europeana και του EUN είναι πολύ παλιά και στόχο έχει την ενίσχυση της χρήσης της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Με χρηματοδότηση από το έργο DSI 4, η Europeana σε συνεργασία με το EUN, σύστησαν  ένα Δίκτυο Πρεσβευτών της Europeana για την Εκπαίδευση (13 πρεσβευτές που εκπροσωπούν 12 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες και τα Ευρωπαϊκά σχολεία των Βρυξελλών), οι οποίοι με τη σειρά τους συντονίζουν ο καθένας από ένα User Group (10 εκπαιδευτικοί ανά χώρα). Προϊόν αυτής της συνεργασίας ήταν, τον Μάρτιο 2019, το ιστολόγιο Teaching with Europeana.

Ποιος είναι ο στόχος της δράσης Teaching with Europeana;

Το ιστολόγιο Teaching with Europeana προβάλλει τα ψηφιακά σενάρια που έχουν δημιουργηθεί από τους επιλεγμένους εκπαιδευτικούς Πρεσβευτές και τους συμμετέχοντες στις ομάδες User Groups, και τις εμπειρίες τους από την ενσωμάτωση πόρων ψηφιακής κληρονομιάς στο σχολείο. Κάθε εβδομάδα υπάρχουν νέες αναρτήσεις και αποτελεί ιδανική πλατφόρμα για όσους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο πλούσιο υλικό που διατίθεται δωρεάν και στις προσωπικές ιστορίες υλοποίησης μέσα από την τάξη.

Τα μαθησιακά σενάρια εφορμούν από την ιστορία της τέχνης και την πολιτιστική κληρονομιά αλλά καταπιάνονται με διάφορα γνωστικά αντικείμενα. ‘Ενα μαθησιακό σενάριο, π.χ., αφορά τις ανισότητες στην εργασία μεταξύ των φύλων ιστορικά, μέσα από την αναπαράσταση σκηνών από χώρους εργασίας σε πίνακες, άλλο την εξέλιξη της μελέτης των απολιθωμάτων στη βιολογία και τη ζωολογία μέσα από ιστορικές πηγές, γκραβούρες, κλπ. Τον Μάρτιο 2019 στο ιστολόγιο υπήρχαν δημοσιευμένα 200 εκπαιδευτικά σενάρια (learning scenarios), 37 ιστορίες εφαρμογής (stories of implementation), 70 αναρτήσεις ιστολογίου και 473 σχόλια.

Για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε αυτή τη διαδικασία προσφέρεται και το μαζικό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) ‘Europeana in your classroom: building 21st-century competences with digital cultural heritage’, μεταφρασμένο ήδη σε 4 γλώσσες, ισπανικά, πορτογαλικά, ιταλικά, γαλλικά. Το Διαδικτυακό Μάθημα θα τρέξει για 3η φορά τον Ιανουάριο 2020, ενώ στη 2η υλοποίηση του το 2019 είχε περισσότερες από 3.000 εγγραφές και στόχο να διαδώσει στο ευρύ κοινό τα εργαλεία, τις εφαρμογές και τους ψηφιακούς πόρους της Europeana. Χάρη στις δύο αυτές πύλες και στα υλικά που έχουν παραχθεί, περισσότεροι από 44.000 μαθητές έχουν έρθει σε επαφή με την Ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά.

Πώς αξιοποιήσατε εσείς το συσσωρευτή πολιτιστικών δεδομένων Europeana;

Εγώ είμαι καθηγήτρια αγγλικών στη μέση εκπαίδευση, σε σχολείο στον νομό Σερρών. Ασχολούμαι με τα προγράμματα etwinning εδώ και μερικά χρόνια και έτσι ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα του EUN για εκπαιδευτικούς. Δημιούργησα το μαθησιακό σενάριο “The Great War through children’s eyes”, μέσα από το  οποίο οι μαθητές λυκείου, ηλικίας 15 -16 χρόνων, καταπιάνονται με πρωτογενείς ψηφιακούς πολιτιστικούς πόρους για να μάθουν για τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως τον βίωσαν οι οικογένειες των παιδιών, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στα αγγλικά (ανάγνωση, γραφή, προφορική κατανόηση, ομιλία).

Το εκπαιδευτικό σενάριο εκτείνεται σε 15 διδακτικές ώρες, προτείνει τη χρήση υποστηρικτικών εργαλείων συνεργατικής και δημιουργικής μάθησης στο διαδίκτυο και στο φυσικό περιβάλλον (π.χ. εργαλεία για τη δημιουργία διαδραστικών αφηγήσεων, ηλεκτρονικών βιβλίων, επισημείωσης εικόνων, δημιουργίας χρονολογίου, κλπ) και φυσικά πηγές από τη Europeana (επιστολές στρατιωτών, φωτογραφίες, χάρτες, οικογενειακά αναμνηστικά που έχουν συλλεχθεί μέσα από δράσεις πληθοπορισμού και τις ιστορίες τους, αλλά και blogposts και σχετικές θεματικές εκθέσεις). Οι μαθητές καθοδηγούνται στη χρήση δημιουργικών τεχνικών (δημιουργική γραφή, αναπαράσταση ενός πίνακα, παιχνίδι ρόλων), παράγουν τις δικές τους πρωτότυπες ιστορίες και διεκπεραιώνουν συγκεκριμένες δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη ικανοτήτων όπως η κριτική ενασχόληση με τις πηγές και την ιστορική καταγραφή, η συγκριτική θεώρηση του παρελθόντος με το σήμερα, συνεργατικότητα και ενσυναίσθηση. Οι δημιουργικές δυνατότητες που δίνουν πλέον τα εργαλεία και το διαθέσιμο υλικό διαδικτυακά είναι εκπληκτικές. Το σενάριο αυτό βραβεύτηκε και έτσι επιλέχτηκα να συμμετέχω στο δίκτυο των πρεσβευτών εκπαιδευτικών για τη Europeana.

Πώς αξιολογείτε τη χρήση συσσωρευτών πολιτιστικού περιεχομένου όπως το SearchCulture.gr και η Europeana στην εκπαίδευση;

Οι συσσωρευτές πολιτιστικού περιεχομένου προσφέρουν μια άριστη ευκαιρία πρόσβασης σε ψηφιοποιημένο αυθεντικό, πρωτότυπο, πολυπολιτισμικό περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να αποτελέσει έναν θησαυρό γνώσης υποστηρικτικό σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο, είτε πρόκειται για γλωσσικά μαθήματα είτε για επιστήμη και καλές τέχνες. Το πλούσιο και έγκριτο περιεχόμενο τους είναι θεματικά οργανωμένο, με ξεκάθαρες άδειες χρήσης και σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα, αντίθετα με τις δημοφιλείς γενικές μηχανές αναζήτησης. Αν λάβουμε δε υπόψη πως περισσότερα από 320.000 τεκμήρια του searchculture.gr διατίθενται και μέσω της Europeana, η οποία συνολικά διαθέτει περίπου 60 εκατομμύρια ψηφιακά αντικείμενα, μπορούμε να συμπεράνουμε πως οι συσσωρευτές πολιτιστικού περιεχομένου έχουν έναν σοβαρό προσανατολισμό προς την εκπαίδευση και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της διάθεσης των ψηφιακών πολιτιστικών συλλογών για την εκπαίδευση.

Ως εκπαιδευτικός χαιρετίζω με πολύ μεγάλη χαρά την προσπάθεια που κάνουν πολλά μουσεία, βιβλιοθήκες και αρχεία τα τελευταία χρόνια, με την υποστήριξη και των συσσωρευτών όπως το SearchCulture.gr και τη Europeana, να ψηφιοποιήσουν τα αρχεία τους και να τα διαθέσουν με ανοικτές άδειες χρήσης στο διαδίκτυο, γεγονός που καθιστά το έργο μας ευκολότερο. Πρόκειται για μία προσπάθεια που δίνει αξία στις ίδιες τις ψηφιακές συλλογές και δίνει σε εμάς τους εκπαιδευτικούς εύρος επιλογών από έγκριτες πηγές, σε ένα πλαίσιο σύγχρονο και συμβατό με τις ανάγκες των μαθητών. Ιδανικά όλοι οι πολιτιστικοί φορείς θα ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα.

Τα εκπαιδευτικά σενάρια που έχουν δημιουργηθεί με ψηφιακούς πόρους της Europeana, επιπλέον του πρωτογενούς υλικού, ενσωματώνουν καινοτόμες προσεγγίσεις, όπως η βιωματική προσέγγιση στη μάθηση και η αποκόμιση νέων εμπειριών, η καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η συνεργατικότητα και η κριτική σκέψη, η αυθεντικότητα υλικού και δραστηριοτήτων, ο αναστοχασμός αναφορικά με τα γνωστικό αντικείμενο και τη διαδικασία της μάθησης.  Πρόκειται για διαδικασίες άμεσα συνδεδεμένες με τη διερευνητική μάθηση και την υλοποίηση σχεδίων εργασίας στο πλαίσιο των προσεγγίσεων του κοινωνικού εποικοδομισμού.

Τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί έχουν κομβικό ρόλο σε αυτήν την ψηφιακή  επανάσταση με προσανατολισμό την πολιτιστική κληρονομιά, αφού αναλαμβάνουν δημιουργικό ρόλο σχεδιαστή εκπαιδευτικού υλικού και απομακρύνονται από τη στάση του παθητικού καταναλωτή, κάνοντας δικές τους προτάσεις, ευφάνταστους συνδυασμούς και δημιουργικές προσεγγίσεις, με εφαλτήριο την ψηφιοποιημένη πολιτιστική κληρονομιά.

Τέλος, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στον ετήσιο διαγωνισμό της Europeana, τους δίνει την ευκαιρία να αναδείξουν το έργο τους και να εμπνεύσουν τους συναδέλφους τους, προτείνοντας καλές πρακτικές.

Ποιος είναι ο ρόλος σας ως Πρέσβειρα εκπαίδευσης της Europeana;

Η ομάδα των πρεσβευτών του έργου Europeana Education αποτελείται από 13 μέλη από ισάριθμες χώρες. Οι πρεσβευτές της δράσης επιλέχθηκαν βάσει πρόσκλησης ενδιαφέροντος και αξιολόγησης βιογραφικών. Όλοι οι πρεσβευτές είναι ενεργοί εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διδάσκουν ποικιλία γνωστικών αντικειμένων.

Τα καθήκοντα μας αφορούν την παραγωγή υλικού (εκπαιδευτικά σενάρια), τη διαχείριση του MOOC, την παιδαγωγική καθοδήγηση των δέκα εκπαιδευτικών που απαρτίζουν την ομάδα της Europeana σε κάθε χώρα, την επιμέλεια του ιστολογίου Teaching with Europeana, τη διάχυση του έργου στην εκπαιδευτική κοινότητα, την υλοποίηση τηλεδιασκέψεων (webinars) σε εθνικό επίπεδο, 24 συνολικά, σε 12 διαφορετικές γλώσσες.

Περισσότερα για τις δράσεις της Europeana στην εκπαίδευση

https://pro.europeana.eu/post/europeana-education-an-initiative-to-integrate-cultural-heritage-in-education

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο των πρεσβευτών

To βιντεοσκοπημένο webinar για τη χρήση της Europeana προς εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία μαθησιακών σεναρίων στην ελληνική γλώσσα

Πηγή άρθρου: http://blog.openaccess.gr/?p=4541

Η Wikimedia Community User Group Greece, με την υποστήριξη της Inter Alia και του GLAM Hack, τη χρηματοδότηση του Wikimedia Foundation και την ευγενική χορηγία της PostScriptum και του Goethe-Institut Athen, διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση για τη βράβευση των νικητριών και των νικητών του ελληνικού σκέλους του διεθνούς διαγωνισμού Wiki Loves Earth 2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00-21:00, στο γραφείο της Inter Alia (Βαλτετσίου 50-52, 10681, Αθήνα, 5ος όροφος).

Το Wiki Loves Earth είναι ένας διεθνής διαγωνισμός φωτογραφίας μνημείων της φύσης και προστατευόμενων τόπων, ο οποίος διοργανώνεται από παραρτήματα και ομάδες χρηστών της Βικιπαίδειας.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να ενθαρρύνει τους/τις χρήστες/τριες της Βικιπαίδειας, αλλά και το ευρύ κοινό (επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους), να φωτογραφίσουν μνημεία της φύσης και προστατευόμενους τόπους, και να ανεβάσουν τις φωτογραφίες τους στο Wikimedia Commons, προκειμένου αυτές να χρησιμοποιηθούν για την εικονογράφηση των λημμάτων της Βικιπαίδειας, αλλά και για ευρύτερους σκοπούς.

Οι τρεις πρώτοι/ες νικητές/τριες του ελληνικού σκέλους του διαγωνισμού, θα λάβουν βραβεία αξίας 400, 300 και 200 ευρώ αντίστοιχα.

Οι χρήστες/τριες των οποίων οι φωτογραφίες βαθμολογήθηκαν και βρίσκονται στις δέκα υψηλότερες θέσεις στην κατάταξη, θα λάβουν επίσης ως δώρο μια αφίσα της φωτογραφίας με την οποία συμμετείχαν στο διαγωνισμό.

Οι δέκα πρώτες φωτογραφίες του ελληνικού σκέλους του διαγωνισμού έχουν ήδη προωθηθεί στη διεθνή φάση του Wiki Loves Earth 2019.

Οι δέκα πρώτες φωτογραφίες του ελληνικού σκέλους του Wiki Loves Earth 2019 θα εκτεθούν στο χώρο του GLAM Hack, που φιλοξενείται στο γραφείο της Inter Alia, από τις 25 Ιανουαρίου έως τις 29 Φεβρουαρίου 2020.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της εκδήλωσης βράβευσης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βράβευσης, θα πραγματοποιηθούν επίσης σύντομες παρουσιάσεις για τη Βικιπαίδεια και τα αδελφικά της εγχειρήματα, τη χρήση εικόνων και άλλων πολυμέσων στις σελίδες της, αλλά και για την εγκυκλοπαιδική κάλυψη των μνημείων της φύσης και των προστατευόμενων τόπων της Ελλάδας μέσω της Βικιπαίδειας.

Η εκδήλωση βράβευσης του Wiki Loves Earth 2019 θα πραγματοποιηθεί μαζί με την εκδήλωση βράβευσης του Wiki Loves Monuments 2019.

#wikilovesearth #WLΕ #wikipedia #wikimedia

Πληροφορίες:

Εκδήλωση Βράβευσης για τον Φωτογραφικό Διαγωνισμό Wiki Loves Earth 2019

Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας Wiki Loves Earth 2019

Ημερομηνία: 25 Ιανουαρίου 2020 | 19:00-21:00

Τοποθεσία: Γραφείο Inter Alia, Βαλτετσίου 50-52, 10681, Αθήνα (5ος όροφος)

Είσοδος: Ελεύθερη

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδα της εκδήλωσης στη Βικιπαίδεια: 

Σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook: https://www.facebook.com/events/1077869589218890/

Σχεδιασμός λογοτύπου ελληνικού σκέλους διαγωνισμού (παράγωγο έργο): Geraki, CC BY-SA 3.0.

Σχεδιασμός αφίσας εκδήλωσης βράβευσης & εγκαινίων: GLAMHacker, CC BY-SA 4.0.

Έκθεση Φωτογραφίας Wiki Loves Earth 2019

Διάρκεια: 25 Ιανουαρίου 2020 – 29 Φεβρουαρίου 2020

Τοποθεσία: GLAM Hack Exhibition Wall – Γραφείο Inter Alia, Βαλτετσίου 50-52, 10681, Αθήνα (5ος όροφος)

Είσοδος: Ελεύθερη

Σελίδα της έκθεσης στη Βικιπαίδεια: 

Σελίδα της έκθεσης στο Facebook:

Διοργάνωση: Wikimedia Community User Group Greece

Υποστήριξη: Inter Alia και GLAM Hack

Χρηματοδότηση: Wikimedia Foundation 

Ευγενική χορηγία: PostScriptum και Goethe-Institut Athen

Πηγή άρθρου: https://blog.wikimedia.gr/2020/01/wiki-loves-earth-2019-2/

Αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία!

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ ) σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events

Ημερομηνία/ΏραΕκδήλωση
22/01/2020
18:00 – 21:00
Hackday at Hackerspace
Hackerspace, Athens 11144
22/01/2020
18:00 – 21:00
WordPress Athens 22nd Meetup – Let’s talk optimisation
Innovathens, Αθήνα
24/01/2020 – 26/01/2020
Ολοήμερο
DevConf.cz 2020
Faculty of Information Technology, Brno University of Technology, Praha 52
25/01/2020
12:00 – 17:00
17th WordPress Larissa Meetup
ΙΕΚ Όμηρος, Λάρισα
25/01/2020
19:00 – 21:00
Wiki Loves Earth Greece 2019 | Award Ceremony & Exhibition Opening
Inter Alia, Αθήνα
25/01/2020
19:00 – 21:00
Wiki Loves Monuments Greece 2019 | Award Ceremony & Exhibition Opening
Inter Alia, Αθήνα

Το σχολικό έτος 2019-20 ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, επικεντρώνεται στην Κλιματική Αλλαγή και 243 ομάδες μαθητών από σχολεία όλης της Ελλάδας υπέβαλαν επιτυχημένες προτάσεις έργων ανοιχτών τεχνολογιών που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης


Οι ομάδες  μαθητών κατέθεσαν πολύ δημιουργικές και πρωτότυπες προτάσεις για τη χρήση και την αξιοποίηση ανοιχτών τεχνολογιών για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης (όπως arduino, raspberry Pi, thymio, Edison, Mbot. ESP32 κ.α), τρισδιάστατων τεχνολογιών σάρωσης-σχεδιασμού-εκτύπωσης και ανοιχτού λογισμικού. 

Οι προτάσεις των ομάδων αξιολογήθηκαν από 16 αξιολογητές σύμφωνα  με τα κριτήρια και κάθε πρόταση αξιολογήθηκε από  τουλάχιστον 2 αξιολογητές. Όλες οι προτάσεις των ομάδων που συνεχίζουν στην 2η φάση είναι διαθέσιμες εδώ

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών απευθύνεται σε ομάδες μαθητών σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Ο Διαγωνισμός έχει ως στόχο την εισαγωγή στην εκπαίδευση υλικού και λογισμικού που ανοίγει ορίζοντες, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα των μαθητών, δεν θέτει φραγμούς στην επινοητικότητα και την πρωτοβουλία τους και δεν επιβάλλει σε μαθητές και τις οικογένειές τους τη χρήση συγκεκριμένων «κλειστών» προϊόντων. 

Ο Διαγωνισμός δεν έχει σαν στόχο τον ανταγωνισμό των σχολείων για το ποια κατασκευή τρέχει πιο γρήγορα ή παλεύει και πηδάει πιο ψηλά. Είναι ένας εκπαιδευτικός διαγωνισμός που έχει σαν στόχο το μοίρασμα και την επανάχρηση της γνώσης. Τα έργα των ομάδων που θα υλοποιηθούν κατά την διάρκεια της 2ης φάσης θα συμπεριλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες κατασκευής, χρήσης και διδασκαλίας για να μπορούν να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα και από άλλα σχολεία και να δημιουργούν ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους σύμφωνα με το  OER Canvas.

Στην τελική φάση του διαγωνισμού, η οργανωτική–επιστημονική επιτροπή θα επιλέξει τα 3 καλύτερα έργα ανά κατηγορία (σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης) τα οποία θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού στην Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα για τον διαγωνισμό στο robotics.ellak.gr.

Nextcloud Hub

Το Nextcloud κάνει ένα σοβαρό άλμα προς τα εμπρός, αλλάζοντας σε "Nextcloud Hub". Αυτή η αλλαγή ονόματος έχει νόημα. Το Nextcloud Hub ξεκινάει με την ενσωμάτωση πολλών νέων δυνατοτήτων που το μετασχηματίζουν από μια λύση συγχρονισμού και κοινής χρήσης αρχείων σε έναν δυνητικά άξιο ανταγωνιστή ανοικτού κώδικα στο Office 365 και στο Google Docs.

Κατά τη διάρκεια μιας κεντρικής παρουσίασης την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου στο Βερολίνο, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Nextcloud, Frank Karlitschek, αποκάλυψε ότι το Nextcloud Hub θα είναι η πρώτη ολοκληρωμένη πλατφόρμα συνεργασίας περιεχομένου στην αγορά, έτοιμη για μια νέα γενιά χρηστών που περιμένουν απρόσκοπτες δυνατότητες συνεργασίας στο διαδίκτυο.

Η αγορά έχει ζητήσει μια εναλλακτική λύση στις εξωτερικές υπηρεσίες cloud που προστατεύει την ψηφιακή κυριαρχία των χρηστών της. Το Nextcloud Hub είναι η πρώτη ολοκληρωμένη και καλά ενοποιημένη πλατφόρμα συνεργασίας που μπορεί να φιλοξενηθεί στην εσωτερική επιχειρηματική υποδομή.

Frank Karlitschek, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nextcloud GmbH

Αλλά τι σημαίνει αυτό; Ας το αναλύσουμε περισσότερο!

Με λίγα λόγια, το Nextcloud Hub είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα που συνοδεύεται από συνομιλίες ομάδας με ήχο + βίντεο, επεξεργασία συνεργατικών εγγράφων σε πραγματικό χρόνο, πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαχείριση ημερολογίου + επαφών.


Ενσωματωμένη συμβατότητα του Microsoft Office


Μετά από ό, τι περιγράφει η εταιρεία ως ένας μακροχρόνιος κύκλος συνεργασίας με το OnlyOffice, το NextCloud Hub διατίθεται με υποστήριξη out-of-the-box επεξεργασίας εγγράφων γραφείου για μορφές του Microsoft Office, χωρίς να χρειάζεται να βασίζεται σε τεχνολογία docker ή σε άλλους τρόπους αντιμετώπισης.

Αυτό περιλαμβάνει συνεργατική επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο, κλείδωμα αρχείων, μεταφορές ιδιοκτησίας και άλλα.


Σημαντικές αναβαθμίσεις σε αρχεία, συζήτηση και groupware


Nextcloud Flow

Στο στοιχείο "Αρχεία" προστίθεται το "Χώροι εργασίας" (Workspaces), που προορίζονται να φέρουν το περιεχόμενο σε φακέλους με σημειώσεις και λίστες υποχρεώσεων στο πάνω μέρος της σελίδας. Η Ροή (Flow), η οποία είχε ανακοινωθεί στο τελευταίο συνέδριο, επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν αυτοματοποίηση γύρω από επαναλαμβανόμενες εργασίες όπως μετατροπή ενός εγγράφου σε PDF. Και το κλείδωμα αρχείων επιτρέπει την ομαλότερη συνεργασία εγγράφων (για παράδειγμα, είναι σε θέση να κλειδώσει ένα αρχείο όταν το κατεβάζετε τοπικά για επεξεργασία για την αποφυγή συγκρούσεων).

Το χαρακτηριστικό των Συζητήσεων (Talk) του Nextcloud λαμβάνει επίσης ένα νέο στρώμα χρώματος, προσθέτοντας ειδοποιήσεις παράδοσης μηνυμάτων, ορισμένες βελτιώσεις διεπαφής χρήστη και προσαρμοσμένη διαχείριση ομάδων. Τέλος, μεγαλώνει τα emojis όταν είναι το μόνο πράγμα σε ένα μήνυμα ...


Η Αλληλογραφία 1.0 (Mail 1.0) και το Ημερολόγιο 2.0 (Calendar 2.0) εισάγουν επίσης κάποιες σημαντικές ενημερώσεις σε κάθε υπηρεσία. Το Mail 1.0 μπορεί να τραβήξει αυτόματα τις ταξιδιωτικές πληροφορίες από τα δρομολόγια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το Gmail, αναγνωρίζοντας μηνύματα από αεροπορικές εταιρείες ή εταιρείες τρένων και προσθέτοντάς το αυτόματα στο ημερολόγιό σας. Λαμβάνει επίσης πλήρη υποστήριξη για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμπλουτισμένου κειμένου, τις υπογραφές και μερικές άλλα.

Nextcloud Hub Calendar 2.0

Στην πλευρά του Ημερολογίου 2.0, νέες λειτουργίες περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες συναντήσεις και ολοκληρωμένα δωμάτια συνομιλιών, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέσετε χρήστες σε μια συνομιλία και μια κλήση βίντεο από μια προγραμματισμένη συνάντηση.


Φωτογραφίες


Nextcloud Hub Photos

Μια νέα συλλογή εικόνων επιτρέπει την ευκολότερη ταξινόμηση των αγαπημένων φωτογραφιών και των φωτογραφιών με ετικέτα, δείχνει στους χρήστες ένα χρονοδιάγραμμα και ενσωματώνει την εφαρμογή Χάρτες για να δείξει πού λήφθηκαν οι φωτογραφίες σε έναν παγκόσμιο χάρτη.

Αυτές ήταν μόνο ορισμένες αλλαγές. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το Nextcloud Hub μέσω της επίσημης ιστοσελίδας. Επίσης μπορείτε να δείτε πλήρως την παρουσίαση της Παρασκευής εδώ.

Origin Post on LinkedIn, Published on January 6, 2020

osakajapan.jpg

Being abroad in Japan the last couple weeks, I’ve noticed that the high efficiency -from crossing roads to almost everything- they do (cooking/public transportation/etc) is due to the fact of using small queues for every step of the process. Reaching to a maximum throughout with small effort.

The culture of small batches/queues reminds me the core principles of #DevOps as they have identified in the book “The Goal: A Process of Ongoing Improvement” by Eli Goldratt and of course in “Theory of Constraints”.

Imagine this culture to everything you do in your life. From work to your personal life. Reducing any unnecessary extra cost, reducing waste by performing Kata. Kata is about form, from dancing to creating your cloud infrastructure with reproducible daily work or routines that are focusing in the process for reaching your business goals.

This truly impresses me in Japanese culture among with the respect they are showing to each other. You may of course notice the young people riding their bicycles in the middle of the street, watching their smartphone instead of the road 😀but the majority of people bow their head to show respect to other people and other people’s work or service.

We, sometimes forget this simple rule in our work. Sometimes the pressure, the deadlines or the plethora of open tickets in our Jira board (or boards) makes us cranky with our colleagues. We forget to show our respect to other people work. We forget that we need each other for reaching to our business values as a team.

We forget to have fun and joy. To be productive is not about closing tickets is about using your creativity to solve problems or provide a new or improve an old feature that can make your customers happy.

Is about the feedback you will get from your customers and colleagues, is about the respect to your work. Is about being happy.

For the first time in my life, I took almost 30days out of work, to relax, to detox (not having a laptop with me) to spend some time with family and friends. To be happy. So if any colleague from work is reading this article:

 • Domo arigato

Happy new year (2020) to everybody. I wish you all good health and happiness.

PS: I am writing this article in a superexpress speed train going to Hiroshima, at 300 km/h

File:WLE Greece 2019 Poster 01.jpg

Η Wikimedia Community User Group Greece, με την υποστήριξη της Inter Alia και του GLAM Hack, τη χρηματοδότηση του Wikimedia Foundation και την ευγενική χορηγία της PostScriptum και του Goethe-Institut Athen, διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση για τη βράβευση των νικητριών και των νικητών του ελληνικού σκέλους του διεθνούς διαγωνισμού Wiki Loves Earth 2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00-21:00, στο γραφείο της Inter Alia (Βαλτετσίου 50-52, 10681, Αθήνα, 5ος όροφος).

Το Wiki Loves Earth είναι ένας διεθνής διαγωνισμός φωτογραφίας μνημείων της φύσης και προστατευόμενων τόπων, ο οποίος διοργανώνεται από παραρτήματα και ομάδες χρηστών της Βικιπαίδειας.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να ενθαρρύνει τους/τις χρήστες/τριες της Βικιπαίδειας, αλλά και το ευρύ κοινό (επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους), να φωτογραφίσουν μνημεία της φύσης και προστατευόμενους τόπους, και να ανεβάσουν τις φωτογραφίες τους στο Wikimedia Commons, προκειμένου αυτές να χρησιμοποιηθούν για την εικονογράφηση των λημμάτων της Βικιπαίδειας, αλλά και για ευρύτερους σκοπούς.

Οι τρεις πρώτοι/ες νικητές/τριες του ελληνικού σκέλους του διαγωνισμού, θα λάβουν βραβεία αξίας 400, 300 και 200 ευρώ αντίστοιχα.

Οι χρήστες/τριες των οποίων οι φωτογραφίες βαθμολογήθηκαν και βρίσκονται στις δέκα υψηλότερες θέσεις στην κατάταξη, θα λάβουν επίσης ως δώρο μια αφίσα της φωτογραφίας με την οποία συμμετείχαν στο διαγωνισμό.

Οι δέκα πρώτες φωτογραφίες του ελληνικού σκέλους του διαγωνισμού έχουν ήδη προωθηθεί στη διεθνή φάση του Wiki Loves Earth 2019.

Οι δέκα πρώτες φωτογραφίες του ελληνικού σκέλους του Wiki Loves Earth 2019 θα εκτεθούν στο χώρο του GLAM Hack, που φιλοξενείται στο γραφείο της Inter Alia, από τις 25 Ιανουαρίου έως τις 29 Φεβρουαρίου 2020.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της εκδήλωσης βράβευσης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βράβευσης, θα πραγματοποιηθούν επίσης σύντομες παρουσιάσεις για τη Βικιπαίδεια και τα αδελφικά της εγχειρήματα, τη χρήση εικόνων και άλλων πολυμέσων στις σελίδες της, αλλά και για την εγκυκλοπαιδική κάλυψη των μνημείων της φύσης και των προστατευόμενων τόπων της Ελλάδας μέσω της Βικιπαίδειας.

Η εκδήλωση βράβευσης του Wiki Loves Earth 2019 θα πραγματοποιηθεί μαζί με την εκδήλωση βράβευσης του Wiki Loves Monuments 2019.

#wikilovesearth #WLΕ #wikipedia #wikimedia

Πληροφορίες:

Εκδήλωση Βράβευσης για τον Φωτογραφικό Διαγωνισμό Wiki Loves Earth 2019

Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας Wiki Loves Earth 2019

Ημερομηνία: 25 Ιανουαρίου 2020 | 19:00-21:00

Τοποθεσία: Γραφείο Inter Alia, Βαλτετσίου 50-52, 10681, Αθήνα (5ος όροφος)

Είσοδος: Ελεύθερη

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδα της εκδήλωσης στη Βικιπαίδεια: 

https://el.wikipedia.org/wiki/Βικιπαίδεια:Δράσεις_προώθησης/Εκδήλωση_βράβευσης_Wiki_Loves_Earth_2019 

Σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook: https://www.facebook.com/events/1077869589218890/ 

Σχεδιασμός λογοτύπου ελληνικού σκέλους διαγωνισμού (παράγωγο έργο): Geraki, CC BY-SA 3.0.

Σχεδιασμός αφίσας εκδήλωσης βράβευσης & εγκαινίων: GLAMHacker, CC BY-SA 4.0.

 

Έκθεση Φωτογραφίας Wiki Loves Earth 2019

Διάρκεια: 25 Ιανουαρίου 2020 – 29 Φεβρουαρίου 2020

Τοποθεσία: GLAM Hack Exhibition Wall – Γραφείο Inter Alia, Βαλτετσίου 50-52, 10681, Αθήνα (5ος όροφος)

Είσοδος: Ελεύθερη

Σελίδα της έκθεσης στη Βικιπαίδεια: 

https://el.wikipedia.org/wiki/Βικιπαίδεια:Δράσεις_προώθησης/Έκθεση_φωτογραφίας_Wiki_Loves_X_2019 

Σελίδα της έκθεσης στο Facebook: https://www.facebook.com/events/464969497514439/ 

Διοργάνωση: Wikimedia Community User Group Greece

Υποστήριξη: Inter Alia και GLAM Hack

Χρηματοδότηση: Wikimedia Foundation 

Ευγενική χορηγία: PostScriptum και Goethe-Institut Athen

Containers & Cloud


Π
ροσκαλούμε Enterprise Architects, Application Architects, Developers, DevOps Engineers, Operations Professionals και Infrastructure Architects από μεγάλους όργανισμούς και εταιρείες να παρακολουθήσουν ένα hands-on workshop σε containers και cloud-native applications. Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο που θα τους καθοδηγήσει στην προσπάθεια δημιουργίας και υλοποίησης  containerized cloud-native applications με τη χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων και ανοικτών τεχνολογιών και είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους laptop.

Η ημερίδα συνδιοργανώνεται με τη Red Hat και βρίσκεται υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), ενώ υποστηρίζεται από την Intel.

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, ως εκ τούτου, η συμμετοχή των ενδιαφερομένων θα πρέπει να εξασφαλιστεί έγκαιρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές αλλά και για την εγγραφή, παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Click to register

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Ξεκίνησε σήμερα και επίσημα η επόμενη μεγάλη αναβάθμιση του κώδικα του Bitcoin με την πρόταση για merge στο github από τον developer του Bitcoin Pieter Wuille

Η πρόταση αφορά την προσθήκη των schnorr υπογραφών στο Bitcoin που θα απελευθερώσει και άλλο χώρο στα bitcoin block διπλασιάζοντας εμμέσως με αυτό τον τρόπο την χωρητικότητα τους  καθώς και του taproot που ουσιαστικά θα μπορέσει να δημιουργήσει συναλλαγές στο Bitcoin μη ανιχνεύσιμες στο ιστορικό τους δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο μεγαλύτερη ανωνυμία.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το ιστορικό συζήτησης που ξεκίνησε πριν ένα χρόνο για τις δύο αυτές προτάσεις στην λίστα των developer του Bitcoin.

Hello everyone,

Here are two BIP drafts that specify a proposal for a Taproot
softfork. A number of ideas are included:

* Taproot to make all outputs and cooperative spends indistinguishable
from eachother.
* Merkle branches to hide the unexecuted branches in scripts.
* Schnorr signatures enable wallet software to use key
aggregation/thresholds within one input.
* Improvements to the signature hashing algorithm (including signing
all input amounts).
* Replacing OP_CHECKMULTISIG(VERIFY) with OP_CHECKSIGADD, to support
batch validation.
* Tagged hashing for domain separation (avoiding issues like
CVE-2012-2459 in Merkle trees).
* Extensibility through leaf versions, OP_SUCCESS opcodes, and
upgradable pubkey types.Μένει να δούμε πως θα γίνει αυτή αναβάθμιση και κυρίως ποιος θα είναι ο ρόλος των miner στην διαδικασία καθώς υπάρχει το αρνητικό προηγούμενο της αναβάθμισης του segwit με την  άρνηση των miner να προχωρήσουν σε αυτήν. Είναι σίγουρο ότι θα γίνει μέσω soft fork και μέσω μικρότερης συμμετοχής σε ποσοστό των miner για την ενεργοποίηση της. Πλέον η Bitmain έχει χάσει τον ηγετικό ρόλο που είχε το 2017 με τα σημερινά δύο πρώτα mining pool να είναι ξεκάθαρα υπερ των developer του Bitcoin.

The post Ξεκίνησε η επόμενη μεγάλη αναβάθμιση του κώδικα του Bitcoin appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

μHackFest 00

hackfest00

[GR] Το μHackFest (microhackfest) είναι ένα μηνιαίο event στο hackerspace.gr για να παρουσιάστε τεχνολογίες, λύσεις και hacks ανοιχτού κώδικα. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να συζητήσουν ιδέες και να αλληλεπιδράσουν με τη κοινότητα. Αν επιθυμείτε να παρουσιάστε ένα project ανοιχτού κώδικα το οποίο, δουλεύετε, αναπτύσετε,ή hack-άρετε εγγραφείτε στην discuss mailing list (https://lists.hackerspace.gr/listinfo/discuss) και στείλτε με τον τίτλο της παρουσίασης σας και με link προς ένα repo/ project site/ άρθρο σε blog/ παρουσίαση στο σχετικό thread ή αν ντρέπεστε επικοινωνήστε απευθείας μέσω mail στη διεύθυνση hackfest@hackerspace.gr.

Tο μHackFest00 είναι προγραμματισμένο για την 28η Ιανουαρίου και έχει χαρακτήρα προετοιμασίας πριν τη FOSDEM 2020.

Oι συμμετοχές θα ανακοινωθούν την 20η Ιανουρίου.

ΥΣ: Βeer Social Event meτά το πέρας των παρουσιάσεων.

[ENG]

μHackFest (aka microHackfest) is a monthly event at Hackerspace.gr showcasing open-source technologies, solutions, and hacks.

Everybody is welcome to share their experiences, discuss ideas and interact with the community.

Want to showcase an open-source project you work with, develop, or hack on a 10-15' lightning talk at hackerspace.gr?

Join the discuss mailing list (https://lists.hackerspace.gr/listinfo/discuss) and share the title of your talk and link to repo/ project site/ blogpost/ presentation to the relevant thread or if you prefer directly via email at hackfest@hackerspace.gr

μHackFest00 is scheduled for 28th January 2020 and has the trait of preparation before FOSDEM 2020.

The line-up will be finalized by the 20th of January!

PS: Beer Social Event upon the end of presentations.

Μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τουρκίας της 26ης Δεκεμβρίου 2019 ότι ο αποκλεισμός της πρόσβασης στην Wikipedia που επιβλήθηκε από την τουρκική κυβέρνηση για πάνω από δυόμισι χρόνια ήταν αντισυνταγματικός, υπάρχουν αναφορές ότι η πρόσβαση στην Wikipedia στην Τουρκία αποκαθίσταται ενεργά. Χθες, το Τουρκικό Συνταγματικό Δικαστήριο έκανε το πλήρες κείμενο αυτής της απόφασης διαθέσιμο στο κοινό και λίγο αργότερα άρχισαν να λαμβάνονται αναφορές ότι η πρόσβαση αποκαταστάθηκε στην Wikipedia.

Ο λαός της Τουρκίας θα είναι και πάλι σε θέση να συμμετάσχει στη μεγαλύτερη παγκόσμια διαδικτυακή πηγή γνώσης  και να συνεχίσει να κάνει τη Wikipedia μια ζωντανή πηγή πληροφοριών για την Τουρκία και τον κόσμο.

“Είμαστε ενθουσιασμένοι με την επανένωση με τον λαό της Τουρκίας”, δήλωσε η Katherine Maher, εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Wikimedia. “Στο Wikimedia δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε το θεμελιώδες δικαίωμα όλων για πρόσβαση σε πληροφορίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε αυτή τη σημαντική στιγμή με την τουρκική κοινότητά μας για λογαριασμό αυτών που αναζητούν γνώση παντού”.

Το Wikimedia Foundation εξετάζει ενεργά το πλήρες κείμενο της απόφασης από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας. Εν τω μεταξύ, η υπόθεση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξακολουθεί να εξετάζεται από το Δικαστήριο. Το Ίδρυμα υπέβαλε αναφορά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την άνοιξη του περασμένου έτους και τον Ιούλιο το Δικαστήριο αναγνώρισε την κατάστασή ως προτεραιότητα.

Περισσότερο από το 85% των λημμάτων της Wikipedia είναι σε άλλες γλώσσες εκτός από την αγγλική, και αυτά περιλαμβάνουν τα περισσότερα από 335.000 λήμματα της Τουρκικής Wikipedia, τα οποία γράφουν οι τούρκοφωνοι εθελοντές για τουρκόφωνους. Με τη χθεσινή απόφαση, οι Βικιπαιδιστές στην Τουρκία θα είναι και πάλι σε θέση να συμμετάσχουν πλήρως στην ανταλλαγή και τη συμβολή στη ελεύθερη ηλεκτρονική γνώση.

Πηγή άρθρου: https://blog.wikimedia.gr/

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛ/ΛΑΚ (eellak.gr) σας προσκαλεί  να συμμετάσχετε στο διήμερο Hackathon καινοτομίας με την χρήση Ανοιχτών Δεδομένων του Ελληνικού Κόμβου Ανοικτών Δεδομένων (Greek Open Data Hub), στις 31/01/2020 – 01/02/2020 , στο Σεράφειο Συγκρότημα (Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη, 3ος όροφος, Αθήνα, χάρτης), που διοργανώνεται στα πλαίσια του Interreg MED project «Open Data ... Read more

Η Ελληνική Κοινότητα του WordPress σου εύχεται καλή χρονιά και επανέρχεται με την πρώτη συνάντηση του έτους στην πόλη της Λάρισας. Καλωσορίζουμε το 2020 με…

The post 17th WordPress Larissa Meetup appeared first on WordPress Greek Community.

Μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τουρκίας της 26ης Δεκεμβρίου 2019 ότι ο αποκλεισμός της πρόσβασης στην Wikipedia που επιβλήθηκε από την τουρκική κυβέρνηση για πάνω από δυόμισι χρόνια ήταν αντισυνταγματικός, υπάρχουν αναφορές ότι η πρόσβαση στην Wikipedia στην Τουρκία αποκαθίσταται ενεργά. Χθες, το Τουρκικό Συνταγματικό Δικαστήριο έκανε το πλήρες κείμενο αυτής της απόφασης διαθέσιμο στο κοινό και λίγο αργότερα άρχισαν να λαμβάνονται αναφορές ότι η πρόσβαση αποκαταστάθηκε στην Wikipedia.

Ο λαός της Τουρκίας θα είναι και πάλι σε θέση να συμμετάσχει στη μεγαλύτερη παγκόσμια διαδικτυακή πηγή γνώσης  και να συνεχίσει να κάνει τη Wikipedia μια ζωντανή πηγή πληροφοριών για την Τουρκία και τον κόσμο.

“Είμαστε ενθουσιασμένοι με την επανένωση με τον λαό της Τουρκίας”, δήλωσε η Katherine Maher, εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Wikimedia. “Στο Wikimedia δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε το θεμελιώδες δικαίωμα όλων για πρόσβαση σε πληροφορίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε αυτή τη σημαντική στιγμή με την τουρκική κοινότητά μας για λογαριασμό αυτών που αναζητούν γνώση παντού”.

Το Wikimedia Foundation εξετάζει ενεργά το πλήρες κείμενο της απόφασης από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας. Εν τω μεταξύ, η υπόθεση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξακολουθεί να εξετάζεται από το Δικαστήριο. Το Ίδρυμα υπέβαλε αναφορά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την άνοιξη του περασμένου έτους και τον Ιούλιο το Δικαστήριο αναγνώρισε την κατάστασή ως προτεραιότητα.

Περισσότερο από το 85% των λημμάτων της Wikipedia είναι σε άλλες γλώσσες εκτός από την αγγλική, και αυτά περιλαμβάνουν τα περισσότερα από 335.000 λήμματα της Τουρκικής Wikipedia, τα οποία γράφουν οι τούρκοφωνοι εθελοντές για τουρκόφωνους. Με τη χθεσινή απόφαση, οι Βικιπαιδιστές στην Τουρκία θα είναι και πάλι σε θέση να συμμετάσχουν πλήρως στην ανταλλαγή και τη συμβολή στη ελεύθερη ηλεκτρονική γνώση.

Φίλοι και φίλες του WordPress, χαίρετε, Η νέα χρονιά μπήκε δυναμικά και ευχόμαστε σε όλους να είναι δημιουργική και απολαυστική. Το πρώτο meetup του 2020…

The post 22ο WordPress Athens Meetup appeared first on WordPress Greek Community.

It’s been more than a year since I made a post as I’ve been quite busy to be honest. Thankfully, I passed my PhD viva and I’m currently working as a researcher at King’s College London. Currently on my way to come up with a research plan, nevertheless, due to other various tasks I do in parallel, I managed to create some C++ code for bilateral teleoperation, i.e. teleoperation with force feedback using two Geomagic Touch devices by 3DSystems over a network. You can find the code on Github.

The bilateral teleoperation system uses a position – position configuration. This means that the angular values of the joints are only exchanged between the devices. The upside is that there is no need for force sensors and external tools, as required by the position-force configuration, to receive forces from the remote environment. This conveniently keeps the system nice and simple but also more functional as all the moving parts of the robotic arm will respond to any change imposed by the remote environment. The downside is that in terms of transparency (quality of telepresence) during contact it is just not as good as the alternative.

The touchp2p.cpp file once compiled on each PC where the Touch devices are connected, runs a PID controller that receives reference angular values of the joints of the other device. It is only required to set the correct IPs of the remote and local machine on each side of the teleoperation system. The code uses the Boost C++ library for the networking and multithreading bits. The library to control these devices, namely OpenHaptics, is not open source but at least for educational purposes I’m allowed to share my code. The math and the relevant code behind the PID controller design are the same for any device of similar type anyway. Here is a video (even though the point is to experience the demo through touch):

Note: The PID values in the code are not exactly optimized, so in case you optimize them feel free to share them with me. Also, as always the code is not so clean but it works. Enjoy!

Special thanks to Professor Marcelo A. C. Fernandes as my code is based on previous effort for a similar project.

To Wikimedia User Group Greece ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του 4ου Μαραθώνιου/Διαγωνισμού δημιουργίας και ανάπτυξης λημμάτων για τους υπολογιστές και την τεχνολογία από 15 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2020.

Σκοπός είναι είναι ο εμπλουτισμός της ελληνικής Βικιπαίδειας με λήμματα από το σχετικό χώρο, πολύ σημαντικά για την κατανόηση της τρέχουσας και της μελλοντικής εξέλιξης στο σχετικό χώρο. Η δράση διοργανώνεται από το Wikimedia User Group Greece με υποστήριξη από το Voxxed Days.

Οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετάσχει δημιουργώντας και αναπτύσσοντας ένα ή περισσότερα λήμματα από τη σχετική παρακάτω λίστα. Τα λήμματα μπορούν να είναι μετάφραση αλλά και πρωτότυπα.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, θα αναδειχθούν δύο νικητές με βάση το συνολικό μέγεθος και ποιότητα συνεισφοράς στα σχετικά λήμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό δείτε εδώ

Πηγή άρθρου: https://blog.wikimedia.gr/2020/01/4-3/

Η σύσταση της άτυπης ομάδας εργασίας για την Ανοικτή Επιστήμη τον Σεπτέμβριο του 2019 αποτελεί σημείο αναφοράς για τις εθνικές εξελίξεις στον τομέα της Ανοικτής  Επιστήμης. Από την έναρξη των δραστηριοτήτων της μέχρι και σήμερα, η ομάδα έχει ενισχύσει τη δυναμική της καλωσορίζοντας νέα μέλη που διευρύνουν τη θεματική προσέγγιση του Εθνικού Σχεδίου Ανοικτής Επιστήμης συμβάλλοντας στην ολοκλήρωσή του.

Το τελευταίο τρίμηνο,  οι εκπρόσωποι φορέων-μελών της ομάδας εργασίας συνέβαλαν στη συγγραφή ενός προσχεδίου κειμένου αρχών και πολιτικών με σκοπό την ενσωμάτωση της Ανοικτής Επιστήμης στον ελληνικό ερευνητικό ιστό. Η ομάδα εργασίας συναντήθηκε δύο φορές στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ. «Αθηνά» προκειμένου να παρουσιάσει τις προτάσεις της και να συζητήσει σχόλια και προβληματισμούς που θα οδηγούσαν στην τελική έκδοση του Εθνικού Σχεδίου.

Την Τρίτη 29 Οκτωβρίου, η συνάντηση ανέδειξε την ανάγκη διαχωρισμού των αρχών και της εθνικής πολιτικής από τις αντίστοιχες πολιτικές των εμπλεκόμενων φορέων και καλές πρακτικές εμπέδωσης της Ανοικτής Επιστήμης. Μεταξύ άλλων, υπογραμμίστηκαν τα σημεία που πρέπει να επαναδιατυπωθούν με χρήση απλής γλώσσας, ενώ παρατηρήθηκε πως θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη μέριμνα της πληροφορίας που προστίθεται στις πολιτικές προς αποφυγή συγκερασμού σημείων που αφορούν σε καλές πρακτικές και κανόνες.

Ακολούθησαν εντατικές συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις της ομάδας του Ε.Κ. “Αθηνά” με μέλη της ομάδας εργασίας προκειμένου να δομηθούν δύο κείμενα: ένα Εθνικό Σχέδιο Ανοικτής Επιστήμης και ένας Οδηγός Υλοποίησης. Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου έδωσε έμφαση στο κείμενο του Εθνικού Σχεδίου Ανοικτής Επιστήμης, το οποίο περιέχει τις βασικές αρχές και την εθνική πολιτική, ώστε να βελτιώσει τα σημεία που θα οδηγήσουν στην τελική έκδοσή του εντός του Ιανουαρίου. Απώτερος στόχος είναι η παράδοση του κειμένου στην πολιτική ηγεσία και η υιοθέτησή του από τη χώρα. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στον προσδιορισμό του μακροπρόθεσμου οράματος για την Ανοικτής Επιστήμης στην Ελλάδα. Τα βασικά του σημεία: 

 • H καθιέρωση της ανοικτής πρόσβασης στις επιστημονικές δημοσιεύσεις για το σύνολο της επιστημονικής παραγωγής που προκύπτει από δημόσια χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
 • Η υποστήριξη και προώθηση πρακτικών για ανοικτά και FAIR δεδομένα και για το ανοικτό λογισμικό έρευνας.
 • H συνεχής κατάρτιση των ερευνητών σε πρακτικές ανοικτής επιστήμης και η ενσωμάτωσή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • H ενδυνάμωση των εθνικών υποδομών έρευνας και η σύγκλιση με το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης (EOSC).

Η τελική έκδοση του Εθνικού Σχεδίου θα συζητηθεί σε επόμενη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας στις αρχές του 2020, με σκοπό να τεθεί σε ανοικτή διαβούλευση και να παρουσιαστεί στο 2ο Συμπόσιο Ανοικτής Επιστήμης. 

A group of people in a room Description automatically generated

Στα αμέσως επόμενα βήματα των δράσεων της ομάδας εργασίας είναι η ολοκλήρωση του Οδηγού Υλοποίησης που περιλαμβάνει πρότυπες πολιτικές οργανισμών που παράγουν ή χορηγούν την έρευνα σε εθνικό επίπεδο μαζί με καλές πρακτικές εφαρμογής τους.

Η δράση της ομάδας εργασίας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας που επιθυμεί την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών Ανοικτής Επιστήμης με την Ελλάδα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, φανερώνεται η ανάγκη ενίσχυσης του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και του μετασχηματισμού του κέντρου ενδιαφέροντος της Ελλάδας σε ζητήματα έρευνας και επιστήμης.

Πηγή άρθρου: https://hellenicdataservice.gr

It may be the case that when you deploy a new Rancher2 Kubernetes cluster, all pods are working fine, with the exception of cattle-cluster-agent (whose scope is to connect to the Kubernetes API of Rancher Launched Kubernetes clusters) that enters a CrashLoopBackoff state (red state in your UI under the System project).

One common error you will see from View Logs of the agent’s pod is 404 due to a HTTP ping failing:

ERROR: https://rancher-ui.example.com/ping is not accessible (The requested URL returned error: 404)

It is a DNS problem

The issue here is that if you watch the network traffic on your Rancher2 UI server, you will never see pings coming from the pod, yet the pod is sending traffic somewhere. Where?

Observe the contents of your pod’s /etc/resolv.conf:

nameserver 10.43.0.10
search default.svc.cluster.local svc.cluster.local cluster.local example.com
options ndots:5

Now if you happen to have a wildcard DNS A record in example.com the HTTP ping in question becomes http://rancher-ui.example.com.example.com/ping which happens to resolve to the A record of the wildcard (most likely not the A RR of the host where the Rancher UI runs). Hence if this machine runs a web server, you are at the mercy of what that web server responds.

One quick hack is to edit your Rancher2 cluster’s YAML and instruct the kubelet to start with a different resolv.conf that does not contain a search path with your domain with the wildcard record in it. The kubelet appends the search path line to the default and in this particular case you do not want that. So you tell your Rancher2 cluster the following:

 kubelet:
  extra_args:
   resolv-conf: /host/etc/resolv.rancher

resolv.rancher contains only nameserver entries in my case. The path is /host/etc/resolv.rancher because you have to remember that in Rancher2 clusters, the kubelet itself runs from within a container and access the host’s file system under /host.

Now I am pretty certain this can be dealt with, with some coredns configuration too, but did not have the time to pursue it.

Ανακοινώνουμε ότι διεξάγεται ο 4ος Μαραθώνιος/Διαγωνισμός δημιουργίας και ανάπτυξης λημμάτων για τους υπολογιστές και την τεχνολογία από 15 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2020.

Σκοπός είναι είναι ο εμπλουτισμός της ελληνικής Βικιπαίδειας με λήμματα από το σχετικό χώρο, πολύ σημαντικά για την κατανόηση της τρέχουσας και της μελλοντικής εξέλιξης στο σχετικό χώρο. Η δράση διοργανώνεται από το Wikimedia User Group Greece με υποστήριξη από το Voxxed Days.

Οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετάσχει δημιουργώντας και αναπτύσσοντας ένα ή περισσότερα λήμματα από τη σχετική παρακάτω λίστα. Τα λήμματα μπορούν να είναι μετάφραση αλλά και πρωτότυπα.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, θα αναδειχθούν δύο νικητές με βάση το συνολικό μέγεθος και ποιότητα συνεισφοράς στα σχετικά λήμματα.

Ως βραβεία θα δοθούν δύο εισιτήρια για το Voxxed Days Thessaloniki αξίας 200€ το καθένα.

Για να συμμετάσχετε ενεργοποιήστε το email σας, υπογράψτε δίπλα από το θέμα που επιλέξατε από τη λίστα και ξεκινήστε τη δημιουργία του (δείτε τις οδηγίες). Φυσικά είστε ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχετε στον Μαραθώνιο ακόμη και αν δεν έχετε σκοπό την παραλαβή βραβείου αλλά απλώς να βελτιώσετε τη Βικιπαίδεια!

Εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη αγοράζουν προϊόντα κάθε είδους διαδικτυακά και έτσι έχει δημιουργηθεί το φαινόμενο των ηλεκτρονικών αγορών. Στις αρχές επικρατούσε ο όρος «αγορές εξ αποστάσεως» και θεωρούνταν η εξέλιξη του telemarketing, κάτι που όμως δεν ισχύει αφού οι διαφορές ανάμεσά τους είναι τεράστιες, τόσο ως προς τα προϊόντα όσο και ως προς τις δυνατότητες.

Ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου παρουσιάζει τρομερή ανάπτυξη και συνεχή εξέλιξη που αποδίδει κέρδη πολλών εκατομμυρίων και, όπως όλα δείχνουν, η στροφή σε αυτόν τον τρόπο αγοράς θα αποτελέσει μονόδρομο τα επόμενα χρόνια. Μια ιδιαιτερότητα εδώ είναι πως ένα κατάστημα μπορεί να λειτουργεί ως απόλυτα «ηλεκτρονικό» (e-shop), χωρίς να υφίσταται κάποιο φυσικό κτήριο.

Σύμφωνα με στοιχεία του Eurostat (PDF), σχεδόν το 70% των χρηστών του Διαδικτύου για το 2018 έκανε κάποια ηλεκτρονική αγορά τους προηγούμενους 12 μήνες. Αν και οι περισσότεροι είμαστε εξοικειωμένοι με τη διαδικασία, υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέχουμε ούτως ώστε να μην εξαπατηθούμε.

Ηλεκτρονικές αγορές και e-scams

Πριν περάσω σε μικρές μα σημαντικές λεπτομέρειες για εμάς τους αγοραστές, θα εστιάσω στις απάτες (e-scams) που αφορούν τις διαδικτυακές αγορές. Δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί απατεώνες οι οποίοι εκμεταλλεύονται την ανώνυμη φύση του Διαδικτύου για να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πελάτες. Αυτοί χρησιμοποιούν την πιο πρόσφατη τεχνολογία, πρακτικές διαδικτυακής εξαπάτησης, εξελιγμένα γραφικά, κλεμμένα λογότυπα ή ακόμα και παρεμφερή domain names για να δημιουργήσουν ψεύτικες ιστοσελίδες λιανικής πώλησης που μοιάζουν με έγκυρα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Κάτι που θα πρέπει να μας βάζει σε υποψίες εξαρχής είναι ότι πολλές από αυτές τις ιστοσελίδες προσφέρουν είδη πολυτελείας, όπως δημοφιλή εμπορικά σήματα ρούχων, κοσμημάτων και ηλεκτρονικών, σε πολύ χαμηλές τιμές. Εδώ ισχύει απόλυτα το «ό,τι πληρώσεις παίρνεις», αφού το αντίτιμο δεν ανταποκρίνεται στο επώνυμο προϊόν και σίγουρα ο αγοραστής δεν ανακάλυψε κάποια ευκαιρία.

Πέρα από τα παράτυπα διαφημιζόμενα προϊόντα, απάτη εντοπίζεται και στον τρόπο πληρωμής. Απουσιάζει η δυνατότητα χρήσης ασφαλούς υπηρεσίας συναλλαγών και οι μόνοι διαθέσιμοι τρόποι είναι εντολή πληρωμής, προπληρωμένη κάρτα ή τραπεζική μεταφορά. Αν συνεχίσουμε όμως, θα έχουμε χρυσοπληρώσει μια κακή απομίμηση ή το απόλυτο τίποτα. Μπορεί ακόμα και να λάβουμε απόδειξη για την αγορά μας, που όμως θα είναι ψεύτικη. ΠληροφορίαH επιστροφή των χρημάτων μας καθίσταται αδύνατη σε τέτοιες περιπτώσεις, καθώς ένα παράνομο ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί για περιορισμένο διάστημα και έπειτα εξαφανίζεται με τα κέρδη.

Συνήθως, αυτά τα «καταστήματα» έχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις παραδόσεις και άλλες πολιτικές, ενώ δηλώνουν ως έδρα κάποια ψευδή διεύθυνση στο εξωτερικό προκειμένου να δημιουργήσουν αξιοπιστία, όπως επίσης και κάποιον αριθμό επικοινωνίας που αντιστοιχεί σε εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων ή/και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τρίτο πάροχο.

Τα scam e-shops ανθούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως στο Facebook. Χρησιμοποιούν τη δημοφιλή πλατφόρμα, ψεύτικα προφίλ και τον διαμοιρασμό προκειμένου να δημιουργήσουν ψευδές αίσθημα αξιοπιστίας. Μάλιστα, πολλοί χρήστες πιστεύουν πως το κοινωνικό δίκτυο δεν επιτρέπει σε απατεώνες να διαφημίζονται σε αυτό. Όμως, το Facebook όχι μόνο δεν ελέγχει μα ούτε καν ασχολείται ακόμα και με τυχόν αναφορές.

Scammers θα συναντήσουμε ακόμα και σε μεγάλες και αξιόπιστες πλατφόρμες αγορών που συγκεντρώνουν πολλά διαδικτυακά καταστήματα. Και εδώ ακολουθούνται οι ίδιες τακτικές εξαπάτησης, με μία ειδοποιό διαφορά: αφού ο υποψήφιος αγοραστής εισαγάγει τα στοιχεία του, η επικοινωνία και η διαδικασία πληρωμής υλοποιούνται μέσω τρίτων υπηρεσιών και όχι στο ασφαλές περιβάλλον της εκάστοτε πλατφόρμας.

Καθώς η παρουσία αυτών των ψευδοκαταστημάτων είναι σύντομη και συνεχώς ανανεώνεται ώστε να αποφύγουν τις νομικές συνέπειες, χρησιμοποιούνται γνωστές μα ανήθικες τεχνικές επιρροής της κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης αλλά και νόμιμες διαφημιστικές καταχωρήσεις. Άλλωστε, η Google και κάθε αντίστοιχη εταιρεία δεν έχουν την αρμοδιότητα να εκτελέσουν έρευνα. Έτσι, αν ψάχνουμε να αγοράσουμε κάτι, καλό θα ήταν να μη βασιστούμε στα αποτελέσματα της αναζητήσης αλλά να επιλέξουμε κάποιο κατάστημα αξιόπιστο και με πολυετή παρουσία.

Η απάτη κρύβεται στις λεπτομέρειες

Όπως είναι ευνόητο, εορταστικές περίοδοι ή καταναλωτικές εκδηλώσεις προσελκύουν αυξημένο αριθμό απατεώνων οι οποίοι κρύβονται ανάμεσα στην πληθώρα συνηθισμένων εκπτώσεων και προσφορών, ενώ πολλές φορές μία ψεύτικη ιστοσελίδα εξαπάτησης εμφανίζεται ως εποχιακό αντίγραφο κάποιας γνωστής φίρμας.

Πλατφόρμες όπως το Facebook, η Google μα και άλλες με συγκεντρωμένα ηλεκτρονικά καταστήματα σπάνια θα μας προστατέψουν και σε κάθε περίπτωση αποποιούνται τυχόν νομική ευθύνη, καθώς στην ουσία δεν εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία αγοράς. Έχουν αναφερθεί κρούσματα σε πολύ γνωστές τέτοιες πλατφόρμες αλλά, ενώ στην πορεία έδιωξαν τους απατεώνες, δεν υπήρξε αποκατάσταση για τους παθόντες. Εντούτοις, κάθε έγκυρη πλατφόρμα αγορών ή ηλεκτρονικό κατάστημα εφαρμόζει συγκεκριμένες και ενδεδειγμένες διαδικασίες που, αν ακολουθηθούν σωστά, προσφέρουν σημαντικά εχέγγυα και προστασία στις αγοραπωλησίες. ΠληροφορίαΕίναι αυτονόητο -αν και παραμένει δύσκολο- ότι οι πιθανότητες δικαίωσης έπειτα από κάποια απάτη αυξάνονται αν ο απατεώνας βρίσκεται στη χώρα μας και προσφύγουμε άμεσα σε υπηρεσίες προστασίας καταναλωτών.

Δε θα πρέπει, επίσης, να ξεχνάμε πως τα ψευδοκαταστήματα χρησιμοποιούν ακόμα και τεχνικές αλίευσης προσωπικών δεδομένων, όπως στοιχεία ταυτότητας και αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών. Συνήθως, αυτό επιτυγχάνεται με την προβολή κάποιου κουπονιού προσφοράς σε εμφανές σημείο, το οποίο όμως εκτελεί κακόβουλο λογισμικό.

Εμπειρικές συμβουλές για αξιόπιστες αγορές στο Διαδίκτυο

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για την προστασία των διαδικτυακών αγορών μας. Χρειάζεται απλά κοινή λογική και προσοχή στις λεπτομέρειες. Παρακάτω θα δούμε συγκεντρωμένες ορισμένες πρακτικές που μπορούμε να εφαρμόζουμε σε κάθε ηλεκτρονική αγοραπωλησία μας.

Έλεγχος της αξιοπιστίας

Αφού επιλέξουμε το διαδικτυακό κατάστημα στο οποίο θα πραγματοποιήσουμε την αγορά μας, φροντίζουμε να επιβεβαιώσουμε την εγκυρότητά του επαληθεύοντας τα στοιχεία που μας παρέχει (επωνυμία, αριθμός ή διεύθυνση επικοινωνίας κλπ.). Κατόπιν, εντοπίζουμε και διαβάζουμε όλες τις σχετικές πολιτικές που εφαρμόζει, ζητώντας διευκρινίσεις για τυχόν ασάφειες. Η παντελής απουσία τέτοιων πολιτικών ή τα πολλά ορθογραφικά και συντακτικά λάθη σε αυτές υποδηλώνουν με βεβαιότητα απάτη.

Σημαντικό στοιχείο είναι και η διάρκεια λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου. Όπως αναφέρθηκε, τα scam e-shops εμφανίζονται και εξαφανίζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιώντας το whois μπορούμε να δούμε πότε καταχωρήθηκε ένα domain name και έτσι να αποφύγουμε ιστοσελίδες καταστημάτων που δημιουργήθηκαν πρόσφατα και ενέχουν κινδύνους.

Επιπλέον, πολλά ψευδοκαταστήματα λειτουργούν «μόνο διαδικτυακά». Βέβαια, αυτό δεν είναι απόλυτο μα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εξαπάτησης σε μία τέτοια περίπτωση και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.Οι πλατφόρμες σύγκρισης τιμών μας προσφέρουν διάφορα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, όπως γραφήματα με τη διακύμανση της τιμής ενός προϊόντος (όπου μπορούμε να διαπιστώσουμε ενδεχόμενο δόλο με πλασματικές αυξήσεις σε συγκεκριμένες περιόδους), λίστα με τα χαρακτηριστικά του και αξιολόγηση των καταστημάτων από άλλους αγοραστές. Η τελευταία δεν είναι πάντα έγκυρη, μας δίνει όμως μία γενική εντύπωση.

Επιπρόσθετα, τα καταστήματα που συμμετέχουν σε αυτές τις πλατφόρμες ελέγχονται από τις ίδιες για τυχόν παρατυπίες τους, ενώ αρκετά από αυτά φέρουν και κάποιο σήμα αξιοπιστίας από τρίτους φορείς, όπως το GRECA Trustmark.

Πλατφόρμες σύγκρισης τιμών

Όσον αφορά την αξία, και για να μη βρεθούμε προ εκπλήξεως, δεν επιλέγουμε αυτό που εμφανίζεται φθηνότερο αρχικά αλλά εστιάζουμε στην τελική τιμή του προϊόντος που θα περιλαμβάνει πρόσθετες χρεώσεις, όπως είναι τα μεταφορικά ή το αντίτιμο της αντικαταβολής. Ενδέχεται ένα προϊόν να έχει χαμηλότερη αρχική τιμή αλλά να είναι τελικά ακριβότερο από ό,τι σε κάποιο άλλο κατάστημα, ενώ δε λείπουν και περιπτώσεις όπου το ποσό που αντιστοιχεί στα μεταφορικά είναι μεγαλύτερο από την αξία του ίδιου του προϊόντος που μας ενδιαφέρει.

Μία άλλη περίπτωση απάτης είναι τα προϊόντα με παρόμοια εμφάνιση αλλά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ας πάρουμε ως παράδειγμα ένα tablet μάρκας «Tab Let». Αυτό μπορεί να διατίθεται σε δύο εκδόσεις με κωδικές ονομασίες «L100» και «L100e» αντίστοιχα, με τη δεύτερη να υστερεί σε δυνατότητες. Ένα e-shop μπορεί να ξεγελάσει τους αγοραστές αποστέλλοντας τη δεύτερη έκδοση αντί της πρώτης που βρίσκεται σε έλλειψη. Ανάλογα φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί και με προϊόντα που αποτελούν απομιμήσεις (ενίοτε σχεδόν πιστές αντιγραφές) κάποιας δημοφιλούς φίρμας και φέρουν ακόμα και παρεμφερείς ονομασίες.

Εδώ θα ξεχωρίσουμε μία μορφή εξαπάτησης που συνηθίζεται στα είδη ένδυσης και υπόδησης. Το ηλεκτρονικό κατάστημα που ανήκει σε απατεώνα, πράγματι, θα μας στείλει το προϊόν που επιλέξαμε μα σε διαφορετικό μέγεθος. Εμείς θα το αποδώσουμε σε ανθρώπινο λάθος και θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία επιστροφής της λανθασμένης παραγγελίας και αποστολής της σωστής. Στο μεταξύ όμως, το κατάστημα θα εξαφανιστεί και, τελικά, θα χάσουμε και τα χρήματά μας αλλά και τα είδη που αγοράσαμε.

Ως προς τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υπάρχει το ενδεχόμενο να μας αποσταλούν με καλώδιο τροφοδοσίας που διαφέρει στον τύπο πρίζας αλλά και την τάση του ρεύματος, αφού πολλές εταιρείες κάνουν παραεισαγωγές από τρίτες χώρες που μπορεί να βρίσκονται ακόμα και σε διαφορετική ήπειρο. Ακόμα, πολλοί έμποροι δε γνωρίζουν καν τι ακριβώς πωλούν και έτσι ίσως μας δώσουν λανθασμένες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της συσκευής.

Χρόνος και τρόπος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης σε αρκετές περιπτώσεις είναι πονεμένη ιστορία και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως -ενδεικτικά- ο όγκος του προϊόντος που αγοράσαμε, η τοποθεσία μας και η εταιρεία που αναλαμβάνει τις παραδόσεις για λογαριασμό του καταστήματος. Αντικείμενα μεγάλου όγκου συνηθίζεται να παραδίδονται από μεταφορικές εταιρείες με πρόσθετη χρέωση και, προφανώς, το διάστημα που μεσολαβεί είναι μικρότερο όταν αγοραστής και πωλητής βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα.

Όσο παράξενο και αν φαίνεται, τα μικρά καταστήματα παραδίδουν, συνήθως, ταχύτερα από πολύ μεγάλες εμπορικές αλυσίδες. Αυτό οφείλεται στη δυσκαμψία που έχουν οι δεύτερες, καθώς μεσολαβούν αρκετά τμήματα, συγκεκριμένα δρομολόγια και αριθμός φορτηγών από και προς τις αποθήκες τους.

Η παράδοση των μεγάλων σε όγκο εμπορευμάτων γίνεται, συνηθέστερα, «επί του πεζοδρομίου» και δε θα πρέπει να αναμένουμε κάτι διαφορετικό ή να έχουμε άλλη απαίτηση, εκτός και αν το κατάστημα αναφέρει παράδοση στον χώρο μας. Σε αυτήν την περίπτωση, ακόμα και αν η εταιρεία μεταφοράς αρνηθεί, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά το κατάστημα.

Aποθήκευση, συσκευασία και προστασία των προϊόντων

Οι συνθήκες αποθήκευσης των προϊόντων είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να εξακριβωθούν και δεν είναι πάντα κατάλληλες. Έχω δει προσωπικά αποθήκευση καλλυντικών και ειδών περιποίησης σε άθλιο υπόγειο γεμάτο υγρασία, με ζωύφια και κατσαρίδες. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε περιπτώσεις που το κατάστημα είναι μόνο ηλεκτρονικό και χρησιμοποιούνται υπόγεια, ως ακόμα και πλυσταριά, για την αποθήκευση των προς πώληση αγαθών.

Σημαντική είναι και η ίδια η συσκευασία. Η διεθνής νομοθεσία επιβάλλει την προστασία των εμπορευμάτων με ειδικά υλικά, όπως φελιζόλ, αφρολέξ, «bubble wrap» και ταινίες ασφαλείας για το δέσιμο, ανάλογα με το μέγεθος του προϊόντος. Έχουμε κάθε δικαίωμα να αρνηθούμε τη παραλαβή προϊόντος που η συσκευασία του είναι ελαττωματική ή εμφανίζει φθορές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου, ακόμα και αν το προϊόν φαίνεται εντάξει, μπορούν να προκύψουν μεσοπρόθεσμα προβλήματα. Ας υποθέσουμε ότι παραγγείλαμε ένα ψυγείο το οποίο έχει χαλασμένη συσκευασία, και ανοίγοντάς το βλέπουμε πως πως είναι χτυπημένη η πόρτα του. Αυτό μπορεί να φαίνεται αμελητέο και, συνήθως, το ηλεκτρονικό κατάστημα θα μας προτείνει μεσοβέζικες λύσεις, όπως η αλλαγή της πόρτας από δικό τους τεχνικό, χωρίς επιβάρυνση για εμάς. Αυτό όμως ενδέχεται να αποβεί λάθος, καθώς είναι πιθανό να υπάρχουν μη εμφανείς ζημιές και στο εσωτερικό. Θα πρέπει, λοιπόν, να απαιτήσουμε άμεση αντικατάσταση.

Ακόμα, δεν έχουν όλες οι εταιρείες ταχυμεταφορών καλή οργάνωση, ενώ υπάρχει συγκεκριμένη όπου τα κρούσματα κλοπής είναι συχνά. Δηλαδή, ανοίγουν τη συσκευασία, αφαιρούν το προϊόν και ο αγοραστής παραλαμβάνει ένα άδειο κουτί. Μία καλή πρακτική εδώ είναι το άνοιγμα της συσκευασίας ενώπιόν τους ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες. Ακόμα όμως και αν αυτό δεν είναι δυνατό, μπορούμε να βιντεοσκοπούμε το άνοιγμα και να έχουμε ισχυρές αποδείξεις έναντι πιθανών προβλημάτων ή απάτης.

Διασφάλιση των δεδομένων μας

Όπως ισχύει για κάθε ιστοσελίδα, έτσι και τα e-shops υποχρεώνονται να εφαρμόζουν ορθές πρακτικές για την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων και των συναλλαγών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ είναι καταστήματα που δεν προσφέρουν τη δυνατότητα αγοράς ως επισκέπτης αλλά μας αναγκάζουν να δημιουργήσουμε λογαριασμό σε αυτά. Πέρα από ανήθικο, είναι και παράνομο. Το ίδιο και η μη συμμόρφωση με τα όσα ορίζει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων. Δε θα θέλαμε να αγοράσουμε ένα προϊόν και το κατάστημα να «αγοράσει» εμάς, έτσι δεν είναι;

Αποφεύγουμε πλατφόρμες αγορών που μας προτρέπουν έντονα να εγκαταστήσουμε την εφαρμογή τους στο κινητό μας τηλέφωνο και να πραγματοποιούμε τις αγορές μας αποκλειστικά μέσω αυτής. Ακόμα και τη στιγμή που διαβάζετε αυτές τις γραμμές, υπάρχει δημοφιλής πλατφόρμα στο εξωτερικό που δρα με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, έχοντας συγκεντρωμένα πολλά scam e-shops με προϊόντα σε «εξευτελιστικές» τιμές και, παρά τις σωρηδόν καταγγελίες, συνεχίζει τη λειτουργία της.

Βέβαια, αυτό δε σημαίνει πως όλες ανεξαιρέτως οι πλατφόρμες ή οι ανάλογες εφαρμογές είναι κακόβουλες μα δεν υπάρχει κανένας σοβαρός λόγος για να τις έχουμε εγκατεστημένες, παραχωρώντας αυξημένα δικαιώματα και πρόσβαση σε ένα σωρό άλλα δεδομένα μας.

Πώς μπορούμε να προστατευτούμε νομικά;

Η σχετική νομοθεσία (PDF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η αντίστοιχη της χώρας μας έχουν ισχύ και για τις διαδικτυακές αγορές και ορίζουν τα δικαιώματα μας ως καταναλωτές, τόσο για την πλήρη ενημέρωσή μας από τα καταστήματα όσο και για τις περιπτώσεις εξαπάτησης ή μη ικανοποιητικής αγοράς με ευθύνη του εμπόρου.

Φροντίζουμε να ενημερωθούμε πριν πραγματοποιήσουμε τις αγορές μας και, βεβαίως, προσέχουμε τα σημεία που αφορούν την προσωπική μας ευθύνη. Λόγου χάρη, έχουμε το δικαίωμα επιστροφής ενός προϊόντος εώς 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του, χωρίς να απαιτείται καμία δικαιολογία εκ μέρους μας. Αυτό όμως σημαίνει πως θα πρέπει να επιστρέψουμε το προϊόν άθικτο και στη συσκευασία του, και όχι να το έχουμε χρησιμοποιήσει 12 ημέρες και να επικαλεστούμε υπαναχώρηση τη 13η, επειδή και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει από επιτήδειους αγοραστές. Πληροφορία

Από τις 14 Σεπτεμβρίου 2019 εφαρμόζεται διαδικασία ισχυρής ταυτοποίησης στις ηλεκτρονικές αγορές προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κρούσματα εξαπάτησης, προσθέτοντας έτσι ένα ακόμα όπλο στην προστασία μας από διαρροές δεδομένων.

Είναι ευνόητο πως θα προκύψουν περιπτώσεις όπου ένα κατάστημα θα επιχειρήσει να μας αποτρέψει με διάφορους τρόπους. Φυσικά, δε θα πρέπει να δεχτούμε τον παραμικρό συμβιβασμό που μας ζημιώνει. Άλλες φορές πάλι, θα μας προτρέψουν να απευθυνθούμε σε κάποια αντιπροσωπεία, όπου θα μας ζητηθεί να ακολουθήσουμε μια διαδικασία προκειμένου να εξακριβωθεί αν πράγματι πρόκειται για ελαττωματικό προϊόν.

Σε αυτό το σημείο δεν είναι σαφές το αν είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε αυτήν την ενέργεια ή η διευθέτηση αφορά αποκλειστικά το κατάστημα. Προφανώς, κανένα από τα δύο μέρη δεν επιθυμεί να ζημιωθεί. Δεχόμαστε μία τέτοια λύση μόνο για να σιγουρευτούμε και να κερδίσουμε χρόνο.

Όπως και να έχει, καλό θα ήταν την όποια επικοινωνία με το κατάστημα να την έχουμε και γραπτώς. Ακόμα και αν μιλήσουμε τηλεφωνικά, ζητάμε να μας επιβεβαιώσουν όσα τυχόν συμφωνήθηκαν με κάποιο έγγραφο ή e-mail.

Αγοράζουμε διαδικτυακά με ασφάλεια και ενημερώνουμε για τις απάτες

Οι ηλεκτρονικές αγορές είναι ένας τομέας που ανθεί και εξελίσσεται ραγδαία, με συνεχώς αυξανόμενα κέρδη. Οι διαδικτυακοί απατεώνες του εμπορίου πάντα θα υπάρχουν, όπως και οι γκρίζες ζώνες σε περιπτώσεις προβληματικών προϊόντων, μεταχρονολογημένης παραλαβής κ.ά.

Σας συνιστώ να αναφέρετε εμπορικές απάτες στους αρμόδιους φορείς ώστε αυτοί να προειδοποιούν τα πιθανά θύματα, να παρακολουθούν τις τάσεις και να παρεμποδίζουν την εξαπάτηση όπου αυτό είναι δυνατό. Επίσης, ακόμα και μία δημοσίευση σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο θα μπορούσε να τραβήξει την προσοχή και να βοηθήσει άλλους ανθρώπους.

Αντίστοιχα, οι αναφορές σε ηλεκτρονικά καταστήματα που μας άφησαν καλή εντύπωση και μπορούμε, στο μέτρο του δυνατού, να βεβαιώσουμε για την εντιμότητά τους θα λειτουργήσουν θετικά προς τους ενδιαφερόμενους αγοραστές αλλά και για την ανακαλυψιμότητα όσων δεν προσπαθούν να μας εξαπατήσουν.

Πηγή άρθρου: https://osarena.net/

Τα μουσεία του Παρισιού κυκλοφόρησαν πρόσφατα πάνω από 100.000 έργα με την άδεια Creative Commons Zero (CCØ), διαθέτοντας έτσι τα έργα τους στο Κοινό Κτήμα. Επίσης, κυκλοφόρησαν ένα API της συλλογής τους, επιτρέποντας στους χρήστες να «ανακτήσουν, σε υψηλή ευκρίνεια, αρκετές εικόνες χωρίς δικαιώματα και  αρχεία».

A portrait of Caroline Rémy (1855-1929), a French feminist journalist. Photo by Paul Cardon.

Οι χρήστες μπορούν να μεταβούν στη συλλογή μέσω του portal του μουσείου, ανακαλύπτοντας κρυμμένους θησαυρούς όπως αυτή τη φωτογραφία της γαλλίδας φεμινίστριας Caroline Rémy ή αυτήν την όμορφη εικόνα από μια πρώιμη έκδοση των Les Misérables. Αυτή η συλλογή είναι ένας μοναδικός θησαυρός για όσους ενδιαφέρονται για τη γαλλική ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό.

Αυτή η ανακοίνωση από τα Paris Musées  σηματοδοτεί τη συνέχιση μιας αυξανόμενης τάσης μεταξύ των θεσμών του GLAM, μεταξύ των οποίων το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνη της ΝΥ  και το Μουσείο Τέχνης του Κλίβελαντ, που αναγνωρίζουν τη σημασία της ανοικτής πρόσβασης σε καλλιτεχνικά και πολιτιστικά αντικείμενα

Πηγή άρθρου: https://creativecommons.org/

Το Reporters United, το Vouliwatch και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών –ΕΕΛΛΑΚ, τρεις οργανισμοί που θεωρούμε ότι η διαφάνεια αποτελεί θεμελιώδη δείκτη δημοκρατίας, ανάπτυξης και πολιτισμού, εγκαινιάζουμε μια καμπάνια ενημέρωσης των Ελλήνων δημοσιογράφων για το ευρωπαϊκά και συνταγματικά κατοχυρωμένο, αλλά παρεξηγημένο και παραμελημένο στη χώρα μας δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία (Freedom of Access to Information | FOIA).

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνουμε μια σειρά σεμιναρίων τα οποία θα παρακολουθήσουν επαγγελματίες δημοσιογράφοι του ελεύθερου ρεπορτάζ ή του ρεπορτάζ κρίσιμων υπουργείων, ξεκινώντας την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου στο ΡΟΜΑΝΤΣΟ με τίτλο «Δικαίωμα Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία: Ο άγνωστος σύμμαχος της δημοσιογραφίας».

Στόχος του σεμιναρίου είναι να γίνει γνωστό και σεβαστό το δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία και οι εφαρμογές του και στη συνέχεια να εγερθεί από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες δημοσιογράφους ένα κύμα νομότυπων δημοσιογραφικών FOIAs βάσει των οποίων θα απαιτηθούν στοιχεία από το ελληνικό Δημόσιο σε νευραλγικούς τομείς της δημόσιας ζωής.

Κεντρική παρουσιάστρια στο πρώτο αυτό σεμινάριο θα είναι η Helen Darbishire, επικεφαλής της Access Info Europe (www.access-info.org), Βρετανή ακτιβίστρια ειδικευμένη στη διεκδίκηση πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν θέματα σχετικά με τη διαφθορά, τη μετανάστευση, το λόμπινγκ, το περιβάλλον και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Την ελληνική πτυχή του θέματος θα παρουσιάσουν εκπρόσωποι των τριών διοργανωτών: ο Νικόλας Λεοντόπουλος από το Reporters United, o Στέφανος Λουκόπουλος και η Μαρία Ναθαναήλ από το Vouliwatch, τη μοναδική ίσως οργάνωση στην Ελλάδα που έχει συναφή εμπειρία, και μάλιστα ιδιαιτέρως επιτυχημένη, στην υποβολή FOIAs, και η Δέσποινα Μητροπούλου από την ΕΕΛ/ΛΑΚ, από τους πρώτους οργανισμούς στην Ελλάδα που έβαλε στη δημόσια ατζέντα τα ζητήματα ανοιχτότητας και διαφάνειας.

Λίγα λόγια για το δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία και τα αιτήματα εφαρμογής του (FOIA):

Τα αιτήματα FOΙ αποτελούν στη χώρα μας έννοια άγνωστη παρά την προοδευτική νομοθετική τους κατοχύρωση. Πέρα από δικαίωμα των πολιτών, τα αιτήματα FOI αποτελούν πολύ σημαντικό δημοσιογραφικό εργαλείο (η σωστή λέξη είναι όπλο) το οποίο σε πολλές χώρες του κόσμου έχει οδηγήσει στην αποκάλυψη ζητημάτων δημοσίου συμφέροντος και κατ’ επέκταση σε σημαντικές δημοσιογραφικές επιτυχίες, όπως για παράδειγμα, τα πρόσφατα Afghanistan Papers της Washington Post. Σε μια εποχή που όλοι ομνύουν υπέρ της διαφάνειας, στη χώρα μας το δικαίωμα των πολιτών να απαιτούν συγκεκριμένη πληροφόρηση για τις πράξεις της διοίκησης παραμένει γράμμα κενό. Κι αν αυτό ισχύει για τον απλό πολίτη, ισχύει επίσης και για τον δημοσιογράφο που κάνει έρευνα, εκπρόσωπο -υποτίθεται- της τέταρτης εξουσίας. (Βεβαίως, πολλά ΜΜΕ στην Ελλάδα μοιάζει να έχουν παραιτηθεί από το αυτονόητο δικαίωμά τους να ελέγχουν την εξουσία, γεγονός που επιδεινώνει το πρόβλημα.)

Λίγα λόγια τους διοργανωτές:

Το Reporters United είναι ελληνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος εργάζεται για την ανάπτυξη του ερευνητικού ρεπορτάζ, για τη δημιουργία υποδομών, την εκπαίδευση και την αλληλοβοήθεια και τη δικτύωση των Ελλήνων ρεπόρτερ με διεθνή δίκτυα, καθώς και την παραδειγματική παραγωγή αποκαλυπτικού δημοσιογραφικού περιεχομένου.

Το Vouliwatch είναι μία ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία ανοιχτής διακυβέρνησης, ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και προώθησης της δημοκρατικής συμμετοχής με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας. Μέσω του Vouliwatch οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν και να αξιολογούν το νομοθετικό και κοινοβουλευτικό έργο, με εύληπτο και απλοποιημένο τρόπο και να ασκούν πίεση και έλεγχο στους/ις εκλεγμένους/ες αντιπροσώπους τους.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008, σήμερα έχει μετόχους 31 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα, των επιχειρήσεων και της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ»

Πότε: Τετάρτη, 15.01.2020

Που: ΡΟΜΑΝΤΣΟ (Αναξαγόρα 3, Ομόνοια, 1ος όροφος)

Ώρες: 11.00 – 14.30

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πατώντας ΕΔΩ.

How to survive a health crisis during a FOSS conference

The title describes everything. This is not only for FOSS conferences but events in general. Attending a conference means to meet friends (usually you meet once a year) and have fun in general.

The organizers are responsible for everything that happens during the conference hours. We are grown people, so we have to be responsible for the rest of the day. Sometimes bad things might happen (bad: the critical meaning is health issues). Although the organizers aren't responsible for that, they are the key people, who know the system in their country and it's a good and human thing to help the person with the problem. Everyone wants to have fun and be happy at the end of the conference.

Being an organizer and volunteer, I felt the frustration of having everything covered. I lived a couple of times the health crisis during the conference.

Here are some points to cover before and during the conference. Please leave a comment if you want to share your experience.

Before the conference:


0. If the conference takes place within European Union, you can ask the European citizens to get the European Insurance Card. It doesn't cover everything, but at least you'll avoid some stupid bureaucracy. If they're not EU citizens or they don't have insurance, ask them to buy one for their trip. Usually, when you buy the plane ticket, they suggest buying a medical insurance. Do it, because it will save you from a lot of trouble.

1. During the online registration, ask for an emergency contact (ask for name and phone number). It will help you and doctors just in case they need the medical history of the person, the allergies, etc.

2. If they're not feeling comfortable to provide name and number, ask them to enable a feature of emergency call on their phone or even better to install a program with the emergency call and some medical history and their medication. Personally I have the Medical ID (Free) installed (you can choose other). It will help the doctors because it has a field to add your medical history so they can treat you correctly.

3. This might be very personal, but ask them to enter where they will stay. You might need to go to their hotel and bring a special medication they "forgot" to bring with them. And that leads to another issue. Ask them to bring the medication at the conference with them.

4. During registration, it's good to have a field for write down a disease that the attendee feels comfortable to share. There is the code of conduct committee that can guarantee this information. For example, if the attendee has epilepsy, it's good for the organizers to know and be prepared. Usually, people with epilepsy tell that information to their friends, so they won't be surprised just in case of a seizure.

5. During registration, ask for special types of food. It's not the only religion that prohibits some kinds of food but there are some other categories such as vegan, vegetarian, gluten-free, etc. Some of them are just a way of life but others are health-related.

6. Gather information and write on the web site everything health-related that the attendees must know because usually there are some illnesses that come up after the attendees return back home. A special quote is if there are special vaccines that the attendees have to be vaccinated. It's better for the locals to write down

7. Gather information and write on the web site what everyone has to be careful. Examples are, don't drink tap water, buy water from kiosks and that costs ..., don't walk alone after midnight at that place because you might get robbed, smoking pot is illegal, traffic police violations. Find out what the attendees need to know so they won't end up either at the hospital or police station.

8. Every country has a different health system. Make sure that you find out the hospitals that accept emergencies and also the pharmacies that are open during the night. Make a list with details (address, phone number, specialties, etc) for the days of the conference. It's better not to use it rather not have it at all.

9. Gather all addresses and phone numbers of embassies and consulates of the attendees. It's the place they have to call if they have a problem and there are people they speak the same language that can help them.

10. On the name tags, write down the emergency phone numbers (like 112). In my country it's different for the police, fire department, ambulance. Also, buy a disposable cell phone number and put the number on the name tags, so attendees can call a local that knows the system and can help.

11. Contact Red Cross volunteers. I guess there are different organizations for every country. You can search for their information. They might be present during the conference for free. They are people with jobs and they are volunteers, so if they cannot join you, ask them to train someone for some basics.

12. Write a document "Protocol if we have to call the authorities". That includes everything from fire to ambulance and from the police to traffic police. Of course, you cannot include everything (because you never know) but at least you can act for some basic situations.


During the conference:


1. Keep a central booth for Red Cross volunteers. They usually carry a bag with heavy equipment. Ask them how they want to have communication for emergencies. Usually, many venues have defibrillators (I think it's called like that). So help them to find one. Ask the volunteers what else they need to operate. Don't forget they are volunteers, so please make sure they have free food and water and maybe you can give them a T-shirt of your project for free.

2. Make sure you have a private room that the Red Cross volunteers can examine someone. That can be an office. Nothing fancy. Usually, people don't like to be examined in public. Also, the Red Cross Volunteers are more concentrated when the place is quiet.

3. If you don't have a Red Cross volunteer, try to train someone or find a key person (name and phone number) who knows CPR, how to use a defibrillator, etc. He might save a life before the ambulance arrives.

4. Have an Emergency mobile number that an attendee can call you when he faces a problem. Have in mind that everything will happen during the night (because people tend to do stupid things during the night). So be prepared to go to the police (got robbed or had a fight with a local etc), go to a hospital (got hit by a local or got a bicycle and fell, etc). As I wrote, the organizers aren't responsible for what happens after the conference hours. But leaving someone who doesn't know how the foreign system works, it will be bad for you and the organization in general. So make shifts for locals on call :-)

5. Try to pass everything as quite as you can. It's not good to make a fuss out of the incident. The person with the problem doesn't like everyone to see and ask if he's OK or feel pity for him. That's why the private room helps.


If you have an idea that I forgot, please leave a comment. Please share it with people that organize conferences because it might give them some tips.

Some of the above ideas are overdone. It's better to be prepared rather than be stressed.
I hope following all or some of the above will lead you to a successful conference.

Αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία!
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/eventsΗμερομηνία/ΏραΕκδήλωση
13/01/2020
Ολοήμερο
Creative Arts Miniconf
Gold Coast Convention and Exhibition Centre, Broadbeach
13/01/2020 – 16/01/2020
Ολοήμερο
LF Networking – LFN Developer & Testing Forum
13/01/2020 – 17/01/2020
Ολοήμερο
linux.conf.au 2020
Gold Coast Convention and Exhibition Centre, Broadbeach
13/01/2020
Ολοήμερο
Open ISA (RISC-V, OpenPOWER, etc) Miniconf
Gold Coast Convention and Exhibition Centre, Broadbeach
14/01/2020
Ολοήμερο
Kernel Miniconf 2020
Gold Coast Convention and Exhibition Centre, Broadbeach
14/01/2020
17:00 – 20:00
Βασικοί κανόνες συμμετοχής σε έργα ΕΛ/ΛΑΚ
ΕΔΥΤΕ – Kεντρική αίθουσα εκδηλώσεων (2ος όροφος), Αθήνα
15/01/2020
11:00 – 14:30
Εργαστήρι Πρακτικής: «Δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία: Ο άγνωστος σύμμαχος της δημοσιογραφίας
Ρομάντσο, 1ος όροφος, Αθήνα
15/01/2020
18:00 – 21:00
Hackday at Hackerspace
Hackerspace, Athens 11144

Διαθέσιμο (και) στην ελληνική γλώσσα είναι το Εγχειρίδιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (έκδοση 2018).

Όπως αναφέρεται στον πρόλογο του Εγχειριδίου, οι κοινωνίες μας ψηφιοποιούνται ολοένα και περισσότερο.

Ο ρυθμός των τεχνολογικών εξελίξεων και ο τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επηρεάζουν σε καθημερινή βάση τον καθένα από εμάς με πολλούς και διάφορους τρόπους.

Πρόσφατα αναθεωρήθηκαν τα νομικά πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Συμβουλίου της Ευρώπης που διασφαλίζουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προστασίας δεδομένων παγκοσμίως.

Τα πρότυπα της ΕΕ για την προστασία δεδομένων βασίζονται στη Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε νομοθετικές πράξεις της ΕΕ – μεταξύ άλλων στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και στην Οδηγία για την Προστασία Δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τις αστυνομικές αρχές και τις αρχές ποινικής δικαιοσύνης– καθώς και στη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της προστασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν από την ΕΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι εκτεταμένες και ενίοτε σύνθετες, με ποικίλα οφέλη και συνέπειες για τα άτομα και τις επιχειρήσεις.

Στόχος του εγχειριδίου είναι να ευαισθητοποιήσει και να ενισχύσει τη γνώση των κανόνων προστασίας δεδομένων, ιδίως για τους μη ειδικευμένους επαγγελματίες του νομικού κλάδου που καλούνται να χειριστούν ζητήματα προστασίας δεδομένων στο πλαίσιο της εργασίας τους.

Το εγχειρίδιο εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης (από κοινού με τη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Δείτε αναλυτικά το εγχειρίδιο

Πηγή άρθρου: https://www.lawspot.gr

To P2P Lab ανακοινώνει ανοικτό κάλεσμα για κατασκευή λύσεων με επίκεντρο την ενέργεια με τίτλο: «Μετασχηματίζοντας ενεργειακά συστήματα στην εποχή των κοινών».
Κινητήρια δύναμη πίσω από τη διοργάνωση αυτού του εργαστηρίου αποτελούν δραστηριότητες εξόρυξης υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Στο πλαίσιο αυτό, θα ξεκινήσουμε έναν κριτικό διάλογο για το πώς παράγεται και καταναλώνεται η ενέργεια σήμερα στην κοινωνία με στόχο την αναζήτηση και τη δημιουργία ουσιαστικών λύσεων. Θα κατασκευάσουμε ενεργειακά συστήματα μικρής κλίμακας (π.χ. ανεμογεννήτρια, υδρογεννήτρια) που βασίζονται στα ψηφιακά κοινά. Οι κατασκευές θα προκύψουν μέσα από τη συνεργασία επιστημόνων, ακτιβιστών και τοπικών κοινοτήτων οι οποίες αναζητούν σχετικές εναλλακτικές λύσεις.Συνεπώς, καλούμε ενδιαφερόμενους σχεδιαστές/makers να κατασκευάσουν τεχνολογικές λύσεις για τον τομέα της ενέργειας σε ένα πενταήμερο εργαστήριο που θα λάβει χώρα στο Tzoumakers.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 10 Μαΐου 2020 στο εργαστήριο των Τζουμέικερς και διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου Distributed Design Market Platform με την υποστήριξη του έργου Cosmolocalism.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ανάληψη κατασκευής μιας λύσης: Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου.
Αιτήσεις: εδώ.
(Η απλή συμμετοχή στα εργαστήρια είναι ελεύθερη)

Περισσότερες πληροφορίες για το κάλεσμα θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.p2plab.gr/en/archives/1873.

Εργαστήριο σε εξέλιξη:
Έχει συσταθεί μια ομάδα για την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την καταγραφή των εργαλείων που κατασκευάζουμε. Αν είσαι σχεδιαστής/στρια, αρχιτέκτονας, μηχανολόγος ή όποια/ος άλλος και θέλεις να βοηθήσεις με τις γνώσεις και εμπειρίες σου σε αυτό το εργαστήριο, επικοινώνησε μαζί μας (tzoumakers@protonmail.com) για να συμπεριληφθείς στην ομάδα εργασίας! (Μπορείς να βοηθήσεις και απομακρυσμένα!). Η σωστή καταγραφή και τεκμηρίωση των εργαλείων είναι εξαιρετικά σημαντική για να διατηρήσουμε την ανοιχτότητά τους.

Πηγή άρθρου: http://www.tzoumakers.gr/events/

by: Ευστάθιος Ιωσηφίδης

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GREENFOOT

Το Greenfoot είναι ένα Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης Εφαρμογών (IDE) που έχει ως σκοπό τη διδασκαλία του Αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού με τη γλώσσα Java. Με το Greenfoot μπορεί να δημιουργηθεί ένας κόσμος μέσα στον οποίο αλληλεπιδρούν μορφές (actors) με τις οποίες μπορούν να προγραμματιστούν παιχνίδια, προσομοιώσεις και άλλα προγράμματα με γραφικά. Χρησιμοποιείται δε για την εξοικείωση των μαθητών Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης με την γλώσσα προγραμματισμού Java.

Στην ιστοσελίδα των λήψεων βλέπουμε ότι είναι διαθέσιμο για όλα τα λειτουργικά συστήματα. Όσον αφορά δε τα συστήματα GNU/Linux, υπάρχει διαθέσιμο ως deb (για Ubuntu και Debian). Εμείς εδώ θα δούμε την περίπτωση του Pure Java πακέτου.

Επίσης λίγη προσοχή στην έκδοση που δουλεύει η ομάδα εργασίας σας. Για παλαιότερες εκδόσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα των λήψεων παλαιών εκδόσεων.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Καταρχήν πρέπει να εγκαταστήσετε το openjfx, έτσι ώστε να μπορείτε να φτιάξετε προγράμματα-παιχνίδια με Java. Για το openSUSE, μπορείτε να το εγκαταστήσετε από εδώ.

https://software.opensuse.org/package/java-1_8_0-openjfx

2. Στη συνέχεια ανοίξτε το τερματικό στον κατάλογο που έγινε η λήψη και εκτελέστε το αρχείο με την εντολή:

java -jar Greenfoot-*.jar

Εγκατάσταση με java -jar Greenfoot-*.jar

3. Στο παράθυρο που θα ανοίξει, φροντίστε τους καταλόγους.
Προτιμώ τον κατάλογο bin μέσα στον προσωπικό μου κατάλογο, ώστε να γνωρίζω που έκανα την εγκατάσταση. Όσον αφορά τον JDK κατάλογο, τον βρήκε αυτόματα (Tumbleweed). Εάν δεν τον βρει, τότε προσπαθήστε να βρείτε εδώ /usr/lib64/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0. Εάν δεν υπάρχει, μάλλον δεν έχει εγκατασταθεί σωστά η Java.

Εγκατάσταση Greenfoot σε openSUSE

Απλά πατήστε το Install και περιμένετε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να προσθέσετε μια συντόμευση στο μενού σας. Αλλιώς θα πρέπει να ανοίγετε τον κατάλογο /bin/greenfoot και να εκτελείτε το greenfoot.

2. Αλλαγή γλώσσας στα Ελληνικά.
Ανοίξτε το Greenfoot.

Άνοιγμα Greenfoot σε openSUSE

Στη συνέχεια πάμε στο Edit.

Περιβάλλον εργασίας Greenfoot

Στο Preferences.

Αλλαγή ρυθμίσεων του Greenfoot

Στην καρτέλα Interfaces αλλάζουμε σε Greek.

Αλλαγή γλώσσας στα Ελληνικά

Αφού τελειώσει, κλείστε και ανοίξτε ξανά το πρόγραμμα.

Greefoot στα Ελληνικά

3. Μπορείτε να φτιάξετε την δικιά σας εφαρμογή.

Greenfoot σε πλήρη λειτουργία

Εάν θέλετε να κατεβάσετε και να δοκιμάσετε τα αρχεία που δημιούργησα στα πλαίσια του σχολικού μαθήματος, μπορείτε να επισκεφθείτε το github μου εδώ.

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/ https://eiosifidis.blogspot.com/

Στις 07 Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε η περίοδος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στη Εκπαίδευση.

Το σχολικό έτος 2019-20 ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, επικεντρώνεται στην Κλιματική Αλλαγή και εκατοντάδες μαθητές και σχολεία υπέβαλαν προτάσεις έργων ανοιχτών τεχνολογιών που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Στο διαγωνισμό δήλωσαν συμμετοχή 244 ομάδες μαθητών από σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατατέθηκαν πολύ δημιουργικές και πρωτότυπες προτάσεις για τη χρήση και την αξιοποίηση ανοιχτών τεχνολογιών (όπως arduino, raspberry Pi, thymio, Edison, Mbot. ESP32 κ.α), τρισδιάστατων τεχνολογιών σάρωσης-σχεδιασμού-εκτύπωσης και ανοιχτού λογισμικού. Από το πλήθος και την ποιότητα των προτάσεων εκτιμάται ότι θα δημιουργηθεί πολύ αξιόλογο ανοιχτό περιεχόμενο το οποίο θα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών απευθύνεται σε ομάδες μαθητών σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ και IEK). Ο Διαγωνισμός έχει ως στόχο την εισαγωγή στην εκπαίδευση υλικού και λογισμικού που ανοίγει ορίζοντες, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα των μαθητών, δεν θέτει φραγμούς στην επινοητικότητα και την πρωτοβουλία τους και δεν επιβάλλει σε μαθητές και τις οικογένειές τους τη χρήση συγκεκριμένων «κλειστών» προϊόντων.

Στην 2η Φάση του Διαγωνισμού θα αξιολογηθούν, σύμφωνα με τα κριτήρια, οι καλύτερες προτάσεις από όλες τις κατηγορίες του Διαγωνισμού (Νηπιαγωγεία-Δημοτικά-Γυμνάσια–Λύκεια–ΕΠΑΛ-ΙΕΚ). Στις ομάδες που θα επιλεγούν θα διατεθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός που καλύπτεται από τους χορηγούς του Διαγωνισμού, θα κληθούν να υλοποιήσουν τις προτάσεις τους έως τις 30 Απριλίου 2020.

Στην 3η Φάση του Διαγωνισμού, η Οργανωτική/Επιστημονική Επιτροπή θα αξιολογήσει σύμφωνα με τα κριτήρια τα τρία καλύτερα έργα ανά κατηγορία, τα οποία θα παρουσιαστούν σε κεντρική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα για τον διαγωνισμό στο robotics.ellak.gr.

Η Huawei εδώ και καιρό προσφέρει στους πελάτες της μια διανομή Linux βασισμένη στο CentOS που ονομάζεται EulerOS. Πρόσφατα, η Huawei κυκλοφόρησε μια κοινοτική έκδοση του EulerOS που ονομάζεται openEuler.

Ο πηγαίος κώδικας του openEuler είναι φυσικά με ανοιχτή άδεια χρήσης, αλλά δεν θα τον βρείτε στο GitHub της Microsoft – αλλά στο Gitee, μια κινεζική εναλλακτική λύση του GitHub.

Υπάρχουν δύο ξεχωριστά αποθετήρια, ένα για τον πηγαίο κώδικα και το άλλο  για την αποθήκευση πακέτων λογισμικού που βοηθούν στην κατασκευή του λειτουργικού συστήματος.

Η ομάδα ανάπτυξης του openEuler μοιράστηκε την εμπειρία τους για να κάνει διαθέσιμο τον πηγαίο κώδικα:

Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι αυτή τη στιγμή. Ήταν δύσκολο να φανταστούμε ότι θα διαχειριστούμε χιλιάδες αποθετήρια. Και για να εξασφαλίσουμε ότι μπορούν να καταρτιστούν με επιτυχία, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους που συμμετείχαν στη ανάπτυξη

Το openEuler είναι μια διανομή Linux που βασίζεται στο CentOS

Όπως και το EulerOS, το openEuler OS βασίζεται επίσης στο CentOS, αλλά αναπτύσσεται περαιτέρω από την Huawei Technologies για επιχειρηματικές εφαρμογές.

Είναι προσαρμοσμένο για διακομιστές αρχιτεκτονικής ARM64 και η Huawei ισχυρίζεται ότι έχει κάνει αλλαγές για να ενισχύσει την απόδοσή του. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για αυτό στο Huawei’s dev blog

Προς το παρόν, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του openEuler, υπάρχουν περισσότεροι από 50 συνεισφέροντες με σχεδόν 600 commits για το openEuler.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα αποθετήρια περιλαμβάνουν επίσης δύο νέα έργα (ή επιμέρους έργα) που συνδέονται με αυτό,  το iSulad και το  A-Tune.

Το A-Tune είναι ένα λογισμικό ρύθμισης OS που βασίζεται σε AI και το iSulad είναι ένα ελαφρύ daemon runtime που είναι σχεδιασμένο για υποδομές IoT και Cloud, όπως αναφέρεται στο Gitee.

Επίσης, η επίσημη ανακοίνωση ανακοίνωσε ότι αυτά τα συστήματα είναι χτισμένα στο Huawei Cloud μέσω αυτοματισμού σεναρίων. Έτσι, αυτό είναι σίγουρα κάτι ενδιαφέρον.

Λήψη του OpenEuler

Προς το παρόν, δεν θα βρείτε την τεκμηρίωση γι ‘αυτό στα αγγλικά – έτσι θα πρέπει να περιμένετε ( ή να επιλέξετε να βοηθήσετε με την τεκμηρίωση).

To OpenEuler είναι διαθέσιμο  από την επίσημη ιστοσελίδα του έργου  για να το δοκιμάσετε

Πηγή άρθρου: https://itsfoss.com/openeuler/

Το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής Γραμματείας αποτελεί για τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα τον πυρήνα για τη σωστή λειτουργία τους. Σήμερα τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν εγκατεστημένο το ίδιο εμπορικό λογισμικό που με το κλειστό σύστημα αδειοδότησής του, τα δεσμεύει με έναν εμπορικό πάροχο. Στόχος του έργου είναι να αναπτυχθεί ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα από τα ίδια τα ιδρύματα που τα αποδεσμεύει από κόστη αδειοδότησης, καλύπτει όλη την απαιτούμενη λειτουργικότητα σήμερα, και δημιουργεί τον πυρήνα μιας ανοιχτής λύσης, γύρω από την οποία θα αναπτυχθεί δυνητικά ένα οικοσύστημα πολλαπλών παρόχων υπηρεσιών και λογισμικού.

Το πρόβλημα

Το λογισμικό που η πλειοψηφία των Ιδρυμάτων σήμερα χρησιμοποιεί ως εργαλείο για τη διαχείριση της φοίτησης (Ηλεκτρονική Γραμματεία) είναι ένα εμπορικό προϊόν, που είναι τεχνολογικά απαξιωμένο (λύση άνω των 10 ετών), δημιουργεί προβλήματα με τις ετερογενείς εκδόσεις των εφαρμογών του, βασίζεται σε κλειστό κώδικα (proprietry) με ξεπερασμένες τεχνολογίες λογισμικού, και έχει εξαιρετικά αργή απόκριση για τις ανάγκες των χιλιάδων χρηστών που εξυπηρετεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία φοιτητών, διδασκόντων και υπαλλήλων γραμματείας σε περιόδους φόρτου (δηλώσεις, υποβολές βαθμολογίας, κλπ.). Η παλαιότητα του λογισμικού έχει επίπτωση κυρίως στην ασφάλεια του συστήματος, που παρουσιάζει σοβαρά κενά και αδυνατεί να εγγυηθεί την προστασία των ιδρυμάτων από κακόβουλες ενέργειες (εξωτερικές επιθέσεις και εσωτερικές μη εξουσιοδοτημένες επεμβάσεις). Υπάρχει αδυναμία υποστήριξης mobile συσκευών και μεγάλη δυσκολία επεκτασιμότητας και διασυνδεσιμότητας με τρίτα συστήματα. Παρόλα αυτά, η πλειονότητα των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, καταφεύγει στις υπηρεσίες του εμπορικού παρόχου, που τα τελευταία χρόνια δεν αναβαθμίζει το λογισμικό με νέα σύγχρονη αρχιτεκτονική και απλώς παρέχει μικροεπεμβάσεις στον κλειστό πυρήνα κώδικα της εφαρμογής. Τέλος, υπάρχουν αρκετά ιδρύματα που χρησιμοποιούν λογισμικό τρίτων ή λογισμικό που αναπτύχθηκε από αυτά, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία συντονισμού των δράσεων που είναι απαραίτητες για ένα σύγχρονο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα.

Η πρόταση

Το Συνεργατικό Έργο UNIVERSIS παράγει σύγχρονο λογισμικό ανοικτού κώδικα, που καλύπτει τις βασικές περιοχές λειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Γραμματείας ενός Ακαδημαϊκού Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη ενός πυρήνα ανοιχτού λογισμικού που διατίθεται χωρίς κόστος εμπορικής άδειας και συντηρείται από τα ίδια τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, χωρίς εξάρτηση από πάροχο/εταιρία. Επιθυμητό είναι να δημιουργηθεί γύρω του μία κοινότητα τεχνικών μελών του προσωπικού με τεχνογνωσία για την υποστήριξη των Ιδρυμάτων τους.

Η λύση πρέπει όχι μόνο να ξεπερνάει τα σημερινά προβλήματα σχεδίασης, αλλά να είναι και πλήρως επεκτάσιμη μελλοντικά, ώστε να καλύψει τον πλήρη κύκλο λειτουργίας των Ιδρυμάτων, με λειτουργικότητα που σήμερα δεν καλύπτεται (σίτιση, στέγαση, κινητικότητα). Ο χαρακτήρας του ανοιχτού λογισμικού, δίνει τη δυνατότητα στο μέλλον να καλλιεργηθεί ένα οικοσύστημα από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, είτε μεταξύ των Ιδρυμάτων, είτε ακόμα και από εταιρείες ή ιδιώτες που ενδιαφέρονται να χτίσουν πάνω σε αυτή τη λύση, αφού απευθύνεται σε ολόκληρη την κοινότητα των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου καλύπτει τις εξής λειτουργικές ενότητες:

 1. Υποσύστημα διαχείρισης Γραμματείας Τμήματος (backoffice app), με σύγχρονο responsive web interface που καλύπτει τις βασικές ανάγκες λειτουργίας φοιτητολογίου, προσπελάσιμο από το εσωτερικό δίκτυο του Ιδρύματος, για χρήση από υπαλλήλους Γραμματείας Τμήματος/Σχολής, από διοικητικά προϊστάμενο, όπως Γραμματέα και Πρόεδρο Τμήματος, αλλά και από οριζόντιες υπηρεσίες του ιδρύματος, όπως Φοιτητική Λέσχη.
 2. Υποσύστημα εξυπηρέτησης φοιτητών (frontend) με σύγχρονο responsive web interface και δυνατότητες δηλώσεων μαθημάτων, ενημέρωσης για πρόγραμμα σπουδών, έκδοσης βαθμών και κατάθεσης αιτημάτων. Συνοδεύεται από αντίστοιχη εφαρμογή φοιτητή για συσκευή κινητού τηλεφώνου (mobile app Android & iOS) με τις πιο χρήσιμες καθημερινές λειτουργίες.
 3. Υποσύστημα εξυπηρέτησης διδασκόντων (frontend) με σύγχρονο responsive web interface και δυνατότητες ενημέρωσης για φοιτητολόγιο τάξης και κατάθεσης βαθμών. Συνοδεύεται από αντίστοιχη εφαρμογή διδάσκοντα για συσκευή κινητού τηλεφώνου (mobile app Android & iOS) με τις πιο χρήσιμες καθημερινές λειτουργίες.

Τύπος Αδειοδότησης Ανοιχτού Κώδικα

Η πυρήνας της λύσης διανέμεται με άδεια χρήσης LGPL. Η άδεια αυτή επιτρέπει στα ιδρύματα, αλλά και σε ιδιώτες και εταιρίες να χρησιμοποιούν και να τροποποιούν/εξελίσσουν ελεύθερα το λογισμικό που αναπτύσσεται, ακόμα και να δημιουργούν κλειστά, εμπορικά δικά τους components (συνήθως proprietary shared libraries).

Σκοπιμότητα και Αναμενόμενα Οφέλη

Το προτεινόμενο συνεργατικό έργο αποφέρει όφελος σε όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, μέσα από την επίτευξη των παρακάτω:

 • Άνοιγμα του πληροφοριακού συστήματος κλειστού κώδικα που είναι στον πυρήνα της λειτουργίας των ιδρυμάτων σήμερα και προώθηση de facto λύσης που καλύπτει τις ανάγκες και διαδικασίες όλων των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.
 • Βελτίωση του του περιβάλλοντος χρήστη (user experience) που απολαμβάνουν σήμερα φοιτητές και υποστήριξη για άλλες γλώσσες.
 • Επίλυση των προβλημάτων ταχύτητας απόκρισης και περιορισμένης λειτουργικότητας της παλιάς λύσης.
 • Βελτίωση της ασφάλειας του συστήματος.
 • Συνεργασία της Ακαδημαϊκής κοινότητας στην κατασκευή λύσης με σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικότητας.
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας προς την κοινότητα τεχνικών των ιδρυμάτων.
 • Οικονομία κλίμακας για τα κόστη ετήσιας υποστήριξης, συντήρησής και εξέλιξής του συστήματος που αφορά πλέον όλη την κοινότητα των Ιδρυμάτων.
 • Δυνατότητα για φιλοξενία σε κεντρικές υποδομές (cloud based) με συνέπεια τη μείωση του κόστους αναβάθμισης και διαχείρισης υλικού. Η κεντρική φιλοξενία προσφέρει δυνατότητες για οικονομική διαχείριση με τεχνολογίες οριζόντιων υποδομών παροχής υπολογιστικής και αποθηκευτικής ισχύος με τρόπο ευέλικτο και ελαστικό.
 • Υιοθέτηση κοινής λύσης που διευκολύνει τη συνεργασία των ιδρυμάτων στην μετακίνηση των φοιτητών και στη συμμετοχή διδακτικού προσωπικού από άλλα ιδρύματα με μείωση του διαχειριστικού κόστους.
 • Οριζόντια διασύνδεση μεταξύ ιδρυμάτων και του ΥΠΠΕΘ (π.χ. τα Πληροφοριακά Συστήματα των Επιτυχόντων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και της β’ βάθμιας εκπαίδευσης).
 • Βελτίωση της διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας των συστημάτων, λόγω της κοινής αρχιτεκτονικής και δυνητικά και κεντρικής φιλοξενίας των υπηρεσιών.
 • Επεκτασιμότητα, π.χ. διασύνδεση με Ακαδημαϊκή Κάρτα του ΥΠΠΕΘ και τον ΕΥΔΟΞΟ, υποστήριξη προγραμμάτων κινητικότητας και Δια Βίου Μάθησης, mobile payments κ.α.

Συνεργατικό Πλαίσιο

H ανάπτυξη του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Universis, βασίζεται στη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΚΕ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του ΕΛΚΕ Το Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Ιούνιος 2018).

Οι ομάδες ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης απαρτίζονται από έμπειρα στελέχη του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ (περισσότερες πληροφορίες στο https://it.auth.gr/ ) και του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του ΔΠΘ (περισσότερες πληροφορίες στο http://noc.duth.gr/ ), καθώς και έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες.

Δείτε περισσότερα στο https://universis.gr/


Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης  – δήμαρχοι  ευρωπαϊκών πόλεων και εκπρόσωποι δήμων, περιφερειακών κυβερνήσεων, εθνικών κρατών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – συγκεντρώθηκαν στο Oulu της Φινλανδίας για να δρομολογήσουν μια πρωτοβουλία για την προώθηση του βιώσιμου ψηφιακού μετασχηματισμού σε πόλεις και κοινότητες της ΕΕ. Θεωρώντας ότι αυτό είναι το κλειδί για να μετατρέψουν τις πόλεις και τις κοινότητες της Ευρώπης  σε έξυπνα και βιώσιμα μέρη όπου οι άνθρωποι απολαμβάνουν τη ζωή και την εργασία. 

Στόχος είναι μια συνεκτική, ψηφιακή Ευρώπη, όπου κάθε κοινότητα μπορεί να απολαμβάνει τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη αυτής της μεταμόρφωσης, φροντίζοντας παράλληλα να μην αφήνει κανέναν πίσω. Ως εκ τούτου, υπογραμμίζουν την ανάγκη για επαρκείς δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε ψηφιακές υπηρεσίες, τεχνολογίες, υποδομές και δεξιότητες για την επίτευξη αυτού του στόχου. Με τις υπογραφές τους, τις οποίες άρχισαν να συλλέγουν στο Oulu, οι πόλεις και οι κοινότητες δεσμεύονται να συνεισφέρουν σε ένα κοινό επενδυτικό σχέδιο για την υιοθέτηση και εφαρμογή κοινών υφιστάμενων ψηφιακών λύσεων σε μεγάλη κλίμακα στην ΕΕ. 

Η επιτυχία αυτών των δεσμεύσεων βασίζεται στην αποτελεσματική συγχρηματοδότηση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υπερβολικά πολύπλοκες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν μόνο από μία χώρα, χρειαζόμαστε έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό της ΕΕ που να συνδέει τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Digital Europe, το Connecting Europe Facility, Cohesion, LIFE programme, Erasmus+ και Horizon Europe.

Πηγή άρθρου: https://www.citybranding.gr/

Greenfoot on openSUSE

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GREENFOOT

Το Greenfoot είναι ένα Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης Εφαρμογών (IDE) που έχει ως σκοπό τη διδασκαλία του Αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού με τη γλώσσα Java. Με το Greenfoot μπορεί να δημιουργηθεί ένας κόσμος μέσα στον οποίο αλληλεπιδρούν μορφές (actors) με τις οποίες μπορούν να προγραμματιστούν παιχνίδια, προσομοιώσεις και άλλα προγράμματα με γραφικά. Χρησιμοποιείται δε για την εξοικείωση των μαθητών Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης με την γλώσσα προγραμματισμού Java.

Στην ιστοσελίδα των λήψεων βλέπουμε ότι είναι διαθέσιμο για όλα τα λειτουργικά συστήματα. Όσον αφορά δε τα συστήματα GNU/Linux, υπάρχει διαθέσιμο ως deb (για Ubuntu και Debian). Εμείς εδώ θα δούμε την περίπτωση του Pure Java πακέτου.

Επίσης λίγη προσοχή στην έκδοση που δουλεύει η ομάδα εργασίας σας. Για παλαιότερες εκδόσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα των λήψεων παλαιών εκδόσεων.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


0. Πρέπει να τσεκάρετε ότι έχετε εγκατεστημένη την java.

Εγκατάσταση του πακέτου java-1_8_0-openjdk-devel (πιθανό να θέλει και άλλα πακέτα. Εγώ εγκατέστησα java develipement pattern από το Yast).

sudo zypper in java-1_8_0-openjdk-devel

Στη συνέχεια ελέξτε την έκδοση της java με την εντολή:

java -version

Βλέπετε ποια έκδοση έχετε εγκατεστημένη. Εγώ είχα τα εξής:

openjdk version "1.8.0_232"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 3.14.0) (build 1.8.0_232-b08 suse-1.1-x86_64)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.232-b09, mixed mode)

Με την εντολή θα χρειαστεί να επιλέξετε πως θα εκτελείται η Java:

sudo update-alternatives --config java

τσεκάρετε την επιλογή:

/usr/lib64/jvm/jre-1.8.0-openjdk/bin/java


1. Τώρα πρέπει να εγκαταστήσετε το openjfx, έτσι ώστε να μπορείτε να φτιάξετε προγράμματα-παιχνίδια με Java. Για το openSUSE, μπορείτε να το εγκαταστήσετε από εδώ.

https://software.opensuse.org/package/java-1_8_0-openjfx

2. Στη συνέχεια ανοίξτε το τερματικό στον κατάλογο που έγινε η λήψη και εκτελέστε το αρχείο με την εντολή:

java -jar Greenfoot-*.jar

Εγκατάσταση με java -jar Greenfoot-*.jar

3. Στο παράθυρο που θα ανοίξει, φροντίστε τους καταλόγους.
Προτιμώ τον κατάλογο bin μέσα στον προσωπικό μου κατάλογο, ώστε να γνωρίζω που έκανα την εγκατάσταση. Όσον αφορά τον JDK κατάλογο, τον βρήκε αυτόματα (Tumbleweed). Εάν δεν τον βρει, τότε προσπαθήστε να βρείτε εδώ /usr/lib64/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0. Εάν δεν υπάρχει, μάλλον δεν έχει εγκατασταθεί σωστά η Java.

Εγκατάσταση Greenfoot σε openSUSE

Απλά πατήστε το Install και περιμένετε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να προσθέσετε μια συντόμευση στο μενού σας. Αλλιώς θα πρέπει να ανοίγετε τον κατάλογο /bin/greenfoot και να εκτελείτε το greenfoot.

2. Αλλαγή γλώσσας στα Ελληνικά.
Ανοίξτε το Greenfoot.

Άνοιγμα Greenfoot σε openSUSE

Στη συνέχεια πάμε στο Edit.

Περιβάλλον εργασίας Greenfoot

Στο Preferences.

Αλλαγή ρυθμίσεων του Greenfoot

Στην καρτέλα Interfaces αλλάζουμε σε Greek.

Αλλαγή γλώσσας στα Ελληνικά

Αφού τελειώσει, κλείστε και ανοίξτε ξανά το πρόγραμμα.

Greefoot στα Ελληνικά

3. Μπορείτε να φτιάξετε την δικιά σας εφαρμογή.

Greenfoot σε πλήρη λειτουργία

Εάν θέλετε να κατεβάσετε και να δοκιμάσετε τα αρχεία που δημιούργησα στα πλαίσια του σχολικού μαθήματος, μπορείτε να επισκεφθείτε το github μου εδώ.

Η νέα χρονιά ξεκινά με εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events

Ημερομηνία/ΏραΕκδήλωση
07/01/2020 – 10/01/2020
Ολοήμερο
Automotive Grade Linux at CES
Booth 1815, Westgate Las Vegas Resort & Casino, Las Vegas, Nevada
07/01/2020
09:00 – 19:30
AtheCrypt 2020 – Athens Cryptography Day
National Technical University of Athens, ECE NTUA Conference Room (ECE Building ground floor), Zografou
07/01/2020
10:00 – 19:00
5th Computing Systems Day
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αμφ. Πολυμέσων, Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ, Ζωγράφου
08/01/2020
14:30 – 18:00
Θεωρία Μάθησης και Μηχανική Μάθηση
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ), Ζωγράφου
08/01/2020
18:00 – 21:00
Hackday at Hackerspace
Hackerspace, Athens 11144


Σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε το sqlmap σαν το κατεξοχήν εργαλείο εύρεσης ευπαθειών sql injection σε web εφαρμογές. Πέρα από το sqlmap, σε αυτό το άρθρο θα γνωρίσουμε και ένα ακόμα, το sqlninja, ένα open source εργαλείο γραμμένο σε Perl που εξειδικεύεται στην εύρεση ευπαθειών sql injection σε web εφαρμογές που χρησιμοποιούν Microsoft SQL Server σαν backend.

Ο κύριος σκοπός του είναι να παρέχει στον επιτιθέμενο, απομακρυσμένη πρόσβαση προς την ευπαθή βάση ακόμα και όταν το γενικότερο περιβάλλον που βρίσκεται η βάση είναι εχθρικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από penetration testers και αναλυτές ασφάλειας οι οποίοι επιθυμούν να ελέγξουν την ύπαρξη ευπαθειών sql injection.

Τι είναι το SQL injection?

Το SQL injection αποτελεί μια τεχνική hacking όπου ο επιτιθέμενος, μέσω της τροποποίησης του URL ή κάποιου άλλου πεδίου εισαγωγής χαρακτήρων της διαδικτυακής εφαρμογής, μπορεί να εισάγει SQL εντολές απευθείας μέσα στη βάση δεδομένων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την παράκαμψη των τεχνικών ασφάλειας της εφαρμογής και κατά συνέπεια ο επιτιθέμενος μπορεί να εξάγει δεδομένα από όλη τη βάση, να την τροποποιήσει ακόμα και να την διαγράψει.

Πρόκειται για μια από τις πιο παλιές αλλά και πιο επικίνδυνες επιθέσεις σε web εφαρμογές. Ο οργανισμός OWASP (Open Web Application Security Project) κατατάσσει τις απειλές injection στο νούμερο ένα της λίστας με τις Top 10 απειλές ασφάλειας των web εφαρμογών (OWASP Top 10).

Πως να το χρησιμοποιήσετε

To sqlninja διατίθεται για λειτουργικά συστήματα Unix στα οποία υπάρχει Perl interpreter. Αυτό σημαίνει ότι οι πλατφόρμες που μπορούν να το υποστηρίξουν είναι οι παρακάτω:

 • Linux
 • FreeBSD
 • Mac OS X
 • iOS

Το sqlninja δεν υποστηρίζεται προς το παρόν από λειτουργικά συστήματα Windows. Θα το

βρείτε προ-εγκατεστημένο στο Linux distro για penetration testing, Kali Linux.

Linux Ubuntu & Debian

Εγκατάσταση Perm modules

Για να εγκαταστήσετε τα Perm module ανοίξτε ένα terminal και τρέξτε τα παρακάτω:

1 2 3 4 5 6 perl -MCPAN -e «install Net::RawIP» perl -MCPAN -e «install Net::Pcap» perl -MCPAN -e «install Net::PcapUtils» perl -MCPAN -e «install Net::Packet» perl -MCPAN -e «install Net::DNS» perl -MCPAN -e «install IO::Socket::SSL»

Εγκατάσταση sqlninja

Για να κατεβάσετε το φάκελο του sqlninja, και να το αποσυμπιέσετε ανοίξτε ένα terminal και τρέξτε τα παρακάτω:

1 2 3 4 wget https://sourceforge.net/projects/sqlninja/files/sqlninja/sqlninja-0.2.999-alpha1.tgz tar zxvf  sqlninja-0.2.999-alpha1.tgz   cd sqlninja-0.2.999-alpha1.tgz

Πως να το χρησιμοποιήσετε

Ας δούμε τώρα μερικές από τις επιλογές που έχουμε χρησιμοποιώντας το sqlninja.

Αρχικά μπορούμε να δούμε όλες τις δυνατές επιλογές που έχουμε εκτελώντας sqlninja σε ένα terminal:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 root@kali:~# sqlninja Sqlninja rel. 0.2.6-r1 Copyright (C) 2006-2011 icesurfer <r00t@northernfortress.net> Usage: /usr/bin/sqlninja       -m <mode> : Required. Available modes are:           t/test – test whether the injection is working           f/fingerprint – fingerprint user, xp_cmdshell and more           b/bruteforce – bruteforce sa account           e/escalation – add user to sysadmin server role           x/resurrectxp – try to recreate xp_cmdshell           u/upload – upload a .scr file           s/dirshell – start a direct shell           k/backscan – look for an open outbound port           r/revshell – start a reverse shell           d/dnstunnel – attempt a dns tunneled shell           i/icmpshell – start a reverse ICMP shell           c/sqlcmd – issue a ‘blind’ OS command           m/metasploit – wrapper to Metasploit stagers       -f <file> : configuration file (default: sqlninja.conf)       -p <password> : sa password       -w <wordlist> : wordlist to use in bruteforce mode (dictionary method                       only)       -g : generate debug script and exit (only valid in upload mode)       -v : verbose output       -d <mode> : activate debug           1 – print each injected command           2 – print each raw HTTP request           3 – print each raw HTTP response           all – all of the above       …see sqlninja-howto.html for details

Η συμπεριφορά του sqlninja ελέγχεται μέσω του configuration αρχείου sqlninja.conf, με το οποίο μπορούμε να κατευθύνουμε το εργαλείο ως προς το στόχο, τον τρόπο επίθεσης αλλά και ως προς τη χρήση άλλων παραμέτρων διαχείρισης του. Αυτές μπορεί να είναι οι παρακάτω:

 • -m <attackmode>: ελέγχει το mode επίθεσης λέγοντας στο sqlninja τι να κάνει. Πιθανές τιμές της παραμέτρου μπορεί να είναι:
  • test
  • fingerprint
  • bruteforce
  • escalation
  • resurrectxp
  • upload
  • dirshell
  • backscan
  • revshell
  • dnstunnel
  • icmpshell
  • metasploit
  • sqlcmd
  • Getdata
 • -v : verbose output
 • -f <configuration file> : καθορίζει το configuration αρχείο που θα χρησιμοποιηθεί.
 • -p <‘sa’ password> : χρησιμοποιείται κατά το escalation mode με σκοπό να προσθέσει τον υπάρχον χρήστη της βάσης στο sysadmin γκρουπ. Σε άλλα mode χρησιμοποιείται για να δώσει τη δυνατότητα στον χρήστη να τρέξει queries σαν διαχειριστής.
 • -w <wordlist>: λίστα με πιθανά passwords για το bruteforce mode
 • -d <debug mode>: ενεργοποιεί το debug mode σε περίπτωση troubleshooting. Πιθανές τιμές είναι:
  • 1: εκτύπωσε κάθε εντολή που γίνεται inject
  • 2: εκτύπωσε κάθε HTTP request προς τον στόχο
  • 3: εκτύπωσε κάθε HTTP response από τον στόχο
  • All: όλα τα παραπάνω

Ένα config αρχείο μπορεί να μοιάζει με το παρακάτω:

Για ακόμα πιο πολλές λεπτομέρειες για το εργαλείο sqlninja προτείνουμε να επισκεφτείτε τη σελίδα με το επίσημο documentation ενώ για να δείτε μια live εφαρμογή των τεχνικών του το σχετικό video.

Πηγή άρθρου: https://www.secnews.gr/

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η αύξηση της επεξεργαστικής ισχύς του Bitcoin mining δικτύου ξεπερνώντας ξανά το όριο των 100EH/s αγγίζοντας ακόμα και τα 110EH/s.

Ενώ στην Κϊνα έχει περάσει πλέον η περίοδος των μεγάλων βροχοπτώσεων η αύξηση της επεξεργαστικής ισχύς του Bitcoin δικτύου δείχνει να μην μειώνετε καθόλου ενώ αντιθέτως οδεύει προς νέο All Time High hashrate. Αξίζει να αναφέρουμε ότι και η κατάταξη των miner έχει αλλάξει καθώς το σχετικά νέο mining pool με έδρα την Κίνα το Poolin είναι στην πρώτη θέση σε επεξεργαστική ισχύ ενώ ακολουθεί το F2pool ρίχνοντας στης τρίτη και τέταρτη θέση την άλλοτε κραταιά εταιρία στον χώρο του mining την Bitmain.

Έχει αλλάξει τελείως και η γενική εικόνα του Bitcoin mining καθώς τα ποσοστά των πρώτων mining pool στην συνολική επεξεργαστική ισχύ είναι αρκετά χαμηλά ενώ έχουμε και αρκετά νεοεμφανιζόμενα mining farm και mining pool κάτι που δείχνει ότι η δραστηριότητα στο bitcoin mining είναι αρκετά ισορροπημένη και ότι είναι παρελθών η κατάσταση που δύο με τρία pool μονοπωλούσαν την επεξεργαστική ισχύ του δικτύου.

The post Το Bitcoin mining hashrate ξεπέρασε ξανά τα 100EH/s appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

by: Cerebrux

Στους δημόσιους οργανισμούς και γραφεία της χώρας, μέσα στην επόμενη τριετία, με κυβερνητική εντολή θα πρέπει να αντικατασταθούν οι υπολογιστές και αλλά και όποιο hardware και software δεν είναι κινέζικο. Η λύση θα είναι το ανοιχτό λογισμικό και το Linux;

Μια τεράστια χώρα όπως η Κίνα, εκτιμάται ότι περίπου 20-30 εκατομμύρια υπολογιστών και τεχνολογικού υλικού θα χρειαστεί να αντικατασταθούν με εγχώρια προϊόντα. Όπως αναφέρει η Financial Times, η διαδικασία θα ξεκινήσει το επόμενο έτος, επικαλούμενη ανώνυμους αναλυτές σε της China Securities.

Πέρα από το υλικό θα πρέπει να αντικατασταθεί και το λογισμικό – λειτουργικό που θα χρησιμοποιούνται σε αυτά. Το χρονοδιάγραμμα επιτάσσει το 30% περίπου του υλικού να αντικατασταθεί με τα προϊόντα που παράγονται στην Κίνα το 2020, το 50% το 2021 και το 20% το 2022.

Φυσικά οι αναλυτές είναι σκεπτικοί σχετικά με το αν η Κίνα μπορεί να βρει τις κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για λογισμικό και λειτουργικά συστήματα όπως τα Windows της Microsoft και τα macOS της Apple που χρησιμοποιούνται στα διάφορα κυβερνητικά γραφεία και οργανισμούς απο τους υπαλλήλους της.

Τα δύο επικρατέστερα, για αυτή την δουλειά, λειτουργικά συστήματα που βασίζονται σto Ubuntu, είναι το Kylin και το Deepin Linux. Το δυνατό σημείο του Kylin σε σχέση με το Deepin είναι ότι αναπτύσσεται σε συνεργασία της Canonical και του Εθνικού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Αμύνης της Κίνας οπότε πιθανόν να είναι το επικρατέστερο ως λύση λειτουργικού για υπολογιστές.

Όσον αφορά τα κινητά, η Huawei διαθέτει ήδη δικό της ανοιχτού κώδικα λειτουργικό σύστημα, το Harmony OS το οποίο αναπτύχθηκε ως «plan B» στην περίπτωση που θα ναυαγούσαν η σχέσεις Κίνας – ΗΠΑ.

Φυσικά όλα αυτά δεν μπορούν απλά να υλοποιηθούν με μια εντολή και το πιο πιθανό είναι το όλο εγχείρημα να χρειαστεί περισσότερα από 3 χρόνια σε σχέση με αυτό που υπολογίζει η κυβέρνηση της Κίνας.

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/ https://cerebrux.net/

By Κωνσταντίνος Σταμπουλής (geraki)
Wikimedia Community User Group Greece

Εκατομμύρια άνθρωποι για άλλη μια χρονιά επισκέφτηκαν τη Βικιπαίδεια εντός του 2019 για να ενημερωθούν, και τώρα έχουμε κάποια δεδομένα για να δούμε τι τους ενδιαφέρει περισσότερο.

Όπως και πέρυσι αλλά και σε μηνιαίες αναλύσεις τα δεδομένα για τα πιο δημοφιλή λήμματα της Βικιπαίδειας δείχνουν ότι μεταξύ άλλων η επικαιρότητα, είτε στην πολιτική είτε στην λαϊκή κουλτούρα, καθοδηγούν τα βήματά μας στην αναζήτηση πληροφοριών και γνώσης. Τουλάχιστον αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό στιγμιαίας κορύφωσης επισκέψεων, καθώς συνυπάρχουν με ένα μεγάλο ποσοστό λημμάτων τα οποία είναι διαχρονικά δημοφιλή σε αριθμό επισκέψεων, άσχετα με την επικαιρότητα.

Θα πρέπει λοιπόν να χωρίσουμε τα λήμματα σε δύο κατηγορίες: Η πρώτη είναι τα λήμματα που έχουν επισκεψιμότητα που θα ονομάσουμε “οργανική”. Είτε έχουν διαρκείς επισκέψεις σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, είτε έχουν επισκέψεις συνδεδεμένες με συγκεκριμένες γιορτές και επετείους και η επισκεψιμότητά τους τις αντίστοιχες περιόδους είναι αναμενόμενη (π.χ. ό,τι έχει σχέση με την Επέτειο του Όχι), είτε επίσης η επισκεψιμότητά τους μπορεί να είναι συνδεδεμένη με κυκλικές επαναλήψεις, όπως π.χ. το σχολικό πρόγραμμα.

Τέτοια λήμματα εντοπίζονται και φέτος στις πρώτες θέσεις, με την Ελλάδα στην κορυφή όπως και πέρυσι, ενώ και οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη βρίσκονται αναμενόμενα εντός της 25άδας. Οργανικές φαίνεται να είναι και οι επισκέψεις για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο όπως και λίγο παρακάτω αντίστοιχα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παραδόξως είχαν σημαντικά υψηλότερη θέση από πέρυσι, παρότι η επέτειος 100 ετών από τη λήξη του Α΄ΠΠ ήταν το 2018.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είναι η πιο αγαπημένη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, διαχρονικά και τεκμηριωμένα εφόσον βρίσκεται πάντα μέσα στην κορυφή των καθημερινών επισκέψεων. Πολλές επισκέψεις δέχεται και ο κατάλογος ελληνικών τηλεοπτικών σειρών  όπως και ο Αλέξανδρος ο Μέγας, αλλά και το λήμμα για την Βασίλισσα Ελισάβετ, που βρίσκονταν και πέρυσι στις πρώτες θέσεις για άγνωστο λόγο ενώ για το λήμμα για το Facebook μπορούμε τουλάχιστον να υποθέσουμε ότι πρόκειται κυρίως για αθέλητες επισκέψεις από ανθρώπους που αναζήτησαν για Facebook προκειμένου να επισκεφτούν εκείνο και όχι τη Βικιπαίδεια.

Αντίρροπα προς τις οργανικές μπορούμε να τοποθετήσουμε τις “πρόσκαιρες” επισκέψεις για θέματα της επικαιρότητας. Στην κορυφή αυτών βρίσκονται δύο Έλληνες αθλητές που θριαμβεύουν στο εξωτερικό: ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Χρονιά τριπλών εκλογών το 2019. Οπότε στα δημοφιλέστερα λήμματα βρίσκονται οι Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 2019, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αλλά και σημερινός Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδόξως πολύ κάτω από τον προηγούμενο αλλά και τον υπουργό του Βασίλη Κικίλια! Μάλιστα στη λίστα των δημοφιλέστερων λημμάτων περιλαμβάνεται και το λήμμα για τις  εκλογές Σεπτεμβρίου 2015 ίσως από επισκέψεις ανθρώπων που ήθελαν να συγκρίνουν με τα προηγούμενα αποτελέσματα.

Το λήμμα για τη Βόρεια Μακεδονία όπως ονομάζεται πλέον η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, μετά την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, είναι επίσης μέσα σε αυτά που αναγνώστηκαν περισσότερο.

Ένα δυστυχές γεγονός, η πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα μεγάλο και σημαντικό μέρος από την Παναγία των Παρισίων, έκανε πολλούς να διαβάσουν για αυτό το παγκόσμιο μνημείο πολιτισμού. Αλλά το λήμμα για ένα άλλο δυστυχές γεγονός, το Πυρηνικό ατύχημα του Τσερνόμπιλ έγινε δημοφιλές μέσο πληροφόρησης γι’ αυτό, αφότου έγινε διαθέσιμη η μίνι σειρά Chernobyl από το HBO (προβλήθηκε και στην Ελλάδα). Αντίστοιχα δημοφιλές ήταν και το λήμμα για την στιχουργό Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου με την ευκαιρία της κυκλοφορίας της βιογραφικής ταινίας Ευτυχία του Άγγελου Φραντζή, αλλά και το λήμμα για την ίδια την τηλεοπτική σειρά Η τέλεια ληστεία του Netflix.

Ακολουθεί ο κατάλογος των 25 δημοφιλέστερων λημμάτων. Σημειώνεται ότι η ανάλυση και ο κατάλογος έγιναν από προσωρινά αποτελέσματα, ενδέχεται να γίνουν μικρές τροποποιήσεις όταν οριστικοποιηθούν.

 1. Ελλάδα
 2. Στέφανος Τσιτσιπάς
 3. Γιάννης Αντετοκούνμπο
 4. Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 2019
 5. Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
 6. Αλίκη Βουγιουκλάκη
 7. Αλέξης Τσίπρας
 8. Αθήνα
 9. Αλέξανδρος ο Μέγας
 10. Βασίλης Κικίλιας
 11. Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
 12. Θεσσαλονίκη
 13. Βόρεια Μακεδονία
 14. Πυρηνικό ατύχημα του Τσερνόμπιλ
 15. Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου
 16. Κατάλογος ελληνικών τηλεοπτικών σειρών
 17. Παναγία των Παρισίων
 18. Ελισάβετ Β΄ του Ηνωμένου Βασιλείου
 19. Facebook
 20. Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision 2020
 21. Η τέλεια ληστεία
 22. Ελληνικές βουλευτικές εκλογές Σεπτεμβρίου 2015
 23. Κυριάκος Μητσοτάκης
 24. Επέτειος του Όχι
 25. Μην αρχίζεις τη μουρμούρα

Κωνσταντίνος Σταμπουλής (geraki)
Wikimedia Community User Group Greece


Φωτογραφίες: Τσιτσιπάς από si.robi, Αντετονκούμπο από Keith Allison, Πυρηνικό Εργοστάσιο Τσερνόμπιλ από IAEA Imagebank, διαθέσιμες υπό CC-BY-SA-2.0. Παναγία των Παρισίων από LeLaisserPasserA38, Αλέξης Τσίπρας από Kremlin.ru, Βασίλης Κικίλιας από Arkouman, υπό CC-BY-SA-4.0. Όλες διαθέσιμες μέσω Wikimedia Commons.

Πηγή άρθρου: https://blog.wikimedia.gr/2020/01/greek-wikipedia-most-popular-articles-of-2019/


Εδώ και καιρό κυκλοφόρησε η έκδοση GNU Health 3.6.x. Η πιο εύκολη δοκιμή που μπορείτε να κάνετε είναι με την χρήση του Raspberry Pi. Η εικόνα του GNU Health 3.6 για το Raspberry Pi 3, είναι βασισμένη σε openSUSE Leap 15.1, με γραφικό περιβάλλον LXQT και με προεγκατεστημένη την βάση δεδομένων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


 • Η εικόνα είναι για Raspberry Pi 3 και πρέπει να γραφεί σε κάρτα μεγέθους 32GB
 • Η γλώσσα είναι ρυθμισμένη στα Αγγλικά
 • Τα συνθηματικά για τον root και χρήστη είναι 'test' και 'test'
 • Το συνθηματικό για την δοκιμαστική βάση δεδομένων είναι τα GNU Health-Standard: admin:gnusolidario

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


 • Κατεβάστε το αρχείο από εδώ

 • Εισάγετε την κάρτα SD στον υπολογιστή σας και βρείτε πως την αναγνωρίζει (εντολή: lsblk). Έστω ότι την αναγνωρίζει ως /dev/sdd
 • Αντιγράψτε το αρχείο που κατεβάσατε στην κάρτα με την εντολή (μία σειρά):

  xzcat gnuhealth36-raspi3-20191223.img.xz | dd bs=4M of=/dev/sdd iflag=fullblock oflag=direct; sync


  Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το etcher
 • Εισάγετε την κάρτα στον Raspberry Pi και εκκινήστε το με αυτήν.

Δείτε ένα βίντεο πως μπορείτε να το κάνετε ολοκληρωμένη εγκατάσταση σε υπολογιστή:


Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε την σελίδα wiki.

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ

Εκατομμύρια άνθρωποι για άλλη μια χρονιά επισκέφτηκαν τη Βικιπαίδεια εντός του 2019 για να ενημερωθούν, και τώρα έχουμε κάποια δεδομένα για να δούμε τι τους ενδιαφέρει περισσότερο.
Όπως και πέρυσι αλλά και σε μηνιαίες αναλύσεις τα δεδομένα για τα πιο δημοφιλή λήμματα της Βικιπαίδειας δείχνουν ότι μεταξύ άλλων η επικαιρότητα, είτε στην πολιτική είτε στην λαϊκή κουλτούρα, καθοδηγούν τα βήματά μας στην αναζήτηση πληροφοριών και γνώσης. Τουλάχιστον αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό στιγμιαίας κορύφωσης επισκέψεων, καθώς συνυπάρχουν με ένα μεγάλο ποσοστό λημμάτων τα οποία είναι διαχρονικά δημοφιλή σε αριθμό επισκέψεων, άσχετα με την επικαιρότητα.

Θα πρέπει λοιπόν να χωρίσουμε τα λήμματα σε δύο κατηγορίες: Η πρώτη είναι τα λήμματα που έχουν επισκεψιμότητα που θα ονομάσουμε “οργανική”. Είτε έχουν διαρκείς επισκέψεις σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, είτε έχουν επισκέψεις συνδεδεμένες με συγκεκριμένες γιορτές και επετείους και η επισκεψιμότητά τους τις αντίστοιχες περιόδους είναι αναμενόμενη (π.χ. ό,τι έχει σχέση με την Επέτειο του Όχι), είτε επίσης η επισκεψιμότητά τους μπορεί να είναι συνδεδεμένη με κυκλικές επαναλήψεις, όπως π.χ. το σχολικό πρόγραμμα.

Τέτοια λήμματα εντοπίζονται και φέτος στις πρώτες θέσεις, με την Ελλάδα στην κορυφή όπως και πέρυσι, ενώ και οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη βρίσκονται αναμενόμενα εντός της 30άδας. Οργανικές φαίνεται να είναι και οι επισκέψεις για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο όπως και λίγο παρακάτω αντίστοιχα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παραδόξως είχαν σημαντικά υψηλότερη θέση από πέρυσι, παρότι η επέτειος 100 ετών από τη λήξη του Α΄ΠΠ ήταν το 2018. Αλλά και οι Κυκλάδες που περιλαμβάνονται φέτος στα δημοφιλέστερα λήμματα, έχουν μια ετήσια περιοδικότητα επισκέψεων που σχετίζεται με τον σχεδιασμό των καλοκαιρινών διακοπών!

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είναι η πιο αγαπημένη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, διαχρονικά και τεκμηριωμένα εφόσον βρίσκεται πάντα μέσα στην κορυφή των καθημερινών επισκέψεων.(σημ.) Πολλές επισκέψεις δέχεται και ο κατάλογος ελληνικών τηλεοπτικών σειρών  όπως και ο Αλέξανδρος ο Μέγας, αλλά και το λήμμα για την Βασίλισσα Ελισάβετ, που βρίσκονταν και πέρυσι στις πρώτες θέσεις για άγνωστο λόγο ενώ για το λήμμα για το Facebook μπορούμε τουλάχιστον να υποθέσουμε ότι πρόκειται κυρίως για αθέλητες επισκέψεις από ανθρώπους που αναζήτησαν για Facebook προκειμένου να επισκεφτούν εκείνο και όχι τη Βικιπαίδεια.

Αντίρροπα προς τις οργανικές μπορούμε να τοποθετήσουμε τις “πρόσκαιρες” επισκέψεις για θέματα της επικαιρότητας. Στην κορυφή αυτών βρίσκεται το λήμμα για ένα δυστυχές γεγονός, το Πυρηνικό ατύχημα του Τσερνόμπιλ το οποίο έγινε σημείο πληροφόρησης αφότου έγινε διαθέσιμη η μίνι σειρά Chernobyl από το HBO (προβλήθηκε και στην Ελλάδα).

Χρονιά τριπλών εκλογών το 2019. Οπότε στα δημοφιλέστερα λήμματα βρίσκονται  ο σημερινός πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και λίγο πιο κάτω ο απερχόμενος Αλέξης Τσίπρας , ενώ στη λίστα βρίσκεται και υπουργός Βασίλης Κικίλιας. Μάλιστα στη λίστα των δημοφιλέστερων λημμάτων περιλαμβάνεται και το λήμμα για τις εκλογές Σεπτεμβρίου 2015 ίσως από επισκέψεις ανθρώπων που ήθελαν να συγκρίνουν με τα προηγούμενα αποτελέσματα, με περισσότερες επισκέψεις από το λήμμα για τις εκλογές του 2019!

Στην τέταρτη και πέμπτη θέση υπάρχουν δύο Έλληνες αθλητές που θριαμβεύουν στο εξωτερικό: ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.  Αγαπημένο άθλημα όμως είναι το ποδόσφαιρο και αναμενόμενα το Πρωτάθλημα Ελλάδας ποδοσφαίρου ανδρών συχνάζει (οργανικά) στους καταλόγους δημοφιλέστερων λημμάτων, και εδώ περιλαμβάνεται και ο Π.Α.Ο.Κ. ο νταμπλούχος του 2019!

Η λαϊκή κουλτούρα εκφράζεται από το λήμμα για την τηλεοπτική σειρά Η τέλεια ληστεία του Netflix και την σειρά Μην αρχίζεις τη μουρμούρα, αλλά και για τον Φρέντι Μέρκιουρι που θυμηθήκαμε χάρη στην πολύ καλή ταινία Bohemian Rhapsody.

Ένα δυστυχές γεγονός, η πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα μεγάλο και σημαντικό μέρος από την Παναγία των Παρισίων, έκανε πολλούς να διαβάσουν για αυτό το παγκόσμιο μνημείο πολιτισμού. Ένα άλλο τραγικό γεγονός, η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι ταυτόχρονα ένα οργανικό-περιοδικό αλλά και επίκαιρο λήμμα: το οργανικό κομμάτι του είναι οι ετήσιες επισκέψεις που δέχεται γύρω από την ημέρα μνήμης στις 19 Μαΐου. Το πρόσκαιρο η επέτειος των 100 χρόνων. Το επίκαιρα-περιοδικό είναι οι επισκέψεις που δέχεται εβδομαδιαία κατά την προβολή της τηλεοπτικής σειράς Το Κόκκινο Ποτάμι.

Ακολουθεί ο ενημερωμένος κατάλογος των 30 δημοφιλέστερων λημμάτων.

 1. Ελλάδα : 488 χιλιάδες
 2. Πυρηνικό ατύχημα του Τσερνόμπιλ : 350 χιλιάδες
 3. Κυριάκος Μητσοτάκης : 327 χιλιάδες
 4. Στέφανος Τσιτσιπάς : 297 χιλιάδες
 5. Γιάννης Αντετοκούνμπο : 262 χιλιάδες
 6. Αλέξης Τσίπρας : 217 χιλιάδες
 7. Αλίκη Βουγιουκλάκη : 213 χιλιάδες (σημ.)
 8. Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος : 213 χιλιάδες
 9. Αθήνα : 208 χιλιάδες
 10. Ελληνική Επανάσταση του 1821 : 204 χιλιάδες
 11. Πρωτάθλημα Ελλάδας ποδοσφαίρου ανδρών : 203 χιλιάδες
 12. Βασίλης Κικίλιας : 196 χιλιάδες
 13. Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος : 195 χιλιάδες
 14. Αλέξανδρος ο Μέγας : 193 χιλιάδες
 15. Ελισάβετ Β΄ του Ηνωμένου Βασιλείου : 191 χιλιάδες (σημ.)
 16. Η τέλεια ληστεία : 182 χιλιάδες
 17. Κύπρος : 180 χιλιάδες
 18. Θεσσαλονίκη : 178 χιλιάδες
 19. Π.Α.Ο.Κ. (ποδόσφαιρο ανδρών) : 176 χιλιάδες
 20. Facebook : 175 χιλιάδες
 21. Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (ποδόσφαιρο) : 170 χιλιάδες
 22. Κυκλάδες : 170 χιλιάδες
 23. Κατάλογος ελληνικών τηλεοπτικών σειρών : 169 χιλιάδες (σημ.)
 24. Μακεδονία : 166 χιλιάδες
 25. Επέτειος του Όχι : 166 χιλιάδες
 26. Φρέντι Μέρκιουρι : 161 χιλιάδες
 27. Μην αρχίζεις τη μουρμούρα : 159 χιλιάδες
 28. Παναγία των Παρισίων : 162 χιλιάδες
 29. Ελληνικές βουλευτικές εκλογές Σεπτεμβρίου 2015 : 160 χιλιάδες
 30. Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου : 158 χιλιάδες

Κωνσταντίνος Σταμπουλής (geraki)
Wikimedia Community User Group Greece

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στις 2-1 όπως δηλώθηκε από την αρχή με προσωρινά δεδομένα, και με νέα δεδομένα στις 8-1 ενημερώθηκε και επεκτάθηκε από τα 25 στα 30 λήμματα. Προηγούμενη έκδοση.


Σημείωση: Ο αρχικός-τεχνικός κατάλογος με τις περισσότερες επισκέψεις περιλαμβάνει λήμματα που αφαιρέθηκαν επειδή παρουσίαζαν προβολές από κινητά αφύσικα περισσότερες ή λιγότερες από 15%, καθώς αυτό σχεδόν πάντοτε υποδεικνύει ότι ένα σημαντικό μέρος των προβολών σελίδας προέρχεται από ανεπιθύμητα μηνύματα, web spiders ή άλλα σφάλματα, καθώς και λήμματα με αφύσικη περιοδικότητα ή απουσία περιοδικότητας και συσχετισμό με spider. Εκτός αυτών που αφαιρέθηκαν, τα λήμματα Αλίκη Βουγιουκλάκη, Ελισάβετ Β΄ του Ηνωμένου Βασιλείου, και Κατάλογος ελληνικών τηλεοπτικών σειρών περιλαμβάνονται με επιφύλαξη.


Φωτογραφίες: Τσιτσιπάς από si.robi, Αντετονκούμπο από Keith Allison, Πυρηνικό Εργοστάσιο Τσερνόμπιλ από IAEA Imagebank, διαθέσιμες υπό CC-BY-SA-2.0. Παναγία των Παρισίων από LeLaisserPasserA38, Αλέξης Τσίπρας από Kremlin.ru, Βασίλης Κικίλιας από Arkouman, υπό CC-BY-SA-4.0. Όλες διαθέσιμες μέσω Wikimedia Commons.

Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε η έρευνα του Observatory of Public Sector Innovation του OECD Hello, World: Τεχνητή Νοημοσύνη και η χρήση της στον Δημόσιο Τομέα .

Αυτή η δημοσίευση είναι το αποτέλεσμα των 10 μηνών έρευνας και ανάλυσης που επικεντρώνονται ειδικά στη χρήση και τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στο δημόσιο τομέα.  Στην έρευνα συνέβαλλαν δεκάδες εμπειρογνωμόνες και ενδιαφερόμενα μέρη, σε μια δημόσια διαβούλευση επτά εβδομάδων, η οποία έλαβε περίπου 1.500 σχόλια από περισσότερα από 75 άτομα ή οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, των ακαδημαϊκών, των εμπειρογνωμόνων της AI, των επιχειρήσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Ή έρευνα για την AI χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια που επιδιώκουν να επιτύχουν τρεις βασικούς στόχους ώστε να εξοπλιστούν οι δημόσιου υπάλληλοι με εργαλεία και πόρους που μπορούν να τους βοηθήσουν στην εξερεύνηση της  ΑΙ.

1) Ιστορικό & Τεχνικές Επεξηγήσεις

Στο πρώτο κεφάλαιο υπάρχει μια επισκόπηση των βασικών ορισμών και των λόγων πίσω από τον τρέχοντα ενθουσιασμό για την ΑI, καθώς και για λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνικές βάσεις για την ΑI και τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές προσεγγίσεις μπορούν να είναι χρήσιμες για την κυβέρνηση. Η έρευνα επιδιώκει να εξηγήσει με απλούς όρους σύνθετες έννοιες όπως:

 • Ορισμοί της AI (και πώς δεν υπάρχει κοινή συμφωνία σε κάποιον ορισμό)
 • Διαφορετικοί τύποι AI (βασισμένοι σε κανόνες έναντι της μηχανικής μάθησης )
 • Δεδομένα ως καύσιμο για AI
 • Μια βαθιά κατάδυση στους τρόπους που μπορούν να μάθουν τα μηχανήματα και πώς μπορεί να εφαρμοστεί η μηχανική μάθηση
 • Τεχνικοί κίνδυνοι AI, προκλήσεις και μετρήσεις απόδοσης.

Αυτές οι πτυχές της έρευνας μπορούν να βοηθήσουν κυβερνητικούς ηγέτες και δημόσιους λειτουργούς με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, η κατανόηση κάποιων από τις τεχνικές βάσεις μπορεί να βοηθήσει τους υπαλλήλους να αποφασίσουν ποια από τα εργαλεία αυτά μπορούν να εφαρμοστούν καλύτερα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων και να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις διαπραγματεύσεις με πωλητές που επιδιώκουν να πουλήσουν AI ή πιο παραδοσιακές λύσεις.

2) O Δημόσιος Τομέας – Στρατηγικές AI

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται μια σελίδα  AI Strategies & Public Sector Components η οποία αναλύει την πλήρη ή επικείμενη εθνική στρατηγική για την ΑΙ κάθε χώρας.  Αυτό περιλαμβάνει την εστίαση στο βαθμό στον οποίο το καθένα αφορά ειδικά την καινοτομία και τον μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα.

Η χαρτογράφηση μας έχει εντοπίσει 50 χώρες (συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που έχουν ξεκινήσει ή σχεδιάζουν να δρομολογήσουν εθνικές στρατηγικές για την ΑΙ. Ενώ βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, αυτά περιλαμβάνουν μερικά κοινά θέματα: οικονομική ανάπτυξη, εμπιστοσύνη και ηθική, ασφάλεια και ενίσχυση του αγωγού των ταλέντων. Από αυτές τις 50 χώρες, οι 36 έχουν (ή σκοπεύουν να έχουν) είτε ξεχωριστές στρατηγικές για την ΑΙ του δημόσιου τομέα είτε μια ειδική εστίαση ενσωματωμένη σε μια ευρύτερη στρατηγική. Πρόκειται για ένα θετικό και ενθαρρυντικό σημάδι ότι οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν τόσο το δυναμικό όσο και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ΑΙ του δημόσιου τομέα.

3) Κυβερνητικές επιπτώσεις και καθοδήγηση

Ενώ τα πιθανά οφέλη από την ΑΙ είναι σημαντικά, η επίτευξη τους δεν είναι εύκολο έργο. Το πεδίο είναι περίπλοκο και έχει μια απότομη καμπύλη μάθησης,  και ο σκοπός και το πλαίσιο εντός της κυβέρνησης είναι μοναδικό και παρουσιάζει μια σειρά προκλήσεων. Για να βοηθηθούν οι κυβερνήσεις να μάθουν και να διερευνήσουν την ΑΙ με ​​αποτελεσματικό και δεοντολογικό τρόπο, η έρευνα περιλαμβάνει οδηγίες για:

 • Παροχή υποστήριξης και κατεύθυνσης δημιουργώντας χώρο για ευελιξία και πειραματισμό
 • Προσδιορισμός για το αν η AI είναι η καλύτερη λύση για ένα δεδομένο πρόβλημα
 • Παροχή διεπιστημονικών, ποικίλων και χωρίς αποκλεισμούς προοπτικών
 • Ανάπτυξη μιας αξιόπιστης, δίκαιης και υπεύθυνης προσέγγισης για τη χρήση της AI
 • Διασφάλιση της ηθικής στην συλλογή, πρόσβαση και χρήση ποιοτικών δεδομένων
 • Εξασφάλιση ότι οι κυβερνητικοί οργανισμοί έχουν πρόσβαση σε επαρκή χρηματοδότηση, εσωτερικές και εξωτερικές ικανότητες και ικανότητες και υποδομές
 • Αναγνώριση των δυνητικών σημαντικών μετατοπίσειων που θα μπορούσε να φέρει η AI στο μέλλον.

4) Παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων

 Σε όλη την έρευνα το έγγραφο, οι αναγνώστες θα βρουν δεκάδες παραδείγματα πραγματικών προσπαθειών, έργων και άλλων πρωτοβουλιών ΑΙ που ήδη συμβαίνουν. Αυτές περιλαμβάνουν επτά εμπεριστατωμένες μελέτες περιπτώσεων σχετικά με συγκεκριμένα έργα ΑΙ, καθώς και πολιτικές πρωτοβουλίες τις οποίες οι κυβερνήσεις ή οι εταίροι τους σε άλλους τομείς ασχολούνται με την αξιοποίηση του δυναμικού της ΑI, ενώ παράλληλα επιδιώκουν να μετριάσουν τις αρνητικές συνέπειες. Αυτές οι μελέτες περιπτώσεων είναι:

 • Η Χρήση της AI για την δημόσια λήψη αποφάσεων στο Βέλγιο
 • Το σενάριο Canada’s “bomb-in-a-box” scenario: Εποπτεία κινδύνου από την AI
 • Η Εθνική Στρατηγική για την ΑΙ της Φινλανδίας (συμπεριλαμβανομένης μιας στρατηγικής για το δημόσιο τομέα)
 • Οι κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιόπιστη AI
 • Οδηγία του Καναδά για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
 • Ομοσπονδιακή στρατηγική δεδομένων και χάρτης πορείας των Ηνωμένων Πολιτειών
 • Το Πρόγραμμα Δημόσιας Πολιτικής στο Ινστιτούτο Alan Turing (Ηνωμένο Βασίλειο).

Πόροι AI

Τέλος, με βάση τα δημόσια σχόλια που αναζητούσαν ένα αποθετήριο εργαλείων και πόρων που θα μπορούσαν να ενημερωθούν με την πάροδο του χρόνου, δημοσιεύθηκε μια σελίδα πόρων AI που χρησιμεύει ως ένας εξελισσόμενος κατάλογος εργαλείων και πόρων που θεωρούνται χρήσιμα για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους ηγέτες

Διαβάστε όλη την έρευνα εδώ

Πηγή άρθρου: https://oecd-opsi.org/ai-primer-blog/

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Καλή χρονιά και μια ευτυχισμένη νέα δεκαετία.

thx Satoshi Nakamoto for everything

ありがとうございます

The post Καλή Χρονιά! appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Η ελληνική κοινότητα του Ubuntu σας εύχεται Χρόνια Πολλά και ένα Ευτυχισμένο και Δημιουργικό 2020!

Αν δεν θέλετε να αναβαθμίσετε από τα Windows 7 στα Windows 10, αυτός είναι ο τρόπος του πώς θα κάνετε την μετάβαση σε Linux και να εγκαταστήσετε εφαρμογές.

Η Microsoft τερματίζει τελικά την υποστήριξη για τα Windows 7 τον Ιανουάριο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα λάβετε πλέον διορθώσεις σφαλμάτων ή ενημερώσεις ασφαλείας. Εάν έχετε ακόμη Windows 7 και δεν θέλετε να κολλήσετε με ένα μη ασφαλές σύστημα, έχετε μόνο τις εξής επιλογές: αναβάθμιση σε Windows 10 ή εναλλαγή σε κάτι άλλο εξ’ ολοκλήρου.

Αν δεν σας αρέσει η κατεύθυνση που έχει κάνει η Microsoft με τα Windows 10, καταλαβαίνουμε. Έχει βελτιωθεί (και μπορείτε να το κάνετε να θυμίζει Windows 7 με λίγο “πείραγμα”), αλλά η νέα προσέγγισή της Microsoft, Windows ως Υπηρεσία σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερες ενσωματωμένες διαφημίσεις, συνεχείς ενημερώσεις και συλλογή δεδομένων. Εάν σκέφτεστε να κάνετε το άλμα στο Linux, τώρα είναι η ώρα.

Επιλέξτε την διανομή που σας ταιριάζει

Σε αντίθεση με τα Windows και τα MacOS, δεν υπάρχει μόνο μία έκδοση Linux. Αντίθετα, το Linux είναι συσκευασμένο σε πολλές διαφορετικές διανομές ή «distros», το καθένα με τη δική του διεπαφή και σύνολο χαρακτηριστικών. Κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει μια διασύνδεση τύπου Mac με παρόμοια μπάρα dock και ένα «κατάστημα εφαρμογών», ενώ άλλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια πιο μινιμαλιστική διεπαφή και να εγκαθιστούν εφαρμογές μέσω γραμμής εντολών. Η εξερεύνηση διανομών Linux που υπάρχουν εκεί έξω είναι ένα διασκεδαστικό κομμάτι του χόμπι, αλλά για την πρώτη σας εγκατάσταση, πιθανότατα να θέλετε κάτι δημοφιλές και φιλικό για αρχάριους, οπότε να είναι εύκολο να λάβετε βοήθεια όταν το χρειάζεστε. Γι ‘αυτό προτείνω να ξεκινησετε με το Linux Mint.

Linux Mint

«Η Huawei στρέφεται στο Linux ως λειτουργικό για τα νέα της laptop»

Υπάρχουν πολλές διανομές που στοχεύουν να μιμηθούν τα Windows σε διάταξη και λειτουργικότητα, όπως το Zorin OS, αλλά η κοινότητα του δεν είναι αρκετά μεγάλη ώστε να την αξιοποιήσετε όσο μαθαίνετε το δρόμο σας. Το Ubuntu, από την άλλη πλευρά, είναι αναμφισβήτητα η πιο δημοφιλής διανομή για επιτραπέζιους υπολογιστές, αλλά δεν θυμίζει καθόλου τα Windows.

Το Linux Mint είναι μια τέλεια εναλλακτική λύση: είναι σχεδιασμένη για αρχάριους, προσφέρει ένα οικείο desktop περιβάλλον και βασίζεται στο Ubuntu, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεράστια κοινότητα του Ubuntu / Mint όταν χρειάζεστε βοήθεια.

Είστε ελεύθεροι να ελέγξετε άλλες διανομές αντ ‘αυτού, σε αυτον οδηγό θα ασχοληθούμε με τα Mint και συνιστώ να το κάνετε και εσείς. Δεν είναι προσωπική επιλογή μου, αλλά είναι εξαιρετική για νέους χρήστες προερχόμενους από Windows και είναι ευκολότερο να εξερευνήσετε άλλες διανομές μόλις μάθετε τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος φιλικού για αρχάριους.

Δημιουργήστε τη μονάδα εγκατάστασης

Μεταβείτε στη σελίδα λήψης της Mint και επιλέξτε την έκδοση «Cinnamon» 64-bit. Το Cinnamon είναι το περιβάλλον επιφάνειας εργασίας που προτείνω στους πρώην χρήστες των Windows, αν και το MATE επίσης θυμίζει Windows, αν και είναι λίγο λιγότερο σύγχρονο. Το XFCE είναι ιδανικό για παλιούς ή χαμηλής κατανάλωσης υπολογιστές, χάρη στη χρήση ελαφρών πόρων.

Η σελίδα λήψης της Mint παρέχει έναν αριθμό συνδέσεων ανάλογα με τον τόπο κατοικίας σας. Εάν χρησιμοποιείτε Torrents, συνιστούμε να τραβήξετε το αρχείο torrent, το οποίο θα μεταφορτωθεί πολύ πιο γρήγορα.

Linux Installation Drive

Το πρόγραμμα εγκατάστασης θα έρθει ως ISO, ή αρχείο εικόνας δίσκου. Για να το εγκαταστήσετε στο σύστημά σας, θα πρέπει να το εγγράψετε σε ένα DVD (κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας Burn Disc Image στα Windows 7) ή USB flash drive. Θα κάνουμε το τελευταίο, χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο που ονομάζεται Rufus. Εγκαταστήστε το Rufus, ανοίξτε το και τοποθετήστε μια μονάδα flash που είναι 2GB ή μεγαλύτερη. (Εάν έχετε μια γρήγορη μονάδα δίσκου USB 3.0, τόσο καλύτερα.) Θα πρέπει να δείτε ότι εμφανίζεται στο αναπτυσσόμενο μενού Device στο επάνω μέρος του κύριου παραθύρου του Rufus.

Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή δίπλα στην εικόνα δίσκου ή ISO και επιλέξτε το Linux Mint ISO που μόλις κατεβάσατε. Πατήστε το κουμπί «Έναρξη» και, εάν σας ζητηθεί να κάνετε λήψη νέων εκδόσεων του Syslinux, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι. Σημειώστε ότι αυτό θα διαγράψει τη μονάδα flash, οπότε βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάτι σημαντικό εκεί πριν συνεχίσετε.

Όταν τελειώσει, θα δείτε ένα μήνυμα επιτυχίας και η μονάδα flash θα ονομάζεται LINUX MINT. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και δέστε τις ζώνες ασφαλείας σας: ήρθε η ώρα να εγκαταστήσετε το Linux.

Εγκαταστήστε τα Linux στον υπολογιστή σας

Καθώς ο υπολογιστής σας επανεκκινείται, θα πρέπει να δείτε ένα μήνυμα που σας λέει να πιέσετε ένα συγκεκριμένο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού εκκίνησης (συνήθως κάτι σαν το F12). Εάν όχι, θα δείτε ένα πλήκτρο που πρέπει να πατήσετε για να μπείτε στο Setup του BIOS (συχνά Delete). Πατήστε ένα από αυτά τα πλήκτρα και αναζητήστε την επιλογή εκκίνησης από την μονάδα USB (αν μπείτε στο BIOS, θα είναι στο μενού εκκίνησης κάπου, έπειτα θα πρέπει να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε και να επανεκκινήστε ξανά τον υπολογιστή σας).

Στη συνέχεια, θα σας υποδεχτεί το μενού εκκίνησης του GRUB, Linux Mint, όπου μπορείτε να επιλέξετε να εκκινήσετε το Linux Mint. Εάν αντιμετωπίσετε τυχόν λάθη, μπορεί να χρειαστεί να ψάξετε στο Google ή σε κάποια άλλη μηχανή αναζήτησης, κάποια λύση. Έπρεπε να ενεργοποιήσω την επιλογή nomodeset για την κάρτα γραφικών μου, για παράδειγμα. Άλλοι ίσως χρειαστεί να τροποποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν την Ασφαλής εκκίνηση στο BIOS.

Install Linux

Αυτό το πρόγραμμα εγκατάστασης είναι αυτό που ονομάζουμε Live CD, όπου μπορείτε πραγματικά να περιπλανηθείτε και να χρησιμοποιήσετε την επιφάνεια εργασίας του Linux Mint πριν την εγκαταστήσετε. Αυτό θα σας δώσει την ευκαιρία να δείτε αν αυτό το συγκεκριμένο distro απευθύνεται σε εσάς χωρίς να αλλάζει τίποτα στο σύστημα σας.

Αν αυτό πού είδατε σας ικανοποιεί, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Εγκατάσταση του Linux Mint και μεταβείτε στον οδηγό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Εγκατάσταση λογισμικού τρίτου μέρους, καθώς περιέχει χρήσιμα προγράμματα οδήγησης και κωδικοποιητές που σχεδόν σίγουρα θέλετε.

Από εδώ, έχετε μερικές επιλογές. Μπορείτε να σβήσετε εντελώς το περιεχόμενο του σκληρού σας δίσκου, διαγράφοντας όλα τα ίχνη των Windows και να χρησιμοποιήσετε το Linux ως το μόνο λειτουργικό σας σύστημα (βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν κάνετε κάτι τέτοιο). Εναλλακτικά, μπορείτε να διαιρέσετε τη μονάδα δίσκου σε δύο διαμερίσματα και να κάνετε διπλή εκκίνηση του Linux μαζί με τα Windows.

Αυτό θα σας επιτρέψει να κάνετε επανεκκίνηση στο ένα ή το άλλο όποτε θέλετε. Λάβετε υπόψη ότι τα Windows 7 δεν θα ναι πλέον ασφαλή, οπότε δεν θέλετε να αφιερώσετε πολύ χρόνο εκεί. Εάν δεν υπάρχει τίποτα άλλο, είναι παρήγορο να γνωρίζετε ότι έχετε αυτό το δίχτυ ασφαλείας κατά τη διάρκεια της μετάβασης πριν αφαιρέσετε πλήρως τα Windows.

Επιλέξτε τη σχετική επιλογή από το μενού Τύπος εγκατάστασης και κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση τώρα. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει λίγο, αλλά όταν ολοκληρωθεί, θα λάβετε ένα μήνυμα επιτυχίας. Κάντε κλικ στο κουμπί Επανεκκίνηση τώρα για να εκκινήσετε το Linux Mint και αρχίστε να γνωρίζετε το νέο σας λειτουργικό σύστημα.

Γνωρίστε το Linux και εγκαταστήστε εφαρμογές

Όταν κάνετε επανεκκίνηση, θα μπείτε ξανά στην επιφάνεια εργασίας του Linux Mint – μόνο αυτή τη φορά, είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Τα βασικά είναι αρκετά οικεία: κάντε κλικ στο κουμπί στην κάτω αριστερή γωνία για να δείτε εφαρμογές, να διαχειριστείτε τα παράθυρα από την κάτω γραμμή εργασιών και ούτω καθεξής. Υπάρχουν, ωστόσο, μερικά πράγματα στο Linux που λειτουργούν διαφορετικά από τα Windows, και κυρίως σε ότι έχει να κάνει με τις εφαρμογές.

Linux Apps

Στο Linux, είναι λιγότερο συχνή η λήψη εφαρμογών από τον ιστό. Αντ ‘αυτού, κάθε διανομή έχει το δικό του repository-κάτι σαν ένα ελεύθερο κατάστημα εφαρμογών της, με έναν κατάλογο των δημοφιλών εφαρμογών. Μπορείτε να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή με έναν από τους δύο τρόπους: από έναν γραφικό διαχειριστή λογισμικού (που μοιάζει με κατάστημα εφαρμογών) ή από τη γραμμή εντολών.

Για να ανοίξετε τον Διαχειριστή Λογισμικού Linux Mint, κάντε κλικ στο κουμπί μενού στην κάτω αριστερή γωνία και κατευθυνθείτε στην επιλογή Διαχείριση> Διαχειριστής λογισμικού (ή απλά αρχίστε να πληκτρολογείτε «διαχειριστή λογισμικού», όπως θα κάνατε στα Windows). Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε πολλές δωρεάν εφαρμογές ανοιχτού κώδικα.

Ορισμένες είναι εκδόσεις Linux των αντίστοιχων Windows εφαρμογών, όπως το Steam και Spotify, ενώ άλλες είναι εναλλακτικές λύσεις ανοιχτού κώδικα στις κοινές εφαρμογές (το Banshee είναι ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής παρόμοιο με το iTunes, ο Gimp είναι ένας επεξεργαστής εικόνων παρόμοιο με το Photoshop). Μπορείτε να περιηγηθείτε εδώ ή να αναζητήσετε εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη γραμμή στην κορυφή.

Πώς να εγκαταστήσετε και να απεγκαταστήσετε εφαρμογές

Εάν γνωρίζετε τι ψάχνετε, είναι γενικά ταχύτερη η εγκατάσταση εφαρμογών από τη γραμμή εντολών. Και ενώ μπορεί να φαίνεται εκφοβιστικό στην αρχή, το Linux εξακολουθεί να βασίζεται στη γραμμή εντολών για διάφορες εργασίες, έτσι ώστε να μπορεί σιγά σιγά να εξοικειωθείτε με αυτό. Για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή-ας πούμε το media player ανοιχτού κώδικα VLC-ανοίξτε ένα παράθυρο του τερματικού και εκτελέστε:

sudo apt update

sudo apt install vlc

Ας αναλύσουμε το παραπάνω: η εντολή sudo λέει στο σύστημα να τρέξει την εντολή ως root (ή, όπως λέγεται στα Windows ως διαχειριστής), apt είναι το όνομα του διαχειριστή πακέτων του Linux Mint και το update εξασφαλίζει ότι η λίστα των διαθέσιμων εφαρμογών είναι ενημερωμένη.

Linux Mint Apps

Η δεύτερη εντολή, η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση του vlc, είναι αυτονόητη. Θα πρέπει να εκτελέσετε την εντολή sudo apt update πριν εγκαταστήσετε οποιαδήποτε εφαρμογή και μπορείτε να αντικαταστήσετε το vlc με το όνομα οποιασδήποτε εφαρμογής που θέλετε να εγκαταστήσετε. Αν δεν είστε σίγουροι για το όνομα της εφαρμογής, μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση με την εντολή sudo apt cache search vlc.

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση μιας εφαρμογής, απλώς εκτελέστε:

sudo apt remove vlc

Αυτό θα καταργήσει την εφαρμογή, αλλά όχι τα αρχεία ρυθμίσεων, επομένως αν αποφασίσετε να την εγκαταστήσετε αργότερα, οι ρυθμίσεις σας θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν.

Αν θέλετε να καταργήσετε αρχεία ρυθμίσεων, μπορείτε να εκτελέσετε:

sudo apt purge vlc

Πώς να ενημερώσετε εφαρμογές

Θα θέλετε επίσης να ενημερώνετε περιοδικά αυτές τις εφαρμογές, ώστε να έχετε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις. Μπορείτε να το κάνετε αυτό, πάλι, με δύο τρόπους: από το γραφικό εργαλείο ή από τη γραμμή εντολών. Για το γραφικό εργαλείο, κάντε κλικ στο εικονίδιο ασπίδας στην κάτω δεξιά γωνία, η οποία ανοίγει την εφαρμογή διαχείρισης ενημερώσεων. Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση για να ενημερώσετε όλο το λογισμικό σας.

Update Linux Mint

Εναλλακτικά, μπορείτε να ανοίξετε ένα τερματικό και να εκτελέσετε δύο εντολές:

sudo apt update

sudo apt upgrade

Η εντολή ενημέρωσης ελέγχει για νέες εκδόσεις του λογισμικού σας και η εντολή αναβάθμισης αναβαθμίζει όλες τις εφαρμογές σας. Θα πρεπει να εκτελέσετε αυτά τα δύο μαζί, ακριβώς όπως κάνετε για την εγκατάσταση νέων εφαρμογών.

Αυτά είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε αυτή τη στιγμή, αλλά αφιερώστε λίγο χρόνο για να περιηγηθείτε στο περιβάλλον του Mint και στις ρυθμίσεις του για να δείτε τι προσφέρει. Το παράθυρο καλωσορίσματος που εμφανίζεται κατά την εκκίνηση μπορεί να είναι μια μεγάλη βοήθεια – η περιοχή Πρώτα βήματα θα σας δείξει πώς να επιλέξετε διαφορετικές διατάξεις επιφάνειας εργασίας, να εγκαταστήσετε κωδικοποιητές πολυμέσων που ίσως θέλετε και να εγκαταστήσετε τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης για το υλικό σας.

Θα συνηθίσετε τα βασικά αρκετά γρήγορα, αλλά τα forums της Mint και Ubuntu είναι πάντα εκεί για να σας βοηθήσουν αν έχετε κολλήσει. Απλά φροντίστε να κάνετε αναζήτηση, αφού υπάρχει μια καλή πιθανότητα κάποιος πριν από σας να έχει την ίδια ερώτηση.

Πηγή άρθρου: https://gr.pcmag.com/

Από το 2010, οι παραβιάσεις δεδομένων έχουν εκθέσει πάνω από 38 δισεκατομμύρια records, σύμφωνα με την εταιρία ασφάλειας Risk Based Security. Ακούγονται σαν πολλά – και είναι. Σκεφτείτε το εξής: Υπάρχουν περίπου 327 εκατομμύρια Αμερικανοί, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος άνθρωπος είχε 116 “συμβιβασμούς” κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Συνολικά, η Risk Based Security λέει στο CNBC ότι υπήρξαν τουλάχιστον 40.650 data hacks από τις αρχές του 2010. Και ενώ πολλές ήταν μικρότερες παραβιάσεις δεδομένων, υπήρχαν μερικά μεγάλα hacks που πιθανόν να παραμείνουν τα μεγαλύτερα hacks των επόμενων χρόνων.

Η Identity Theft Resource Center δημοσίευσε μια κατάταξη με τις μεγαλύτερες παραβιάσεις δεδομένων που ανακοινώθηκαν από το 2010, με βάση τον αριθμό των λογαριασμών που έγιναν compromise. Η ITRC ταξινόμησε μόνο τις παραβιάσεις που μπορούσε να επιβεβαιώσει τον αριθμό των αρχείων που επηρεάστηκαν.

Ορισμένες εταιρείες, όπως η 7-Eleven, η WhatsApp και η Fortnite, ανέφεραν προβλήματα ασφαλείας κατά το παρελθόν έτος που θα μπορούσαν να έχουν επιδείξει εκατομμύρια δεδομένα πελατών, αλλά δεν αναφέρθηκε η έκταση των δεδομένων που είχαν χακαριστεί.

hacks

Ας ρίξουμε μια ματιά στα data hacks που θα μείνουν στην ιστορία ως τα μεγαλύτερα της τελευταίας δεκαετίας.

 1. UnderArmour (MyFitnessPal)
 • Σύνολο καταγραφών που χακαρίστηκαν: 143,6 εκατομμύρια
 • Ανακοινώθηκε: Μάρτιος 2018

Η εταιρία ενδυμάτων Fitness UnderAmour ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2018 ότι οι hacker είχαν πρόσβαση στη βάση δεδομένων backend για τη δημοφιλή διατροφή και την εφαρμογή fitness MyFitnessPal. Οι hackers ήταν σε θέση να ανακτήσουν τα ονόματα χρήστη, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους hashed κωδικούς πρόσβασης. Οι hashed κωδικοί πρόσβασης είναι κρυπτογραφημένοι, επομένως πρέπει να σπάσουν πριν μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν.

 1. Equifax
 • Σύνολο καταγραφών που χακαρίστηκαν: 147 εκατομμύρια
 • Ανακοινώθηκε: Σεπτέμβριος 2017

Η παραβίαση δεδομένων Equifax ήταν μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία. Η εταιρεία ανακοίνωσε την παραβίαση δεδομένων τον Σεπτέμβριο του 2017, αναφέροντας τελικά ότι επηρεάστηκαν 147 εκατομμύρια καταναλωτές, περίπου το 56% των Αμερικανών. Οι hackers μπόρεσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα ονόματα των ανθρώπων, τους αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, τις ημερομηνίες γέννησης, τους αριθμούς πιστωτικών καρτών και ακόμη και τους αριθμούς αδειών οδήγησης.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας για την παραβίαση, η Equifax αναγνώρισε ότι η εταιρεία ενημερώθηκε τον Μάρτιο ότι οι hackers θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν μια ευπάθεια στο σύστημά της, αλλά απέτυχαν να εγκαταστήσουν τα απαραίτητα patches.

Τον Ιούλιο, η Equifax συμφώνησε να πληρώσει 700 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει τις ομοσπονδιακές και κρατικές έρευνες για τον χειρισμό της μαζικής παραβίασης των δεδομένων.  Ένας εκπρόσωπος από την Equifax είπε κατά τη στιγμή της διευθέτησης ότι τα στοιχεία από την παραβίαση του 2017 δεν είχαν ακόμη ανακαλυφθεί προς πώληση στο dark web.

 1. Dubsmash
 • Σύνολο καταγραφών που χακαρίστηκαν: 161,5 εκατομμύρια
 • Ανακοινώθηκε: Φεβρουάριος 2019

Τον Φεβρουάριο, η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων βίντεο Dubsmash ανακοίνωσε ότι οι hacker έφεραν ονόματα κατόχων λογαριασμού, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και hasked κωδικούς πρόσβασης 162 εκατομμυρίων χρηστών.

Η παραβίαση συνέβη στην πραγματικότητα τον Δεκέμβριο του 2018, αλλά οι hackers ανακοίνωσαν ότι τα στοιχεία ήταν προς πώληση στο dark web τον Φεβρουάριο. Ήταν μέρος ενός data dump που περιλάμβανε πάνω από 600 εκατομμύρια λογαριασμούς από 16 ιστότοπους που είχαν χακαριστεί.

 1. Republican National Committee (Deep Root Analytics)
 • Σύνολο καταγραφών που χακαρίστηκαν: 198 εκατομμύρια
 • Ανακοινώθηκε: Ιούνιος 2017

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του κυβερνοχώρου βρήκαν πληροφορίες ψηφοφόρων 198 εκατομμυρίων Αμερικανών σε έναν προσβάσιμο από το κοινό server τον Ιούνιο του 2017. Αποδείχθηκε ότι η Ρεπουμπλικανική Εθνική Επιτροπή είχε προσλάβει την εταιρία marketing Deep Root Analytics, η οποία απέτυχε να κρατήσει τις πληροφορίες των ψηφοφόρων ασφαλείς.

Ο cloud server Deep Root ήταν προσβάσιμος δημοσίως για περίπου 12 ημέρες και περιείχε προσωπικές πληροφορίες για τους ψηφοφόρους, συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων σπιτιών, γενεθλίων, αριθμών τηλεφώνου και απόψεων σε πολιτικά θέματα.

 1. Zynga
 • Σύνολο καταγραφών που χακαρίστηκαν: 218 εκατομμύρια
 • Ανακοινώθηκε: Σεπτέμβριος 2019

Ο κατασκευαστής κινητών παιχνιδιών Zynga ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι ένας hacker είχε πρόσβαση στις πληροφορίες σύνδεσης στις 12 Σεπτεμβρίου των πελατών που παίζουν τα δημοφιλή παιχνίδια “Draw Something” και “Words with Friends”.

Εκτός από τα log-in credentials, ο hacker είχε πρόσβαση σε ονόματα χρηστών, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναγνωριστικά σύνδεσης, ορισμένα Facebook IDs, μερικούς αριθμούς τηλεφώνου και αναγνωριστικά λογαριασμού Zynga περίπου 218 εκατομμυρίων πελατών, οι οποίοι εγκατέστησαν εκδόσεις iOS και Android πριν από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019.

 1. Exactis
 • Σύνολο καταγραφών που χακαρίστηκαν: 340 εκατομμύρια
 • Ανακοινώθηκε: Ιούνιος 2018

Οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν είχαν ακούσει για την εταιρεία Exactis πριν από τον Ιούνιο του 2018, αλλά η εταιρεία είχε δημιουργήσει ήσυχα μια βάση δεδομένων που αποτελείται από προσωπικές πληροφορίες εκατοντάδων εκατομμυρίων Αμερικανών και επιχειρήσεων.

Αλλά αυτή η βάση δεδομένων χτίστηκε σε ένα μη ασφαλές server, όπως ανακάλυψε ο ερευνητής ασφαλείας Vinny Troia στις αρχές Ιουνίου του 2018. Η Exactis εξέθεσε περίπου 2 terabytes αξίας δεδομένων που περιελάμβαναν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διευθύνσεις κατοικίας, αριθμούς τηλεφώνου και άλλες προσωπικές πληροφορίες.

 1. Marriott (Starwood)
 • Σύνολο καταγραφών που χακαρίστηκαν: 383 εκατομμύρια
 • Ανακοινώθηκε: Νοέμβριος 2018

Τα ονόματα, οι διευθύνσεις, οι πληροφορίες επικοινωνίας και οι αριθμοί διαβατηρίων περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων που παρέμειναν σε ιδιοκτησία ξενοδοχείου του Starwood είχαν γίνει μέρος ενός μεγάλου hack ανέφεραν τα ξενοδοχεία Marriott το Νοέμβριο του 2018. Η Marriott απέκτησε την αλυσίδα ξενοδοχείων Starwood το 2016.

Η ομάδα δεδομένων της Marriott επιβεβαίωσε ότι η βάση δεδομένων κρατήσεων Guest Starwood – η οποία περιέχει έως και 500 εκατομμύρια λογαριασμούς – έχει υποστεί βλάβη και το hacking ενδέχεται να έχει συνεχιστεί από το 2014.

 1. Veeam
 • Σύνολο καταγραφών που χακαρίστηκαν: 445 εκατομμύρια
 • Ανακοινώθηκε: Σεπτέμβριος 2018

Δεν είναι καλό όταν μια εταιρεία διαχείρισης δεδομένων να κυκλοφορήσει η φήμη ότι κάνει κακή διαχείριση των δεδομένων των πελατών. Αλλά αυτό ακριβώς συνέβη με την Veeam που εδρεύει στην Ελβετία. Η εταιρεία δήλωσε ότι μία από τις “βάσεις δεδομένων μάρκετινγκ της ήταν εσφαλμένα ορατή σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους”.

Λόγω του “ανθρώπινου σφάλματος”, περίπου 445 εκατομμύρια εγγραφές που περιέχουν ονόματα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διευθύνσεις IP στη βάση δεδομένων ήταν ορατά για περίπου 10 ημέρες. Όμως η Veeam είπε ότι πολλά από αυτά τα αρχεία ήταν διπλότυπα και μόλις 4.5 εκατομμύρια μοναδικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατέληξαν να εκτίθενται.

 1. River City Media
 • Σύνολο καταγραφών που χακαρίστηκαν: 1,3 δισεκατομμύρια
 • Ανακοινώθηκε: Μάρτιος 2017

Μια εταιρεία email μάρκετινγκ, η River City Media, έγινε πρωτοσέλιδο το 2017 για διαρροή 1,4 δισεκατομμυρίων αρχείων. Η εταιρεία ρύθμισε εσφαλμένα ένα αντίγραφο ασφαλείας που τοποθετούσε κατά λάθος ολόκληρη τη βάση δεδομένων online, η οποία περιείχε λεπτομέρειες όπως διευθύνσεις IP, ονόματα και ακόμη και φυσικές διευθύνσεις.

Ο Chris Vickery, ερευνητής της MacKeeper, δήλωσε ότι κατά τη στιγμή της ανακάλυψης των παραβιάσεων δεδομένων η River City Media ήταν σε θέση να συγκεντρώσει τις πληροφορίες μέσω μιας διαδικασίας spam που περιελάμβανε την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπόσχεσης “πιστωτικών επιταγών, ευκαιριών εκπαίδευσης και κληρώσεων”.

 1. Yahoo!
 • Σύνολο καταγραφών που χακαρίστηκαν: πάνω από 3 δισεκατομμύρια
 • Ανακοινώθηκε: Σεπτέμβριος και Δεκέμβριος 2016

Επί του παρόντος, ο τίτλος για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων στην ιστορία πηγαίνει στην Yahoo. Η εταιρεία – την οποία η Verizon αποκάλυψε ότι ήταν θύμα πολλαπλών μεγάλων αχρήστων τα τελευταία χρόνια που εξέθεσαν τα ονόματα, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους αριθμούς τηλεφώνου και τις ημερομηνίες γέννησης πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι που χρησιμοποίησαν το Yahoo.

Το Yahoo δήλωσε στο κοινό το Σεπτέμβριο του 2016 ότι είχε σημειωθεί παραβίαση το 2014 που επηρέασε τουλάχιστον 500 εκατομμύρια λογαριασμούς. Ακολούθησε αυτή την ανακοίνωση με άλλη μια τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, που αναφέρει λεπτομερώς μια επίθεση το 2013 στο δίκτυό της, η οποία εξέθεσε τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο λογαριασμούς χρηστών.

Μετά την πώληση του Yahoo που έκλεισε το 2017, η Verizon σημείωσε ότι η επίθεση του 2013 επηρέασε και τα τρία δισεκατομμύρια των χρηστών της Yahoo. Η Yahoo τελικά συμφώνησε να καταβάλει 117,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει μια αγωγή κατηγορίας για το πώς χειρίστηκε τις επικοινωνίες γύρω από τα hacks.

Πηγή άρθρου: https://www.secnews.gr/

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Ιούλιος

9/7

Νέα μεγάλη αύξηση στην επεξεργαστική ισχύ του bitcoin mining δικτύου με αυτήν πλέον να ξεπερνάει ακόμα και τα 70EH/s κάτι που όπως αναφέραμε θα συνεχιστεί για όλο το 2019.

9/9

Το Bitstamp γίνετε το πρώτο μεγάλο ανταλλακτήριο που βάζει σε λειτουργία το δικό του node στο lightning network

12/7

Για πρώτη φορά πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει κάποια επίσημη δήλωση για το Bitcoin με τον Trump να δηλώνει φυσικά την πλήρη αντίθεση του στην ύπαρξη του ψηφιακού νομίσματος.

12/7

To μικρό σε όγκο συναλλαγών Ιαπωνικό ανταλλακτήριο Bitpoint δέχεται επίθεση hacker και χάνει Bitcoin και ψηφιακά νομίσματα αξίας πάνω από 32 εκατομμύρια δολάρια. Το ανταλλακτήριο μπαίνει σε καθεστώς εκκαθάρισης σύμφωνα με την σχετική Ιαπωνική νομοθεσία.

15/7

Οι αρχές της Κίνας κλείνουν παράνομο μεγάλο bitcoin mining farm που λειτουργούσε με ρευματοκλοπή μια αρκετά συνηθισμένη παράνομη δραστηριότητα στην χώρα κατάσχοντας το mining hardware, .

15/7

Ο υπουργός οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών προχωράει σε επίσημες δηλώσεις και δέχεται ερωτήσεις από δημοσιογράφους για τα ψηφιακά νομίσματα και το Bitcoin. Η επίσημη αυτή τοποθέτηση έρχεται μετά την ανησυχία που έχει προκαλέσει σε κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες η ανακοίνωση του facebook για την δημιουργία του δικού του εταιρικού ψηφιακού νομίσματος του libra και οι δηλώσεις του υπουργού επικεντρώνονται κυρίως σε αυτό χωρίς φυσικά το Bitcoin να μένει απέξω.

Οι αρνητικές αντιδράσεις για το libra θα συνεχιστούν για το υπόλοιπο του 2019, υπήρξε ακόμα και κλήση για ερωτήσεις στο κογκρέσο ενός από τους διαχειριστές του και στο τέλος του χρόνου οι περισσότεροι πλέον το θεωρούν ένα DOA project που είναι τελείως αδύνατο να υλοποιηθεί καθώς πλέον έχουν αποχωρήσει και οι μεγάλες εταιρείες που το είχαν αρχικά υποστηρίξει όπως paypal, mastercard etc.

18/7

Μια μέρα μετά την συνέντευξη τύπου του υπουργού οικονομικών ακολουθεί ακρόαση της επιτροπής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών για τα ψηφιακά νομίσματα που και αυτή έχει να κάνει κυρίως με το νέο εγχείρημα του facebook το εταιρικό ψηφιακό νόμισμα libra.

22/7

Το πρώτο χρηματιστήριο παραγώγων βασισμένο αποκλειστικά στο Bitcoin το Bakkt ξεκινάει την δοκιμαστική του λειτουργία.

24/7

Το Ιραν βάζει πρόσθετες χρεώσεις στις τιμολόγησης του ρεύματος που έχουν να κάνουν με το bitcoin mining καθώς η αυξημένη δραστηριότητα γύρω από το mining στο Bitcoin έχει φέρει στα όρια της το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Οι πολύ χαμηλές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος της χώρας έχουν προσελκύσει miners ακόμα και από το εξωτερικό.

27/7

Οι φορολογικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών στέλνουν εκατοντάδες ειδοποιητήρια για φορολογική συμμόρφωση σε πολίτες που είχαν εισοδήματα από το Bitcoin. Τα στοιχεία αυτά προήλθαν από το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο των Ηνωμένων Πολιτειών  το Coinbase όταν δικαστήριο της χώρας το ανάγκασε να συνεργαστεί με τις φορολογικές αρχές.

27/7

H νορβηγική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Nowergian ιδρύει το δικό της Bitcoin ανταλλακτήριο

 


Αύγουστος

1/8

Εξορύχτηκε πλέον το 85% των Bitcoin με τα υπόλοιπα 3.5 εκατομμύρια ψηφιακά νομίσματα να απομένουν να γίνουν mining τα επόμενα 122 χρόνια.

 

5/8

To square app ανακοινώνει τα οικονομικά στοιχεία του πρώτου εξάμηνου του 2019 που φανερώνουν πωλήσεις σε Bitcoin που ξεπερνούν τα 125 εκατομμύρια δολάρια.

10/8

Η τεχνολογική εταιρεία και μια από τις μεγαλύτερες του Bitcoin οικοσυστήματος η Blockstream ανακοινώνει ότι εισέρχεται στον χώρο του Bitcoin mining.

15/8

Οι φορολογικές αρχές της Νέας Ζηλανδίας στο φορολογικό δελτίο του Αυγούστου κατατάσσουν τις πληρωμές με Bitcoin προς μισθωτούς υπαλλήλους ως νόμιμες με εφαρμογή αυτής της οδηγίας από την 1 Σεπτέμβρη

20/8

Η Coinbase εξαγοράζει το bitcoin vault της Xapo το μεγαλύτερο vault σε αποθεματικά στον χώρο του Bitcoin.

24/8

Προβλήματα στο amazon cloud οδηγούν κυρίως ασιατικά ανταλλακτήρια να δεχθούν εντολές πώλησης του Bitcoin ακόμα και για 1 δολάριο δείχνοντας εμμέσως ότι σε αυτά τα ανταλλακτήρια μεγάλο μέρος του όγκου συναλλαγών τους πραγματοποιείτε από bot.

30/8

H Καναδική ψηφιακή πλατφόρμα για εμπορικά καταστήματα η Shopify δέχεται πληρωμές μέσω του lightning network

 


Σεπτέμβριος

2/9

Αποκαλύπτετε σοβαρό κενό ασφαλείας στο lightning network που υπό συνθήκες μπορεί ο επιτιθέμενος μπορεί να κλέψει τα Bitcoin που βρίσκονται στα κανάλια του. Το κενό διορθώνετε άμεσα αλλά λίγες μέρες μετά γίνετε η πρώτη επίθεση σε node που δεν είχαν αναβαθμίσει.

3/9

Τούρκικο Bitcoin ανταλλακτήριο γίνετε χορηγός σε ομάδα της πρώτης κατηγορίας του πρωταθλήματος της γείτονος χώρας και πλέον οι φανέλες καθώς και οι έδρα της κοσμούν οι καταχωρίσεις για το ψηφιακό νόμισμα.

8/9

Η επεξεργαστική ισχύ του Bitcoin δικτύου συνεχίζει την ανοδική της πορεία και πλέον ξεπερνάει τα 80ΕΗ/s

17/9

Σχεδόν 10 μέρες μετά η επεξεργαστική ισχύ του mining δικτύου κάνει άλμα 10EH/s ξεπερνώντας πλέον τα 90EH/s

23/9

To χρηματιστήριο παραγώγων βασισμένων αποκλειστικά στην ισοτιμία του Bitcoin το Bakkt ξεκινάει και επίσημα την λειτουργία. Το χρηματιστήριο συμφερόντων της διαχειρίστριας εταιρείας του χρηματιστήριου της Νέας Υόρκης ξεκινάει με ένα τελείως αναιμικό όγκο συναλλαγών αλλά προς τα τέλη του χρόνου και λόγου της μεγάλη μεταβλητότητας της ισοτιμίας του Bitcoin το χρηματιστήριο πραγματοποιεί εκατομμύρια δολάρια σε καθημερινές συναλλαγές.

27/9

To νέο lightning app fold συγκεντρώνει 2.5 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές

 


Οκτώβριος

9/10

Η γαλλική εταιρεία με τεχνολογικές λύσεις αποκλειστικά γύρω από το lightning network η Acinq συγκεντρώνει 8 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές.

19/10

Δημιουργείτε το Block 600.000. To block το βρίσκει το mining farm Bitfury. Πλέον  το halving απέχει μόνο λίγους μήνες.

20/10

Η HTC παρουσιάζει ένα κινητό χαμηλού κόστους που φέρει ενσωματωμένο ένα bitcoin full node καθώς και ένα ασφαλές Bitcoin wallet.

24/10

Το Bitcoin mining network ξεπερνάει το ορόσημο των 100EH/s σε επεξεργαστική ισχύ.

 

24/10

H νέα έκδοση του Opera broswer έρχεται με ενσωματωμένο Bitcoin και ethereum wallet.

26/10

Ανταλλακτήριο της Ελβετίας βγάζει ως διαφημιστικό ένα Bitcoin tram στους δρόμους της Ζυρίχης 

26/10

Σημειώνετε η τέταρτη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος στην ισοτιμία του Bitcoin καθώς μέσα σε μόλις 24 ώρες το Bitcoin κερδίζει ένα 42% σπάζοντας για άλλη μια φορά το φράγμα των 10.000 δολαρίων. Λίγες μέρες μετά θα έρθει ξανά η διόρθωση ενώ τον Δεκέμβριο θα υπάρξει πτώση που θα αγγίξει ακόμα και το όριο των 6.000 δολαρίων.

 


Νοέμβριος

21/11

Ο κατασκευαστής mining hardware με έδρα την Κίνα η Canaan είναι η πρώτη εταιρεία του είδους που εισάγετε στο χρηματιστήριο τεχνολογίας της Νέας Υόρκης Nasdaq

 


Δεκέμβριος

1/12

Περνάει από την γερμανική βουλή νέο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τα ψηφιακά νομίσματα και κυρίως τα ανταλλακτήρια τους. Τα ανταλλακτήρια για να συνεχίσουν την συνεργασία τους με τις εγχώριες τράπεζες θα πρέπει να πάρουν νέα ειδική άδεια.

4/12

Το ανταλλακτήριο Bitifinex είναι το πρώτο μεγάλο ανταλλακτήριο που ενσωματώνει την μεταφορά από και προς την πλατφόρμα bitcoin μέσω του lightning network.

10/12

To Bakkt ανακοινώνει δύο νέα συμβόλαια διαπραγμάτευσης για την πλατφόρμα του που αφορούν το Bitcoin.

13/12

Η SpaceChain στέλνει το πρώτο Bitcoin wallet στο διάστημα και συγκεκριμένα στον διεθνή διαστημικό σταθμό καθιστώντας με αυτό τον τρόπο σχεδόν αδύνατη την παραβίαση του καθώς το ένα κλειδί από το multisig wallet βρίσκεται στον διαστημικό σταθμό.

20/12

Το ανταλλακτήριο kraken εξαγοράζει την over the counter πλατφόρμα πώλησης Bitcoin της Circle με την Circle την άλλοτε μεγάλη εταιρεία στον χώρο του Bitcoin ουσιαστικά να εγκαταλείπει το ψηφιακό νόμισμα και να στρέφεται πλέον προς τα stable coins IOU βασισμένα σε δολάρια, ευρω.

 


 

Αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα του 2019 γύρω από το Bitcoin αλλά και γενικά γύρω από τα ψηφιακά νομίσματα που επηρέασαν σημαντικά το ίδιο το ψηφιακό νόμισμα.

To 2020 εκ το πραγμάτων είναι μια πολύ σημαντική χρονιά καθώς έχουμε το ιστορικό γεγονός της μείωσης παραγωγής του Bitcoin ανά block στο μισό το λεγόμενο halvening που αναμένετε να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο με Μάιο.

Την χρονιά αυτή είναι σίγουρο ότι θα δούμε τις πρώτες προσπάθειες νέας μεγάλης τεχνολογικής αναβάθμισης του ψηφιακού με την παρουσίαση των schnorr ψηφιακών υπογραφών ενώ αναμένετε η ενσωμάτωση του lightning network σε wallet και ανταλλακτήρια που θα εκμηδενίσει τελείως το κόστος μεταφοράς Bitcoin.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η συναρπαστική τεχνολογική επανάσταση που λέγετε Bitcoin συνεχίζεται και μαζί της συνεχίζεται και αυτό το συναρπαστικό τεχνολογικό ταξίδι.

Καλή Χρονιά! 🙂

The post Ανασκόπηση 2019 (part 2) appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Της Καλλιρρόης Γραμμένου*

Οι επισκέπτες ιστοσελίδων βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με δυσνόητες, πυκνογραμμένες πολιτικές απορρήτου και ρυθμίσεις cookies.

Οι περισσότεροι χρήστες δεν έχουν τις τεχνικές γνώσεις να αξιολογήσουν εάν μία ιστοσελίδα συμμορφώνεται προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και εάν έχουν πραγματική ή κατ’ επίφαση επιλογή ως προς την τοποθέτηση cookies και την παρακολούθηση της διαδικτυακής συμπεριφοράς και των προτιμήσεών τους.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή του επισκέπτη μίας ιστοσελίδας. Πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της χρηστικότητας ή της λειτουργικότητας ιστοσελίδων/ εφαρμογών.

Η θέση σε ισχύ του GDPR (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) περιπλέκει ακόμα περισσότερο το τοπίο και δημιουργεί συχνά απορίες και σημεία σύγχυσης.

Η Γαλλική αρχή προστασίας δεδομένων (CNIL) και η Ισπανική Αρχή, με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσαν και το δικαστήριο της ΕΕ, με την σημαντική απόφαση Planet 49 GmbH (υπόθεση C-673/17) παρέχουν χρήσιμες διευκρινίσεις ως προς τις απαιτήσεις συγκατάθεσης των χρηστών για την αποθήκευση cookies στον εξοπλισμό τους.

Παρακάτω επιχειρούμε να εξηγήσουμε με απλό τρόπο τη σύζευξη του κανονισμού GDPR και της οδηγίας ePrivacy αλλά και να δώσουμε κάποιες ενδείξεις στους χρήστες σχετικά με την κατανόηση και την ορθότητα των πολιτικών cookies που χρησιμοποιούν οι πάροχοι ιστοσελίδων.

 • Οδηγία ePrivacy και GDPR

Η εγκατάσταση και η χρήση «cookies» ρυθμίζεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 3471/2006 (ο οποίος μετέφερε στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία ePrivacy2002/58/ΕΚ (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, γνωστή ως “cookies directive”).

Η βασική αρχή είναι ότι η εγκατάσταση και χρήση cookies επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη.

Υπάρχει μία λανθασμένη αντίληψη ότι όλες οι ρυθμίσεις απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων των cookies, ανάγονται μόνο στον GDPR. Το δικαστήριο της ΕΕ στην απόφαση Planet 49 αναφέρεται επίσης στην οδηγία ePrivacy 2002/58

Σκοπός της οδηγίας είναι η προστασία της ιδιωτικής σφαίρας των χρηστών, ανεξαρτήτως εάν συλλέγονται ή όχι προσωπικά δεδομένα μέσω τεχνολογιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Είναι σημαντικό να κάνουμε την εξής διάκριση:

 • Η οδηγία ePrivacy (cookies directive) ρυθμίζει τον δίαυλο επικοινωνίας (ηλεκτρονική επικοινωνία). Ο κανόνας σχετικά με τη λήψη συγκατάθεσης για την τοποθέτηση cookies εφαρμόζεται ανεξαρτήτως εάν γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή όχι. 
 • Ο ΓΚΠΔ (GDPR) ρυθμίζει τις νομικές βάσεις για τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ορίζει την έννοια της συγκατάθεσης. Ο Κανονισμός ορίζει ότι η συγκατάθεση δεν μπορεί να είναι ελεύθερη εάν για την παροχή υπηρεσίας ζητείται συγκατάθεση που δεν είναι αναγκαία για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Ως πρακτικό παράδειγμα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την περίπτωση ιστοσελίδας η οποία ζητά συγκατάθεση του επισκέπτη για τη χρήση cookies, ενημερώνοντάς τον ότι με τη συγκατάθεσή του αυτή συμφωνεί επίσης στη χρήση των στοιχείων του για επιπλέον σκοπούς, πλην της ζητηθείσας υπηρεσίας (bundled consent).

Ο GDPR ορίζει με σαφήνεια την έννοια της έγκυρης συγκατάθεσης στο άρθρο 7. Επιπλέον, στην αιτιολογική σκέψη 32 του GDPR, αναφέρεται ότι « Η συγκατάθεση θα πρέπει να παρέχεται με σαφή θετική ενέργεια η οποία να συνιστά ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει ένδειξη της συμφωνίας του υποκειμένου των δεδομένων  υπέρ των δεδομένων που τον αφορούν. […] η σιωπή, τα προσυμπληρωμένα τετραγωνίδια ή η αδράνεια δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συγκατάθεση.»

 • Το τέλος του soft opt-in

Μέχρι σήμερα, το τοπίο σχετικά με τη χρήση των cookies και τις ρυθμίσεις απορρήτου των ιστοσελίδων (sites) ήταν νεφελώδες και διόλου ξεκάθαρο. Αυτό οφειλόταν στις διαφορές ως προς τη μεταφορά της οδηγίας ePrivacy στο εσωτερικό δίκαιο κάθε χώρας της ΕΕ αλλά και στην ανοχή που επεδείκνυαν κάποιες αρχές προστασίας δεδομένων σε χώρες όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία στη σιωπηρή συγκατάθεση (το επονομαζόμενο “soft opt-in”). 

 • Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Όταν ο χρήστης επισκέπτεται μία ιστοσελίδα για πρώτη φορά, στο επάνω ή στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει ένα cookie banner. Κλείνοντας το ή συνεχίζοντας την επίσκεψη στην ιστοσελίδα (χωρίς καμία περαιτέρω δήλωση), συνάγεται ότι ο χρήστης συναινεί σιωπηρά, άρα αποδέχεται την χρήση των cookies. Πολλές ιστοσελίδες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα.

Παράδειγμα: Cookie banner σε site με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Με τη συνέχιση της πλοήγησης αποδέχεστε τη χρήση των cookies».

Η Γαλλική αρχή CNIL ανακοίνωσε ότι αυτή η πρακτική δεν είναι πλέον συμβατή με τον κανονισμό GDPR διότι η σιωπηρή συγκατάθεση δεν είναι έγκυρη.

Εντούτοις, η CNIL όρισε μεταβατική περίοδο 12 μηνών ώστε οι πάροχοι ιστοσελίδων να προσαρμόσουν κατάλληλα τις ρυθμίσεις cookies.

Αυτό οφείλεται επίσης στο ότι ο κανονισμός ePrivacy δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ και παραμένουν σημαντικές αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή της οδηγίας ePrivacy στο δίκαιο κάθε κράτους μέλους της ΕΕ. Με τη θέση σε ισχύ του κανονισμού ePrivacy, θα ισχύει ένα ενιαίο καθεστώς για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, επομένως οι πάροχοι ιστοσελίδων θα πρέπει να υπαχθούν σε ομοιογενές καθεστώς συμμόρφωσης ως προς την χρήση cookies. Η γαλλική αρχή αποφάσισε να μην περιμένει τη θέση σε ισχύ του επερχόμενου κανονισμού ePrivacy προκειμένου να επιβάλλει τη συμμόρφωση των παρόχων ιστοσελίδων με ενιαία πρότυπα ρυθμίσεων απορρήτου.

 • Τι πρέπει να ελέγχουν οι χρήστες προκειμένου να καταλάβουν αν μία ιστοσελίδα εφαρμόζει σωστά τη νομοθεσία για τα cookies;

Σύμφωνα με τις τελευταίες νομολογιακές εξελίξεις και τις κατευθυντήριες γραμμές διαφόρων Αρχών προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (με πιο πρόσφατες της οδηγίες της Ισπανικής Αρχής), οι επισκέπτες ιστοσελίδων πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα εξής προκειμένου να αποφύγουν την τοποθέτηση ανεπιθύμητων cookies και να προσαρμόσουν τις παραμέτρους απορρήτου όπως επιθυμούν:

-Δεν απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη μόνο για τα λειτουργικά cookies (functional cookies) που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, για την εκτέλεση ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας. Χωρίς τη χρήση λειτουργικών cookies είναι αδύνατη η περιήγηση του επισκέπτη στην ιστοσελίδα.

-Για τα υπόλοιπα είδη cookies (πλην των λεγόμενων functional cookies) απαιτείται ενημέρωση του χρήστη και παροχή δυνατότητας να συγκατατεθεί ρητά, με ρητή και  θετική ενέργεια (επιλέγοντας ο ίδιος το αντίστοιχο τετραγωνίδιο) ή να αρνηθεί την τοποθέτηση των cookies στον υπολογιστή του (παροχή επιλογών ανά κατηγορία cookies και όχι για όλα αδιακρίτως).

-Η ιστοσελίδα θα πρέπει να παρέχει ενημέρωση στον χρήστη όχι μόνο σχετικά με τα cookies που τοποθετεί στον υπολογιστή του χρήστη (“First Party” Cookie) αλλά και σχετικά με τα cookies από Τρίτα Μέρη (third-party cookies) κυρίως για τους σκοπούς συμπεριφορικής διαφήμισης (Online behavioural advertising – OBA). Κάθε ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί συμπεριφορική διαφήμιση οφείλει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την συλλογή και την χρήση δεδομένων, τις οποίες οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσουν με ευχέρεια.

         Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ισπανικής Αρχής, πληροφορίες σχετικά με cookies από Τρίτα Μέρη μπορούν να παρέχονται με αναπτυσσόμενη λίστα (drop-down) ή με αναδυόμενο κείμενο (pop-up).

-Οι επισκέπτες ιστοσελίδας πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην τοποθέτηση cookies κατά τρόπο ρητό και σαφή, δηλαδή με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια (π.χ. με συμπλήρωση τετραγωνιδίου). Κατά συνέπεια, τυχόν προσυμπληρωμένα τετραγωνίδια δεν συνεπάγονται ότι ο χρήστης συναινεί νομίμως στην επεξεργασία, διότι η συγκατάθεσή του δεν είναι ελεύθερη ούτε ρητή (Απόφαση Δικαστηρίου ΕΕ, Planet49 GmbH, σκέψεις 62, 63).

    Συνεπώς, προεπιλεγμένο τετραγωνίδιο το οποίο οι χρήστες πρέπει να απο-επιλέξουν προκειμένου να αρνηθούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους δεν είναι συμβατό προς τον κανονισμό GDPR ούτε προς την οδηγία ePrivacy.

-Η πολιτική cookies πρέπει να παρουσιάζεται ευκρινώς και με απλή γλώσσα στην ιστοσελίδα. Η πολιτική πρέπει να περιγράφει με εύληπτο τρόπο τις διαθέσιμες ρυθμίσεις απορρήτου, καθώς και να παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα επιλογής των ρυθμίσεων απορρήτου ανά σκοπό, χωρίς προεπιλεγμένες από τον πάροχο ρυθμίσεις (αρχή της διαφάνειας).

-Οι πληροφορίες τις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να παρέχει στον επισκέπτη της ιστοσελίδας περιλαμβάνουν τη διάρκεια λειτουργίας των cookies καθώς και το εάν τρίτοι πάροχοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα cookies (Απόφαση Δικαστηρίου ΕΕ, υπόθεση Planet49 GmbH). 

 • Άλλα στοιχεία που πρέπει να προσέχουν οι χρήστες

Α) Λήψη ξεχωριστής συγκατάθεσης ανά σκοπό επεξεργασίας

Ο χρήστης πρέπει να ελέγχει εάν το αίτημα για λήψη συγκατάθεσης είναι χωριστό ανά σκοπό επεξεργασίας.

Παράδειγμα: ιστοσελίδα ζητά από τον χρήστη να επιλέξει τετραγωνίδιο για να κατεβάσει μία εφαρμογή στο κινητό ή στον υπολογιστή του και ταυτόχρονα τον ενημερώνει ότι με τη συγκατάθεση αυτή συμφωνεί επίσης σε περαιτέρω χρήση των στοιχείων του για διαφημιστικούς σκοπούς. Εν προκειμένω, η συγκατάθεση δεν είναι ελεύθερη, ούτε συγκεκριμένη, διαβαθμισμένη και ελεύθερα ανακλητή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η συγκατάθεση δίνεται για περισσότερους σκοπούς επεξεργασίας οι οποίοι δεν είναι διακριτοί και η άρνηση του χρήστη να δεχτεί την περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς marketing, τον αποκλείει από την πρόσβαση στην εφαρμογή (bundled consent).

Επομένως οι χρήστες πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι μία λήψη συγκατάθεσης πρέπει να αντιστοιχεί σε έναν ευδιάκριτο σκοπό.

Β) Cookie walls

Το Δικαστήριο της ΕΕ στην πρόσφατη απόφαση Planet49 δεν ανέλυσε τη συμβατότητα των cookie walls προς τον κανονισμό GDPR. Ωστόσο, η Ολλανδική αρχή προστασίας δεδομένων διευκρίνισε ότι τα cookie walls δεν είναι συμβατά με τον GDPR.

 • Πώς λειτουργούν τα cookie walls;

Τα cookie walls αρνούνται στον επισκέπτη την πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα, εάν εκείνος δεν συγκατατεθεί στην εγκατάσταση λογισμικού παρακολούθησης (tracking) ή άλλων ψηφιακών μεθόδων για στοχευμένη διαφήμιση.

Σε αυτή την περίπτωση, οι επισκέπτες ιστοσελίδας εξαναγκάζονται να αποδεχτούν τη χρήση τους προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό της. Συνεπώς, δεν υπάρχει ρητή και ελεύθερη συγκατάθεση κατά την έννοια του GDPR.

Γ) Soft opt-in

Όταν μία ιστοσελίδα ενημερώνει τον επισκέπτη ότι με την πλοήγησή του αποδέχεται τα cookies, δεν του δίνει τη δυνατότητα να λάβει γνώση και να δεχτεί ή να απορρίψει τη χρήση τους. Έτσι, δίνεται άδεια σε τρίτους παρόχους να εγκαταστήσουν cookies αλλά και να παρέχουν διαφημιστικό περιεχόμενο χωρίς κανέναν έλεγχο και συγκατάθεση από τον ίδιο τον χρήστη. 

 • Η κούραση των χρηστών

Δεδομένου ότι δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ ο κανονισμός ePrivacy, δεν έχει αναληφθεί συντονισμένη δράση από όλες τις αρχές προστασίας δεδομένων.  Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (“ΑΠΔΠΧ”), πραγματοποίησε στις αρχές του 2019 ελέγχους σε 65 ιστοσελίδες και διαπίστωσε χαμηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τον κανονισμό. 

Μένει να δούμε εάν οι υπόλοιπες αρχές προστασίας δεδομένων θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της γαλλικής αρχής CNIL και θα παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θα συμβάλλουν στη συμμόρφωση των παρόχων ιστοσελίδων με τις απαιτήσεις του GDPR και της οδηγίας ePrivacy.

Οι χρήστες πρέπει επίσης να αντιληφθούν ότι η πρόσβαση σε πολιτικές απορρήτου που είναι γραμμένες με απλό και κατανοητό τρόπο έχει ως σκοπό το σεβασμό της αρχής της διαφάνειας ως προς τη χρήση των δεδομένων τους, καθώς και την εξατομίκευση των προτιμήσεων απορρήτου, ούτως ώστε να μην εκτίθενται σε συστηματική παρακολούθηση και ανεπιθύμητη διαφήμιση. 

Οι μη εξοικειωμένοι χρήστες συχνά δυσανασχετούν με τον αριθμό των ενεργειών που απαιτούνται ώστε να παρέχουν συγκατάθεση και θεωρούν τη διαδικασία ανώφελη (consent fatigue). Είναι ωστόσο χρήσιμο να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να αποφύγουν την εγκατάσταση cookies από τρίτους παρόχους και το να εκθέτουν τις προτιμήσεις τους προς διαφημιστική εκμετάλλευση, χωρίς κανέναν έλεγχο και λογοδοσία. Σε ιστοσελίδα η οποία έχει διαμορφώσει σωστά τις ρυθμίσεις για τα cookies, η διαδικασία αυτή δε διαρκεί πολύ και αρκούν μερικά κλικ από τον χρήστη.

Σε περίπτωση που ο χρήστης εντοπίσει ότι μία ιστοσελίδα δε συμμορφώνεται με το  ρυθμιστικό πλαίσιο για τα cookies, μπορεί να προσφύγει στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν πρόκειται για ελληνική ιστοσελίδα, μπορεί να προσφύγει στην ελληνική ΑΠΔΠΧ.

*Η Καλλιρρόη Γραμμένου, LL.M., CIPP/E, είναι δικηγόρος Αθηνών, απόφοιτος της Νομικής σχολής του Α.Π.Θ., με LL.M. στο δίκαιο της ΕΕ από τα πανεπιστήμια Λουξεμβούργου/Nancy II. Έχει διατελέσει DPO και νομικός σύμβουλος του εκτελεστικού οργανισμού της ΕΕ CHAFEA. Έχει εργαστεί ως δικηγόρος και σύμβουλος προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα και στο Λουξεμβούργο.

Πηγή άρθρου: https://www.homodigitalis.gr/posts/4672

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ) σας προσκαλούν την Τρίτη 14/01/2020 στις 17:00 ( Στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΔΥΤΕ, Κηφισίας 7, 2ος όροφος) στη διάλεξη-συζήτηση με θέμα:
“Βασικοί κανόνες συμμετοχής σε έργα ΕΛ/ΛΑΚ”
με ομιλητή τον Αλέξιο Ζάβρα,  Senior Open Source Compliance Engineer της Intel

Η παρουσίαση 

Στην εποχή μας  όπου το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) αποτελεί αναπόσπαστο — αν όχι και το κύριο —  τμήμα οποιουδήποτε λογισμικού, κάθε οργανισμός, ίδρυμα και εταιρεία καλείται να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις διαδικτυακές κοινότητες που είναι σχετικές με το λογισμικό που παράγει ή χρησιμοποιεί.  Η παρουσίαση θα αναλύσει τις σχετικές διεθνείς πρακτικές και κάποιες εμπειρίες από την ανάπτυξη και τελειοποίηση διαδικασιών σχεδιασμένων ώστε να είναι διαφανείς και επεκτάσιμες. Τα αντληθέντα διδάγματα μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε φορέα που ασχολείται με λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Ο ομιλητής

Ο Αλέξιος Ζάβρας είναι ο Senior Open Source Compliance Engineer της Intel. Ασχολείται με το ΕΛ/ΛΑΚ απ’ το 1983 και δραστηριοποιείται σε πολλές κοινότητες του χώρου. Έχει διδακτορικό στην Επιστήμη των Υπολογιστών, έχοντας φοιτήσει στο ΕΜΠ και στο University of Wisconsin – Madison.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ, οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα ενημερωθείτε ώστε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας.

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το 2019 μια σχετική ήσυχη χρονιά για το Bitcoin καθώς δεν υπήρξαν τα δραματικά γεγονότα και οι εσωτερικές διαμάχες που χαρακτήρισαν τις χρονιές του 2017 και 2018 αλλά ούτε και οι μεγάλες διακυμάνσεις στην ισοτιμία του αν και από τις αρχές του χρόνου το ψηφιακό νόμισμα έχει κερδίσει σε αξία πάνω από 100%. Αυτό αποτυπώθηκε και στο market share σε σχέση με τα υπόλοιπα ψηφιακά νομίσματα καθώς ξεπέρασε το 70% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του crypto space.

Πλέον το Bitcoin θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει μπει σε μια σταθερή τεχνολογική πορεία περνώντας στο στάδιο της ωρίμανσης του καθώς έχει γίνει defacto παγκοσμίως αποδεκτό από κυβερνήσεις αλλά και από τον ευρύτερο τεχνολογικό χώρο σαν κάτι που ήρθε για να μείνει.  Το Bitcoin έχει πλέον καθιερωθεί στην συνείδηση όλων ως το πρώτο πραγματικά αποκεντρωμένο νόμισμα που όπως και το internet όχι μόνο δεν ελέγχεται από καμία κεντρική αρχή αλλά είναι και δύσκολη η απαγόρευση του.

To 2019 ξεκίνησε και η προσπάθεια ρύθμισης του ψηφιακού νομίσματος κυρίως των ανταλλακτήριων του με νομοθετικές προτάσεις από διάφορες χώρες στον κόσμο ενώ προς το τέλος της χρονιάς παρουσιάστηκε και ένα πρώτο προσχέδιο για την ρύθμιση του ψηφιακού νομίσματος από την Ευρωπαική Ενωση.

Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του 2019 γενικά στον χώρο των ψηφιακών νομισμάτων ήταν η παρουσίαση του πρώτου εταιρικού ψηφιακού νομίσματος και της πρώτης προσπάθειας ενός τεχνολογικού κολοσσού να μπει στα χωράφια των κεντρικών τραπεζών. Το facebook παρουσίασε το ψηφιακό νόμισμα libra και το όραμα του να δημιουργήσει ένα ψηφιακό σύστημα πληρωμών για την πάνω από 500 εκατομμύρια βάση χρηστών του σε όλο τον κόσμο. Φυσικά οι αντιδράσεις από τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες ήταν τελείως εχθρικές και πλέον το libra θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα project που μάλλον δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα άλλο ένα στοιχείο που δείχνει την αναγκαιότητα της αποκέντρωσης ενός ψηφιακού νομίσματος για την επιβίωση του.

Στο χώρο του mining είχαμε μεγάλη αύξηση της επεξεργαστικής ισχύς του δικτύου ξεπερνώντας ακόμα και το ορόσημο των 100 EH/s. Χαρακτηριστικό των μεγάλων αλλαγών στον τόσο ρευστό χώρο του Bitcoin mining ήταν τα σοβαρά οικονομικά και εσωτερικά προβλήματα μιας από τις ποιο ιστορικές εταιρείες, της Bitmain ενώ παράλληλα αναδύθηκαν νέα mining pool στην Κίνα όπως το Poolin που πλέον κατέχει την πρώτη θέση σε επεξεργαστική ισχύ στο δίκτυο καθώς και νέες εταιρείες δημιουργίας asic επεξεργαστών ανταγωνιστικές στους παραδοσιακούς κατασκευαστές του χώρου.  H Canaan ήταν και η πρώτη bitcoin mining εταιρεία που εισηχθεί στο χρηματιστήριο τεχνολογίας της Νέας Υόρκης  Nasdaq.

Αλλά και το πρώτο χρηματιστήριο παραγώγων βασισμένων αποκλειστικά στο Bitcoin το Bakkt, συμφερόντων της διαχειρίστριας εταιρείας του χρηματιστήριου της Νέας Υόρκης, ξεκίνησε και επίσημα την δραστηριότητα του.

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε και την συμπαράσταση που δέχθηκε το ανώνυμο μέλος της Bitcoin κοινότητας ο Hodlnaut όταν μηνύθηκε από τον γνωστό πλέον hoaxer  Craig Wright κάτι που δείχνει ότι το Bitcoin παραμένει μια ψηφιακή τεχνολογία με μια ισχυρή διαδικτυακή κοινότητα που το υποστηρίζει.

Ας δούμε όπως αναλυτικά τα γεγονότα για το 2019:

 


Ιανουάριος

1/1

Στις αρχές του χρόνου το χρηματιστήριο παραγώγων βασισμένων στο Bitcoin το Bakkt ανακοινώνει την χρηματοδότηση του με 182 εκατομμύρια δολάρια. Θα περάσει πάντως σχεδόν ένας χρόνος μέχρι να πάρει αδειοδότηση και να ξεκινήσει την λειτουργία του.

3/1

H φρενίτιδα του 2017 της Ιαπωνίας με το Bitcoin δείχνει να μειώνετε με τις τεχνολογικές εταιρείας της χώρας να ακυρώνουν τα μεγαλεπήβολα σχέδια τους που είχαν κάνει πάνω στο ψηφιακό νόμισμα κάτι που ήρθε ως συνέπεια της μεγάλης διόρθωσης της ισοτιμίας  που ξεκίνησε στα τέλη του 2017 και συνεχίστηκε για όλο το 2018 και αρχές του 2019.

Την συγκεκριμένη μέρα η τεχνολογική διαδικτυακή εταιρεία της Ιαπωνίας η DMM ανακοίνωσε ότι σταματάει την δραστηριότητα της στο Bitcoin mining. Πρόσθετα η DMM ανακοίνωσε ότι ακυρώνει και τα σχέδια της για δημιουργία Bitcoin ανταλλακτήριου αλλά παραμένει μέχρι και σήμερα η πλατφόρμα της όπου πουλάει απευθείας ψηφιακά νομίσματα.

H ανακοίνωση αυτή ήρθε λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση μιας άλλης τεχνολογικής εταιρείες της Ιαπωνίας της GMO ότι αποσύρετε από το Bitcoin mining.

Η DMM είναι γνωστή και για τα μεγάλα της διαφημιστικά με θέμα το Bitcoin σε κεντρικούς δρόμους του Tokyo όπως στην διάβαση της Shibuya.

 

 

 

3/1

Στις 3 του μήνα το Bitcoin κλείνει τα 10 χρόνια λειτουργίας του καθώς είναι η μέρα που το 2009 o Satoshi Nakamoto εκκινεί το blockchain  σύστημα του Bitcoin και δημιουργεί το genesis block.

7/1

Εμφανίζεται ένα νέο street art στους δρόμους του Παρισιού με τον καλλιτέχνη δημιουργό του @pascalboyart να ανακοινώνει στο reddit ότι στο έργο κρύβετε το ποσό των 0.26btc για όποιον καταφέρει και το αποκρυπτογραφήσει. Μια βδομάδα αργότερα ένας ανώνυμος χρήστης ανακοινώνει ότι αποκρυπτογράφησε το puzzle κερδίζοντας τα Bitcoin.

To street art είναι μια σύγχρονη εκδοχή προσαρμοσμένη στο κίνημα των κίτρινων γιλέκων του κλασικού πίνακα της Γαλλικής επανάστασης “Liberty Leading the People”.

7/1

H Overstock είναι η πρώτη εταιρεία που ανακοινώνει ότι θα πληρώσει την φορολογία της με Bitcoin εκμεταλευόμενη την σχετική νομοθεσία της πολιτείας του Ohio.

14/1

Γίνετε γνωστό ότι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο του Bitcoin mining η Bitmain αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα . Tα προβλήματα της εταιρείας θα συνεχιστούν για όλο το 2019 με έντονες εσωτερικές διαμάχες μεταξύ των founder με αποχωρήσεις και μηνύσεις ενώ προς τα τέλη του 2019 η εταιρεία είδε νοεμφανιζόμενα mining pool στη Κίνα να παίρνουν την πρωτοκαθεδρία που είχε για χρόνια στον χώρο του Bitcoin mining.

Tα οικονομικά προβλήματα της Bitmain οφείλονται κυρίως στο αποτυχημένο εγχείρημα της να υποστηρίξει το bcash fork του Bitcoin. Η εταιρεία είχε επενδύσει εκατομμύρια δολάρια αγοράζοντας το 2017 κοντά στο 1 εκατομμύριο bcash token με ανυπολόγιστες οικονομικές ζημιές όταν το συγκεκριμένο ψηφιακό νόμισμα έχασε πάνω από το 95% της αξίας του.

21/1

Tα bitcoin ATM σε όλον τον κόσμο είναι πλέον πάνω από 4000

24/1

H CBoe αποσύρει την αίτηση της για το Bitcoin ETF. Λίγες μέρες μετά η CBoe θα κάνει νέα βελτιωμένη αίτηση για ETF.

 


Φεβρουάριος

2/2

To ανταλλακτήριο ψηφιακών νομισμάτων QuadrigaCX μπαίνει σε καθεστώς χρεοκοπίας καθώς ο founder του και μοναδικός διαχειριστής των private key των cold wallet του ανταλλακτηρίου φημολογείται ότι πέθανε στην Ινδία καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση στα ψηφιακά νομίσματα που υπήρχαν σε αυτά τα wallet. Από την πρώτη στιγμή υπήρχαν υποψίες ότι ο θάνατος του ήταν σκηνοθετημένος ενώ αυτές έγιναν περισσότερο βέβαιες όταν μέρες μετά άρχισαν να μετακινούνται σε εξωτερικές διευθύνσεις τα υποτιθέμενα παγωμένα ψηφιακά νομίσματα . Μέχρι και σήμερα είναι άγνωστο αν ο founder του ανταλλακτηρίου είναι εν ζωή ενώ οι περισσότεροι μιλούν για exit scam με κλοπή ψηφιακών νομισμάτων αξίας πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια.

4/2

Η ισοτιμία του Bitcoin συνεχίζει την καθοδική της πορεία που ξεκίνησε προς τα τέλη του 2017 και πλέον είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια bear market καθώς έχει σπάσει τις 411 μέρες συνεχιζόμενης πτώσης.

6/2

Βρισκόμαστε πλέον στην κοινοτική φρενίτιδα του lightning torch ενός ιδιότυπου ψηφιακού μαραθώνιου έμπνευσης του ανώνυμου χρήστη Hodlnaut με την μόνη υποχρέωση να περνάει από χρήστη σε χρήστη μέσω του lightning network ψηφιακά satoshi την μικρότερη ψηφιακή μονάδα του Bitcoin. Ο μαραθώνιος αυτός θα κρατήσει για μήνες ενώ θα γίνουν σημαντικά γεγονότα όπως η μεταφορά satoshi από ανώνυμο χρήστη της Ουλίας σε μέλος της Bitcoin κοινότητας του Ιραν μια μεταφορά αξίας που μέσω του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος όχι μόνο αδύνατη αλλά και απαγορευμένη δείχνοντας και την πραγματική δύναμη του ψηφιακού νομίσματος και της τεχνολογίας του lightning network.

9/2

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση διοργανώνει το πρώτο blockchain event στην Αθήνα με διάφορες ομιλίες γύρω από το Bitcoin και τα ψηφιακά νομίσματα ενώ διοργανώθηκε και ένα rave party με την τοποθεσία να αποκαλύπτεται μετά από cpu mining μέσω browser.

9/2

Τράπεζα στις Φιλιππίνες βάζει σε λειτουργία έξω από το κεντρικό της τραπεζικό κατάστημα bitcoin ΑΤΜ

17/2

Οι νομοθετικές ακροβασίες γύρω από το ψηφιακό νόμισμα συνεχίζονται από τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο με την Ινδονησία να ρυθμίζει το bitcoin ως commodity αλλά να ισχύει η απαγόρευση του ως μέσου συναλλαγής.

25/2

H νέα ναυαρχίδα της  Samsung το S10 έρχεται με ένα ενσωματωμένο ψηφιακό πορτοφόλι για το Bitcoin.

 


Μάρτιος

16/3

Μετά από 6 χρόνια από την χρεωκοπία ενός από τα πρώτα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια του Bitcoin του γνωστού πλέον MTGox και την απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων Bitcoin βγαίνει στα Ιαπωνικά δικαστήρια η απόφαση για τον CEO του Mark Karpeles όπου καταδικάζεται σε 2.5 χρόνια φυλάκισης με αναστολή. Το δικαστήριο τον βρήκε ένοχο για την εσκεμμένη απόκρυψη των οικονομικών στοιχείων του ανταλλακτήριου με σκοπό να κρύψει από τους πελάτες του την απώλεια των χιλιάδων Bitcoin μετά από επίθεση hacker ενώ του αναγνώρισε και την προσπάθεια που έκανε για την διάσωση του ανταλλακτήριου.

Αξίζει εδώ να προσθέσουμε ότι o διαχειριστής της πλατφόρμας BTC-e όπου φαίνεται ότι κατέληξε μεγάλο μέρος των κλεμμένων Bitcoin του MTGox ο Αλεξάντερ Βίνικ κρατείτε μέχρι σήμερα στις Ελληνικές φυλακές με τρεις χώρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία και Ρωσία να διεκδικούν την έκδοση του.

17/6

To παράλληλο σύστημα πληρωμών του Bitcoin το lightning network ξεπερνάει τα 1000 Bitcoin σε χωρητικότητα.

27/6

Απορρίπτεται και επίσημα η αίτηση της Bitmain  για διαπραγμάτευση της στο χρηματιστήριο του Hong Kong επιδεινώνοντας τα ήδη μεγάλα οικονομικά της προβλήματα και πλέον παίρνει δραστικά μέτρα με κλείσιμο όλων των γραφείων που συντηρούσε ανά τον κόσμο, με απόλυση υπαλλήλων και με κλείσιμο μεγάλων mining farm που διαχειριζόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

30/3

Μεγάλη αύξηση των συναλλαγών ανά block στο Bitcoin με κύριο υπαίτιο να είναι η τεχνολογία Veriblock.

 


Απρίλιος

1/4

To Innisfil γίνετε ο πρώτος δήμος στον Καναδά που επιτρέπει στους δημότες του να πληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις με Bitcoin.

13/4

Ο γνωστός πλέον fraud hoaxer Craig Wright στρέφεται ενάντια γνωστών μελών της Bitcoin κοινότητας απειλώντας τους με μηνύσεις γιατί απλά έγραφαν το αυτονόητο ότι είναι ένας κοινός απατεώνας. To μέλος της κοινότητας Hodlnaut ήταν ο πρώτος που δέχθηκε τις απειλές του Craig Wright σηκώνοντας ένα μεγάλο κύμα συμπαράστασης προς το πρόσωπο του με δωρεές χιλιάδων ευρώ ώστε να καλύψει τα νομικά του έξοδα. Η μεγάλη αυτή συμπαράσταση έδειξε ότι το Bitcoin παραμένει ένα καθαρά διαδικτυακό μέσο με μεγάλη ενεργή τεχνολογική κοινότητα γύρω του.

18/4

Ολοκληρώθηκε ο ψηφιακός μαραθώνιος του lightning torch. Σε αυτόν τον ιδιότυπο μαραθώνιο συμμετείχαν 281 μοναδικοί αποδέκτες ενώ η ψηφιακή φλόγα πέρασε από 56 χώρες ανάμεσα τους και η Ελλάδα. Εντυπωσιακές στιγμές ήταν το πέρασμα του στο μέλος της Bitcoin κοινότητας στο Ιράν που με την σειρά του το πέρασε στο Bitcoin embassy του Ισραήλ, δυο παραδοσιακά εχθρικές πολιτικά χώρες δείχνοντας ότι το Bitcoin είναι ένα δίκτυο πληρωμών που δεν γνωρίζει σύνορα η πολιτικές διαμάχες.

22/4

Ξεκινάει η λειτουργία του ανταλλακτήριου Bitcoin και ψηφιακών νομισμάτων της μεγάλης retail online πλατφόρμας με έδρα την Ιαπωνία Rakuten.

 


Μάιος

4/5

Η εισαγγελία της Νέας Υόρκης παγώνει τραπεζικούς λογαριασμούς του ανταλλακτήριου Bitfinex με πάνω από 850 εκατομμύρια δολάρια. Αιτία είναι το ψηφιακό IOU δολαρίου Tether όπου το εκδίδει και το διαχειρίζεται το συγκεκριμένο ανταλλακτήριο.

4/5

Το Bitcoin βγαίνει από το δύο και πλέον χρόνων bear market καθώς ξεκινάει δειλά  η ανοδική πορεία της ισοτιμίας του ξεπερνώντας ξανά τα 100δις δολάρια σε συνολική κεφαλαιοποίηση.

4/5

H square ανακοινώνει ότι το πρώτο τρίμηνο του 2019 έχει πραγματοποιήσει πωλήσεις Bitcoin αξίας 65 εκατομμυρίων δολαρίων.

7/5

Παρουσιάστηκε στην λίστα των developer του Bitcoin η πρόταση του Pieter Wuille για την εφαρμογή της νέας μεγάλης αναβάθμισης στον κώδικα του Bitcoin που θα φέρει τις Schnorr υπογραφές καθώς και την νέα μέθοδο υπογραφής συναλλαγών Traproot

8/5

Επίθεση hacker σε ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια του χώρου το Binance είχε ως συνέπεια την απώλεια 6.000 Bitcoin και αρκετών χιλιάδων άλλων ψηφιακών νομισμάτων. O CEO πριν γίνει γνωστή η επίθεση διαβεβαίωνε τον κόσμο μέσω twitter ότι τα πάντα είναι ύπο έλεγχο εισάγοντας ένα νέο meme στον χώρο με το mistype του SAFU…

14/5

Η Microsoft δημιουργεί μια νέα ψηφιακή εφαρμογή ταυτοποίησης διαδικτυακών λογαριασμών βασισμένη στο Bitcoin.

22/5

Φημολογείται ότι η Bουλγαρία έχει στην κατοχή της χιλιάδες ψηφιακά νομίσματα αν και όπως όλα δείχνουν οι φήμες είναι υπερβολικές.

24/5

O μεγαλύτερος πάροχος τηλεπικοινωνιών στις Ηνωμένες Πολιτείες η AT&T ανακοινώνει ότι δέχεται πληρωμές σε Bitcoin για τις συνδρομές της.

31/5

To localbitcoin απαγορεύει την πρόσβαση στην πλατφόρμα του σε Ιρανούς πολίτες.

 


Ιούνιος

2/6

Μια από τις παλαιότερες πλατφόρμες για face to face Bitcoin συναλλαγές το localbitocins ανακοινώνει ότι αφαιρεί την δυνατότητα αγοράς Bitcoin με cash ακυρώνοντας με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά και τον βασικό λόγο ύπαρξης του.

16/6

To mining δίκτυο του Bitcoin ξεπερνάει τα 60EH/s σε επεξεργαστική ισχύ.

22/6

H ισοτιμία του Bitcoin σπάει ξανά τα 10.000 δολάρια ένα όριο που είχε να βρεθεί από τον Μάρτιο του 2018.

30/6

Οι αρχές του Ιράν κλείνουν δεκάδες παράνομα Bitcoin mining farm καθώς στην χώρα το Bitcoin είναι αρκετά δημοφιλές με τους πολίτες να κάνουν mining ακόμα και μέσα σε τζαμιά.

 

 

The post Ανασκόπηση 2019 (part 1) appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Σε παγκόσμιο επίπεδο η τόλμη των whistleblowers να πουν την αλήθεια, ζητώντας να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, έχει σώσει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές και έχει εξοικονομήσει δισ. ευρώ. Για αυτό και είναι η ώρα και η Ελλάδα να κάνει πράξη τη σχετική οδηγία της ΕΕ.

Κάθε ενεργός πολίτης που τάσσεται υπέρ της διαφάνειας και της δίκαιης διακυβέρνησης μπορεί να γίνει whistleblower αναφέροντας περιστατικά παραβιάσεων της νομοθεσίας. Βασική προϋπόθεση είναι η Πολιτεία να του παρέχει κατάλληλη προστασία από τα αντίποινα με τα οποία συχνά επαπειλείται από εκείνους που επιθυμούν να παραμείνουν στο σκοτάδι οι παρανομίες και οι αδικίες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο η τόλμη των whistleblowers να πουν την αλήθεια, ζητώντας να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, έχει σώσει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές και έχει εξοικονομήσει δισεκατομμύρια ευρώ. Για αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ανάγκη διευρυμένης προστασίας των whistleblowers, θέσπισε στις 23 Οκτωβρίου 2019 Οδηγία σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης.

Η Οδηγία αποτελεί για την Ελλάδα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αλλάξει οριστικά σελίδα στα θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς. Ανάμεσα στους βασικούς στόχους της Οδηγίας είναι να θέσει τα ελάχιστα κοινά πρότυπα πάνω στα οποία τα κράτη-μέλη θα οικοδομήσουν ισορροπημένα και αποτελεσματικά συστήματα προστασίας των whistleblowers. Τα πρότυπα αυτά βασίζονται σε διεθνείς καλές πρακτικές και σε σημαντικό βαθμό αντανακλούν τις διαχρονικές θέσεις του παγκόσμιου κινήματος της Διεθνούς Διαφάνειας η οποία πρωταγωνίστησε στην προώθηση της σχετικής Οδηγίας.

Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος στο πρόσφατο συνέδριό της με θέμα το Whistleblowing έφερε στο ίδιο χώρο συζήτησης υπουργούς, μέλη του ελληνικού και ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, εκπροσώπους ανεξάρτητων αρχών, whistleblowers από το εξωτερικό, ακαδημαϊκούς, δικαστικούς και ειδικούς από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Όλοι οι παραπάνω παρουσίασαν απόψεις, μοιράστηκαν εμπειρίες και καλές πρακτικές για την ανάγκη προστασίας, το ρυθμιστικό πλαίσιο και την πρακτική εφαρμογή των πολιτικών προστασίας των whistleblowers. Οι περισσότεροι αναφέρθηκαν στην σημασία που έχει η αλλαγή κουλτούρας σε όλα τα επίπεδα.

Έχουμε μπροστά μας δυο χρόνια για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και πρέπει να αξιοποιήσουμε παραγωγικά κάθε ημέρα. Η αλλαγή κουλτούρας απαιτεί συστηματική δουλειά με ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης μιας σειράς τεχνικών, επιχειρησιακών και οργανωτικών ζητημάτων που ζητούν σωστή προετοιμασία και λύσεις. Ζητήματα όπως μεταξύ άλλων η ορθή απόδοση του όρου whistleblower στα ελληνικά, η οριζόντια εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και στις παραβιάσεις του εθνικού δικαίου συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων άμυνας και ασφάλειας, η επέκταση της προστασίας και στις οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών οι οποίες επικουρούν whistleblowers, ο χειρισμός των ανώνυμων αναφορών πρέπει να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Θεωρώντας δεδομένη την πολιτική βούληση, όπως εκφράστηκε δια στόματος του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα στο πρόσφατο συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, να δημιουργηθεί σαφές θεσμικό πλαίσιο, υπάρχουν ορισμένες ακόμα βασικές προϋποθέσεις για να ακολουθήσουμε το γράμμα αλλά και το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Ακριβώς για αυτό το λόγο η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος αναπτύσσει ειδικά προγράμματα με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Open Government Partnership με στόχους την έγκαιρη και πλήρη συμμόρφωση με την Οδηγία καθώς και την πρακτική της εφαρμογή με την παροχή σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς διαδικτυακής πλατφόρμας υποδοχής και διαχείρισης αναφορών από whistleblowers με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα.

Η διαδικασία ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για να κατανοήσουν όλοι την απόσταση που πρέπει να καλυφθεί για την ορθή συμμόρφωση. Μια κοινή δέσμευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση είναι η πλέον ενδεικνυόμενη οδός ενσωμάτωσης. Είναι ανάγκη να ενημερωθούν και να συμμετέχουν οι εμπλεκόμενοι φορείς στο κράτος, τις ανεξάρτητες αρχές, τα σωματεία εργαζομένων, τις εργοδοτικές οργανώσεις, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία πολιτών. Να δούμε συλλογικά αυτή τη διαδικασία ως δημιουργική ευκαιρία χτισίματος μιας νοοτροπίας μηδενικής ανοχής στη διαφθορά και όχι σαν μια ακόμα τυπική υπoχρέωση που μας επιβάλλεται εξωτερικά. Η αποτελεσματική προστασία όσων αντιλαμβάνονται και αναφέρουν φαινόμενα κατάχρησης οποιαδήποτε εξουσίας αποτελεί ένα αναδυόμενο ανθρώπινο δικαίωμα που θα μας απασχολήσει για αρκετά χρόνια ακόμα.

* Ο Αλέξανδρος Μελίδης είναι επιστημονικός συνεργάτης της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος

Πηγή άρθρου: https://www.protagon.gr

by: Ευστάθιος Ιωσηφίδης

openSUSE and flatpak

Τελευταία εμφανίστηκαν πακέτα flatpak, snap, appimage. Πιστεύω ότι και τα τρία επιτελούν ένα καλό σκοπό. Εδώ θα δούμε πως μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε flatpak. Επειδή οι εντολές τερματικού ισχύουν για όλες τις διανομές, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και εσείς. Στην αρχή γίνεται εγκατάσταση για openSUSE.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Εγκατάσταση του flatpak.

sudo zypper install flatpak

2. Εισαγωγή του αποθετηρίου flatpak.

sudo flatpak remote-add –if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

3. Επανεκκίνηση του συστήματος

Εναλλακτικά του αποθετηρίου, μπορείτε να κάνετε την εγκατάσταση από την ιστοσελίδα

https://flathub.org/apps

ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ

Αναζήτηση

flatpak search

«Δυστυχώς» το όνομα της εφαρμογής πρέπει να είναι ακριβές. Θα σας επιστρέψει τα αποτελέσματα που ταιριάζουν στο ερώτημά σας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

flatpak search libreoffice

Εγκατάσταση

Η γενική εντολή για να εγκαταστήσετε κάποιο πρόγραμμα είναι η εξής:

flatpak install

Για παράδειγμα στην προηγούμενη εντολή αναζήτησης, θα λάβατε το ID της εφαρμογής και το όνομα του αποθετηρίου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την πληροφορία για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή με την παρακάτω εντολή:

flatpak install flathub org.libreoffice.LibreOffice

Μερικοί προγραμματιστές παρέχουν το δικό τους αποθετήριο. Έτσι πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ακριβή διαδρομή για το αρχείο flatpakref και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

flatpak install –from https://flathub.org/repo/appstream/com.spotify.Client.flatpakref

Εγκατάσταση από ένα αρχείο flatpakref

Εάν κατεβάσατε το αρχείο .flatpakref από το Flathub ή από αποθετήριο προγραμματιστή, μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή με την ακόλουθη εντολή:

flatpak install

Πρέπει να είστε στον ίδιο κατάλογο που έχετε κατεβάσει το αρχείο fltapakref (λογικά ο φάκελος των λήψεων), και χρειάζεται να εισάγετε το ακριβές όνομα του αρχείου flatpakref, μετά την λέξη install.

Εκτέλεση ενός Flatpak

Για να εκτελέσετε μια εφαρμογή Flatpak, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω εντολή:

flatpak run

Εμφάνιση λίστας των εγκατεστημένων εφαρμογών Flatpak

Μπορείτε να δείτε όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές Flatpak στο σύστημά σας με την εντολή:

flatpak list

Απεγκατάσταση εφαρμογής Flatpak

Μπορείτε να απεγκαταστήσετε μια εφαρμογή κάνοντας χρήση του id που είναι εγκατεστημένη, με την χρήση της εντολής:

sudo flatpak uninstall

Ενημερώστε τις εφαρμογές Flatpak με την μια

Χρήση της παρακάτω εντολής:

sudo flatpak update

Ενώ μπορείτε να κάνετε και αναβάθμιση μια-μια, πχ

sudo flatpak update org.gimp.GIMP

Ελευθερώστε χώρο, αφαιρώντας Flatpak που δεν χρησιμοποιείτε

Είναι σοφό να καθαρίσετε το σύστημά σας από καιρό σε καιρό. Αυτό μπορείτε να το κάνετε αφαιρώντας Flatpak που δεν χρησιμοποιείτε με την εντολή:

flatpak uninstall –unused

Η παραπάνω εντολή δημιουργεί μια λίστα με αχρησιμοποίητα προγράμματα και σας δίνει την επιλογή να τα αφαιρέσετε.

Απεγκατάσταση εφαρμογής Flatpak

Μπορείτε να απεγκαταστήσετε ένα Flatpak με την χρήση του id της εφαρμογής.

flatpak uninstall

ΑΠΛΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σίγουρα δεν είναι δυνατό να αναφερθούν όλα τα προβλήματα εδώ. Όμως τα πιο κοινά μπορεί να είναι τα εξής:

* Επιδιόρθωση Flatpak Installation Error

Συνήθως θα δείτε το παρακάτω σφάλμα:

error: runtime/org.freedesktop.Platform/x86_64/1.6 not installed

Μπορείτε πολύ εύκολα να το διορθώσετε ως εξής:

flatpak update -v

Επίσης μπορεί να λάβετε κάποιο σφάλμα κατά την εγκατάσταση εάν πχ έχετε χάλια σύνδεση στο διαδίκτυο ή έχει τερματίσει ο υπολογιστής κατά την εγκατάσταση. Μια απλή ενημέρωση των αποθετηρίων Flatpak συνήθως διορθώνει το σφάλμα.

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/ https://eiosifidis.blogspot.com/

AppImage is a brilliant way to have executable linux apps to every distro, without the need of re-packaging or re-build them. Without getting into too many details, it uses FUSE (Filesystem in Userspace) and SquashFS to bundle the app into one file.

AppImages require FUSE to run. Filesystem in Userspace (FUSE) is a system that lets non-root users mount filesystems.

So here are my personal notes on how to create Mozilla Firefox 68.3.0esr binary archive to an AppImage file.

download

Let’s begin by gathering all necessaries files

export VERSION=68.3.0esr

curl -sLO https://github.com/AppImage/AppImageKit/releases/download/continuous/appimagetool-x86_64.AppImage

curl -sL https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/$VERSION/linux-x86_64/en-US/firefox-$VERSION.tar.bz2 | tar xjf -

configuration files

we need 3 files, under the firefox directory

 • AppRun (executable shell script)
 • Icon (.png,.svg,.xpm)
 • firefox.desktop (freedesktop.org desktop file)

AppRun

this is our guide, this file will start our application inside the AppImage mount.

#!/bin/sh
cd "$(dirname "$0")"
exec ./firefox "$@"

or

cat > firefox/AppRun <<EOF
#!/bin/sh
cd "\$(dirname "\$0")"
exec ./firefox "\$@"

EOF

Dont forget to make it executable

chmod +x firefox/AppRun

Icon

There is an image within firefox directory that we can use as firefox icon:

./firefox/browser/chrome/icons/default/default128

firefox.desktop

for more info check here: Desktop Entry Specification

[Desktop Entry]
Categories=Network;WebBrowser;
Icon=/browser/chrome/icons/default/default128
Name=Mozilla Firefox
Terminal=false
Type=Application
Version=1.0

or

cat > firefox/firefox.desktop <<EOF
[Desktop Entry]
Categories=Network;WebBrowser;
Icon=/browser/chrome/icons/default/default128
Name=Mozilla Firefox
Terminal=false
Type=Application
Version=1.0
EOF

In the Icon attribute, it must be an absolute path, not relative.

Perms

Give execute permission to appimagetool

chmod +x appimagetool-x86_64.AppImage

Build your AppImage

./appimagetool-x86_64.AppImage --no-appstream firefox/

Mozilla Firefox

if everything is okay, you will see this:

ls -l Mozilla_Firefox-x86_64.AppImage

and you can run it !

./Mozilla_Firefox-x86_64.AppImage

firefoxappimage.png

if you want to run a specific profile:

./Mozilla_Firefox-x86_64.AppImage --profile $(pwd)/.mozilla/firefox/ichznbon.test/

Mount

When you are running your AppImage, you will notice that there is a new mount point in our system (fusermount)

$ mount | grep -i firefox
Mozilla_Firefox-x86_64.AppImage on /tmp/.mount_MozillshcmPB type fuse.Mozilla_Firefox-x86_64.AppImage (ro,nosuid,nodev,relatime,user_id=347,group_id=347)

and if you look really careful, you will see that it is mounted under /tmp/ !

$ ls /tmp/.mount_MozillshcmPB
application.ini   firefox     icons        libmozsqlite3.so libplc4.so    minidump-analyzer   Throbber-small.gif
AppRun       firefox-bin   libfreeblpriv3.chk libmozwayland.so libplds4.so   omni.ja        updater
browser       firefox-bin.sig libfreeblpriv3.so  libnspr4.so    libsmime3.so   pingsender      updater.ini
chrome.manifest   firefox.desktop liblgpllibs.so   libnss3.so    libsoftokn3.chk platform.ini     update-settings.ini
crashreporter    firefox.sig   libmozavcodec.so  libnssckbi.so   libsoftokn3.so  plugin-container
crashreporter.ini  fonts      libmozavutil.so   libnssdbm3.chk  libssl3.so    plugin-container.sig
defaults      gmp-clearkey   libmozgtk.so    libnssdbm3.so   libxul.so    precomplete
dependentlibs.list gtk2       libmozsandbox.so  libnssutil3.so  libxul.so.sig  removed-files

That’s it !

Your first AppImage bundle linux package.

Docker Notes

FUSE · AppImage/AppImageKit Wiki · GitHub

docker run --cap-add SYS_ADMIN --cap-add MKNOD --device /dev/fuse:mrw --rm -ti ubuntu:18.04 bash


 apt-get update

 apt-get -y install curl libfuse2 file 

 export VERSION=68.3.0esr

 curl -sLO https://github.com/AppImage/AppImageKit/releases/download/continuous/appimagetool-x86_64.AppImage

 curl -sL https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/$VERSION/linux-x86_64/en-US/firefox-$VERSION.tar.bz2 | tar xjf -

 cat > firefox/AppRun <<EOF
#!/bin/sh
cd "\$(dirname "\$0")"
exec ./firefox "\$@"
EOF

 cat > firefox/firefox.desktop <<EOF
[Desktop Entry]
Categories=Network;WebBrowser;
Icon=/browser/chrome/icons/default/default128
Name=Mozilla Firefox
Terminal=false
Type=Application
Version=1.0
EOF

 chmod +x appimagetool-x86_64.AppImage

 ./appimagetool-x86_64.AppImage --no-appstream firefox/
appimagetool, continuous build (commit 64321b7), build 2111 built on 2019-11-23 22:20:53 UTC
WARNING: gpg2 or gpg command is missing, please install it if you want to create digital signatures
Using architecture x86_64
/firefox should be packaged as Mozilla_Firefox-x86_64.AppImage
Deleting pre-existing .DirIcon
Creating .DirIcon symlink based on information from desktop file
Generating squashfs...
Parallel mksquashfs: Using 8 processors
Creating 4.0 filesystem on Mozilla_Firefox-x86_64.AppImage, block size 131072.
[===========================================================================================================================|] 1583/1583 100%

Exportable Squashfs 4.0 filesystem, gzip compressed, data block size 131072
  compressed data, compressed metadata, compressed fragments,
  compressed xattrs, compressed ids
  duplicates are removed
Filesystem size 71064.05 Kbytes (69.40 Mbytes)
  36.14% of uncompressed filesystem size (196646.16 Kbytes)
Inode table size 5305 bytes (5.18 Kbytes)
  60.46% of uncompressed inode table size (8774 bytes)
Directory table size 1026 bytes (1.00 Kbytes)
  54.78% of uncompressed directory table size (1873 bytes)
Number of duplicate files found 3
Number of inodes 81
Number of files 67
Number of fragments 7
Number of symbolic links 1
Number of device nodes 0
Number of fifo nodes 0
Number of socket nodes 0
Number of directories 13
Number of ids (unique uids + gids) 1
Number of uids 1
  root (0)
Number of gids 1
  root (0)
Embedding ELF...
Marking the AppImage as executable...
Embedding MD5 digest
Success

Please consider submitting your AppImage to AppImageHub, the crowd-sourced
central directory of available AppImages, by opening a pull request
at https://github.com/AppImage/appimage.github.io

final notes:

 du -h Mozilla_Firefox-x86_64.AppImage
70M Mozilla_Firefox-x86_64.AppImage

 ls -l Mozilla_Firefox-x86_64.AppImage
-rwxr-xr-x 1 root root 72962088 Dec 26 21:55 Mozilla_Firefox-x86_64.AppImage

 file Mozilla_Firefox-x86_64.AppImage
Mozilla_Firefox-x86_64.AppImage: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/l, for GNU/Linux 2.6.18, stripped

 ldd Mozilla_Firefox-x86_64.AppImage
  not a dynamic executable
Tag(s): AppImage, firefox
openSUSE and flatpak

Τελευταία εμφανίστηκαν πακέτα flatpak, snap, appimage. Πιστεύω ότι και τα τρία επιτελούν ένα καλό σκοπό. Εδώ θα δούμε πως μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε flatpak. Επειδή οι εντολές τερματικού ισχύουν για όλες τις διανομές, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και εσείς. Στην αρχή γίνεται εγκατάσταση για openSUSE.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


1. Εγκατάσταση του flatpak.

sudo zypper install flatpak

2. Εισαγωγή του αποθετηρίου flatpak.

sudo flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

3. Επανεκκίνηση του συστήματος

Εναλλακτικά του αποθετηρίου, μπορείτε να κάνετε την εγκατάσταση από την ιστοσελίδα

https://flathub.org/apps


ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ


Αναζήτηση

flatpak search

"Δυστυχώς" το όνομα της εφαρμογής πρέπει να είναι ακριβές. Θα σας επιστρέψει τα αποτελέσματα που ταιριάζουν στο ερώτημά σας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
flatpak search libreoffice


Εγκατάσταση

Η γενική εντολή για να εγκαταστήσετε κάποιο πρόγραμμα είναι η εξής:

flatpak install

Για παράδειγμα στην προηγούμενη εντολή αναζήτησης, θα λάβατε το ID της εφαρμογής και το όνομα του αποθετηρίου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την πληροφορία για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή με την παρακάτω εντολή:

flatpak install flathub org.libreoffice.LibreOffice

Μερικοί προγραμματιστές παρέχουν το δικό τους αποθετήριο. Έτσι πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ακριβή διαδρομή για το αρχείο flatpakref και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

flatpak install --from https://flathub.org/repo/appstream/com.spotify.Client.flatpakref


Εγκατάσταση από ένα αρχείο flatpakref

Εάν κατεβάσατε το αρχείο .flatpakref από το Flathub ή από αποθετήριο προγραμματιστή, μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή με την ακόλουθη εντολή:

flatpak install

Πρέπει να είστε στον ίδιο κατάλογο που έχετε κατεβάσει το αρχείο fltapakref (λογικά ο φάκελος των λήψεων), και χρειάζεται να εισάγετε το ακριβές όνομα του αρχείου flatpakref, μετά την λέξη install.


Εκτέλεση ενός Flatpak

Για να εκτελέσετε μια εφαρμογή Flatpak, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω εντολή:

flatpak run


Εμφάνιση λίστας των εγκατεστημένων εφαρμογών Flatpak

Μπορείτε να δείτε όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές Flatpak στο σύστημά σας με την εντολή:

flatpak list


Απεγκατάσταση εφαρμογής Flatpak

Μπορείτε να απεγκαταστήσετε μια εφαρμογή κάνοντας χρήση του id που είναι εγκατεστημένη, με την χρήση της εντολής:

sudo flatpak uninstall


Ενημερώστε τις εφαρμογές Flatpak με την μια

Χρήση της παρακάτω εντολής:

sudo flatpak update

Ενώ μπορείτε να κάνετε και αναβάθμιση μια-μια, πχ

sudo flatpak update org.gimp.GIMP


Ελευθερώστε χώρο, αφαιρώντας Flatpak που δεν χρησιμοποιείτε

Είναι σοφό να καθαρίσετε το σύστημά σας από καιρό σε καιρό. Αυτό μπορείτε να το κάνετε αφαιρώντας Flatpak που δεν χρησιμοποιείτε με την εντολή:

flatpak uninstall --unused

Η παραπάνω εντολή δημιουργεί μια λίστα με αχρησιμοποίητα προγράμματα και σας δίνει την επιλογή να τα αφαιρέσετε.


Απεγκατάσταση εφαρμογής Flatpak

Μπορείτε να απεγκαταστήσετε ένα Flatpak με την χρήση του id της εφαρμογής.

flatpak uninstall


ΑΠΛΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σίγουρα δεν είναι δυνατό να αναφερθούν όλα τα προβλήματα εδώ. Όμως τα πιο κοινά μπορεί να είναι τα εξής:

* Επιδιόρθωση Flatpak Installation Error

Συνήθως θα δείτε το παρακάτω σφάλμα:

error: runtime/org.freedesktop.Platform/x86_64/1.6 not installed

Μπορείτε πολύ εύκολα να το διορθώσετε ως εξής:

flatpak update -v

Επίσης μπορεί να λάβετε κάποιο σφάλμα κατά την εγκατάσταση εάν πχ έχετε χάλια σύνδεση στο διαδίκτυο ή έχει τερματίσει ο υπολογιστής κατά την εγκατάσταση. Μια απλή ενημέρωση των αποθετηρίων Flatpak συνήθως διορθώνει το σφάλμα.