πλανήτης ελληνικής κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ
Στον σημερινό οδηγό θα κάνουμε ανάκτηση - επαναφορά των διαγραμμένων αρχείων από SD Card. Η διαδικασία είναι ίδια και στην περίπτωση ενός δίσκου αλλά και USB stick.

udyoc6po Στη χώρα μας η πρόσβαση στη νομοθεσία είναι συχνά μια πολύπλοκη διαδικασία λόγω της πολυνομίας και των συχνών τροποποιήσεων των νομοθετικών κειμένων. Εάν κανείς θελήσει να βρει την ισχύουσα έκδοση ενός νόμου, χρειάζεται να εντοπίσει όλες τις τροποποιήσεις του που έχουν ψηφιστεί και να τις εφαρμόσει σειριακά στο αρχικό κείμενο του νόμου. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως ενοποίηση (consolidation) και είναι ιδιαίτερα απαιτητική διανοητικά για τον αναγνώστη, ο οποίος συχνά δεν μπορεί να είναι βέβαιος αν έχει παραλείψει κάποια τροποποίηση. Υπάρχουν, βέβαια, νομικές βάσεις που προσφέρουν πρόσβαση στο ενοποιημένο κείμενο των νομοθετημάτων, αλλά συνήθως απαιτούν συνδρομή. Αποσπασματικά, μπορεί να βρει κανείς ενοποιημένα νομικά κείμενα σε ιστοσελίδες υπουργείων και άλλων φορέων.

Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι ο στόχος έρευνας που πραγματοποιείται στο τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Παν/μιου Πατρών από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Κωνσταντίνο Πλέσσα υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Ιωάννη Γαροφαλάκη και του μεταδιδακτορικού ερευνητή Αθανάσιου Πλέσσα. Στα πλαίσια της έρευνας έχει υλοποιηθεί ένα ημι-αυτοματοποιημένο σύστημα για τoν εντοπισμό, την ανάλυση και την εφαρμογή των τροποποιήσεων στα κείμενα των νόμων. Η προσέγγιση στην οποία βασίστηκε ονομάζεται ταίριασμα προτύπου (pattern matching) με τη χρήση κανονικών εκφράσεων (regular expressions). Καθώς η νομική γλώσσα είναι σχετικά δομημένη, μπορούν να εντοπιστούν επαναλαμβανόμενα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τη δομή των νομοθετικών κειμένων και τις τροποποιήσεις (π.χ. μετά από κάθε άρθρο υπάρχει το νούμερό του και προαιρετικά ο τίτλος του, ενώ στην περίπτωση των αντικαταστάσεων χρησιμοποιείται κάποιο ρήμα που δηλώνει αντικατάσταση ακολουθούμενο από κείμενο σε εισαγωγικά). Οι ερευνητές έχουν μοντελοποιήσει τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας με τη μορφή προτύπων, η παρουσία των οποίων αναζητείται στα κείμενα των νόμων. Το σύστημα, που ονομάζεται OpenlawsGR, έχει αναπτυχθεί με τεχνολογίες ανοικτού κώδικα και υλοποιεί τα παρακάτω βήματα:

 1. Μεταφόρτωση των PDF αρχείων από τα τεύχη Α’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με το σύνολο των νόμων.

 2. Μετατροπή των PDF αρχείων σε απλό κείμενο.

 3. Διαχωρισμός νόμων από άλλα νομοθετήματα (π.χ. Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις).

 4. Προεπεξεργασία κειμένου για τη διόρθωση σφαλμάτων που υπεισέρχονται στα προηγούμενα βήματα.

 5. Δομική ανάλυση νόμων. Σε αυτό το βήμα αναγνωρίζονται τα δομικά στοιχεία των νόμων, όπως άρθρα, παράγραφοι κ.λπ.

 6. Έλεγχος εγκυρότητας και χειροκίνητες διορθώσεις. Συχνά, λάθη στο κείμενο των νόμων (π.χ. ορθογραφικά, συντακτικά, μη συμμόρφωση με τους κανόνες σύνταξης νομοθεσίας) έχουν ως αποτέλεσμα σφάλματα στη δομική ανάλυση των νόμων. Σε αυτό το βήμα εντοπίζονται αυτές οι περιπτώσεις και διορθώνονται χειροκίνητα.

 7. Εντοπισμός, ανάλυση και εφαρμογή των τροποποιήσεων που έχει υποστεί κάθε νόμος στο κείμενό του.

 8. Αποθήκευση των διαφορετικών εκδόσεων κάθε νόμου σε ένα αποθετήριο στο σύστημα ελέγχου αναθεωρήσεων Github.

Κατά την ανάπτυξη του συστήματος υπήρξε ανάγκη να ξεπεραστούν σημαντικά προβλήματα της νομοθετικής διαδικασίας που ακολουθείται στη χώρα μας: απουσία API ή Web Service για τη μεταφόρτωση της νομοθεσίας, αρχεία σε μη μηχανικώς αναγνώσιμο μορφότυπο, απουσία χρήσης προτύπων (π.χ. XML πρότυπα), συντακτικά λάθη στα κείμενα και μη συμμόρφωση με τους κανόνες σύνταξης νόμων της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) κ.α. Οι δυσκολίες αυτές καθιστούν πρακτικά αδύνατη την υλοποίηση ενός πλήρους αυτοματοποιημένου συστήματος, με αποτέλεσμα να απαιτείται η ανθρώπινη παρέμβαση στο βήμα 5, καθώς όλα τα υπόλοιπα βήματα είναι πλήρως αυτοματοποιημένα.

Μια πιλοτική εφαρμογή για 320 νόμους από το 2004 έως το 2015 είναι διαθέσιμη στο αποθετήριο https://github.com/OpenLawsGR/greek_laws_alpha. Εκεί, ο χρήστης μπορεί να δει την ισχύουσα έκδοση για κάθε νόμο, να πλοηγηθεί στις προηγούμενες εκδόσεις του και να δει οπτικά τις αλλαγές που έχει επιφέρει κάθε τροποποίηση. Ο κώδικας του συστήματος (σε γλώσσα Python) διανέμεται ελεύθερα από το αποθετήριο https://github.com/OpenLawsGR/greek_laws_consolidation_code.

Η έρευνα έχει ήδη οδηγήσει σε τρεις επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια. Αυτή την περίοδο οι προσπάθειες κατευθύνονται στη βελτίωση του συστήματος για τη διόρθωση προβλημάτων και σφαλμάτων, ώστε σύντομα να διανεμηθεί μια παραγωγική έκδοσή του. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να αντλήσει κανείς στο blog του project http://www.openlaws.gr .


Πέρασαν πολλές ημέρες από την επιστροφή μου. Έχω γράψει πολλά και στο blog μου αλλά και σε άλλα μεγάλες ιστοσελίδες σχετικά με την συμμετοχή μου στο συνέδριο Nextcloud. Θα μοιραστώ μαζί σας ορισμένα προσωπικά γεγονότα για το πως συμμετείχα.

Όπως πιθανό να ξέρετε, έχω ασχοληθεί με την προώθηση και την μετάφραση του ownCloud εδώ και χρόνια. Κοιτάζω στις λήψεις μου και έχω βρει την έκδοση 2. Δεν ξέρω αν υπήρχε νεότερη από αυτήν. Τον τελευταίο χρόνο συμμετείχα με ομιλία στο συνέδριο FOSSCOMM.

Το Nextcloud είναι μια νεοϊδρυθείσα εταιρία (ως εταιρία) με επίσης πολύ νέα κοινότητα. Μετά τα γεγονότα του καλοκαιριού, ένα μεγάλο μέρος της κοινότητας μετακινήθηκε στο Nextcloud. Πως όμως μια νεοϊδρυθείσα εταιρία με φρέσκια κοινότητα αποφασίζει να διοργανώσει το πρώτο της συνέδριο, και μάλιστα μακρυά από τα κεντρικά της γραφεία; Με τι χρήματα; Δεν γνωρίζω να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις, αυτό που γνωρίζω είναι ότι όλα είχαν σχεδιαστεί από το Jos Poortvliet. Όπως λέμε, είχε πρόγραμμα…

Πως προέκυψε η δικιά μου συμμετοχή; Έχω μια προσωπική σχέση με τον Jos από τα χρόνια του στην κοινότητα openSUSE. Μου έστειλε προσωπική πρόσκληση να συμμετάσχω στο συνέδριο. Το μήνυμά του μου ήρθε μετά που είχα κλείσει εισιτήρια και διαμονή για το συνέδριο ownCloud (μετά από επικοινωνία μου με τον community manager, τον Jonathan Kawol). Ο Jos μου πρότεινε να μου καλύψει το Nextcloud τις ημέρες μέχρι το συνέδριο του Nextcloud, αρκεί να αλλάξω εισιτήριο. Κατάφερα να βρω και διαμονή με σύνολο χρημάτων 1€ λιγότερο από το ποσό που μπορούσε να καλύψει.

Συνάντησα τον Jos στο σπίτι του, 2 ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου. Χάρηκα που τον συνάντησα για μια ακόμη φορά μετά από αρκετό καρό. Τα είπαμε γενικά για τα γεγονότα του καλοκαιριού και μου ξεκαθάρισε ορισμένα πράγματα (αυτοί από το ownCloud δεν θέλανε να μιλάνε γι’αυτό). Αφού ήπιαμε MATE και μπύρες, δουλέψαμε σε ψιλολεπτομέρειες του συνεδρίου (πινακίδες αιθουσών, φωτογραφίες του Nextclou Box, συμβόλαια με την εταιρία που θα αγοράστηκαν τα ποτά κ.α.).

Ευστάθιος Ιωσηφίδης

Την επόμενη μέρα είχα ως εργασία να παραλάβω τα ποτά εάν ερχόταν πρωί στον χώρο του πανεπιστημίου (επειδή έμενα κοντά). Ήρθαν ο Jos με τον Arthur και φτιάξαμε τις αίθουσες, βάλαμε τις πινακίδες, οργανώσαμε το δωμάτιο με τα ποτά και φαγητά.


Η πρώτη μέρα ήταν αποκλειστικά για την κοινότητα. Αφού ήταν η πρώτη μάζωξη της κοινότητας, μας καλωσόρισαν και παρουσίασαν αρκετά άτομα που γνώριζα, τι πρόοδο έχει κάνε ο καθένας και σε τι δουλεύει για το Netxcloud. Το γεγονός της βραδιάς ήταν η παρουσίαση του Nextcloud Box. Το κουτί αποτελείται από ένα δίσκο 1tb από την WDLabs, τα καλώδιά του και μια κάρτα με προεγκατεστημένο το Nextcloud με την τεχνολογία snap που εισήγαγε το Ubuntu. Το κουτάκι αυτό κοστίζει 70€. Αν το αγόραζε κάποιος το Nextcloud box από το συνέδριο, θα έπαιρνε δώρο το Raspberry Pi 2 (μου στείλανε χρήματα και αγόρασα 2). Ακολούθησε μπυροποσία στο δωμάτιο με τα ποτά/φαγητά.

Το πανεπιστήμιο όπου έγινε το συνέδριο.


Την επόμενη ημέρα, την επίσημη πρώτη του συνεδρίου, μου ζητήθηκε να πάω νωρίς για να μεταφέρω τα υλικά για τις εγγραφές σε άλλο χώρο. Το συνέδριο άνοιξε η Jane Silber, CEO στην Canonical. Ο Jos μου είπε ότι είχαν κλείσει τον Mark Shuttleworth αλλά έπεσε παντόφλα… Είχε γενέθλια την Κυριακή (την επομένη της παρουσίασης από πλευράς Canonical)!!!
Η ημέρα είχε και άλλες ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις όπως η Collabora Online & Nextcloud από τον Michael Meeks. Έχουν γίνει αρκετά βήματα για την ενσωμάτωση του Libre Office στο Nextcloud. Δυστυχώς ο τελικός χρήστης που ασχολείται λίγο και με το στήσιμο του Nextcloud (εγώ), δεν μπορεί ακόμα να στήσει το Libre Office. Η περιπλοκότητα είναι στην εμπλοκή με το docker και πως τα δυο παντρεύονται. Ένας πιο power user λογικά το έχει παιχνιδάκι. Η ημέρα κατέληξε στο Schleusenkrug για μπύρες και λουκάνικα…

Την τελευταία μέρα των παρουσιάσεων, το συνέδριο θα άνοιγε με την ομιλία της Karen Sandler (γνωρίζω την Karen από την ανάμιξή μου στην κοινότητα GNOME). Έφτασα πάλι σχετικά νωρίς και πήγα να χαιρετίσω από κοντά (είναι η 2η φορά που την βλέπω από κοντά αλλά η πρώτη που συστήνομαι). Ξεκίνησα να λέω «είμαι αυτός που σας ενοχλεί από την Ελλάδα» και μου απαντάει «ναι ο Στάθης. Μόλις είπες Ελλάδα και είδα το όνομα στην ταμπέλα σε γνώρισα».
Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που συνάντησα «γνωστούς» που άλλοι με γνώριζαν, άλλοι μου φέρονταν σαν να είμαι κολλητός φίλος τους (πχ ο ιδρυτής του Nextcloud ο Frank). Αυτή ήταν και η τελευταία ημέρα μου. Την επομένη επέστρεφα και έπρεπε να πακετάρω 2 Nextcloud Box. Όπως θα καταλάβατε, περίσσεψαν μερικά ρούχα τα οποία φόρεσα κατά την επιστροφή.

Τα υλικά που πήρα από το συνέδριο Nextcloud (lanyard με το όνομά μου, κουπόνια φαγητού, user/pass για το internet, αυτοκόλλητα, μπλούζα, στυλό WDLabs, USB με το Ubuntu 16.04):

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/   Ευστάθιος Ιωσηφίδης

H European Space Agency,  προσκαλεί ομάδες μαθητών μέχρι και 16 χρονών,  να συμμετέχουν στον πρώτο ευρωπαϊκό διαγωνισμό Astro Pi και να δουν τα πειράματά τους εκτελούνται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό!

AstroPi_Logo_v5Το Astro Pi είναι το όνομα ενός μικρού υπολογιστή που αναπτύχθηκε από το Ίδρυμα Raspberry Pi, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Διαστήματος  του Ηνωμένου Βασιλείου και της ESA.
Υπάρχουν δύο πολύ ιδιαίτερα boards Astro Pi. Τα ονόματά τους είναι Ed και Izzy, έχουν πιστοποιηθεί για διαστημικές πτήσεις και βρίσκονται ήδη στον ISS για να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές.
Το Astro Pi έρχονται με μια σειρά από αισθητήρες και συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτελέσουν επιστημονικά πειράματα. Αυτό το σύνολο των αισθητήρων ονομάζεται «Sense HAT». Με το Sense HAT  μπορείτε να δείτε τις κινήσεις, να κάνετε μέτρηση της υγρασίας, θερμοκρασίας και της πίεσης, και να ανιχνεύσετε την ακτινοβολία. Τα boards Ed και Izzy είναι επίσης εξοπλισμένα με ένα joystick και κουμπιά ακριβώς όπως μια κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών!

Ανακαλύψτε περισσότερα για το Astro Pi Sense HAT και τους αισθητήρες  εδώ, και δείτε τι μπορείτε να κάνετε με αυτούς με τη χρήση ενός web-based εξομοιωτή.

cover
Ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός Astro Pi, θέλει οι  μαθητές να σχεδιάσουν ένα επιστημονικό πείραμα που μπορεί να τρέξει με τη χρήση αισθητήρων Astro Pi , και να γράψουν τον κώδικα του  Astro Pi για να εκτελέσει αυτό το πείραμα πάνω στον ISS

Προθεσμία υποβολής συμμετοχών μέχρι τις 13  Νοεμβρίου του 2016. Σε αυτή την πρώτη φάση, χρειάζεται να υποβάλετε μόνο την ιδέα που έχετε για το πείραμα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό  δείτε εδώ

Πριν λίγες ώρες δόθηκε από τους developer του Bitcoin η σταθερή έκδοση του Bitcoin core 0.13.1 με σημαντικότερο χαρακτηριστικό της να είναι η δυνατότητα που δίνει στους Bitcoin miner για την ενεργοποίηση του πολυαναμενόμενου segwit μέσω του προτεινόμενου soft fork.

 

 

 
Bitcoin Core 0.13.1 Released with Segregated Witness

We are pleased to release Bitcoin Core 0.13.1, which contains code miners can use to signal support for the segregated witness (segwit) soft fork and which nodes can use to validate segwit transactions if the soft fork is activated.

 

Η ημερομηνία που οι Bitcoin miner θα μπορούν να ενεργοποιήσουν το soft fork είναι η 15 Νοεμβρίου ενώ απαιτείτε το 95% της επεξεργαστικής ισχύς του δικτύου ώστε να υπάρξει καθολική συναίνεση.

Το Segregated witness είναι μια πρόταση του developer Pieter Wuille που ουσιαστικά διαχωρίζει τα signature από το block συναλλαγών. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξοικονομηθεί χώρος στα block του Bitcoin επιτρέποντας τους να συμπεριλάβουν περισσότερες συναλλαγές καθώς τα signature καταλαμβάνουν τώρα περίπου το 60% της χωρητικότητας τους.

H αναβάθμιση αυτή φέρνει και την λύση του προβλήματος των malleability attack.

Segregating the witness allows both existing and upgraded software to calculate the transaction identifier (txid) of transactions without referencing the witness, which can sometimes be changed by third-parties (such as miners) or by co-signers in a multisig spend. This solves all known cases of unwanted transaction malleability, which is a problem that makes programming Bitcoin wallet software more difficult and which seriously complicates the design of smart contracts for Bitcoin.

Την ανακοίνωση για την κυκλοφορία της νέας έκδοσης μπορείτε να την βρείτε εδώ

The post Βγήκε η σταθερή έκδοση του Bitcoin core 0.13.1 appeared first on .

A couple of days ago I had the privilege to see a demo of netdata by Costa Tsaousis , the person behind this project. The project offers comprehensive real time monitoring of a Linux computer with low overhead in a single easily-installed and self-contained system. I thought this was too good to be true, but the number of users and installations hinted that this could well be the case. I therefore decided to install the system on a Raspberry Pi I'm configuring to replace an ancient 20 year old IBM PS/2 server .

Φίλοι του WordPress, χαίρετε, Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση της τελευταίας στιγμής, η ελληνική κοινότητα του WordPress εγκαινιάζει το χειμώνα του 2016-2017 με ένα meetup με άρωμα WordCamp. Το 9o επίσημο meetup μας θα αποτελέσει το προοίμιο του WordCamp Athens 2016, του πρώτου επίσημου WordCamp στην Ελλάδα, που θα γίνει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στις […]

The post Athens WordPress 9th Meetup – WordCamp Frenzy appeared first on WordPress Greek Community.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, στις 26/10 η ημερίδα «Ελεύθερο – Ανοικτό Λογισμικό, Ανοικτή Πρόσβαση και Επιχειρηματικότητα»  που πραγματοποιήθηκε  στο  Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) , με κύριο ομιλητή τον πρόεδρο του FSFE (Free Software Foundation Europe) Matthias Kirschner.

Στόχος της ημερίδας, ήταν να παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα του ελεύθερου λογισμικού και της Ανοικτής Πρόσβασης στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά αποτελέσματα, για τους πολίτες, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις.

Αρχικά έγινε παρουσίαση του δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas και των υπηρεσιών που προσφέρει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, μέσω διακρατικών επιχειρηματικών συνεργασιών, χρηματοδοτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών για τη διαχείριση της καινοτομίας.

Στην συνέχεια ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, Διομήδης Σπινέλλης, παρουσίασε τις δράσεις του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ και προλόγισε τον κύριο ομιλητή της εκδήλωσης Matthias Kirschner, Πρόεδρο του FSFE.

img_20161026_183840

Ο Matthias Kirschner, στην κεντρική του ομιλία, παρουσίασε τις βασικές αρχές του ελεύθερου λογισμικού και τους τρόπους που αυτές οι αρχές μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς, τις εταιρείες και τις κυβερνήσεις να επωφεληθούν από το Ελεύθερο Λογισμικό – και πώς το Ελεύθερο Λογισμικό μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας του Τύπου και την προστασία της ιδιωτικότητας.

matias

Μετά τον πρόεδρο του FSFE, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης παρουσίασε 2 από τα πιο σημαντικά έργα ανοιχτής πρόσβασης, το Searchculture.gr και την Υπηρεσία ΕΚΤ ePublishing.

Συγκεκριμένα, ο Χάρης Γεωργιάδης , παρουσίασε την ανοικτή διαδικτυακή πύλη του EKT Searchculture.gr , που προσφέρει κεντρική και ανοιχτή πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο , ενώ η Μαρίνα Αγγελάκη παρουσίασε την πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων Ανοιχτής πρόσβασης ΕΚΤ ePublishing.

cvttparwaaapnzr

cvtzsl4weaa1zlv

Την ημερίδα ολοκλήρωσε η Polina Malaja (Συντονίστρια της νομικής ομάδας του FSFE) παρουσιάζοντας την σχέση των ψηφιακών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ελεύθερο λογισμικό και τον ανοικτό κώδικα.

cvtfdqvwaaa0cdp

Τα αρχεία παρουσιάσεων της ημερίδας:

Γεωργία Τζένου (Enterprise Europe Network-Hellas, ΕΚΤ) Helping ambitious SMEs innovate and grow internationally
Διομήδης Σπινέλης,  (ΕΕΛΛΑΚ)  GFOSS – Open Technologies Alliance
Matthias Kirschner (FSFE) Common misunderstandings about Free Software: How individuals, companies, governmental and non-governmental organisations can use the full potential of Free Software
Χάρης Γεωργιάδης (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) SearchCulture.gr – Κεντρική πρόσβαση σε ανοικτό πολιτιστικό ψηφιακό περιεχόμενο
Μαρίνα Αγγελάκη (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) Ανοικτό περιεχόμενο & Υπηρεσία ΕΚΤ ePublishing
Polina Malaja (FSFE legal team Coordinator) DSM, EIF, RED: Acronyms on the EU level and why they matter for software freedom

Άλλες φωτογραφίες από την εκδήλωση:

img_20161026_180445img_20161026_183449img_20161026_184822cvtjysaw8aeyydd

Το τριήμερο 14-16 Οκτωβρίου 2016 το European Schoolnet πραγματοποίησε στις Βρυξέλλες το 13ο Εργαστήριο Επαγγελματικής Ανάπτυξης «Science Projects Workshop in the Future Classroom Lab« με συμμετοχή 38 εκπαιδευτικών και συμβούλων εκπαίδευσης από 19 Ευρωπαϊκές χώρες.

future-classroom

Το θέμα του ήταν STEM Careers και το πρόγραμμα περιελάμβανε:

 • Παρουσιάσεις και εργαστήρια προσκεκλημένων προγραμμάτων

 • Εργαστήρια στο «Εργαστήριο της Τάξης του Μέλλοντος» (Future Classroom Lab)

Το εργαστήριο διεξάγεται μέσω του προγράμματος Scientix σε συνεργασία με το STEM Alliance και το OPENSKIMR.

12th-science-projects-workshop-at-the-future-classroom-lab-general-information-2-638

Το European Schoolnet είναι ένα δίκτυο 30 Υπουργείων Παιδείας. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως στόχο να προωθήσει την καινοτομία στην διδασκαλία και την μάθηση στα βασικά ενδιαφερόμενα μέλη: Υπουργεία παιδείας, σχολεία, δασκάλους, ερευνητές και συνεργάτες από την βιομηχανία.

slide_4

To Scientix αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου για την ενίσχυση της εκπαίδευσης των STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics – Φυσικές Επιστήμες,   Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) στην Ευρώπη.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ (www.eellak.gr), στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας που έχει με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (https://eellak.ellak.gr/sinergasies) έχει οριστεί από το Υπουργείο ως ο εθνικός εκπρόσωπος για το πρόγραμμα Scientix 3.  Σε αυτό το πλαίσιο,  προσκάλεσε με ανοιχτό κάλεσμα,  σύμβουλους εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να συμμετάσχουν στο Science Projects Workshop in the Future Classroom. Μέσα από μια ανοιχτή κλήρωση επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν από την Ελλάδα, η κα Ελένη Μπαμπαλώνα, σύμβουλος Πληροφορικής και η κα Αγγελική Καραγεωργοπούλου, εκπαιδευτικός Πληροφορικής.

Το «Εργαστήριο της Τάξης του Μέλλοντος» (Future Classroom Lab) είναι μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού σχολικού δικτύου κατά την οποία δοκιμάζονται καινούριες παιδαγωγικές  μέθοδοι σε έναν τεχνολογικά άρτια εξοπλισμένο χώρο με στόχο να αυξηθεί η συμμετοχή και οι επιδόσεις των μαθητών στις STEM. Το Scientix οργανώνει μια σειρά από εργαστήρια (workshops) στα οποία οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δουν και να δοκιμάσουν από κοντά αυτές τις πρωτοποριακές μεθόδους. Επίσης καλύπτει  τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στις Βρυξέλες, μετά από μια διαδικασία επιλογής.

Οι βασικοί στόχοι του STEM Alliance είναι η υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ σχολείων και βιομηχανίας, να βοηθήσει τους νέους να καταλάβουν τη ουσία της εκπαίδευσης STEM και τις επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρει. Προσφέρει ετήσιες έρευνες για την εκπαίδευση STEM και τις επαγγελματικές της προκλήσεις, υποστηρίζει τη δημιουργία μιας εθνικής πλατφόρμας για την εκπαίδευση STEM και παρέχει ένα αποθετήριο ερευνητικών εργασιών σε αυτόν τον τομέα.

To OPENSKIMR είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σαν στόχο να δημιουργήσει ένα πιθανό ταίριασμα δεξιοτήτων μεταξύ ταλέντων και θέσεων εργασίας και την απαραίτητη γνώση για να βοηθήσει τα άτομα να δημιουργήσουν τις δικές τους διαδρομές καριέρας και με αυτόν τον τρόπο να μειωθεί η ανεργία και να αυξηθεί η κινητικότητα στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου έγιναν τα εργαστήρια:

 1. συμβουλευτική καριέρας για συμβούλους, δασκάλους και μαθητές

 2. αντίστροφη μηχανική με παλιά και μεταχειρισμένα υλικά που μπορεί να επηρεάσει το ενδιαφέρον των μαθητών για μία καριέρα STEM

 3. Καλή πρακτική του CIICICCI Διεθνούς Κέντρου για την Διαρκή Καινοτομία

 4. Το MOOC του STEM Careers

 5. Διαστημικές καριέρες

 6. Βέβαια, ενδιαφέρομαι για την ιδέα σου, έχεις 1’

 7. Σχολικές δραστηριότητες

 8. Στερεότυπα

Στο τέλος του Εργαστηρίου όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν βεβαίωση συμμετοχής.

Το Hashtag του εργαστηρίου #SPW13 χρησιμοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου για να πυροδοτήσει τις διαδικτυακές συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων.

Φωτογραφίες από το Science Projects Workshop in the Future Classroom Lab

 scientix7 scientix6 scientix5 scientix4 scientix3 scientix2 scientix1 p_20161015_121751 p_20161015_121720 p_20161015_121600 p_20161015_121011 p_20161015_120942

what is empathy if it is not realized in its direst, most personal form?«τι είναι η ενσυναίσθηση αν δεν υλοποιείται στην αγνότερη, πιο προσωπική μορφή της;»

«Περίμενα 40 χρόνια για κάποιον σαν εσένα.» Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια που ο Daniel Ellsberg μου είπε όταν συναντηθήκαμε πέρυσι. O Dan κι εγώ νοιώσαμε μια άμεση οικειότητα, και οι δυο μας γνωρίζαμε τι σήμαινε να ρισκάρεις τόσα πολλά – και να αλλάζεις αμετάκλητα – γνωστοποιώντας κρυφές αλήθειες.

Μία από τις προκλήσεις του να είσαι πληροφοριοδότης είναι ότι ζεις με τη γνώση ότι άνθρωποι συνεχίζουν να κάθονται, ακριβώς όπως έκανες κι εσύ, στα ίδια γραφεία, στην ίδια μονάδα, σε όλη την έκταση του οργανισμού, οι οποίοι βλέπουν ό,τι είδες και συμμορφώνονται σιωπηλά, χωρίς αντίσταση ή παράπονο. Μαθαίνουν να ζουν όχι απλώς με αναλήθειες, αλλά με περιττές αναλήθειες, επικίνδυνες αναλήθειες, διαβρωτικές αναλήθειες. Πρόκειται για διπλή τραγωδία: Αυτό που ξεκινά ως μια στρατηγική επιβίωσης τελειώνει με τον συμβιβασμό του ανθρώπινου όντος που θέλησε να προστατεύσει και τη μείωση της δημοκρατίας που θα δικαιολογούσε αυτήν τη θυσία.

Αλλά σε αντίθεση με τον Dan Ellsberg, εγώ δεν χρειάστηκε να περιμένω 40 χρόνια για να δω κι άλλους πολίτες να σπάνε αυτή τη σιωπή με έγγραφα. Ο Ellsberg έδωσε τα «Pentagon Papers» στη New York Times και άλλες εφημερίδες το 1971. H Chelsea Manning παρείχε τα αρχεία καταγραφής των πολέμων στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν και το υλικό του Cablegate, στο WikiLeaks το 2010. Αποκαλύφθηκα το 2013. Τώρα βρισκόμαστε στο 2016, και ένα άλλο πρόσωπο, με θάρρος και συνείδηση, έκανε διαθέσιμο το σύνολο των αξιοσημείωτων εγγράφων που δημοσιεύονται στο The Assassination Complex, το νέο βιβλίο που κυκλοφορεί σήμερα από τον Jeremy Scahill και το προσωπικό του The Intercept (Τα έγγραφα είχαν αρχικά δημοσιευθεί στις 15 Οκτωβρίου στα The Drone Papers).

Είμαστε μάρτυρες μιας συμπίεσης της ενεργούς περιόδου μέσα στην οποία κακές πολιτικές μπορούν να βρίσκουν καταφύγιο στις σκιές, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο αντισυνταγματικές δραστηριότητες μπορούν να συνεχίζονται πριν αποκαλυφθούν από πράξεις συνείδησης. Και αυτή η χρονική συμπίεση έχει σημασία πέρα από τα πρωτοσέλιδα. Επιτρέπει στους ανθρώπους αυτής της χώρας να μάθουν για κρίσιμες κυβερνητικές ενέργειες, όχι ως μέρος της ιστορικής καταγραφής, αλλά με τρόπο που να επιτρέπει την άμεση δράση μέσω ψηφοφορίας – με άλλα λόγια, με έναν τρόπο που δίνει τη δύναμη στους ενημερωμένους πολίτες να υπερασπιστούν την δημοκρατία, την οποία υποτίθεται ότι επιχειρούν να προασπίσουν τα «κρατικά μυστικά». Το να βλέπω άτομα που είναι ικανά να αποκαλύψουν πληροφορίες, μου δίνει την ελπίδα ότι δεν θα χρειάζεται να ανακόπτουμε για πάντα τις παράνομες δραστηριότητες της κυβέρνησής μας σαν να ήταν μια σταθερή εργασία, να ξεριζώνουμε την επίσημη παρανομία με τη συχνότητα που κουρεύουμε το γρασίδι. (Είναι αρκετά ενδιαφέρον, πώς μερικοί έχουν αρχίσει να περιγράφουν τις επιχειρήσεις δολοφονιών εξ’ αποστάσεως, ως «κόψιμο του γρασιδιού».)

Μια μόνη πράξη καταγγελίας δεν αλλάζει την πραγματικότητα ότι υπάρχουν σημαντικά τμήματα της κυβέρνησης που λειτουργούν κάτω από την ίσαλο γραμμή, κάτω από την ορατότητα του κοινού. Αυτές οι μυστικές δραστηριότητες θα συνεχιστούν, παρά τις μεταρρυθμίσεις. Αλλά εκείνοι που εκτελούν αυτές τις ενέργειες πρέπει τώρα να ζουν με το φόβο ότι αν εμπλέκονται σε δραστηριότητες που αντιτίθενται στο πνεύμα της κοινωνίας – ακόμα κι αν ένας πολίτης δράσει ως καταλύτης για να σταματήσει η μηχανή της αδικίας – θα μπορούσαν να λογοδοτήσουν. Το νήμα στο οποίο κρέμεται η καλή διακυβέρνηση είναι η ισότητα ενώπιον του νόμου, επειδή ο μοναδικός φόβος του ανθρώπου που κινεί τα γρανάζια είναι ότι μπορεί να βρεθεί απέναντί τους.

Η ελπίδα βρίσκεται πιο πέρα, όταν κινηθούμε από αξιοσημείωτες πράξεις αποκάλυψης σε μια συλλογική νοοτροπία λογοδοσίας εντός της κοινότητας των υπηρεσιών συλλογής πληροφοριών. Τότε θα έχουμε κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς την επίλυση ενός προβλήματος που υπήρξε τόσο καιρό όσο και η κυβέρνησή μας.

Δεν είναι όλες οι διαρροές ομοειδής, ούτε και οι δράστες τους. Ο Στρατηγός David Petraeus, για παράδειγμα, παρείχε στην παράνομη ερωμένη και ευνοούμενη βιογράφο του, πληροφορίες τόσο μυστικές που αψηφούσαν κάθε διαβάθμιση, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων μυστικών πρακτόρων και των ιδιωτικών σκέψεων του προέδρου σε θέματα στρατηγικών υποθέσεων. Ο Petraeus δε διώχθηκε για κακούργημα, όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε αρχικά συστήσει, αλλά αντίθετα του επιτράπηκε να δηλώσει ένοχος για πλημμέλημα. Αν ένας εν ενεργεία στρατιώτης μέτριου βαθμού αφαιρούσε ένα σωρό εξαιρετικά διαβαθμισμένων σημειωματάριων και τα παρέδιδε στη φίλη του απλά για να εξασφαλίσει ένα χαμόγελο, αυτός θα αντιμετώπιζε πολλές δεκαετίες φυλάκισης και όχι ένα σωρό συστατικές για τον χαρακτήρα του από την αφρόκρεμα του Βαθέως Κράτους.

Υπάρχουν εξουσιοδοτημένες διαρροές όπως και αποκαλύψεις κατόπιν αδείας. Είναι σπάνιο για ανώτερους αξιωματούχους της διοίκησης να ζητήσουν ρητά από μία υφιστάμενή τους να διαρρεύσει το όνομα ενός υπαλλήλου της CIA σε αντίποινα εναντίον του συζύγου της, όπως φαίνεται να ήταν η περίπτωση της Valerie Plame. Είναι εξίσου σπάνιο να περάσει ένας μήνας χωρίς κάποιος ανώτερος αξιωματούχος να αποκαλύψει προστατευμένες πληροφορίες που είναι επωφελείς για τις πολιτικές προσπάθειες των κομμάτων, αλλά σαφώς «επιζήμιες για την εθνική ασφάλεια» σύμφωνα με τους ορισμούς της νομοθεσίας μας.

Η δυναμική αυτή μπορεί να φανεί ξεκάθαρα στην ιστορία της «καταστροφικής τηλεδιάσκεψης» σχετικής με την Αλ Κάιντα, στην οποία αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών, πιθανόν επιδιώκοντας να διογκώσουν την τρομοκρατική απειλή και να αποκρούσουν την κριτική για μαζική επιτήρηση, αποκάλυψαν σε μια νεοσυντηρητική ιστοσελίδα εξαιρετικά λεπτομερείς αναφορές για συγκεκριμένες συνομιλίες που είχαν υποκλαπεί, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών των συμμετεχόντων μερών και το ακριβές περιεχόμενο των συζητήσεων. Αν γίνουν πιστευτοί οι ισχυρισμοί των αξιωματούχων, έκαψαν αμετάκλητα ένα εξαιρετικό μέσο για την εκμάθηση των ακριβών σχεδίων και των προθέσεων της ηγεσίας των τρομοκρατικών, για χάρη ενός βραχύβιου πολιτικού πλεονεκτήματος σε έναν κύκλο ειδήσεων. Ούτε ένα άτομο δεν φαίνεται να τιμωρήθηκε πειθαρχικά ως αποτέλεσμα της ιστορίας που μας κόστισε τη δυνατότητα να ακούμε την υποτιθέμενη τηλεφωνική γραμμή της Αλ Κάιντα.

37 manning banner and chalking by user Vertigogen on flickr.com with license Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 GenericΠανό: «Η Chelsea Manning αποκάλυψε εγκλήματα πολέμου από το ΝATO. Ελευθερώστε τη Manning. Σταματήστε τους πολέμους«. Μήνυμα γραμμένο με κιμωλία στο δάπεδο: «Η Ουαλο-αμερικανίδα στρατιώτης Chelsea Manning εκτίει ποινή 35 ετών επειδή είπε την αλήθεια για τους πολέμους».

Αν η βλαπτικότητα και η εξουσιοδότηση δεν κάνουν καμία διαφορά, τι είναι αυτό που εξηγεί τη διάκριση μεταξύ της επιτρεπτής και της ανεπίτρεπτης αποκάλυψης;

Η απάντηση είναι ο έλεγχος. Μια διαρροή είναι αποδεκτή, αν δεν μπορεί να ιδωθεί ως απειλή, ως πρόκληση για τα θεσμοθετημένα προνόμια. Αλλά αν όλα τα ανόμοια στοιχεία του θεσμικού οργάνου – όχι μόνο το κεφάλι του, αλλά τα χέρια και τα πόδια του, κάθε μέρος του σώματός του – θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν την ίδια δύναμη για να συζητήσουν θέματα που προκαλούν ανησυχία, αυτό αποτελεί μια υπαρξιακή απειλή για το σύγχρονο πολιτικό μονοπώλιο του ελέγχου πληροφοριών, ιδίως αν μιλάμε για αποκαλύψεις που αφορούν σοβαρές παρανομίες, δόλια δραστηριότητα, παράνομες δραστηριότητες. Αν δεν μπορείς να εγγυηθείς ότι μόνο εσύ μπορείς να εκμεταλλευτείς τη ροή ελεγχόμενης πληροφορίας, τότε το σύνολο όλων των ανομολόγητων μυστικών του κόσμου – συμπεριλαμβανομένων και των δικών σου – αρχίζει να μοιάζει περισσότερο σαν εμπόδιο παρά σαν προσόν.

Οι πραγματικά μη εξουσιοδοτημένες αποκαλύψεις είναι κατ’ ανάγκη μια πράξη αντίστασης – όταν δεν γίνονται βέβαια απλά για κατανάλωση στον Τύπο, για να «φουσκώσουν» την δημόσια παρουσία ή τη φήμη ενός ιδρύματος. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι όλες προέρχονται από το χαμηλότερο εργασιακό στρώμα. Μερικές φορές τα άτομα που βγαίνουν μπροστά τυχαίνει να βρίσκονται κοντά στην κορυφή της εξουσίας. Ο Ellsberg ήταν στην κορυφαία βαθμίδα. Ενημέρωνε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Δεν μπορείς να ανέβεις πολύ υψηλότερα, εκτός κι αν είσαι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και απλά δεν υπάρχουν κίνητρα ώστε να εμπλακεί ένας τόσο υψηλόβαθμος αξιωματούχος στις αποκαλύψεις δημοσίου συμφέροντος, επειδή το πρόσωπο αυτό κατέχει ήδη την επιρροή για να αλλάξει την πολιτική άμεσα.

Στο άλλο άκρο του φάσματος βρίσκεται η Manning, μια χαμηλόβαθμη στρατιώτης, η οποία ήταν πολύ πιο κοντά στη βάση της ιεραρχίας. Ήμουν στη μέση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Καθόμουν στο τραπέζι με τον επικεφαλής αξιωματικό πληροφοριών της CIA, και ενημέρωνα αυτόν και τον διευθύνοντα σύμβουλο τεχνολογίας του όταν έκαναν δημοσίως δηλώσεις όπως «Προσπαθούμε να συλλέξουμε τα πάντα και να τα κρατήσουμε για πάντα», και όλοι εξακολουθούσαν να σκέφτονται ότι επρόκειτο για ένα χαριτωμένο επιχειρηματικό σύνθημα. Εν τω μεταξύ σχεδίαζα τα συστήματα που θα χρησιμοποιούσαν για να επιτύχουν ακριβώς αυτό. Δεν ενημέρωνα την πολιτική πλευρά, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αλλά ενημέρωνα την επιχειρησιακή πλευρά, τον διευθυντή τεχνολογίας της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας. Επίσημες αδικοπραξίες μπορούν να δράσουν καταλυτικά ώστε διαφόρων βαθμίδων κάτοχοι εσωτερικής πληροφόρησης να αποκαλύψουν πληροφορίες, ακόμη και με μεγάλο κίνδυνο για τον εαυτό τους, εφ’ όσον μπορεί να πειστούν ότι είναι απαραίτητο να το πράξουν.

Η πρόκληση είναι να έρθεις σε επαφή με τα άτομα αυτά, να τα βοηθήσεις να συνειδητοποιήσουν ότι η πρώτιστη πίστη τους ως δημόσιοι υπάλληλοι είναι προς το κοινό και όχι προς την κυβέρνηση. Αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή νοοτροπίας για έναν κυβερνητικό εργαζόμενο σήμερα.

Έχω υποστηρίξει ότι οι πληροφοριοδότες εκλέγονται από την περίσταση. Δεν είναι μια αρετή που έχει να κάνει με το ποιος είσαι ή το υπόβαθρό σου. Είναι ένα ερώτημα σχετικά με το σε τι είσαι εκτεθειμένος, σε τι είσαι μάρτυρας. Σ’ εκείνο το σημείο η ερώτηση γίνεται «Πιστεύεις ειλικρινά ότι έχεις την ικανότητα να αποκαταστήσεις το πρόβλημα, να επηρεάσεις την πολιτική;» Δεν θα ενθάρρυνα τα άτομα να αποκαλύψουν πληροφορίες, ακόμη και για αδικοπραξίες, αν δεν πιστεύουν ότι μπορούν να το κάνουν με αποτελεσματικό τρόπο, επειδή η σωστή στιγμή μπορεί να είναι τόσο σπάνια όσο και η θέληση για δράση.

Αυτή είναι απλά μια πραγματιστική, στρατηγική θεώρηση. Οι Πληροφοριοδότες είναι στις ακραίες τιμές των πιθανοτήτων, και προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί ως πολιτική δύναμη, είναι ζωτικής σημασίας να μεγιστοποιηθεί το ποσό του δημόσιου αγαθού που παράγεται από τη σπάνια φύτρα. Όταν έπαιρνα την απόφασή μου, έφτασα να κατανοήσω πώς μια στρατηγική θεώρηση, όπως το να περιμένεις μέχρι το μήνα πριν από τις εγχώριες εκλογές, θα μπορούσε να καταπιεστεί από μία άλλη, όπως η ηθική επιταγή να δώσεις την ευκαιρία για να διακοπεί μια παγκόσμια τάση που το είχε ήδη παρακάνει. Ήμουν επικεντρωμένος σε ό,τι είδα και στην αίσθηση συντριπτικής στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων μου επειδή η κυβέρνηση, στην οποία είχα πιστέψει για ολόκληρη τη ζωή μου, είχε εμπλακεί σε μια τέτοια αξιοσημείωτη πράξη εξαπάτησης.

Στο επίκεντρο αυτής της εξέλιξης βρίσκεται το ότι η αποκάλυψη παρανομιών είναι μια εκδήλωση ριζοσπαστικοποίησης – και με τον όρο «ριζοσπαστικό» δεν εννοώ «ακραίο». Το εννοώ με την παραδοσιακή έννοια του radix, της ρίζας του προβλήματος. Σε κάποιο σημείο αναγνωρίζεις ότι δεν μπορείς απλώς να μετακινήσεις μερικά γράμματα γύρω σε μια σελίδα ελπίζοντας για το καλύτερο. Δεν μπορείς απλώς να αναφέρεις το πρόβλημα αυτό στον προϊστάμενό σου, όπως προσπάθησα να κάνω εγώ, γιατί αναπόφευκτα οι προϊστάμενοι αγχώνονται. Σκέφτονται το διαρθρωτικό κίνδυνο για την καριέρα τους. Τους ανησυχεί το να ταράξουν τα νερά και να αποκτήσουν «κακή φήμη». Δεν υπάρχουν τα κίνητρα για να παραχθεί ουσιαστική μεταρρύθμιση. Ουσιαστικά, σε μια ανοιχτή κοινωνία, η αλλαγή πρέπει να ρέει από τη βάση προς την κορυφή.

Ως κάποιος που εργάζεται στην κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών, έχεις θυσιάσει πολλά για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Έχεις ευχαρίστως δεσμεύσει τον εαυτό σου σε τυραννικούς περιορισμούς. Υποβάλλεσαι οικειοθελώς σε ανιχνευτές ψεύδους, αποκαλύπτεις στην κυβέρνηση τα πάντα για τη ζωή σου. Παραιτείσαι από πολλά δικαιώματα, γιατί πιστεύεις ότι η θεμελιώδης καλοσύνη της αποστολής σου δικαιολογεί τη θυσία ακόμη και οτιδήποτε ιερού. Είναι ένας δίκαιος σκοπός.

Και όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπος με αποδείξεις – όχι σε μια ακραία υπόθεση, όχι σε μια ιδιομορφία, αλλά ως βασική συνέπεια του προγράμματος – ότι η κυβέρνηση υπονομεύει το Σύνταγμα και παραβιάζει τα ιδανικά στα οποία τόσο θερμά πιστεύεις, θα πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Όταν δεις ότι το πρόγραμμα ή η πολιτική έρχεται σε αντίθεση με τους όρκους και τις υποχρεώσεις στις οποίες έχεις ορκιστεί απέναντι στην κοινωνία και τον εαυτό σου, τότε, αυτός ο όρκος και αυτή η υποχρέωση δεν μπορούν να συμβιβαστούν με το πρόγραμμα. Σε ποιον οφείλεις μεγαλύτερη πίστη;

President Barack Obama talks with Vice President Joe Biden in the Oval Office, April 15, 2015. Photo: The White HouseO Obama συνομιλεί με τον αντιπρόεδρο Joe Biden στο οβάλ γραφείο, 15 Απριλίου 2015. Φωτογραφία: Λευκός Οίκος

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα πράγματα σχετικά με τις αποκαλύψεις των τελευταίων αρκετών ετών και τον επιταχυνόμενο ρυθμό τους, είναι ότι έχουν συμβεί στο πλαίσιο των Ηνωμένων Πολιτειών ως της «μη αμφισβητούμενης υπερδύναμης». Έχουμε τώρα τη μεγαλύτερη αδιαμφισβήτητη στρατιωτική μηχανή στην ιστορία του κόσμου, και αυτή υποστηρίζεται από ένα πολιτικό σύστημα που είναι όλο και πιο πρόθυμο να επιτρέψει κάθε χρήση βίας ως απάντηση σε σχεδόν οποιαδήποτε δικαιολόγηση. Στο σημερινό πλαίσιο η δικαιολογία αυτή είναι η τρομοκρατία, αλλά όχι απαραίτητα επειδή οι ηγέτες μας ανησυχούν ιδιαίτερα για την τρομοκρατία την ίδια ή επειδή νομίζουν ότι είναι μια υπαρξιακή απειλή για την κοινωνία. Αναγνωρίζουν ότι ακόμη και αν είχαμε μια επίθεση σαν της 11ης Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο, θα εξακολουθούσαμε να χάνουμε περισσότερους ανθρώπους από τροχαία ατυχήματα και από καρδιακές παθήσεις, και δεν βλέπουμε τις ίδιες δαπάνες πόρων για ανταπόκριση σε αυτές τις πιο σημαντικές απειλές.

Εκεί που καταλήγουμε αλήθεια είναι η πολιτική πραγματικότητα ότι έχουμε μια πολιτική τάξη που αισθάνεται ότι οφείλει να εμβολιαστεί κατά των ισχυρισμών για αδυναμία. Οι πολιτικοί μας είναι πιο φοβισμένοι από την πολιτική της τρομοκρατίας – τις κατηγορίες ότι δεν λαμβάνουν την τρομοκρατία στα σοβαρά – από ό,τι είναι από το ίδιο το έγκλημα.

Ως αποτέλεσμα έχουμε φτάσει σε αυτή την απαράμιλλη δυνατότητα, ανεξέλεγκτη από την πολιτική. Έχουμε γίνει εξαρτώμενοι από αυτό που επρόκειτο να είναι ο περιορισμός έσχατης ανάγκης: τα δικαστήρια. Οι δικαστές, συνειδητοποιώντας ότι οι αποφάσεις τους είναι ξαφνικά επιφορτισμένες με πολύ μεγαλύτερη πολιτική σημασία και αντίκτυπο από ό,τι αρχικά προβλεπόταν, έχουν διανύσει μεγάλη απόσταση στην περίοδο μετά την 11η Σεπτεμβρίου για να αποφευχθεί η αναθεώρηση των νόμων ή των πράξεων της εκτελεστικής εξουσίας στο πλαίσιο της εθνικής ασφάλειας και τον καθορισμό των περιοριστικών δεδικασμένων που, ακόμη και αν ήταν εντελώς σωστά, θα επέβαλαν όρια στην κυβέρνηση για δεκαετίες ή και περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι το πιο ισχυρό θεσμικό όργανο που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα έχει γίνει επίσης το λιγότερο περιορισμένο. Ωστόσο, το ίδιο όργανο ποτέ δεν είχε σχεδιαστεί για να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, έχοντας αντιθέτως ιδρυθεί ρητά στην αρχή των ελέγχων και ισορροπιών. Η ιδρυτική παρόρμησή μας ήταν να λέμε, «Αν και είμαστε δυνατοί, είμαστε με τη θέλησή μας περιορισμένοι».

Όταν αναλαμβάνεις καθήκον για πρώτη φορά στην έδρα της CIA, σηκώνεις το χέρι σου και ορκίζεσαι – όχι στην κυβέρνηση, όχι στην υπηρεσία, όχι στη μυστικότητα. Ορκίζεσαι  στο Σύνταγμα. Έτσι υπάρχει αυτή η προστριβή, αυτός ο αναδυόμενος ανταγωνισμός ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τις αξίες που η κυβέρνηση σου ζητά να τηρήσεις, και τις πραγματικές δραστηριότητες στις οποίες καλείσαι να συμμετάσχεις.

Αυτές οι γνωστοποιήσεις σχετικά με το πρόγραμμα δολοφονιών της κυβέρνησης Ομπάμα αποκαλύπτουν ότι υπάρχει ένα τμήμα των Αμερικανών που ανησυχεί βαθύτατα με την απεριόριστη, ανεξέλεγκτη άσκηση δύναμης. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ή σαφέστερη εκδήλωση της ανεξέλεγκτης δύναμης απ’ τo να αξιώσει κανείς για τον εαυτό του το δικαίωμα να εκτελέσει ένα άτομο έξω από το πλαίσιο της μάχης και χωρίς την εμπλοκή οποιουδήποτε είδους δικαστικής διαδικασίας.

Παραδοσιακά, στο πλαίσιο των στρατιωτικών υποθέσεων, πάντα κατανοούσαμε ότι η χρήση θανατηφόρας βίας στη μάχη δεν θα μπορούσε να υπόκειται σε εκ των προτέρων δικαστικούς περιορισμούς. Όταν οι στρατοί βάλλουν ο ένας εναντίον του άλλου, δεν υπάρχει χώρος για ένα δικαστή στο πεδίο της μάχης. Αλλά τώρα η κυβέρνηση έχει αποφασίσει – χωρίς τη συμμετοχή του κοινού, χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεσή μας – ότι το πεδίο της μάχης είναι παντού. Τα άτομα που δεν αποτελούν άμεση απειλή με οποιαδήποτε ουσιαστική έννοια των όρων αυτών τα επαναπροσδιορίζουν, μέσα από υπονομευτική χρήση της γλώσσας, ώστε να τα καλύπτουν αυτοί οι ορισμοί.

Αναπόφευκτα, αυτή η εννοιολογική υπονόμευση φέρνει αποτέλεσμα, μαζί με την τεχνολογία που επιτρέπει στους αξιωματούχους να προωθήσουν βολικές ψευδαισθήσεις για χειρουργικής ακριβείας θανάτωση και μη παρεμβατική επιτήρηση. Πάρτε, για παράδειγμα, το Άγιο Δισκοπότηρο της χρήσης μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drone) διαρκούς λειτουργίας, μια δυνατότητα που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν από πάντα. Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τα οποία τροφοδοτούνται με ηλιακή ενέργεια και που μπορούν να τριγυρίζουν στον αέρα για εβδομάδες χωρίς να κατεβαίνουν. Μόλις έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις αυτό, και τοποθετήσεις οποιαδήποτε τυπική συσκευή συλλογής σημάτων στο κάτω μέρος τους να παρακολουθεί ακατάπαυστα την προέλευση, για παράδειγμα, των διαφορετικών διευθύνσεων δικτύου κάθε φορητού υπολογιστή, smartphone και iPod, είσαι σε θέση να γνωρίζεις όχι μόνο πού βρίσκεται μια συγκεκριμένη συσκευή και σε ποια πόλη, αλλά να γνωρίζεις επίσης σε ποιο διαμέρισμα υπάρχει κάθε συσκευή, που πηγαίνει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και μέσω ποιας διαδρομής. Μόλις γνωρίζεις τις συσκευές, γνωρίζεις τους ιδιοκτήτες τους. Όταν αρχίσεις να το κάνεις αυτό για αρκετές πόλεις, παρακολουθείς πλέον τις κινήσεις όχι μόνο των ατόμων αλλά ολόκληρων πληθυσμών.

Με το να εκμεταλλεύονται την σύγχρονη ανάγκη να μένουμε συνδεδεμένοι, οι κυβερνήσεις μπορούν να μειώσουν την αξιοπρέπειά μας σε κάτι αντίστοιχο με αυτή των μαρκαρισμένων ζώων, με κυριότερη διαφορά ότι εμείς πληρώσαμε για τις ετικέτες μας και αυτές βρίσκονται στις τσέπες μας. Ακούγεται σαν φαντασιόπληκτη παράνοια, αλλά σε τεχνικό επίπεδο είναι τόσο τετριμμένο να εφαρμοστούν ώστε δεν μπορώ να φανταστώ ένα μέλλον στο οποίο δεν θα επιχειρηθεί. Αρχικά θα είναι περιορισμένη στις εμπόλεμες ζώνες, σύμφωνα με τα έθιμά μας, αλλά η τεχνολογία επιτήρησης έχει την τάση να μας ακολουθεί στο σπίτι.

Εδώ βλέπουμε τη διπλή όψη της μοναδικά αμερικανικής μάρκας εθνικισμού μας. Έχουμε ανατραφεί με τις αρχές του εξαιρετισμού, να νομίζουμε ότι είμαστε το καλύτερο έθνος με το δηλωτικό πεπρωμένο να ηγούμαστε. Ο κίνδυνος είναι ότι μερικοί άνθρωποι θα πιστέψουν πραγματικά αυτόν τον ισχυρισμό και κάποιοι από αυτούς θα περιμένουν η εκδήλωση της εθνικής μας ταυτότητας, δηλαδή, η κυβέρνησή μας, να συμπεριφέρεται αναλόγως.

Η ανεξέλεγκτη δύναμη μπορεί να είναι πολλά πράγματα, αλλά δεν είναι Αμερικανική. Είναι με αυτή την έννοια που η πράξη της αποκάλυψης παρανομιών όλο και περισσότερο έχει γίνει μια πράξη πολιτικής αντίστασης. Ο πληροφοριοδότης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και ανυψώνει τη λάμπα, κληρονομώντας την παράδοση μιας σειράς Αμερικανών που ξεκινά με τον Paul Revere.

Τα άτομα που κάνουν αυτές τις αποκαλύψεις αισθάνονται τόσο έντονα για το τι έχουν δει που είναι διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους και την ελευθερία τους. Ξέρουν ότι εμείς, οι άνθρωποι, είμαστε τελικά ο ισχυρότερος και πιο αξιόπιστος έλεγχος της εξουσίας της κυβέρνησης. Οι μυημένοι στα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης έχουν εξαιρετική ικανότητα, εξαιρετικούς πόρους, τεράστια πρόσβαση σε επιρροή και το μονοπώλιο της βίας, αλλά στον τελικό λογισμό υπάρχει μόνο ένα σχήμα που έχει σημασία: ο κάθε πολίτης ξεχωριστά.

Και είμαστε περισσότεροι εμείς, παρά αυτοί.

Από το The Assassination Complex: Inside the Government’s Secret Drone Warfare Program από τον Jeremy Scahill και το προσωπικό του The Intercept, με πρόλογο από τον Edward Snowden και επίλογο από τον Glenn Greenwald, που εκδόθηκε από την Simon & Schuster.

FacebookTwitterRedditLinkedInEmailDiasporaPocket

H BitPay κατά την διάρκεια του οικονομικού συνεδρίου στο Las Vegas Money 20/20 παρουσίασε το καινούργιο της ομώνυμο Bitcoin Wallet για κινητά και dekstop. Όπως αναφέρουν στο Blog τους το BitPay Wallet θα είναι open source και βασισμένο στην πλατφόρμα του Copay wallet με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά όπως την μεγαλύτερη ασφάλεια εφαρμόζοντας το Intel® Software Guard καθώς την εύκολη συνεργασία των BitPay visa card ώστε να γίνετε η φόρτωση τους με Bitcoin και χρήση τους μέσω του wallet.

 

More than two years ago, we launched Copay – our open source bitcoin wallet platform. Copay allows us to innovate on the bitcoin payment experience and to build better payment tools for our bitcoin-accepting companies like Steam, Shopify, and Microsoft.

If there’s anything we’ve learned, it’s that a truly secure, user-friendly payment experience is key to bitcoin’s success as a payment method. Today we’re releasing a new app for mobile and desktop that we believe achieves just that.

Όπως αναφέρουν θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν το ήδη υπάρχον open source wallet τους το Copay.

Μπορείτε να δοκιμάσετε το νέο wallet από εδώ

The post H BitPay παρουσίασε το ομώνυμο Bitcoin Wallet appeared first on .

A Beginner’s Guide on How to use Thunderbird with Enigmail (Gpg4win) with their gmail account in 10 minutes on a windows machine

Thunderbird Enigmail - Gmail, Windows from vimeouser on Vimeo.

Justina.gr - Νομική επικαιρότητα από την Ελλάδα & όλο τον κόσμο

Ο Οργανισμός EDRi, που ασχολείται με τη μελέτη και την προστασία της ιδιωτικότητας και των πνευματικών δικαιωμάτων στο ψηφιακό περιβάλλον, εκπόνησε και κυκλοφόρησε στα αγγλικά ένα [...]

The post «Ψηφιακοί Υπερασπιστές»: ενημερωτικό κόμικ περί ιδιωτικότητας για παιδιά appeared first on Justina.gr.

Κεντρικό θέμα σήμερα το Nintendo Switch αλλά και η ασφάλεια του Linux πυρήνα. Μιλάμε επίσης για τα νέα MacBook της Apple, το Chrome Book της Samsung αλλά και για κάποια trailer παιχνιδιών και πολλά άλλα

Justina.gr - Νομική επικαιρότητα από την Ελλάδα & όλο τον κόσμο

Πόσο ιδιωτικές είναι οι συνομιλίες σας σε απευθείας σύνδεση (chats) μέσω των διαθέσιμων εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων. Η Διεθνής Αμνηστία εκπόνησε έρευνα και κατέταξε τις 11 [...]

The post Πόσο ασφαλείς είναι οι αγαπημένες σας εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων; appeared first on Justina.gr.

Το ERDi,  δημοσίευσε ένα φυλλάδιο με τίτλο: Ο οδηγός σου για τους Ψηφιακούς Υπερασπιστές εναντίον Εισβολείς Δεδομένων! – Προστασία της Ιδιωτικότητας για νέους” (“Your guide to Digital Defenders vs. Data Intruders – Privacy for kids!”), για να βοηθήσει τους νέους μεταξύ 10-14 ετών (ή και παραπάνω) σχετικά με το πως μπορούν να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους ( την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών τους δεδομένων).

privacy4kids_booklet_web_gr_page_01

H ελευθερία των παιδιών να εξερευνούν και να αναπτύσσονται δεν θα πρέπει να περιορίζεται λόγω της έλλειψης συνειδητοποίησης των στρατηγικών προστασίας της ιδιωτικότητας (της δικής τους και των άλλων). Το φυλλάδιο βοηθά να κάνουν ασφαλέστερες και πιο συνειδητές επιλογές σχετικά με το τι πρέπει να μοιράζουν και πώς να το μοιράζουν σε απευθείας σύνδεση (online). Περιλαμβάνει κεφάλαια σχετικά με το τι είναι πραγματικά η ιδιωτικότητα, πώς να χρησιμοποιούν ασφαλέστερα συστήματα ανταλλαγής μηνυμάτων και πώς μπορούν να βελτιώσουν την ασφάλεια των smartphones τους.

Το φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα ενός διεθνούς προγράμματος με συνεισφορές από το δίκτυο EDRi  (το Bits of Freedom το Open Rights Group,  το Chaos Computer Club, τo Digitale Gesellschaft,  το ApTI Romania, το Mediamocracy και πολλούς άλλους). Στο παράλληλο (φανταστικό μεν αλλά και πέρα για πέρα ρεαλιστικό) σύμπαν του φυλλαδίου, μια ομάδα υπερηρώων (οι Digital Defenders / Ψηφιακοί Υπερασπιστές) αγωνίζεται ενάντια σε μια ομάδα κακοποιών (τους Data Intruders / Εισβολείς Δεδομένων). Δημιουργήθηκε από τον γερμανό κομίστα και εικονογράφο, Gregor Sedlag

Η αρχική γλώσσα είναι τα αγγλικά, και η μετάφραση στα ελληνικά έγινε από το http://waves.pirateparty.gr/ . Το φυλλάδιο είναι διαθέσιμο κάτω από μια άδεια Creative Commons (CC-BY) Licence και μπορείτε να το κατεβάσετε ελεύθερα και να το αναδιανείμετε.

Το φυλλάδιο στα ελληνικά, μπορείτε να το διαβάσετε και να το κατεβάσετε από εδώ 

Το αγγλικό φυλλάδιο εδώ

Πηγή άρθρου: http://waves.pirateparty.gr

Smart_City_GraphΤην Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18.00 πραγματοποιήθηκε στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων, INNOVATHENS εκδήλωση για την παρουσίαση των εργασιών και τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων του Smart Cities Consortium.  Το “Consortium” συγκροτούν οι Δήμοι Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης, η ερευνητική ομάδα INFOSTRAG του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ).

Οι έξυπνες πόλεις αποτελούν τμήμα του ευρύτερου σχεδίου των δυτικών κοινωνιών για μετάβαση στην κοινωνία και οικονομία της γνώσης. Περιγράφουν περιβάλλοντα που βελτιώνουν τις ανθρώπινες ικανότητες δημιουργικότητας, μάθησης και καινοτομίας. Δημιουργούνται από την συνένωση συστημάτων σε μια τοπική κοινωνία (Δήμο, Περιφέρεια) που αυτοματοποιούν αλληλοεπιδράσεις μεταξύ τελικών χρηστών (πολίτες, φορείς) και εφαρμογών ενός διαδικτυωμένου οικοσυστήματος.

Στην πρώτη ενότητα της εκδήλωσης παρουσιάστηκε από το κάθε μέλος του “consortium” σύμφωνα με το “commitment-7948οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, ενώ στη δεύτερη ενότητα παρουσιάστηκε ο προγραμματισμός των επόμενων έξι μηνών για κάθε μέλος.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης ήταν:

18:00  Εισαγωγικές Ομιλίες

18:10  Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ

18:20  Δήμος Αθηναίων

18:30  Δήμος Θεσσαλονίκης (Παρουσίαση)

18:40  Δήμος Ηρακλείου (Παρουσίαση)

18:50 Ερευνητική ομάδα INFOSTRAG του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ (Παρουσίαση)

19:00  Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) (Παρουσίαση)

19:10  Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) (Παρουσίαση)

19:20  Προγραμματισμός μελλοντικών δράσεων

19:50  Συζήτηση – Συμπεράσματα

It's been a few days since the successful completion of the Voxxed Days conference that took place in the beautiful and historic city of Thessaloniki. Here's a quick recap.

I've had presented at a Voxxed event before,  but this time the conference had special interest for me not only because it was the first time the VoxxedDays series of events is coming to Greece, but also because I was eager to meet with the active scene of the local developer community of what we use to call the the co-capital.

The event which included three tracks was organized at the Village Cinemas Multiplex, following the very successful Devoxx format. There was an impressive lineup of 17 international speakers that attracted some 350 attendees from 11 countries. Those are impressive numbers for a first time conference.

I pretty much stayed on the Java/DevOps track, mostly centered around the theme of Microservices and CI/CD environments. My talk on WildFly and WildFly Swarm, our new toolkit for creating microservices on top of the robust WildFly runtime using best of breed Java EE and thirdparty components was also in that track. I've had great discussions on the subject with a large number of folks after the talk and during the beer session that followed the event. If you are interested to find out more you can find my slides here.

I've enjoyed the opening and closing keynotes on JDK9/Modules and Developer Careers respectively and I heard good comments about the other two Methodology/BigData and Web Development tracks.

I've also had the privilege to participate at the 8th Episode of the Devastation podcast talking about WildFly, Application Servers and Opensource software development. If you are an aspiring developer that wants to enter the magical world of opensource, I have some very practical advice for you in the podcast (as long as you understand Greek, that is).

I need to congratulate the guys at the organization and the large numbers of volunteers that helped pull this off. You guys did a magnificent job organizing a world class event, Bravo!

The problem is that you've raised the bar for subsequent events - we want more! And more we will get because VoxxedDays will be moving to Athens the coming May, so I'm looking forward to that.

Until the next time!
/Dimitris


PS
If you want to read more about VoxxedDaysThessaloniki, check out those links, too:

Στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2016 διοργανώνεται στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων INNOVATHENS, ο διήμερος διαγωνισμός καινοτομίας  Crowdhackathon #health με θέμα την ανάπτυξη εφαρμογών (Minimum Viable Products – MVP) και την επιχειρησιακή καινοτομία στον τομέα της υγείας.   Το Crowdhackathon #health 2016 διοργανώνεται από την Crowdpolicy (www.crowdpolicy.com), την Ethosmedia (www.ethosmedia.eu) ... Read more
Στα ελάχιστα χρόνια ενασχόλησής μου με το ΕΛΛΑΚ, έχω συναντήσει αρκετά άτομα που διαβάζουμε στις ειδήσεις γι'αυτούς. Η ενασχόλησή μου με κοινότητες (openSUSE, GNOME, ownCloud τώρα Nextcloud) αλλά και με αρκετή συνεισφορά τόσο σε προώθηση των projects όσο και μεταφράσεις, με έχουν κάνει σεβαστό και υπολογίσιμο όταν βγαίνω στο εξωτερικό σε συνέδρια. Έχω καταφέρει να είμαι μέλος της κοινότητας openSUSE (από το 2010) ενώ είμαι και μέλος του GNOME Foundation.

Πρώτος διάσημος σε χρονολογική σειρά ήταν το 2010 ο Richard Stallman. Ο Stallman ήταν καλεσμένος του GreekLUG (του οποίου είμαι ιδρυτικό μέλος). Ήταν ίσως η μεγαλύτερη "επιτυχία" μας. Μέχρι τότε συμμετείχαμε σε μικρότερες πανελλαδικές και πολλές τοπικές εκδηλώσεις.


Γενικά έχω συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι δεν πρόκειται να παρουσιαστεί μια σουπερ ντουπερ τεχνολογία που πιθανό να μην γνωρίζουμε. Τις περισσότερες φορές γίνονται απλά για να βρίσκονται από κοντά τα άτομα μιας κοινότητας ώστε να γεμίσουν ενέργεια και να δουλέψουν πιο αποδοτικά για την κοινότητα και το project.

Στο συνέδριο Desktop Summit το 2011 (Βερολίνο), ήταν η πρώτη μου έξοδος σε παγκόσμιο συνέδριο. Εκεί συνάντησα μερικά από τα πιο "γνωστά ονόματα" στον χώρο του ΕΛΛΑΚ. Συμμετείχα στο booth του openSUSE.

Στο συνέδριο αυτό συνάντησα τον Mark Shuttleworth του Ubuntu.Με την Izabel Valverde και τον Mark Shuttleworth

ΠΑΡΕΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΑΡΚ: Εμφανίστηκε την 2η μέρα το μεσημέρι (την ώρα που όλοι βρισκόταν στο εστιατόριο για μεσημεριανό). Μπαίνοντας στην άδεια αίθουσα παρουσιάσεων, μας χαιρέτησε, σαν να μας γνώριζε. Κατά την αναμονή μας στη σειρά στο εστιατόριο, βρισκόταν πίσω μας. Όταν ήρθε η σειρά του, του ζητήθηκε το κουπόνι φαγητού που μας χορηγούνταν κατά την εγγραφή μας. Επειδή δεν είχε (είπαμε ήρθε αργοπορημένος), αναγκάστηκε να ανέβει στις αίθουσες του συνεδρίου, να κάνει την εγγραφή του και να κατέβει στο εστιατόριο.

Εκεί συνάντησα για πρώτη φορά τον Jos Portvliet. Τότε κατείχε την θέση του community manager για την κοινότητα openSUSE.


Έκτοτε έχουμε συναντηθεί σε άλλα 4 συνέδρια.

Την κοπέλα της φωτογραφίας με τον Mark Shuttleworth ίσως δεν την γνωρίζετε. Είναι η Izabel Valverde από την Βραζιλία. Η Izabel είναι γνωστή από το έργο της τόσο για το openSUSE αλλά κυρίως για το GNOME, τόσο στην χώρα της όσο και στην Λατινική Αμερική. Μιλάμε σχετικά συχνά.

Στο συνέδριο ήταν και ο Federico Mena Quintero. Η Izabel μου πρότεινε να μου τον γνωρίσει αλλά ήμουν τόσο ψαρωμένος, που δεν τον γνώρισα.

Επόμενο συνέδριο που συμμετείχα ήταν στο παγκόσμιο συνέδριο της κοινότητας openSUSE στην Πράγα. Και εκεί συνάντησα κάποιους σημαντικούς αλλά δεν έχω κάπου πρόχειρες φωτογραφίες. Στο συγκεκριμένο συνέδριο συμμετείχαμε περίπου 15 Έλληνες. Κάναμε την προώθηση της υποψηφιότητάς μας για το συνέδριο της επόμενης χρονιάς στη Θεσσαλονίκη.

Μετά από 3 χρόνια πετυχημένης πορείας ως Ελληνική κοινότητα openSUSE, μας ανατέθηκε η διοργάνωση του παγκόσμιου συνεδρίου. Ήταν η πρώτη φορά που η κοινότητα θα διοργάνωνε ένα τέτοιο συνέδριο.

Εδώ συνάντησα τον Ralf Flaxa (όπως λέει και ο τίτλος του, είναι President of Global Engineering at SUSE).


O Rihard Brown είναι πρόεδρος του openSUSE Board. Τον Richard τον συναντώ σε κάθε συνέδριο openSUSE.


Την συμμετοχή του Stefano Karapetsas, του συνεχιστή (μετά τον perberos) του γραφικού περιβάλλοντος MATE, την θεωρώ προσωπική μου επιτυχία. Η συμμετοχή του έγινε στα πλαίσια της προώθησης του MATE στο openSUSE. Ο στόχος επετεύχθη, το MATE είναι πλήρως λειτουργικό στο openSUSE. Μάλιστα το video στο youtube είχε τις περισσότερες θεάσεις ακόμα και από τα παλαιότερα βίντεο. Απ' όσο γνωρίζω, δεν ασχολείται τελευταία πολύ με το project λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.


Στο συνέδριο της Θεσσαλονίκης συνάντησα ακόμα μια φορά την Izabel Valverde αλλά και άλλα δυο άτομα που δραστηριοποιούνται για το GNOME και το openSUSE στην Ασία. Τον Max Huang και την Inene Chen.


Σε κάθε συνέδριο βρισκόμαστε και με τον Andrew Waafa. Βλέπετε από την φωτογραφία (αλλά αν ψάξετε και άλλες) δεν φοβάται να τσαλακωθεί. Έχει ένα δίκιο πάντως. Και να δείχνεις σοβαρός, δεν κερδίζεις κάτι... ;-)


Την επόμενη χρονιά, το παγκόσμιο συνέδριο openSUSE διοργανώθηκε στο Dubrovnik. Εκεί συμμετείχα ως εθελοντής στην διοργάνωση αλλά οργάνωσα και το booth για το GNOME.

Στο συνέδριο αυτό συνάντησα τον Michael Meeks (γνωστός από την συνεισφορά του τόσο στο GNOME όσο και στο Libre Office).Άννα, Αποστόλης, Wookey, εγώ, Michael Meeks, Κώστας

Στο ίδιο συνέδριο συμμετείχε από πλευράς GNOME ο Tobias Mueller. Ο Tobi εκείνη την εποχή νομίζω ότι ήταν μέλος του GNOME Foundation Board. Έχει προσφέρει πολλά στην κοινότητα GNOME.


Επόμενο συνέδριο ήταν αυτό του ownCloud το 2015 στο Βερολίνο. Εκείνη την χρονιά έτρεχε ένα marketing project που λεγόταν ownCloud insiders. Μια πλατφόρμα που είχε κάποιες εργασίες του στυλ διαβάστε αυτό το άρθρο και ποστράρετε στα social media ή κάντε μια παρουσίαση. Αυτές οι εργασίες είχαν ως ανταμοιβή πόντους. Οι πόντοι ανταλλάσσονταν με διάφορα "δώρα". Οι περισσότεροι Έλληνες έπαιρναν το Banana Pi. Προσωπικά είχα βάλει στόχο να συμμετέχω στο συνέδριο ΔΩΡΕΑΝ. Και το πέτυχα.

Εκεί συνάντησα το εμπνευστή του ownCloud (αλλά και αργότερα του Nextcloud), τον Frank Karlitschek. Με τον Frank μιλούσαμε μέσω mails μέχρι τότε.


Συνάντησα και έναν φίλο από το openSUSE, τον Klaas Freitag. Ο Klaas έφυγε από την SUSE για να εργαστεί στην εταιρία ownCloud.


Τελευταία συνέδρια που συμμετείχα ήταν το 2016 στο Βερολίνο. Η ιστορία και εδώ περίεργη. Δεν είχα σκοπό να συμμετάσχω επειδή δεν περίσσευαν χρήματα από τον προϋπολογισμό μου. Δέχτηκα πρόσκληση συμμετοχής στο συνέδριο ownCloud από τον Jonathan Kawol, τον νέο community manager του ownCloud, μετά από τα γεγονότα του καλοκαιριού. Το ανέφερα ότι αν μπορεί να καλύψει ένα ποσό, τότε θα μπορέσω να πάω. Μου απάντησε θετικά και ξεκίνησα την αναζήτηση. Έκλεισα αεροπορικό και διαμονή και την ίδια μέρα, το βραδάκι, μου στέλνει πρόσκληση και ο Jos Poortvliet. Του απάντησα ότι εάν έστελνε νωρίτερα, θα μπορούσα να συμμετάσχω και στο συνέδριο του Nextcloud. Μου πρόσφερε να καλύψει τις ημέρες μεταξύ των συνεδρίων αρκεί να αλλάξω το αεροπορικό εισιτήριο. Κατάφερα να το κάνω και μάλιστα το συνολικό ποσό να είναι λιγότερο από αυτό που μου πρότεινε. Οπότε συμμετείχα και στα δυο συνέδρια, γεγονός που ξεκαθάρισε λίγο το τοπίο.

Στο ownCloud συνάντησα τον Cornelius Schumacher, γνωστό από την συνεισφορά του στο KDE (ως προγραμματιστής αλλά και ως πρόεδρος του KDE ev) αλλά για μένα από την συνεισφορά του στο openSUSE.


Στο συνέδριο του Nextcloud συνάντησα την Karen Sandler, την φωνή στα τελευταία βίντεο του GNOME. Την είχα δει και στο Desktop Summit το 2010 όταν ήταν executive director του GNOME Foundation. Με μεγάλη μου έκπληξη, όταν πήγα να την χαιρετίσω λίγο πριν αρχίσει την ομιλία της, μου είπε ότι με γνωρίζει (προφανώς από την συνεισφορά μου στο GNOME).
Όπως είναι λογικό, συνάντησα τον καλό φίλο, Jos Poortvliet και τον ιδρυτή του Nextcloud, Frank Karlitschek.

Αυτούς συνάντησα μέχρι τώρα. Ίσως να λείπει από το κάδρο ο Linus Torvalds. Δυστυχώς βρίσκεται πολύ μακρυά για να τον συναντήσω σε κάποιο συνέδριο-ομιλία. Ποιος ξέρει; Ίσως στο μέλλον τον συναντήσω και αυτόν.
Most modern operating systems provide a cryptographic pseudo-random number generator (CPRNG), as part of their OS kernel, intended to be used by applications involving cryptographic operations. Linux is no exception in that, and in fact it was the first operating system that actually introduced a CPRNG into the kernel. However, there is much mystery around these interfaces. The manual page is quite unclear on its suggestions, while there is a web-site dedicated to debunking myths about these interfaces, which on a first read contradicts the manual page.

In this post, triggered by my recent attempt to understand the situation and update the Linux manual page, I'll make a brief overview of these interfaces. Note that, this post will not get into the insights of a cryptographic pseudo-random generator (CPRNG); for that, consider reading this article. I will go through these interfaces, intentionally staying on the high-level, without considering internal details, and discuss their usefulness for an application or library that requires access to such a CPRNG.

 • /dev/random: a file which if read from, will output data from the kernel CPRNG. Reading from this file blocks once the kernel (using some a little arbitrary metric) believes not enough random events have been accumulated since the last use (I know that this is not entirely accurate, but the description is sufficient for this post).
 • /dev/urandom: a file which if read from, will provide data from the kernel CPRNG. Reading from /dev/urandom will never block.
 • getrandom(): A system call which provides random data from the kernel CPRNG. It will block only when the CPRNG is not yet initialized.

A software engineer who would like to seed a PRNG or generate random encryption keys, and reads the manual page random(4) carefully, he will most likely be tempted to use /dev/random, as it is described as "suitable for uses that need very high quality randomness such as ... key generation". In practice /dev/random cannot be relied on, because it requires large amounts of random events to be accumulated in order to provide few bytes of random data to running processes. Using it for key generation (e.g, for ssh keys during first boot) is most likely going to convert the first boot process to a coin flip; heads and system is up, tails and the system is left hanging waiting for random events. This (old) issue with a mail service process hanging for more than 20 minutes prior to doing any action, illustrates the impact of this device to real-world applications which need to generate fresh keys on startup.

On the other hand, the device /dev/urandom provides access to the same random generator, but will never block, nor apply any restrictions to the amount of new random events that must be read in order to provide any output. That is quite natural given that modern random generators when initially seeded can provide enormous amounts of output prior to being considered broken (in an informational-theory sense). So should we use only /dev/urandom today?

There is a catch. Unfortunately /dev/urandom has a quite serious flaw. If used early on the boot process when the random number generator of the kernel is not fully initialized, it will still output data. How random are the output data is system-specific, and in modern platforms, which provide specialized CPU instructions to provide random data, that is less of an issue. However, the situation where ssh keys are generated prior to the kernel pool being initialized, can be observed in virtual machines which have not been given access to the host's random generator.

Another, though not as significant, issue is the fact that both of these interfaces require a file descriptor to operate. That, on a first view, may not seem like a flaw. In that case consider the following scenarios:
 • The application calls chroot() prior to initializing the crypto library; the chroot environment doesn't contain any of /dev/*random.
 • To avoid the issue above, the crypto library opens /dev/urandom on an library constructor and stores the descriptor for later use. The application closes all open file descriptors on startup.
Both are real-world scenarios observed over the years of developing the GnuTLS library. The latter scenario is of particular concern since, if the application opens few files, the crypto library may never realize that the /dev/urandom file descriptor has been closed and replaced by another file. That may result to reading from an arbitrary file to obtain randomness. Even though one can introduce checks to detect such case, that is a particularly hard issue to spot, and requires inefficient and complex code to address.

That's where the system call getrandom() fits. Its operation is very similar to /dev/urandom, that is, it provides non-blocking access to kernel CPRNG. In addition, it requires no file descriptor, and will also block prior to the kernel random generator being initialized. Given that it addresses, the issues of /dev/urandom identified above, that seems indeed like the interface that should be used by modern libraries and applications. In fact, if you use new versions of libgcrypt and GnuTLS today, they take advantage of this API (though that change wasn't exactly a walk in the park).

On the other hand, getrandom() is still a low-level interface, and may not be suitable to be used directly by applications expecting a safe high-level interface. If one carefully reads its manual page, he will notice that the API may return less data than the requested (if interrupted by signal), and today this system call is not even wrapped by glibc. That means that can be used only via the syscall() interface. An illustration of (safe) usage of this system call, is given below.

#include <sys/syscall.h>
#include <errno.h>
#define getrandom(dst,s,flags) syscall(SYS_getrandom, (void*)dst, (size_t)s, (unsigned int)flags)

static int safe_getrandom(void *buf, size_t buflen, unsigned int flags)
{
ssize_t left = buflen;
ssize_t ret;
uint8_t *p = buf;
while (left > 0) {
ret = getrandom(p, left, flags);
if (ret == -1) {
if (errno != EINTR)
return ret;
}
if (ret > 0) {
left -= ret;
p += ret;
}
}
return buflen;
}

The previous example code assumes that the Linux kernel supports this system call. For portable code which may run on kernels without it, a fallback to /dev/urandom should also be included.

From the above, it is apparent that using the Linux-kernel provided interfaces to access the kernel CPRNG, is not easy. The old (/dev/*random) interfaces APIs are difficult to use correctly, and while the getrandom() call eliminates several of their issues, it is not straightforward to use, and is not available in Linux kernels prior to 3.17. Hence, if applications require access to a CPRNG, my recommendation would be to avoid using the kernel interfaces directly, and use any APIs provided by their crypto library of choice. That way the complexity of system-discovery and any other peculiarities of these interfaces will be hidden. Some hints and tips are shown in the Fedora defensive coding guide (which may be a bit out-of-date but still a good source of information).

H πλατφόρμα δημόσιας χρηματοδότησης startup WeFunder ανακοίνωσε ότι δέχεται πλέον και Bitcoin και γίνετε η πρώτη crowdfunding πλατφόρμα που αποδέχεται το ψηφιακό νόμισμα.  Στην πλατφόρμα έχουν χρηματοδοτηθεί μέχρι σήμερα 132 startup συγκεντρώνοντας πάνω από 28 εκατομμύρια δολάρια.

Oι πληρωμές θα πραγματοποιούνται μέσω της BitPay.

We’re excited to share that you can now use bitcoin to invest in companies listed on equity crowdfunding platform WeFunder.

WeFunder is the first equity crowdfunding platform to accept bitcoin, but it’s also an early leader in the regulated crowd equity space. Before the passage of last year’s JOBS Act, non-accredited investors with net worths under $1 million could not invest in private companies’ equity crowdfunds. Since these regulations were lifted, WeFunder has worked to allow dozens of companies to raise money from non-accredited investors on its platform.

The post Η πλατφόρμα δημόσιας χρηματοδότησης startup WeFunder δέχεται Bitcoin appeared first on .


Έχω γράψει στο παρελθόν πως μπορούμε να στήσουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο με την βοήθεια του Elastix. Το Elastix αποτελεί μια διανομή βασισμένη σε CentOS με πλήρως στημένο το Asterisk και την γραφική διεπαφή του το Elastix. Εδώ θα δούμε μια άλλη γραφική διεπαφή, το FreePBX. Ίσως να είναι πιο εύκολη στην διαχείριση των ρυθμίσεων.

Αφού έχετε ενημερώσει το σύστημά σας (λήψη από εδώ http://image.armbian.com/) και έχετε θέσει στατική IP:
iface eth0 inet static
address 192.168.1.100
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1

εγκαταστήστε όλα τα παρακάτω (μερικά μπορεί να είναι με ενημερωμένες εκδόσεις):
apt-get install -y build-essential openssh-server apache2 mysql-server mysql-client bison flex php5 php5-curl php5-cli php5-mysql php-pear php5-gd curl sox libncurses5-dev libssl-dev libmysqlclient-dev mpg123 libxml2-dev libnewt-dev sqlite3 libsqlite3-dev pkg-config automake libtool autoconf git unixodbc-dev uuid uuid-dev libasound2-dev libogg-dev libvorbis-dev libcurl4-openssl-dev libical-dev libneon27-dev libsrtp0-dev libspandsp-dev libmyodbc python-dev linux-headers-`uname -r`

MHN ορίσετε κωδικό sql, κάντε μια επανεκκίνηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ορίσετε κωδικό, οι εντολές για να το βγάλετε είναι:
mysql -u root -p
SET PASSWORD FOR root@localhost=PASSWORD('');
exit;

Ενεργοποιήστε το mod_rewrite στον apache. Αυτό χρησιμοποιείται ώστε να αποφύγετε πιθανές επιθέσεις. Για ενεργοποίηση:
a2enmod rewrite
service apache2 restart

Εγκαταστήστε το παρακάτω:
pear install Console_Getopt

Εγκατάσταση εξαρτήσεων εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε Google Voice (εάν απαιτείται). Μπορεί να παραλείψετε αυτό το βήμα εάν δεν θέλετε υποστήριξη για Google Voice.
Install iksemel
cd /usr/src
wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/20413076/freepbx/files/iksemel-1.4.tar.gz
tar xf iksemel-1.4.tar.gz
cd iksemel-*
./configure
make
make install

Εγκατάσταση και ρυθμίσεις Asterisk

Λήψη των αρχείων:
cd /usr/src
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-13-current.tar.gz
wget -O jansson.tar.gz https://github.com/akheron/jansson/archive/v2.7.tar.gz
wget http://www.pjsip.org/release/2.4/pjproject-2.4.tar.bz2


Μεταγλώττιση και εγκατάσταση DAHDI.

Εάν δεν έχετε υλικό συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας, δεν χρειάζεστε εγκατάσταση του DAHDI.

cd /usr/src
tar xvfz dahdi-linux-complete-current.tar.gz
rm -f dahdi-linux-complete-current.tar.gz
cd dahdi-linux-complete-*
make all
make install
make config

cd /usr/src
tar xvfz libpri-current.tar.gz
rm -f libpri-current.tar.gz
cd libpri-*
make
make install

Μεταγλώττιση και εγκατάσταση pjproject.
cd /usr/src
tar -xjvf pjproject-2.4.tar.bz2
rm -f pjproject-2.4.tar.bz2
cd pjproject-2.4
CFLAGS='-DPJ_HAS_IPV6=1' ./configure --enable-shared --disable-sound --disable-resample --disable-video --disable-opencore-amr
make dep
make
make install

Μεταγλώττιση και εγκατάσταση jansson.
cd /usr/src
tar vxfz jansson.tar.gz
rm -f jansson.tar.gz
cd jansson-*
autoreconf -i
./configure
make
make install

Μεταγλώττιση και εγκατάσταση Asterisk.
cd /usr/src
tar xvfz asterisk-13-current.tar.gz
rm -f asterisk-13-current.tar.gz
cd asterisk-*
contrib/scripts/install_prereq install
./configure
contrib/scripts/get_mp3_source.sh
make menuselect

Σε αυτό το σημείο θα κληθείτε να επιλέξετε ποια modules θα δημιουργηθούν. Τα περισσότερα είναι επιλεγμένα αλλά εάν θέλετε να έχετε υποστήριξη MP3 (πχ, για μουσική στην αναμονή), πρέπει να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα το 'format_mp3' στην πρώτη σελίδα.


Αφού αποθηκεύσατε, συνεχίστε την εγκατάσταση. Εδώ θα σας πάρει αρκετή ώρα, οπότε βρείτε κάτι να περάσει η ώρα σας.
make
make install
make config
ldconfig
update-rc.d -f asterisk remove

Εγκατάσταση αρχείων ήχου του Asterisk.
Η παραπάνω εντολή 'make install' εγκαθιστά τα αρχεία χαμηλής ποιότητας ήχου. Αυτό είναι αρκετό εάν χρησιμοποιείτε ένα σύστημα μικρών δυνατοτήτων (όπως είναι το Rasberry Pi), αλλά σε μεγαλύτερα συστήματα πρέπει να εγκαταστήσετε αρχεία ήχου ψηλότερης ποιότητας. Εδώ εγκαθιστούμε τα αρχεία ήχου (8khz) 'wav' και ήχο G722 (High Definition 'Wideband').
cd /var/lib/asterisk/sounds
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-core-sounds-en-wav-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz
tar xvf asterisk-core-sounds-en-wav-current.tar.gz
rm -f asterisk-core-sounds-en-wav-current.tar.gz
tar xfz asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz
rm -f asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz
# Wideband Audio download
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-core-sounds-en-g722-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz
tar xfz asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz
rm -f asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz
tar xfz asterisk-core-sounds-en-g722-current.tar.gz
rm -f asterisk-core-sounds-en-g722-current.tar.gz


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ FreePBX

Δημιουργήστε ένα χρήστη asterisk και ορίστε του τα δικαιώματα.
useradd -m asterisk
chown asterisk. /var/run/asterisk
chown -R asterisk. /etc/asterisk
chown -R asterisk. /var/{lib,log,spool}/asterisk
chown -R asterisk. /usr/lib/asterisk
rm -rf /var/www/html

Κάντε μερικές μικρές διορθώσεις στον Apache.
sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php5/apache2/php.ini
cp /etc/apache2/apache2.conf /etc/apache2/apache2.conf_orig
sed -i 's/^\(User\|Group\).*/\1 asterisk/' /etc/apache2/apache2.conf
sed -i 's/AllowOverride None/AllowOverride All/' /etc/apache2/apache2.conf
service apache2 restart

Ρύθμιση ODBC

Επεξεργαστείτε το αρχείο /etc/odbcinst.ini προσθέτοντας τα ακόλουθα.

nano /etc/odbcinst.ini

[MySQL]
Description = ODBC for MySQL
Driver = /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/odbc/libmyodbc.so
Setup = /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/odbc/libodbcmyS.so
FileUsage = 1

Εάν ακολουθείτε τις οδηγίες για υπολογιστή, ο φάκελος είναι διαφορετικός. Πχ σε x86_64 θα το προσθέσετε αντί του arm-linux-gnueabihf. Αυτό μπορείτε να το επιβεβαιώσετε χρησιμοποιώντας την εντολή find / -name libmyodbc.so.

Επεξεργαστείτε το αρχείο /etc/odbc.ini και προσθέστε το παρακάτω τμήμα.

nano /etc/odbc.ini

[MySQL-asteriskcdrdb]
Description=MySQL connection to 'asteriskcdrdb' database
driver=MySQL
server=localhost
database=asteriskcdrdb
Port=3306
Socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock
option=3

Λήψη και εγκατάσταση του FreePBX.
cd /usr/src
wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/freepbx-13.0-latest.tgz
tar vxfz freepbx-13.0-latest.tgz
rm -f freepbx-13.0-latest.tgz
cd freepbx
./start_asterisk start
./install -n


Αυτό ήταν. Τώρα μπορείτε να ανοίξετε τον web browser στην στατική IP (192.168.1.100) ή στο hostname του διακομιστή FreePBX. Θα δείτε την σελίδα του διαχειριστή όπου θα πρέπει να δημιουργήσετε τον λογαριασμό του 'admin' (μην προτιμήσετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα ονόματα admin, administrator, root γιατί είναι τα πιο συνηθισμένα που δέχονται επίθεση.


Αφού δημιουργήσατε τον διαχειριστή, ώρα να μπείτε στο σύστημα.Και τώρα αρχίζουν οι ρυθμίσεις.


Θα ακολουθήσουν ρυθμίσεις του FreePBX.
Περισσότερες πληροφορίες για το στήσιμο μπορείτε να βρείτε στο wiki.

Η ελληνική κοινότητα του WordPress διοργανώνει το διήμερο συνέδριο WordCamp Athens 2016, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο Γκάζι, στις 19 & 20 Νοεμβρίου 2016.

unnamed

Τι είναι ένα WordCamp

Περίπου το 40% των sites που διαβάζεις καθημερινά, έχουν δημιουργηθεί με βάση το ανοικτό λογισμικό του WordPress. Τα WordCamps είναι τα επίσημα συνέδρια του WordPress που διοργανώνονται σε κάθε μεγάλη πόλη του κόσμου. Στα WordCamps, συζητάμε διάφορα θέματα: web, development, design, social media, startups, e-commerce, blogging και πολλά άλλα. Tα WordCamps, σε παγκόσμια βάση, υποστηρίζονται και διοργανώνονται υπό την αιγίδα του από το WordPress Foundation -το επίσημο και κοινωφελές ίδρυμα που έχει ως σκοπό τη διαφύλαξη της ανοικτότητας του WordPress.

Τοποθεσία

Το main event, που θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 19 Νοεμβρίου. Θα αποτελείται από 2 παράλληλα sessions ομιλιών.  Το πρώτο θα διεξαχθεί στο χώρο του Μηχανουργείου, ενώ το δεύτερο στην Αποθήκη Δ9‘, που βρίσκεται σε απόσταση 40 μέτρων από το μηχανουργείο. Οσοι έχετε αγοράσει ήδη το εισιτήριό σας θα λάβετε τις επόμενες ημέρες ένα email στο οποίο θα καλείσθε να επιλέξετε 10 από τις 20 (στο σύνολο) ομιλίες, που σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε. Αυτό θα μας βοηθήσει στην κατανομή των ομιλιών στους δύο χώρους, για αυτό θα θέλαμε να δηλώσετε τις πραγματικές σας προθέσεις προκειμένου τόσο η οργανωτική ομάδα, όσο και εσείς οι ίδιοι να διευκολυνθείτε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Το Πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, με πλήρη χρονοδιαγράμματα και θέματα ομιλιών, για τις οποίες όμως μπορείτε να ενημερώνεστε και εδώ.

Το registration θα ξεκινήσει στις 8 π.μ και θα ολοκληρωθεί στις 9 π.μ, οπότε και θα ξεκινήσει επίσημα το συνέδριο. Είναι σημαντικό να έχετε άμεσα διαθέσιμο -σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή- το αποδεικτικό αγοράς του εισιτηρίου σας, το οποίο βρίσκεται στο email που σας απεστάλη ακριβώς μετά την ολοκλήρωση της αγοράς. Μαζί με το καρτελάκι σας, θα λάβετε και μερικά αναμνηστικά. Είναι πολλά, χρήσιμα και όμορφα. Φυσικά, στα διαλείμματα μεταξύ των ομιλιών θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε το καθιερωμένο networking αλλά και να απολαύσετε το φαγητό, για το οποίο έχει φροντίσει από την οργανωτική ομάδα ο Κώστας (τον αγαπάμε λίγο περισσότερο για αυτό).

Παράλληλα θα μπορείτε να βρείτε και υπηρεσίες γύρω από το WordPress, στα τραπέζια των χορηγών μας, που θα βρίσκονται στον χώρο του Μηχανουργείου σε όλη τη διάρκεια του event.

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου περιλαμβάνει το Contributor Day, για το οποίο μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ. Θα διεξαχθεί στον χώρο του Found.ation, που βρίσκεται σε απόσταση 5 λεπτών από την Τεχνόπολη. Επειδή ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος λόγω της έκτασης του χώρου, θα ανοίξει μία φόρμα εγγραφών στις 31 Οκτωβρίου. Με δεδομένη την υψηλή ζήτηση και τον περιορισμένο χώρο, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας

 

Πηγή άρθρου: https://2016.athens.wordcamp.org

Το Bitcoin startup με έδρα τις Φιλιππίνες Coins.ph ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε 5 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές με ανάμεσα τους να βρίσκονται τα επενδυτικά fund Accion Frontier Inclusion Fund, BeeNext, το Digital Currency Group του Barry Silbert με μεγάλο χαρτοφυλάκιο σε Blockchain startup, το Global Brain, η Pantera Capital με πλήθος επενδύσεων σε bitcoin και blockchain startup όπως το Bitstamp, η Rebright Partners, η Wavemaker Labs καθώς και το επενδυτικό fund Innovation Endeavors ιδιοκτησίας του Executive Chairman της Alphabet Eric Schmidt.

Ακόμα στην χρηματοδότηση έλαβαν μέρος και δύο εργαστήρια καινοτομίας ιδιοκτησίας αντίστοιχα των δύο μεγαλύτερων παροχών τηλεπικοινωνίας στις Φιλιππίνες το Kickstart Ventures και το IdeaSpace Foundation.

Η Coins.ph έχει δημιουργήσει μια mobile πλατφόρμα μεταφοράς χρημάτων μέσω του Bitcoin Blockchain καθώς και άμεσων πληρωμών οικιακών λογαριασμών ενώ όπως αναφέρουν σκοπός τους είναι να προσελκύσουν όσους περισσότερους πελάτες μπορούν για να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα τους για την αποστολή εμβασμάτων προς τις Φιλιππίνες από όλο τον κόσμο.

 

 

The post To Bitcoin startup Coins.ph συγκεντρώνει 5 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές appeared first on .


Πέρασαν πολλές ημέρες από την επιστροφή μου. Έχω γράψει πολλά και στο blog μου αλλά και σε άλλα μεγάλες ιστοσελίδες σχετικά με την συμμετοχή μου στο συνέδριο Nextcloud. Θα μοιραστώ μαζί σας ορισμένα προσωπικά γεγονότα για το πως συμμετείχα.

Όπως πιθανό να ξέρετε, έχω ασχοληθεί με την προώθηση και την μετάφραση του ownCloud εδώ και χρόνια. Κοιτάζω στις λήψεις μου και έχω βρει την έκδοση 2. Δεν ξέρω αν υπήρχε νεότερη από αυτήν. Τον τελευταίο χρόνο συμμετείχα με ομιλία στο συνέδριο FOSSCOMM.

Το Nextcloud είναι μια νεοϊδρυθείσα εταιρία (ως εταιρία) με επίσης πολύ νέα κοινότητα. Μετά τα γεγονότα του καλοκαιριού, ένα μεγάλο μέρος της κοινότητας μετακινήθηκε στο Nextcloud. Πως όμως μια νεοϊδρυθείσα εταιρία με φρέσκια κοινότητα αποφασίζει να διοργανώσει το πρώτο της συνέδριο, και μάλιστα μακρυά από τα κεντρικά της γραφεία; Με τι χρήματα; Δεν γνωρίζω να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις, αυτό που γνωρίζω είναι ότι όλα είχαν σχεδιαστεί από το Jos Poortvliet. Όπως λέμε, είχε πρόγραμμα...

Πως προέκυψε η δικιά μου συμμετοχή; Έχω μια προσωπική σχέση με τον Jos από τα χρόνια του στην κοινότητα openSUSE. Μου έστειλε προσωπική πρόσκληση να συμμετάσχω στο συνέδριο. Το μήνυμά του μου ήρθε μετά που είχα κλείσει εισιτήρια και διαμονή για το συνέδριο ownCloud (μετά από επικοινωνία μου με τον community manager, τον Jonathan Kawol). Ο Jos μου πρότεινε να μου καλύψει το Nextcloud τις ημέρες μέχρι το συνέδριο του Nextcloud, αρκεί να αλλάξω εισιτήριο. Κατάφερα να βρω και διαμονή με σύνολο χρημάτων 1€ λιγότερο από το ποσό που μπορούσε να καλύψει.

Συνάντησα τον Jos στο σπίτι του, 2 ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου. Χάρηκα που τον συνάντησα για μια ακόμη φορά μετά από αρκετό καρό. Τα είπαμε γενικά για τα γεγονότα του καλοκαιριού και μου ξεκαθάρισε ορισμένα πράγματα (αυτοί από το ownCloud δεν θέλανε να μιλάνε γι'αυτό). Αφού ήπιαμε MATE και μπύρες, δουλέψαμε σε ψιλολεπτομέρειες του συνεδρίου (πινακίδες αιθουσών, φωτογραφίες του Nextclou Box, συμβόλαια με την εταιρία που θα αγοράστηκαν τα ποτά κ.α.).


Την επόμενη μέρα είχα ως εργασία να παραλάβω τα ποτά εάν ερχόταν πρωί στον χώρο του πανεπιστημίου (επειδή έμενα κοντά). Ήρθαν ο Jos με τον Arthur και φτιάξαμε τις αίθουσες, βάλαμε τις πινακίδες, οργανώσαμε το δωμάτιο με τα ποτά και φαγητά.


Η πρώτη μέρα ήταν αποκλειστικά για την κοινότητα. Αφού ήταν η πρώτη μάζωξη της κοινότητας, μας καλωσόρισαν και παρουσίασαν αρκετά άτομα που γνώριζα, τι πρόοδο έχει κάνε ο καθένας και σε τι δουλεύει για το Netxcloud. Το γεγονός της βραδιάς ήταν η παρουσίαση του Nextcloud Box. Το κουτί αποτελείται από ένα δίσκο 1tb από την WDLabs, τα καλώδιά του και μια κάρτα με προεγκατεστημένο το Nextcloud με την τεχνολογία snap που εισήγαγε το Ubuntu. Το κουτάκι αυτό κοστίζει 70€. Αν το αγόραζε κάποιος το Nextcloud box από το συνέδριο, θα έπαιρνε δώρο το Raspberry Pi 2 (μου στείλανε χρήματα και αγόρασα 2). Ακολούθησε μπυροποσία στο δωμάτιο με τα ποτά/φαγητά.Το πανεπιστήμιο όπου έγινε το συνέδριο.

Την επόμενη ημέρα, την επίσημη πρώτη του συνεδρίου, μου ζητήθηκε να πάω νωρίς για να μεταφέρω τα υλικά για τις εγγραφές σε άλλο χώρο. Το συνέδριο άνοιξε η Jane Silber, CEO στην Canonical. Ο Jos μου είπε ότι είχαν κλείσει τον Mark Shuttleworth αλλά έπεσε παντόφλα... Είχε γενέθλια την Κυριακή (την επομένη της παρουσίασης από πλευράς Canonial)!!!
Η ημέρα είχε και άλλες ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις όπως η Collabora Online & Nextcloud από τον Michael Meeks. Έχουν γίνει αρκετά βήματα για την ενσωμάτωση του Libre Office στο Nextcloud. Δυστυχώς ο τελικός χρήστης που ασχολείται λίγο και με το στήσιμο του Nextcloud (εγώ), δεν μπορεί ακόμα να στήσει το Libre Office. Η περιπλοκότητα είναι στην εμπλοκή με το docker και πως τα δυο παντρεύονται. Ένας πιο power user λογικά το έχει παιχνιδάκι. Η ημέρα κατέληξε στο Schleusenkrug για μπύρες και λουκάνικα...

Την τελευταία μέρα των παρουσιάσεων, το συνέδριο θα άνοιγε με την ομιλία της Karen Sandler (γνωρίζω την Karen από την ανάμιξή μου στην κοινότητα GNOME). Έφτασα πάλι σχετικά νωρίς και πήγα να χαιρετίσω από κοντά (είναι η 2η φορά που την βλέπω από κοντά αλλά η πρώτη που συστήνομαι). Ξεκίνησα να λέω "είμαι αυτός που σας ενοχλεί από την Ελλάδα" και μου απαντάει "ναι ο Στάθης. Μόλις είπες Ελλάδα και είδα το όνομα στην ταμπέλα σε γνώρισα".
Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που συνάντησα "γνωστούς" που άλλοι με γνώριζαν, άλλοι μου φέρονταν σαν να είμαι κολλητός φίλος τους (πχ ο ιδρυτής του Nextcloud ο Frank). Αυτή ήταν και η τελευταία ημέρα μου. Την επομένη επέστρεφα και έπρεπε να πακετάρω 2 Nextcloud Box. Όπως θα καταλάβατε, περίσσεψαν μερικά ρούχα τα οποία φόρεσα κατά την επιστροφή.

Τα υλικά που πήρα από το συνέδριο Nextcloud (lanyard με το όνομά μου, κουπόνια φαγητού, user/pass για το internet, αυτοκόλλητα, μπλούζα, στυλό WDLabs, USB με το Ubuntu 16.04):

O Ανδρέας Αντωνόπουλος στην ομιλία του στην Bitcoin κοινότητα του San Francisco

The post O Ανδρέας Αντωνόπουλος στο Bitcoin meetup του San Francisco appeared first on .

Το νέο mining farm pool που εμφανίστηκε μέσα στο καλοκαίρι και έχει έδρα την Κίνα το ViaBTC αρνείται να προχωρήσει στην εφαρμογή του segwit patch που προτείνουν οι developer του bitcoin ως λύση για την αναβάθμιση του Bitcoin δικτύου, μια αναβάθμιση που θα φέρει την έμμεση αύξηση του block size καθώς και την εφαρμογή των παράλληλων καναλιών πληρωμών του lighting network.

 

Αντιθέτως προτείνει την λύση του hardfork με την εφαρμογή του Bitcoin Unlimited κώδικα.

“We have about 15% of mining power going against SegWit (bitcoin.com + ViaBTC mining pool). This increased since last week and if/when another mining pool like AntPool joins they can easily reach 50% and they will fork to BU. It doesn’t matter what side you’re on but having 2 competing chains on Bitcoin is going to hurt everyone. We are going to have an overall weaker and less secure bitcoin, it’s not going to be good for investors and it’s not going to be good for newbies when they realize there’s bitcoin… yet 2 versions of bitcoin.”

Το Bitcoin Unlimited είναι η τεχνολογική πρόταση των δυναμικά προσαρμοσμένων Bitcoin block size με αυτή να αποφασίζεται από τα node και τους miners.

Το ViaBTC pool αυτή την στιγμή έχει ένα μερίδιο στην επεξεργαστική ισχύ του δικτύου που κυμαίνετε μεταξύ  του 5% με 13% ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι στην χρηματόδοτηση για την δημιουργία του mining farm έλαβε μέρος και ο co-founder της Bitmain ο Jihan Wu που είναι και ένας από τους διαχειριστές του μεγαλύτερου αυτή την στιγμή mining pool του Antpool.

Yποστηρικτές του Bitcoin Unlimited είναι και το pool του Roger Ver Bitcoin.com που έχει μερίδιο 1-3%.

Να υπενθημίσουμε ότι το soft fork που θα εφαρμόσει το segwit patch θα πραγματοποιηθεί μόνο αν το 95% των miner τρέξουν την έκδοση 0.13.1 στα mining farm τους και αυτό μέσα σε ένα προβλεπόμενο διάστημα μετά τις 14 Νοεμβρίου και μέχρι την επόμενη διόρθωση της δυσκολίας του bitcoin mining.

 

 

The post ViaBTC To mining pool που αρνείται το soft fork του segwit appeared first on .

ThessHack - Wikimedia Hackathon (logo)Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε μαραθώνιος επεξεργασίας κώδικα (hackathon) με τίτλο ThessHack – Wikimedia Hackathon, Η διοργάνωση έγινε από το Wikimedia User Group Greece σε συνεργασία με τη SheSharp Greece, το ελληνικό τμήμα του Open Knowledge Foundation και το επίσημο φοιτητικό παράρτημα της ACM στο ΑΠΘ και με την υποστήριξη του Wikimedia Αυστρίας.


Στόχος του ThessHack ήταν να βελτιωθεί η λειτουργία της ελεύθερης εγκυκλοπαίδειας
Wikipedia και των σχετικών ιστοτόπων που την υποστηρίζουν λειτουργικά, να διορθωθούν προβλήματα και να δημιουργηθούν νέα εργαλεία που θα κάνουν περισσότερο διαθέσιμο το περιεχόμενό της ή ευκολότερη τη συνεισφορά σε αυτήν.

ThessHack 2016 14.jpgΗ εκδήλωση ήταν χωρισμένη σε δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος, μέρος μέσω ομιλιών με διαφάνειες δόθηκε η ευκαιρία και δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τις τεχνικές πλευρές της Wikipedia  από προγραμματιστές, να εμβαθύνουν στις σχετικές τεχνολογίες (Mediawiki API, python, κλπ.) αλλά και γενικότερα στη φιλοσοφία του ανοιχτού κώδικα και της ανοιχτής γνώσης.

Στο δεύτερο μέρος, σε ομάδες οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία, με βοήθεια και καθοδήγηση, να δοκιμάσουν στην πράξη αυτές τις τεχνικές πλευρές και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους είναι χρήσιμες και σε άλλα πεδία. Ακόμη και συμμετέχοντες χωρίς προγραμματιστικές γνώσεις μπόρεσαν να βοηθήσουν σε πεδία όπως τη μετάφραση και προσαρμογή του λογισμικού της Βικιπαίδειας.

ThessHack 2016 06.jpgΗ συμμετοχή ήταν μεγάλη αν λάβουμε υπόψη και το εξειδικευμένο θέμα, και συμμετείχαν περίπου 100 άτομα. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ικανοποιητικά και ενθαρρυντικά καθώς προγραμματιστές χωρίς προηγούμενη ιδιαίτερη τριβή με τις εφαρμογές της Βικιπαίδειας μπόρεσα να κατανοήσουν το πως λειτουργούν και να διορθώσουν μικρά σφάλματα, δείχνοντας ικανότητες στο να συνεισφέρουν σε συνεργασία με άλλους. Επίσης αρκετοί ξεκίνησαν να δημιουργούν νέες λειτουργίες ή διαμόρφωσαν ιδέες που ενδέχεται να αναπτυχθούν μελλοντικά.

Στους δυο προγραμματιστές με τη σημαντικότερη συνεισφορά που έδειξαν δεξιότητες στο να διαβάζουν και να διορθώσουν κώδικα που μέχρι εκείνη τη στιγμή τους ήταν άγνωστος, δόθηκαν υποτροφίες για να συμμετέχουν στο διεθνές συνέδριο προγραμματιστών Wikimedia Hackathon 2017 στην Βιέννη το Μάιο 2017. Σε δυο φοιτητές προγραμματιστές δόθηκαν συμμετοχές στο συνέδριο τεχνολογίας Voxxed Days στη Θεσσαλονίκη. Δόθηκαν επίσης αναμνηστικά μπλουζάκια.

ThessHack 2016 04.jpgΥποτροφία για συμμετοχή στο Wikimedia Hackathon 2017 στη Βιέννη κέρδισαν οι:

 • Οδυσσέας Κρυσταλλάκος
 • Φώτης Τσαλαμπούνης

Δωρεάν συμμετοχή στα Voxxed Days στη Θεσσαλονίκη κέρδισαν οι:

 • Παναγιώτης Καρατάκης
 • Γιάννης Πιέρρος

Οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν κυρίως κώδικα για Android και pywikibot, ενώ κάποιες ομάδες προγραμματιστών ασχολήθηκαν και με την μετάφραση εργαλείων στα ελληνικά.

ThessHack 2016 21.jpgΕυχαριστούμε όλους τους συνδιοργανωτές, το Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για την παραχώρηση του χώρου και το e-FOOD.gr για την χορηγία φαγητού. Σημειώνουμε ότι ήταν το πρώτο wiki hackathon που έχει οργανωθεί στην Ελλάδα, και διεθνώς το πρώτο τοπικό hackathon που είναι συνδεδεμένο με το διεθνές ετήσιο Wikimedia Hackathon. Η επιτυχία της διοργάνωσης μας προϊδεάζει για σημαντικές συνεισφορές Ελλήνων προγραμματιστών, αλλά μας προτρέπει και για ακόμη μεγαλύτερες εκδηλώσεις πάνω σε αυτό τον τομέα.

Κλικ για να δείτε το σλάιντ

 

Το παρακάτω είναι αναδημοσίευση  της μετάφρασης του άρθρου που έγραψε στο blog του ο Adam «Atomic» Saltsman, ένας πρωτοπόρος της indie σκηνής των βιντεογκέιμς και δημιουργός, μεταξύ άλλων, του Canabalt και της δωρεάν μηχανής για τη δημιουργία videogames ονόματι «Flixel».

 

Αυτοπροσδιορίζομαι ως φεμινιστής. Αυτοπροσδιορίζομαι ως πολεμιστής της κοινωνικής δικαιοσύνης (ΠΚΔ / SJW)*. Έχω υπάρξει σε μερικές λίστες του 4chan (εντάξει, και ποι@ δεν έχει, αλλά και πάλι). Εμπλέκομαι σε διάφορες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της διαφορετικότητας στη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών.

Επίσης, δυσκολεύομαι να αντιμετωπίσω πολλές ιδέες σχετικά με τις μειονότητες που μου έχουν ζυμωθεί μέσα μου, ουσιαστικά από πάντα, και θέλω να τις εξηγήσω στα γρήγορα. Γιατί είναι εκπληκτικά απλές και εκνευριστικά χαζές και ισχυρές.

Οκ, λοιπόν: σε έναν ιδανικό κόσμο, τον κόσμο που πολλ@ άνθρωποι (συμπεριλαμβανομένου και εμού) νομίζουμε ότι ζούμε, το γήπεδο για όλ@ς είναι τελείως οριζόντιο:

Η μπάλα στη μέση είναι κάποι@ που μόλις γνωρίσαμε. Δεν τ@ν ξέρουμε, δεν έχουμε ακούσει ποτέ τίποτα γι’αυτ@. Αν ακούσουμε κάτι καλό για αυτό το άτομο, μπορεί να μετακινηθεί λίγο προς τα δεξιά:

Αν ακούσουμε κάτι κακό, μετακινείται λίγο στα αριστερά (ή ίσως πολύ):

Έτσι θέλω να δουλεύουν τα πράγματα στο κεφάλι μου. Συχνά, έτσι πιστεύω ότι δουλεύουν τα πράγματα στο κεφάλι μου. Νομίζω ότι δεν είμαι ο μόνος που σκέφτεται έτσι; Μπορεί να είμαι. Αν πάντως αυτό ακούγεται οικείο, αν συμφωνείς ότι έτσι σκέφτεσαι τα πράγματα, ελπίζω ότι το υπόλοιπο θα είναι χρήσιμο/ενδιαφέρον…

Το θέμα είναι αυτό: Συχνά μου υπενθυμίζεται ότι στην πραγματικότητα, υπάρχουν δύο τελείως διαφορετικά γήπεδα ή επίπεδα ή οτιδήποτε στο κεφάλι μου. Δεν πάνε όλ@ στο οριζόντιο επίπεδο. Ωχ, σχεδόν καν@ς δεν πάει στο οριζόντιο επίπεδο. Εδώ είναι το επίπεδό μου για ουσιαστικά λευκούς τύπους μεσαίας τάξης (π.χ. ανθρώπους σαν εμένα):

Να πως δουλεύει το επίπεδο: λίγη θετική ανατροφοδότηση ή σχόλια για κάποι@, τ@ν σπρώχνουν να κουτρουβαλήσει στη θετική κατηφόρα:

Όταν έχει αρχίσει να κουτρουβαλάει, χρειάζεται ΠΟΛΛΗ αρνητική ανατροφοδότηση ώστε να ξαναφτάσει στο ουδέτερο σημείο.

Και ακόμα κι αν φτάσουν πιο αριστερά προς το αρνητικό, μόλις η αρνητική ανατροφοδότηση σταματήσει, αρχίζει πάλι να κουτρουβαλά προς τα κάτω!

Αυτό είναι μαλακία και επίσης είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει στο κεφάλι μου όλη την ώρα.

Εδώ είναι το επίπεδο για τους ανθρώπους που δεν είναι σαν εμένα:

Υπάρχουν πολλ@ άνθρωποι που παίζουν σ’ αυτό το γήπεδο – βασικά όλ@ σε όλες τις μειονότητες που υπάρχουν, για να μην αναφέρω καν τ@ς ανθρώπους σε διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές τάξεις από μένα. Όπως βλέπεις, σχετικά με την καλή, φιλική κατηφόρα για τους ανθρώπους σαν εμένα, είναι όλα ανάποδα. Υπάρχει πολλή αντίσταση στη θετική ανατροφοδότηση, και αυτή χρειάζεται να διατηρείται, αλλιώς η γνώμη μου γι’αυτ@ς πέφτει από μόνη της. Το αποτέλεσμα είναι μικρό αλλά μετρήσιμα αρνητικό, και χρειάζεται συνεχή παρέμβαση από την πλευρά μου, κάτι που συχνά αποτυγχάνω να κάνω.

Τι σημαίνει αυτό σε πρακτικούς όρους; Αν μία γυναίκα και ένας άντρας λάβουν τον ίδιο έπαινο, τείνω να σκέφτομαι λίγο πιο θετικά τον άντρα. Αν ένα μαύρο και ένα λευκό άτομο λάβουν την ίδια κριτική, τείνω να σκέφτομαι λίγο πιο θετικά το λευκό άτομο. Το νιώθω να συμβαίνει, και μπορώ συνειδητά να το προσαρμόσω και να το εξισορροπήσω, αλλά αυτή είναι η διαδικασία που συμβαίνει μέσα μου.

Ξαναλέω, είμαι προοδευτικός τύπος. Έχω επενδύσει στη διαφορετικότητα στον κλάδο, θέλω να δω θετικές αλλαγές και απολαμβάνω τελείως το να δουλεύω με ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα. Ακόμα και τότε, αυτός ο ηλίθιος θόρυβος στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, αυτά τα διαφορετικά στάνταρ, ακόμα κι αν τώρα είναι σχετικά αδύναμα, είναι πράγματα που συμβαίνουν. Απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση και ακόμα τα κάνω σκατά μία φορά τη βδομάδα, ίσως και περισσότερες, με τρόπους που δεν αντιλαμβάνομαι ακόμα.

Αυτό είναι κάτι με το οποίο δουλεύω συνειδητά συνέχεια. Και μ’ αρέσει να σκέφτομαι ότι έχω καταφέρει να κάνω αυτές τις κατηφόρες αρκετά κοντά στο επίπεδο – τουλάχιστον πολύ πιο κοντά στο επίπεδο απ’ ότι ήτανε. Αλλά… μετά από χρόνια έτσι, νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσω ότι ποτέ δε θα είναι όντως επίπεδες, ότι η αληθινή τους επιπεδότητα είναι αδύνατη (τουλάχιστον για μένα), και ότι θα πρέπει για πάντα να προσέχω αυτή τη δυναμική. Το οποίο είναι μια χαρά! Δεν είναι τόσο δύσκολο εφ’ όσον θυμάμαι ότι είναι εκεί. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να αναγνωρίζω ενεργά, και να παρακολουθώ ενεργά, και να το εξισορροπώ ενεργά αν θέλω να καταλήξω με αποτελέσματα που είναι πιο κοντά σ’ αυτόν τον τέλειο κόσμο.


* SJW (Social Justice Warrior) / ΠΚΔ (Πολεμιστ@ Κοινωνικής Δικαιοσύνης): Ένας όρος που ξεπήδησε από την πλατφόρμα κοινωνικού μικρομπλόγκινγκ tumblr. Ο όρος άρχισε να χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα άτομα που ασχολούνται ενεργά με ακτιβισμούς σχετικά με την κοινωνική δικαιοσύνη. Συχνά ο όρος χρησιμοποιείται με αρνητική χροιά, κυρίως γιατί πολλοί άνθρωποι αισθάνονται άβολα με έννοιες που θίγουν τα προνόμιά τους. Η ευρύτερη κοινότητα των ακτιβιστών για την κοινωνική δικαιοσύνη, έχει επανοικειοποιηθεί τον όρο.

(η  αναδημοσίευση περιέχει μικρές αλλαγές σε σχέση με την αρχική μετάφραση)

FacebookTwitterRedditLinkedInEmailDiasporaPocket

Το Kernel Livepatch δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο επιτρέπει την online (αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι) ενσωμάτωση ενημερώσεων ασφαλείας και διόρθωσης σφαλμάτων. Δηλαδή, δε χρειάζεται κάποιος να κάνει επανεκκίνηση το σύστημά του για να ισχύουν οι αλλαγές – ενημερώσεις στον πυρήνα.
Αυτό το χαρακτηριστικό έχει ενσωματωθεί στον πυρήνα Linux από την έκδοση 4.0, ο οποίος κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2015.
Για να λειτουργήσει όμως πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία η οποία προσφέρει αυτά τα livepatches.

screen-shot-2016-10-19-at-4-04-58-pm

Enterprise Commercial

Τέτοιες υπηρεσίες υπάρχουν ήδη, όμως απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις και φυσικά είναι επί πληρωμή (Enterprise Commercial).
Για πρώτη φορά (όσο ο συντάκτης του παρόντος γνωρίζει) αυτή η υπηρεσία προσφέρεται πλέον δωρεάν στη κοινότητα του Ubuntu, από την Canonical (την εταιρία πίσω από το Ubuntu).
Η υπηρεσία προϋπάρχει, αλλά μέχρι σήμερα μπορούσε κάποιος να την αποκτήσει με subscription στη σελίδα: http://ubuntu.com/advantage.

Σήμερα, με μια δημοσίευση από τον Dustin Kirkland στη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – Ubuntu Announce – η Canonical είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη δωρεάν διαθεσιμότητα αυτής της υπηρεσίας στα μέλη της κοινότητας του Ubuntu, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

We’re very pleased to announce that this new enterprise, commercial
service from Canonical will also be available free of charge to the
Ubuntu community.

Εγκατάσταση και ενεργοποίηση

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο σε συστήματα που τρέχουν Ubuntu 16.04 LTS 64bit και αυτά μπορεί να είναι είτε servers, είτε virtual machines, είτε Desktops.
Μπορεί κάποιος να ενεργοποιήσει την υπηρεσία μέχρι και σε 3 υπολογιστές. Από εκεί και έπειτα, εάν θέλει να την ενεργοποιήσει σε παραπάνω υπολογιστές, θα πρέπει να αγοράσει ένα subscription με 12$ / Month.

Αφού κάνουμε πρώτα όλες τις ενημερώσεις στο σύστημά μας,
πηγαίνουμε στη σελίδα: https://ubuntu.com/livepatch και παίρνουμε το κλειδί ενεργοποίησης. Θα είναι της μορφής: d3b07384d213edec49eaa6238ad5ff00

Κάνουμε εγκατάσταση το πακέτο livepatch μέσω snap με τη παρακάτω εντολή σε ένα τερματικό:

sudo snap install canonical-livepatch

Ενεργοποιούμε το λογαριασμό μας με τη παρακάτω εντολή:

sudo canonical-livepatch enable d3b07384d113edec49eaa6238ad5ff00

Πλέον πρέπει να είμαστε έτοιμοι.

Έλεγχος Κατάστασης

Μπορούμε να ελέγξουμε τη κατάσταση του livepatch με τη παρακάτω εντολή σε ένα τερματικό:

canonical-livepatch status

Τα αποτελέσματα πρέπει να είναι παρόμοια με τα παρακάτω:

kernel: 4.4.0-38.57-generic
  fully-patched: true
  version: "12.2"

Η συγκεκριμένη υπηρεσία υποστηρίζει μόνον Official Ubuntu Kernels. Αν κάποιος έχει κάνει εγκατάσταση Custom Kernel (οτιδήποτε πέραν του πυρήνα που προσφέρει το Ubuntu) η υπηρεσία δεν θα λειτουργήσει σωστά ή και καθόλου.

Μετά τις παραπάνω ενέργειες, ο πυρήνας θα ενσωματώνει ενημερώσεις ασφαλείας και διορθώσεις σφαλμάτων αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε επανεκκίνηση.

Πηγή άρθρου: http://planet.ellak.gr  Ubuntu-gr

Αξιοποίηση επιστημόνων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Πεποίθηση μου, είναι ότι στην επόμενη δεκαετία είναι η δεκαετία που η πληροφορική θα αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στην κοινωνία.

Ας σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων.

Η αξιοποίηση των επιστημόνων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ είναι η βασική προϋπόθεση για να
εξυπηρετούνται με τρόπο συνεκτικό και ολοκληρωμένο οι κρίσιμες διοικητικές δομές της κοινωνίας μας και θα οδηγήσει σε εξορθολογισμό του κόστους , βελτίωση της εικόνας και διασφάλιση τη ποιοτητας ζωής μας.

 Μάριος
Είναι στιγμές που πραγματικά αναρωτιέμαι πόσο πολύ έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Για κάποιον που ασχολείται με “τα κομπιούτερ” από το 1992, τα γεγονότα των τελευταίων 24 χρόνων όχι μόνο άλλαξαν την αντίληψη του κόσμου για τους Η/Υ αλλά μετέτρεψαν το μηχανάκι αυτό από ένα άκομψο μπεζ θηρίο, σε ένα μαραφέτι στο μέγεθος μιας ΙΟΝ αμυγδάλου.

About Drupal 8 Day

Drupal 8 Day Schedule

Drupal 8 has been out for nearly one year, and is maturing into a really powerful platform.

We're going hold an online event all about Drupal 8 on November 19th, the first anniversary of Drupal 8's release. This will be the perfect day to celebrate D8.

The event is called "Drupal 8 Day" and will be an online version of a Drupal Camp. The event will be 100% free to attend so that anyone can attend.

Drupal 8 Day will be one complete day of live presentations. To get a feel for this type of event, check out Wordsesh.org in the WordPress space.

This event is organized by the team at OSTraining.

The goal of Drupal 8 Day

The goal is to present Drupal 8 in the best possible light, especially to people who normally can't attend a Drupal Camp. We talk with a lot of people who just don't live near any kind of DrupalCamp. Some typical examples are people outside the big Canadian cities, people living in Eastern Europe but outside capital cities, and people in sub-Saharan Africa.

http://www.drupal8day.com/

tags: 
Drupal version: 

Πώς οι ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν τα ανοικτά δεδομένα; Ποιες χώρες είναι στις πρώτες θέσεις στην διάθεση ανοιχτών δεδομένων; Και τι αντίκτυπο έχουν τα  ανοιχτά δεδομένα στην οικονομία και την κοινωνία; Η τελευταία έκθεση του European Data Portal, που δημοσιεύθηκε στις 6 Οκτωβρίου, εστίασε στους δείκτες ετοιμότητας και ωριμότητας  των Ευρωπαϊκών Χωρών όσον αφορά τα ανοιχτά δεδομένα.

opendatamaturity

Το European Data Portal ξεκίνησε πέρυσι παρουσιάζοντας δημοσιεύματα σχετικά  με τα οφέλη των ανοιχτών δεδομένων και ποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν πρόοδο.
Σήμερα το European Data Portal συγκεντρώνει αναφορές  από 600.000 σύνολα δεδομένων που προέρχονται από 34 ευρωπαϊκές χώρες, και που διατίθενται σε 15 διαφορετικές γλώσσες.

Τι συμβαίνει στην Ευρώπη όσον αφορά τα Ανοιχτά Δεδομένα;

Σύμφωνα με την έκθεση οι περισσότερες χώρες έχουν αυξήσει τη χρήση των ανοιχτών δεδομένων. Έχουν ξεκινήσει δραστηριότητες για την προώθηση  των πολιτικών ανοιχτών δεδομένων και portals,  και αναπτύχθηκαν πρόσθετα μέσα για την παρακολούθηση των χρηστών τους.

Επιπλέον, σε σύγκριση με το 2015, υπάρχει μια σαφής αύξηση,  που αναδεικνύει την πολιτική, κοινωνική και οικονομική επίπτωση των ανοιχτών δεδομένων, παρόλο που τα αποτελέσματα διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των χωρών. Επιπλέον, η πλειοψηφία των χωρών 28 + μελών της ΕΕ,  έχει αναπτύξει με επιτυχία μια βασική πολιτική Ανοιχτών Δεδομένων, με 20 χώρες από αυτές να έχουν μια ολοκληρωμένη και ειδική πολιτική Ανοιχτών Δεδομένων.

Αυτό που έχει σημασία όμως, δεν είναι μόνο οι πολιτικές αλλά είναι το κατά πόσον υπάρχει  εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα.

Έτσι,  η δεύτερη πτυχή της έκθεσης αξιολογεί την ωριμότητα των portals ανοιχτών δεδομένων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ωριμότητα των portals δεν συνδέεται απλά με το ότι οι περισσότερες χώρες που έχουν από μια πύλη ανοιχτών δεδομένων, αλλά με το πως οι χώρες αναπτύσσουν πιο συστηματικές μελέτες αξιολόγησης των επιπτώσεων και των πλεονεκτημάτων των ανοιχτών δεδομένων.

Υπάρχουν υψηλά επίπεδα προόδου σε αυτόν τον τομέα:  Αύξηση 41,7% έως 64,3% σε σύγκριση με το 2015. Αυτό σημαίνει ότι οι Ευρωπαϊκές χώρες, συνεχίζουν να αναπτύσσουν πιο προηγμένα χαρακτηριστικά για πύλες των δεδομένων τους.

opendatamaturittty_1

Όσον αφορά την Ετοιμότητα Ανοιχτών Δεδομένων, η έκθεση διαπιστώνει ότι η Ιρλανδία, η Τσεχία, το Λουξεμβούργο και η Σλοβακία έχουν την πιο σημαντική ανάπτυξη το 2016. Κατά την εξέταση του συνολικού καταλόγου για την ωριμότητα των δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι η Ισπανία και η Γαλλία είναι οι πρωτοπόροι, ακολουθούμενες από την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βουλγαρία και τη Φινλανδία.

Η πτυχή για την ετοιμότητας  των ανοιχτών δεδομένων έλαβε υπόψη:

 • την ενεργό στάση του δημόσιου τομέα στη διάδοση των ανοιχτών δεδομένων,
 • τη δημιουργία διαδικτυακών πυλών, όπου τα στοιχεία της κυβέρνησης είναι διαθέσιμα σε διαλειτουργική, αναγνώσιμη από μηχανή μορφή,
 • τις εκδόσεις πρακτικών οδηγών για την περαιτέρω χρήση δεδομένων,
 • την παροχή της αναγκαίας κατάρτισης για δημόσιους υπαλλήλους
 • και την εμπλοκή με την κοινότητα των χρηστών για να δοθεί προτεραιότητα στην απελευθέρωση των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας.

opendatacharttt

 

Μείνετε σε επαφή

Η Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων θα συνεχίσει να παρακολουθεί το ανοιχτό τοπίο των δεδομένων της Ευρώπης, με επέκταση της εμβέλειας της, ώστε να καλύψει νέες πηγές των ευρωπαϊκών κυβερνητικών δεδομένων. Θα εντείνει την εμπλοκή της κοινότητας καθώς και το ρόλο υπεράσπισης, για τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και τη διοργάνωση εργαστηρίων και σεμιναρίων κατάρτισης σε όλη την ΕΕ.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα ξεκινήσει την αξιολόγηση των επιπτώσεων της τροποποιημένης οδηγίας για τις πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα (ΠΔΤ), μαζί με όλα τα συνοδευτικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο, ώστε να προετοιμαστούν για την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της περαιτέρω χρήσης των ΠΔΤ, που πρόκειται να γίνει το 2018.

Πηγή: https://ec.europa.eu

 

Πριν λίγες μέρες, ανακοινώθηκε η διαθεσιμότητα του FreeBSD 11.0, ενός από τους πιο διαδεδομένους «τύπου UNIX» λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διακομιστές, σταθμούς εργασίας (workstation) αλλά και σε ερευνητικά κέντρα. Ας δούμε πως μπορούμε να το εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας.

egatastasi-freebsd

Εισαγωγή

Τι είναι το FreeBSD;

To FreeBSD είναι ένα προηγμένο λειτουργικό σύστημα τύπου UNIX, κατάλληλο για προσωπικούς υπολογιστές (PC) τεχνολογίας 32 και 64bit. Προέρχεται από το BSD (Berkeley Software Distribution), μια έκδοση του UNIX που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας. Συντηρείται και εξελίσσεται από ένα μεγάλο αριθμό εθελοντών.[πηγή]

Διαφέρει από το Linux;

Πέραν τις αυτονόητες διαφορές που έχει με άλλα λειτουργικά συστήματα όπως το Windows, το FreeBSD διαφέρει σε αρκετά σημεία και από τις Linux διανομές. Ένα από τα βασικότερα είναι ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται. Ενώ στο Linux, τα διάφορα τμήματά του (πυρήνας, Εφαρμογές, Γραφικά περιβάλλοντα, Βιβλιοθήκες κ.α.) αναπτύσσονται από διαφορετικές ομάδες ανθρώπων και η εκάστοτε διανομή «κουβαλάει το βάρος» του να τα μαζέψει όλα αυτά και να τα πακετάρει σε μια ενιαία διανομή (εξού και ο όρος Linux διανομή) στο FreeBSD, όλα τα τμήματα, από «κάτω μέχρι πάνω» αναπτύσσονται ή και συντηρούνται (στην περίπτωση π.χ. των Desktop γραφικών) από μια ενιαία ομάδα ανθρώπων.

Περισσότερα για τις διαφορές μπορείτε να διαβάσετε στην ελληνική μετάφραση του «Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης του FreeBSD για Χρήστες Linux«.

Υπάρχουν διαφορετικά BSD’s;

Αντίθετα με το PC-BSD, το οποίο είχαμε δει στον «Οδηγό εγκατάστασης PC-BSD» όπου έρχεται με έναν εύχρηστο εγκαταστάτη και προορίζεται για Desktop χρήση, το FreeBSD είναι γενικού σκοπού, τύπου UNIX λειτουργικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι κατεβάζοντας το μέσο εγκατάστασης, είναι στο χέρι σας το για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιήσετε. Επίσης μπορεί να ακούσετε και για OpenBSD, NetBSD και άλλα, τα οποία όμως συνήθως είναι για χρήση ειδικού σκοπού και δεν αφορά κάποιον νεο-εισερχόμενο χρήστη στον κόσμο του UNIX.

Λήψη του FreeBSD

Υπάρχουν διάφορα μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση του FreeBSD. Η επίσημη ιστοσελίδα προσφέρει ISO, Εικονικές μηχανές και Images για χρήση σε SD Card (αν π.χ. θέλετε να το χρησιμοποιήσετε σε κάποιο single board computer).

https://www.freebsd.org/where.html

Για τους σκοπούς του οδηγού θα χρησιμοποιήσουμε χρησιμοποιήσουμε ένα ISO για 64bit επεξεργαστές και η εγκατάστασή του θα γίνει σε ένα δεύτερο υπολογιστή ο οποίος δεν διαθέτει άλλο λειτουργικό σύστημα. Εσείς μπορείτε φυσικά (και το συστήνω ανεπιφύλακτα) να το κάνετε εγκατάσταση σε έναν εικονικό υπολογιστή όπως έχουμε δει στον οδηγό δοκιμών λειτουργικών συστημάτων.

Εγκατάσταση του FreeBSD

Δειυκρινήσεις

Στόχος μας με αυτό τον οδηγό είναι να κάνουμε την ελάχιστη δυνατή ενέργεια ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του FreeBSD 11 και να μπούμε στο Desktop του GNOME περιβάλλοντος. Θα ήταν κουραστικό και άδικο κατά μία έννοια να αναλύσουμε κάθε βήμα και να δούμε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς και τις περιπτώσεις όταν είναι ελεύθερα διαθέσιμο ο μεταφρασμένος οδηγός του FreeBSD.

Η παρουσίαση της εγκατάσταση θα γίνει εν είδη «σημειωματαρίου» για γρήγορη ανασκόπηση σε περίπτωση που κάποιος χρειάζεται να κάνει εγκατάσταση το FreeBSD.

Εκκίνηση του υπολογιστή με το FreeBSD

Αφού έχετε γράψει το ISO σε στικάκι (η συνδέσει στον εικονικό υπολογιστή) θα δούμε το μενού επιλογών για την εκκίνηση της εγκατάστασης. Εκεί ανάλογα και με το μέσο εγκατάστασης (π.χ. αν είναι Netinstall, CD, DVD κλπ) μπορεί να διαφέρουν οι αρχικές επιλογές. Συνήθως θα λέει :

"Boot Multiuser και έπειτα Begin install"

Στο επόμενο σημείο, θα σας ρωτήσει για το πληκτρολόγιο όπου επιλέγουμε

"Continue with default keymap"

Στην συνέχεια γράφετε το όνομα που θέλετε να έχει ο υπολογιστής και έπειτα στην ερώτηση :

"Choose optional system components to install"

απλά πατάμε OK

Στο επόμενο στάδιο θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε την κάρτα δικτύου σας, οπότε επιλέγετε την διαθέσιμη κάρτα δικτύου και πατάτε ΟΚ. Στην ερώτηση για ρύθμιση IPv4, IPv6 και DHCP, απαντάμε καταφατικά,

Έπειτα από τις καταφατικές απαντήσεις θα σας ζητηθεί ίσως να ρυθμίσετε τον διακομιστή λήψης λογισμικών (π.χ. στην Netinstall έκδοση) όπου επιλέγουμε τον MAIN και πατάμε ΟΚ.

Στην ερώτηση :

"How would you like to partition your disk"

Επιλέγουμε «Auto ZFS» και πατάμε ΟΚ και στην συνέχεια στην ερώτηση «Configure Options» πατάμε SELECT και μετά στην επιλογή stripe πατάμε ΟΚ. Τέλος στο παραθυράκι:

"ZFS Configuration /  ada0 HardDisk"

πατάμε Space για να μπει αστεράκι στον δίσκο, έπειτα πατάμε ΟΚ και έπειτα με τα βελάκια, στην τελευταία προειδοποίηση, επιλέγουμε το YES.

Σε αυτή την φάση θα ξεκινήσει η λήψη κάποιων βιβλιοθηκών από το μέσο η το διαδίκτυο και έπειτα η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος.

Αρχική ρύθμιση του FreeBSD

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα συνθηματικό για χρήση του λογαριασμού root.

Στην συνέχεια επιλέγετε στο «Time Zone Selector» την Ευρώπη, έπειτα Greece. Στο παράθυρο «Time & Date» πατάμε Skip όπως και Skip στην ρύθμιση της ώρας (μιας και λογικά είναι σωστά)

Στο παράθυρο «System Configuration» είναι επιλεγμένες κάποιες υπηρεσίες που θα εκκινούνται με το σύστημά μας, οπότε απλά βάζουμε αστεράκι (επιλέγοντας και πατώντας SPACE) σε κάποιες επιπλέον χρήσιμες επιλογές όπως :

 • ntpd
 • powerd

και πατάμε ΟΚ. Τέλος στο «System hardening» απλά πατάμε ΟΚ.

Μετά από τις πρώτες αυτές ρυθμίσεις θα σας ρωτήσει αν θέλετε να προσθέσετε κάποιον χρήστη:

 "Add User Accounts"

οπότε πατάμε YES. Θα ξεκινήσουν κάποιες ερωτήσεις και στις οποίες πρέπει να απαντήσουμε κατάλληλα ενώ σε κάποιες άλλες απλά πατάμε enter. Θέλει προσοχή στο σημείο που ρωτάει «Invite user to other groups»; όπου γράφουμε wheel και πατάμε enter (για να μπορούμε να κάνουμε χρήση της su). Στις περισσότερες ερωτήσεις απλά αποδεχόμαστε τις προκαθορισμένες απαντήσεις απλά πατώντας Enter:

Ενδεικτικά στο δικό μου σύστημα, η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τις απαντήσεις που έδωσα:

egatastasi-freebsd-rithimsi-xristi

Αφού απαντήσουμε σε όλες, θα μας ρωτήσει αν όλα είναι ΟΚ όπου γράφουμε yes και πατάμε ENTER.

Η τελευταία ερώτηση είναι «Add another user» στο οποίο γράφουμε no και πατάμε enter. Τέλος θα δούμε το παράθυρο «Final Configuration » όπου πατάμε ΟΚ για να δεχτούμε την επιλογή EXIT έπειτα στο παράθυρο «Manual Configuration» πατάμε enter στην επιλογή ΝΟ και τέλος επιλέγουμε REBOOT.

Εγκατάσταση Γραφικού περιβάλλοντος GNOME

Μετά την πρώτη επανεκκίνηση θα βρεθείτε σε περιβάλλον τερματικού όπου θα δείτε την προτροπή login. Εδω πληκτρολογείτε root και το συνθηματικό του και πατάτε ENTER για να συνδεθείτε.

Πρώτα ας εγκαταστήσουμε έναν κειμενογράφο τερματικού περιβάλλοντος (nano):

pkg install nano

Την πρώτη φορά θα σας ρωτήσει «Do you want to fetch and install package management» όπου γράφουμε και πατάμε ENTER. Τέλος στην ερώτηση για την εγκατάσταση του nano γράφουμε y και πατάμε ENTER.

Σειρά έχει η εγκατάσταση του Xorg:

pkg install xorg

και στην συνέχεια του GNOME

pkg install gnome3

Ρύθμιση εκκίνησης του GNOME

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του Gnome (περίπου 2GB) θα χρειαστεί να ρυθμίσουμε το FreeBSD να εκκινεί το γραφικό περιβάλλον αυτόματα όταν ανοίγουμε τον υπολογιστή.

Ανοίγουμε με τον κειμενογράφο nano το αρχείο rc.conf

nano /etc/rc.conf

και προσθέτουμε τις παρακάτω ρυθμίσεις στο τέλος

dbus_enable="YES"
hald_enable="YES"
gdm_enable="YES"
gnome_enable="YES"

egatastasi-freebsd-rithmisi-rc

Έπειτα πατάμε Ctrl+X , πατάμε Υ για αποθήκευση και μετά πατάμε ENTER για να κάνουμε έξοδο από τον κειμενογράφο και αποθήκευση.

Τέλος πληκτρολογούμε reboot για να κάνουμε επανεκκίνηση. Μετά την ολοκλήρωση της επανεκκίνησης θα δείτε το περιβάλλον εισόδου του GNOME.

egatastasi-freebsd-gnome-desktop

Επίλογος

Εδώ ολοκληρώθηκε ο οδηγός εγκατάστασης του FreeBSD με GNOME για περιβάλλον εργασίας. Το σύστημα σας θα είναι μια βασική εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος με μια βασική εγκατάσταση του GNOME οπότε λογικό είναι ότι δεν θα έχετε άλλες εφαρμογές εγκατεστημένες. Φυσικά μπορείτε να τις εγκαταστήσετε μέσω τερματικού όπως κάναμε και για τα προηγούμενα πακέτα.

Από εδώ και πέρα φυσικά μπορείτε να δείτε τα εξής:

Πηγή άρθρου: https://cerebrux.net/

Η Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αφορμή την Open Access Week 2016 διοργανώνει διημερίδα με τίτλο «Η Ανοικτή Επιστήμη στην πράξη» στις 24-25 Οκτωβρίου. Στο πρόγραμμα της διημερίδας περιλαμβάνονται παρουσιάσεις και εργαστήρια σχετικά με την Βικιπαίδεια και άλλα εγχειρήματα Wikimedia με στόχο την εκμετάλλευση του ακαδημαϊκού υλικού που παράγεται και διατηρείται στο πανεπιστήμιο και παρόμοια ιδρύματα.

Στις 25 Οκτωβρίου θα διεξαχθούν εργαστήρια Βικιπαίδειας και συνεργατικών εγχειρημάτων.

Αναλυτικά:

 • 13.30-14.00 Εμπλουτισμός της Wikipedia και Wikidata με βιβλιογραφικές αναφορές, Κωνσταντίνος Σταμπουλής, Wikimedia User Group Greece
 • 14.00-15.00 Ανάρτηση αρχειακού υλικού σε Wikisource, Wikidata, και Wikimedia Commons, Κωνσταντίνος Σταμπουλής, Wikimedia User Group Greece
Διεύθυνση

Λογότυπο Βιβλιοθήκης ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, 54124
Θεσσαλονίκη
(40.629814°N 22.957692°E)

Στη διημερίδα συμμετέχουν:

Λογότυπο HEAL-Link Λογότυπο OKFN Ελλάδας

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη διοργάνωση διαγωνισμού “European Big Data Hackathon” (Βρυξέλλες, 13-15 Μαρτίου 2017) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του συνεδρίου για τις Νέες Τεχνικές και Τεχνολογίες για τις Στατιστικές, 2017 [New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS) 2017] . Κατά τη διάρκεια του “Hackathon”, τριμελείς ομάδες από όλες τις χώρες ... Read more
Το σημερινό επεισόδιο έχει κεντρικό θέμα τις αγαπημένες σειρές και ταινίες όπως το Westworld, StarWars και Silk Road. Παράλληλα μιλάμε για το νέο Ubuntu 16.10, το FreeBSD 11 και πολλά άλλα...

H Ανοικτή Πρόσβαση είναι η ελεύθερη, άμεση, διαρκής και απαλλαγμένη από τέλη και τους περισσότερους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιεχόμενο. Οι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα το διατιθέμενο υλικό για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους σκοπούς.

H Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης, είναι μια ετήσια επιστημονική επικοινωνιακή εκδήλωση με επίκεντρο την ανοικτή πρόσβαση και τα συναφή θέματα. Λαμβάνει χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου σε ένα πλήθος από τοποθεσίες ταυτόχρονα εντός και εκτός διαδικτύου. Τυπικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν ομιλίες, σεμινάρια, συμπόσια, ή  ανακοινώσεις εντολών ανοικτής πρόσβασης ή άλλα ορόσημα για την ανοικτή πρόσβαση.

open-access-603x226

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) συμμετέχει και φέτος στη Διεθνή Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης που έχει θέμα “Open in Action” (24-27 Οκτωβρίου 2016). Με την πραγματοποίηση ταυτόχρονων και συντονισμένων δράσεων για την Ανοικτή Πρόσβαση σε παγκόσμιο επίπεδο, στόχος της Εβδομάδας είναι η ευρεία ενημέρωση και συμμετοχή της ερευνητικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας  στις διαδικασίες Ανοικτής Πρόσβασης στις δημοσιεύσεις και τα επιστημονικά δεδομένα της δημόσιας χρηματοδοτούμενης έρευνας.

Το ΕΚΤ, με ενεργό ρόλο στην προώθηση των πολιτικών και των υποδομών Aνοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα και την Ευρώπη, επικεντρώνει τις δράσεις της φετινής διοργάνωσης στο μέλλον της έρευνας στην Ελλάδα, δηλαδή στους νέους ερευνητές.

Σεμινάριο: “Η Ανοικτή Πρόσβαση στην υπηρεσία των νέων ερευνητών” (25/10/2016)

Κεντρική εκδήλωση των δράσεων του ΕΚΤ για την Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης 2016, είναι το Σεμινάριο «Η Ανοικτή Πρόσβαση στην υπηρεσία των νέων ερευνητών» το οποίο θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, 09.00-14.00). Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε νέους ερευνητές και έχει ως στόχο την ενημέρωσή τους για τις υπηρεσίες του ΕΚΤ (epublishing, griSSH, didakrotika.gr, αποθετήρια), καθώς και λοιπών φορέων/ υπηρεσιών (μεταξύ άλλων DOAJ, DOAB)  μέσω των οποίων δίνεται ανοικτή πρόσβαση σε σημαντικό όγκο δημοσιεύσεων και επιστημονικών δεδομένων. Ειδικότερα, το Σεμινάριο θα εστιάσει στην ενημέρωση των ερευνητών για τα οφέλη της Ανοικτής Πρόσβασης και τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και στην ενημέρωση και ανάδειξη των υπηρεσιών του ΕΚΤ, αλλά και λοιπών φορέων, μέσω των οποίων μπορούν να αξιοποιήσουν ανοικτά διαθέσιμο υλικό για τη διεξαγωγή της έρευνάς τους, αλλά και να αξιοποιήσουν τις υποδομές ανοικτής πρόσβασης για την ανάδειξη των δικών τους ερευνητικών αποτελεσμάτων. Η στρογγυλή τράπεζα θα δώσει παράλληλα την ευκαιρία στους ίδιους τους ερευνητές να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους και τη σημασία της Ανοικτής Πρόσβασης, δίνοντας το έναυσμα για την ανταλλαγή απόψεων με το σύνολο των συμμετεχόντων.

To Σεμινάριο θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση http://media.ekt.gr/live

Παράλληλη δράση «Μαθε, ‘Ακου, Ρώτα» (24-27/10/2016)

Το σεμινάριο θα πλαισιώσει η δράση «Μάθε, Άκου, Ρώτα» που θα διεξαχθεί από 24 έως 27 Οκτωβρίου στη Βιβλιοθήκη Eπιστήμης, Τεχνολογίας, Πολιτισμού του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο ΕΙΕ:

 • Μάθε: Οι επισκέπτες και οι ερευνητές μπορούν να ενημερωθούν για την Ανοικτή Πρόσβαση (ΑΠ), τα οφέλη, τις σχετικές υποδομές και τις δράσεις του ΕΚΤ, καθώς και ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων. Επίσης, θα μπορούν να ξεναγηθούν διαδικτυακά σε sites Ανοικτής Πρόσβασης, στο Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης (ώρες λειτουργίας: 08.30-20.00).
 • Άκου: Οι ερευνητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν ενημερωτικές δεκαπεντάλεπτες παρουσιάσεις για την Ανοικτή Πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης. Πιο συγκεκριμένα, στις 11:00 και στις 14:00 καθημερινά θα πραγματοποιούνται 20-λεπτες ενημερωτικές συνεδρίες προς τους ερευνητές σχετικά με την αυτοαρχειοθέτηση σε ιδρυματικά αποθετήρια, όπως το αποθετήριο Ήλιος του ΕΙΕ.
 • Ρώτα: Το προσωπικό του ΕΚΤ θα βρίσκεται στη διάθεση του κοινού, για να προσφέρει περαιτέρω πληροφόρηση και να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν την Ανοικτή Πρόσβαση.

Σημειώνεται ότι στον ισόγειο χώρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, όπου βρίσκονται η Βιβλιοθήκη Επιστήμης, Τεχνολογίας, Πολιτισμού και το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο του ΕΚΤ, λειτουργεί δωρεάν ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο WiFi που επιτρέπει την πρόσβαση των επισκεπτών στο Διαδίκτυο και στο περιεχόμενο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ.

Ειδικό Webinar για διαχειριστές αποθετηρίων (26/10/2016)

Στο πλαίσιο των δράσεων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για την Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης 2016, το ΕΚΤ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Minho και εισηγητή τον Pedro Principe, διοργανώνει Webinar για τη διαλειτουργικότητα των ιδρυματικών αποθετηρίων της Ελλάδας και της Κύπρου με το αποθετήριο του OpenAIRE. To EKT είναι εταίρος του παραπάνω έργου, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης στην έρευνα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η διαλειτουργικότητα των ιδρυματικών αποθετηρίων με το OpenAIRE επιτρέπει στα μεταδεδομένα περιεχομένου τους να είναι ορατά και προσβάσιμα μέσω της υποδομής OpenAIRE, προσδίδοντας έτσι μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα στις δημοσιεύσεις που γίνονται από τα πανεπιστήμια και αρχειοθετούνται στα αποθετήρια.

Το Webinar διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου OpenAIRE 2020 και απευθύνεται στους υπεύθυνους αποθετηρίων (βιβλιοθηκονόμους και πληροφορικούς) ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και συναφών φορέων έρευνας που διαθέτουν ή αναπτύσσουν αποθετήριο.

Το Webinar θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016, στις 14.00 και θα είναι διάρκειας μίας (1) ώρας. Η γλώσσα διεξαγωγής θα είναι τα αγγλικά.

 

Παρουσίαση του SearchCulture.gr  και της Υπηρεσίας  ΕΚΤ ePublishing στην ημερίδα Ελεύθερο – Ανοικτό Λογισμικό, Ανοικτή Πρόσβαση και Επιχειρηματικότητα 26/10/2016 18:00

Την Τετάρτη 26/10/2016 στις 18:00 στην Ημερίδα με θέμα  “Ελεύθερο – Ανοικτό Λογισμικό, Ανοικτή Πρόσβαση και Επιχειρηματικότητα”  στο  Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (χάρτης), θα παρουσιαστούν οι δράσεις ανοικτής πρόσβασης του EKT SearchCulture.gr    και  ΕΚΤ ePublishing

Στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα του ελεύθερου λογισμικού και της Ανοικτής Πρόσβασης στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά αποτελέσματα, για τους πολίτες, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις.

Κύριος ομιλητής  της ημερίδας θα είναι ο πρόεδρος του FSFE (Free Software Foundation Europe) Matthias Kirschner. Ο Matthias Kirschner είναι Πρόεδρος του FSFE. Το 1999 άρχισε να χρησιμοποιεί το GNU/Linux και συνειδητοποίησε ότι το λογισμικό συμμετέχει ενεργά σε όλες τις πτυχές της ζωής μας και ότι η τεχνολογία πρέπει να έχει σαν σκοπό να ενδυναμώσει την κοινωνία και όχι να την περιορίζει. Ως πρόεδρος τoυ FSFE, βοηθά άλλους οργανισμούς, εταιρείες και κυβερνήσεις να κατανοήσουν πώς μπορούν να επωφεληθούν από το Ελεύθερο Λογισμικό – και πώς το Ελεύθερο Λογισμικό μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας του Τύπου και την προστασία της ιδιωτικότητας. Τον πρόεδρο του FSFE θα τον προλογίσει ο πρόεδρος τους Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών- ΕΕΛΛΑΚ, Διομήδης Σπινέλης

Για το πλήρες πρόγραμμα της ημερίδας δείτε εδώ

H ημερίδα θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση http://media.ekt.gr/live

Πηγή άρθρου:  http://www.ekt.gr/el/events/20333

Σημερινό δημοσίευμα του Reuters έκανε γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο για την χρήση των ψηφιακών νομισμάτων και του Bitcoin γιατί όπως αναφέρει η αύξηση χρήσης τους μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια του νομισματικού ελέγχου από την κεντρική τράπεζα. Ακόμα συμβουλεύει τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην προωθούν την χρήση των ψηφιακών νομισμάτων και να κάνουν σαφές ότι δεν έχουν νομικό καθεστώς ως χρήμα.

Οι συστάσεις αυτές έγιναν πάνω στο προσχέδιο της Κομισιόν για την θέσπιση κανόνων χρήσης των ψηφιακών νομισμάτων με στόχο κυρίως την καταπολέμηση χρήσης τους για παράνομες δραστηριότητες.

The reliance of economic actors on virtual currency units, if substantially increased in the future, could in principle affect the central banks’ control over the supply of money … although under current practice this risk is limited,

“Thus (EU legislative bodies) should not seek in this particular context to promote a wider use of virtual currencies.”

Η Ευρωπαϊκή τράπεζα σημειώνει ακόμα ότι τα ψηφιακά νομίσματα μπορούν να θεωρηθούν μόνο σαν ενδιάμεσα συστήματα πληρωμών και όχι σαν κανονικό χρήμα.

Το έγγραφο με τις συστάσεις της τράπεζας μπορείτε να το διαβάσετε εδώ

 

The post H Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα ζητάει από την Ευρωπαική Ένωση αυστηρότερο έλεγχο των ψηφιακών νομισμάτων appeared first on .

canonical-kernel-livepatch-free-to-ubuntuΤο Kernel Livepatch δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο επιτρέπει την online (αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι) ενσωμάτωση ενημερώσεων ασφαλείας και διόρθωσης σφαλμάτων. Δηλαδή, δε χρειάζεται κάποιος να κάνει επανεκκίνηση το σύστημά του για να ισχύουν
final_bannerΟι Κωνσταντίνος Σταμπουλής (WCUG-GR) και Μάριος Μαγιολαδίτης (WCUG-GR) παρουσιάζουν την εργασία “Η Wikipedia στην εκπαίδευση ως εργαλείο άμβλυνσης των φυλετικών ανισοτήτων” στο πλαίσιο του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας με Διεθνή Συμμετοχή.

Στην εργασία μελετάται το φαινόμενο του φυλετικού χάσματος (gender gap) στη χρήση του Η/Υ όπως αυτό αποτυπώνεται από το προφίλ των χρηστών της Wikipedia. Επίσης, παρουσιάζονται απόπειρες άμβλυνσης των φυλετικών ανισοτήτων στην χρήση Η/Υ μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας και, σ’ αυτή τη κατεύθυνση, καταγράφεται η εμπειρία χρήσης της Wikipedia στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Επιπλέον, γίνεται μια απόπειρα πρότασης ένταξης της Wikipedia στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

Το συνέδριο διοργανώνει η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής εκπαίδευσης, Προσχολικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής) και το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας) και με την υποστήριξη του Συλλόγου καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ν. Λάρισας.

Η παρουσίαση της εργασίας θα γίνει την Κυριακή 23 Οκτωβρίου στην ενότητα “Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ19-ΠΕ20” στην αίθουσα 2, μεταξύ 9-11 το πρωί.

Το Wikimedia Community User Group Greece θα παρευρίσκεται στο χώρο του συνεδρίου για να μοιράσει φυλλάδια, να συζητήσει για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνει και να έρθει σε επαφή με εκπαιδευτικούς.

Αναλυτικό πρόγραμμα

Διεύθυνση
Συνεδριακό Κέντρο, κτίριο Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Λάρισα (οδηγίες)

Σύνδεσμοι

This how-to describes the process to obtain 100% free, signed SSL Certificates from StartSSL.com and configure Apache in Debian to use these SSL certificates in your virtual domains, so that people can access your site(s) through https (i.e. https://example.com) without ever having the browser tell them the scary “this site isn’t trusted” anymore. Before you […]

Η JavaScript σήμερα, προσφέρει ένα τεράστιο μενού επιλογών για την κατασκευή, τη δοκιμή και την ανάπτυξη εφαρμογών ανοικτού κώδικα. Ίσως όμως είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, αυτές οι επιλογές.  Με αυτό κατά νου, το  Linux Foundation, έχει ξεκινήσει την δημιουργία του JavaScript Foundation, μια οντότητα «που δεσμεύεται να δημιουργήσει ένα κέντρο βάρους μέσα στο εκθετικά επεκτεινόμενο πλαίσιο του οικοσυστήματος  της JavaScript«

jsf-300x93

To JavaScript Foundation έχει ως στόχο να παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο μέσα στο χάος  της ανάπτυξης της JS και παράλληλα να εξασφαλίσει ότι αναγνωρίζεται ή προσφορά και η αξία όσων συνεισφέρουν στον  ανοικτό κώδικα. Πιο επίσημα αναφέρεται, ότι ο στόχος του ιδρύματος είναι να:  «οδηγήσει στην ευρεία υιοθέτηση των βασικών λύσεων Javascript και να διευκολύνει παράλληλα τη συνεργασία στο πλαίσιο της ανάπτυξη της κοινότητας JavaScript  και να διασφαλίσει ότι αυτά τα έργα θα διατηρήσουν την ποιότητα και την πολυποίκιλη βάση συνεισφορών για να εξασφαλίσουν την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα

javaScript-JS-Foundation-1080x616

Διαβάστε περισσότερα για το JavaScript Foundation εδώ

Πηγή άρθρου: https://www.linux.com/

Η κυκλοφορία της 16.10 (Yakkety Yak) ως σταθερής έκδοσης, σημαίνει αυτόματα και το άνοιγμα του κύκλου ανάπτυξης της επόμενης. Βάσει του κύκλου ανάπτυξης του Ubuntu, η επόμενη έκδοση θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2017, οπότε παίρνει αυτόματα και τον αριθμό έκδοσης 17.04. Για όσους/ες δε το γνωρίζουν, οι αριθμοί εκδόσεων του Ubuntu υποδηλώνουν το έτος…
AfricaCIA-HiRes.jpgΗ Αγγλική Βικιπαίδεια  διοργανώνει  μαραθώνιο επέκτασης λημμάτων σχετικά με την Αφρική!
Ο διαγωνισμός  ξεκίνησε το Σάββατο 15 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 27 Νοεμβρίου.  Η ιδέα είναι απλή:  Να επεκταθούν τα 37.000 λήμματα μικρού μεγέθους που αφορούν  στην Αφρική! Η συνολική αξία των βραβείων που θα μοιραστούν είναι 2.380 δολάρια (περίπου 2.200 ευρώ).
Αν γνωρίζετε αγγλικά, έχετε γνώσεις και χρόνο καλείστε να συμμετέχετε!
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε στα Αγγλικά εδώ.

Εδώ και καιρό, φίλος με το κινητό One Plus One και γνώστης-κολλημένος με το Kali Linux, έψαχνε να περάσει το Kali Nethunter στο κινητό του. Μετά από πολλές προσπάθειες από οδηγούς που έβρισκε στο Internet αποφασίσαμε να χτίσουμε, σύμφωνα με οδηγίες, το Nethunter για το τηλέφωνό του. Τα αρχεία που χρησιμοποιούσαμε ως τώρα ήταν generic και ίσως γι'αυτό να μην δουλεύανε στο κινητό του. Άλλοτε δεν έκανε αναβαθμίσεις, άλλοτε έβγαζε failed κατά την εγκατάσταση.

Ακολουθήσαμε τις οδηγίες που βρήκαμε στο wiki. Χρησιμοποιήσαμε τον υπολογιστή του που έχει εγκατεστημένο το kali linux.

Ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες, εάν θέλετε να χτίσετε το Nethunter για το δικό σας τηλέφωνο.

Αρχικά κάντε clone το αποθετήριο.

root@kali:~# git clone https://github.com/offensive-security/kali-nethunter
root@kali:~# cd kali-nethunter/nethunter-installer

Προετοιμάστε το περιβάλλον: Πριν ξεκινήσετε να χτίζετε το Nethunter, πρέπει να κάνετε την αρχικοποίηση των συσκευών του αποθετηρίου (θα χρειαστεί στην επόμενη εντολή). Θα σας γίνουν κάποιες ερωτήσεις. Δώστε την εντολή:

./bootstrap.sh

Ωραία, τώρα είναι η στιγμή που θα χτίσει το αρχείο για το one plus one. Για βοήθεια, δώστε την εντολή

python build.py -h

Η σύνταξη της εντολής έχει ως εξής:

usage: build.py [-h] [--device DEVICE] [--kitkat] [--lollipop] [--marshmallow]
[--nougat] [--forcedown] [--uninstaller] [--kernel]
[--nokernel] [--nosu] [--generic ARCH] [--rootfs SIZE]
[--release VERSION]

Εδώ παίζονται όλα τα λεφτά. Επιλέξτε την συσκευή που διαθέτετε (-d) καθώς και την έκδοση Cyanogen Mod που έχετε εγκατεστημένο στο τηλέφωνό σας Εμείς για την συσκευή one plus one με Cyanogen Mod 13, δώσαμε την εντολή:

python build.py -d oneplus1 -m -fs full

Θα περιμένετε αρκετή ώρα (επειδή χρησιμοποιήσαμε το full). Εάν βαριέστε να περιμένετε (ή δεν μπορείτε να το χτίσετε), μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο nethunter-oneplus1-marshmallow-kalifs-full-20161017_165407.zip.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ανοίξτε κανονικά το τηλέφωνό σας και εισάγετε λογαριασμούς-σύνδεση με το ασύρματο κλπ. Στην συνέχεια κλείστε το και ανοίξτε το σε Recovery Mod. Εκεί θα φλασάρετε το παραπάνω αρχείο. Κάνει αρκετή ώρα. Όταν ανοίξετε το κινητό σας, θα κάνει επίσης αρκετή ώρα (5 λεπτά maximum). Οπότε μην ανησυχείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πως μπορείτε να χτίσετε το Nethunter για άλλες συσκευές, δείτε τον σύνδεσμο
https://github.com/offensive-security/kali-nethunter/wiki/Building-Nethunter
Πριν λίγες μέρες, ανακοινώθηκε η διαθεσιμότητα του FreeBSD 11.0, ενός από τους πιο διαδεδομένους "τύπου UNIX" λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διακομιστές, σταθμούς εργασίας (workstation) αλλά και σε ερευνητικά κέντρα. Ας δούμε πως μπορούμε να το εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας.

Linux Raid

This blog post is created as a mental note for future reference

Linux Raid is the de-facto way for decades in the linux-world on how to create and use a software raid. RAID stands for: Redundant Array of Independent Disks. Some people use the I for inexpensive disks, I guess that works too!

In simple terms, you can use a lot of hard disks to behave as one disk with special capabilities!

You can use your own inexpensive/independent hard disks as long as they have the same geometry and you can do almost everything. Also it’s pretty easy to learn and use linux raid. If you dont have the same geometry, then linux raid will use the smallest one from your disks. Modern methods, like LVM and BTRFS can provide an abstract layer with more capabilities to their users, but some times (or because something you have built a loooong time ago) you need to go back to basics.

And every time -EVERY time- I am searching online for all these cool commands that those cool kids are using. Cause what’s more exciting than replacing your -a decade ago- linux raid setup this typical Saturday night?

Identify your Hard Disks


% find /sys/devices/ -type f -name model -exec cat {} \;
ST1000DX001-1CM1
ST1000DX001-1CM1
ST1000DX001-1CM1

% lsblk
NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda   8:0  0 931.5G 0 disk
sdb   8:16  0 931.5G 0 disk
sdc   8:32  0 931.5G 0 disk 

% lsblk -io KNAME,TYPE,SIZE,MODEL

KNAME TYPE  SIZE MODEL
sda  disk 931.5G ST1000DX001-1CM1
sdb  disk 931.5G ST1000DX001-1CM1
sdc  disk 931.5G ST1000DX001-1CM1

Create a RAID-5 with 3 Disks

Having 3 hard disks of 1T size, we are going to use the raid-5 Level . That means that we have 2T of disk usage and the third disk with keep the parity of the first two disks. Raid5 provides us with the benefit of loosing one hard disk without loosing any data from our hard disk scheme.

raid5.png


% mdadm -C -v /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sda /dev/sdb /dev/sdc 

mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: chunk size defaults to 512K
mdadm: sze set to 5238784K
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
md/raid:md0 raid level 5 active with 2 our of 3 devices, algorithm 2
mdadm: array /dev/md0 started.

% cat /proc/mdstat

Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
md0: active raid5 sdc[3] sdb[2] sda[1]
    10477568 blocks super 1.2 level 5, 512k chink, algorith 2 [3/3] [UUU]

unused devices: <none>

running lsblk will show us our new scheme:

# lsblk -io KNAME,TYPE,SIZE,MODEL
KNAME TYPE  SIZE MODEL
sda  disk 931.5G ST1000DX001-1CM1
md0  raid5  1.8T
sdb  disk 931.5G ST1000DX001-1CM1
md0  raid5  1.8T
sdc  disk 931.5G ST1000DX001-1CM1
md0  raid5  1.8T

Save the Linux Raid configuration into a file

Software linux raid means that the raid configuration is actually ON the hard disks. You can take those 3 disks and put them to another linux box and everything will be there!! If you are keeping your operating system to another harddisk, you can also change your linux distro from one to another and your data will be on your linux raid5 and you can access them without any extra software from your new linux distro.

But it is a good idea to keep the basic conf to a specific configuration file, so if you have hardware problems your machine could understand what type of linux raid level you need to have on those broken disks!


% mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm.conf

% cat /etc/mdadm.conf
ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 name=MyServer:0 UUID=ef5da4df:3e53572e:c3fe1191:925b24cf

UUID - Universally Unique IDentifier

Be very careful that the above UUID is the UUID of the linux raid on your disks.
We have not yet created a filesystem over this new disk /dev/md0 and if you need to add this filesystem under your fstab file you can not use the UUID of the linux raid md0 disk.

Below there is an example on my system:

% blkid
/dev/sda: UUID="ef5da4df-3e53-572e-c3fe-1191925b24cf" UUID_SUB="f4e1da17-e4ff-74f0-b1cf-6ec86eca3df1" LABEL="MyServer:0" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdb: UUID="ef5da4df-3e53-572e-c3fe-1191925b24cf" UUID_SUB="ad7315e5-56ce-bd8c-75c5-0a72893a63db" LABEL="MyServer:0" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdc: UUID="ef5da4df-3e53-572e-c3fe-1191925b24cf" UUID_SUB="a90e317e-4384-8f30-0de1-ee77f8912610" LABEL="MyServer:0" TYPE="linux_raid_member" 

/dev/md0: LABEL="data" UUID="48fc963a-2128-4d35-85fb-b79e2546dce7" TYPE="ext4" 

% cat /etc/fstab

UUID=48fc963a-2128-4d35-85fb-b79e2546dce7  /backup auto  defaults  0  0

Replacing a hard disk

Hard disks will fail you. This is a fact that every sysadmin knows from day one. Systems will fail at some point in the future. So be prepared and keep backups !!

Failing a disk

Now it’s time to fail (if not already) the disk we want to replace:

% mdadm --manage /dev/md0 --fail /dev/sdb
mdadm: set /dev/sdb faulty in /dev/md0

Remove a broken disk

Here is a simple way to remove a broken disk from your linux raid configuration. Remember with raid5 level we can manage with 2 hard disks.

% mdadm --manage /dev/md0 --remove /dev/sdb
mdadm: hot removed /dev/sdb from /dev/md0

% cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : active raid5 sda[1] sdc[3]
   1953262592 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/2] [_UU]

unused devices: <none>

dmesg shows:


% dmesg | tail

md: data-check of RAID array md0
md: minimum _guaranteed_ speed: 1000 KB/sec/disk.
md: using maximum available idle IO bandwidth (but not more than 200000 KB/sec) for data-check.
md: using 128k window, over a total of 976631296k.
md: md0: data-check done.
md/raid:md0: Disk failure on sdb, disabling device.
md/raid:md0: Operation continuing on 2 devices.
RAID conf printout:
 --- level:5 rd:3 wd:2
 disk 0, o:0, dev:sda
 disk 1, o:1, dev:sdb
 disk 2, o:1, dev:sdc
RAID conf printout:
 --- level:5 rd:3 wd:2
 disk 0, o:0, dev:sda
 disk 2, o:1, dev:sdc
md: unbind<sdb>
md: export_rdev(sdb)

Adding a new disk - replacing a broken one

Now it’s time to add a new and (if possible) clean hard disk. Just to be sure, I always wipe with dd the first few kilobytes of every disk with zeros.

Using mdadm to add this new disk:


# mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdb
mdadm: added /dev/sdb

% cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : active raid5 sdb[4] sda[1] sdc[3]
   1953262592 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/2] [_UU]
   [>....................] recovery = 0.2% (2753372/976631296) finish=189.9min speed=85436K/sec

unused devices: <none>

For a 1T Hard Disk is about 3h of recovering data. Keep that in mind on scheduling the maintenance window.

after a few minutes:

% cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : active raid5 sdb[4] sda[1] sdc[3]
   1953262592 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/2] [_UU]
   [>....................] recovery = 4.8% (47825800/976631296) finish=158.3min speed=97781K/sec

unused devices: <none>

mdadm shows:

% mdadm --detail /dev/md0 

/dev/md0:
    Version : 1.2
 Creation Time : Wed Feb 26 21:00:17 2014
   Raid Level : raid5
   Array Size : 1953262592 (1862.78 GiB 2000.14 GB)
 Used Dev Size : 976631296 (931.39 GiB 1000.07 GB)
  Raid Devices : 3
 Total Devices : 3
  Persistence : Superblock is persistent

  Update Time : Mon Oct 17 21:52:05 2016
     State : clean, degraded, recovering
 Active Devices : 2
Working Devices : 3
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 1

     Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

 Rebuild Status : 58% complete

      Name : MyServer:0 (local to host MyServer)
      UUID : ef5da4df:3e53572e:c3fe1191:925b24cf
     Events : 554

  Number  Major  Minor  RaidDevice State
    1    8    16    1   active sync  /dev/sda
    4    8    32    0   spare rebuilding  /dev/sdb
    3    8    48    2   active sync  /dev/sdc

You can use watch command that refreshes every two seconds your terminal with the output :


# watch cat /proc/mdstat

Every 2.0s: cat /proc/mdstat                                                Mon Oct 17 21:53:34 2016

Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : active raid5 sdb[4] sda[1] sdc[3]
   1953262592 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/2] [_UU]
   [===========>.........] recovery = 59.4% (580918844/976631296) finish=69.2min speed=95229K/sec

unused devices: <none>

Growing a Linux Raid

Even so … 2T is not a lot of disk usage these days! If you need to grow-extend your linux raid, then you need hard disks with the same geometry (or larger).

Steps on growing your linux raid are also simply:

# Umount the linux raid device:
% umount /dev/md0

# Add the new disk
% mdadm --add /dev/md0 /dev/sdd

# Check mdstat
% cat /proc/mdstat

# Grow linux raid by one device
% mdadm --grow /dev/md0 --raid-devices=4

# watch mdstat for reshaping to complete - also 3h+ something
% watch cat /proc/mdstat

# Filesystem check your linux raid device
% fsck -y /dev/md0

# Resize - Important
% resize2fs /dev/md0

But sometimes life happens …

Need 1 spare to avoid degraded array, and only have 0.

mdadm: Need 1 spare to avoid degraded array, and only have 0.

or

mdadm: Failed to initiate reshape!

Sometimes you get an error that informs you that you can not grow your linux raid device! It’s not time to panic or flee the scene. You’ve got this. You have already kept a recent backup before you started and you also reading this blog post!

You need a (an extra) backup-file !


% mdadm --grow --raid-devices=4 --backup-file=/tmp/backup.file /dev/md0
mdadm: Need to backup 3072K of critical section..

% cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid5 sda[4] sdb[0] sdd[3] sdc[1]
   1953262592 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
   [>....................] reshape = 0.0

% (66460/976631296) finish=1224.4min speed=13292K/sec

unused devices: <none>

1224.4min seems a lot !!!

dmesg shows:


% dmesg
[  36.477638] md: Autodetecting RAID arrays.
[  36.477649] md: Scanned 0 and added 0 devices.
[  36.477654] md: autorun ...
[  36.477658] md: ... autorun DONE.

[ 602.987144] md: bind<sda>
[ 603.219025] RAID conf printout:
[ 603.219036] --- level:5 rd:3 wd:3
[ 603.219044] disk 0, o:1, dev:sdb
[ 603.219050] disk 1, o:1, dev:sdc
[ 603.219055] disk 2, o:1, dev:sdd
[ 608.650884] RAID conf printout:
[ 608.650896] --- level:5 rd:3 wd:3
[ 608.650903] disk 0, o:1, dev:sdb
[ 608.650910] disk 1, o:1, dev:sdc
[ 608.650915] disk 2, o:1, dev:sdd
[ 684.308820] RAID conf printout:
[ 684.308832] --- level:5 rd:4 wd:4
[ 684.308840] disk 0, o:1, dev:sdb
[ 684.308846] disk 1, o:1, dev:sdc
[ 684.308851] disk 2, o:1, dev:sdd
[ 684.308855] disk 3, o:1, dev:sda
[ 684.309079] md: reshape of RAID array md0
[ 684.309089] md: minimum _guaranteed_ speed: 1000 KB/sec/disk.
[ 684.309094] md: using maximum available idle IO bandwidth (but not more than 200000 KB/sec) for reshape.
[ 684.309105] md: using 128k window, over a total of 976631296k.

mdstat

% cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid5 sda[4] sdb[0] sdd[3] sdc[1]
   1953262592 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
   [>....................] reshape = 0.0

% (349696/976631296) finish=697.9min speed=23313K/sec

unused devices: <none>

ok it’s now 670minutes

Time to use watch:

(after a while)

% watch cat /proc/mdstat

Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid5 sda[4] sdb[0] sdd[3] sdc[1]
   1953262592 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
   [===========>......] reshape = 66.1% (646514752/976631296) finish=157.4min speed=60171K/sec

unused devices: <none>

mdadm shows:


% mdadm --detail /dev/md0

/dev/md0:
    Version : 1.2
 Creation Time : Thu Feb 6 13:06:34 2014
   Raid Level : raid5
   Array Size : 1953262592 (1862.78 GiB 2000.14 GB)
 Used Dev Size : 976631296 (931.39 GiB 1000.07 GB)
  Raid Devices : 4
 Total Devices : 4
  Persistence : Superblock is persistent

  Update Time : Sat Oct 22 14:59:33 2016
     State : clean, reshaping
 Active Devices : 4
Working Devices : 4
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 0

     Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

 Reshape Status : 66% complete
 Delta Devices : 1, (3->4)

      Name : MyServer:0
      UUID : d635095e:50457059:7e6ccdaf:7da91c9b
     Events : 1536

  Number  Major  Minor  RaidDevice State
    0    8    16    0   active sync  /dev/sdb
    1    8    32    1   active sync  /dev/sdc
    3    8    48    2   active sync  /dev/sdd
    4    8    0    3   active sync  /dev/sda

be patient and keep an aye on mdstat under proc.

So basically those are the steps, hopefuly you will find them useful.

Tag(s): md0, mdadm, linux, raid

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, και η Ex Machina σε συνεργασία με το δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas, και τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων– INNOVATHENS, καλούν την Τρίτη 25/10/2016 στις 18:00 στο Workshop  “Ιnternet of Things, Ανοιχτές τεχνολογίες και Startups”  στο INNOVATHENS (Πειραιάς 100, κτίριο: Αεριοφυλάκιο 2, χάρτης).

shutterstock_237988675

Στόχος του εργαστηρίου είναι να να παρουσιαστούν οι τρόποι που το Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things)  οι ανοιχτές τεχνολογίες και τα ανοιχτά δεδομένα μπορούν να προωθήσουν καινοτόμες λύσεις για τις νεοφυείς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας παραδείγματα από τις δράσεις και τις λύσεις της Ex Machina.

Στο εργαστήριο θα υλοποιηθεί συμμετοχικό σενάριο χρήσης για την κατανόηση της παραγωγής αξίας χρήσης μέσω των ανοιχτών δεδομένων σε εφαρμογές IoT.

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι ελεύθερη και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ

logo_ektεενcosme_logoec_logoinnovathens-02

 

In a Debian server I'm using LVM to create a single logical volume from multiple different volumes. One of the volumes is a loop-back device which refers to a file in another filesystem.

The loop-back device needs to be activated before the LVM service starts or the later will fail due to missing volumes. To do so a special systemd unit needs to be created which will not have the default dependencies of units and will get executed before lvm2-activation-early service.

Systemd will set a number of dependencies for all units by default to bring the system into a usable state before starting most of the units. This behavior is controlled by DefaultDependencies flag. Leaving DefaultDependencies to its default True value creates a dependency loop which systemd will forcefully break to finish booting the system. Obviously this non-deterministic flow can result in different than desired execution order which in turn will fail the LVM volume activation.

Setting DefaultDependencies to False will disable all but essential dependencies and will allow our unit to execute in time. Systemd manual confirms that we can set the option to false:

Generally, only services involved with early boot or late shutdown should set this option to false.

The second is to execute before lvm2-activation-early. This is simply achieved by setting Before=lvm2-activation-early.

The third and last step is to set the command to execute. In my case it's /sbin/losetup /dev/loop0 /volume.img as I want to create /dev/loop0 from the file /volume.img. Set the process type to oneshot so systemd waits for the process to exit before it starts follow-up units. Again from the systemd manual

Behavior of oneshot is similar to simple; however, it is expected that the process has to exit before systemd starts follow-up units.

Place the unit file in /etc/systemd/system and in the next reboot the loop-back device should be available to LVM.

Here's the final unit file:

[Unit]
Description=Activate loop device
DefaultDependencies=no
After=systemd-udev-settle.service
Before=lvm2-activation-early.service
Wants=systemd-udev-settle.service

[Service]
ExecStart=/sbin/losetup /dev/loop0 /volume.img
Type=oneshot

[Install]
WantedBy=local-fs.target

See also: - Anthony's excellent LVM Loopback How-To

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά από 15 έως 23 Οκτωβρίου 2016. Εκατομμύρια παιδιά, νέοι, ενήλικες, γονείς, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες και φορείς χάραξης πολιτικής ενώνουν τις προσπάθειές τους, και συμμετέχουν σε μαζικές εκδηλώσεις και θα παρακολουθήσουν μαθήματα σε όλη την Ευρώπη με σκοπό την εκμάθηση προγραμματισμού Η/Υ.

graphics

Η βασική ιδέα πίσω από την Εβδομάδα Προγραμματισμού είναι να δείξει πώς ο προγραμματισμός μπορεί να βοηθήσει να ζωντανέψετε τις ιδέες σας, να κάνει τον προγραμματισμό πιο προσιτό και να απομυθοποιηθούν οι δεξιότητες που χρειάζονται για να μάθει κάποιος να προγραμματίζει.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού είναι μία πρωτοβουλία απλών πολιτών που τη διαχειρίζονται εθελοντές, οι οποίοι προωθούν την εκμάθηση του προγραμματισμού στις χώρες τους, ως Πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε το 2013 από την ομάδα των Νεαρών Συμβούλων για την Ψηφιακή Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού 2014, περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε 4.200 εκδηλώσεις εκμάθησης κώδικα σε 36 χώρες στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Το 2015 οι συμμετοχές εκτοξεύθηκαν στις 570.000, ενώ πραγματοποιήθηκαν 7600 εκδηλώσεις.

Φέτος οι συμμετοχές και οι εκδηλώσεις αναμένεται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Για περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα δείτε το http://codeweek.eu

Για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα, δείτε εδώ

new-carousel-codeweek500000people-500x254px_11772_1

Γιατί να μάθω προγραμματισμό;

Ζούμε σε ένα κόσμο που επηρεάζεται άμεσα από τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία. Ο τρόπος που ζούμε, δουλεύουμε, επικοινωνούμε, ψωνίζουμε και σκεπτόμαστε έχει πλέον αλλάξει δραματικά. Για να τα φέρουμε πέρα με όλες αυτές τις αλλαγές, αλλά και για να κατανοήσουμε τον κόσμο γύρω μας, πρέπει όχι μόνο να κατανοήσουμε το πώς δουλεύει η τεχνολογία, αλλά και να αναπτύξουμε δεξιότητες και ικανότητες που θα μας βοηθήσουν να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα εποχή.

Η εκμάθηση προγραμματισμού Η/Υ θα μας βοηθήσει να αντιληφθούμε το πως λειτουργούν τα προϊόντα τεχνολογίας, να διερευνήσουμε νέες ιδέες και να δημιουργήσουμε τα δικά μας προγράμματα που θα χρησιμοποιήσουμε είτε για τη δουλειά μας είτε για τη διασκέδαση μας. Με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιήσουμε την δημιουργικότητά μας και θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε μέσα από ομάδες ανθρώπων που είτε κάθονται δίπλα μας, είτε είναι «δίπλα μας διαδικτυακά» σε όλο τον κόσμο!

Οι βασικές δεξιότητες προγραμματισμού Η/Υ θα είναι απαραίτητες σε πολλές θέσεις εργασίας στο κοντινό μέλλον. Το 90% των επαγγελμάτων σήμερα απαιτούν κάποιες βασικές γνώσεις πληροφορικής. Πέραν τούτου, οι πτυχιούχοι Πληροφορικής αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του σύγχρονου εργατικού δυναμικού σε όλους τους τομείς της Ευρωπαϊκής οικονομίας και η ζήτησή τους αυξάνει με ρυθμούς 3% ετησίως. Σε , αντίθεση, ο αριθμός των αποφοίτων σχολών Πληροφορικής, δεν αυξάνει με ανάλογους ρυθμούς, με . αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές κενές θέσεις εργασίας στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, παρότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν υψηλά ποσοστά ανεργίας. Αν το πρόβλημα αυτό δεν αντιμετωπιστεί τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, μέχρι το 2020 θα υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 825.000 κενές θέσεις εργασίας σε επαγγέλματα σχετικά με την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες.

Το παρασκήνιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού προσέλκυσε τη στήριξη διαφόρων κινημάτων, τόσο εκπαιδευτικών όσο και εκμάθησης κώδικα, όπως τα CoderDojo και RailsGirls αλλά και μεγάλων τεχνολογικών εταιριών στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, τα οποία βοηθούν εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως να μάθουν να προγραμματίζουν (π.χ. προσφέροντας τους είτε ευκαιρίες ως δοκιμαστές λογισμικού, είτε αναπτύσσοντας διδακτικές μονάδες, είτε βοηθώντας στην εκπαίδευση δασκάλων).

Κάτω από την σκέπη του Μεγάλου Συνασπισμού για την Ψηφιακή Απασχόληση εταιρίες όπως η Microsoft, η Google, η Telefonica, η Liberty Global και το Facebook μαζί με σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δρομολογήσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Εκμάθηση Κώδικα και πολλοί άλλοι εταίροι του Μεγάλου Συνασπισμού, οργανώνουν εκδηλώσεις εκμάθησης κώδικα κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού.

«Το ελεύθερο λογισμικό είναι ένας από τους τρεις πυλώνες της ψηφιακής στρατηγικής μας», επιβεβαίωσε η  Pellefigue, η αντιπρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου των Κεντρικών Πυρηναίων (Νότιο-Δυτικά της Γαλλίας) στο συνέδριο 4η Rencontres Regionales du Logiciel Libre που έγινε στην Τουλούζη .

«Το Ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα θα βοηθήσει την περιφερειακή βιομηχανία και την απασχόληση, διότι μπορεί να κινητοποιήσει τους ανθρώπους», είπε η Nadia Pellefigue. «Οι Δημόσιες συμβάσεις έχουν ήδη προχωρήσει, αλλά υπάρχει ακόμα περιθώριο για βελτίωση», πρόσθεσε. Η εξοικονόμηση κόστους, οι  τοπικές θέσεις εργασίας και η απεξάρτηση από τις ξένες επιχειρήσεις είναι τα τρία πλεονεκτήματα του ελεύθερου λογισμικού που αναφέρθηκαν.

g3418

Η κα Pellefigue ήταν ένας από τους αξιωματούχους του Rencontres Regionales du Logiciel Libre (RRLL), η οποία έλαβε χώρα στην Τουλούζη τον Οκτώβριο.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το συγκρότημα SoLibre, το οποίο συγκεντρώνει τις τοπικές εταιρείες ελεύθερου λογισμικού και το CNLL (Εθνικό Συμβούλιο του Ελεύθερου Λογισμικού). Η εκδήλωση έχει ως στόχο να προωθήσει τις τοπικές κοινότητες ελεύθερου λογισμικού και να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων.

«Το ελεύθερο λογισμικό αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της ψηφιακής στρατηγικής μας», δήλωσε ο Bertrand Serp, αντιπρόεδρος  της Τουλούζης. Είναι υπεύθυνος για την ψηφιακή στρατηγική και πρόεδρος του συλλόγου Open Data Γαλλία. «Από το 2014, το 90% της Τουλούζης βασίζεται σε ελεύθερο λογισμικό και βοήθησε  να εξοικονομηθούν 1,8 εκατομμύρια ευρώ σε τρία χρόνια», είπε. Η πόλη της Τουλούζης χρησιμοποιεί παντού το LibreOffice, την ανοικτή σουίτα παραγωγικότητας.

Η συγκέντρωση πόρων για την οικοδόμηση μιας δημόσιας υπηρεσίας

Η εκδήλωση υπογράμμισε διάφορα έργα της δημόσιας διοίκησης. Τα παραδείγματα περιλάμβαναν το τοπικό συμβούλιο της Gironde (περιοχή του Μπορντό), η οποία έδειξε πως μπορεί να αναπτυχθεί μια online υπηρεσία για ψηφιακά αρχεία που κάθε τοπική διοίκηση δύναται να χρησιμοποιεί. Βασιζόμενοι σε μια ανοικτή συνεργασία, η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί τις λύσεις ανοικτού κώδικα για να βοηθήσει τη συγκέντρωση πόρων (οικονομικών, HR) από τρεις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις. Η πόλη του Μπορντό και της Μητρόπολης του Μπορντό είναι μέρος του έργου, αλλά και άλλες διοικήσεις θα μπορούσαν να αφοσιωθούν σε αυτό.

Ο οικισμός της Καρκασόν (ο νομός του γαλλικού διαμερίσματος Aude) ανέπτυξε μια διακοινοτική πύλη με βάση το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ανοικτού κώδικα, Ametys.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Έτοιμη να δοθεί στην κυκλοφορία είναι η έκδοση του Bitcoin core 0.13.1 όπως ανακοίνωσε ο developer Pieter Wuille στην λίστα επικοινωνίας που διατηρούν οι προγραμματιστές του Bitcoin στο linuxfoundation.org .

Η έκδοση αυτή θα εκκινήσει και την ενεργοποίηση μέσω soft fork του πολυαναμενόμενου segwit patch που θα φέρει την έμμεση αύξηση της χωρητικότητας των Bitcoin block ώστε να μπορούν να δέχονται περισσότερες συναλλαγές.

Η ημερομηνία που οι Bitcoin miner θα μπορούν να ενεργοποιήσουν το soft fork είναι η 15 Νοεμβρίου ενώ απαιτείτε το 95% της επεξεργαστικής ισχύς του δικτύου ώστε να υπάρξει καθολική συναίνεση για το soft fork.

Hello all,

We're getting ready for Bitcoin Core's 0.13.1 release - the first one
to include segregated witness (BIP 141, 143, 144, 145) for Bitcoin
mainnet, after being extensively tested on testnet and in other
software. Following the BIP9 recommendation [1] to set the versionbits
start time a month in the future and discussion in the last IRC
meeting [2], I propose we set BIP 141's start time to November 15,
2016, 0:00 UTC (unix time 1479168000).

Note that this is just a lower bound on the time when the versionbits
signalling can begin. Activation on the network requires:
(1) This date to pass
(2) A full retarget window of 2016 blocks with 95% signalling the
version bit (bit 1 for BIP141)
(3) A fallow period consisting of another 2016 blocks.

 [1] https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0009.mediawiki
 [2] http://www.erisian.com.au/meetbot/bitcoin-core-dev/2016/bitcoin-core-dev.2016-10-13-19.04.log.html

Cheers,

-- 
Pieter

The post Έτοιμη να δοθεί στην κυκλοφορία η έκδοση του Bitcoin core 0.13.1 που ενεργοποιεί το segwit appeared first on .

Στα τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τον χώρο του ΕΛΛΑΚ, ακούω συχνά την φράση "Το Linux είναι για προγραμματιστές. Εγώ δεν ξέρω προγραμματισμό. Πως να συνεισφέρω;".

banner-bw

 

Οι νικητές του Thesshack – Wiki Hackathon 2016 που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 15/10 είναι οι εξής (αλφαβητικά ανά κατηγορία):

Πλήρη υποτροφία για συμμετοχή στο Wikimedia Hackathon 2017 στη Βιέννη κερδίζουν οι:

 • Οδυσσέας Κρυσταλλάκος
 • Φώτης Τσαλαμπούνης

Δωρεάν συμμετοχή στα Voxxed Days στη Θεσσαλονίκη κερδίζουν οι:

 • Παναγιώτης Καρατάκης
 • Γιάννης Πιέρρος

Ευχαριστούμε όσες και όσους συμμετείχαν. Στις επόμενες ημέρες θα υπάρξει αναλυτικό δελτίο τύπου για την εκδήλωση.