πλανήτης ελληνικής κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ

Ξεκινάει σήμερα 8 Δεκεμβρίου 2021 η 2η διαδικτυακή έκδοση της SEMIC, της ετήσιας διάσκεψης σημασιολογικής διαλειτουργικότητας, μέσω του ειδικού δικτυακού τόπου https://semic2021.eu/.

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από το πρόγραμμα ISA² της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με τη σλοβενική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, θα φέρει σε επαφή ψηφιακά υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες στον τομέα της πληροφορικής και ερευνητές που ενδιαφέρονται για θέματα που σχετίζονται με τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα για τις δημόσιες διοικήσεις.

Το φετινό θέμα είναι «Human Centric Data Spaces — Powered by Interoperability».

Κατά το τελευταίο έτος, ανακοινώθηκαν από πολλ´ους φορείς της ΕΕ προπαρασκευαστικές εργασίες για τους χώρους δεδομένων, με στόχο την προώθηση μιας ενιαίας αγοράς δεδομένων. Η σημασιολογική διαλειτουργικότητα είναι ο βασικός καταλύτης για τη ροή δεδομένων εντός της ΕΕ και σε διατομεακό επίπεδο. 

Ως εκ τούτου, η SEMIC2021 θα φέρει σε επαφή τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους επαγγελματίες σε όλους τους τομείς για να συζητήσουν τον τρόπο ανταλλαγής των συνόλων δεδομένων μεταξύ των παρόχων δεδομένων και των καταναλωτών, προστατεύοντας παράλληλα τις δεοντολογικές και νομικές πτυχές της ΕΕ, διασφαλίζοντας την ανθρωποκεντρικότητα και χρησιμοποιώντας αναδυόμενες τεχνολογίες. Οι συμμετέχοντες μπορούν να μάθουν σχετικά με παραδείγματα διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ δημόσιων διοικήσεων και να μάθουν για το δυναμικό των αναδυόμενων τεχνολογιών. 

Θα πραγματοποιηθούν παράλληλες συνεδρίες, οι οποίες αποτυπώνονται σε case studies, σε θέματα όπως: 

 • Μέθοδοι και εργαλεία για τη δημιουργία σημασιολογικών στοιχείων,
 • Τον τρόπο με τον οποίο η διαλειτουργικότητα και η επικέντρωση στο χρήστη μπορούν να συμβάλουν στην ανταλλαγή σύνθετων συνόλων δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών εντός και μεταξύ τομέων,
 • Χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών δεδομένων με δεοντολογικό τρόπο για την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών,
 • Ορθές πρακτικές για τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα και τα εργαλεία δεδομένων. 

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση εγγραφείτε στο https://semic2021.eu/registration/participants/

Πρόσφατα η εταιρεία Deloitte παρουσίασε μελέτη για τις 12 σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης των πόλεων.Σήμερα δημοσιεύουμε την πρότασή της : Κυκλική Οικονομία και Παραγωγή Τοπικά

Οι πόλεις υιοθετούν κυκλικά μοντέλα που βασίζονται σε μια υγιή κυκλοφορία πόρων και αρχές κοινής χρήσης, επαναχρησιμοποίησης και αποκατάστασης, με έμφαση στον περιορισμό του όγκου των αστικών απορριμμάτων και στην τοπική παραγωγή – για παράδειγμα, αστική γεωργία.

Γνωρίζετε ότι κατά μέσο όρο ένα αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο πάνω από το 90 τοις εκατό του χρόνου; Ή ότι το μέσο γραφείο χρησιμοποιείται μόνο το 35-50 τοις εκατό του χρόνου; *1 Ότι το 30 τοις εκατό των τροφίμων σπαταλάται; Ότι τα μισά από τα απόβλητα παράγονται στις πόλεις; Δεδομένης της σπατάλης στις πόλεις, σε περιουσιακά στοιχεία, πόρους, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, χώρο και χρόνο, ο δρόμος προς τα εμπρός είναι η ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας.


Γνωρίζουμε ότι η βιομηχανική ανάπτυξη οδηγεί σε αστικοποίηση και μεγαλύτερη εξόρυξη και κατανάλωση φυσικών πόρων, γεγονός που ασκεί τεράστια πίεση στο φυσικό περιβάλλον. Ως λύση, οι πόλεις πρέπει να ηγηθούν της αλλαγής και να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες μεθόδους παραγωγής και κατανάλωσης για να μειώσουν τα απόβλητα. *2 Όλο και περισσότερο, οι πόλεις αναπτύσσουν πτυχές μιας κυκλικής οικονομίας, η οποία συνεπάγεται την αποσύνδεση της οικονομικής δραστηριότητας από την κατανάλωση πεπερασμένων πόρων και τον σχεδιασμό των απορριμμάτων έξω από το σύστημα.


Τι σημαίνει να ζεις σε μια πόλη με κυκλική οικονομία; 

Είναι μια πόλη που προωθεί την καλύτερη χρήση των πόρων μέσω των πολιτικών προμηθειών: που καταναλώνει λιγότερο, και επίσης επαναχρησιμοποιεί και ανακυκλώνει νερό, ενέργεια, προϊόντα και υλικά. που ανακυκλώνει και διαχειρίζεται τα απόβλητα σύμφωνα με τους κανονισμούς· που τονώνει μια οικονομία επισκευής, δανεισμού και μεταχειρισμένου εμπορίου· που καλλιεργεί μια νοοτροπία κοινής χρήσης (ταξίδια με αυτοκίνητο, χώροι και υλικά). που ευνοεί την καλύτερη χρήση των πόρων στις κατασκευές (10-15 τοις εκατό των οικοδομικών υλικών σπαταλούνται κατά την κατασκευή). που διεγείρει μια καινοτόμο προσέγγιση για το πώς η πόλη και οι πολίτες της καταναλώνουν, αποθηκεύουν και χρησιμοποιούν πόρους.


Ένα κυκλικό οικονομικό μοντέλο είναι ένας από τους πυλώνες της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πράσινη Συμφωνία *3 και υπάρχουν ήδη ορισμένα παραδείγματα εφαρμογής του, καθώς και πολιτικές και μηχανισμοί χρηματοδότησης της μετάβασης. Για παράδειγμα, στο Βερολίνο ένα τμήμα 30.000 τετραγωνικών μέτρων της Potsdamer Platz φιλοξενεί ένα δίκτυο συνδεδεμένων πράσινων στεγών, αστικών χώρων και μια κατασκευασμένη λίμνη επεξεργασίας ομβρίων υδάτων. Η λιμνούλα αντιμετωπίζεται με φυσικό τρόπο, επομένως απαιτείται μόνο περιορισμένη ποσότητα ενέργειας για τον καθαρισμό του νερού, το οποίο χρησιμοποιείται για άρδευση και πλυση των τουαλετών. *4
Οι πόλεις ενδέχεται επίσης να ενθαρρύνουν όλο και περισσότερο μια προσέγγιση « τοπικής παραγωγής» για τα τρόφιμα και την ενέργεια. Η αστική και μικρής κλίμακας γεωργία κερδίζει έδαφος σε ορισμένα αστικά κέντρα ως τρόπος παροχής φρέσκων και υγιεινών τροφίμων, δημιουργίας άμεσης επαφής με παραγωγούς τροφίμων και μείωσης των εκπομπών άνθρακα, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία. Καινοτόμες προσεγγίσεις κάνουν καλύτερη χρήση του χώρου και του φωτός, όπως η κάθετη γεωργία, η υδροπονία, η καλλιέργεια εσωτερικών χώρων LED και η καλλιέργεια σε ταράτσα. Η ενεργειακή επανάσταση συμβάλλει επίσης στην κυκλική οικονομία μέσω της αποκέντρωσης της παραγωγής ενέργειας, κυρίως μέσω ανανεώσιμων πηγών (όπως βιοαέριο, άνεμος, ηλιακή ενέργεια, βιομάζα ξύλου και απόβλητα), εκτός δικτύου και μικροπαραγωγών, ανοίγοντας το δρόμο για αυτάρκεια όπου οι πόλεις παράγουν τόση ενέργεια όση καταναλώνουν, δημιουργώντας κοινότητες ενέργειας και προσφέροντας περαιτέρω οικονομικές ευκαιρίες.


Γιατί η κυκλική οικονομία και η παραγωγή είναι τοπικά σημαντικές για τις πόλεις και τους πολίτες τους;


Επιτρέπει την καλύτερη χρήση των πόρων: Επί του παρόντος, πάνω από το 90 τοις εκατό των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως δεν ανακυκλώνονται πίσω στην οικονομία. Σύμφωνα με τις Περιβαλλοντικές Στατιστικές του ΟΗΕ, μια πλήρως κυκλική οικονομία θα μείωνε τη χρήση των πόρων κατά 28 τοις εκατό. Το πηλίκο βιωσιμότητας των πόλεων βελτιώνεται επίσης καθώς μειώνονται τα απόβλητα σε υπαίθριους χωματερές και χρησιμοποιούνται διαδικασίες επεξεργασίας λυμάτων. Καθώς η ζήτηση για κατανάλωση αυξάνεται με την αστικοποίηση, μια κυκλική οικονομία αναμένεται να μειώσει την κατανάλωση υλικών, βελτιώνοντας τη μακροζωία των υλικών καθώς και την ανακύκλωση.
Μειώνει τις εκπομπές άνθρακα και τη χρήση ενέργειας: Οι στατιστικές του ΟΗΕ για το περιβάλλον δείχνουν ότι μια κυκλική οικονομία μπορεί να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα κατά 72 τοις εκατό. Οι πρακτικές κυκλικής οικονομίας στην αλυσίδα εφοδιασμού του ενεργειακού τομέα, από την παραγωγή έως την αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και κατανάλωση, είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα για μείωση των εκπομπών και περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 1,5º C.
Δημιουργεί ανθεκτικότητα στις προμήθειες τροφίμων και την παραγωγή και παράδοση ενέργειας: Επί του παρόντος, το 84 τοις εκατό των φρούτων και το 46 τοις εκατό των λαχανικών που εκταμιεύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο εισάγονται. 5 Η κλιματική αλλαγή απειλεί τη σταθερή προσφορά τροφίμων παγκοσμίως και, επομένως, η τοπική παραγωγή συμβάλλει στην αυτάρκεια, καθώς είναι πιο ανθεκτική σε κραδασμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για παράδειγμα, στο Τσιάνγκ Μάι της Ταϊλάνδης, ένα αστικό αγρόκτημα που χτίστηκε σε πρώην χώρο υγειονομικής ταφής βοήθησε στη σίτιση των κοντινών κατοίκων που έχασαν τις δουλειές τους που εξαρτώνται από τους τουρίστες στην αρχή της πανδημίας COVID-19. 6 Για να είμαστε λιγότερο εξαρτημένοι από ξένες προμήθειες και για να μετριαστούν οι κίνδυνοι από διακοπές ή φυσικές καταστροφές, αυτή η προσέγγιση για την τοπική παραγωγή (τρόφιμα, ενέργεια κ.λπ.) θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά σημαντική. Οι μικρότερες αλυσίδες εφοδιασμού αποτελούν επίσης μέρος της στρατηγικής για την προσαρμογή του κλίματος.
Αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας: Η ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας αναμένεται να αυξήσει το μέσο διαθέσιμο εισόδημα των ατόμων μειώνοντας το κόστος και τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών και τη μετατροπή του μη παραγωγικού χρόνου σε παραγωγικό. Για παράδειγμα, το μέσο διαθέσιμο εισόδημα για τα νοικοκυριά της ΕΕ θα αυξηθεί κατά 3.000 ευρώ, ή 11 τοις εκατό περισσότερο από την τρέχουσα αναπτυξιακή πορεία, έως το 2030. 7 Ένα μοντέλο τοπικής παραγωγής ενέργειας δημιουργεί επίσης πρόσθετες ροές εσόδων για τα νοικοκυριά και θα έχει μεγάλη οικονομική αντίκτυπο, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Μια κυκλική οικονομία ανοίγει επίσης ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας.
Βελτιώνει την αίσθηση της κοινότητας: Η προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας και της τοπικής παραγωγής μπορεί να αυξήσει την αίσθηση της κοινότητας μεταξύ των κατοίκων των πόλεων.


Πώς να εξασφαλίσετε μια επιτυχημένη μετάβαση;
Χρηματοδότηση της μετάβασης: Μόλις εφαρμοστεί, ένα κυκλικό οικονομικό μοντέλο με τοπική παραγωγή ενέργειας θα αποφέρει οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Ωστόσο, το κόστος μετάβασης σε αυτό το μοντέλο θα μπορούσε να είναι ακριβό. Για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε μια κυκλική οικονομία, οι πόλεις μπορούν να δανείζονται εκδίδοντας ομόλογα, όπως δημοτικά και πράσινα ομόλογα. Ορισμένες πόλεις έχουν χρησιμοποιήσει αυτήν την επιλογή: το 2019-20 σημειώθηκε μεγάλη αύξηση στις εκδόσεις χρεωστικών και μετοχικών τίτλων που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία. Για παράδειγμα, η αυστραλιανή κυβέρνηση (μέσω ενός δημόσιου φορέα CEFC) ίδρυσε ένα Αυστραλιανό Επενδυτικό Ταμείο Ανακύκλωσης ύψους 58,2 εκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις σε έργα κυκλικής οικονομίας. *8
Για να ενθαρρύνουν την περαιτέρω υιοθέτηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, οι πόλεις μπορούν επίσης να παρέχουν κίνητρα, μέσω επιδοτήσεων ή φορολογικών ελαφρύνσεων. Για παράδειγμα, η Κρεμόνα στην Ιταλία δοκιμάζει την εισαγωγή δασμών για τα μη ανακυκλώσιμα απόβλητα: στους κατοίκους δίνονται πορτοκαλί σακούλες σκουπιδιών των 60 λίτρων. και για κάθε επιπλέον σακούλα που χρησιμοποιούν, αυξάνεται το τέλος αποκομιδής σκουπιδιών *9 .
Ευέλικτες και απλές ρυθμιστικές δομές και έξυπνες προμήθειες: Με την εφαρμογή πράσινων κριτηρίων και μηχανισμών δημοσίων συμβάσεων, όπως οι προ-εμπορικές προμήθειες, οι κυβερνήσεις μπορούν να δώσουν το παράδειγμα. Οι κανονισμοί είναι επίσης ένας πιθανός τρόπος για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, αλλά πρέπει να είναι ευέλικτοι και να εξελίσσονται ανάλογα. Για παράδειγμα στο Βανκούβερ, ένας καταστατικός νόμος για την Πράσινη Κατεδάφιση απαιτεί τα σπίτια που δημιουργήθηκαν πριν από το 1940 να αποδομούνται αντί να κατεδαφίζονται και τουλάχιστον το 75 τοις εκατό των δομικών υλικών πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται. *10
Δημιουργία ή επανεξέταση μετρήσεων για τη μέτρηση της κυκλικότητας: Οι πόλεις δεν διαθέτουν τυποποιημένες μεθοδολογίες και μετρήσεις με τις οποίες τα ιδρύματα μπορούν να μετρήσουν και να αξιολογήσουν την κυκλικότητα, και αυτό καθιστά δύσκολη την επίτευξη προόδου. Ωστόσο, ορισμένοι οργανισμοί έχουν κάνει προσπάθειες να ορίσουν και να μετρήσουν την κυκλικότητα. Για παράδειγμα, το Circulytics του Ιδρύματος Ellen MacArthur είναι ένα εργαλείο μέτρησης που δείχνει τον βαθμό στον οποίο μια οντότητα έχει επιτύχει κυκλικότητα σε όλες τις λειτουργίες της.
Αξιοποιήστε εθνικές ή περιφερειακές πολιτικές και επενδύστε σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης: Αν και οι πόλεις μπορούν να πρωτοστατήσουν, η εθνική και περιφερειακή ευθυγράμμιση είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής, καθώς διαφορετικοί τομείς παρουσιάζουν διαφορετικές προκλήσεις. Η δέσμευση και η συμμετοχή των πολιτών είναι επίσης ύψιστης σημασίας, και αυτό θα απαιτήσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την ενθάρρυνση της αλλαγής συμπεριφοράς.


Πού να το δείτε σε δράση;

Σεούλ, Νότια Κορέα

Η Μητροπολιτική Κυβέρνηση της Σεούλ ξεκίνησε το πρόγραμμα Sharing City Seoul το 2013, μια πρωτοβουλία που χρησιμοποιεί τεχνολογία για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις, με μια ιδέα κοινής χρήσης για μείωση της σπατάλης και υποχρησιμοποίησης χωρητικότητας, μείωση δημοτικών δαπανών και ενίσχυση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.
Η πρωτοβουλία στοχεύει να ενθαρρύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή δημόσιων και ιδιωτικών πόρων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της πόλης, την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των τοπικών επιχειρήσεων. Μέσω της πρωτοβουλίας, η κυβέρνηση της πόλης ξεκίνησε επίσης πολλά «έργα κοινής χρήσης» για να προωθήσει την υιοθέτηση της αρχής του διαμοιρασμού για την αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.
Η Επιτροπή Προώθησης Διαμοιρασμού της Σεούλ δημιούργησε ένα «Κόμβο κοινής χρήσης της Σεούλ». Η ιδέα ήταν να παρουσιαστεί μια δεξαμενή διαδικτυακών πλατφορμών που δημιουργήθηκαν από διάφορους οργανισμούς για κοινή χρήση, προκειμένου να ενισχυθεί η ευκολία για τους πολίτες στην πρόσβαση στα δεδομένα. Επιπλέον, το διαδικτυακό «Seoul Sharing Hub» παράγει, αποθηκεύει και παραδίδει τέτοια δεδομένα, καθώς και δικτύωση με εγχώριους και υπερπόντιους οργανισμούς, επιχειρήσεις και μέσα ενημέρωσης και τους συνδέει με διάφορα ινστιτούτα.
Για να ξεκινήσει το Seoul Sharing City, πραγματοποιήθηκε μια σειρά διαλέξεων το 2013 και ο δήμος διοργάνωσε εκδηλώσεις για την κοινή χρήση επιχειρηματικών μοντέλων. Επιπλέον, ο δήμος διοργάνωσε μια έκθεση και πολλές εκδηλώσεις παρουσίασης με περισσότερους από 60.000 παρευρισκόμενους για την περαιτέρω συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην οικονομία του διαμοιρασμού. Εξακολουθούν να πραγματοποιούνται τακτικά «φεστιβάλ» κοινής χρήσης και το 2016 η πόλη φιλοξένησε ένα διεθνές συνέδριο Sharing City Seoul.
Η κυβέρνηση της πόλης έχει υποστηρίξει νέες νεοσύστατες επιχειρήσεις και μεγαλύτερες εταιρικές εταιρείες στην παροχή υπηρεσιών κοινής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των χώρων συνεργασίας που ανήκουν σε δήμους. Μέχρι σήμερα, η Σεούλ έχει υποστηρίξει 108 έργα κοινής χρήσης στην πόλη και έχει χορηγήσει επιδοτήσεις ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.
Μέσω της πρωτοβουλίας κοινής χρήσης, τα μέλη του προγράμματος κοινής χρήσης αυτοκινήτου της Σεούλ αυξήθηκαν από 373.513, το 2014, σε 2,3 εκατομμύρια έως τα μέσα του 2018. Μόνο αυτό το πρόγραμμα εκτιμάται ότι μείωσε τις εκπομπές CO2 κατά 486 τόνους, λόγω της μειωμένης ιδιοκτησίας αυτοκινήτων.
Από το 2014, περισσότερα από 800 m2 σε δημόσια κέντρα κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου του Δημαρχείου, μοιράστηκαν με 110 ευρώ την ώρα: 1.250 κοινόχρηστοι χώροι έχουν εγγραφεί για χρήση και περισσότεροι από 600.000 χρήστες έχουν επωφεληθεί. *11, *12


Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική

Το Πρόγραμμα Βιομηχανικής Συμβίωσης του Δυτικού Ακρωτηρίου (WISP) παρέχει στα μέλη των επιχειρήσεων χρόνο και τεχνική τεχνογνωσία, συνδέοντας εταιρείες με αχρησιμοποίητους ή υπολειπόμενους πόρους όπως υλικά, ενέργεια, νερό, περιουσιακά στοιχεία, υλικοτεχνική υποστήριξη και τεχνογνωσία.
Το έργο, που ξεκίνησε το 2013, έχει περισσότερα από 300 μέλη στο δίκτυο και έχει εντοπίσει πάνω από 3.000 πόρους. Μέχρι σήμερα, έχει αποφέρει 2,8 εκατ. ευρώ σε οικονομικά οφέλη στις επιχειρήσεις, μέσω πρόσθετων εσόδων, εξοικονόμησης κόστους και ιδιωτικών επενδύσεων.
Στα πρώτα πέντε χρόνια της λειτουργίας του, τα επιτεύγματα του WISP περιελάμβαναν: 27.000 τόνους απορριμμάτων που εκτρέπονται από τους ΧΥΤΑ. αποφυγή 74.000 τόνων εκπομπών GHG· 2,5 εκατ. ευρώ σε οικονομικά οφέλη για τις εταιρείες-μέλη. και τη δημιουργία 143 θέσεων εργασίας στην τοπική οικονομία. *14


Lappeenranta, Φινλανδία

Η Lappeenranta, ένας δήμος στη νοτιοανατολική Φινλανδία, είναι ένα κέντρο βιο-βιομηχανιών με το 12% του εργατικού δυναμικού να απασχολείται στους τομείς του περιβάλλοντος και της καθαρής τεχνολογίας. Το 2018 ο δήμος ξεκίνησε τη στρατηγική Lappeenranta 2033 για την ανάπτυξη μιας πράσινης πόλης με φιλικές προς το περιβάλλον επιχειρηματικές δραστηριότητες. Με γνώμονα τη Στρατηγική του 2033, ήταν η πρώτη πόλη στον κόσμο που άρχισε να χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές με πιστοποίηση EKOenergy.
Μέσω της στρατηγικής, τα απόβλητα από τοπικά εργοστάσια μετατρέπονται σε δομικά υλικά. Τα νέα υλικά που σχηματίζονται με αυτόν τον τρόπο έχουν μειωμένες εκπομπές άνθρακα και είναι κατάλληλα για τις ακραίες καιρικές συνθήκες στην Αρκτική. Αυτή η πρωτοβουλία αναμένεται να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα της πόλης κατά 80 τοις εκατό έως το 2030, καθώς και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες εισοδήματος για την τοπική βιομηχανία.
Το 2020, η πόλη απονεμήθηκε το Ευρωπαϊκό Πράσινο Φύλλο ως αναγνώριση των βημάτων που έχει κάνει προς τον στόχο της για την ουδετερότητα του άνθρακα για το 2030. Το βραβείο έχει χρηματικό έπαθλο 75.000 ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω επέκταση των πράσινων πρακτικών σε όλη την πόλη. Η πόλη σχεδιάζει επίσης να διοργανώσει διεθνή διαδικτυακά σεμινάρια και συνέδρια με στόχο να καθιερωθεί ως «πράσινος πρεσβευτής». *15, *16, *17, *18, *19

 1. Ellen Macarthur Foundation: Circular Economy. (2018)
 2. European Investment Bank: The 15 circular steps for cities. (2018)
 3. European Commission: First Circular Economy Action Plan. (2020)
 4. Fast Company: You’ve heard of the circular economy. Now meet the circular city (2019)
 5. World Economic Forum: 4 reasons why the world needs more urban farming post-pandemic. (2020)
 6. World Economic Forum: From a landfill site to an urban farm: The transition that kept a Thai city fed during COVID-19. (2021)
 7. Ellen Macarthur Foundation: Circular economy would increase European competitiveness and deliver better societal outcomes, new study reveals. (2015)
 8. Ellen MacArthur Foundation: Financing the circular economy. (2020)
 9. World Economic Forum: Circular Economy in Cities. (2018)
 10. Ibid.
 11. Urban Sustainability Exchange: “The Sharing City, Seoul” Project.
 12. Seoul Share Hub: What is “Sharing City Seoul”?; Solve Urban Problems Through Sharing.
 13. Ellen MacArthur Foundation: Businesses kick-starting circular cities and regions in Scotland: Glasgow. (2019)
 14. Innovation for Sustainable Development Network: Western Cape Industrial Symbiosis Programme. (2019)
 15. European Commission: Lappeenranta; EGLA Winning Cities.
 16. Good news from Finland: Green Leaf a good indicator of Lappeenranta’s future climate. (2020)
 17. Borgmesterpagten for Klima og Energi Europa: European Green Capital & Green Leaf – 3 Covenant cities awarded. (2020)
 18. Kuntalehti: Lappeenranta won the European Green Leaf Award 2021. (2020)
 19. European Commission: Keynote speech by President von der Leyen at the “Urban Future with a Purpose” Webinar. (2021)

Πηγή άρθρου: https://www.citybranding.gr/2021/12/12.html

Το τριήμερο 5 έως 7 Νοεμβρίου έλαβε χώρα η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση Βικιπαιδιστών Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Δυστυχώς λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας και φέτος η συνάντηση έγινε διαδικτυακά.

Μετά την έναρξη της συνάντησης την Παρασκευή το απόγευμα δόθηκε δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν και να θέσουν ερωτήσεις στην νέα CEO του Ιδρύματος Wikimedia, Maryana Iskander, η οποία θα αναλάβει επίσημα τη διοίκηση του ιδρύματος από το 2022. Στη συνέχεια ο Asaf Bartov του Ιδρύματος Wikimedia έκανε μία παρουσίαση για τη στρατηγική του κινήματος και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για τις περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ακολούθησαν σύντομες παρουσιάσεις Βικιπαιδιστών για διάφορα θέματα, τα γνωστά Lightning Talks. Την ίδια βραδιά δόθηκε χρόνος στους συμμετέχοντες για ελεύθερη συζήτηση και γνωριμία έστω και διαδικτυακά.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου 6 Νοεμβρίου ξεκίνησε με τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο παράλληλες παρουσιάσεις. Αρχικά παρακολούθησα την  παρουσίαση της Zana Shtrkovska σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Βόρεια Μακεδονία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Στη συνέχεια επέλεξα την παρουσίαση της Maria Heuschkel, με θέμα το European Language Equality Project και τις ψηφιακές ανισότητες μεταξύ των γλωσσών στις χώρες της και Ανατολικής Ευρώπης. Στη συνέχει υπήρξαν δύο κοινές παρουσιάσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Η πρώτη από τους Prof. Ranka Stanković και Milica Ikonić Nešić με θέμα την αυτοματοποίηση των Wikidata και την ενοποίηση τους με διαδικτυακές πηγές και η δεύτερη από τους Anass Sedrati και Łukasz Garczewski, στην οποία δόθηκε η γνωριμία της κοινότητας των Βικιπαιδιστών της και Ανατολικής Ευρώπης με αυτή των Αφρικανών Βικιπαιδιστών.

Μετά την ομαδική φωτογραφία και το διάλειμμα ακολούθησε η δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο παρουσιάσεων. Επέλεξα αυτή της των Lucie Schuber, σχετικά με τα οφέλη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βικιπαίδειας στα πλαίσια αλληλεπίδρασής του με το πρόγραμμα Erasmus. Στη συνέχεια επέλεξα την ομιλία των Claudia Serbanuta και Andrei Cipu με θέμα τη μακρά ιστορία μεταξύ των βιβλιοθηκάριων και του Wikimedia. Σειρά είχαν οι Nikki Zeuner, Eva Marti και, Nicole Ebber με θέμα το ποιος κυβερνά το Ίδρυμα Wikimiedia και γιατί αυτό μας αφορά. Η ημέρα έκλεισε πάλι με Lightning Talks.

Την τρίτη ημέρα ξεκίνησα επιλέγοντας την παρουσίαση της Shani Evenstein Sigalov σχετικά με την εφαρμογή των Wikidata σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και την αλληλεπίδραση με τις περιοχές του CEE. Επόμενη επιλογή η ομιλία του Wojciech Pędzichμε θέμα την ακαδημαϊκή έρευνα της Wikimedia Πολωνίας και αμέσως μετά η παρουσίαση του WikiProject Govdirectory από τους Albin Larsson και  Jan Ainali.

Στη συνέχεια υπήρξε κοινή για όλους παρουσίαση από τις Nat Tymkiv, Shani Evenstein Sigalov και  Vicki Doronina σχετικά με το ρόλος τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Ακολούθησαν οι Philip Kopetzky και Łukasz Garczewski με το CEE Hub, to οποίο στοχεύει να στηρίξει τις κοινότητες του CEE στη χάραξη της στρατηγικής τους. Αμέσως μετά υπήρχε επιλογή, οπότε προτίμησα την παρουσίαση των Marc Miquel, Cristian Consonni και David Laniadoμε θέμα τη μέτρηση της ανάπτυξης και της ανανέωσης των Βικιπαιδειών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Τη μέρα έκλεισαν και πάλι Lightning Talks, ενώ ακολούθησε η επίσημη ολοκλήρωση της συνάντησης με τη βασική ευχή όλων βέβαια να είναι η επόμενη συνάντηση να γίνει δια ζώσης.

Σε μια κυβερνητική έκθεση σχετικά με τις επιλογές για τεχνολογίες ψηφιακών πλατφορμών συνεργασίας για τον δημόσιο τομέα, η σουηδική κυβέρνηση επιλέγει την πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Nextcloud ως τη βασική λύση σε αυτόν τον τομέα. Η έκθεση συντάχθηκε από 8 κυβερνητικές υπηρεσίες της Σουηδίας, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδικής Υπηρεσίας Πολιτικών Ασφαλειών, της Σουηδικής Διοίκησης Μεταφορών, του Γραφείου Μητρώου Σουηδικών Εταιρειών και της Försäkringskassan.

Μπορείτε να κατεβάσετε την πλήρη έκθεση (στα σουηδικά) εδώ.

Καθορισμός της έννοιας της ψηφιακής πλατφόρμας συνεργασίας

Η έκθεση δίνει έναν εξαντλητικό ορισμό της ψηφιακής συνεργασίας, σημειώνοντας τα σημαντικά στοιχεία που χρειάζονται για να συνεργαστούν οι ομάδες.

 • Διαχείριση εγγράφων με συλλογική επεξεργασία
 • Σταθερά δωμάτια συνομιλίας
 • βιντεοκλήσεις
 • Whiteboarding
 • Σχεδιασμός και συντονισμός με το Kanban

Η έκθεση περιγράφει τα αποτελέσματα της ανάλυσης της αγοράς από τους 8 κρατικούς φορείς. Βρήκαν δύο πλήρεις πλατφόρμες που έχουν την απαιτούμενη ωριμότητα και συμμόρφωση για να είναι κατάλληλες για μεγάλης κλίμακας κρατική χρήση:

 • Nextcloud (ανοιχτού κώδικα, self-hosted ή φιλοξενία στο cloud από Σουηδούς παρόχους)
 • Συμβατό Office (ιδιόκτητο, τοπικά φιλοξενούμενο, με βάση το IceWarp)

Η αναφορά επισημαίνει επίσης ότι είναι δυνατό να δημιουργηθεί μια συναρμολόγηση διαφόρων ξεχωριστών λύσεων που μαζί παρέχουν την ίδια λειτουργικότητα. Φυσικά, τέτοιες λύσεις θα έχουν αλληλεπικαλύψεις και κενά και δεν προσφέρουν την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εμπειρία συνεργασίας των χρηστών μιας ολοκληρωμένης λύσης όλα σε ένα.

Αυτό καθιστά το Nextcloud σε πολλές περιπτώσεις την πιο κατάλληλη, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα για συνεργασία στη Δημόσια Διοίκηση.

Το Nextcloud χρησιμοποιείται ήδη στη Σουηδική Υπηρεσία Μεταφορών και στη Σουηδική Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ η Försäkringskassan προσφέρει στις δημόσιες αρχές το Nextcloud ως υπηρεσία.

Πηγή άρθρου: https://nextcloud.com/

Η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) ανακοινώνει ότι η Εθνική Ομάδα Πληροφορικής συμμετείχε στην Διεθνή Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής 2020 (International Olympiad on Informatics, BOI2021, https://iati-shu.org/) η οποία διοργανώθηκε μεταξύ 24 και 28 Νοεμβρίου 2021.
Η ΒΟΙ2021 οργανώθηκε από το υπουργείο Παιδείας της Βουλγαρίας και διεξήχθη εξ’ αποστάσεως (online) παράλληλα με τον Διεθνή  διαγωνισμό πληροφορικής από το πανεπιστήμιο στην πόλη του Shumen.

Στα πλαίσια του διαγωνισμού BOI2021 οι μαθητές μας διακρίθηκαν ως εξής:
Ο μαθητής ΡΑΔΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ από το 1ο Γυμνάσιο Βούλας με χάλκινο μετάλλιο και ο μαθητής ΛΙΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ από τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη με εύφημη μνεία. Αρχηγοί και συνοδοί της Εθνικής ομάδας ήταν τα μέλη της ΕΠΥ Πίπης Ευάγγελος και Καρέλης Παναγιώτης.

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου

Την Τρίτη και Τετάρτη, 7 και 8 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιείται ψηφιακά 7ο Συνέδριο Ψηφιακής Ασφάλειας, ICT Security World, με βασικό θεματικό άξονα: “Ψηφιακή Ασφάλεια: Επένδυση και Αναγκαιότητα εν όψει νέων τεχνολογικών υποδομών και εφαρμογών». Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών-ΕΕΛΛΑΚ, βρίσκεται ανάμεσα στους υποστηρικτές του Συνεδρίου και θα συμμετέχει με 1 εισήγηση ως εξής:

 • Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου, στη θεματική ενότητα «Οι νέοι ψηφιακοί κίνδυνοι για την ασφάλεια των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων» (10:00-11:00), εισήγηση από τη Νινέτα Πολέμη, Καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Συν-συντονίστρια της Ομάδας εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ για την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, με τίτλο: «Πιστοποίηση κυβερνοασφάλειας σε αλυσίδες προμηθευτικής αλυσίδας»

Το 7ο Συνέδριο Ψηφιακής Ασφάλειας, «ICT Security World», επικεντρώνεται στις νέες τεχνολογικές προοπτικές που διανοίγονται από την διευρυμένη αξιοποίηση των ψηφιακών υποδομών από επιχειρήσεις και φορείς στο cloud, στο 5G, στα Δίκτυα Νέας Γενιάς, στις εφαρμογές μέσω κινητών και στις δημόσιες πλατφόρμες επικοινωνίας. Παράλληλα, θα αναδείξει τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες που πρέπει να προσεχθούν από τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, που διαφοροποιούν καταλυτικά τις παλιές διαδικασίες και εισάγουν νέες με κυρίαρχη την εξ αποστάσεως πρόσβαση στα κεντρικά συστήματα πληροφορικής.

Επίσης, θα επικεντρωθεί στις νέες συνθήκες λειτουργικής συμπεριφοράς των χρηστών που αξιοποιούν συχνότερα υπηρεσίες τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης, της απομακρυσμένης πρόσβασης στον δημόσιο τομέα, στις ηλεκτρονικές αγορές, στην ψηφιακή τραπεζική, που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αξιοποίησης ασφαλών υπηρεσιών Ψηφιακής Ασφάλειας και την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Στο 7ο Συνέδριο Ψηφιακής Ασφάλειας, «ICT Security World» θα αναδειχθούν οι συνθήκες μέσα από τις οποίες επιχειρήσεις, φορείς και δημόσιες υπηρεσίες είναι αναγκασμένες να «θωρακιστούν» απέναντι σε κάθε είδους ψηφιακή απειλή και με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων να έχει αναχθεί σε κυρίαρχο θέμα.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:

 • Οι ψηφιακές προκλήσεις, το μέλλον της Ψηφιακής Διαδικτυακής Ασφάλειας και η «υπεράσπιση» κρίσιμων υποδομών ΤΠΕ/ICT
 • Ασφαλείς υποδομές Cloud, Τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών υπηρεσιών εν μέσω ισχυρότερων κυβερνοεπιθέσεων
 • Στρατηγική προστασίας Επιχειρήσεων και Φορέων σε κυβερνοεπιθέσεις σε περιβάλλον

cloud, δικτύων NGA και 5G

 • Πως αντιμετωπίζονται σχεδιασμένες και προηγμένες κυβερνοεπιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών και εφαρμογών
 • Ποιο είναι το επίπεδο ωρίμασης Επιχειρήσεων και Δημοσίων Φορέων απέναντι σε προηγμένες κυβερνοεπιθέσεις.
 • Οι νέοι ψηφιακοί κίνδυνοι για την ασφάλεια των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
 • Οι προκλήσεις και ο βαθμός επίγνωσης των ψηφιακών κινδύνων σε περιβάλλον τηλεργασίας, ανοικτών συστημάτων και mobile εφαρμογών.
 • Οι ιδιαιτερότητες των συνθηκών εργασίας λόγω της πανδημίας του COVID-19 και η αντιμετώπιση ψηφιακών απειλών
 • Οι κρίσιμες υποδομές του ιδιωτικού, τραπεζικού και δημόσιου τομέα απέναντι σε «ασύμμετρες» απειλές
 • Στρατηγικές Ψηφιακής Ασφάλειας σε Δημόσιους Φορείς και Επιχειρήσεις. Ομοιότητες και Διαφορές

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την εγγραφή σας στις εργασίες του Συνεδρίου πατήστε εδώ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ.

Οι εκδηλώσεις δεν σταματούν καθώς αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται online εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ ) σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events.

Ημερομηνία/ΏραΕκδήλωση
13/09/2021 – 16/01/2022
Ολοήμερο
#Online event: Moodle Educator Certification (MEC)
15/11/2021 – 12/12/2021
Ολοήμερο
#Online event: Moodle US Learn Moodle Mini-MOOC
06/12/2021 – 10/12/2021
Ολοήμερο
#Online event: GopherCon
06/12/2021 – 10/12/2021
Ολοήμερο
#Online event: IGF 2021
06/12/2021 – 07/12/2021
Ολοήμερο
#Online event: Technology in and for society – «Innovating well for inclusive transitions»
06/12/2021 – 08/12/2021
Ολοήμερο
RISC-V Summit
Moscone Center West, San Francisco
06/12/2021
15:00 – 15:30
#Online event: Smart Data Models Open Session
07/12/2021 – 08/12/2021
Ολοήμερο
#Online event: 7ο Συνέδριο για την Ψηφιακή Ασφάλεια DPO & ICT Security World
07/12/2021 – 08/12/2021
Ολοήμερο
#Online event: Adobe ColdFusion Summit 2021
07/12/2021
18:00 – 20:00
Εργαστήριο λημματογράφησης για τα αστικά κοινά στην Βικιπαίδεια
Goethe-Institut Athen, Αθήνα
08/12/2021
Ολοήμερο
#Online event: SEMIC 2021
09/12/2021
Ολοήμερο
#Online event: jconf.dev Conference
09/12/2021 – 10/12/2021
Ολοήμερο
#Online event: KubeCon + CloudNativeCon + Open Source Summit China
09/12/2021
Ολοήμερο
#Online event: PrestoCon
09/12/2021 – 10/12/2021
Ολοήμερο
#Online event: ReactEurope
11/12/2021
16:00 – 18:00
#Online event: Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2021

Το πρόγραμμα ISA² ολοκληρώθηκε και μετεξελίχθηκε στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Interoperable Europe για μια ενισχυμένη πολιτική διαλειτουργικότητας.  

Το ISA² ήταν ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στήριξε την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες στην Ευρώπη να επωφεληθούν από διαλειτουργικές διασυνοριακές και διατομεακές δημόσιες υπηρεσίες. Το πρόγραμμα διήρκεσε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και έκλεισε επίσημα με μια διάσκεψη τον Απρίλιο του 2021.

Ωστόσο, το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εταίρων της στις δημόσιες διοικήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας συνεχίζεται. Η ενισχυμένη διαλειτουργικότητα θα είναι απαραίτητη για την αξιοποίηση του δυναμικού της χρήσης και της περαιτέρω χρήσης δεδομένων για βελτιωμένες δημόσιες υπηρεσίες, για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας και για τη στήριξη των ειδικών ανά τομέα στόχων πολιτικής που έχει θέσει η Επιτροπή για το μέλλον.  

Το Interoperable Europe θα ηγηθεί της διαδικασίας επίτευξης αυτών των στόχων και θα δημιουργήσει μια ενισχυμένη πολιτική διαλειτουργικότητας που θα λειτουργεί για όλους. Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη».  

Πλαίσιο πολιτικής   

Κατά την τελευταία δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επενδύσει στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τη διαλειτουργικότητα μέσω χρηματοδότησης, πολιτικών και πολιτικών επικοινωνιών. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (EIF) κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ αυτών.  

Επιπλέον, ο ρόλος της ψηφιοποίησης και της διαλειτουργικότητας των δημόσιων υπηρεσιών αναγνωρίστηκε επανειλημμένα πέραν των πρωτοβουλιών της Επιτροπής. Σε ψήφισμα του 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε ότι η ψηφιοποίηση των δημόσιων διοικήσεων θα πρέπει να αποσκοπεί στην «προώθηση της καλύτερης άσκησης της ιδιότητας του πολίτη, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών και στην ενίσχυση της κατανόησης και της συμμετοχής των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες».  

Η δήλωση του Ταλίν του 2017 αποτέλεσε επίσης βασικό βήμα για την επικύρωση της δέσμευσης των κρατών μελών για διαλειτουργικότητα. Η δέσμευση αυτή επιβεβαιώθηκε εκ νέου με τη διακήρυξη του Βερολίνου σχετικά με την ψηφιακή κοινωνία και την ψηφιακή διακυβέρνηση με βάση την αξία, η οποία εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, στην οποία αναγνωρίζεται ο καίριος ρόλος του ψηφιακού μετασχηματισμού για τους στόχους της Ένωσης και για την ανάκαμψη της ΕΕ μετά την πανδημία.  

Επόμενα βήματα για το μέλλον  

Οι προαναφερθείσες πολιτικές δεσμεύσεις αποδεικνύουν απλώς τη διαθεσμική φιλοδοξία για έναν εκσυγχρονισμένο δημόσιο τομέα. Ωστόσο, ο εκσυγχρονισμός συχνά σημαίνει επίσης βελτιστοποίηση και η θέσπιση ενισχυμένης πολιτικής διαλειτουργικότητας θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους. Σε πρόσφατη μελέτη του  Joint Research Centre (JRC)  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι η βελτίωση της διαλειτουργικότητας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του χρόνου που περνούν οι πολίτες κάθε χρόνο με τη διοίκηση κατά 25 %. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση χρόνου 24 εκατ. ωρών (περίπου 2738 έτη) και εξοικονόμηση χρημάτων της τάξης των 543 εκατ. ευρώ ετησίως. Για τις επιχειρήσεις, οι εξοικονομήσεις θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 568 δισ. ευρώ ετησίως.   

Η δυναμική της διαλειτουργικότητας   

Ο κόσμος περιστρέφεται ταχύτερα από ποτέ, και η διαλειτουργικότητα είναι αυτό που μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες πέφτουν στο σωστό μέρος και κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Ευρώπη διαθέτει πλέον τα εργαλεία, τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη για τη διαμόρφωση ενός ισχυρού διαλειτουργικού δημόσιου τομέα, βασισμένου στις ευρωπαϊκές αξίες και στο κοινό όνειρο για μια πραγματική ψηφιακή Ευρώπη.

Μια ψηφιακή Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, διαφανής, δίκαιη και υπεύθυνη. Αποτελεί δυναμική για τις τεχνολογίες AI, την καινοτομία GovTech και τη διαλειτουργικότητα. Το Interoperable Europe έχει ως στόχο να κτίριοαξιοποιήσει όλα αυτά όσο το δυνατόν καλύτερα προς όφελος όλων.  

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Η Οργανωτική επιτροπή του Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, ανακοινώνει την έναρξη του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (https://openedtech.ellak.gr) και καλεί όσες ομάδες ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2022.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση  διεξάγεται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και συνδιοργανώνεται  με το Ίδρυμα Ωνάση, και  πανεπιστήμια, ερευνητικά  κέντρα, Περιφέρειες, Δήμους και φορείς από όλη την Ελλάδα. Ο Διαγωνισμός έχει ως στόχο την εισαγωγή σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ανοιχτού υλικού και λογισμικού και ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Οι ανοιχτές τεχνολογίες ανοίγουν ορίζοντες, ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, ενισχύουν την πειραματική άσκηση, στηρίζοντας την επινοητικότητα και την πρωτοβουλία των μαθητών.

Θεματική Ενότητα 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση: Κυκλική Οικονομία

Η κυκλική οικονομία έρχεται σε αντιπαράθεση με το παραδοσιακό μοντέλο οικονομίας, το οποίο βασίζεται στο πρότυπο «παίρνω-καταναλώνω-πετώ” και μας καλεί να σκεφτούμε και να βρούμε τρόπους να αμφισβητήσουμε τα καταναλωτικά πρότυπα και  να χρησιμοποιήσουμε ξανά και ξανά υλικά και πόρους για να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας.

Στόχος του φετινού διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών για την κυκλική οικονομία. Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν ανοιχτές τεχνολογίες και μέσα από δραστηριότητες συμμετοχικής δημιουργίας θα σχεδιάσουν τρόπους με τους οποίους θα μεταμορφώσουν τις καθημερινές συνήθειες των ίδιων και της κοινότητάς τους διερευνώντας νέους τρόπους συμμετοχής σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Οι ομάδες μπορούν να υποβάλλουν  έργα ανοιχτών τεχνολογιών αναφορικά με θέματα κυκλικής οικονομίας  στο πλαίσιο του σχολείου τους ή και και της γειτονιάς τους.

Πιθανές κατηγορίες έργων:

 • Διαχείριση αποβλήτων 
 • Ανακύκλωση και επανάχρηση υλικών και εξοπλισμού 
 • Εξοικονόμηση πόρων και υλικών
 • Αειφορίας
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Πράσινα χωρίς αποκλεισμούς σχολεία 
 • Οικολογικής Γεωργίας- Βελτίωση παραγωγής/ συγκομιδης
 • Αστικής κηπουρικής

Συμμετοχή στον Διαγωνισμό

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ομάδες μαθητών σχολείων από την Προσχολική, την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ΙΕΚ.

Στην 1η φάση του Διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την ιδέα τους και την τεκμηρίωση της μέχρι την 22/01/2022. Σε αυτή τη φάση δεν απαιτείται κάποια κατασκευή αλλά η αναλυτική περιγραφή της ιδέας και του ανοιχτού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί.

Στη 2η Φάση του Διαγωνισμού θα επιλεγούν οι καλύτερες προτάσεις από όλες τις κατηγορίες του Διαγωνισμού) οι όποιες θα κληθούν να υλοποιήσουν τα έργα τους μέχρι τις 30 Μαϊου 2022 .Στην 3η Φάση του Διαγωνισμού, η οργανωτική – επιστημονική επιτροπή θα επιλέξει (σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης) τα 3 καλύτερα έργα ανά κατηγορία τα οποία και θα βραβευτούν σε κεντρική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα.

Διαβάστε περισσότερα για τον διαγωνισμό  στο openedtech.ellak.gr 

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) είναι μια ιδιόμορφη περίπτωση τεχνολογίας γενικού σκοπού που διαφέρει από άλλα παραδείγματα στην ιστορία, διότι ενσωματώνει συγκεκριμένες αβεβαιότητες ή διφορούμενο χαρακτήρα που μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά κινδύνων όταν χρησιμοποιείται για την υποστήριξη μετασχηματιστικών λύσεων στον δημόσιο τομέα.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει εξαιρετικά ισχυρές και, σε πολλές περιπτώσεις, ανατρεπτικές επιπτώσεις στις διαδικασίες εσωτερικής διαχείρισης, λήψης αποφάσεων και παροχής υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης. Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν σχεδιάσει ρυθμιστικές πολιτικές και πρωτοβουλίες για τον μετριασμό των κινδύνων τεχνητής νοημοσύνης και την υλοποίηση των ευκαιριών της για τους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς κυβερνητικούς φορείς.

Η πρωτοβουλία «AI Watch» είναι μία από αυτές τις πρωτοβουλίες, η οποία έχει, μεταξύ των στόχων της, την παρακολούθηση της βιομηχανικής, τεχνολογικής και ερευνητικής ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και την ανάπτυξη ενός αναλυτικού πλαισίου του δυναμικού αντικτύπου της τεχνητής νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα.

Η έκθεση που δημοσιεύτηκε, ακολουθεί προηγούμενη μελέτη διαμόρφωσης τοπίου και συλλογή ευρωπαϊκών υποθέσεων, η οποία παραδόθηκε το 2020. Το έγγραφο εισάγει κατ’ αρχάς την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης στην κυβέρνηση, η οποία θεωρείται ως ακολουθία δύο λογικά διακριτών φάσεων, που ονομάζονται αντίστοιχα υιοθέτηση και εφαρμογή συναφών τεχνολογιών στις δημόσιες υπηρεσίες και διαδικασίες.

Στη συνέχεια, αναλύει την κατάσταση της διακυβέρνησης της AI στις ΗΠΑ και την Κίνα και την αντιπαραβάλλει με ένα αναδυόμενο, πραγματικά ευρωπαϊκό μοντέλο, το οποίο βασίζεται σε ένα συστημικό όραμα και δίνει έμφαση στον ανανεωμένο ρόλο των κρατών μελών στη διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ.

Στη συνέχεια, επισημαίνει ορισμένες κρίσιμες προκλήσεις για την εφαρμογή της AI στον δημόσιο τομέα της ΕΕ, μεταξύ άλλων:

 • τη δημιουργία κρίσιμης μάζας δημόσιων επενδύσεων,
 • τη διαθεσιμότητα ευρέως διαμοιραζόμενων και κατάλληλων συνόλων δεδομένων,
 • τη βελτίωση του εγγραμματισμού και των δεξιοτήτων στον τομέα της ΑΙ στο εμπλεκόμενο προσωπικό, καθώς και τις απειλές που συνδέονται με τη νομιμότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται από τους αλγόριθμους ΑΙ και μόνο.
 • Τέλος, αντλεί ένα σύνολο κοινών δράσεων για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ που επιθυμούν να υιοθετήσουν τη συστημική προσέγγιση της διακυβέρνησης της ΑΙ μέσω μιας πιο προηγμένης ισορροπίας μεταξύ της προώθησης της ΑΙ και της ρύθμισης.

Οι τρεις κύριες συστάσεις αυτής της έκθεσης, περιλαμβάνουν μια πιο ισχυρή ενσωμάτωση της ΑΙ με πολιτικές για τα δεδομένα, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα της λεγόμενης «εξηγησιμότητας της τεχνητής νοημοσύνης» (XAI), και διευρύνοντας τις τρέχουσες προοπτικές τόσο των προεμπορικών συμβάσεων (PCP) όσο και των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας (PPI) στην υπηρεσία των έξυπνων αγορών ΑΙ από τη δημόσια διοίκηση της ΕΕ.

Οι συστάσεις αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για έναν γενικό χάρτη πορείας εφαρμογής για την ενίσχυση της χρήσης και του αντικτύπου της τεχνητής νοημοσύνης στον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα.

Διαβάστε την έκθεση εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2021, στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, και σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών (ΠΕΜ), εργαστήριο σχετικά με την μετάφραση λημμάτων της Wikipedia. Το εργαστήριο περιλάμβανε παρουσίαση της Wikipedia και των αρχών 
λειτουργίας της, παρουσίαση της ελληνικής Βικιπαίδειας, καθώς και επίδειξη του ενσωματωμένου εργαλείου μετάφρασης.

Ομιλητές ήταν η δρ. Κυριακή Κουρούνη, μεταφράστρια, μεταφρασεολόγος, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ, πρώην αντιπρόεδρος ΠΕΜ, και ο Κωνσταντίνος Σταμπουλής, διαχειριστής στη Βικιπαίδεια, εκπρόσωπος του Wikimedia Community User Group Greece.

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/ , https://blog.wikimedia.gr/

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ),  καλεί εκπαιδευτικούς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την συγγραφή διαδικτυακών μαθημάτων εκπαιδευτικής ρομποτικής για εκπαιδευτικούς  συμπληρώνοντας  αυτή την φόρμα μέχρι τις 15/12/2021.

Τα διαδικτυακά μαθήματα θα είναι διάρκειας 2 – 4 μηνών, θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς  και θα αναφέρονται σε ρομπότ ανοιχτών τεχνολογιών:

 • για τα νηπιαγωγεία και μικρές τάξεις του δημοτικού,
 • για μεγάλες τάξεις δημοτικού και Γυμνάσιο,
 • λύκειο και τεχνική εκπαίδευση,
 • Scratch, για προγραμματισμό, για όλες τις βαθμίδες, για όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών,

Το εκπαιδευτικό θα αναφέρεται στην αξιοποίηση στην εκπαίδευση του DYI robot kit.

To DYI robot kit αναπτύσσεται  τα τελευταία 3 χρόνια στο πλαίσιο συμμετοχής της ΕΕΛΛΑΚ στο Google Summer of Code (https://summerofcode.withgoogle.com ) και απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες και σε όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών.

Επιπρόσθετα, στο εκπαιδευτικό υλικό θα ενσωματωθούν παραδείγματα και σχέδια μαθημάτων έργων ρομποτικής και Internet of Things που έχουν υλοποιηθεί από μαθητές και εκπαιδευτικούς στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση που διεξάγεται τα 3 τελευταία χρόνια.

Το υλικό θα δημοσιευτεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης της ΕΕΛΛΑΚ https://elearn.ellak.gr/.

Η συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού θα είναι αμειβόμενη.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις προδιαγραφές του  εκπαιδευτικού υλικού δείτε εδώ.

Στις 28 Οκτωβρίου, η κοινότητα «Better Legislation for Smoother Implementation (BLSI) φιλοξένησε ένα διαδικτυακό εργαστήριο , αφιερωμένο στο ζήτημα της ρύθμισης της διαλειτουργικότητας στον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα. Το διαδικτυακό σεμινάριο συνδέθηκε με τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάσει μια ενισχυμένη πολιτική διαλειτουργικότητας έως το δεύτερο τρίμηνο του 2022, με βάση τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας ( η υποστηρικτική μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ) και του προγράμματος ISA2, (υποστηρικτική μελέτη που είναι διαθέσιμη εδώ) και τις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών.

Η Επιτροπή κάλεσε ομάδα εμπειρογνωμόνων για να συζητήσει τις νομικές επιλογές σχετικά με τον καλύτερο τρόπο ρύθμισης της διαλειτουργικότητας των δημόσιων υπηρεσιών και μιας κατάλληλης για τον επιδιωκόμενο σκοπό διαμόρφωσης μιας μελλοντικής διακυβέρνησης διαλειτουργικότητας στην ΕΕ:

Βασικά συμπεράσματα

Το δικαίωμα της ΕΕ να αναλάβει δράση

 • Νομική βάση. Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Treaty on the Functioning of the European Union -TFEU) περιλαμβάνει διάφορες διατάξεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως βάση για τη λήψη νομικών μέτρων στον τομέα:  Το άρθρο 114 της TFEU θεσπίζει τη νομική βάση για την ενιαία αγορά και χρησιμοποιείται για πολλές ψηφιακές πολιτικές, ωστόσο δεν εφαρμόζεται, εάν υπάρχει πιο συγκεκριμένη νομική βάση. Το άρθρο 170 και το επακόλουθο της TFEU σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα επιτρέπουν στην Ένωση να αναλάβει δράση όσον αφορά τις ψηφιακές συνεργασίες του δημόσιου τομέα και τα πρότυπα διαλειτουργικότητας. Αυτό επιβεβαιώθηκε με απόφαση του Δικαστηρίου (C-22/96 της 28ης Μαΐου 1998).
 • Χάραξη πολιτικής για την ψηφιακή εποχή. Η επιτυχία της εφαρμογής της έτοιμης για ψηφιακή εποχή χάραξης πολιτικής εξαρτάται από τη δέσμευση των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και της συμφωνίας μεταξύ οργανισμών. Οι ομιλητές υποστήριξαν ότι υπάρχει ανάγκη για μια επικαιροποιημένη συμφωνία μεταξύ οργανισμών για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Διακυβέρνηση για τη διαλειτουργικότητα του δημόσιου τομέα

 • Απώτερος στόχος της διακυβέρνησης της διαλειτουργικότητας του δημόσιου τομέα είναι η αύξηση της δημόσιας αξίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η διακυβέρνηση δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται αποκλειστικά σε πτυχές μείωσης του κόστους και δεν μπορεί να καθοδηγείται αποκλειστικά από τα εργαλεία της αγοράς.
 • Οι ομιλητές περιέγραψαν την ανάγκη συνεχούς διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της κατάλληλης εφαρμογής των πρακτικών διαλειτουργικότητας — ωστόσο, η διακυβέρνηση θα πρέπει να καθορίζεται για κάθε έργο, ανάλογα με τις ανάγκες του και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς.
 • Η κατάλληλη διακυβέρνηση της διαλειτουργικότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων επιχειρήσεων, τελικών χρηστών, ενωσιακών/εθνικών/τοπικών εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης. Η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει μια συνεργατική και κοινή διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 • Η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη. Οι λύσεις του δημόσιου τομέα πρέπει να διασφαλίζουν «νομική προστασία ήδη από τον σχεδιασμό» και να αξιολογούν τη συμμόρφωση των νέων πρωτοβουλιών κατά του νόμου και των δημοκρατικών αρχών — αυτό απαιτεί ήδη εκτιμήσεις κατά τον καθορισμό απαιτήσεων για τις τεχνικές λύσεις στις νομοθετικές διατάξεις.

Δεσμευτικές συμφωνίες διαλειτουργικότητας

 • Οι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη να δημιουργηθεί ένας θετικός λόγος σχετικά με τη διαλειτουργικότητα. Στο παρελθόν, υπήρξαν αρκετές πολιτικές δεσμεύσεις σχετικά με τη διαλειτουργικότητα, προετοιμάζοντας μια στέρεη βάση για τις μελλοντικές εργασίες — για παράδειγμα, οι διακηρύξεις του Βερολίνου και του Ταλίν. Οι δεσμεύσεις αυτές δεν τίθενται σε εφαρμογή: Πολλές προηγούμενες πολιτικές δεν περιέχουν μέσα για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, αλλά η Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες πρακτικές και να ενθαρρύνει τη χρήση τους από τη δημόσια διοίκηση και τις επιχειρήσεις.
 • Ωστόσο, η δεσμευτική νομοθεσία δεν είναι ο μόνος τρόπος για την αντιμετώπιση των προκλήσεων διαλειτουργικότητας. Οι ομιλητές πρότειναν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατανοήσει καλύτερα τις προκλήσεις των εθνικών διοικήσεων και να τους παράσχει στήριξη και λύσεις. Μία από τις δυνατότητες θα μπορούσε να είναι η ανάπτυξη μιας λύσης ανοικτού κώδικα για την ενθάρρυνση της συνεργατικής εργασίας.
 • Στο πλαίσιο της ταχείας ανάπτυξης των τεχνολογιών, ορισμένοι από τους ομιλητές επεσήμαναν ότι η δεσμευτική νομοθεσία ενδέχεται να παρέλθει ταχύτερα από ό,τι έχει τεθεί σε εφαρμογή.

Οφέλη των κινήτρων για διαλειτουργικότητα στο δίκαιο

 • Η σταθερότητα της συνεργασίας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης — υπάρχει ανάγκη το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ να παράγει λύσεις διαλειτουργικότητας και να επωφελείται από το πλαίσιο συνεργασίας.
 • Η θέσπιση κανονισμού για τη διαλειτουργικότητα θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλα τα επίπεδα των κυβερνήσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές για τις εθνικές και τοπικές πολιτικές, να καταστήσει τις πολιτικές και τις συστάσεις πιο λειτουργικές. Οι ομιλητές επεσήμαναν επίσης ότι η νομοθεσία θα πρέπει να υποστηρίζεται από δράσεις διαχείρισης αλλαγών, όπως οι πολιτιστικές αλλαγές, η αύξηση της προθυμίας για συνεργασία, η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων, ο κατάλογος λύσεων κ.λπ.
 • Οι πολιτικές για τη διαλειτουργικότητα θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναφορές σε δεοντολογικά ζητήματα, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την αντιμετώπιση προκλήσεων εκτός της ΕΕ, την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ της διαλειτουργικότητας και του ιδιωτικού τομέα.
 • Τέλος, η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει κίνητρα για την υιοθέτηση πολιτικών έτοιμων για ψηφιακή χρήση, παρέχοντας πρακτικές περιπτώσεις χρήσης του τρόπου με τον οποίο η διαλειτουργικότητα μπορεί να αυξήσει την αξία για το κοινό

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Όλοι μας χρησιμοποιούμε καθημερινά τη Βικιπαίδεια. Γνωρίζουμε όμως ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμείς στο εγχείρημά αυτό, είτε διορθώνοντας ένα λάθος που εντοπίσαμε είτε δημιουργώντας εξαρχής ένα νέο λήμμα, με πολύ απλό τρόπο;

Το Goethe-Institut Athen σε συνεργασία με το Wikimedia Community User Group Greece διοργανώνουν ένα σεμινάριο την Τρίτη 07 Δεκεμβρίου 2021, 18:00 – 20:00, στο Goethe-Institut Athen, Αίθουσα σεμιναρίων, 1ος όροφος, Ομήρου 14-16, 106 72, στην Αθήνα.

Βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι η εισαγωγή στη συνεισφορά στη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια στην οποία οποιαδήποτε μπορεί να συνεισφέρει. Το εργαστήριο θα περιλάβει αρχικά επίδειξη του τρόπου επεξεργασίας αλλά και συγγραφής λημμάτων στη Βικιπαίδεια. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το πρώτο τους λήμμα, με θεματολογία εμπνευσμένη από τα Κοινά στην Πόλη.

Πηγή άρθρου: https://blog.wikimedia.gr/

Το ενημερωτικό δελτίο Νοεμβρίου του ellak.gr είναι διαθέσιμο στο https://newsletters.ellak.gr/archives/2111/

Εάν θέλεις να λαμβάνεις κάθε μήνα το ενημερωτικό δελτίο για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες καταχώρησε εδώ (https://newsletters.ellak.gr/?p=subscribe&id=) το email σου. Το ενημερωτικό δελτίο στέλνεται κάθε μήνα σε πάνω από 60.000 παραλήπτες.

Διαβάστε στο https://newsletters.ellak.gr/archives/2111/ πάνω από 50 άρθρα για:
– το ελεύθερο λογισμικό
– τα ψηφιακά δικαιώματα
– τις πρωτοβουλίες για τον ανοιχτό κώδικα στην ΕΕ
– την προστασία της ιδιωτικότητας
– τα ανοιχτά δεδομένα και την ανοιχτή διακυβέρνηση
– τα πνευματικά δικαιώματα
– τις ανοιχτές τεχνολογίες στην εκπαίδευση

Αν θες να συμμετέχεις στην ομάδα αρθρογραφίας της κοινότητας, και ενδιαφέρεσαι να παρουσιάσεις δημόσια δράσεις για τα κοινά και την ανοιχτότητα, να συμβάλλεις στην ανάπτυξη του εθελοντισμού, να δώσεις νέες ερμηνείες από την δημοσίευση νέων προσεγγίσεων και ιδεών ή όποιας εφαρμογής / πρωτοβουλίας ή/και καλής πρακτικής ανοιχτού λογισμικού θεωρείς ότι είναι χρήσιμη, δήλωσε συμμετοχή στη φόρμα που βρίσκεται διαθέσιμη εδώ.

Διαβάστε στο https://newsletters.ellak.gr/archives/2111/

Δείτε μερικά από τα άρθρα του Νοεμβρίου:

Αποτελέσματα αξιολόγησης έργων του 3ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών

Η Οργανωτική επιτροπή του Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών https://openedtech.ellak.gr/ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των έργων του 3ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών που πραγματοποιήθηκε την σχολική χρονιά 2020-2021. Περισσότερα »

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 5ου Συνέδριου MoodleMoot 2021

Με περισσότερους από 1200 συμμετέχοντες, 30 παρουσιάσεις και δύο εργαστήρια και με ομιλητές την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, και τις ΗΠΑ, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το φετινό 5ο συνέδριο «MoodleMoot 2021», το οποίο λόγω των συνθηκών πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2021 εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Περισσότερα »

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 14ο πανελλήνιο Συνέδριο Κοινοτήτων Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα – FOSSCOMM 2021

Το Σαββατοκύριακο 13 & 14 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε το ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο Κοινοτήτων Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα – FOSSCOMM 2021 για 14η χρονιά, υπό την αιγίδα του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ. Περισσότερα »

Εργαστήριο ιδεών: data.ktimatologio.gr – Ιδέες για καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές – Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021, 13:00

Η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη της OGP (Σύμπραξη για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση) στην Κορέα πλησιάζει! Με αφορμή την πρόσφατη δημοσίευση της πύλης ανοιχτών δεδομένων του Κτηματολογίου, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και το Ελληνικό Κτηματολόγιο σας καλούμε την Τρίτη 14/12 στις 13:00 σε ένα ωριαίο διαδικτυακό διαδραστικό εργαστήριο ιδεών για την περαιτέρω χρήση τους. Περισσότερα »

Η γαλλική κυβέρνηση θα επιταχύνει την ανάπτυξη ανοιχτού κώδικα

Ο οδικός χάρτης της γαλλικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη του ανοιχτού κώδικα που θα το καταστήσει φορέα ψηφιακής κυριαρχίας και εγγύηση «δημοκρατικής εμπιστοσύνης» παρουσιάστηκε από την υπουργό Δημόσιου Μετασχηματισμού και Δημόσιας Υπηρεσίας Amélie de Montchalin την Τετάρτη (10 Νοεμβρίου). Περισσότερα »

Upcycling Android από το FSFE: Κράτα το κινητό σου πιο πολύ καιρό βάζοντας Ελεύθερο Λογισμικό

Το FSFE ξεκινά την πρωτοβουλία «Upcycling Android» : Κάθε φορά που συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε το κινητό μας αντί να αγοράζουμε καινούργιο υποστηρίζουμε μια πιο βιώσιμη χρήση των πόρων. Η εκστρατεία Upcycling Android του FSFE βοηθά να αντιστρέψουμε την παλαίωση του λογισμικού με Ελεύθερο Λογισμικό. Περισσότερα »

Πρακτική εθελοντική άσκηση στην ΕΕΛΛΑΚ

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) προσφέρει την ευκαιρία σε τελειόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές να θέσουν σε πρακτική εφαρμογή τις γνώσεις που αποκομίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αποκτώντας εργασιακή εμπειρία μέσα από εξάμηνη πρακτική εθελοντική άσκηση, με μερική απασχόληση σε ημέρες και ώρες της επιλογής τους. Περισσότερα »

200.000 λήμματα στην Ελληνική Βικιπαίδεια

Η Βικιπαίδεια, η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια στην ελληνική γλώσσα, σήμερα, 27 Νοεμβρίου 2021, έφτασε το εντυπωσιακό μέγεθος των 200.000 λημμάτων εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου. Έχοντας αρχίσει από το 2002, μετά από 19 χρόνια συνεχούς πορείας η Ελληνική Βικιπαίδεια έχει γίνει ένα μεγάλο εγχείρημα και η μεγαλύτερη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια στην ελληνική γλώσσα. Περισσότερα »

Η Αναγνώριση Προσώπου είναι τόσο επικίνδυνη και επεμβατική που ακόμα και το Facebook την απορρίπτει

Το Facebook ανακοίνωσε ότι, προς το παρόν, τερματίζει το πρόγραμμα αναγνώρισης προσώπου , το οποίο δημιουργούσε εκτυπώσεις προσώπων των χρηστών και τις αναγνώριζε αυτόματα στις φωτογραφίες που ανέβασαν. Η απόφαση να τερματιστεί το πρόγραμμα έρχεται σε μια στιγμή που η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου δέχεται επικρίσεις και νομοθετικές απαγορεύσεις σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο. Περισσότερα »

Η διεθνής δεξαμενή πρόσβασης σε πατέντες φαρμακευτικών τεχνολογιών δεν είναι πλέον άδεια

H δεξαμενή πρόσβασης σε πατέντες φαρμακευτικών τεχνολογιών για την αντιμετώπιση της πανδημίας C-TAP, που δημιούργησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον Μάιο του 2020, για να διευκολύνει την ανταλλαγή τεχνολογίας, πνευματικής ιδιοκτησίας και τεχνογνωσίας που σχετίζονται με προϊόντα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, σταματά να είναι πλέον άδεια. Περισσότερα »

Η OSPO Alliance ανακοίνωσε την δημοσίευση του Open Source Good Governance Handbook

Η OSPO Alliance ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες τη δημοσίευση της πρώτης έκδοσης του Open Source Good Governance Handbook. Το εγχειρίδιο που αναπτύχθηκε από κοινού στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας OW2 Open Source Good Governance, εισάγει μια μεθοδολογία για την εφαρμογή επαγγελματικής διαχείρισης λογισμικού ανοιχτού κώδικα σε έναν οργανισμό. Περισσότερα »

Η νέα Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Προς έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων στον Πολιτισμό”

Στις 10.11.2021 η Ε.Ε. δημοσίευσε μία νέα Σύσταση προς τα Κράτη Μέλη καλώντας τα να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του πολιτιστικού τομέα, λαμβάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες για το σχεδιασμό μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο η οποία θα συμβάλει στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων στον Πολιτισμό. Περισσότερα »

Εάν θέλετε να αγκαλιάσετε αυτήν την καινοτομία, πρέπει να αγκαλιάσετε τον ανοιχτό κώδικα.

Αν αναφέρετε τον ανοιχτό κώδικα στους περισσότερους ανθρώπους , αυτοί πιθανότατα να σκεφτούν εικόνες geeks με Linux t-shirts που εργάζονται σε λειτουργικά συστήματα που είναι ακατανόητα για τον μέσο άνθρωπο. Αλλά στην πραγματικότητα, ο ανοιχτός κώδικας είναι ζωτικής σημασίας για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος. Περισσότερα »

Open Source Cloud Guide από την IBM

Η IBM κυκλοφόρησε πρόσφατα έναν νέο οδηγό για Open Source Cloud που σχεδιάστηκε για να παρουσιάσει αναλυτικά: πώς διαφορετικά περιβάλλοντα cloud χρησιμοποιούν τον ανοιχτό κώδικα, μια ποικιλία έργων ανοιχτού κώδικα για υβριδικά περιβάλλοντα cloud, και σημαντικά use cases για υβριδικά περιβάλλοντα cloud. Περισσότερα »

Όλα τα άρθρα του Νοεμβρίου είναι διαθέσιμα στο https://newsletters.ellak.gr/archives/2111/

Όλα τα ενημερωτικά δελτία είναι διαθέσιμα εδώ

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Η MicroStrategy ανακοίνωσε ότι τον τελευταίο μήνα με σταδιακές αγορές πρόσθεσε στα αποθεματικά της 7,002 Bitcoin με συνολικό ποσό αγοράς τα 414.4 εκατομμύρια δολάρια καθώς τα ψηφιακά νομίσματα εξαγοράστηκαν σε μια μέση τιμή των 59,187 δολαρίων.

Tα κεφάλαια για την αγορά των Bitcoin καλύφθηκαν από την πώληση ενός πακέτου 571,001 μετοχών.

Με την τελευταία προσθήκη αυτή η MicroStrategy έχει στα αποθεματικά της 121,044 Bitcoin με την αξία τους να ξεπερνάει τα 3.5 δισεκατομμύρια δολάρια.

 

H MicroStrategy επένδυσε σε όλες τις μεγάλες πτώσεις της ισοτιμίας του Bitcoin όπως και αυτή πριν δύο μέρες που η ισοτιμία έφτασε τα 47 χιλιάδες δολάρια.

Την πτώση της ισοτιμίας του Bitcoin κάτω από τα 50.000 δολάρια εκμεταλεύτηκε και το El Salvador ανακοινώνοντας ότι η κυβέρνηση αγόρασε άλλα 100 Bitcoin.

H ισοτιμία του Bitcoin κυμαίνεται αυτή την ώρα γύρω από τα 57.000 δολάρια.

The post H MicroStrategy πρόσθεσε στα αποθεματικά της ακόμα 7,002 appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη της OGP (Σύμπραξη για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση) στην Κορέα πλησιάζει!

Με αφορμή την πρόσφατη δημοσίευση της πύλης ανοιχτών δεδομένων του Κτηματολογίου, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και το Ελληνικό Κτηματολόγιο σας καλούμε την Τρίτη 14/12 στις 13:00 σε ένα ωριαίο διαδικτυακό διαδραστικό εργαστήριο ιδεών για την περαιτέρω χρήση τους.

Πολίτες, ενδιαφερόμενοι από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ερευνητές και κοινότητες ανοιχτών δεδομένων, συνδιαμορφώνουν με ιδέες και προτάσεις μιας ατζέντα καινοτόμων παρεμβάσεων ανοιχτών γεωδεδομένων.

Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε αυτή την φόρμα

Πρόγραμμα

 • 13:00 Μιχάλης Βαφόπουλος (ΔΣ Ελληνικό Κτηματολόγιο), Το Κτηματολόγιο ανοίγει δεδομένα.
 • 13:05 Δέσποινα Μητροπούλου (Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΕΕΛΛΑΚ), Σχεδιαστικές αρχές και δυνατότητες του data.ktimatologio.gr
 • 13: 10 Τάσος Παπαζαρίφης (Εθνικό Σημείο επαφής OGP), data.gov.gr και data.ktimatologio.gr
 • 13: 15 Brainstorming Workshop
 • 13: 50 Συμπεράσματα και επόμενα βήματα συνδιαμόρφωσης ατζέντας

Η Βικιπαίδεια, η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια στην ελληνική γλώσσα, σήμερα, 27 Νοεμβρίου 2021, έφτασε το εντυπωσιακό μέγεθος των 200.000 λημμάτων εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου. Έχοντας αρχίσει από το 2002, μετά από 19 χρόνια συνεχούς πορείας η Ελληνική Βικιπαίδεια έχει γίνει ένα μεγάλο εγχείρημα και η μεγαλύτερη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια στην ελληνική γλώσσα. Σήμερα η Βικιπαίδεια, η εγκυκλοπαίδεια που γράφεται συνεργατικά από οποιονδήποτε, διαβάζεται από 7.000.000 ανθρώπους τον μήνα, προσφέροντας στον καθένα τους πληροφορίες που βρίσκονται στα 200.000 λήμματα που διαμορφώθηκαν με 9.140.000 επεξεργασίες. Για την ανάπτυξη της Βικιπαίδειας προσέφεραν την εθελοντική συνεισφορά τους, χιλιάδες από τους εκατοντάδες χιλιάδες εγγεγραμμένους και μη χρήστες.

Το περιεχόμενο της Βικιπαίδειας διατίθεται ελεύθερα σε όλους, και μπορεί ο καθένας να το χρησιμοποιήσει, να το αλλάξει ακόμη και να το εκμεταλλευτεί εμπορικά, αρκεί να αναφέρει ότι τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Βικιπαίδεια, καθώς και ότι οι ίδιοι όροι ισχύουν και για το δικό του περιεχόμενο, δηλαδή με όσα ορίζει η άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή. Η Βικιπαίδεια ανήκει στο Ίδρυμα Wikimedia και είναι μέρος του πολύγλωσσου εγχειρήματος Wikipedia, το οποίο μόνο στα Αγγλικά έχει σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια λήμματα.

Στα 19 χρόνια της ύπαρξής της, εκτός από τα 200.000 λήμματα της ελληνικής Βικιπαίδειας, έχουν αναπτυχθεί και άλλα εγχειρήματα στα ελληνικά του ιδρύματος Wikimedia: η Βικιθήκη με χιλιάδες κείμενα (από τον Όμηρο και τον Αριστοτέλη, ποιήματα από την Ελληνική Ανθολογία, το Θούριο του Ρήγα Βελεστινλή, την Αγία Γραφή, αλλά και νεοέλληνες συγγραφείς και διοικητικά έγγραφα), το Βικιλεξικό με 440.000 λέξεις. Η Βικιπαίδεια καθώς και τα ξενόγλωσσα εγχειρήματα, η Wikipedia σε όλες τις γλώσσες, προσφέρουν απλόχερα μια τεράστια ποικιλία θεμάτων, εικονογραφημένα με έργα από την κοινή αποθήκη πολυμέσων, τα Commons με 79.000.000 ελεύθερα αρχεία πολυμέσων, διαθέσιμα σε όλα τα εγχειρήματα, και επίσης ένα τεράστιο αριθμό δεδομένων μέσω των Wikidata με 96.000.000 αντικείμενα που επιτρέπουν την εξαγωγή πληροφοριών για σχεδόν οποιοδήποτε ερώτημα.

Η Ελληνική Βικιπαίδεια είναι η δημοφιλέστερη γλωσσική έκδοση της Βικιπαίδειας στην Ελλάδα τους περισσότερους μήνες του χρόνου, και η δεύτερη δημοφιλέστερη στην Κύπρο. Με πάνω από 14.000 νέα λήμματα εγκυκλοπαιδικής γνώσης κάθε χρόνο, η Ελληνική Βικιπαίδεια μεγαλώνει καθημερινά για να εξυπηρετήσει τις αυξανόμενες ανάγκες των αναγνωστών.


Στην Ελλάδα η Βικιπαίδεια υποστηρίζεται από το Wikimedia Community User Group  Greece το μοναδικό επίσημα αναγνωρισμένο από το Wikimedia Foundation (Ίδρυμα Wikimedia) σωματείο εθελοντών που δραστηριοποιείται  στα εγχειρήματα Wikimedia διοργανώνοντας και συμμετέχοντας σε εξωστρεφείς δράσεις  με σκοπό την στήριξη και προώθηση της Βικιπαίδειας και των υπόλοιπων εγχειρημάτων του Wikimedia.

Aξιοποιώντας και τις οργανωτικές δομές για τους εθελοντές στο Ίδρυμα Wikimedia – εστιάζουμε στις εξωστρεφείς δράσεις που θα έχουν μια επωφελή επίπτωση στο περιεχόμενο εντός των εγχειρημάτων.  Τα μέλη μας είναι έμπειροι και με συστηματική συνεισφορά χρήστες, όμως καλωσορίζουν οποιονδήποτε θέλει να συμμετέχει στις εξωστρεφείς δράσεις μας. Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε σε εξωστρεφείς δραστηριότητες, συνεισφορά περιεχομένου και εκπαίδευση, ή απλά να μάθετε πως να συνεισφέρετε στη Βικιπαίδεια μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας ή και για οποιαδήποτε επικοινωνία να μας γράψετε στο info-el@wikimedia.gr.

Πηγή άρθρου:

Όλοι μας χρησιμοποιούμε καθημερινά τη Βικιπαίδεια. Γνωρίζουμε όμως ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμείς στο εγχείρημά αυτό, είτε διορθώνοντας ένα λάθος που εντοπίσαμε είτε δημιουργώντας εξαρχής ένα νέο λήμμα, με πολύ απλό τρόπο;

Το Goethe-Institut Athen σε συνεργασία με το Wikimedia Community User Group Greece διοργανώνουν ένα σεμινάριο την Τρίτη 07 Δεκεμβρίου 2021, 18:00 – 20:00, στο Goethe-Institut Athen, Αίθουσα σεμιναρίων, 1ος όροφος, Ομήρου 14-16, 106 72, στην Αθήνα.

Βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι η εισαγωγή στη συνεισφορά στη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια στην οποία οποιαδήποτε μπορεί να συνεισφέρει. Το εργαστήριο θα περιλάβει αρχικά επίδειξη του τρόπου επεξεργασίας αλλά και συγγραφής λημμάτων στη Βικιπαίδεια. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το πρώτο τους λήμμα, με θεματολογία εμπνευσμένη από τα Κοινά στην Πόλη.

Οι εκδηλώσεις δεν σταματούν καθώς αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται online εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ ) σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events.

Ημερομηνία/ΏραΕκδήλωση
13/09/2021 – 16/01/2022
Ολοήμερο
#Online event: Moodle Educator Certification (MEC)
01/11/2021 – 30/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: Μήνας Ασίας της Βικιπαίδειας
15/11/2021 – 12/12/2021
Ολοήμερο
#Online event: Moodle US Learn Moodle Mini-MOOC
29/11/2021 – 02/12/2021
Ολοήμερο
#Online event: DevOpsCon Munich 2021
29/11/2021 – 03/12/2021
Ολοήμερο
NDC Oslo
Oslo Spektrum, Oslo
29/11/2021
15:00 – 15:30
#Online event: Smart Data Models Open Session
30/11/2021 – 01/12/2021
Ολοήμερο
#Online event: Postgres Build 2021
30/11/2021 – 02/12/2021
Ολοήμερο
#Online event: Yocto Project Summit 2021
30/11/2021
11:00 – 13:30
#Online event: OSOR webinar – Enabling Sharing and Reuse with Open Source
30/11/2021
11:30 – 14:30
#Online event: National Open Data Conference 2021
02/12/2021 – 03/12/2021
Ολοήμερο
#Hybrid Conference: Ohio LinuxFest
Hyatt Regency Columbus, Columbus
02/12/2021 – 04/12/2021
Ολοήμερο
Moodlemoot Italia 2021
Cena sociale, Torino
02/12/2021 – 03/12/2021
Ολοήμερο
PGConf NYC 2021
New York Marriott Downtown, New York
03/12/2021
Ολοήμερο
#Online event: December 3rd, 2021 Embedded Fest
04/12/2021
16:00 – 18:00
#Online event: Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2021

Με περισσότερους από 1200 συμμετέχοντες, 30 παρουσιάσεις και δύο  εργαστήρια και με ομιλητές την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο,  και τις ΗΠΑ, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το φετινό 5ο συνέδριο «MoodleMoot 2021», το οποίο λόγω των συνθηκών πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2021 εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Συνδιοργανωτές ήταν ο  Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (EΕΛΛΑΚ) και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). 

Το φετινό MoodleMoot, αν και διαδικτυακό, κατάφερε να αναδείξει πρακτικές χρήσης του Moodle και του BigBlueButton στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, να προωθήσει την ιδέα και τη σημασία της ενίσχυσης των δημόσιων ψηφιακών υποδομών με ανοιχτό λογισμικό σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, τη σπουδαιότητα της επαναχρησιμοποίησης και βελτίωσης Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER), καθώς και να κινητοποιήσει προγραμματιστές και ερευνητές προς την κατεύθυνση επέκτασης της λειτουργικότητας του Moodle και του BigBlueButton

Με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση μέσω, ομιλητές και συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν σε έναν γόνιμο διάλογο για τη χρήση του Moodle και του BigBlueButton και να γνωρίσουν καλές πρακτικές χρήσης στην Ελλάδα και διεθνώς. Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρουσίασαν πώς με τη χρήση του Moodle και του BigBlueButton και εργαλείων ανοιχτού κώδικα και ανοιχτού λογισμικού υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Επίσης, έγιναν παρουσιάσεις από ερευνητές και εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξαιρετικά έργα και βέλτιστες πρακτικές χρήσης του Moodle και του BigBlueButton και άλλων εργαλείων ανοιχτού λογισμικού, ώστε η ενσωμάτωση των ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη να είναι μία πραγματικότητα, η οποία επιτρέπει την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών, μαθητών και εκπαιδευτικών πόρων, ώστε να επιτυγχάνονται τα μαθησιακά αποτελέσματα με επιτυχία.  

Το διαδικτυακό συνέδριο χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ), Σταμέλος Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  από το ΕΑΠ ο  Ορφανουδάκης Θεοφάνης Αναπληρωτής Καθηγητής στην Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), εκ μέρους του ΙΕΠ Καθηγητής ο Αναστάσιος Εμβαλωτής Καθηγητής Μεθοδολογίας στην Εκπαιδευτική Έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ και εκ μέρους του ΕΜΠ ο Νικόλαος Παπασπύρου, Καθηγητής Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών στο  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου μέσα από τα βίντεο, που είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο https://moodlemoot.ellak.gr/live-streaming/.

Το FSFE ξεκινά την πρωτοβουλία «Upcycling Android» : Κάθε φορά που συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε το κινητό μας αντί να αγοράζουμε καινούργιο υποστηρίζουμε μια πιο βιώσιμη χρήση των πόρων. Η εκστρατεία Upcycling Android του FSFE βοηθά να αντιστρέψουμε την παλαίωση του λογισμικού με Ελεύθερο Λογισμικό.

H ευρωπαϊκή εβδομάδα για τη μείωση των αποβλήτων, είναι μια εβδομάδα αφιερωμένη στην επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και υλικών με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση των αποβλήτων στην καθημερινή ζωή. Το FSFE συμμετέχει με τη νέα πρωτοβουλία «Upcycling Android» – μια πρωτοβουλία που συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων με την επαναχρησιμοποίηση μιας από τις πιο πολύτιμες συσκευές της καθημερινότητάς μας, των κινητών μας.

Κάθε χρόνο, οι κατασκευαστές παράγουν 1,5 δισεκατομμύριο κινητά παγκοσμίως – και δυστυχώς, σχεδόν ισάριθμα πετιούνται μετά από μια συνήθως πολύ σύντομη διάρκεια ζωής του υλικού. Η σύντομη διάρκεια ζωής των κινητών οφείλεται συχνά στη λεγόμενη «αχρήστευση λογισμικού», μια πρακτική που καθιστά τα λογισμικά παρωχημένα, με αποτέλεσμα οι χρήστρες να πρέπει είτε να αγοράσουν νέο υλικό είτε να συνεχίσουν με ξεπερασμένο λογισμικό. Η μικρή διάρκεια ζωής του υλικού μπορεί να έχει καταστροφικές περιβαλλοντικές συνέπειες. Για να βοηθήσει τους χρήστες να ξεπεράσουν αυτό το δίλημμα, με την εκστρατεία Upcycling Android. το FSFE, δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να ανακυκλώνει με δημιουργικό τρόπο κινητά Αντρόιντ βάζοντας Ελεύθερο Λογισμικό. Κάθε φορά που συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε το τρέχον κινητό μας αντί να αγοράζουμε καινούργιο, συμβάλλουμε στην αποφυγή της παραγωγής νέων κινητών και στον περιορισμό της αύξησης των ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Η εκστρατεία Upcycling Android εξηγεί το ζήτημα της αχρήστευσης του λογισμικού στον κόσμο του Αντρόιντ και βοηθά τον κόσμο να επαναπρογραμματίσει κινητά βάζοντας λειτουργικά συστήματα Ελεύθερου Λογισμικού. Αυτή η διαδικασία όχι μόνο προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο του κινητού, αλλά μπορεί επίσης να προσφέρει καλύτερη εμπειρία από τη χρήση ιδιόκτητων λειτουργικών συστημάτων. Μάλιστα, στις περιπτώσεις που τα τηλέφωνα σταματούν να λαμβάνουν ενημερώσεις λογισμικού από την κατασκευάστρια εταιρεία, η μετάβαση σε ένα λειτουργικό σύστημα Ελεύθερου Λογισμικού δίνει τη δυνατότητα να κρατηθεί το κινητό ενημερωμένο. Έτσι, οι χρήστιες μπορούν να κρατήσουν τις συσκευές τους περισσότερο καιρό, να βοηθήσουν το περιβάλλον, και να απολαύσουν πολλά περισσότερα οφέλη. Το Ελεύθερο Λογισμικό δίνει πλήρη έλεγχο της συσκευής, καθώς ο χρήστης μπορεί επιτέλους να απεγκαταστήσει εφαρμογές που δεν μπορούσε πριν, και να προστατέψει περισσότερο την ιδιωτική ζωή της – για να αναφέρουμε μόνο μερικά από αυτά.

Πολιτικό υπόβαθρο και ενημερωτικό υλικό

Το FSFE δεσμεύεται σταθερά για μια πιο βιώσιμη χρήση της τεχνολογίας με το Ελεύθερο Λογισμικό. Στις αρχές του έτους, συμμετείχε στη διαβούλευση της ΕΕ σχετικά με την «Ενεργειακή σήμανση των κινητών τηλεφώνων και των ταμπλετ» και αργότερα μέσα στο έτος δημοσίευσε μια μελέτη για την αχρήστευση του λογισμικού με μια έκκληση για ουδετερότητα των συσκευών και δημιουργική ανακύκλωση του λογισμικού.

Το FSFE διαθέτει μια τεράστια συλλογή πληροφοριών και προωθητικού υλικού για να βοηθήσει στη διάδοση της γνώσης σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τηλεφώνων μας. Όπως και για το πώς μπορείτε να βοηθήσετε στη μείωση του προβλήματος ανακυκλώνοντας δημιουργικά τη συσκευή σας Αντρόιντ με Ελεύθερο Λογισμικό. Η γκάμα του υλικού περιλαμβάνει αυτοκόλλητα, ενημερωτικά γραφήματα, φυλλάδια, βίντεο, εκπομπές, άρθρα και μελέτες.

Επόμενες δράσεις

Τους επόμενους μήνες, οι δραστηριότητες του FSFE στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Upcycling Android θα είναι διττές: σε συνεργασία με τοπικές ομάδες παρέχει διάφορα εργαστήρια όπου μπορεί να μαζευτεί κόσμος και να δικτυωθεί γύρω από το θέμα της δημιουργικής ανακύκλωσης Αντρόιντ, να πειραματιστεί ή να βοηθηθεί στον επαναπρογραμματισμό κινητού. Επιπλέον, παρακολουθει και συμμετέχει στις τωρινές ευρωπαϊκές συζητήσεις γύρω από την «Πρωτοβουλία για τα βιώσιμα προϊόντα» (Sustainable Products Initiative) και την «Πρωτοβουλία για τα κυκλικά ηλεκτρονικά» (Circular Electronics Initiative). Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων στοχεύει να εξηγήσει τα οφέλη του Ελεύθερου Λογισμικού για μια πιο βιώσιμη χρήση των προϊόντων μας στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Πηγή άρθρου: https://fsfe.org/

I recently encountered a pesky problem while trying to build a React Native project under Apple’s Xcode . The build would fail with an error reporting: EMFILE: too many open files, watch . Frustratingly, all available advice on the web pointed to different (often inexplicable) directions, none of which worked. After tormenting myself with these, I decided to troubleshoot the problem methodically, which allowed me to pinpoint it and solve it with an uncommon and noteworthy application of the git bisect command. Here’s the story.

Η Βικιπαίδεια, η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια στην ελληνική γλώσσα, σήμερα, 27 Νοεμβρίου 2021, έφτασε το εντυπωσιακό μέγεθος των 200.000 λημμάτων εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου. Έχοντας αρχίσει από το 2002, μετά από 19 χρόνια συνεχούς πορείας η Ελληνική Βικιπαίδεια έχει γίνει ένα μεγάλο εγχείρημα και η μεγαλύτερη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια στην ελληνική γλώσσα. Σήμερα η Βικιπαίδεια, η εγκυκλοπαίδεια που γράφεται συνεργατικά από οποιονδήποτε, διαβάζεται από 7.000.000 ανθρώπους τον μήνα, προσφέροντας στον καθένα τους πληροφορίες που βρίσκονται στα 200.000 λήμματα που διαμορφώθηκαν με 9.140.000 επεξεργασίες. Για την ανάπτυξη της Βικιπαίδειας προσέφεραν την εθελοντική συνεισφορά τους, χιλιάδες από τους εκατοντάδες χιλιάδες εγγεγραμμένους και μη χρήστες.

Το περιεχόμενο της Βικιπαίδειας διατίθεται ελεύθερα σε όλους, και μπορεί ο καθένας να το χρησιμοποιήσει, να το αλλάξει ακόμη και να το εκμεταλλευτεί εμπορικά, αρκεί να αναφέρει ότι τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Βικιπαίδεια, καθώς και ότι οι ίδιοι όροι ισχύουν και για το δικό του περιεχόμενο, δηλαδή με όσα ορίζει η άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή. Η Βικιπαίδεια ανήκει στο Ίδρυμα Wikimedia και είναι μέρος του πολύγλωσσου εγχειρήματος Wikipedia, το οποίο μόνο στα Αγγλικά έχει σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια λήμματα.

Στα 19 χρόνια της ύπαρξής της, εκτός από τα 200.000 λήμματα της ελληνικής Βικιπαίδειας, έχουν αναπτυχθεί και άλλα εγχειρήματα στα ελληνικά του ιδρύματος Wikimedia: η Βικιθήκη με χιλιάδες κείμενα (από τον Όμηρο και τον Αριστοτέλη, ποιήματα από την Ελληνική Ανθολογία, το Θούριο του Ρήγα Βελεστινλή, την Αγία Γραφή, αλλά και νεοέλληνες συγγραφείς και διοικητικά έγγραφα), το Βικιλεξικό με 440.000 λέξεις. Η Βικιπαίδεια καθώς και τα ξενόγλωσσα εγχειρήματα, η Wikipedia σε όλες τις γλώσσες, προσφέρουν απλόχερα μια τεράστια ποικιλία θεμάτων, εικονογραφημένα με έργα από την κοινή αποθήκη πολυμέσων, τα Commons με 79.000.000 ελεύθερα αρχεία πολυμέσων, διαθέσιμα σε όλα τα εγχειρήματα, και επίσης ένα τεράστιο αριθμό δεδομένων μέσω των Wikidata με 96.000.000 αντικείμενα που επιτρέπουν την εξαγωγή πληροφοριών για σχεδόν οποιοδήποτε ερώτημα.

Η Ελληνική Βικιπαίδεια είναι η δημοφιλέστερη γλωσσική έκδοση της Βικιπαίδειας στην Ελλάδα τους περισσότερους μήνες του χρόνου, και η δεύτερη δημοφιλέστερη στην Κύπρο. Με πάνω από 14.000 νέα λήμματα εγκυκλοπαιδικής γνώσης κάθε χρόνο, η Ελληνική Βικιπαίδεια μεγαλώνει καθημερινά για να εξυπηρετήσει τις αυξανόμενες ανάγκες των αναγνωστών.


Στην Ελλάδα η Βικιπαίδεια υποστηρίζεται από το Wikimedia Community User Group  Greece το μοναδικό επίσημα αναγνωρισμένο από το Wikimedia Foundation (Ίδρυμα Wikimedia) σωματείο εθελοντών που δραστηριοποιείται  στα εγχειρήματα Wikimedia διοργανώνοντας και συμμετέχοντας σε εξωστρεφείς δράσεις  με σκοπό την στήριξη και προώθηση της Βικιπαίδειας και των υπόλοιπων εγχειρημάτων του Wikimedia.

Aξιοποιώντας και τις οργανωτικές δομές για τους εθελοντές στο Ίδρυμα Wikimedia – εστιάζουμε στις εξωστρεφείς δράσεις που θα έχουν μια επωφελή επίπτωση στο περιεχόμενο εντός των εγχειρημάτων.  Τα μέλη μας είναι έμπειροι και με συστηματική συνεισφορά χρήστες, όμως καλωσορίζουν οποιονδήποτε θέλει να συμμετέχει στις εξωστρεφείς δράσεις μας. Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε σε εξωστρεφείς δραστηριότητες, συνεισφορά περιεχομένου και εκπαίδευση, ή απλά να μάθετε πως να συνεισφέρετε στη Βικιπαίδεια μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας ή και για οποιαδήποτε επικοινωνία να μας γράψετε στο info-el@wikimedia.gr.

Πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2021, στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, και σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών (ΠΕΜ), εργαστήριο σχετικά με την μετάφραση λημμάτων της Wikipedia. Το εργαστήριο περιλάμβανε παρουσίαση της Wikipedia και των αρχών 
λειτουργίας της, παρουσίαση της ελληνικής Βικιπαίδειας, καθώς και επίδειξη του ενσωματωμένου εργαλείου μετάφρασης.

Ομιλητές ήταν η δρ. Κυριακή Κουρούνη, μεταφράστρια, μεταφρασεολόγος, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ, πρώην αντιπρόεδρος ΠΕΜ, και ο Κωνσταντίνος Σταμπουλής, διαχειριστής στη Βικιπαίδεια, εκπρόσωπος του Wikimedia Community User Group Greece.

https://www.thessalonikibookfair.gr/event/ekdilosi-toy-festival-metafrasis-wikipedia-workshop/

ΠΕΜ♥Wikipedia

Η νέα έκδοση v4.2 του αγαπημένου σας radio player στο τερματικό, είναι διαθέσιμη για λήψη με νέους σταθμούς και ένα… Joker. Έχει περάσει περίπου ένας χρόνος από την τελευταία έκδοση, οπότε μια υπενθύμιση σε νέους και παλιούς είναι σημαντική. Το shelldio είναι ένα απλό shell script για να παίζετε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς στο […]

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης και ανάπτυξης, διοργανώνουν το 5ο Συνέδριο MoodleMoot το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 26 & 27 Νοεμβρίου 2021.

Σκοπός του Συνεδρίου MoodleMoot είναι να προωθήσει τον γόνιμο και δημιουργικό διάλογο στην εκπαιδευτική κοινότητα για τη χρήση του Moodle, να αναδείξει καλές πρακτικές χρήσης του στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και να παρουσιαστούν καινοτόμες χρήσεις λειτουργιών του Moodle στην Ελλάδα, στην Κύπρο και διεθνώς.

Κατά την διάρκεια του διήμερου συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 25 ομιλίες και workshops, προσφέροντας ένα πλούσιο διήμερο σε θέματα e-μάθησης, από την κοινότητα του moodle, την πιο δυναμική κοινότητα elearning στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Θεματικές ενότητες MoodleMoot

 • Καλές πρακτικές χρήσης του Moodle στην Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Καλές πρακτικές χρήσης του Moodle στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Καλές πρακτικές χρήσης του Moodle σε εταιρικό περιβάλλον
 • Mobile Learning
 • Learning analytics
 • Gamification στο Moodle
 • Διαχείριση και ανάπτυξη του Moodle
 • Επεκτάσεις και διασύνδεση με άλλες πλατφόρμες
 • Εργαστήρια

Το συνέδριο απευθύνεται σε

 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Μέλη της Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής Κοινότητας
 • Ερευνητές της Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων
 • Εταιρείες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που χρησιμοποιούν το Moodle.

Το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου και των workshops είναι διαθέσιμο στο https://pretalx.ellak.gr/mootgr21/schedule/, η παρακολούθηση του θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης και ζωντανής μετάδοσης από εδώ https://moodlemoot.ellak.gr/live-streaming/ και μπορείτε να μπορείτε να εγγραφείτε να το παρακολουθήσετε στο https://moodlemoot.ellak.gr/engrafi-parakolouthisis/.
Για τα εργαστήρια του MoodleMoot απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή.

H δεξαμενή πρόσβασης σε πατέντες φαρμακευτικών τεχνολογιών για την αντιμετώπιση της πανδημίας C-TAP, που δημιούργησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον Μάιο του 2020, για να διευκολύνει την ανταλλαγή τεχνολογίας, πνευματικής ιδιοκτησίας και τεχνογνωσίας που σχετίζονται με προϊόντα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, σταματά να είναι πλέον άδεια. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Medicines Law & Policy, χθες (23/11/2021) υπογράφτηκε η πρώτη αδειοδότηση και αφορά μια διαγνωστική τεχνολογία που ανιχνεύει αντισώματα κατά του SARS-CoV-2 και μετρά προσαρμοστικές ανοσολογικές αποκρίσεις που μπορεί να υποδηλώνουν προηγούμενη ή πρόσφατη μόλυνση. Ένα είδους διαγνωστικό τεστ δηλαδή.

“Ακριβώς όπως ο ιός, η επιστήμη δεν γνωρίζει σύνορα”, δήλωσε η υπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ισπανίας, Νταϊάνα Μοράντ, στην τελετή υπογραφής της άδειας. Η άδεια χρήσης της τεχνολογίας παραχωρήθηκε από το Ισπανικό Ερευνητικό Ινστιτούτο (CSIC), το οποίο είχε αρχικά ανακοινώσει την πρόθεσή του να πράξει αναλόγως από τον Μάιο του 2021, σε μια εκδήλωση επετείου ενός έτους για την C-TAP. Είναι η πρώτη φορά που διατίθεται το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ενός διαγνωστικού εργαλείου μέσω μιας ομάδας ευρεσιτεχνιών.

Η πρωτοβουλία αυτή πληροί το χρυσό πρότυπο για την εθελοντική αδειοδότηση: δεν είναι αποκλειστική, έχει παγκόσμιο εύρος εφαρμογής, όλη η απαραίτητη τεχνογνωσία και μεταφορά υλικού θα παρέχεται στους κατόχους άδειας εφόσον χρειαστεί, η άδεια θα είναι άνευ δικαιωμάτων για όλους τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και τελεί σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Η C-TAP δείχνει να είναι τουλάχιστον δύο βήματα μπροστά από την εποχή της. Προτάσσει το δημόσιο συμφέρον έναντι των χρηματιστηριακών αξιών και των κερδών σε παγκόσμιο επίπεδο. Aυτό, παρά την πανδημία, δεν είναι κάτι δεδομένο στις σημερινές κοινωνίες. Από χθες δεν είναι άδεια, ούτε όμως όσο γεμάτη θα θέλαμε.

Πηγή άρθρου: https://www.pressenza.com/

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Η νέα μεταγραφή των Los Angeles Rams Odell Beckham Jr ανακοίνωσε ότι θα λάβει όλο το μονοετές συμβόλαιο του αξίας 4.5 εκατομμυρίων δολαρίων αποκλειστικά σε Bitcoin. Η συναλλαγή θα γίνει με την βοήθεια του ψηφιακού mobile payment app Cash.App.

To Bitcoin δείχνει να είναι αρκετά δημοφιλές ανάμεσα στου παίκτες του αμερικάνικου football καθώς αρκετοί λαμβάνουν μέρος του μισθού τους στο ψηφιακό νόμισμα όπως ο Aaron Rodger των Green Bay packers, ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίχτες του NF με συμβόλαιο αξίας 134 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ένας άλλος αστέρας του NFL ο Tom Brady είναι ένθερμος οπαδός του Bitcoin και γενικά των ψηφιακών νομισμάτων ενώ στην λίστα είναι και άλλοι τρεις παίχτες που ήδη λαμβάνουν μέρος της μισθοδοσίας τους στο ψηφιακό νόμισμα.

The post Παίχτης του NFL Football θα λάβει το μισθό του αποκλειστικά σε Bitcoin appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Στις 10.11.2021 η Ε.Ε. δημοσίευσε μία νέα Σύσταση προς τα Κράτη Μέλη καλώντας τα να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του πολιτιστικού τομέα, λαμβάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες για το σχεδιασμό μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο η οποία θα συμβάλει στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων στον Πολιτισμό.  

Στόχος της Σύστασης είναι να ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού χώρου για την πολιτιστική κληρονομιά (χώρου δεδομένων), προσφέροντας βοήθεια στους οργανισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς να επιταχύνουν τις προσπάθειες ψηφιοποίησης και ψηφιακής διατήρησης και να αδράξουν τις ευκαιρίες που δημιουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Η Σύσταση ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πλαίσια τα οποία θα ενισχύσουν την ανάκαμψη του χώρου της πολιτιστικής κληρονομιάς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του και θα τον καταστήσουν πιο ανθεκτικό στο μέλλον. Η Σύσταση καλύπτει όλες τις κατηγορίες της πολιτιστικής κληρονομιάς (υλική, άυλη, φυσική, δημιουργημένη εξ’αρχής ψηφιακά), συμπεριλαμβανομένης όλης της πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκεται σε κίνδυνο.  

Η Σύσταση βασίστηκε στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης που προηγήθηκε σχετικά με την υλοποίηση της προηγούμενης Σύστασης του 2011 (2011/711/EU) η οποία αφορούσε την επιγραμμική πρόσβαση στο πολιτιστικό υλικό και στη μακροχρόνια διατήρησή του. Η νέα Σύσταση στοχεύει στο να επιταχύνει την ψηφιοποίηση των μνημείων και των τέχνεργων πολιτισμού που βρίσκονται σε κίνδυνο, να τα διαφυλάξει για τις επόμενες γενεές και να ενισχύσει την περαιτέρω αξιοποίησή τους σε τομείς όπως της εκπαίδευσης, του βιώσιμου τουρισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών.  

Στα αιτιολογικά άρθρα της Σύστασης αναγνωρίζεται ότι η πανδημία Covid-19 είχε καταστροφικές συνέπειες στον πολιτιστικό τομέα, ωθώντας αρκετούς φορείς να κλείσουν, ειδικά εκείνους που δεν ήταν προετοιμασμένοι για την ψηφιακή εποχή, ενώ ταυτόχρονα λειτούργησε ως καταλύτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των περισσότερων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η χρήση προηγμένων τεχνολογιών για την βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία, βρίσκεται, άλλωστε, στην αιχμή των πολιτικών που έχει υιοθετήσει η Ε.Ε. όπως η Πράσινη Συμφωνία και η Επικοινωνία “2030: Ψηφιακή Πυξίδα: Ο Ευρωπαϊκός Δρόμος για την Ψηφιακή Δεκαετία”. 

Η Σύσταση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική διάσταση της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο πολιτιστικός τουρισμός αντιστοιχεί σε ένα 40% του συνολικού τουρισμού της Ευρώπης, ενώ οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες συνεισφέρουν 477δις στην οικονομία της, απασχολώντας 8.02 εκ ανθρώπους. Η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς υποστηρίζει η Σύσταση ότι θα συμβάλλει στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και νέων επιχειρηματικών ιδεών. 

Παράλληλα, στη Σύσταση επισημαίνεται η σημασία της τρισδιάστατης αποτύπωσης για την μακροχρόνια διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς που κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή και ανθρωπογενείς παράγοντες. Η Σύσταση ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη να ψηφιοποιήσουν όλα τα μνημεία, αντικείμενα και χώρους που βρίσκονται σε κίνδυνο από την κλιματική αλλαγή και από ανθρωπογενείς παράγοντες, καθώς και όλα τα πλέον επισκέψιμα από τους τουρίστες, έως το 2030.  

Το κείμενο δίνει έμφαση στην αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών τρισδιάστατης αποτύπωσης, τεχνητής νοημοσύνης, blockchain, υπολογιστικού νέφους, τεχνολογιών δεδομένων και εικονικής πραγματικότητας, τόσο για τη συλλογή δεδομένων για την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής και ιδίως του αντικτύπου της στα μνημεία, την εφαρμογή μη-καταστρεπτικών μεθόδων ανάλυσης, οπτικοποίησης και αποκατάστασης και την ανάπτυξη “ψηφιακών διδύμων” για τη δημιουργία εμπειριών εμβύθισης στα μνημεία.

Η Σύσταση επισημαίνει ότι τα Κράτη-Μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν για το σκοπό αυτό σημαντικούς οικονομικους πόρους από προγράμματα όπως το Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη, ο Ορίζοντας 2021-7, το ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής και τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και μέσα από συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα.  

Άλλες περιοχές στις οποίες η Σύσταση καλεί τα Κράτη-Μέλη να λάβουν μέτρα είναι αφενός για την άρση των εμποδίων που εγείρονται από την έλλειψη εναρμόνισης ως προς το ισχύον νομικό πλαίσιο αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα, κάτι που η Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Copyright  (copyright and related rights in the digital single market (EU) 2019/79015)) προσπαθεί να αντιμετωπίσει (να αναφερθεί ότι στη χώρα μας εκκρεμεί ακόμη η μεταφορά της Οδηγίας του 2019 ενώ έχει παρέλθει η σχετική προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία) και αφετέρου, η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων στον πολιτισμό. Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που εγείρει είναι το θέμα της ψηφιακής διατήρησης επισημαίνοντας ότι ψηφιοποίηση δεν σημαίνει αυτομάτως ψηφιακή διατήρηση. 

Η Σύσταση ενισχύει περαιτέρω το ρόλο της Europeana και καλεί τα κράτη- μέλη να συνδέσουν τη χρηματοδότηση των έργων ψηφιοποίησης, με την υιοθέτηση των πλαισίων-προτύπων που έχει αναπτύξει η Europeana (πλαίσιο αδειοδότησης, πλαίσιο διαδικτυακής δημοσίευσης δεδομένων) και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της ψηφιοποίησης σε εκείνη. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζεται και ενισχύεται περαιτέρω ο ρόλος των εθνικών συσσωρευτών ως ενδιάμεσων που κινητοποιούν σε εθνικό επίπεδο φορείς, πόρους, συνεργασίες, ειδικούς και υποδομές για την επιτάχυνση της ψηφιακής μεταρρύθμισης του πολιτιστικού τομέα.  

Τα κράτη-μέλη καλούνται να σχεδιάσουν ολιστικές εθνικές στρατηγικές οι οποίες θα διέπονται από όραμα, θα ενδυναμώνουν τους πολιτιστικούς φορείς, θα θέτουν σαφείς και μετρήσιμους στόχους για την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και θα εμπλέκουν όλους τους απαραίτητους εταίρους με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος στην εκπαίδευση, την έρευνα, τον τουρισμό και τις δημιουργικές βιομηχανίες.  

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύστασης για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά θα γίνεται από Ομάδα Ειδικών που συστάθηκε από την Επιτροπή για το σκοπό αυτό. 

H ανακοίνωση της σύστασης: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-proposes-common-european-data-space-cultural-heritage 

Πηγή άρθρου: http://blog.openaccess.gr/

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

O Πρόεδρος του El Salvador ανακοίνωσε την θεμελίωση της πρώτης Bitcoin πόλης στον κόσμο.

Η Bitcoin City του El Salvador θα χτιστεί δίπλα σε εργοστάσιο γεωθερμικής ενέργειας με ένα φουτουριστικό σχεδιασμό ενώ στα μεγαλεπήβολα σχέδια του Προέδρου της χώρας είναι η πόλη να καταστεί το ψηφιακό κέντρο του κόσμου στην ψηφιακή τεχνολογία καθώς και στα συστήματα πληρωμών μέσω blockchain. Η κάτοικοι της πόλης δεν θα έχουν καμία φορολογική υποχρέωση κάτι που έχει στόχο την προσέλκυση πολιτών και εταιριών τεχνολογίας από όλο τον κόσμο.

https://twitter.com/CoinDesk/status/1462496857016487949

Η θεμελίωση της νέας αυτής πόλης θα γίνει πραγματικότητα με την χρήση ενός ψηφιακού Bitcoin bond 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων όπου θα τρέχει πάνω στο Bitcoin sidechain της Blockstream το Liquid Network ενώ η υλοποίηση του θα γίνει σε συνεργασία με το ανταλλακτήριο Bitfinex.

https://twitter.com/Excellion/status/1462322224749330435

Το ψηφιακό αυτό 10ετές ομόλογο υπόσχεται να δίνει απόδοση κέρδους 6% στους επενδυτές ενώ  θα στηρίζεται σε Tether καθώς και σε άλλα ψηφιακά token του Liquid Network.

https://twitter.com/APompliano/status/1462952681446719488

Tο 1 δισεκατομμύριο δολάρια που θα συγκεντρωθεί από την έκδοση του ομολόγου τα 500 εκατομμύρια θα πάνε για την δημιουργία της Bitcoin City ενώ τα άλλα 500 για την αναχρηματοδότηση των κεφαλαίων σε Bitcoin που έχει η χώρα.

We’ve been in talks with El Salvador for months and we’ve put in a massive amount of effort in designing and modeling the bonds. This bond offering is something we think will be attractive to a wide range of investors ranging from cryptocurrency investors, investors seeking yield, HODLers, and ordinary people. We believe this bond has the potential to accelerate hyperbitcoinization and bring about a new financial system built on top of Bitcoin.

Today, the president of El Salvador and I have announced that they will be issuing a $1 billion US “Bitcoin Bond” on the Liquid Network. The $1 billion US raised will be split between a $500M allocation of bitcoin (BTC) and a $500M infrastructure spend for building out energy and Bitcoin mining infrastructure in the region.

El Salvador also aims to create a government securities law and grant a license to Bitfinex Securities to process the bond issuance. This could pave the way for other Liquid security tokens like the Blockstream Mining Note (BMN) or Exordium (EXO) token to be listed on a regulated El Salvadorian securities exchange.

Αυτό που μένει πλέον είναι να δούμε τις λεπτομέρειες γύρω από το ψηφιακό bond και πως μπορεί να επενδύσει κάποιος καθώς και τις ημερομηνίες υλοποίησης της πρώτης Bitcoin πόλης στο El Salvador.

The post Το El Salvador ιδρύει την πρώτη Bitcoin πόλη στον κόσμο appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης και ανάπτυξης,  διοργανώνουν το 5ο Συνέδριο MoodleMoot το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 26 & 27 Νοεμβρίου 2021.

Το Moodle είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα και η πιο διαδεδομένη πλατφόρμα εικονικού περιβάλλοντος μάθησης (Virtual learning environment-VLE), που χρησιμοποιείται σήμερα από 120 εκατομμύρια και πλέον χρήστες. Πέρα από τη εκτεταμένη χρήση του σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, το Moodle χρησιμοποιείται από πολλές μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως για την εκπαίδευση προσωπικού και την εκπαίδευση και υποστήριξη πελατών.

Σκοπός του Συνεδρίου MoodleMoot είναι να προωθήσει τον γόνιμο και δημιουργικό διάλογο στην εκπαιδευτική κοινότητα για τη χρήση του Moodle, να αναδείξει καλές πρακτικές χρήσης του στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και να παρουσιαστούν καινοτόμες χρήσεις λειτουργιών του Moodle στην Ελλάδα, στην Κύπρο και διεθνώς.

Θεματικές ενότητες MoodleMoot

 • Καλές πρακτικές χρήσης του Moodle στην Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Καλές πρακτικές χρήσης του Moodle στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Καλές πρακτικές χρήσης του Moodle σε εταιρικό περιβάλλον
 • Mobile Learning
 • Learning analytics
 • Gamification στο Moodle
 • Διαχείριση και ανάπτυξη του Moodle
 • Επεκτάσεις και διασύνδεση με άλλες πλατφόρμες
 • Εργαστήρια

Το συνέδριο απευθύνεται σε

 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Μέλη της Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής Κοινότητας
 • Ερευνητές της Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων
 • Εταιρείες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που χρησιμοποιούν το Moodle.

Εγγραφές Παρακολούθησης:

Η καταληκτική ημερομηνία  εγγραφής των  συμμετεχόντων που επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης είναι στις 26 Νοεμβρίου 2021.  Η εγγραφή παρακολούθησης είναι διαθέσιμη εδώ.

Το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου και των workshops είναι διαθέσιμο εδώ. 

Η παρακολούθηση του θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης  και ζωντανής μετάδοσης από εδώ.

Δείτε την επίσημη σελίδα του MoodleMoot Greece.

Οι εκδηλώσεις δεν σταματούν καθώς αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται online εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ ) σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events.

Ημερομηνία/ΏραΕκδήλωση
13/09/2021 – 16/01/2022
Ολοήμερο
#Online event: Moodle Educator Certification (MEC)
04/10/2021 – 28/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: STEM Teaching with Moodle
01/11/2021 – 30/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: Μήνας Ασίας της Βικιπαίδειας
15/11/2021 – 12/12/2021
Ολοήμερο
#Online event: Moodle US Learn Moodle Mini-MOOC
22/11/2021 – 24/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: 1st TRIPLE International Conference: Empowering Discovery in Open Social Sciences and Humanities
22/11/2021 – 26/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: 2021 EU Conference on modelling for policy support: collaborating across disciplines to tackle key policy challenges
22/11/2021 – 25/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: DevOpsCon 2021
22/11/2021
15:00 – 15:30
#Online event: Smart Data Models Open Session
22/11/2021
18:30 – 20:00
#Online event: Εργαστήριο Μετάφρασης στη Βικιπαίδεια
23/11/2021 – 25/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: EU Open Data Days – Shaping our future with open data
23/11/2021 – 25/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: JavaScript Congress ’21
25/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: XtremePython 2021
26/11/2021 – 27/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: International Conference on Artificial Intelligence and Education 2021
26/11/2021 – 27/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: Moodlemoot Greece 2021
27/11/2021 – 28/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: EmacsConf 2021
27/11/2021 – 28/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: Git Commit Show
27/11/2021
16:00 – 18:00
#Online event: Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2021

Μέσα από μια σειρά διαδικτυακών μαθημάτων που ανέπτυξε και επιμελήθηκε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ παιδιά και νέοι έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για αναδυόμενους κινδύνους του ψηφιακού κόσμου.

Τα μαθήματα χωρίζονται στις εξής ενότητες:

 • Cyber-hygiene ή αλλιώς Υγιεινή των Συσκευών μας
 • Προσωπικά Δεδομένα
 • Διαδικτυακός εκφοβισμός

Τα μαθήματα της κάθε ενότητας περιλαμβάνουν ενημερωτικά βίντεο όπου με απλό και κατανοητό τρόπο παρουσιάζονται οι προεκτάσεις του κάθε θέματος και περιέχονται και quiz, καθώς και ασκήσεις.

Τα ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα είναι προσβάσιμα από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://free.openeclass.org/courses/IT806/ και μπορείτε να τα παρακολουθήσετε στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε. 

Τα μαθήματα ειναι ανοιχτά για όλους και δεν χρειάζεται να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα.

Πηγή άρθρου: saferinternet4kids.gr

Πρόσφατα η εταιρεία Deloitte παρουσίασε μελέτη για τις 12 σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης των πόλεων.

Σήμερα δημοσιεύουμε την πρότασή της για την ανάπτυξη των οικοσυστημάτων ψηφιακής καινοτομίας , θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες.

«Οι πόλεις τείνουν να προσελκύουν ταλέντα, να ενεργοποιούν τη δημιουργικότητα και να ενθαρρύνουν την ανατρεπτική σκέψη, αναπτύσσοντας τον εαυτό τους μέσω μιας προσέγγισης μοντέλων καινοτομίας και ενός συνδυασμού φυσικών και ψηφιακών στοιχείων.

Παραδοσιακά, οι εταιρείες και τα βιομηχανικά πάρκα συγκεντρώνονται σε προάστια της πόλης, αλλά οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι ψηφιακοί νομάδες φέρνουν πλέον καινοτομία και ιδέες στα κέντρα των πόλεων. 

Καθώς ο πληθυσμός αυξάνεται στις αστικές περιοχές, οι πόλεις ανταγωνίζονται για επενδύσεις, ειδικευμένους εργάτες (ταλέντο) και πολιτιστική προβολή, και αυτό μετατρέπει τις αστικές περιοχές σε κόμβους καινοτομίας, αξιοποιώντας τα αστικά δεδομένα. Μελέτες για επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου (VC) στις Ηνωμένες Πολιτείες καταδεικνύουν αυτήν την τάση: η καινοτομία κινείται από τα προάστια στις πόλεις του κέντρου *1 , δημιουργώντας αυτό που η Παγκόσμια Τράπεζα ορίζει ως «τη συλλογή των ενδιαφερομένων, των περιουσιακών στοιχείων και των αλληλεπιδράσεων τους σε περιβάλλοντα πόλεων με αποτέλεσμα την τεχνολογία ( ιδίως η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα που βασίζονται στις ΤΠΕ». *2

Μπορεί να βρείτε μερικές πόλεις με τμήματα καινοτομίας ή τεχνολογίας και άτομα που εργάζονται σε ένα σιλό, που προσπαθούν να καινοτομήσουν από εκεί. Δεν εννοούμε αυτό. Οι πόλεις θα υιοθετήσουν μια πολυδιάστατη προσέγγιση για την καινοτομία, το λεγόμενο πλαίσιο της πενταπλής έλικας καινοτομίας (των αλληλεπιδράσεων μεταξύ πανεπιστημίου, βιομηχανίας, κυβέρνησης, κοινού και περιβάλλοντος) *3 και οι κυβερνήσεις των πόλεων θα λειτουργήσουν ως πλατφόρμες που επιτρέπουν τις σωστές συνδέσεις, πολιτικές, μέρη και υποδομές να ακμάσει το οικοσύστημα, λύνοντας τις πιο σημαντικές προκλήσεις της πόλης, φέρνοντας αλλαγές στην πόλη, στις βιομηχανίες και στον κόσμο.

Οι πόλεις θα είναι Living Labs για ψηφιακό μετασχηματισμό και κέντρα πειραματισμού, χρησιμοποιώντας δεδομένα για την ανάπτυξη πιλότων που θα μπορούν να κλιμακωθούν. 

Για παράδειγμα, η Βαρκελώνη έχει περιγραφεί ως: «ένα μεγάλο εργαστήριο για το δημιουργικό της ταλέντο, τις κοινότητες των κατοίκων της και τα κέντρα γνώσης της». *4 Θέτοντας την προσέλκυση ταλέντων στο επίκεντρο της στρατηγικής της, μια πόλη αναπτύσσεται με στόχο να είναι ο πιο ελκυστικός οικοδεσπότης (ανθρώπων, εταιρειών και ερευνητικών κέντρων), προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη του οικοσυστήματος. Το Δημαρχείο πρέπει να αναπτύξει τις κατάλληλες δεξιότητες, τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων και να εκσυγχρονίσει το μοντέλο διακυβέρνησής του για να προωθήσει τη συνεργασία και να ενθαρρύνει την ανοιχτή καινοτομία. Η αύξηση του επιπέδου υιοθέτησης ψηφιακών καινοτομιών σε οικονομικούς τομείς υψηλής προτεραιότητας έχει θετικό αντίκτυπο στην τοπική ανταγωνιστικότητα, ανοίγοντας νέες πηγές απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης, που προέρχονται από τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και τύπων απασχόλησης. *5 Ομοίως, υποστηρίζει την υιοθέτηση ενοχλητικών και πολλά υποσχόμενων ψηφιακών τεχνολογιών. 

Στη Νέα Υόρκη, ο τομέας της τεχνολογίας έχει αυξηθεί με ταχύτερους ρυθμούς από άλλους τομείς, καθιστώντας μια νέα πηγή άμεσης και έμμεσης απασχόλησης. Ομοίως, η Μπανγκόκ προσθέτει πάνω από 3.000 άμεσες θέσεις εργασίας ετησίως στη βιομηχανία ΤΠΕ. *6

Η εξ αποστάσεως εργασία έχει επιμηκύνει τον κατάλογο των πόλεων που μπορούν να υιοθετήσουν αυτή τη στρατηγική θέση. Σύμφωνα με τη θεωρία της «rise of the rest» που προτάθηκε από τον Richard Florida το 2019, *7 η μετάβαση από την προσέλκυση επιχειρήσεων στην προσέλκυση ταλέντων καθιστά δυνατή για τις μικρότερες πόλεις να ευδοκιμήσουν σε έναν κόσμο μετά την πανδημία, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα ως πηγή ανταγωνιστικότητας. σε περιβάλλον ψηφιακής καινοτομίας. 

Είναι επίσης μια εποχή για μικρούς απομακρυσμένους κόμβους.

Γιατί τα οικοσυστήματα ψηφιακής καινοτομίας είναι σημαντικά για τις πόλεις και τους πολίτες τους;

Στο τέλος της ημέρας, αυτό το μοντέλο θα ανθίσει μόνο όταν συνοδεύεται από μια προσέγγιση συν-δημιουργίας. Οι πόλεις θα ωφεληθούν πολύ: όχι μόνο οικονομικά – διατηρώντας και δημιουργώντας ανάπτυξη – αλλά και δίνοντας τη δυνατότητα στα άτομα να δίνουν λύσεις επίλυσης προβλημάτων, έτοιμα να βρουν τις καλύτερες λύσεις για κοινές προκλήσεις και να οδηγήσουν στην αλλαγή στον δημόσιο τομέα.

Συνολική αύξηση εσόδων και ευκαιριών απασχόλησης – τοπική οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα: Η θετική συσχέτιση μεταξύ της ανάπτυξης στον κλάδο των ΤΠΕ και της δημιουργίας θέσεων εργασίας έχει παρατηρηθεί στις πόλεις. Για παράδειγμα, η Medellin παράγει πάνω από 82 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από το Business Process Outsourcing (BPO) και έχει προσελκύσει πολλές πολυεθνικές να ιδρύσουν κέντρα BPO στην πόλη. *8 

Το Πόρτο είναι ένα άλλο παράδειγμα οικονομικής αξίας που δημιουργήθηκε μέσω μιας καινοτόμου προσέγγισης οικοσυστήματος.

Χαμηλότερο κόστος καινοτομίας και υψηλότερα επίπεδα επιτυχίας: Η νέα τεχνολογία μείωσε το κόστος της καινοτομίας. Με μια πόλη που παρέχει μια πλατφόρμα για καινοτομία, όλοι μπορούν να επωφεληθούν από την εγγύτητα και την εντατική αλληλεπίδραση, καθιστώντας ευκολότερη και φθηνότερη τη δημιουργία αξίας. Για παράδειγμα, τεχνολογίες όπως το 5G, το cloud και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν διευκολύνει την καινοτομία, με λιγότερους πόρους.

Κοινοτική αξία και καλύτερες υπηρεσίες μέσω της καινοτομίας: Οι δημιουργικοί εγκέφαλοι σε συνδυασμό με την πρόοδο της τεχνολογίας είναι η συνταγή για την καινοτομία. Το να είσαι σπίτι σε όλα αυτά στην πόλη έχει ως αποτέλεσμα καλύτερες δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες και καλύτερο μέρος για να ζεις. Επιπλέον, η συνδημιουργία μπορεί να μειώσει το κόστος της παροχής υπηρεσιών, έως και 60 τοις εκατό σε ορισμένες περιπτώσεις. *9 

Για παράδειγμα, το «Στούντιο» στο Δουβλίνο δέσμευσε υπαλλήλους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να καινοτομήσουν με μεθόδους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εργασίας. *10 Σε μια περίπτωση, ένας δημόσιος υπάλληλος που ηγήθηκε μιας ομάδας εργατών που συντηρούσαν καθαρές υδρορροές και υπονόμους ανέπτυξε ένα νέο σχέδιο για τις αποχετεύσεις της πόλης: αυτός ο νέος σχεδιασμός απαιτούσε λιγότερο χρόνο για τον καθαρισμό και έτσι επέτρεψε στους εργαζόμενους να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους. Η πόλη έχει κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την καινοτομία. Αυτό το παράδειγμα υπογραμμίζει τα πολλαπλά επίπεδα δημιουργίας αξίας – από την αποτελεσματικότητα στην εργασία έως την εμπορική κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Ο Αντίκτυπος πέρα ​​από τα όρια των δήμων και επιτάχυνση της καινοτομίας και της προόδου στις αναδυόμενες πόλεις: Χρησιμεύοντας ως ζωντανά εργαστήρια και κέντρα πειραματισμού, οι πόλεις όχι μόνο δημιουργούν αξία σε τοπικό επίπεδο αλλά μπορούν επίσης να την κλιμακώσουν γρήγορα σε περιφερειακό, εθνικό ή και παγκόσμιο επίπεδο. Η δίψα για να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά για να συμβαδίσουμε, όπως τόνισε ο Marcus Elkatsha από το MIT Media Lab, επιτρέπει στις αναδυόμενες πόλεις, ειδικά από τον Παγκόσμιο Νότο, να επωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες και τις καινοτόμες προσεγγίσεις στην αστική ανάπτυξη όπως για παράδειγμα το blockchain.

Πώς να εξασφαλίσετε μια επιτυχημένη εφαρμογή;

Ικανότητα προσέλκυσης ταλέντων και τεχνογνωσίας και άνοιγμα δικτύων ταλέντων: Είτε προσελκύοντας εταιρείες και εστιάζοντας στην ευκολία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε προσφέροντας καλύτερη ποιότητα ζωής, οι πόλεις μπορούν να προσελκύσουν τα καλύτερα ταλέντα και να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον για να ευημερήσουν.

Προωθήστε τις ευέλικτες διαδικασίες και αποφύγετε μια κουλτούρα αποστροφής κινδύνου: Η ευκινησία είναι μια άλλη πτυχή των αστικών οικοσυστημάτων καινοτομίας. Μια παράμετρος για την κρίση του επιπέδου καινοτομίας μιας πόλης είναι η ικανότητά της να φέρνει κοντά τους ανθρώπους για να επωφεληθούν από νέα ταλέντα και τεχνολογία, χρησιμοποιώντας μικρές διαλειτουργικές ομάδες για να ιεραρχήσουν έργα και να παραδώσουν γρήγορα. Η δημιουργία ευέλικτων ομάδων είναι καταλύτης επιτυχίας σε αυτό το μοντέλο. Για παράδειγμα, η πόλη του San José χρησιμοποιεί πρακτικές scrum στο Γραφείο Πολιτικής Καινοτομίας & Ψηφιακής Στρατηγικής για να δώσει προτεραιότητα στην εργασία που πρέπει να κάνει το γραφείο. Η τεχνική scrum διευκολύνει την αύξηση της υπευθυνότητας, τη διατήρηση της ευθυγράμμισης ενώ εργάζεστε αυτόνομα και τη χρήση της επανάληψης για την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης.

Προσθέστε τα απαιτούμενα σύνολα δεξιοτήτων και αποκτήστε επίγνωση των ευκαιριών που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες: Η προσθήκη ταλέντων τεχνολογίας για την αντιμετώπιση των τεχνολογικών αλλαγών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις των πόλεων.

Εξασφάλιση προτύπων κυριαρχίας δεδομένων και διαλειτουργικότητας: Για να εξαγάγουν τη μέγιστη αξία από το οικοσύστημα, οι πόλεις πρέπει να διαχειρίζονται σωστά τα δεδομένα και να δημιουργούν πρότυπα διαλειτουργικότητας, επιτρέποντας την εύκολη και απρόσκοπτη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ενδιαφερομένων, εταίρων, ακόμη και μεταξύ πόλεων και εθνών.

Αγκαλιάστε έναν νέο τρόπο διαχείρισης και ηγεσίας: Οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας απαιτούν ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης που συνεπάγεται: εξέταση του οικοσυστήματος ως κοινότητας. αναζήτηση νέων και καινοτόμων τρόπων προμηθειών (όπως συλλογικές διαδικασίες για τη συνδημιουργία υπηρεσιών της πόλης). δημιουργία ενός ανοιχτού περιβάλλοντος όπου ο ιδιωτικός τομέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο· και ανάπτυξη συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως δυναμικοί συνασπισμοί για δοκιμές και μάθηση. *11

Πού να το δείτε σε δράση;

Espoo, Φινλανδία

Το Espoo συγκαταλέγεται μεταξύ των Ευρωπαίων πρωτοπόρων στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη έξυπνων πόλεων. Το Espoo είναι ένα οικοσύστημα καινοτομίας στη Φινλανδία, έδρα του κορυφαίου κόμβου καινοτομίας και τεχνολογίας στις σκανδιναβικές χώρες, ισχυρών ερευνητικών ινστιτούτων, ΜΜΕ και παγκόσμιων κεντρικών γραφείων εταιρειών. Φιλοξενεί έναν ενεργό κόμβο start-up και μερικές από τις πιο πολύτιμες φινλανδικές εταιρείες, καθώς και το Πανεπιστήμιο Aalto και το Τεχνικό Ερευνητικό Κέντρο VTT της Φινλανδίας – δύο σημαντικούς παίκτες στη σκηνή της καινοτομίας.

Το Espoo φιλοξενεί επίσης τη μεγαλύτερη πυκνότητα διεθνών ταλέντων και το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης από όλες τις φινλανδικές πόλεις, με το 52 τοις εκατό 12 κατοίκων άνω των 24 ετών να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου. Μια πραγματικά ποικιλόμορφη πόλη, υποδέχεται περισσότερες από 150 εθνικότητες και 680 διεθνείς εταιρείες. Από το 2020, 50.000 από τους κατοίκους της ήταν ξενόγλωσσοι 13 και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου 30 τοις εκατό του πληθυσμού έως το 2035. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το Espoo έγινε η πρώτη πόλη στη Φινλανδία που χρησιμοποίησε τα αγγλικά ως μία από τις γλώσσες εξυπηρέτησης του. *14

Το 2018, ο Espoo έλαβε το βραβείο Intelligent Community of the Year *15 από το Intelligent Community Forum (ICF). «Το θέμα δεν είναι να είσαι η πιο βιώσιμη πόλη ή η πιο έξυπνη πόλη, το θέμα είναι να είσαι η πιο βιώσιμη ή η πιο έξυπνη κοινότητα», είπε ο Δήμαρχος.

Η ανάπτυξη μιας ψηφιακής οικονομίας στο Espoo αύξησε την ικανότητα παραγωγής πλούτου της πόλης. Αυτό με τη σειρά του οδήγησε στη δημιουργία βελτιωμένων δημόσιων υπηρεσιών για τους κατοίκους της πόλης. Το 2020 ο Espoo τιμήθηκε με τον τίτλο της Φινλανδικής Πρωτεύουσας Καινοτομίας *16 και ήταν στην πρώτη εξάδα*17 στα Βραβεία της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας (iCapital) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ως η δεύτερη μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη πόλη στη Φινλανδία με σχεδόν 300.000 κατοίκους, το Espoo απέχει επίσης πολύ από το παραδοσιακό. Χαρακτηριζόμενο από την έλλειψη ενός ενιαίου κέντρου, το Espoo έχει μια δικτυακή δομή πόλεων με πέντε αστικά κέντρα, όλα εξοπλισμένα με εξαιρετική πρόσβαση σε υπηρεσίες και τη φύση κοντά.

Οι υπηρεσίες του Espoo βασίζονται σε ένα μείγμα πειραματισμού και συνδημιουργίας, μέσω μιας προσέγγισης «Πόλη ως υπηρεσία» *18 . Η πόλη δίνει κίνητρα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στις δημοτικές υπηρεσίες – εταιρείες, ιδρύματα γνώσης, ενώσεις και κατοίκους – να παρέχουν ανατροφοδότηση προκειμένου να βελτιώσουν τις υπάρχουσες δημόσιες υπηρεσίες και να προωθήσουν τη δημιουργία νέων από κοινού. Αυτή η κίνηση έχει χαρακτηριστεί με το σλόγκαν «Make with Espoo» *19 , όπου η πόλη επιδιώκει να τοποθετηθεί ως ένας τόπος όπου η ανάπτυξη καθοδηγείται πρώτα και κύρια από το συμφέρον του πελάτη: των κατοίκων της. *20 Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος, «η πρώτη μας αξία είναι ο προσανατολισμός προς τον πελάτη και τους κατοίκους. Πρέπει να έχουμε καλή συνεργασία με τους κατοίκους μας, τις εταιρείες μας, τα πανεπιστήμια μας και τα ερευνητικά μας κέντρα. Η συνεργασία είναι το κλειδί για την ύπαρξη αυτού του είδους οικοσυστήματος καινοτομίας ή οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων».

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Τον Ιούλιο του 2010, ο δήμαρχος Bloomberg και η Katherine Oliver (Επίτροπος του Γραφείου του Ταγματάρχη) ίδρυσαν τη NYC Digital, μια υπηρεσία που ασχολείται με την ανάπτυξη μιας ψηφιακής στρατηγικής σε όλη την πόλη. Ταυτόχρονα, ο δήμαρχος ξεκίνησε προσπάθειες να ενθαρρύνει τις νεοφυείς εταιρείες τεχνολογίας να ανοίξουν γραφεία στην πόλη, προσφέροντας φορολογικές περικοπές.

Η πόλη ξεκίνησε ένα πρόγραμμα δράσεων που περιελάμβανε: την έγκριση χώρων συνεργασίας και συνεργασίας που ευθυγραμμίζονται με δίκτυα συμβούλων και θερμοκοιτίδων. την καλλιέργεια επιχειρηματιών για την προσέλκυση κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου σε νεοφυείς επιχειρήσεις· πρόσκληση ινστιτούτων μηχανικών να υποστηρίξουν εκπαιδευτικά προγράμματα στην πόλη και να ενισχύσουν τις δεξιότητες μέσω της κατάρτισης· και διεξαγωγή διαγωνισμών για τη συμμετοχή της κοινότητας (με βάση τα προβλήματα της πόλης). Οι δράσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με πολίτες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η Νέα Υόρκη περιλάμβανε επίσης υποανάπτυκτες γειτονιές μέσω της κατάρτισης και της παροχής νέων ευκαιριών απασχόλησης που δημιουργούνται από το δίκτυο. Μεταξύ των πρώτων ατόμων που ολοκλήρωσαν αυτό το πρόγραμμα, 20 απόφοιτοι (περίπου το 70% του συνολικού αριθμού) απέκτησαν πλήρη απασχόληση, το 15% έγιναν επιχειρηματίες και οι άλλοι εντάχθηκαν σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης.

Έτσι, η πόλη μπόρεσε να αναπτύξει ένα από τα μεγαλύτερα οικοσυστήματα τεχνολογίας καινοτομίας, ακόμη και με περιορισμένο τεχνολογικό ταλέντο, που είναι ένας περιορισμός που αντιμετωπίζουν πολλές πόλεις. *21, *22

Πόρτο, Πορτογαλία

Το 2016, η πόλη του Πόρτο ξεκίνησε να τοποθετείται ως πόλη της καινοτομίας και της δημιουργικότητας. Καθιέρωσε αυτό που σήμερα είναι γνωστό ως Porto Innovation Hub, ένας συγκεντρωτής καινοτομίας όπου η πόλη λειτουργεί ως ζωντανό εργαστήριο, φέρνοντας σε επαφή επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, πολίτες και τον Δήμο του Πόρτο για την προώθηση της επίλυσης προβλημάτων, τη βελτίωση της πόλης και τη δημιουργία διαφοροποιημένων επιχειρήσεων. *23

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Πόρτο (το οποίο κατατάσσεται σταθερά στην κορυφή των πορτογαλικών πανεπιστημίων), *24 σε έργα όπως το «Stepping out Innovation» *25 , η πόλη έχει προωθήσει την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των ιδρυμάτων της. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του έργου είναι η «In-House Innovation». Σε συνεργασία με τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, η πόλη επιδιώκει να επανασχεδιάσει τις υπηρεσίες της με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών, ενώ παράλληλα γίνεται πιο αποδοτική και προσιτή. *26

Το 2020, χάρη στο Porto Innovation Hub, το Porto κέρδισε το Smart City Innovator Award *27 στο Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο στο Ντουμπάι στην κατηγορία Future Cities. Όταν ρωτήθηκε ποιες ήταν οι πιο καθοριστικές πτυχές που οδήγησαν στην επίτευξη αυτού του βραβείου, ο Rui Moreira, Δήμαρχος της πόλης του Πόρτο, απάντησε ότι μεταξύ πολλών παραγόντων επιτυχίας κάποιοι που πρέπει να επισημανθούν ήταν οι άνθρωποι του Πόρτο και τα ακαδημαϊκά του ιδρύματα, οι υποδομές της πόλης και τα ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα ασφάλειας που συναντώνται στις πόλεις της Πορτογαλίας. Η πόλη ένιωσε ότι έπρεπε να αναπτύξει το οικοσύστημά της πριν μετακομίσει κάπου αλλού.

Αν και το Πόρτο είναι ευρέως γνωστό ως τουριστικός προορισμός, οι ηγέτες των πόλεων προσπάθησαν να επανιδρύσουν το Πόρτο όχι μόνο ως πόλη υπηρεσιών, αλλά και ως ηγέτη του κλάδου, με στόχο να σταματήσουν τη διαρροή εγκεφάλων των τοπικών ταλέντων και να ενισχύσουν την οικονομία του. Αντιμέτωπος με εταιρείες που ζητούν μηχανικούς να μεταναστεύσουν, ο Δήμαρχος ρώτησε «Αν έχουμε το ταλέντο, αν έχουμε την ακαδημαϊκή κοινότητα, αν έχουμε ανθρώπους, γιατί δεν μπορούμε να προσελκύσουμε τέτοιου είδους δραστηριότητα για να έρθουν στο Πόρτο;». Η πόλη έχει εφαρμόσει μια στρατηγική προσέλκυσης εταιρειών για επενδύσεις στην πόλη, ενισχύοντας το ήδη καλό σύστημα υγείας της, σχολεία – ιδιωτικά και δημόσια -, το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και καλώντας αυτές τις εταιρείες να έρθουν και να επενδύσουν εκεί.

Το 2018 το Πόρτο κέρδισε το World Excellence Award για την Καλύτερη Φιλική προς τις Startup City of Europe *28 επειδή ήταν μια αναπτυσσόμενη σκηνή start-up στον τομέα της τεχνολογίας και ένας από τους λίγους δήμους στην Ευρώπη που είχαν ένα πρόγραμμα εκκίνησης για να ενθαρρύνουν και να τονώσουν την επιχειρηματικότητα. Η Πόρτο Ψηφιακή Ένωση, μια συνεργασία μεταξύ της πόλης του Πόρτο, του Πανεπιστημίου του Πόρτο και του Μετρό του Πόρτο έχει επίσης καρπούς. Το Πόρτο έχει επιλεγεί ως πόλη μέντορας στην «Πρόκληση 100 Ευφυών Πόλεων» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. *29 Αυτή η απόφαση προήλθε από την αναγνώριση των προσπαθειών ψηφιοποίησης της πόλης και των δυνατοτήτων τους για επεκτασιμότητα. Η πόλη παρουσιάστηκε επίσης το 2020, κερδίζοντας την πρώτη θέση στον δείκτη *30 Small Cities της Monocle για τις πράσινες φιλοδοξίες της, το φιλικό της επιχειρηματικό περιβάλλον, τη συνεκτικότητα και την προσβασιμότητα.

Αυτή ήταν μια επιτυχημένη στρατηγική για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας, με αποτελέσματα στον επιχειρηματικό τομέα που περιλαμβάνουν «ρυθμό δημιουργίας θέσεων εργασίας διπλάσιο από τα προηγούμενα χρόνια, τοπικές νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κλίμακας που επιτυγχάνουν ρυθμό ανάπτυξης 26 τοις εκατό και ίδρυσαν εταιρείες με ρυθμό ανάπτυξης 7,7% μεταξύ 2016 και 2018». *31


 1. World Bank Blogs: Fostering cities as technology innovation ecosystems: a big opportunity for developing countries. (2014)
 2. World Bank: Boosting Tech Innovation Ecosystems in Cities: A Framework for Growth and Sustainability of Urban Tech Innovation Ecosystems. (2015)
 3. Wikipedia: Quadruple and quintuple innovation helix framework. (2021)
 4. Barcelona Digital City: Digital Innovation. (2021)
 5. World Bank: Boosting Tech innovation ecosystems in cities. (2015)
 6. Ibid.
 7. Bloomberg CityLab: Maps reveal where the creative class is growing. (2019)
 8. World Bank: Boosting Tech Innovation Ecosystems in Cities. (2015)
 9. Leading Cities, World Class Cities Partnership: Co-Creating Cities; Defining co-creation as a means of citizen engagement. (2014)
 10. The Studio, Dublin City Council: About. (2013)
 11. BCG: Transforming the Urban Innovation Ecosystem. (2019)
 12. Eurocities: Espoo; Finland.
 13. Hello Espoo: Why should you live, study and work in Espoo?
 14. Hello Espoo: English as a Language of Service in the City of Espoo. (2021)
 15. Smart Cities World: Espoo named most intelligent community. (2018)
 16. City of Espoo: Espoo is once again the Finnish Capital of Innovation – among the top six in the European Capital of Innovation Awards. (2020)
 17. European Innovation Council, European Commission: The European Capital of Innovation Awards. (2020)
 18. 17 Sustainable Development Goals: Espoo – Building a sustainable future. (2021)
 19. Business Espoo: Co-creation, “Make with Espoo”. (2021)
 20. City of Espoo: Innovative Espoo. (2021)
 21. World Bank: New York City; Transforming a city into a tech innovation leader. (2016)
 22. World Bank: Boosting tech innovation ecosystems in cities. (2015)
 23. Porto Innovation Hub. (2021)
 24. Universidade do Porto: U.Porto volta a liderar universidades portuguesas no QS World Ranking. (2020)
 25. Porto Innovation Hub: Stepping Out Visits. (2020)
 26. Porto Innovation Hub: In-House Innovation. (2020)
 27. Municipal Department of Communication and Promotion, Porto City Council: Porto innovation ecosystem is awarded the “Smart City Innovator” prize in Dubai. (2020)
 28. Municipal Department of Communication and Promotion, Porto City Council: Porto wins the World Excellence Award for Best Startup-Friendly City of Europe. (2020)
 29. Municipal Department of Communication and Promotion, Porto City Council: The Intelligent Cities Challenge (ICC) journey will have Porto as a mentor city. (2020)
 30. Monocle: Bright lights, small city; The Forecast 2021 Magazine. (2020)
 31. Municipal Department of Communication and Promotion, Porto City Council: Employment and economic turnover at startups in Porto was higher in recent years and higher in the AMP. (2020)

Πηγή άρθρου: https://www.citybranding.gr/

by: Wikimedia Greece

Ο Μήνας Ασίας στη Βικιπαίδεια είναι πολύγλωσσος μαραθώνιος επεξεργασιών με στόχο την οικοδόμηση κατανόησης για τις ασιατικές κοινότητες της Βικιπαίδειας. Λαμβάνοντας χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου, ο σκοπός του Μήνα Ασίας είναι η βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας των λημμάτων με θέματα σχετικά με την Ασία.

Η Ελληνική Βικιπαίδεια συμμετέχει για τρίτη χρονιά στο διεθνή διαγωνισμό «Μήνας Ασίας», ο οποίος στοχεύει στην αύξηση του περιεχομένου σχετικά με την Ασία, στα εγχειρήματα Wikimedia. Ως σύμβολο της φιλίας μεταξύ των ασιατικών κοινοτήτων Wikimedia, κάθε συμμετέχων ο οποίος συνεισφέρει με τη δημιουργία τουλάχιστον τεσσάρων τουλάχιστον λημμάτων θα λάβει ένα ειδικά σχεδιασμένο καρτ-ποστάλ της Βικιπαίδειας από χώρες της Ασίας, ενώ ο Βικιπαιδιστής που θα συμβάλλει με τα περισσότερα λήμματα θα τιμηθεί ως «Πρέσβης Ασίας της Βικιπαίδειας». Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου. Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στη σελίδα του διαγωνισμού. Το ελληνικό σκέλος του διαγωνισμού διοργανώνεται και φέτος από το Wikimedia Comunity Usergroup Greece.

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/, https://blog.wikimedia.gr

Ένα χειρόγραφο του 1300 μπορεί να βρίσκεται ακόμη σε άρτια κατάσταση για ανάγνωση ενώ οι ψηφιακές φωτογραφίες που τραβήξαμε μόλις το 2005 και τα CD που τις γράψαμε να μην είναι προσβάσιμα πια. Πολύ συχνά κάνουμε το λάθος να πιστεύουμε ότι ό,τι ψηφιοποιούμε και αναρτούμε δικτυακά θα είναι προσβάσιμο για πάντα. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψηφιακής Διατήρησης που εορτάστηκε στις 4 Νοεμβρίου, ο Γιάννης Τζίτζικας* και ο Γιάννης Μαρκετάκης** από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας μας εισάγουν στο πόσο ευάλωτο είναι το ψηφιακό μας αποτύπωμα στα ανθρώπινα λάθη και τις τεχνολογίες που αλλάζουν ραγδαία και εφιστούν την προσοχή μας στη σημασία της ψηφιακής διατήρησης μέσα από μία σύγχρονη μεταφορά του παραμυθιού της Σταχτοπούτας στο βιβλίο «Cinderella’s Stick» (το Στικάκι της Σταχτοπούτας).

Τι είναι το στικάκι της σταχτοπούτας (“Cinderella’s Stick”) και πως σχετίζεται με την ψηφιακή διατήρηση;

Το στικάκι της σταχτοπούτας είναι ένα αντισυμβατικό βιβλίο που γράψαμε, και εκδόθηκε το 2018 από τον εκδοτικό  οργανισμό Springer, το οποίο προσπαθεί να αναδείξει μέσω της μυθοπλασίας τα προβλήματα της ψηφιακής διατήρησης και τις δυσκολίες που προκύπτουν εάν δεν ληφθεί καμία μέριμνα για αυτό το πρόβλημα. Το βιβλίο μεταφέρει τους ήρωες και τη δραματουργική δομή του γνωστού παιδικού παραμυθιού της Σταχτοπούτας στη σύγχρονη εποχή, όπου η σύγχρονη Σταχτοπούτα είναι μια φοιτήτρια πληροφορικής ή οποία κατά τη συμμετοχή της, με πλαστή ταυτότητα, σε ένα μεγάλο διαγωνισμό πληροφορικής  ξεχνάει εκεί το USB στικάκι της. Οι προσπάθειες των διοργανωτών του διαγωνισμού να διαβάσουν τα περιεχόμενα του USB Stick για να βρουν τον ιδιοκτήτη του, αναδεικνύουν πολλά από τα σύγχρονα προβλήματα της ψηφιακής διατήρησης. Το βιβλίο είναι οργανωμένο με βάση αυτές τις προσπάθειες, οι οποίες παρουσιάζονται και αναλύονται ως μοτίβα ψηφιακής διατήρησης. Για κάθε ένα από αυτά, εξηγείται το τι πήγε στραβά, γιατί υπάρχει το πρόβλημα, ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστεί (εφόσον αυτό είναι εφικτό), και τι θα μπορούσε να  είχε γίνει εκ των προτέρων ώστε να αποφευχθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Γιατί είναι σημαντική η ψηφιακή διατήρηση και ποιους αφορά;

Κάθε πρωί διαβάζουμε και απαντάμε στα ηλεκτρονικά μας μηνύματα (SMS ή email), ενημερωνόμαστε από ψηφιακές εφημερίδες, δημιουργούμε και επεξεργαζόμαστε αρχεία και δεδομένα για την εργασία μας, σχεδόν όλες οι οικονομικές μας συναλλαγές γίνονται ηλεκτρονικά, βγάζουμε και αναρτάμε φωτογραφίες, μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας σε διάφορες πλατφόρμες, κ.α.  Τι εγγύηση έχουμε ότι όλο το παραπάνω ψηφιακό μας αποτύπωμα και περιβάλλον θα συνεχίσει να υπάρχει μετά από 20 χρόνια; Πόσο από το ψηφιακό υλικό που παραγάγαμε πριν 20 χρόνια έχουμε σήμερα; Το έχουμε; Και αν το έχουμε είναι σε κατανοητή, ευρέσιμη και λειτουργική μορφή;  Αρκετοί από εμάς θα έχουν βιώσει την απώλεια κάποιου ψηφιακού αρχείου, ή τμήματος μιας  ψηφιακής συλλογής είτε ως αποτέλεσμα ενός προβλήματος του αποθηκευτικού μέσου (π.χ. καταστροφή ενός σκληρού δίσκου), είτε λόγω μιας λανθασμένης ενέργειας (π.χ. μια λάθος διαγραφή), είτε λόγω αδυναμίας «ανοίγματος» ενός παλιού αρχείου  εκφρασμένου σε έναν παρωχημένο μορφότυπο για τον οποίο δεν υπάρχει λογισμικό που να τον διαβάζει, είτε λόγω της διακοπής λειτουργίας της πλατφόρμας στην οποία είχε αναρτηθεί, ή μείωση της ποιότητας του υλικού επειδή κάποια εξάρτησή του δεν δουλεύει όπως πρώτα. Εν συντομία, η σύγχρονος τρόπος ζωής εξαρτάται από πληροφορίες που είναι διαθέσιμες (σε συντριπτικό ποσοστό) μόνο σε ψηφιακή μορφή. Άρα το πρόβλημα της ψηφιακής διατήρησης αφορά όλους μας και σε διάφορα επίπεδα. Η διατήρηση όλων αυτών των ψηφιακών αντικειμένων  σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον εξελίσσεται και αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς δεν είναι εύκολο εγχείρημα.

Τι θα πρέπει να κάνει ένας φορέας για να διασφαλίσει ότι οι ψηφιακές του συλλογές θα είναι προσβάσιμες στο μέλλον;

Αρχικά ο φορέας πρέπει να κατανοήσει τις διάφορες διαστάσεις του προβλήματος, να εντοπίσει τους κινδύνους βάσει του υλικού που έχει και της λειτουργικότητας που πρέπει σίγουρα να διασωθεί, και εν συνεχεία να κάνει προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων ψηφιακής διατήρησης που πρέπει να γίνουν. Πέραν των κλασσικών αντιγράφων ασφαλείας, ένα άλλο σημαντικό είναι ο εμπλουτισμός του υλικού με τα κατάλληλα μεταδεδομένα για να καταστεί σαφές (μεταξύ των άλλων) το πλαίσιο δημιουργίας των αντικειμένων, η εύρεση του υλικού και η διαχείρισή του. Γενικά ο στόχος είναι η διατήρηση της ακεραιότητας του ψηφιακού υλικού, της προσβασιμότητάς του, της προέλευσής του, της αυθεντικότητάς του και της ερμηνευσιμότητάς του (από ανθρώπους και μηχανές).  Επίσης χρειάζεται σχεδιασμός των δράσεων που πρέπει να γίνονται περιοδικά όπως ο έλεγχος της ακεραιότητας των αποθηκευμένων αρχείων, ο εντοπισμός μορφοτύπων που απαρχαιώνονται και η μεταγραφή των σχετικών αρχείων σε σύγχρονους –  ιδανικά σε προτυποποιημένους και ανοικτούς – μορφότυπους, οι αυτοματοποιημένες δοκιμασίες ελέγχου της λειτουργικότητας, αναβαθμίσεις λογισμικού κ.α. Γενικά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ψηφιακή διατήρηση είναι μια διαδικασία που συνοδεύει μια ψηφιακή συλλογή ή ένα ψηφιακό αντικείμενο καθ’ όλη την διάρκεια της «ζωής του». Επειδή ο όγκος και η ποικιλομορφία των ψηφιακών αντικειμένων που καλούνται να διαφυλάξουν οι βιβλιοθήκες, τα αρχεία και οι εταιρείες αυξάνεται συνεχώς, όλα τα παραπάνω πρέπει επίσης να κοστολογηθούν ώστε να επιλέγεται η βέλτιστη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί όχι μόνο για τη διαφύλαξη του υλικού αλλά και για τη βέλτιστη αξιοποίησή του.

Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο: https://www.cinderella-stick.com/

*Ο Γιάννης Τζίτζικας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και επικεφαλής του Κέντρου Πολιτισμικής Πληροφορικής του ΙΤΕ-ΙΠ

**Ο Γιάννης Μαρκετάκης είναι Μηχανικός Έρευνας και Ανάπτυξης και υπεύθυνος τεχνολογιών στο Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής, του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων του ΙΤΕ-ΙΠ

Πηγή άρθρου: http://blog.openaccess.gr/?p=4641

Στις 30 Νοεμβρίου το Open Source Observatory (OSOR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει ένα webinar με επίκεντρο τον τρόπο με τον οποίο ο ανοικτός κώδικας μπορεί να συμβάλει στην κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση λύσεων πληροφορικής!

Σε έναν ολοένα και πιο διασυνδεδεμένο κόσμο, η ανταλλαγή και η επαναχρησιμοποίηση λύσεων πληροφορικής διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Ο ανοικτός κώδικας αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διαδικασία αυτή, πέραν της στήριξης της μείωσης του κόστους, της αυξημένης αποδοτικότητας και της ταχύτερης παροχής ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

Ορισμένες από τις ορθές πρακτικές που εφαρμόζουν οι ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία κοινοτήτων ανοιχτού κώδικα , τη δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών και εργαλειοθηκών, τη χρήση κοινών μητρώων για την ανταλλαγή λύσεων και την ανάπτυξη υγιών δομών διακυβέρνησης. Οι πρακτικές αυτές διευκολύνουν την περαιτέρω χρήση των υφιστάμενων λύσεων, εξασφαλίζοντας έτσι ταχύτερη παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

Παρά τα πολυάριθμα οφέλη, οι κυβερνήσεις συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα όταν αξιοποιούν τον ανοικτό κώδικα και δεν έχουν τεκμηριωμένα διδάγματα που αντλήθηκαν από άλλους οργανισμούς. Πώς μπορούν να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις; Για να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση,το OSOR κάλεσε τον Kristo Vaher, επικεφαλής τεχνολογίας της εσθονικής κυβέρνησης, και τον Mathieu Faure, διευθυντή έργου ανοικτού κώδικα στο Adullact (γαλλική οργάνωση τοπικών κυβερνήσεων) να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Θα συζητήσουν σχετικά με τη δυνατότητα ανταλλαγής και επαναχρησιμοποίησης λύσεων ΤΠ μέσω ανοικτού κώδικα στις διοικήσεις τους σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ιδίως τη χρήση κοινών καταλόγων και αποθετηρίων για την ενίσχυση της υιοθέτησης λογισμικού ανοικτού κώδικα.  

Ο Kristo Vaher έχει εργαστεί ως ανώτερος μηχανικός, επικεφαλής ομάδας τεχνολογίας, σύμβουλος και αρχιτέκτονας τεχνολογίας στους τομείς των τραπεζικών, κυβερνητικών και διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, έχει δημιουργήσει πολλαπλές εφαρμογές και έχει σχεδιάσει πολυάριθμα πληροφοριακά συστήματα για επαγγελματική και ιδιωτική χρήση. Είναι πιστός στις ευέλικτες μεθοδολογίες και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε προγραμματιστές και νεοφυείς επιχειρήσεις. Ο Κρίστο εργάζεται επί του παρόντος ως Αρχηγός Τεχνολογίας της Εσθονικής Κυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου, ο Kristo θα συζητήσει τη διαχείριση του αποθετηρίου της εσθονικής κυβέρνησης και την ανάπτυξη ενός μοντέλου διακυβέρνησης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Ο Matthieu Faure είναι διευθυντής έργου ανοιχτού κώδικα στο Adullact, ένας γαλλικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός τοπικών κυβερνήσεων.
Είναι ο δημιουργός του Asqatasun (πρώην EvalAccess και Tanaguru), ενός αναλυτή προσβασιμότητας ιστού ανοικτού κώδικα που είναι φημισμένος για την αξιοπιστία του. Ο Matthieu είναι επίσης εθελοντής ως εκπαιδευτής στη σχολή ιστιοπλοΐας Les Glenans. Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου, θα μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με το έργο που επιτέλεσε η Adullact για την υποστήριξη έργων ανοικτού κώδικα σε ολόκληρη τη Γαλλία. Ορισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν τη δημιουργία του αποθετηρίου Comptoir du Libre και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τον συντονισμό των δημόσιων φορέων με τους αρμόδιους φορείς ανάπτυξης/κοινότητες.

Μετά τις παρουσιάσεις, θα διερευνηθούν οι προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν όσον αφορά την αξιοποίηση του Ανοιχτού Κώδικαγια την κοινή χρήση και την επαναχρησιμοποίηση λύσεων ΤΠ και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να τις ξεπεράσουμε από κοινού.

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου 2021 από τις 10.00 έως τις 12.30 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Για να εγγραφείτε, κάντε κλικ εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Την Τρίτη 16 Νοεμβρίου, ξεκίνησαν οι εργασίες του 11ου Ετήσιου Συνεδρίου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (11ο e-Government Forum). Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών-ΕΕΛΛΑΚ, βρίσκεται ανάμεσα στους υποστηρικτές του Συνεδρίου και θα συμμετέχει με 2 εισηγητές ως εξής:

 • Πέμπτη 18 Νοεμβρίου, στη θεματική ενότητα «Διοικητικές και Διαχειριστικές Εφαρμογές στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, α’ μέρος» (10:00-11:30), εισήγηση από τον Αλέξανδρο Μελίδη, Δ/ντή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών-ΕΕΛΛΑΚ, με τίτλο: «Η αξία των Ανοιχτών Τεχνολογιών στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό». Η παρουσίαση του κου Μελίδη είναι διαθέσιμη εδώ.
 • Πέμπτη 18 Νοεμβρίου, στη θεματική ενότητα «Διοικητικές και Διαχειριστικές Εφαρμογές στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, β’ μέρος» (12:00-13:30), εισήγηση από τον Δημήτρη Γκούσκο, Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ και Συν-συντονιστή της Ομάδας Εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών-ΕΕΛΛΑΚ, με τίτλο «Ανάγκες για Ανοιχτή Διακυβέρνηση και Ανοιχτά Δεδομένα: Αναζητώντας θέματα προτεραιότητας». Η παρουσίαση του κου Γκούσκου είναι διαθέσιμη εδώ.

Το συνέδριο το οποίο μετρά έντεκα χρόνια παρουσίας διεξάγεται διαδικτυακά μεταξύ 16 και 18 Νοεμβρίου και έχει θεματικό τίτλο «Από τη Δημόσια Διοίκηση στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση: Η Στρατηγική, οι Στόχοι, τα Έργα, οι Τεχνολογίες».

Στο 11ο Συνέδριο e-Government Forum θα συναντηθούν οι ηγεσίες σημαντικών υπουργείων με προεξάρχον το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι υπηρεσιακοί παράγοντες που επωμίζονται την υλοποίηση και λειτουργία έργων και υπηρεσιών ΤΠΕ/ICT, στελέχη εταιρειών Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών και θεσμικοί συγγενείς παράγοντες της αγοράς ΤΠΕ. Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:

 • Κύριοι άξονες υλοποίησης και ανάπτυξης Ολοκληρωμένων υπηρεσιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Η ανάπτυξη Ψηφιακών Συστημάτων και Υποδομών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στον Δημόσιο τομέα
 • GDPR και Ψηφιακή Ασφάλεια, ως κύριοι παράμετροι σχεδιασμού, υλοποίησης και ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής
 • Στρατηγική και υλοποιήσεις ολοκληρωμένων συστημάτων στην Ψηφιακή Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση
 • Τεχνολογικές εξελίξεις και Ψηφιακές Υλοποιήσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Διοικητικές και Διαχειριστικές Εφαρμογές στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας
 • Οι ΤΠΕ ως κύρια προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και των ψηφιακών υπηρεσιών

Μπορείτε να παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση το συνέδριο, στην επιλογή μενού Live Now, εδώ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ.

Tο Ινστιτούτο Γκαίτε σε συνεργασία με το Wikimedia User Group Greece διοργανώνουν διαδικτυακό εργαστήριο την 22 Νοεμβρίου, 18:30, στο οποίο θα γίνει γρήγορη εισαγωγή σε σχετικές αρχές και πολιτικές της Βικιπαίδειας, παρουσίαση για τα οφέλη και τα τυχόν προβλήματα μιας μετάφρασης, και πρακτική παρουσίαση της χρήσης του Εργαλείου Μετάφρασης από την αγγλική προς την ελληνική Βικιπαίδεια.

Η μετάφραση λημμάτων από μια Βικιπαίδεια σε άλλη είναι μια πρακτική που υιοθετήθηκε σχεδόν από την ίδρυσή της. Η μετάφραση χρησιμοποιείται προκειμένου να αναπτυχθούν γρήγορα λήμματα σε θέματα που υστερούν σε περιεχόμενο. Η εισαγωγή μεταφραστικού εργαλείου ενσωματωμένου στην Wikipedia άνοιξε νέους δρόμους και έκανε ευκολότερη την διαδικασία, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο για την μορφοποίηση και την μεταφορά πηγών από το αρχικό λήμμα στη νέα Βικιπαίδεια.

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές θα ξεκινήσουν σε σύνδεσμο που θα κοινοποιηθεί σε σύντομο χρόνο.

Πηγή άρθρου: https://blog.wikimedia.gr/

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Όπως μερικοί έχουν κόλλημα με τα γρήγορα αυτοκίνητα και με την ταχύτητα, οι περισσότεροι από εμάς, έχουν κόλλημα με την ταχύτητα (bandwith) του δικτύου τους. Πως γίνεται η μέτρηση;

Υπάρχουν εταιρίες που έχουν φτιάξει δικές τους μετρήσεις όπως πχ https://www.speedtest.gr/, cablenet, npref αλλά οι πιο γνωστές είναι οι Speedtest και η fast.com. To speedtest είναι διαθέσιμο και από τερματικό στις περισσότερες διανομές.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Έχω εγκαταστήσει λοιπόν την εφαρμογή από τα επίσημα αποθετήρια. Ξεκινάω να κάνω ένα έλεγχο στο τερματικό με την εντολή.
speedtest-cli

Και λαμβάνω το αποτέλεσμα:

Retrieving speedtest.net configuration...
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/speedtest-cli", line 11, in module
load_entry_point('speedtest-cli==2.0.0', 'console_scripts', 'speedtest-cli')()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/speedtest.py", line 1832, in main
shell()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/speedtest.py", line 1729, in shell
secure=args.secure
File "/usr/lib/python3/dist-packages/speedtest.py", line 1009, in __init__
self.get_config()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/speedtest.py", line 1081, in get_config
map(int, server_config['ignoreids'].split(','))
ValueError: invalid literal for int() with base 10: ''


Δεν είναι ένα πρόγραμμα που εξαρτάται η ζωή μας από αυτό αλλά καλό είναι να μπορούμε να το εκτελούμε.

ΛΥΣΗ

1. Αφαιρέστε το πρόγραμμα που έχετε εγκαταστήσει
Για Ubuntu:
sudo apt remove speedtest-cli

Για openSUSE:
sudo zypper rm speedtest-cli


2. Στο τερματικό εκτελέστε την εντολή:
pip3 install speedtest_cli


3. Όταν τελειώσει η εγκατάσταση, στο τερματικό γράψτε την εντολή:
nano ~/.profile


Και στο τέλος του αρχείου προσθέστε την γραμμή:
PATH="$PATH:$HOME/.local/bin"


4. Αφού αποθηκεύσετε, εκτελέστε την εντολή:
source ~/.profile


Είστε έτοιμοι να εκτελέσετε το πρόγραμμα στο τερματικό και να δείτε την ταχύτητα του δικτύου σας.

Η μετάφραση λημμάτων από μια Βικιπαίδεια σε άλλη είναι μια πρακτική που υιοθετήθηκε σχεδόν από την ίδρυσή της. Η μετάφραση χρησιμοποιείται προκειμένου να αναπτυχθούν γρήγορα λήμματα σε θέματα που υστερούν σε περιεχόμενο. Η εισαγωγή μεταφραστικού εργαλείου ενσωματωμένου στην Wikipedia άνοιξε νέους δρόμους και έκανε ευκολότερη την διαδικασία, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο για την μορφοποίηση και την μεταφορά πηγών από το αρχικό λήμμα στη νέα Βικιπαίδεια.

Το Ινστιτούτο Γκαίτε σε συνεργασία με το Wikimedia User Group Greece διοργανώνουν διαδικτυακό εργαστήριο την 22 Νοεμβρίου, 18:30, στο οποίο θα γίνει γρήγορη εισαγωγή σε σχετικές αρχές και πολιτικές της Βικιπαίδειας, παρουσίαση για τα οφέλη και τα τυχόν προβλήματα μιας μετάφρασης, και πρακτική παρουσίαση της χρήσης του Εργαλείου Μετάφρασης από την αγγλική προς την ελληνική Βικιπαίδεια.

Δήλωση συμμετοχής

Παρακαλούμε να αποσταλεί η δήλωση συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικού εντύπου. Περεταίρω πληροφορίες θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Ο οδικός χάρτης της γαλλικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη του ανοιχτού κώδικα που θα το καταστήσει φορέα ψηφιακής κυριαρχίας και εγγύηση «δημοκρατικής εμπιστοσύνης» παρουσιάστηκε από την υπουργό Δημόσιου Μετασχηματισμού και Δημόσιας Υπηρεσίας Amélie de Montchalin την Τετάρτη (10 Νοεμβρίου).

Η Montchalin μίλησε στο κλείσιμο του συνεδρίου «Open Source Experience«, που πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 10 Νοεμβρίου και συγκέντρωσε όλους τους συμμετέχοντες στην κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού στο Παρίσι.

«Πρέπει τώρα να οικοδομήσουμε τη δημόσια δράση για το νέο αιώνα», είπε, υποδεικνύοντας ότι η Γαλλία θα προσπαθήσει να εμπνεύσει τα «πολλά κράτη [που] επιδιώκουν να ξεκινήσουν» προς ένα μεγαλύτερο άνοιγμα των δημόσιων δεδομένων και τη χρήση ανοιχτού κώδικα.

«Ο ανοιχτός κώδικας έρχεται σε αντίθεση με το ιδιόκτητο λογισμικό στο ότι ο πηγαίος κώδικας των εφαρμογών είναι ελεύθερα διαθέσιμος στο κοινό. αναπτύσσεται με συνεργατικό και αποκεντρωμένο τρόπο, από μια κοινότητα και βασίζεται στην αξιολόγηση από ομοτίμους. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δεν ανήκει, με την ιδιόκτητη έννοια, σε κανέναν», δήλωσε ο Quentin Roland της LegalUP Consulting.

Με τη συντριπτική πλειονότητα των σχέσεων μεταξύ πολιτών και κρατικών υπηρεσιών να είναι πλέον ψηφιακές, η Montchalin πιστεύει ότι μια «κουλτούρα διαφάνειας» είναι απαραίτητη για τη «δημοκρατική εμπιστοσύνη». Είναι επίσης θέμα ψηφιακής ανεξαρτησίας, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο, οι επενδύσεις σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα το 2018 απέφεραν έσοδα 65-95 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η Γαλλία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στις πολιτικές ανοιχτού κώδικα.

Για να βοηθήσει τις γαλλικές διοικήσεις να κάνουν μεγαλύτερη χρήση τέτοιων λύσεων, η Montchalin ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ομάδας στο πλαίσιο της Διυπουργικής Ψηφιακής Διεύθυνσης (DINUM) υπεύθυνη για την προώθηση και τον διυπουργικό συντονισμό αυτής της αποστολής.

Αποκάλυψε επίσης την κυκλοφορία της πλατφόρμας code.gouv.fr, η οποία θα καταγράφει όλο τον πηγαίο κώδικα που δημοσιεύεται από δημόσιους οργανισμούς.

Ο πηγαίος κώδικας για το «France Connect», το ψηφιακό σύστημα αναγνώρισης για κυβερνητικές υπηρεσίες που χρησιμοποιείται από περισσότερους από 30 εκατομμύρια Γάλλους, θα είναι δημόσιος «τις επόμενες ημέρες», ανακοίνωσε επίσης η Montchalin, προσθέτοντας ότι θα κάνει το ίδιο και για τον κώδικα για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος που εκπίπτει στην πηγή.

Αυτές οι ανακοινώσεις ακολουθούν την έκθεση για τη δημόσια πολιτική για δεδομένα, αλγόριθμους και πηγαίο κώδικα, την οποία υπέβαλε στην κυβέρνηση ο βουλευτής της La République En Marche, Eric Bothorel, τον Δεκέμβριο του 2020.

Λίγους μήνες μετά την υποβολή της έκθεσης στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ο Jean Castex προέτρεψε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες στις 27 Απριλίου να κάνουν περισσότερα για να διευκολύνουν την πρόσβαση στα δεδομένα, τους αλγόριθμους και τους κώδικές τους «σε ανοιχτές μορφές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους».

Ο πρωθυπουργός τους προέτρεψε επίσης να στραφούν στο ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό. «Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και να διευκρινιστεί», δήλωσε η Ένωση Ελεύθερου Λογισμικού April  . Ωστόσο, η ομάδα υπενθύμισε ότι ο  πρώην πρωθυπουργός Jean-Marc Ayrault είχε ήδη τονίσει τα «πλεονεκτήματα» του ελεύθερου λογισμικού από το 2012.

Αυτή η φιλοδοξία κατοχυρώνεται επίσης στον νόμο της 7ης Οκτωβρίου 2016 για μια ψηφιακή Δημοκρατία, ο οποίος καλεί τις διοικήσεις να ενθαρρύνουν «τη χρήση ελεύθερου λογισμικού και ανοιχτών μορφών κατά την ανάπτυξη, αγορά ή χρήση του συνόλου ή μέρους των συστημάτων πληροφοριών τους» για τον «έλεγχο, την βιωσιμότητα και την ανεξαρτησία των πληροφοριακών τους συστημάτων».

Ψηφιακή ανεξαρτησία

Στην έκθεσή του, ο Bothorel συνέστησε τη χρήση περισσότερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα επειδή «οι υποδομές που είναι απαραίτητες για δεδομένα εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε μορφές εξάρτησης λογισμικού» και ότι αυτό εγείρει «ένα ζήτημα στρατηγικής αυτονομίας».

Αυτό το όραμα συμμερίζεται η Montchalin, το οποίο θέλει το κράτος να διατηρήσει τον «έλεγχο των λύσεων» που χρησιμοποιεί. Τόνισε επίσης τη σημασία της διαλειτουργικότητας – της ικανότητας εργασίας με άλλα υπάρχοντα ή μελλοντικά προϊόντα ή συστήματα – και της αναστρεψιμότητας – της δυνατότητας συνέχισης της χρήσης δεδομένων ή λογισμικού σε περίπτωση μετάβασης σε άλλη λύση.

«Με τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα, δίνετε στον εαυτό σας πολύ μεγαλύτερη αυτονομία από ό,τι χρησιμοποιώντας ιδιόκτητο λογισμικό και κατά μείζονα λόγο ιδιόκτητες υπηρεσίες cloud που φιλοξενούνται εκτός Ευρώπης», δήλωσε ο Stéfane Fermigier, συμπρόεδρος της Ένωσης Ελεύθερου Λογισμικού και Ανοιχτών Ψηφιακών Επιχειρήσεων (CNLL)

«Ο ανοιχτός κώδικας έχει τεράστιες δυνατότητες για την Ευρώπη και τη στρατηγική της για την ψηφιακή κυριαρχία», καθώς αφαιρεί «κίνδυνους οικονομικής υποταγής, γεωστρατηγικής και τεχνολογικής εξάρτησης» και δίνει έμφαση στη «διαφάνεια που φαίνεται να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις ευρωπαϊκές δημοκρατικές αξίες, δίνοντας έμφαση στην ενημέρωση των πολιτών και στον έλεγχο του πληροφοριών τους», .

Ωστόσο, δεν είναι μια «θαυματουργή λύση», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι αυτό οφείλεται στο ότι το λογισμικό ανοιχτού κώδικα δεν προσφέρει πάντα το ίδιο τεχνικό επίπεδο με τις ιδιόκτητες λύσεις, κυρίως επειδή ο ανοιχτός κώδικας καθιστά ευκολότερο τον εντοπισμό ελαττωμάτων ασφαλείας, κάτι που μπορεί να εκμεταλλεύονται.

«Ωστόσο, αυτή είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εναλλακτική για την Ευρώπη, ένας τρίτος δρόμος μεταξύ ψηφιακών κολοσσών και τοπικών παικτών. μια ευκαιρία να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία μέσω της ουδετερότητας και της αποκέντρωσης και όχι της σύγκρουσης», είπε επίσης.

Σύμφωνα με τον Fermigier, ωστόσο, «το ελεύθερο λογισμικό είναι επίσης μια ευκαιρία να επανεξετάσουμε ορισμένες συνήθειες και αντανακλαστικά», ιδιαίτερα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

«Είναι μια ευκαιρία να σκεφτούμε τι χρειαζόμαστε, να χρησιμοποιήσουμε τα καλύτερα εργαλεία για τις ανάγκες μας και όχι για μάρκετινγκ », πρόσθεσε.

Πηγή άρθρου: https://www.euractiv.com/

Οι εκδηλώσεις δεν σταματούν καθώς αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται online εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ ) σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events.

Ημερομηνία/ΏραΕκδήλωση
13/09/2021 – 16/01/2022
Ολοήμερο
#Online event: Moodle Educator Certification (MEC)
04/10/2021 – 28/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: STEM Teaching with Moodle
01/11/2021 – 30/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: Μήνας Ασίας της Βικιπαίδειας
14/11/2021 – 15/11/2021
Ολοήμερο
#Hybrid event: DigiLabs21 Conference
Radisson Blu Senator Hotel, Lübeck
15/11/2021 – 12/12/2021
Ολοήμερο
#Online event: Moodle US Learn Moodle Mini-MOOC
15/11/2021 – 19/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: The Linux Foundation Legal Summit
15/11/2021
15:00 – 15:30
#Online event: Smart Data Models Open Session
16/11/2021 – 18/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: 11o Ετήσιο Συνέδριο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση_E-Government Forum
16/11/2021 – 17/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: Deploy
16/11/2021 – 18/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: DOAG 2021 Conference + Exhibition
16/11/2021
Ολοήμερο
Ai X Summit: Business and Innovation
Hyatt Regency San Francisco Airport, San Francisco
16/11/2021
11:00 – 18:00
#Online event: OFA Symposium 2021: The European Commission Open Source Study
16/11/2021
15:00 – 16:30
#Online event: Endorse Follow up event: Wikibase and the EU Knowledge Graph as a use case.
17/11/2021 – 18/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: AI & Machine Learning
17/11/2021 – 18/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: InnerSource Summit
17/11/2021
16:00 – 23:30
#Online event: The SQLite & Tcl Conference
18/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: Database Access in The Serverless Era
18/11/2021 – 19/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: Test JS Summit
20/11/2021
16:00 – 18:00
#Online event: Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2021

Τo Eminent (Expert Meeting IN Education NeTworking) είναι η ετήσια διάσκεψη του European Schoolnet (EUN).  Συμμετέχουν τα Υπουργεία Παιδείας 33 χωρών, φορείς χάραξης πολιτικής, εκπρόσωποι του εκπαιδευτικού κλάδου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ασχολούνται με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Στη διάσκεψη συμμετέχουν επίσης  ερευνητές και συνεργάτες έργων του European Schoolnet, συζητώντας  σχετικά με τα κορυφαία θέματα που επηρεάζουν την εκπαίδευση και τη μάθηση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα Υπουργεία Παιδείας και οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή εκπαίδευση θα αποτελέσει έναν οδηγό θετικής αλλαγής για τα σχολεία, τους δασκάλους και τους μαθητές, προσδοκώντας σε μια πιο αποτελεσματική εκπαίδευση. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν οι τελευταίες ανακοινώσεις, πρακτικές λύσεις και έργα που αφορούν στη ψηφιακή εκπαίδευση από όλη την Ευρώπη.

Η εκδήλωση θα γίνει για πρώτη φορά μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης και θα υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης σε μια εικονική έκθεση, όπου οι επισκέπτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πρακτικές πληροφορίες που εμφανίζονται στα διάφορα δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων, των ιδεών, των περιπτωσιολογικών μελετών και των έργων που σχετίζονται με την ψηφιακή εκπαίδευση. Οι επισκέπτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τους κύριους επιχειρηματικούς εταίρους του EUN, που προσφέρουν καινοτόμες λύσεις σε εκπαιδευτικούς και σχολεία και να εξοικειωθούν με την αποστολή, τα έργα και τις δραστηριότητες του EUN.

Η διάσκεψη θα προσεγγίσει και δύο σημαντικά θέματα που έχουν επισημανθεί ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας της περιόδου Covid 19:

     ● Η σημασία της ένταξης και η αναγκαιότητα να την επαναπροσδιορίσουμε σε σχέση με την ανάπτυξη της ψηφιακής εκπαίδευσης.

     ● Τις δυνατότητες  που το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Διευκόλυνσης Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (The Recovery and Resilience Facility) προσφέρει για τη στήριξη του μετασχηματισμού των εκπαιδευτικών συστημάτων στις χώρες της ΕΕ.

Για το πρόγραμμα της εκδήλωσης, δείτε περισσότερα εδώ

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι ελεύθερη, για την εγγραφή σας πηγαίνετε εδώ

Στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «Γίνε ένας σύγχρονος Εγκυκλοπαιδιστής», με κεντρικό άξονα τα γεγονότα και τα πρόσωπα του 1821, ξεκινά η προετοιμασία των σχολικών ομάδων με διαδραστικά online webinars που θα μυήσουν μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στον κόσμο της μεγαλύτερης ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας.

Τα webinars έχουν στόχο τη γνωριμία και την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη Βικιπαίδεια, την κουλτούρα, τις αρχές αλλά και τα πρακτικά ζητήματα που ένας εκκολαπτόμενος Βικιπαιδιστής θα συναντήσει μπαίνοντας στο ψηφιακό περιβάλλον, όπως την επιλογή πηγών, τα πνευματικά δικαιώματα, τη σωστή διατύπωση κ.ά. Επιπλέον, αποτελούν μια ευκαιρία απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων, διεξαγωγής έρευνας και εμπλουτισμού γνώσεων στα μαθήματα της ιστορίας, της γλώσσας και της λογοτεχνίας.

Η Βικιπαίδεια είναι ένα μοναδικό οικοσύστημα με ενεργούς παίκτες και η «επιβίωση» των νέων εγκυκλοπαιδιστών στο περιβάλλον της προϋποθέτει συνεργασία, κριτική σκέψη, έλεγχο συναισθημάτων και καλή γνώση των εργαλείων της.

Η σειρά webinars στη Βικιπαίδεια οπλίζει τους συμμετέχοντες μαθητές με τα πιο δυνατά εφόδια για τον νέο κόσμο, στον οποίο ετοιμάζονται να μπουν, και τους εισάγει στην τέχνη της συνεργατικής συγγραφής, οδηγώντας τους στη δημιουργία λημμάτων που θα αφήσουν ιστορία…

Webinars | Πρόγραμμα

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου | 18:30-20:00

Εισαγωγή στη Wikipedia: συμμετοχική κουλτούρα, βασικές αρχές, επίδειξη διαδικτυακού χώρου, δημιουργία λογαριασμού, προσωπικός χώρος εργασίας.

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου | 18:30-20:00

Βασικοί πυλώνες συγγραφής, δημιουργία νέας σελίδας, οπτικός επεξεργαστής.

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου | 18:30-20:00

Ελεύθερο περιεχόμενο και δικαιώματα, συνέχεια οπτικού επεξεργαστή, ύφος γραφής, διαδικτυακός λόγος.

Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου | 18:30-20:00

Επιφόρτωση πολυμέσων, σελίδες συζήτησης, ιστορικό, πρόσφατες αλλαγές, κανόνες αλληλεπίδρασης, ευγένεια στην επιχειρηματολογία.

Πέμπτη 13 Ιανουαρίου | 18:30-20:00

Σελίδες αποσαφήνισης, σήμανση, μετακίνηση και συγχώνευση λημμάτων, κατηγορίες, κουτιά πληροφοριών, συγκινησιακή πειρατεία.

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου | 18:30-20:00

Εύλογη άδεια χρήσης, Wikidata, έλεγχος συναισθημάτων.

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου | 18:30-20:00

Φραγές, diffs, πολλαπλοί λογαριασμοί, τρολάρισμα, κριτική.

Πέμπτη 03 Φεβρουάριου | 18:30-20:00

Ολοκλήρωση δεξιοτήτων συμμετοχής, εκφοβισμός, συναίσθημα, καθαρή σκέψη.

Μάθετε περισσότερα για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό, δηλώστε συμμετοχή στον μαραθώνιο λημματογράφησης και προετοιμαστείτε με την ομάδα σας για τη νίκη, στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Classroom του Ιδρύματος Ωνάση.

Στις 13 & 14 Νοεμβρίου 2021 διοργανώνεται η FOSSCOMM 2021, το μεγαλύτερο ετήσιο συνέδριο ανοιχτού λογισμικού και τεχνολογιών στη Ελλάδα. Η φετινή FOSSCOMM διεξάγεται μέσω διαδικτύου και διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

H Fosscomm οργανώνεται από τις Ελληνικές κοινότητες του Ελεύθερου και Ανοιχτού Λογισμικού σε διαφορετική πόλη κάθε χρόνο, και συμμετέχουν σε αυτή κοινότητες, προγραμματιστές και εταιρείες που ασχολούνται με τις Ανοιχτές Τεχνολογίες. Στη Fosscomm συμμετέχουν κάθε χρόνο περισσότεροι από 800 σύνεδροι. Μέχρι τώρα έχουν διοργανωθεί συνολικά 13 συνέδρια Fosscomm ξεκινώντας από το 2008 σε Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Σέρρες, Αθήνα, Λαμία, Αθήνα, Πειραιά, Αθήνα, Ηράκλειο , Λαμία και Κοζάνη αντίστοιχα.

Φέτος η Fosscomm θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 13 και 14 Νοεμβρίου, και θα περιλαμβάνει πάνω από 50 ομιλίες και εργαστήρια (workshops) σε θέματα Ανοιχτού λογισμικού, Ανοιχτού περιεχομένου, Ανοιχτών δεδομένων, Ανοιχτών τεχνολογιών, Ανοιχτής σχεδίασης και Ανοιχτών αδειών. Θα συγκεντρωθούν  διαδικτυακά, μέλη από την ακαδημαϊκή κοινότητα, το χώρο των κοινών, τις κοινότητες ανοιχτού λογισμικού, ευρωπαϊκούς οργανισμούς, τις κοινότητες ανοιχτών τεχνολογιών, τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτού λογισμικού και όσοι ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον ανοιχτό κώδικα και τις ανοιχτές τεχνολογίες.

Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της FOSSCOMM 2021 εδώ  και να την παρακολουθήσετε ζωντανά μέσω της σελίδας της FOSSCOMM

Μπορείτε να ενημερώνεστε για νέα σχετικά με το συνέδριο σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω συνδέσμους:

→  Website: https://2021.fosscomm.gr/

→  Facebook: https://www.facebook.com/Fosscommgr

→ Twitter: https://twitter.com/fosscomm2021

This is what a friend whom I’d not seen for some time asked me yesterday. Well these days not much.

In the past I’ve used it for running OpenELEC, but these days a FireTV and whatever Android box the ISP gives you do the job fine.

I’m currently using it for two things:

Next project, with no actual ETA because I’m interested in other stuff more: run these in k3s.

I’m sure other people have more exciting stuff to do with it, but what little time I have for spare computing right now, I’m using it on Groovy and J.

Ο Μήνας Ασίας στη Βικιπαίδεια είναι πολύγλωσσος μαραθώνιος επεξεργασιών με στόχο την οικοδόμηση κατανόησης για τις ασιατικές κοινότητες της Βικιπαίδειας. Λαμβάνοντας χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου, ο σκοπός του Μήνα Ασίας είναι η βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας των λημμάτων με θέματα σχετικά με την Ασία.

Η Ελληνική Βικιπαίδεια συμμετέχει για τρίτη χρονιά στο διεθνή διαγωνισμό «Μήνας Ασίας», ο οποίος στοχεύει στην αύξηση του περιεχομένου σχετικά με την Ασία, στα εγχειρήματα Wikimedia. Ως σύμβολο της φιλίας μεταξύ των ασιατικών κοινοτήτων Wikimedia, κάθε συμμετέχων ο οποίος συνεισφέρει με τη δημιουργία τουλάχιστον τεσσάρων τουλάχιστον λημμάτων θα λάβει ένα ειδικά σχεδιασμένο καρτ-ποστάλ της Βικιπαίδειας από χώρες της Ασίας, ενώ ο Βικιπαιδιστής που θα συμβάλλει με τα περισσότερα λήμματα θα τιμηθεί ως «Πρέσβης Ασίας της Βικιπαίδειας». Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου. Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στη σελίδα του διαγωνισμού. Το ελληνικό σκέλος του διαγωνισμού διοργανώνεται και φέτος από το Wikimedia Comunity Usergroup Greece.

Οι εκδηλώσεις δεν σταματούν καθώς αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται online εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ ) σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events.

Date/TimeEvent
13/09/2021 – 16/01/2022
Ολοήμερο
#Online event: Moodle Educator Certification (MEC)
04/10/2021 – 28/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: STEM Teaching with Moodle
01/11/2021 – 12/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: QCon Plus
08/11/2021 – 12/11/2021
Ολοήμερο
#Hybrid event: GOTO Copenhagen 2021
Big Bio Nordhavn, København
08/11/2021 – 10/11/2021
Ολοήμερο
#Hybrid event: RubyConf
Colorado Convention Center, Denver
08/11/2021 – 10/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: ELISA_Enabling Linux in safety Applications
08/11/2021 – 10/11/2021
Ολοήμερο
EKON
Meliá Dusseldorf, Düsseldorf
08/11/2021 – 11/11/2021
Ολοήμερο
International Data Week 2021
Korea Institute of Science and Technology Information, Seoul
08/11/2021 – 10/11/2021
Ολοήμερο
Online event: ObservabilityCon
08/11/2021
15:00 – 15:30
#Online event: Smart Data Models Open Session
09/11/2021 – 10/11/2021
Ολοήμερο
#Hybrid event: Open Source Strategy Forum (OSSF) New York
New World Stages, New York
09/11/2021 – 10/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: Open Source Experience
09/11/2021 – 10/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: PackagingCon
09/11/2021
18:30 – 20:00
#Online event: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WIKIPEDIA CHALLENGE: ΓΙΝΕ ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΣΤΗΣ»
11/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: Open Technology for Sustainability Day
12/11/2021
Ολοήμερο

#Online event: angularday Digital Edition
12/11/2021 – 14/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: Patras Codecamp 2021
12/11/2021 – 13/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: react India Remote Edition
13/11/2021 – 14/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: FOSSCOMM 2021
14/11/2021 – 15/11/2021
Ολοήμερο
#Hybrid event: DigiLabs21 Conference
Radisson Blu Senator Hotel, Lübeck

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης και ανάπτυξης, διοργανώνουν στις 26 & 27 Νοεμβρίου 2021 το 5ο Συνέδριο MoodleMoot το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά και καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 20 Νοεμβρίου 2021 στο https://pretalx.ellak.gr/mootgr21/cfp

Το Moodle είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα και η πιο διαδεδομένη πλατφόρμα εικονικού περιβάλλοντος μάθησης (Virtual learning environment-VLE), που χρησιμοποιείται σήμερα από 120 εκατομμύρια και πλέον χρήστες. Πέρα από τη εκτεταμένη χρήση του σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, το Moodle χρησιμοποιείται από πολλές μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως για την εκπαίδευση προσωπικού και την εκπαίδευση και υποστήριξη πελατών.

Σκοπός του Συνεδρίου MoodleMoot είναι να προωθήσει τον γόνιμο και δημιουργικό διάλογο στην εκπαιδευτική κοινότητα για τη χρήση του Moodle, να αναδείξει καλές πρακτικές χρήσης του στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και να παρουσιαστούν καινοτόμες χρήσεις λειτουργιών του Moodle στην Ελλάδα, στην Κύπρο και διεθνώς.

Θεματικές ενότητες MoodleMoot

 • Καλές πρακτικές χρήσης του Moodle στην Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Καλές πρακτικές χρήσης του Moodle στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Καλές πρακτικές χρήσης του Moodle σε εταιρικό περιβάλλον
 • Mobile Learning
 • Learning analytics
 • Gamification στο Moodle
 • Διαχείριση και ανάπτυξη του Moodle
 • Επεκτάσεις και διασύνδεση με άλλες πλατφόρμες
 • Εργαστήρια

Το συνέδριο απευθύνεται σε

 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Μέλη της Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής Κοινότητας
 • Ερευνητές της Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων
 • Εταιρείες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που χρησιμοποιούν το Moodle.

Υποβολή Εργασιών

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων παρουσιάσεων είναι η 20η Νοεμβρίου 2021. Η φόρμα υποβολής των εργασιών είναι διαθέσιμη στο  https://pretalx.ellak.gr/mootgr21/cfp

Τo Patras Codecamp επιστρέφει για 6η συνεχόμενη χρονιά! Φέτος, με έναν διαφορετικό αλλά και γνώριμο πλέον τρόπο, μέσα από τις οθόνες των υπολογιστών μας αλλά ΚΑΙ από κοντά για τρεις μέρες γεμάτες Κώδικα, Τεχνολογία και Μεταφορά Γνώσης! Σε συνέχεια της καλής και ποιοτικής μας συνεργασίας, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην εναρκτήρια εκδήλωσή μας την Παρασκευή 12/11 (10πμ – 6μμ) στο συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Αίθουσα Ι4 – Πανεπιστημιούπολη Πανεπιστημίου Πατρών, T.K. 26504, Ρίο Πατρών.

Στo Patras Codecamp υποστηρίζουμε ότι η τεχνολογία πρέπει να είναι ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλες και όλους και φέτος, θέλουμε να μιλήσουμε για τις τεχνολογίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, για τις ψηφιακές δυνατότητες που προσφέρονται στα παιδιά, στους νέους και τις νέες, στους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, σε όλες και σε όλους.

Την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021, από τις 10πμ έως τις 6μμ, θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια εκδήλωση του Patras Codecamp 2021 η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά σε Facebook & YouTube! Μαζί μας θα έχουμε εκλεκτούς προσκεκλημένους από εταιρείες, οργανισμούς και κοινότητες και θα μιλήσουμε για Τεχνολογία, Καινοτομία, Απασχολησιμότητα και τις Ψηφιακές Δεξιότητες μέσα από 5 θεματικές ενότητες.

 • Ενότητα 1η: Τεχνολογική καινοτομία και αντίκτυπος
 • Ενότητα 2η: Ψηφιακές δεξιότητες, απασχολησιμότητα και αγορά εργασίας
 • Ενότητα 3η: Πρόσβαση της τρίτης ηλικίας στην τεχνολογία
 • Ενότητα 4η: Τεχνολογία χωρίς περιορισμούς για όλες και όλους
 • Ενότητα 5η: Ψηφιακή ασφάλεια και προστασία: Τεχνολογία και εκπαίδευση

Το 2021 έχουμε δει μια ραγδαία ψηφιοποίηση συστημάτων και υπηρεσιών, λόγω και των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19. To Patras Codecamp μιλά για όλες τις προκλήσεις και τους κινδύνους αλλά και για τις λύσεις και δυνατότητες που μας προσφέρουν οι ίδιες τεχνολογίες.

Είναι λοιπόν στο χέρι μας να διαμορφώσουμε την εξέλιξη αυτή; Σας περιμένουμε από κοντά να δούμε εάν και πώς…

Δείτε το πρόγραμμα της εναρκτήριας εκδήλωσης στην ιστοσελίδα του Patras Codecamp ή/και εναλλακτικά,

παρακολουθήστε τη ζωντανά μέσα από τα social media μας

Ø    YouTube

Ø    Facebook

RSVP για την φυσική παρουσία σας έως Τετάρτη 10/11 | Θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας για την προστασία από την πανδημία Covid-19, συνεπώς μην ξεχάσετε τα την ταυτότητά σας, το πιστοποιητικό εμβολιασμού και τα αρνητικά τεστ σας | Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά εταιρία-οργανισμό – 2 άτομα.

Εκ μέρους της οργανωτικής ομάδας του Patras Codecamp.

patrascodecamp.eu


Ενδιαφέρεστε για τα κοινά και το ανοιχτό περιεχόμενο; Εγγραφείτε στο Δίκτυο υποστηρικτών του MyContent, ΕΔΩ.


Η συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και τα 20ά γενέθλια της Wikipedia, της μεγαλύτερης ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας στον κόσμο, αποτελούν τη διπλή έμπνευση για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Συνεργατικής Λημματογράφησης που διοργανώνουν το Ίδρυμα Ωνάση και η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 1821-2021, σε συνεργασία με την ΕΕΛΛΑΚ, την PostScriptum και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Μαθητές από δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της Ελλάδας (Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ, Εσπερινά, Καλλιτεχνικά, Εκκλησιαστικά, Ειδικά κ.λπ.), καθώς και ελληνικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, έρχονται σε επαφή με την ιστορική περίοδο του 1821 και την ιστορία του τόπου τους και, σε συνεργασία με εξειδικευμένους εισηγητές, δημιουργούν ή εμπλουτίζουν λήμματα για την Ελληνική Επανάσταση στην ελληνική Βικιπαίδεια.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, μαθητές/μαθήτριες και επικεφαλής εκπαιδευτικοί εξοικειώνονται με την ιδέα της σύγχρονης Εγκυκλοπαίδειας, όπως έχει εξελιχθεί ανά τους αιώνες, αλλά και με τα οφέλη της συνεργατικής συγγραφής περιεχομένου, αφήνοντας το ψηφιακό τους αποτύπωμα στην ιστορία και αξιοποιώντας σημαντικά τεκμήρια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Στο παραπάνω πλαίσιο, σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή παρουσίαση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «Wikipedia Challenge: Γίνε ένας σύγχρονος εγκυκλοπαιδιστής», την Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2021, 18:30-20:00.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν, μετά από διαδικτυακή εγγραφή.

Για τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση ενδιαφέροντος.

Μάθετε περισσότερα για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό, δηλώστε συμμετοχή στον μαραθώνιο λημματογράφησης και προετοιμαστείτε με την ομάδα σας για τη νίκη, στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Classroom του Ιδρύματος Ωνάση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

18:30-18:45 | Καλωσόρισμα

Καθηγητής Αναστάσιος Εμβαλωτής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Μέλος ΔΣ του ΙΕΠ
Έφη Τσιότσιου, Εκτελεστική Διευθύντρια και Διευθύντρια Παιδείας Ιδρύματος Ωνάση
Αμαλία Παππά, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Γενικών Αρχείων του Κράτους
Δρ. Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

18:45-18:55 | Το Ανοιχτό Αρχείο ως θρυαλλίδα ανοιχτών πολιτικών

Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός, διευθυντής ψηφιακής ανάπτυξης και καινοτομίας, Ίδρυμα Ωνάση

18:55-19.05 | Σύγχρονες προκλήσεις για την εκπαίδευση – Αξία ανοιχτού περιεχόμενου προσβάσιμου σε όλους

Καθηγητής Χαρίτων Πολάτογλου, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Συντονιστής ομάδας εργασίας Ανοιχτός Σχεδιασμός (Open Design), Ανοιχτό Υλισμικό (Open Hardware) και Ασύρματα Δίκτυα (Open WiFi) – ΕΕΛΛΑΚ

19:05-19:15 | Ψηφιακό αποτύπωμα & τεκμηρίωση, δημιουργία ενεργών κοινοτήτων γύρω από πολιτιστικούς οργανισμούς στη Βικιπαίδεια

Κώστας Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος PostScriptum

19:15-19:25 | Κουλτουρα και αξιες της Βικιπαιδειας

Μάνος Κεφαλάς, Ιδρυτής και Πρόεδρος Συλλόγου Σχολείων Κοινότητας Βικιπαίδειας Ελλάδας

19:25-19:35 | Χαρτογραφωντας τη Βικιπαιδεια με θεμα την Ελληνικη Επανασταση του 1821

Άρης Κατωπόδης, Ιστορικός-Ερευνητής

19:35-19:45 | Η πρόκληση του Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού «Γίνε ένας σύγχρονος εγκυκλοπαιδιστής!»

Βίκυ Γεροντοπούλου, Υπεύθυνη Ωνασείου Βιβλιοθήκης.

19:45-20:00 | Συζητηση / Q & A

Πληροφορίες

Τ. 210 3713000

E-mail: education@onassis.org

Πηγή άρθρου: onassis.org

H FOSSCOMM 2021 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά 13-14 Νοεμβρίου του 2021 από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. και η oργανωτική ομάδα της FOSSCOMM 2021 είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει το πρόγραμμα του συνεδρίου το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

Ένα πρόγραμμα με 55 και πλέον ομιλίες και εργαστήρια για το ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό και τις ανοιχτές τεχνολογίες, που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφέροντος και επιπέδου τεχνικής κατάρτισης.

H FOSSCOMM είναι ένα ετήσιο συνέδριο που ως στόχους έχει την γνωριμία μεταξύ των κοινοτήτων, των συλλόγων και των ερευνητικών και αναπτυξιακών ομάδων που ασχολούνται με το Ελεύθερο Λογισμικό τόσο στη χώρα μας όσο και σε διεθνές επίπεδο, να προβάλλει τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα της χρήσης του Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα, όπως επίσης και να αναδείξει νέες τάσεις σε αυτό και να προσελκύσει νέα μέλη στις κοινότητες, με στόχο την συνεισφορά όλο και περισσότερου ελεύθερου κώδικα για όλους.

Συμμετέχουν κοινότητες που ασχολούνται με το ΕΛ/ΛΑΚ και νέοι προγραμματιστές από το ακαδημαϊκό χώρο,  και το παρακολουθούν κάθε χρόνο περισσότεροι από 1000 σύνεδροι. Γίνεται παρουσίαση των τεχνολογικών εξελίξεων στο χώρο, καινοτόμων ιδεών, συλλογή προτάσεων για την προώθηση και την προβολή του Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα και αποκόμιση γνώσεων μέσω παρουσιάσεων και workshops.

Απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, ανεξάρτητα από το επίπεδο γνώσεων που διαθέτουν στη χρήση λογισμικών και υπολογιστών.

Έχουν πραγματοποιηθεί 13 παλαιότερες FOSSCOMM ξεκινώντας από την Αθήνα (2008 στο ΕΜΠ), μέχρι την περσινή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (2020.fosscomm.gr).

Η συμμετοχή στη FOSSCOMM είναι δωρεάν και όλα τα έξοδα διεξαγωγής καλύπτονται από δωρεές και χορηγίες. Η διοργάνωση γίνεται αποκλειστικά από εθελοντές.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Δείτε όλους τους ομιλητές εδώ.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για νέα σχετικά με το συνέδριο σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω συνδέσμους:

→  Website: https://2021.fosscomm.gr/

→  Facebook: https://www.facebook.com/Fosscommgr

→ Twitter: https://twitter.com/fosscomm2021


Ενδιαφέρεστε για τα κοινά και το ανοιχτό περιεχόμενο; Εγγραφείτε στο Δίκτυο υποστηρικτών του MyContent, ΕΔΩ.


Την ΤΡΙΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 στις 18:30-20:00 θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή παρουσίαση του  Πανελλήνιου Διαγωνισμού Wikipedia Challenge: Γίνε ένας σύγχρονος εγκυκλοπαιδιστής.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται μαθητές από σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της Ελλάδας (Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ, Εσπερινά, Καλλιτεχνικά, Εκκλησιαστικά, Ειδικά κλπ), δημόσιες και ιδιωτικές, καθώς και ελληνικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, φέρνοντας τους σε σε επαφή με την ιστορική περίοδο του 1821 και την ιστορία του τόπου τους και σε συνεργασία με εξειδικευμένους εισηγητές δημιουργούν ή εμπλουτίζουν λήμματα για την Ελληνική Επανάσταση στην ελληνική Βικιπαίδεια. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία μαθητές/ήτριες και επικεφαλής εκπαιδευτικοί εξοικειώνονται με την ιδέα της σύγχρονης Εγκυκλοπαίδειας όπως έχει εξελιχθεί ανά τους αιώνες αλλά και με τα οφέλη της συνεργατικής συγγραφής περιεχομένου, αφήνοντας το ψηφιακό τους αποτύπωμα στην ιστορία και αξιοποιώντας σημαντικά τεκμήρια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

Η συνδρομή σας και η εμπειρία σας θα ήταν πολύτιμη! Κλείστε τη θέση σας εδώ
Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης:

 • 18:30-18:45  – Καλωσόρισμα | Καθηγητής Αναστάσιος Εμβαλωτής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Μέλος ΔΣ του ΙΕΠ | Έφη Τσιότσιου, Εκτελεστική Διευθύντρια και Διευθύντρια Παιδείας Ιδρύματος Ωνάση |Αμαλία Παππά, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Γενικών Αρχείων του Κράτους | Δρ. Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
 • 18:45-18:55 – Το Ανοιχτό Αρχείο ως θρυαλλίδα ανοιχτών πολιτικών|  Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός, Διευθυντής Τμήματος Ψηφιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Ομίλου Ιδρύματος Ωνάση
 • 18:55-19.05 – Σύγχρονες προκλήσεις για την εκπαίδευσηΑξία ανοιχτού περιεχομένου  προσβάσιμου σε όλους |Καθηγητής Χαρίτων Πολάτογλου, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Συντονιστής ομάδας εργασίας Ανοιχτός Σχεδιασμός (Open Design), Ανοιχτό Υλισμικό (Open Hardware) και Ασύρματα Δίκτυα (Open WiFi) – ΕΕΛ/ΛΑΚ
 • 19:05-19:15 – Ψηφιακό αποτύπωμα & τεκμηρίωση, δημιουργία ενεργών κοινοτήτων γύρω από πολιτιστικούς οργανισμούς στη Βικιπαίδεια| Κώστας Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος PostScriptum
 • 19:15-19:25 – Κουλτούρα και αξίες της Βικιπαίδειας | Μάνος Κεφαλάς, Ιδρυτής και Πρόεδρος Συλλόγου Σχολείων Κοινότητας Βικιπαίδειας Ελλάδας
 • 19:25-19:35 – Χαρτογραφώντας τη Βικιπαίδεια με θέμα την Ελληνική Επανάσταση του 1821 | Άρης Κατωπόδης, Ιστορικός-Ερευνητής
 • 19:35-19:45 – Η πρόκληση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού: «Γίνε ένας σύγχρονος εγκυκλοπαιδιστής!»| Βίκυ Γεροντοπούλου, Υπεύθυνη Ωνασείου Βιβλιοθήκης
 • 19:45-20:00              Συζήτηση / Q & A

Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό και θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom.


by: Ευστάθιος Ιωσηφίδης

Έχουμε δει σε προηγούμενο άρθρο την Εγκατάσταση του Visual Studio Code σε openSUSE. Σε αυτό το άρθρο θα δείξουμε λίγο πιο ολοκληρωμένες ενέργειες. Αφορμή της συγγραφής του άρθρου αυτού ήταν η αποτυχία ρύθμισης και χρήσης του Visual Studio Code με τις γλώσσες προγραμματισμού Python, C και Java. Η αρχική εγκατάσταση έγινε μέσω flatpak (θα το δουμε παρακάτω) αλλά δεν μπορούσε να γίνει ρύθμιση με Java. Είχα ψάξει στα γρήγορα τι είναι καλύτερο για το VSCode, το flatpak ή το αρχείο deb/rpm και βρήκα αυτό στο reddit. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα αποτελέσματα. Εδώ κάποιος ανέφερε ότι στο flatpak υπάρχουν κάποια θέματα debugging οπότε αποφάσισα και εγώ να κάνω εγκατάσταση από deb/rpm. Όμως έπρεπε να κρατήσω και τα extensions που έχω εγκατεστημένα (για να μην ψάχνω). Βρήκα και τρόπο γι’αυτό. Οπότε εδώ θα προσπαθήσω να τα αναφέρω όλα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Visual Studio Code

Θα δούμε τους πιο γνωστούς τρόπους εγκατάστασης του Visual Studio Code.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ με αρχεία deb/rpm

Για διανομές όπως είναι η openSUSE, Fedora, Red Hat, Ubuntu, Debian και παράγωγά τους, μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο για τη διανομή σας (rpm για τις 3 πρώτες και deb για τις άλλες 2). Κάντε την λήψη των αρχείων από εδώ:

Η εγκατάσταση είναι απλή. Μπορείτε με διπλό κλικ πάνω στο αρχείο, οπότε θα ανοίξει ο διαχειριστής αρχείων εγκατάστασης της διανομής σας και στη συνεχεια θα πατήσετε το κουμπί εγκατάστασης. Εναλλακτικά μπορείτε να το εγκαταστήσετε με τερματικό με τις εντολές:
Για Ubuntu, Debian:


sudo dpkg -i code*.deb

Για Fedora, Red Hat, openSUSE:


sudo rpm -i code*.rpm


Σε Arch Linux θα βρείτε πολλές εκδόσεις. Προτιμήστε την έκδοση visual-studio-code-bin που θα την βρείτε από το αποθετήριο AUR (ανάλογα με ποιον AUR helper χρησιμοποιείτε, αλλάξτε την εντολή).


yay -S visual-studio-code-bin


Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες πως μπορείτε να προσθέσετε αποθετήριο και να το κάνετε εγκατάσταση χειροκίνητα για όλες τις διανομές στην επίσημη τεκμηρίωση εδώ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ με flatpak

Εάν έχετε εγκατεστημένο το flatpak στον υπολογιστή σας (δείτε πως γίνεται αυτό), μπορείτε να εγκαταστήσετε το Visual Studio Code με την παρακάτω εντολή:


flatpak install com.visualstudio.code


Αν και έχει άλλες δυο εκδόσεις του Visual Studio Code (vscodium και code-OSS), επιλέξτε την παραπάνω έκδοση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ με snap

Οι διανομές που χρησιμοποιούν τα πακέτα snap (Ubuntu κυρίως), μπορείτε να το εγκαταστήσετε είτε από την σελίδα snapcraft είτε με την παρακάτω εντολή:


sudo snap install --classic code


Εάν δεν έχετε snap εγκατεστημένο, δείτε στην διανομή σας πως εγκαθίσταται. Παράδειγμα, δείτε στην openSUSE εδώ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ προσθέτων για το λειτουργικό

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ για Python

Για την εγκατάσταση της Python δεν θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι γιατί είναι ήδη εγκατεστημένη στο σύστημα. Συνήθως είναι και κάποια έκδοση 2.x και κάποια έκδοση 3.x. Δείτε τις εκδόσεις με τις εντολές:
Για python 2:
python –version

Για python 3:
python3 –version
Ενώ μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση του pip με την εντολή:
pip install –upgrade pip
Ενώ για αναβάθμιση όλων των πακέτων που έχετε εγκατεστημένα, μπορείτε να εισάγετε την εντολή:
pip3 list –outdated –format=freeze | grep -v ‘^\-e’ | cut -d = -f 1 | xargs -n1 pip3 install -U

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ για C

Και εδώ δεν θα χρειαστούν πολλά γιατί είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Πρέπει να είναι εγκατεστημένο το πακέτο gcc. Αυτό βρίσκεται στο build-essential Για Ubuntu/Debian:
sudo apt install build-essential

Για openSUSE:
sudo zypper in gcc

Για Arch Linux:
sudo packam -S gcc
Για να δείτε ποιά έκδοση μεταγλωττιστή έχετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή:
gcc –version
Δοκιμάστε το κλασικό Hello world. Γράψτε στο τερματικό nano hello.c και εισάγετε τον κώδικα για την C. Στη συνέχεια εκτελέστε τις εντολές:
$ gcc -o hello hello.c $ ./hello

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ για Java

Πριν ξεκινήσουμε την εγκατάσταση, ας δούμε τις διαφορές μεταξύ JRE, OpenJDK και Oracle JDK.

 • JRE (Java Runtime Environment) είναι αυτό που χρειάζεται για να εκτελεστεί μια εφαρμογή που βασίζεται σε Java. Αυτό είναι το μόνο που χρειάζεστε εάν δεν είστε προγραμματιστής.
 • JDK (Java Development Kit) είναι αυτό που πρέπει να αναπτύξετε λογισμικό που σχετίζεται με την Java.
 • H OpenJDK είναι υλοποίηση ανοικτού κώδικα του Java Development Kit ενώ το Oracle JDK είναι η επίσημη έκδοση Oracle του Java Development Kit. Ενώ το OpenJDK είναι αρκετό για τις περισσότερες περιπτώσεις, ορισμένα προγράμματα όπως το Android Studio προτείνει τη χρήση του Oracle JDK για αποφυγή ζητήματος διεπαφής χρήστη.

Εδώ θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες εγκαταστάσεις-ρυθμίσεις.

Για αρχή δείτε τι έκδοση java έχετε.


java -version


Εάν έχετε εγκατεστημένη την java, τότε σε ένα σύστημα Ubuntu θα δείτε τα παρακάτω: openjdk version «11.0.11» 2021-04-20
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.11+9-Ubuntu-0ubuntu2.20.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.11+9-Ubuntu-0ubuntu2.20.04, mixed mode, sharing)
Ενώ σε ένα σύστημα που δεν έχει εγκατεστημένη την java, θα δείτε ένα αποτέλεσμα του τύπου:


The program ‘java’ can be found in the following packages:
* default-jre
* gcj-4.6-jre-headless
* openjdk-6-jre-headless
* gcj-4.5-jre-headless
* openjdk-7-jre-headless
Try: sudo apt-get install

Εγκατάσταση JRE

Για εγκατάσταση του Java Runtime Environment

sudo apt install default-jre

Εγκατάσταση OpenJDK

Για εγκατάσταση του OpenJDK


sudo apt install default-jdk

Εγκατάσταση openSUSE

Στο openSUSE να έχετε εγκατεστημένα τα παρακάτω:


sudo zypper in java-11-openjdk-devel java-11-openjdk java-11-openjdk-headless

Εγκατάσταση Oracle JDK

Για εγκατάσταση του Oracle JDK, κατεβάστε και εγκαταστείστε το αντίστοιχο αρχείο για την διανομή σας.

Εναλλακτικά σε Ubuntu based διανομές, μπορείτε να εισάγετε το αποθετήριο:


sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update


Και στη συνέχεια για την java έκδοση 16 (αυτή κυκλοφορεί τελευταία. Αν θέλετε να αλλάξετε έκδοση, απλά αλλάξτε το νούμερο), μπορείτε να την εγκαταστήσετε με τις παρακάτω εντολές:


sudo apt install oracle-java16-installer
sudo apt install oracle-java16-set-default


Για openSUSE, υπάρχει διαθέσιμη τεκμηρίωση.

Για Arch Linux, υπάρχει και τεκμηρίωση στο wiki.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Visual Studio Code

Εγκαταστάσεις extensions

Για την πλήρη εμεπειρία χρήσης αλλά και για την εκτέλεση των προγραμμάτων, θα χρειαστεί να εγκατασταθούν κάποια πρόσθετα. Ποια ειναι αυτά και για ποιες γλώσσες προγραμματισμού;

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ για Python

Για την Python χρειάζεται το πρόσθετο που μπορείτε να βρείτε στο Market place.

Ανοίξτε το VS Code Quick Open (με τα πλήκτρα Ctrl+P) και επικολήστε την εντολή:
ext install ms-python.python
Εναλλακτικά ανοίξτε την μηχανή αναζήτησης των extensions και αναζητήστε Python. Θα σας εμφανίσει πολλά. Εσείς επιλέξτε εκδότη την Microsoft (μπορείτε να επιλέξετε ότι άλλο θέλετε αλλά αυτό εφαρμόζει καλύτερα στο πρόγραμμα Visual Studio Code).

Καλό είναι να εγκαταστήσετε και το Jupyter, το Visual Studio IntelliCode και το Pylance.

Ανοίξτε το VS Code Quick Open (με τα πλήκτρα Ctrl+P) και επικολήστε την εντολή:
Jupyter:
ext install ms-toolsai.jupyter

Visual Studio IntelliCode:
ext install VisualStudioExptTeam.vscodeintellicode

Pylance:
ext install ms-python.vscode-pylance

Δείτε περισσότερα στην τεκμηρίωση στην σελίδα του Visual Studio Code.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ για C

Για την C χρειάζεται το πρόσθετο που μπορείτε να βρείτε στο Market place.

Ανοίξτε το VS Code Quick Open (με τα πλήκτρα Ctrl+P) και επικολήστε την εντολή:
ext install ms-vscode.cpptools
Εναλλακτικά ανοίξτε την μηχανή αναζήτησης των extensions και αναζητήστε C/C++. Θα σας εμφανίσει πολλά. Εσείς επιλέξτε εκδότη την Microsoft (μπορείτε να επιλέξετε ότι άλλο θέλετε αλλά αυτό εφαρμόζει καλύτερα στο πρόγραμμα Visual Studio Code).

C/C++

Δείτε περισσότερα στην τεκμηρίωση στην σελίδα του Visual Studio Code.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ για Java

Για την Java χρειάζεται το πρόσθετο που μπορείτε να βρείτε στο Market place.

Ανοίξτε το VS Code Quick Open (με τα πλήκτρα Ctrl+P) και επικολήστε την εντολή:
ext install vscjava.vscode-java-pack
To Extension Pack for Java, περιέχει τα παρακάτω:

Δείτε περισσότερα στην τεκμηρίωση στην σελίδα του Visual Studio Code.

Μεταφορά extensions

Αφού έγινε η εγκατάσταση, τώρα έπρεπε να μεταφέρω και τα extensions που είχα στην προηγούμενη εγκατάσταση (ή αν θέλετε να συγχρονίσετε δυο συστήματα να έχουν τα ίδια extensions). Υπάρχουν 2-3 τρόποι. Θα γράψω κάποιους.
Καταρχήν ανοίξτε το VSCode και ανοίξτε το τερματικό. Εκεί δώστε την παρακάτω εντολή:


code --list-extensions | xargs -L 1 echo code --install-extension


Εμένα μου έβγαλε την παρακάτω λίστα.

code --install-extension formulahendry.code-runner
code --install-extension ms-python.python
code --install-extension ms-python.vscode-pylance
code --install-extension ms-toolsai.jupyter
code --install-extension ms-vscode.cmake-tools
code --install-extension ms-vscode.cpptools
code --install-extension redhat.java
code --install-extension twxs.cmake
code --install-extension VisualStudioExptTeam.vscodeintellicode
code --install-extension vscjava.vscode-java-debug
code --install-extension vscjava.vscode-java-dependency
code --install-extension vscjava.vscode-java-pack
code --install-extension vscjava.vscode-java-test
code --install-extension vscjava.vscode-maven


Την αντέγραψα σε ένα αρχείο txt και μετά την νέα εγκατάσταση, εκτέλεσα μια προς μια τις εντολές.

Εναλλακτικά υπάρχουν και πιο αυτοματοποιημένοι τρόποι. Δηλαδή θα φτιάξετε ένα αρχείο με τα extensions που έχετε εγκατεστημένα με την παρακάτω εντολή:
code –list-extensions > vscode-extensions.list
Μεταφέρετε το αρχείο vscode-extensions.list στο νέο σύστημα και μετά με την παρακάτω εντολή θα εγκατασταθούν.
cat vscode-extensions.list | xargs -L 1 code –install-extension

Διάφορες ρυθμίσεις

Μια ρύθμιση που την είχα κάνει στην εγκατάσταση με flatpak και δεν θυμόμουν ήταν αυτή με την οποία όταν εκτελούσα ένα πρόγραμμα σε C, άνοιγε το ενσωματωμένο τερματικό και εκεί έβλεπα τα αποτελέσματα. Βρήκα το How to run a C program in Visual Studio Code? όπου μας λέει όλα αυτά που ανέφερα παραπάνω (με την προσθήκη πως γίνεται και σε Windows). Σε ένα σημείο λέει ότι όταν εκτελείται ο κώδικας, τότε έχουμε ως έξοδο ένα Read-Only αποτέλεσμα χωρίς τη δυνατότητα να εισάγει ο χρήστης δεδομένα.

Read-Only Output

Οπότε λέει να προβούμε στην παρακάτω ρύθμιση.

* Ανοίγουμε Αρχείο>Επιλογές>Ρυθμίσεις (File>Preferences>Settings)

* Και αφού ανοίξει, κάντε κλικ στο Extensions για να καθορίσουμε τις ρυθμίσεις για τον C Compiler.

Extensions

* Μετακινηθείτε προς τα κάτω μέχρι να βρείτε το Run Code Configuration.

Run Code Configuration

* Μετακινηθείτε προς τα κάτω και κάντε κλικ στην επιλογή Run In Terminal.

Run In Terminal

Κλείστε και ανοίξτε ξανά το πρόγραμμα για να πάρει τις ρυθμίσεις. Τώρα όταν εκτελείτε ένα πρόγραμμα C, θα υπάρχει αλληλεπόδραση χρήστη με τον υπολογιστή.

Ελπίζω να ήταν πολύ βοηθητικές οι οδηγίες. Μοιραστείτε με τους φίλους σας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εγκατάστασης ή ρυθμίσεων.

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/ , https://eiosifidis.blogspot.com/


Ενδιαφέρεστε για τα κοινά και το ανοιχτό περιεχόμενο; Εγγραφείτε στο Δίκτυο υποστηρικτών του MyContent, ΕΔΩ.


Το Goethe-Institut Athen σε συνεργασία με το Wikimedia Community User Group Greece διοργανώνουν ένα δίωρο διαδικτυακό σεμινάριο στις 08 Νοεμβρίου 2021 με αντικείμενο την εισαγωγή στα Wikidata, την επίδειξη της δημιουργίας αντικειμένων και προσθήκης/ενημέρωσης πληροφοριών σε αυτά, της εξαγωγής πληροφοριών και απαντήσεων σε απλά και σύνθετα ερωτήματα, και παρουσίαση ορισμένων από τις εκπληκτικές δυνατότητες που προκύπτουν από τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των δεδομένων αυτών.

Τα Wikidata είναι μια ελεύθερη γνωσιακή βάση που μπορεί να διαβαστεί και να τροποποιηθεί τόσο από ανθρώπους όσο και από μηχανές. Ουσιαστικά τα Wikidata είναι ένα κεντρικό αποθετήριο δομημένων δεδομένων του Wikimedia. Τα περιεχόμενα των Wikidata είναι διαθέσιμα με ελεύθερη άδεια, μπορούν να εξαχθούν χρησιμοποιώντας στάνταρ πρότυπα, και να διασυνδεθούν με άλλα σύνολα δεδομένων στο διαδίκτυο, ενώ αποτελούν το κεντρικό αποθετήριο δεδομένων για χρήση στην Wikipedia.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρακαλούμε να αποσταλεί η δήλωση συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικού εντύπου. Περαιτέρω πληροφορίες θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Πηγή άρθρου: https://blog.wikimedia.gr/2021/11/wikidata-webinar/