πλανήτης ελληνικής κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ

Το Bitcoin startup με έδρα το Ισραήλ Simplex ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε 7 εκατομμύρια δολάρια κυρίως από την Bitmain την εταιρεία που διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα mining pool του Bitcoin, την Cumberland Mining καθώς και από την πλατφόρμα δημόσιας χρηματοδότησης FundersClub. Στην χρηματοδότηση έλαβαν μέρος και μεμονωμένοι επενδυτές που όμως η εταιρεία δεν θέλησε να αποκαλύψει τα ονόματα τους.

Τα κεφάλαια αυτά ήρθαν να προστεθούν στα ήδη 1.4 εκατομμύρια δολάρια που είχε συγκεντρώσει πριν ένα μήνα ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 8.4 εκατομμύρια δολάρια.

Η Simplex προσφέρει μια πλατφόρμα για cloud wallet, για αγορά και πώληση Bitcoin ενώ διαθέτει και χρεωστικές κάρτες όπου μπορεί κάποιος να τις φορτώσει με Bitcoin.

The post To Bitcoin startup Simplex συγκεντρώνει 7 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές appeared first on .

Υπάρχει μια γενική συναίνεση τόσο στην κυβέρνηση όσο και τις επιχειρήσεις ότι η «Ανοιχτότητα» είναι ένα κεντρικό θέμα με θετική απήχηση. Λίγοι θα επιδιώξουν εθελοντικά να χαρακτηριστούν ως«κλειστοί» και αναπόφευκτα ή ετικέτα «ανοιχτό» μπορεί να επισημανθεί σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από πολλές εταιρείες που αναζητούν μια μικρή «μαγική σκόνη» για τη στήριξη τους στον τομέα του μάρκετινγκ, χωρίς όμως να μπορούν να δικαιολογήσουν και να αποδείξουν την διαφοροποίηση τους.

 

Επομένως, πώς θα προσδιορίσουμε τι είναι «ανοιχτό»; Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η ανοιχτότητα για να υποστηρίξει την δυναμική για αποδοτικότερες κυβερνήσεις και επιχειρήσεις; Είναι τώρα η ώρα να αναζητήσουμε συναίνεση σχετικά με τη χρήση του όρου «ανοιχτό» και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω ενός συνόλου Αρχών που θα εφαρμόζονται στο πλαίσιο των βασικών τομέων ΤΠΕ, όπως σε Πρότυπα, Σύννεφο, ηλεκτρονική κυβέρνηση, δεδομένα και Διαγωνισμούς;

OFE_logo_high_res

Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε το OpenForum Europe. To OpenForum Europe είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε από επιχειρήσεις το 2002 με στόχο την επιτάχυνση και τη διεύρυνση της χρήσης του  Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (OSS) μεταξύ των επιχειρήσεων, των καταναλωτών και των κυβερνήσεων. Ο ρόλος του OpenForum επικεντρώνεται στην διευκόλυνση μιας ανοιχτής και ανταγωνιστικής επιλογής για τους χρήστες και αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος του χρόνου του να εξηγεί τα πλεονεκτήματα της διαφάνειας στην πληροφορική στους πολιτικούς και νομοθέτες σε όλη την Ευρώπη,

 

 Οι Αρχές της Ανοιχτότητας σύμφωνα το OFE

Η ανοιχτότητα για το OFE δεν είναι μια πολιτική δήλωση, μέθοδος ανάπτυξης, ή επιχειρηματικό μοντέλο. Η ανοιχτότητα είναι ένα μέσο για κάποιους στόχους.

Οι αρχές της ανοιχτότητας σύμφωνα με το OFE συμπεριλαμβάνουν:
1)man13 Να παρέχει επιλογές στους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων (για παράδειγμα, όσον αφορά το κόστος ή την προσβασιμότητα) που εξαλείφουν ψηφιακό αποκλεισμό. Αυτή είναι η αρχή της επικέντρωσης στον χρήστη

position52) Να παρέχει ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών, αναγκάζοντάς τους να ανταγωνίζονται στην λειτουργικότητα, την ποιότητα και την εξασφάλιση της συνεχούς καινοτομίας. Αυτή είναι η αρχή του ανταγωνισμού.

pose3) Να ενεργοποιεί την δημιουργία σύνθετων συνδυασμών προϊόντων ή / και υπηρεσιών από διάφορους παρόχους, όπου μέρος του συνδυασμού μπορεί να αναβαθμιστεί ή και να αντικατασταθεί όταν καλύτερα προϊόντα ή υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στο μέλλον. Αυτή είναι η αρχή της ευελιξίας.

curvearrow74) Να ενεργοποιεί την δημιουργία προϊόντων, υπηρεσιών και των συνδυασμών τους που να είναι βιώσιμες όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες, το κόστος και τον αντίκτυπο στο περιβάλλον. Αυτή είναι η αρχή της αειφορίας.

network115) Για την επίτευξη αυτών των στόχων, απαιτείται κάποιος συντονισμός μεταξύ των παρόχων και των καταναλωτών για την εξασφάλιση της επικέντρωσης στο χρήστη ή μεταξύ παρόχων υπηρεσιών για τη διασφάλιση της ευελιξίας. Για το λόγο αυτό, η ανοιχτότητα συχνά συνεπάγεται κάποια μορφή κοινότητας στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι, όπου δεν υπάρχει μια ενιαία οντότητα που να κυριαρχεί στην συζήτηση και όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσω μιας διαφανούς διαδικασίας. Αυτό ορίζει μια ακόμα πρόσθετη αρχή: την (ανοιχτή) Κοινότητα.

Περισσότερα για το OpenForum Europe

Το OFE είναι εγγεγραμμένο interest group στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις τόσο άμεσα όσο και μέσω των εθνικών του εταίρων.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει ξεκινήσει ένα επίσημο OFE UK charter που ονομάζεται COIS (Community for Open Interoperability Standards), (Κοινότητα για τα Ανοιχτά Πρότυπα Διαλειτουργικότητας), που συνεργάζεται στενά για τα Ανοιχτά Πρότυπα με το Cabinet Office του Ηνωμένου Βασιλείου, και έχει σαν στόχο να προωθήσει την ευρύτερη και ευκολότερη επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών μεταξύ της κοινότητας των εθελοντών των υποστηρικτών του ανοικτού κώδικα και του δημόσιου τομέα .


Το OFE  ίδρυσε  επίσης ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα, που ονομάζεται OpenForum Academy,, η οποία έχει δημιουργήσει ένα σύνδεσμο με την ακαδημαϊκή κοινότητα προκειμένου να εισάγει νέες ιδέες και απόψεις σχετικά με την κατανόηση των βασικών θεμάτων που επηρεάζουν την ανοιχτότητα στην αγορά πληροφορικής.

 

Το OFE υποστηρίζεται από μεγάλους προμηθευτές πληροφορικής, καθώς και έναν αριθμό συνεργατών. Ανάμεσα στα μέλη του  ΟFΕ, υπάρχουν μεγάλοι προμηθευτές πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων των Google, IBM, Oracle, Red Hat και Deloitte. Το OFE επίσης έχει εθνικούς εταίρους σε όλη την Ευρώπη, που εκπροσωπούν πολλές δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχει επίσης μια στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού  (FSFE) και έχει συνεργαστεί με το Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) – δύο από τα κορυφαίες ομάδες ΕΛ/ΛΑΚ στην Ευρώπη. Το ΟFΕ έχει επίσης συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τo Interoperable Systems (ECIS). 

 

 Πηγή άρθρου: http://www.openforumeurope.org/

Τo Linux Mint είναι μια από τις πιο δημοφιλείς διανομές linux με εκατομμύρια χρήστες σε όλες της γωνιές του πλανήτη.

Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος αλλαγής των Windows 7 στo Linux Mint 17.3.

Downloastick-burnerd Mint

Αρχικά καλό θα είναι να δοκιμάσετε το Linux Mint πριν κάνετε την αλλαγή.

Ευτυχώς αντίθετα με άλλα λειτουργικά συστήματα οι διανομές του Linux διευκολύνουν τη δοκιμή πριν την εγκατάσταση.

Πρώτα κατεβάστε ένα αντίγραφο του Linux Mint, το οποίο υπάρχει σε διάφορες εκδόσεις και διάφορα desktop, όπως KDE, MATE, Xfce  και με προεπιλογή το Cinnamon 2.8. Αν έχετε υπολογιστή του 2012 ή νεότερο προτείνετε να κατεβάσετε αυτή την έκδοση: 64-bit version of Mint with Cinnamon and multi-media support.

Ready your tools

Στα 1.5GB, το «κατέβασμα» θα πάρει λίγη ώρα. Μπορείτε να κατεβάσετε τα ακόλουθα  freeware προγράμματα: ImgBurn για οπτικούς δίσκους και Yumi for Windows για USB sticks.

Άλλες καλές επιλογές είναι οι LinuxLive USB Creator και UNetbootin. Όλα αυτά τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν.

Ο καλύτερος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε ένα USB flash drive, εκτός και αν έχετε υπολογιστή με ξεπερασμένο λογισμικό. Μπορείτε να «τρέξετε» το Linux και από DVD, αλλά είναι πολύ αργός τρόπος.

Δοκιμάζοντας το Mint

Μόλις εγκαταστήσετε το πρόγραμμα και έχετε το Linux Mint ISO file, βάλτε την εικόνα ISO στο DVD ή στο USB stick. Με το USB stick μπορείτε να παραμετροποιήσετε το set up και να παρέχει αποθηκευτικό χώρο όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε προγράμματα και έγγραφα. Έτσι μπορείτε να έχετε μαζί σας το λειτουργικό σύστημα και να το μεταφέρετε σε ξενοδοχεία και βιβλιοθήκες.

Στη συνέχεια βάζετε το δίσκο ή το USB Stick στον υπολογιστή σας και κάνετε επανεκκίνηση. Κατά την επανεκκίνηση σταματάτε την διαδικασία και μπαίνετε στο BIOS ή στο UEFI. Ψάξτε για μήνυμα που λέει ποιο κλειδί (ή κλειδιά) χρειάζεστε για να μπείτε ¨. Πιθανόν να χρειάζετε να πατήσετε ‘Esc’ ή ‘Delete’. Αν δεν το πετύχετε με την πρώτη κάνετε ξανά επανεκκίνηση.

Μόλις «μπείτε» στο BIOS ή στο UEFI ψάξτε για επιλογή menu ‘Boot’, ‘Boot Options’, ή ‘Boot Order’. Αν δεν δείτε κάτι τέτοιο, ψάξτε για ‘Advanced Options’, ‘Advanced BIOS Features’, ή ‘Other Options’. Μόλις το βρείτε, θέστε την επιλογή εκκίνηση από CD/DVD drive ή από το USB drive (αντί για εκκίνηση από τον σκληρό δίσκο).

Αφού έχει γίνει αυτή η αλλαγή εισάγετε το DVD ή το USB stick και κάντε επανεκκίνηση. Επιλέξτε ‘Start Linux Mint’ από το πρώτο μενού. Πλέον «τρέχετε» τα Linux Mint.

Με αυτόν τον τρόπο δεν έχετε εγκαταστήσει τίποτα στον υπολογιστή σας. Έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε το Mint και να δείτε αν σας αρέσει.

Εγκαθιστώντας τα Linux

Αρχικά κάντε ένα πλήρες backup των Windows. Με την εγκατάσταση του  Linux δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα στα Windows αλλά γιατί να το διακινδυνέψετε;

Αν για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το Mint στο Secure Boot του υπολογιστή σας, μπορείτε να το κλείσετε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνετε αυτό μέσω του πίνακα ελέγχου UEFI κατά την εκκίνηση.

Ξεκινώντας την εγκατάσταση

Θα χρειαστείτε μια σύνδεση στο διαδίκτυο και περίπου 8 ελεύθερο χώρο στο δίσκο. Κάνετε επανεκκίνηση στο Linux και διπλό κλικ στην επιλογή ‘install Mint’ στα αριστερά της οθόνης.

Θα χρειαστεί να κάνετε αρκετές επιλογές μενού. Οι περισσότερες είναι εύκολες (π.χ. γλώσσα). Η μόνη κρίσιμη επιλογή αφορά το partition (διχοτόμηση) του σκληρού δίσκου.

Η επιλογή του partition μπορεί να γίνει περίπλοκη, αλλά ευτυχώς υπάρχει απλός τρόπος που μας επιτρέπει να επιλέξουμε την εκκίνηση σε Windows ή σε Mint. Απλά επιλέξτε την πρώτη επιλογή στο Installation Type menu: ‘Install Linux Mint alongside them’.

Έτσι θα εγκατασταθεί το Linux Mint δίπλα στα Windows που χρησιμοποιείτε και θα τα αφήσει ανέπαφα. Θα πρέπει να διαλέξετε ποιο λειτουργικό θέλετε να ξεκινά στην εκκίνηση του υπολογιστή ως προεπιλογή(θα πάρει λίγα δευτερόλεπτα η αλλαγή).

Επίσης θα πρέπει να δώσετε ένα όνομα στο λειτουργικό και να σκεφτείτε έναν κωδικό. Μπορείτε να επιλέξετε να κρυπτογραφήσετε το directory.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλέγετε εκκίνηση(boot) από το Linux Mint. Το πρώτο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση. Αντίθετα με τα Windows, η αναβάθμιση αφορά και στα προγράμματα πέρα από το λειτουργικό σύστημα.

Για να το καταφέρετε κάνετε κλικ στην εικόνα με την ασπίδα στην μπάρα του μενού (κάτω δεξιά). Στη συνέχεια βάζετε τον κωδικό σας και σας ρωτά αν θέλετε να κάνετε ενημέρωση. Επιλέγετε ‘ναι’ και είστε πια έτοιμοι να δοκιμάσετε το Mint.

Αυτό είναι όλο! Enjoy!

15 εκπληκτικά γεγονότα από τότε που ο κόσμος γνώρισε για πρώτη φορά τη Wikipedia στις 15 Ιανουαρίου 2001
15wikipedia

Πριν από το 2001, το κόστος μιας εγκυκλοπαίδειας σε χρήματα, δέντρα, νερό και μελάνι ήταν τεράστιο και, ας το παραδεχτούμε, τεράστια ήταν και η δυσκολία να τη μεταφέρει κανείς.

Σήμερα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε εκατομμύρια τεκμηριωμένα λήμματα, φωτογραφίες, διαγράμματα, πηγές και ορισμούς λέξεων από οποιοδήποτε σημείο διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και οι εθελοντές που εδώ και 15 χρόνια συμβάλλουν στη δημιουργία αυτού του εκπληκτικού έργου το προσφέρουν εντελώς δωρεάν. Θέλουν μόνο να μοιραστούν το σύνολο της γνώσης με κάθε άνθρωπο. Για πολλούς από εμάς, αυτή η δυνατότητα είναι πλέον στο τσεπάκι μας.

 1. Για να συγκεντρωθεί όλη αυτή η γνώση συνεργάστηκαν εκατομμύρια άνθρωποι από κάθε γωνιά του πλανήτη. Σχεδιαστής του wiki, της πρώτης πλατφόρμας που παρείχε τη δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας ενός εγγράφου από πολλούς χρήστες, είναι ο Γουόρντ Κάνινγκχαμ. Ονόμασε το λογισμικό wiki, μια χαβανέζικη λέξη που σημαίνει «γρήγορα»(υπάρχει ακόμη και λεωφορείο wiki-wiki στη Χονολουλού.)
 2. Σίγουρα γνωρίζετε την εγκυκλοπαίδεια. Γνωρίζετε όμως ότι υπάρχει και ελεύθερο λεξικό, ελεύθερα βιβλία, αποφθέγματα, εργαλεία μάθησης, ταξιδιωτικός οδηγός και άλλα πολλά;
 3. Στο παρασκήνιο της Wikipedia, τα bots κάνουν ορισμένες από τις επαναληπτικές εργασίες, ώστε να μη χρειάζεται να τις κάνουν οι εθελοντές. Στην αγγλική έκδοση και μόνο υπάρχουν σχεδόν 2.000 εγκεκριμένα bots, που έχουν ακόμη και ονόματα: το PhotoCatBot, για παράδειγμα, βοηθά στον εντοπισμό λημμάτων που χρειάζονται εικόνες.
 4. 17 Μαρτίου 2006: Η πρώτη έκθεση της Wikipedia άνοιξε τις πύλες της στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Γκέτινγκεν, στη Γερμανία.
 5. Το 2007 η Wikipedia έγινε ένας από τους 10 κορυφαίους ιστότοπους του κόσμου, ο μόνος μη κερδοσκοπικός ιστότοπος στην κορυφή της κατάταξης.
 6. Οι άνθρωποι που συνεργάζονται για τη δημιουργία της Wikipedia αποκαλούνται «Βικιπαιδιστές». Η συνεργασία ανθρώπων από όλο τον κόσμο για τη δημιουργία της μεγαλύτερης βάσης πληροφοριών μπορεί να αποδειχτεί μεγάλη πρόκληση. Οι Βικιπαιδιστές δημιουργούν κανόνες, οδηγίες, και δοκίμια, για να βοηθήσουν τους άλλους να κατανοήσουν τι σημαίνει να είσαι Βικιπαιδιστής. Για παράδειγμα, η σελίδα «Μη δαγκώνετε τους νέους χρήστες» δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο καλωσόρισμα και την υπομονετική αντιμετώπιση των νέων χρηστών.
 7. Two Gambel's Quail (Callipepla gambelii) - Paradise Valley, Arizona, ca 2004.pngΗ πρώτη φωτογραφία του κόσμου υπάρχει στα Wikimedia Commons και είναι απελπιστικά θολή. Η πρώτη φωτογραφία που επιφορτώθηκε ποτέ στα Commons απεικονίζει ένα ζευγάρι ορτυκιών. Μιας που μιλάμε για πτηνά και για φωτογραφίες, σας πληροφορούμε ότι υπήρχε και η φωτογράφηση με περιστέρι:«Ένα ταχυδρομικό περιστέρι, στο στήθος του οποίου προσαρμοζόταν ένας χαλινός από αλουμίνιο, που μπορούσε να συγκρατήσει μια ελαφριά, μικροσκοπική φωτογραφική μηχανή με χρονοδιακόπτη». (Υπήρχε και γραμματόσημο για την αλληλογραφία μέσω ταχυδρομικών περιστεριών, είναι τριγωνικό και συμπαθέστατο.)
 8. Ένα από τα πρώτα λήμματα που γράφτηκαν ποτέ ήταν για το κοινό κανίς (ή πουντλ). Έγραφε απλώς, “A dog by which all others are measured.” Η αγγλική σελίδα της Wikipedia για το κανίς έχει τώρα περισσότερες από 5.000 λέξεις, και περιλαμβάνει πάρα πολλές λέξεις που οι άνθρωποι έχουν επινοήσει για να ονομάσουν κανίς που έχουν διασταυρωθεί με άλλες ράτσες σκύλων. Labradoodle, Poochon, Cockapoo, Spoodle, Maltipoo, Goldendoodle, Schnoodle, Pekapoos, Cavapoo, και Bernedoodle.
 9. Η Wikipedia βοηθάει να κρατήσουμε το internet ανοιχτό και ελεύθερο: Το 2012, οι κοινότητες της Wikipedia μαύρισαν τον ιστότοπο για να διαδηλώσουν σε μια εκστρατεία κατά της Stop Online Piracy Act.
 10. Ερευνητές μπορούν να προβλέψουν τη διάδοση μιας ασθένειας από δεδομένα στη Wikipedia «Ερευνητές από το Los Alamos National Laboratory ήσαν ικανοί να κάνουν εξαιρετικά ακριβείς προβλέψεις σχετικά με τη διάδοση του δάγκειου πυρετού στη Βραζιλία και τη γρίπη στις Η.Π.Α, την Ιαπωνία, την Πολωνία και την Ταϊλάνδη, κάνοντας έρευνα σε δεδομένα αναζήτησης τριών χρόνων από τη Wikipedia.»
 11. Θα χρειαζόταν περισσότερα από 21 χρόνια για ένα φυσιολογικό άτομο για να διαβάσει όλη την Αγγλική Wikipedia (αν δεν έκανε καθόλου διαλείμματα και δεν κοιμόταν ποτέ).
 12. Το δεύτερο λήμμα με τις περισσότερες επεξεργασίες στην Αγγλική Βικιπαίδεια όλων των εποχών είναι για την επαγγελματική πάλη.
 13. Μια από τις υποψηφιότητες για το νέο λογότυπο στο Wikivoyage ήταν ένα φίδι πάνω σε μια ιπτάμενη μαγική πετσέτα.
 14. Ο Αϊνστάιν που συχνά τον σταματούσαν όταν κυκλοφορούσε δημόσια, απαντούσε: «Με συγχωρείτε! Πάντα με μπερδεύουν με τον καθηγητή Αϊνστάιν.» (Ο Rohin Dhar το αποκάλεσε ως το πιο ενδιαφέρον γεγονός στον κόσμο βασισμένος σε δεδομένα από TIL threads στο Reddit.)
 15. Ένας σύνδεσμος προς το λήμμα της Wikipedia σχετικά με τον αξιωματικό Sir Adrian Carton de Wiart’s είχε περισσότερα από 3.500 retweets.
 16. O Lieutenant General Sir Adrian Paul Ghislain Carton de Wiart VC, KBE, CB, CMG, DSO (5 Μαΐου 1880 – 5 Ιουνίου 1963) ήταν ένας Βρετανός στρατιωτικός και παρασημοφορημένος με το σταυρό της Βικτορίας, την υψηλότερη στρατιωτική τιμή, βραβευμένος για την αυταπάρνηση «μπροστά στον εχθρό» σε διάφορες χώρες της Κοινοπολιτείας. Υπηρέτησε στον πόλεμο των Μπόερς, στον Α’ παγκόσμιο, τον Β’ παγκόσμιο… Πυροβολήθηκε στο πρόσωπο, στο κεφάλι, στο στομάχι, στον αστράγαλο, στο πόδι, στο ισχίο και στο αυτί. Επιβίωσε σε δύο αεροπορικές συντριβές. Ξέφυγε από στρατόπεδο αιχμαλώτων σκάβοντας τούνελ και δάγκωσε τα ίδια του τα δάκτυλα όταν κάποιος γιατρός αρνήθηκε να τα ακρωτηριάσει. Περιγράφοντας την εμπειρία του απ’τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έγραψε, «Ειλικρινά απόλαυσα τον πόλεμο.»
 17. Οι Βικιπαιδιστές διατηρούν καταλόγους από αντιπαραθέσεις, και φάρσες στη Wikipedia. Σε μια τέτοια φάρσα διατυπώθηκε ο ισχυρισμός ότι Λόρδος Βύρων διατηρούσε έναν κροκόδειλο και έναν ασβό ως οικόσιτα στο σπίτι του. Εντούτοις, πήρε πράγματι μια αρκούδα στο Πανεπιστήμιο όταν ανακάλυψε ότι τα σκυλιά δεν επιτρέπονταν.
 18. Η QRpedia επιτρέπει στους ανθρώπους που επισκέπτονται χώρους όπως τα μουσεία, ιστορικές πόλεις, κτίρια, ή ζωολογικούς κήπους να έχουν πρόσβαση στα λήμματα της Wikipedia στη γλώσσα της προτίμησής τους στο κινητό τους, σκανάροντας απλώς μια μοναδική γραφική εικόνα.
 19. Το Voice Intro Project προσκαλεί ανθρώπους που έχουν γίνει θέμα μιας βιογραφίας στη Wikipedia να ηχογραφήσουν ένα μικρό δείγμα της φωνής τους, έτσι ώστε να ξέρουμε πως ακούγεται και πως προφέρουν το όνομά τους. Μπορούν φυσικά να το κάνουν σε οποιαδήποτε γλώσσα νιώθουν την άνεση να μιλήσουν.
 20. Το Μνημείο της Βικιπαίδειας.
 21. «Wikipedia trifft Altertum» ήταν ένα συνέδριο το 2011 στο Γκέτινγκεν που έφερε μαζί την επιστήμη και την κοινότητα του κινήματος Wikimedia.
 22. Το «Wikipedia» μπορεί να αναφέρεται επίσης και σε κάποιον αστεροειδή.

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/ Wikimedia Greece

Μια από τις μεγαλύτερες εταιρείας στο χώρο του online mutliplayer gaming η Wargaming.net με τίτλους όπως το World of Tanks, World of Warships και World of Warplanes ανακοίνωσε ότι δέχεται τς πληρωμές με Bitcoin με αυτές να πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την εταιρεία Bitpay.

We’re pleased to announce that tankers, pilots or commanders in the U.S. have a new way to pay for Premium vehicles and Gold/Doubloons — Bitcoin!

Effectively immediately, you’ll be able to make simple, safe and convenient purchases from any Bitcoin wallet through our partner BitPay. For more information about Bitcoin, please click here.

Όπως ανακοινώθηκε οι πληρωμές αυτές θα είναι αρχικά διαθέσιμες για τις Ηνωμένες Πολιτείες με αργότερα να γίνονται διαθέσιμες σε περισσότερες χώρες του κόσμου ενώ ήδη είναι διαθέσιμος ένας αναλυτικός οδηγός για τον τρόπο αγοράς virtual gold της νομισματικής μονάδας σχεδόν όλων των online game της εταιρείας με Bitcoin.

Διαβάστε την ανακοίνωση και της Bitpay εδώ

The post Το online gaming studio Wargaming.net δέχεται Bitcoin appeared first on .

Για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις τρεις μήνες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να να αυξήσει το μερίδιο του ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα. Στις 19 Ιανουαρίου, με την own-initiative report, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τον ανοικτό κώδικα για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων και ως λύση για την αύξηση της διαλειτουργικότητας.

govloop_open_source_guide

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει ότι το ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα θα «ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα μέσω της διαλειτουργικότητας και της τυποποίησης».

Τον Οκτώβριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε « τη συστηματική αντικατάσταση του ιδιόκτητου λογισμικού από ελέγξιμο και επαληθεύσιμο λογισμικό ανοικτού κώδικα σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και για την εισαγωγή ενός υποχρεωτικού κριτηρίου επιλογής εφαρμογών ανοιχτού κώδικα σε όλες τις μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ΤΠΕ».

Σε ανακοίνωση του, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) λέει ότι είναι «ευτυχής που βλέπει ότι το Κοινοβούλιο έλαβε μια θετική και πιο τολμηρή στάση απέναντι στην αυξημένη χρήση του ελεύθερου λογισμικού και τη σημασία της για την ψηφιακή ενιαία αγορά.”

Το ψήφισμα «προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά», είναι η απάντηση του Κοινοβουλίου στη στρατηγική ενιαίας ψηφιακής αγοράς της Επιτροπής.
Επιπλέον, το Κοινοβούλιο λέει
ότι το ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα είναι καίριας σημασίας για την ενίσχυση της «εμπιστοσύνης και ασφάλειας σε ψηφιακά δίκτυα, τις βιομηχανίες, τις υπηρεσίες και τις υποδομές και στη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Το ΕΚ καλεί την Επιτροπή «να διερευνήσει μια προσπάθεια συντονισμένης δημοσιοποίησης αδυναμιών, ως λύση ενάντια στην εκμετάλλευση των τρωτών σημείων των λογισμικών και τις παραβιάσεις ασφάλειας και προσωπικών δεδομένων·” και προσθέτει ότι “οι πάροχοι λογισμικού πρέπει να προωθούν καλύτερα στους χρήστες τα πλεονεκτήματα της ασφάλειας του λογισμικού ανοικτού κώδικα και τις αναβαθμίσεις του λογισμικού που σχετίζονται με την ασφάλεια”

Η Επιτροπή ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τον έλεγχο ασφάλειας του λογισμικού ανοικτού κώδικα. Το πρόγραμμα ξεκινά με μια απογραφή όλων των εργαλείων ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το έργο EU-Free and Open Source Software Auditing’ (EU-Fossa), θα περιλαμβάνει τις κοινότητες ανοιχτού κώδικα και το ευρύ κοινό, για να προσδιορίσει για τα ποιά στοιχεία λογισμικού θα πρέπει να ελέγχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα ασφάλειας. Το πρόγραμμα (EU-Fossa) έχει προϋπολογισμό 1 εκατομμυρίου ευρώ και θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Στο GitHub έχουμε 31 εκατομμύρια projects. Μπορείς σίγουρα να βρεις ένα που να σε ενδιαφέρει. Έλα να σου δείξουμε πόσο εύκολο είναι να συνεισφέρεις σε αυτό

Ο Πέτρος (GitHub), η Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και το co-working space Coho σας προσκαλούν στις 16 Φεβρουαρίου, 5 – 8 μμ σε ένα βιωματικό εργαστήριο για την συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού, στην αίθουσα του coho ( Στρ. Ναπ. Ζέρβα 10  Θεσσαλονίκη )

 

Το εργαστήριο αgithubπευθύνεται σε προγραμματιστές όλων των επιπέδων, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν άμεσα πρακτική γνώση στην συνεισφορά σε ανοιχτό λογισμικό.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται:

 

 

To πρόγραμμα του εργαστηρίου:

5:15 – 5:30 Introduction
5:30 – 5:50 Web flow
5:50 – 6:30 Command line flow
6:30 – 7:30 Workshop
7:30 – 7:50 Desktop flow
7:50 – 8:00 Tips – Q&A

 

githubflow

Hey all,

We are hosting our 12th GreeceJS meetup on Wednesday, Feb 17 at InnovAthens. RSVP at meetup.com and join us for some great talks and lots of networking over pizza and beer!

Agenda

18:00 – 18:45
Networking, pizza and beer.

18:45 – 19:15
Building OS-agnostic command line tools with Node.js
Angelos Chaidas, Senior Frontend Developer @Adzuna

19:25 – 19:55
Meteor – A better way to build apps
Miltos Stamos, Web Developer @Peopleperhour.com

20:05 – 20:15
A message from our sponsor: Infamous Labs

20:20 – 20:50
Challenges with developing Smart TV applications
Ioannis Foukarakis, CTO @InfamousLabs

Η Ολλανδία αναλαμβάνει τον πρώτο ρόλο  σε αυτό που ελπίζουμε ότι θα είναι μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια, μέσα στο 2016, για την προώθηση των επιστημονικών εκδόσεων προς τα ανοιχτής πρόσβασης (open-access, OA) επιχειρηματικά μοντέλα  για να γίνουν περισσότερες ακαδημαϊκές/επιστημονικές εργασίες δωρεάν για όλους τους χρήστες αμέσως μόλις δημοσιεύονται.
Το 2014, οι εκδότες σε όλο τον κόσμο, έκαναν το 17% των νέων εργασιών ως ανοιχτής πρόσβασης  αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους, από το 12% που ήταν το 2011 (δες παρακάτω στο γράφημα: “GROWTH OF OPEN ACCESS / Η ανάπτυξη της ανοικτής πρόσβασης”). Αλλά οι πιο πολλές εργασίες παρέμειναν ακόμα κλειδωμένες πίσω από paywalls (συνδρομές) από την πρώτη τους δημοσίευση. Η ολλανδική κυβέρνηση, η οποία ανέλαβε την εξάμηνη εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το μήνα, δήλωσε ότι η επέκταση της ανοιχτής πρόσβασης θα είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές της.
Με την ισχυρή υποστήριξη από τον Carlos Moedas , τον Επίτροπο για την έρευνα της ΕΕ, σχεδιάζεται μια σειρά συζητήσεων για το θέμα -μεταξύ των Ευρωπαίων υπουργών που σχετίζονται με την επιστήμη σε ένα συνέδριο της Προεδρίας της ΕΕ πάνω στην ανοιχτή επιστήμη  τον Απρίλιο. Σε αυτό το φόρουμ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να ξεκινήσει μια “Open Science Policy Platform” (Πλατφόρμα Πολιτικής Ανοιχτής Επιστήμης), με μια αποστολή που θα περιλαμβάνει τη διερεύνηση του πώς οι συνδρομητικοί εκδότες θα μπορέσουν καλύτερα να μεταβούν προς την ανοιχτή πρόσβαση.
Ο Association of Universities in the Netherlands (VSNU) (Σύνδεσμος Πανεπιστημίων Ολλανδίας), μια κοινοπραξία 14 ιδρυμάτων, έχει ήδη λάβει ριζικά μέτρα. Με την υποστήριξη από την ολλανδική κυβέρνηση, έχει διαπραγματευτεί αρκετές συμφωνίες με τους μεγαλύτερους εκδότες κατά τα τελευταία δύο χρόνια για να κάνει τα ολλανδικά ακαδημαϊκά περιοδικά ανοιχτά από περιοδικά με συνδρομή, με στόχο τη μετακίνηση των περιοδικών σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο ανοιχτής πρόσβασης. Οι συμφωνίες είναι “ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός σε έναν κόσμο ανοιχτής πρόασβης”, μας λέει ο Paul Ayris, head of library services του University College London και εκπρόσωπος της League of European Research Universities, ο οποίος ζήτησε από την Επιτροπή και την Ολλανδική Προεδρία να επιταχυνθεί η μετάβαση στην ανοιχτή πρόσβαση.

Συμφωνίες ανοικτής πρόσβασης

Το 2014, ο VSNU ανακοίνωσε μια συμφωνία με την οποία ανανέωσε την συνδρομή του σε ένα σύνολο από 2.000 επί συνδρομή περιοδικά, από την εκδοτική Springer , αλλά με όρους που κάνουν τις εργασίες από τους αντίστοιχους συντακτές τους, στα συμβεβλημένα Ολλανδικά πανεπιστήμια άμεσα σε ανοιχτής πρόσβασης, χωρίς επιπλέον χρέωση. (Η Springer έκτοτε συγχωνεύθηκε με την εκδοτική Nature  Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 2015, ο VSNU ανακοίνωσε μια παρόμοια συμφωνία και με την εκδοτική Elsevier , την οποία εκδοτική ο σύνδεσμος απείλησε να μποϊκοτάρει εάν τα αιτήματά του δεν ικανοποιούνταν: από το 2018, το 30% των ολλανδικών εργασιών θα είναι ανοιχτής πρόσβασης στα συνδρομητικά περιοδικά της Elsevier, από τον VSNU.
GROWTH OF OPEN ACCESS / Η ανάπτυξη της ανοικτής πρόσβασης
growthoa
Πηγή: RIN (2015) / BMC Med. 10, 124 (2012)
Η ελπίδα, λέει ο Ayris, είναι ότι αν και οι οργανώσεις των άλλων χωρών μπορέσουν να κάνουν παρόμοιες συμφωνίες, οι εκδότες θα είναι υποχρεωμένοι να απελευθερώσουν περισσότερες ανοικτής πρόσβασης εργασίες σε αντάλλαγμα για την συνέχιση της ροής των εσόδων τους από συνδρομές, έτσι αποτελεσματικά θα δοθεί ώθηση στα περιοδικά τους στο να γίνουν πλήρως ανοιχτής πρόσβασης. Τα περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης δεν λαμβάνουν έσοδα από συνδρομές και αντί αυτών βγάζουν χρήματα είτε από άμεση επιδότηση, είτε από την χρέωση τελών στους συγγραφείς (ή από τους χρηματοδότες της έρευνάς τους) για να δημοσιευθεί κάθε εργασία ανοιχτής πρόσβασης.
Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μπει και αυτό στην ίδια διαδρομή. Τον Οκτώβριο του 2015, το Jisc  , ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εκπροσωπεί τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου, διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία που έκανε τις εργασίες ανοιχτής πρόσβασης, από τους με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο αντίστοιχους συγγραφείς, δωρεάν σε 1.600 επιλεγμένα συνδρομητικά περιοδικά της εκδοτικής Springer. Ένας εκπρόσωπος της Springer δηλώνει ότι οι συμφωνίες είναι πιλοτικές, αλλά και ότι “οι συμφωνίες που συνδυάζουν τις συνδρομές με την ανοιχτής πρόσβασης δημοσίευση θα μπορούσε να επιταχύνει τη μετάβαση προς μια ανοιχτή πρόσβαση μεγάλης κλίμακας”.

Η κατάρρευση των υβριδικών μοντέλων

Μια σημαντική κινητήρια δύναμη για τις Ολλανδικές και Βρετανικές συμφωνίες ήταν και για την καταπολέμηση των δαπανηρών και αμφιλεγόμενων “υβριδικών” επιχειρηματικών μοντέλων που έχουν υιοθετηθεί από πολλά συνδρομητικά περιοδικά σε όλο τον κόσμο. Τα υβριδικά περιοδικά συλλέγουν συνδρομές, αλλά επιτρέπουν στους συγγραφείς να κάνουν επιμέρους εργασίες τους ως ανοιχτής πρόσβασης μέσα από την καταβολή ενός τέλους. Χρεώνουν υψηλότερες τιμές , κατά μέσο όρο, από ότι κάνουν τα πλήρως ανοιχτής πρόσβασης περιοδικά, όμως οι επιστήμονες που θέλουν τις ανοιχτής πρόσβασης εργασίες συχνά επιλέγουν να δημοσιεύουν στα συνδρομητικά περιοδικά επειδή είναι γενικά πιο καθιερωμένα ή πιο αναγνωρισμένου κύρους από πολλά περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης που ξεκίνησαν σχετικά πρόσφατα.
Ο Robert Kiley, ο οποίος είναι head of digital services στην βιβλιοθήκη του Wellcome Trust, έναν οργανισμό χρηματοδότησης βιοϊατρικής έρευνας που εδρεύει στο Λονδίνο, σημειώνει ότι πολλές οργανώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν καταβάλει, η καθεμιά τους, εκατομμύρια λίρες σε υβριδικά περιοδικά για ανοικτής πρόσβασης εργασίες -ενώ πληρώνουν και τις συνδρομές τους επίσης. Μια συμφωνία που θα μοιάζει με αυτήν του VSNU με την Springer θα βοηθήσει να παρακάμψουμε αυτήν την υβριδικού τύπου αγορά.
Αλλά αυτού του είδους οι συμφωνίες έχουν και τους επικριτές τους. Το κόστος των συμφωνιών είναι εμπιστευτικό, επισημαίνει ο Mark McCabe, economist στο University of Michigan στο Ann Arbor και πιστεύει ότι δεν είναι φτηνές. Αυτός και άλλοι, λένε ότι, αυτές οι μυστικές συμφωνίες θέτουν τον κίνδυνο για τον αποκλεισμό ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που εξακολουθούν να πληρώνουν ακριβά τέλη σε συνδρομές προς σημαντικούς εκδότες και ότι προστατεύουν τους τελευταίους από τον ανταγωνισμό.
Ο McCabe προτείνει μια πιο ριζοσπαστική στρατηγική: οι κοινοπραξίες βιβλιοθηκών ή πανεπιστημίων θα πρέπει να σταματήσουν να πληρώνουν συνδρομές για τα περιοδικά και θα πρέπει να μεταφέρουν τα χρήματα που θα εξοικονομούνται, στους ερευνητές τους, οι οποίοι στην συνέχεια θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να δημοσιεύσουν ανοιχτής πρόσβασης εργασίες σε περιοδικά της επιλογής τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι συγγραφείς θα μπορούσαν να γίνουν πιο ευαίσθητοι αφού θα αποκτήσουν αντίληψη σχετικά με την τιμή των εκδόσεων -που μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ των περιοδικών, προωθώντας πιο λιτές επιχειρήσεις περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης που θα χρεώνουν και χαμηλότερες αμοιβές συνδρομών (επίσης με αυτόν τον τρόπο, θα ήταν οι ερευνητές/επιστήμονες που θα είχαν το πάνω χέρι έναντι των εκδοτικών οίκων και όχι το ανάποδο, όπως συμβαίνει σήμερα).
Ορισμένοι χρηματοδότες προσπαθούν να εφαρμόσουν και άλλες ιδέες για την υποστήριξη της ανοιχτής πρόσβασης, αλλά και πάλι κατευθύνουν τους ερευνητές μακριά από την υβριδική αγορά. Το Norwegian Research Council (Νορβηγικό Συμβούλιο Έρευνας) και το German Research Foundation (Γερμανικό Ίδρυμα Ερευνών) και τα δύο πληρώνουν τα τέλη ανοιχτής πρόσβασης στους ερευνητές αλλά και τους απαγορεύουν να τα δαπανούν για άρθρα σε υβριδικά περιοδικά. Και το Austrian Science Fund (Αυστριακό Ταμείο Επιστήμης) περιόρισε τις πληρωμές του στα ανοιχτής πρόσβασης μέχρι ένα ανώτερο ορισμένο επίπεδο, και αν οι ερευνητές θέλουν να δημοσιεύσουν στο πιο ακριβά περιοδικά (συχνά στα υβριδικά), θα πρέπει να βρουν οι ίδιοι τα έξτρα χρήματα που απαιτούνται.
Αλλά τα μέτρα για να αλλάξουν τα επιχειρηματικά μοντέλα του κλάδου θα πετύχουν μόνο με μια διεθνή εφαρμογή (buy-in) τους. Και μερικά άλλα κράτη, όπως οι ΗΠΑ, δεν ακολούθησαν την Ολλανδία που προτρέπει τον κλάδο των εκδόσεων να κάνει περισσότερες εργασίες ως ανοιχτής πρόσβασης. Ευνοούν άλλες διαδρομές για την απελευθέρωση στην ανάγνωση των εργασιών, όπως είναι η ενθάρρυνση των ακαδημαϊκών για την αρχειοθέτηση των εγγράφων τους με την προ-δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο και με το να επιβάλουν στους συνδρομητικούς εκδότες να κάνουν τις εργασίες τους ελεύθερης πρόσβασης μετά από την πάροδο μιας χρονικής περιόδου (συνήθως τους έξι μήνες ή τον ένα χρόνο μετά τη αρχική τους δημοσίευση). Μια επιτυχημένη ώθηση για μια άμεση εφαρμογή της ανοιχτής πρόσβασης, μας λέει ο Kiley, θα πρέπει τελικά να είναι παγκόσμια -να μην περιορίζεται μόνο στην Ευρώπη.

 

Πηγή άρθρου: NATURE, “Dutch lead European push to flip journals to open access

Μετάφραση  και πρώτη δημοσίευση άρθρου : http://waves.pirateparty.gr

freeCodeCamp

To freeCodeCamp είναι μια διαδικτυακή κοινότητα που σε βοηθάει να μάθεις προγραμματισμό. Αποτελείται από πάνω από 200.000 μέλη (με τον αριθμό να αυξάνεται συνεχώς!) που παρέχουν βοήθεια και ανατροφοδότηση το ένα στο άλλο. Περιέχει εκατοντάδες ασκήσεις πάνω στις βασικές τεχνολογίες και εργαλεία προγραμματισμού στο διαδίκτυο όπως HTML5, CSS3, βάσεις δεδομένων, Git, Node.js, React.js και D3.js.

Είναι δωρεάν, βασίζεται σε ανοιχτό λογισμικό και ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει. Υπάρχουν ενεργές κοινότητες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και πολλές άλλες πόλεις του κόσμου.

freeCodeCamp environment

Η ιδιαιτερότητα του σε σχέση με άλλα MOOCS ή ιστοσελίδες εκμάθησης προγραμματισμού είναι πως μετά την ολοκλήρωση της ύλης οι μαθητές συμμετέχουν στη δημιουργία λογισμικού για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, αποκτώντας έτσι πολύτιμες γνώσεις και δημιουργώντας πραγματικές εφαρμογές που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν κάθε μέρα.

To freeCodeCamp είναι ιδανικό τόσο για αρχάριους όσο και για προχωρημένους προγραμματιστές που θέλουν να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους. Πέρα από τις απλές ασκήσεις οι μαθητές πρέπει να ολοκληρώσουν και κάποιες εργασίας (που ανεβάζουν στο codepen) με τις οποίες μπορούν να χτίσουν το portfolio τους. Αναλόγως με τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν μπορούν να πάρουν τις εξής πιστοποιήσεις:

 • Front End Development Certification (Ολοκλήρωση 10 εργασιών σε HTML, CSS, jQuery, και JavaScript)
 • Data Visualization Certification (Ολοκλήρωση 10 εργασιών σε React, Sass και D3.js)
 • Back End Development Certification (Ολοκλήρωση  10 εργασιών σε Node.js, Express και MongoDB)
 • Full Stack Development Certification (Ολοκλήρωση όλων των παραπάνω και υλοποίηση 4 εργασιών για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις)

Συνέντευξη στο  “This Week In Startups” του Brock Pierce μέλος τους διοικητικού συμβουλίου του Bitcoin Foundation καθώς και διευθύνων σύμβουλος του επενδυτικού ομίλου “Blockchain Capital

The post Συνέντευξη του Brock Pierce στο “This Week In Startups” appeared first on .

Fighting Passive Surveillance should be our top priority

What Snowden leaks actually changed, what we learned from the documents, is that there is a vast ongoing process of massive passive surveillance and data collection. It doesn't matter if you are considered important. It doesn't matter if you have something to hide or not. All of your communications are monitored, stored and analyzed. This is what changed. This is what we learned.

Ολόκληρο το post στο blog του Νίκου Ρούσσου

Continued-Commitment-to-Open-Innovation-Deliver-New-Products-Services-and-Business-Models-Though-Co-DevelopmentΟι νέες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις της χώρας μας, τις ωθούν στην αναζήτηση εναλλακτικών μοντέλων ανάπτυξης που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους και την προώθηση της εξωστρέφειας τους .

Η υιοθέτηση λύσεων ανοιχτών τεχνολογιών αποτελούν μια από τις ευκαιρίες προς την κατεύθυνση αυτή, συμβάλλοντας στην ενσωμάτωση της καινοτομίας σε διάφορα στάδια της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσα από δράσεις αξιοποίησης ανοιχτών προτύπων, τεχνολογιών, διαδικασιών και δεδομένων, η ΕΕΛ/ΛΑΚ πρόκειται να συγκροτήσει σχετική ομάδα εργασίας.

Το αντικείμενο της ομάδας είναι να καταγράφει τις εξελίξεις στα θέματα ανοιχτότητας που αφορούν καινοτόμες λύσεις για επιχειρήσεις  και να διαμορφώνει προτάσεις πολιτικής για τη στήριξη τους.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας μπορούν να συμπληρώσουν την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Justina.gr - Νομική επικαιρότητα από την Ελλάδα & όλο τον κόσμο

Την 6.10.2015 το ΔΕΕ ακύρωσε τη Συμφωνία Safe-Harbour μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α. για την υπερατλαντική διακίνηση δεδομένων. Το Δικαστήριο υποστήριξε ότι η εν λόγω Συμφωνία [...]

The post Συμφωνήθηκε το νέο πλαίσιο για την υπερατλαντική διακίνηση δεδομένων appeared first on Justina.gr.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χορίαμβος σε συνεργασία με την κοινότητα χρηστών Wikimedia στην Ελλάδα , διοργανώνει ομιλία και εργαστήριο (Wikipedia: 15 χρόνια ελεύθερης γνώσης), το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου στις 19:00 – 21:00, με ομιλητή τον Παπαδημούλη Νίκο, εθελοντή στη Βικιπαίδεια και τα άλλα εγχειρήματα του Wikimedia και ιδρυτικό μέλος της Κοινότητας Χρηστών Wikimedia στην Ελλάδα.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Όσοι θα συμμετάσχουν και στο εργαστήριο editing καλό είναι να φέρουν και το laptop τους.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2411101963 | Γαληνού 5 & Φαρμακίδου, Λάρισα

ή στο glavkosATwikimedia.gr

Διαβάστε το πλήρες δελτίο τύπου για την εκδήλωση εδώ. 

Αφισα_Xoriamvos_WP_1.2

 

 

Η Coinbase έδωσε τα οικονομικά στοιχεία για τους πρώτους δύο μήνες συναλλαγών με την πιστωτική της Bitcoin κάρτα Shift που την κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία σε αυτούς τους μόλις δύο μήνες την κάρτα την έχουν αποκτήσει 10.000 χρήστες με συνολικά 1.000.000 συναλλαγές μέχρι σήμερα με τις περισσότερες από αυτές να πραγματοποιούνται τον Δεκέμβριο κυρίως μέσα στην εορταστική περίοδο.

Συγκεκριμένα οι περισσότερες συναλλαγές με τις κάρτες πραγματοποιήθηκαν σε παντοπωλεία και σε ψηφιακά πολυκαταστήματα όπως το amazon με δεύτερα στην λίστα να έρχονται τα καταστήματα διατροφής και εστιατόρια με το ποιο δημοφιλές να είναι τα McDonalds ενώ ακολουθεί στην τρίτη θέση η χρήση τους σε μηχανήματα ΑΤΜ.

Οι πιστωτικές κάρτες της Coinbase λειτουργούν σε συνεργασία με την εταιρεία Shift ενώ παρά τις υψηλές τους κρατήσεις θεωρούνται ο ευκολότερος τρόπος για κάποιον που θέλει να αγοράσει διάφορα προϊόντα με Bitcoin.

Την ανακοίνωση της εταιρείας μπορείτε να την διαβάσετε εδώ

 

The post H Coinbase ανακοινώνει 1.000.000 δολάρια σε συναλλαγές με την Bitcoin πιστωτικής της κάρτα appeared first on .

The sorry state of STARTTLS support of Greek email providers

I started looking into the STARTTLS support of Greek email providers completely by accident when one email of mine wasn’t being delivered for some reason to a friend who has an email address at a traditional Greek ISP. I started looking into the delivery issues by running swaks against the email server of the ISP and I just couldn’t believe it that the ISP’s mail server response did not include STARTTLS support. That made me wonder about the rest of the ISPs, so I created a very simple script that takes domains, finds their MX addresses and performs very simple TLS lookups using openssl. Yeah I know that there are websites that track the STARTTLS support of mail servers, but they usually don’t save the previous results and you can’t grep and compare.

Ολοκληρο το post στο blog του kargig

OGP_logo_-_print_layersΑνακοινώθηκε σήμερα από τον Ανεξάρτητο Μηχανισμό Αξιολόγησης η έκθεση προόδου για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στη Διεθνή Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership – OGP , http://www.opengovpartnership.org/countries/greece). Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για δημόσιο σχολιασμό για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Στην έκθεση αναφέρονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για την περίοδο 2014-2015. Σύμφωνα με τους ερευνητές που έκαναν την αξιολόγηση λόγω της οικονομικής κρίσης και της κυβερνητικής αστάθειας στην Ελλάδα υπήρξε καθυστέρηση στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν ότι: “Οι δεσμεύσεις, οι οποίες είχαν επικεντρωθεί στην ενίσχυση της πρόσβασης στην πληροφορία και στην κοινοβουλευτική διαφάνεια, δεν ήταν αρκετά λεπτομερείς ώστε να οδηγήσουν σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Το Σχέδιο στόχευε σε βασικούς τομείς όπως η φορολογία και τα ανοιχτά δεδομένα, αλλά στο επόμενο Σχέδιο Δράσης θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και βασικά εθνικά ζητήματα όπως το σύστημα υγείας και συνταξιοδότησης.”

Η έκθεση (η οποία υπάρχει προς το παρόν μόνο στα αγγλικά) έχει αναρτηθεί στο www.opengovpartnership.org και μπορεί κάποιος να την κατεβάσει από εδώ. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν τα σχόλιά τους στο http://www.opengovpartnership.org/country/greece/comment-report/irm-comments-greece-report ή να στείλουν email στο irm@opengovpartnership.org. Τα σχόλια που θα αποσταλούν θα χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία της τελικής έκδοσης της έκθεσης η οποία θα δημοσιευθεί το Μάρτιο.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ απευθύνει ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους, Πολίτες, Επιστήμονες, Επαγγελματίες, ΜΚΟ, Ανεξάρτητες Αρχές, Αυτοδιοίκηση, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, και στον καθένα ξεχωριστά, τονίζοντας ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταθέσετε τις προτάσεις, παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας, προκειμένου όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην ουσιαστική εφαρμογή του ελληνικού Σχεδίου Δράσης που σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια νέα, σύγχρονη και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση και στην Ανοικτή Διακυβέρνηση της ψηφιακής πραγματικότητας.

Η ομάδα εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ για το Ανοικτό Λογισμικό και η ελληνική κοινότητα του bitcoin, σε συνεργασία με το δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas, και τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων – INNOVATHENS, σας καλούν στις 12/02/2016 στις 18:00 σε μια ημερίδα παρουσίασης του bitcoin και της τεχνολογίας blockchain στο κτίριο του INNOVATHENS (Πειραιάς 100, κτίριο: Αεριοφυλάκιο 2, χάρτης).

greece-bitcoinΣτόχος της ημερίδας είναι να παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις αξιοποίησης της χρήσης του bitcoin και της τεχνολογίας του blockchain, από τις επιχειρήσεις, τους χρήστες και τις κοινότητες των κοινών. Παράλληλα θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες που παρέχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε καινοτόμες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις, με στόχο τη διεθνοποίησή τους, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τη διαχείριση της καινοτομίας.

Το Bitcoin είναι ένα συναινετικό δίκτυο που παρέχει τη δυνατότητα ενός νέου συστήματος πληρωμών και μιας εντελώς ψηφιακής μορφής χρημάτων. Είναι το πρώτο αποκεντρωμένο δίκτυο πληρωμής μεταξύ ομότιμων (peer-to-peer) που λειτουργεί από τους χρήστες του χωρίς κεντρική αρχή ή μεσάζοντες. Από τη σκοπιά του χρήστη, το Bitcoin είναι λίγο πολύ σαν τα μετρητά χρήματα του Διαδικτύου. Το Bitcoin μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως το πιο περίφημο λογιστικό σύστημα τριπλής καταχώρησης που υπάρχει.

Τα πλεονεκτήματα χρήσης του Bitcoin συμπεριλαμβάνουν ελευθερία πληρωμών, πολύ χαμηλά τέλη, πολύ λιγότερους κίνδυνους για τις επιχειρήσεις που τα δέχονται, και μεγαλύτερη ασφάλεια και έλεγχο των συναλλαγών.  Στο παρασκήνιο, το δίκτυο Bitcoin μοιράζεται ένα δημόσιο λογιστικό βιβλίο (ledger) που ονομάζεται «blockchain» (αλυσίδα των μπλοκ). Αυτό το βιβλίο περιέχει κάθε συναλλαγή που έχει ποτέ επεξεργαστεί από το δίκτυο, επιτρέποντας στον υπολογιστή του χρήστη να εξακριβώνει την εγκυρότητα της κάθε συναλλαγής. Η αυθεντικότητα της κάθε συναλλαγής προστατεύεται από ψηφιακές υπογραφές που αντιστοιχούν στις διευθύνσεις αποστολής, επιτρέποντας σε όλους τους χρήστες να έχουν πλήρη έλεγχο της συναλλαγής. Η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας παρουσιάζει νέες σημαντικές δυνατότητες για τις επιχειρήσεις Για παράδειγμα, επιτρέπει την τελική εκκαθάριση διαβιβαζομένων ποσών μέσα σε λίγα λεπτά αντί για ημέρες. Μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τις εταιρείες να διαχειρίζονται τη ροή των εμπορευμάτων και των σχετικών πληρωμών ή και να επιτρέπει στους κατασκευαστές να μοιράζονται τα αρχεία καταγραφής της παραγωγής τους με τους OEM και τις ρυθμιστικές αρχές έτσι ώστε να μειώσουν τις ανακλήσεις προϊόντων.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

 • Παρουσίαση του ΕΕΝ (Γεωργία Τζένου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Συντονίστρια Enterprise Europe NetworkHellas )

 • Εισαγωγή στο bitcoin και το blockchain (Γιώργος Παπαγεωργίου)

 • Παρουσίαση της Ελληνικής κοινότητας Bitcoin

 • Περιπτώσεις χρήσης του Bitcoin και Blockchain ( Κωνσταντίνος Καρασάββας)

 • M2M service trading with Bitcoin

 • Γιατί και πως να δεχτώ Bitcoin στην επιχείρηση μου (Γιώργος Παπαγεωργίου )

 • Πως τρέχω ένα full node (πλήρη κόμβο) για να στηρίξω το δίκτυο bitcoin

Η συμμετοχή στο στην ημερίδα για το bitcoin είναι ελεύθερη και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.

eel-lakbitcoin1logo_ektεενec_logocosme_logoinn

Το εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης (http://grid.ece.ntua.gr/) της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα COSMOS (http://www.iot-cosmos.eu/). Το έργο έχει τριετή διάρκεια (2013 – 2016) και λαμβάνει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στα πλαίσια του προγράμματος FP7-SMARTCITIES-2013. Μεταξύ των 10 συνεργατών του έργου υπάρχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα, μεγάλες εταιρείες και δημόσιες αρχές, που προέρχονται από 6 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Ισραήλ, Ισπανία, Ρουμανία) και της Ασίας (Ταιβάν).

logo_COSMOS_final_0

Το πρόγραμμα COSMOS κινείται στην τεχνολογική επιστημονική περιοχή του «διαδικτύου των πραγμάτων – Internet of Things (ΙοΤ)» και ως στόχο έχει την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών που θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στις εφαρμογές του IoT στις έξυπνες πόλεις (smart cities IoT apps), μέσω τριών διαφορετικών περιπτώσεων χρήσης σε τρεις διαφορετικές πόλεις:

 • Έξυπνο σύστημα θέρμανσης: σκοπός αυτής της εφαρμογής είναι η μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για την θέρμανση κτιρίων που βρίσκονται στον δήμο του Camden στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου, μέσω της αξιοποίησης πληροφοριών που συλλέγονται από διάφορους αισθητήρες θερμοκρασίας, κίνησης και φωτός.
 • Έξυπνο σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας: αυτή η εφαρμογή στοχεύει στην βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης των πολιτών της Μαδρίτης, που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία του δήμου. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται μία σημαντική υποδομή που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συσκευές Wifi στα λεωφορεία, έξυπνες στάσεις και συσκευές ανίχνευσης κίνησης στους δρόμους της πόλης.
 • Έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας: σκοπός αυτής της εφαρμογής είναι να βοηθήσει τους κατοίκους της Taipei να παρακολουθούν την ενεργειακή τους κατανάλωση με τελικό στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των σπιτιών τους. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πάνω από 3.000 κατοικίες της πόλης.

 

Στα πλαίσια του COSMOS προβλέπεται η υλοποίηση υπηρεσιών που συνδυάζουν σύγχρονες υπολογιστικές τεχνικές (cloud computing, machine learning, complex event processing) για την ανάλυση τόσο ιστορικών όσο και δεδομένων πραγματικού χρόνου, με σκοπό την εξαγωγή πολύτιμης πληροφορίας, όπως π.χ. η ύπαρξη ή όχι κυκλοφοριακής κίνησης στους δρόμους της Μαδρίτης.

Επιπρόσθετα, οι ερευνητές του έργου προτείνουν ένα πλαίσιο λειτουργίας και επικοινωνίας μεταξύ των «πραγμάτων», κύρια χαρακτηριστικά του οποίου είναι η αποκέντρωση και η αυτονομία (decentralized and autonomous management of things), δηλαδή τα «πράγματα» να αναλύουν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους, χωρίς την μεσολάβηση κάποιου κεντρικού κόμβου. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το προτεινόμενο πλαίσιο λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα θέματα της ασφάλειας (security) και της ιδιωτικότητας (privacy) των χρηστών, των οποίων τα δεδομένα χρησιμοποιεί το «διαδίκτυο των πραγμάτων».

Στην ιστοσελίδα http://www.iot-cosmos.eu/ ο επισκέπτης μπορεί να διαβάσει κείμενα που περιγράφουν την υλοποίηση του έργου, παρουσιάσεις και επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διάφορα συνέδρια καθώς και να ενημερωθεί για τις δράσεις που γίνονται με σκοπό τη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Η πλειοψηφία των τεχνικών αποτελεσμάτων του έργου θα δημοσιευτούν σαν λογισμικό ανοικτού κώδικα, είτε σαν αυτόνομες υλοποιήσεις είτε σαν μέρος ή σαν επέκταση υφιστάμενων αντίστοιχων λογισμικών λύσεων (OpenStack, Pinterest Secor, Node-RED κλπ).

 

 

 

Το Open Invention Network  είναι η μεγαλύτερη κοινότητα μη-επιθετικής πολιτικής πατεντών. Από την ίδρυση του το 2005, το Open Invention Network μέχρι και σήμερα αριθμεί πάνω από από 1.700 μέλη – από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες για βασικά έργα ανοικτού κώδικα μέχρι και νεοφυείς επιχειρήσεις.
Το στρατηγικό χαρτοφυλάκιο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του Open Invention Network περιέχει περισσότερες από 1.000 πατέντες ευρεσιτεχνίας και εφαρμογές σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, η ζώνη μη-επιθετικής πολιτικής πατεντών που έχει οριστεί από το OIN Linux Definition έχει εξελιχθεί και περιλαμβάνει περισσότερα από 2.300 πακέτα λογισμικού, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ελευθερία δράσης σε βασικές λειτουργικότητες για τα παγκόσμια έργα ανοιχτού λογισμικού και τις πλατφόρμες τεχνολογίας όπως το Linux, η Red Hat, η SUSE, το Android, το Open Stack και το Apache.

oin-oink

Το Open Invention Network (OIN) είναι η μεγαλύτερη κοινότητα μη-επιθετικής πολιτικής πατεντών στην ιστορία, και υποστηρίζει την ελευθερία της δράσης στο Linux ως το κυρίαρχο στοιχείο του λογισμικού ανοικτού κώδικα. Χρηματοδοτείται από την Red Hat ,την SUSE, την IBM, την NEC, την Philips, την Google και τη Sony. Οι πατέντες που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο του OIN εξασφαλίζουν ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι πατέντες ενάντια στον ανοικτό κώδικα και στο Linux. H άδεια ευρεσιτεχνίας OIN και το cross-licensing διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας παρέχεται στα μέλη της κοινότητας του OIN ατελώς, ενώ παρόμοια άδεια παρέχεται και σε όσους οργανισμούς συμφωνήσουν ότι δεν θα διεκδικήσουν δικαιώματα πατεντών ενάντια στο Linux

«Κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, έχουμε δει μια εκρηκτική ανάπτυξη του λογισμικού ανοιχτού κώδικα, από τις επιχειρήσεις, τα κινητά μέχρι το διαδίκτυο των πραγμάτων. Η συνεργατική εφεύρεση οδηγεί τον ανοικτό κώδικα σε υψηλότερα επίπεδα καινοτομίας  και αποδεικνύει την δύναμη του “συν-ανταγωνισμού” – την εξισορρόπηση της συνεργασίας και του ανταγωνισμού », δήλωσε ο Keith Bergelt, Διευθύνων Σύμβουλος του Open Invention Network.Η προσέγγιση του OIN στην μη-επιθετική πολιτική πατεντών έχει αγκαλιάσει την έννοια του συν-ανταγωνισμού και οδηγεί σε έναν αναδυόμενο πολιτισμικό κανόνα, ο οποίος επιτρέπει τη ευρεία συμμετοχή σε συνεργατικά έργα, ανεξάρτητα από την άποψη ενός οργανισμού για τις πατέντες, εξασφαλίζοντας παράλληλα ελευθερία δράσης σε βασικές τεχνολογίες του Linux και του ανοικτού κώδικα«

Περισσότερα για το Open Invention Network

Όπως αναφέρει η Financial Times στην Κυριακάτικη της έκδοση και που αργότερα αναδημοσιεύθηκε στο Coindesk και το Reuters η JPMorgan ανακοίνωσε την συνεργασία της με την εταιρεία δημιουργίας Blockchain συστημάτων Digital Asset Holdings της πρώην στελέχους της τράπεζας Blythe Masters.

Ο στόχος φυσικά είναι η μείωση του κόστους και χρόνου μεταφοράς τίτλων και αξιών κάτι που μέσω του παραδοσιακού συστήματος είναι και πανάκριβο και που μπορεί να ξεπεράσει και την βδομάδα για την ολοκλήρωση του.

“To sell a loan is a very cumbersome, time-consuming process; settlement can take weeks Using the blockchain makes sense, since it’s easier and faster, and produces fewer errors”

-Daniel Pinto, CEO JPMorgan Chase Co-

H συμφωνία αυτή ήρθε λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της Blythe Masters για την συγκέντρωση 50 εκατομμυρίων δολαρίων από επενδυτές ανάμεσα τους και την JPMorgan.

Το Blockchain σύστημα που σχεδιάζει η Digital Asset Holdings σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις της θα βασίζεται στον σχεδιασμό του Bitcoin Blockchain με την μόνη διαφορά να είναι η διαδικασία του mining που όμως δεν έχει αποσαφηνίσει ακόμα στο πως ακριβώς θα λειτουργεί.

 

The post H JPMorgan συνεργάζεται με την Digital Asset Holdings για δοκιμές του Blockchain appeared first on .

Docker: How to create Arch or Debian images

 1. Create an archlinux docker image from archlinux

 2. Create a debian docker image with debootstrap

(from Evaggelos Balaskas's blog)

open-source-softwareΑυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία!

Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τους επόμενους μήνες ή να καταχωρίσετε δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε:

Ημερομηνία/Ώρα

Εκδήλωση

Δευτέρα

01/02/2016 – 05/02/2016
Ολοήμερο

linux.conf.au 2016
Deakin University’s, Geelong

Τρίτη

02/02/2016
18:00 – 20:00

MWC2016 – Παρουσίαση της ελληνικής αποστολής
Innovathens, Αθήνα

Πέμπτη

04/02/2016
18:00 – 19:30

Funding opportunities for start-ups
Τεχνόπολις, Αθήνα

Παρασκευή

05/02/2016 – 07/02/2016
Ολοήμερο

DevConf.cz
Brno University of Technology, Brno
05/02/2016
18:00 – 20:00
Σχολείο Βικιπαίδειας
2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών, Αθήνα

Σάββατο

06/02/2016
Ολοήμερο

TEDx Athens 2016
Pallas Theatre, Athens

LGΤα Ανοικτά Δεδομένα σήμερα βρίσκουν πρόσφορο έδαφος σε πληθώρα πηγών πληροφορίας, καθώς και σύγχρονες εφαρμογές. Η δημοσίευση, η διατήρηση και η διασύνδεσή τους, αποτελεί μία πρόκληση για όσους επιθυμούν να τα επεξεργαστούν. Τα πρότυπα ανοικτότητας πρέπει να είναι ευδιάκριτα, σαφή και να προάγουν την συνεργατικότητα και τον πληθοπορισμό

Το Open Data Institute λειτουργεί εδώ και τρία χρόνια  με στόχο να προάγει την κουλτούρα των Ανοιχτών Δεδομένων στην κοινωνία, στην οικονομία και στην εκπαίδευση. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της παραγωγής, διάθεσης και συντήρησης ποιοτικότερων δεδομένων. Αυτό πραγματοποιείται με δράσεις ενημέρωσης, συμβουλευτικής αλλά και με την διάθεση Πιστοποιήσεων Ανοικτών Δεδομένων, όπου ο εκάστοτε παραγωγός/δημιουργός μπορεί πιστοποιήσει με αυτόματο τρόπο τα Ανοικτά Δεδομένα του. Η διαδικασία της πιστοποίησης παράγει διαφορετικά επίπεδα ποιότητας της ανοικτότητας, βάσει καθορισμένων και αποδεκτών κριτηρίων από την όλη την ερευνητική κοινότητα και το ODI. Ένα πολύ σημαντικό όφελος για τον παραγωγό/δημιουργό των δεδομένων είναι ότι γίνεται εύκολα πλέον αντιληπτό τι χρειάζεται να πραγματοποιηθεί για να βελτιστοποιήσει περαιτέρω την ποιότητα των δεδομένων του.

Οι πιστοποιήσεις παρέχονται αυτόματα σε μορφή εμβλημάτων (badges), τα οποία χωρίζονται σε τέσσερα (4) επίπεδα: BRONZE, SILVER, GOLD και PLATINUM. Είναι σημαντικό κάποιος παραγωγός/δημιουργός να λάβει τουλάχιστον το BRONZE badge και να προσπαθήσει μελλοντικά για την βελτίωση των δεδομένων του. Η μη λήψη badge σημαίνει ότι τα εξεταζόμενα δεδομένα δεν πληρούν τα βασικά κριτήρια ανοικτότητας (δηλ. δεν θεωρούνται ανοικτά).

BGS2

grΤο ερωτηματολόγιο παρέχεται στην Ελληνική γλώσσα, αλλά βρίσκεται ακόμα σε δοκιμαστική έκδοση υπό την επίβλεψη του ODI Athens Node.

 

Στις 21/01/2016 το ODI ανακοίνωσε την αυτόματη πιστοποίηση Ανοικτών Δεδομένων. Ακολουθώντας μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να πιστοποιήσει αυτόματα τα δεδομένα του (τα οποία πρέπει να διατηρούνται σε αποθετήριο CKAN). Οι πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν από το εν λόγω αποθετήριο είναι αρκετές για να απονεμηθεί τουλάχιστον το BRONZE badge. Αυτό είναι μία ιδανική λύση για έναν μεγάλο οργανισμό (με πολλά σύνολα δεδομένων), καθώς η συμπλήρωση ερωτηματολογιών συνιστά μία χρονοβόρα διαδικασία. Το Athens node συμμετέχοντας ενεργά, έχει δημιουργήσει ένα CKAN module με το οποίο ο εκάστοτε παραγωγός/δημιουργός θα μπορεί να προβάλλει τα badges των αυτόματα πιστοποιημένων συνόλων Ανοικτών Δεδομένων του..

Ιωάννης Ράπτης – ODI Athens Node

massive

Post-Snowden

We definitely live in a different world since Snowden leaks, but for some people nothing has changed. We always knew that certain individuals are targeted by local or international law enforcement agencies. In some cases they even have a legal way of doing this. If you work on certain fields or operate as an activist in political issues, you always assumed or knew that your communications are monitored. We may have better knowledge on the way the do it, or which things they have broken and which not yet. But essentially nothing is new about this on the post-Snowden world.

What Snowden leaks actually changed, what we learned from the documents, is that there is a vast ongoing process of massive passive surveillance and data collection. It doesn't matter if you are considered important. It doesn't matter if you have something to hide or not. All of your communications are monitored, stored and analyzed. This is what changed. This is what we learned.

Let me pause my thoughts for a moment and share a controversial story...

Mobile email encryption

Would you store your private PGP key to your mobile smartphone? Many (most?) hackers/geeks would easily answer in a negative way. Mobile phones have two major security implications that our laptops (usually) don't.

 • Physical security. It's more easy to lose your phone, or for someone to steal it. It's a comparatively smaller device, usually carried away in your pocket. And once you lose it, all keys stored there should be considered compromised (which is a big problem on its own, since PGP doesn't offer Forward Secrecy).

 • More than one operating system. Even if you have taken all measures to secure your operating system, the problem is that your phone runs also a second operating system. The "radio" OS running on your baseband chip. It's a complete proprietary black box, that you don't know what it does. You don't even know if it's isolated from your "smart" operating system.

On a side note, mobile operating systems have a security advantage that almost all modern desktop operating systems (even most major linux distributions) lack. All applications are sandboxed. So even if you are running a malicious application (you know, like Angry Birds) it may do various unwanted things regarding your personal mobile usage (eg. track location) but it can't easily steal your PGP private key stored inside OpenKeyChain's isolated storage. Not many desktop operating systems can protect you from a malicious application getting access to your .gnupg or .ssh folder.

So, although these two points are completely valid and indeed mobile smartphones are less secure, we have to realize that this is where most users read their emails. In many cases, a mobile phone is the only device people read their emails. Many people have come to cryptoparties, and after getting in touch with the complete lack of usability that comes with the standard pgp gui stack (Thunderbird + Enigmail), they ask how the can do the same things on their mobile. Most hackers would react (or even deny to help) exactly because of the reasons mentioned above. Let me clear up the dilemma a bit: Most people have two options to choose. Either use email encryption on their mobile phone or don't use encryption at all. And unfortunately most hackers fail to see that for most people the threat model is passive surveillance.

Threat Model

Not all people are trying to protect from the same things or the same type of adversaries. Not all people have the same Threat Model.

I was very pleased to see Werner Koch presenting at 32c3 this year about the current status of GnuPG, where he mentioned that the focus from now on is the passive surveillance threat model. Building tools that focus on the passive surveillance threat model, means that usability and encryption by default is top priority.

I have participated and co-organized many Cryptoparties, Free Software Meetups, and related crypto/privacy events/workshops. And I believe that the passive surveillance threat model should also be our focus. Yes, sometimes we need to quickly determine if a person has a different threat model (eg. journalists), but most people participating in these kind of events are not targets (at least not NSA targets). We know that they collect everything, we know that they love pgp because it's rarely used and stands out. Let's make their job more difficult. Encrypt all things by default. Let's start from fighting against massive passive surveillance.


Comments and reactions on Diaspora or Twitter

Αναλυτική παρουσίαση στο τι φέρνει η νέα έκδοση του Bitcoin Core 0.12 που βρίσκεται λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία της.

The post Παρουσίαση της νέας έκδοσης του Bitcoin Core 0.12 appeared first on .http://wildfly.org/downloads/I suppose this is the question most often asked from any open source project out there:
"When is the next X.Y.Z release coming out?"
Developers are eager to get their hands onto the latest and greatest not only to check out the new features but also to receive important fixes. And while most projects follow a rough roadmap, you'll find that upon reaching important milestones like major final releases where timeboxing and feature dropping is not really an option, then quality becomes the driving force.

So rather than coming up with something half-baked, we'll do whatever it takes to bring to you working and performant software, even if that means we have to delay the release by a couple of months in order to fix an additional 200+ bugs going from Candidate Release 4 (CR4) to Final. Some project managers might not like this, but most developers that will get their hands dirty using our software will certainly appreciate it. :-)


So WildFly 10 was released last Friday, January 29th and for the release itself I will simply link to the comprehensive release announcement. For the lazy ones I can list the key features here:
 • Java EE7 compliance, full and web profile.
 • Java 7 support discontinued, please use Java 8+.
 • JMS services provided by ActiveMQ Artemis, a merger of HornetQ with Active MQ.
 • Ability to edit domain configurations offline, using the CLI.
 • Javascript support in Undertow with hot reloading of JS files.
 • Highly Available (HA) Singleton deployments, and HA-Message Driven Beans are back.
 • Message Driven Beans can be controlled as a unit in delivery groups.
 • Advanced automatic sizing pooling options for SLSBs and MDBs.
 • Hibernate 5 is included bringing a host of improvements.
 • Powershell scripts now available for the MS Windows crowd.
 • Migration operations to help migrate configuration from replaced subsystems (JBossWeb, HornetQ, JacORB)
 • ...
 • and a lot of other stuff, including all the cool features from WF8 & WF9.
Completing any major WildFly release is never a small feat, so I'd like to congratulate the WildFly development team and Jason Greene for leading it for the past 7 years(!), as well as extend a big Thank You to the large number of related projects (WildFly bundles more than 200 different components) and the WildFly community as a whole, for their support and dedication.

As the engineering manager of the team, I wish I could just send everyone on a much needed holiday at this point :-). However we need to focus our efforts on another major task, the completion and release of JBoss Enterprise Application Platform 7 GA(or else JBoss EAP), our long term commercially supported offering, based off of WildFly 8+9+10. For those interested, existing and prospective customers, a Beta for EAP7 has already been out for a few weeks now.

Enough said, download WildFly 10 now and tell us what you think. You may also find a docker image here and there is always the option of trying out WildFly on OpenShift.

Enjoy!
/Dimitris

Για τους Βικιπαιδιστές, η 15η Ιανουαρίου είναι η «Ημέρα της Wikipedia».

Πριν από το 2001, το κόστος μιας εγκυκλοπαίδειας σε χρήματα, δέντρα, νερό και μελάνι ήταν τεράστιο και, ας το παραδεχτούμε, τεράστια ήταν και η δυσκολία να τη μεταφέρει κανείς.

Σήμερα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε εκατομμύρια τεκμηριωμένα λήμματα, φωτογραφίες, διαγράμματα, πηγές και ορισμούς λέξεων από οποιοδήποτε σημείο διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και οι εθελοντές που εδώ και 15 χρόνια συμβάλλουν στη δημιουργία αυτού του εκπληκτικού έργου το προσφέρουν εντελώς δωρεάν. Θέλουν μόνο να μοιραστούν το σύνολο της γνώσης με κάθε άνθρωπο. Για πολλούς από εμάς, αυτή η δυνατότητα είναι πλέον στο τσεπάκι μας.

 1. Για να συγκεντρωθεί όλη αυτή η γνώση συνεργάστηκαν εκατομμύρια άνθρωποι από κάθε γωνιά του πλανήτη. Σχεδιαστής του wiki, της πρώτης πλατφόρμας που παρείχε τη δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας ενός εγγράφου από πολλούς χρήστες, είναι ο Γουόρντ Κάνινγκχαμ. Ονόμασε το λογισμικό wiki, μια χαβανέζικη λέξη που σημαίνει «γρήγορα»(υπάρχει ακόμη και λεωφορείο wiki-wiki στη Χονολουλού.)
 2. Σίγουρα γνωρίζετε την εγκυκλοπαίδεια. Γνωρίζετε όμως ότι υπάρχει και ελεύθερο λεξικό, ελεύθερα βιβλία, αποφθέγματα, εργαλεία μάθησης, ταξιδιωτικός οδηγός και άλλα πολλά;
 3. Στο παρασκήνιο της Wikipedia, τα bots κάνουν ορισμένες από τις επαναληπτικές εργασίες, ώστε να μη χρειάζεται να τις κάνουν οι εθελοντές. Στην αγγλική έκδοση και μόνο υπάρχουν σχεδόν 2.000 εγκεκριμένα bots, που έχουν ακόμη και ονόματα: το PhotoCatBot, για παράδειγμα, βοηθά στον εντοπισμό λημμάτων που χρειάζονται εικόνες.
 4. 17 Μαρτίου 2006: Η πρώτη έκθεση της Wikipedia άνοιξε τις πύλες της στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Γκέτινγκεν, στη Γερμανία.
 5. Το 2007 η Wikipedia έγινε ένας από τους 10 κορυφαίους ιστότοπους του κόσμου, ο μόνος μη κερδοσκοπικός ιστότοπος στην κορυφή της κατάταξης.
 6. Οι άνθρωποι που συνεργάζονται για τη δημιουργία της Wikipedia αποκαλούνται «Βικιπαιδιστές». Η συνεργασία ανθρώπων από όλο τον κόσμο για τη δημιουργία της μεγαλύτερης βάσης πληροφοριών μπορεί να αποδειχτεί μεγάλη πρόκληση. Οι Βικιπαιδιστές δημιουργούν κανόνες, οδηγίες, και δοκίμια, για να βοηθήσουν τους άλλους να κατανοήσουν τι σημαίνει να είσαι Βικιπαιδιστής. Για παράδειγμα, η σελίδα «Μη δαγκώνετε τους νέους χρήστες» δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο καλωσόρισμα και την υπομονετική αντιμετώπιση των νέων χρηστών.
 7. Two Gambel's Quail (Callipepla gambelii) - Paradise Valley, Arizona, ca 2004.pngΗ πρώτη φωτογραφία του κόσμου υπάρχει στα Wikimedia Commons και είναι απελπιστικά θολή. Η πρώτη φωτογραφία που επιφορτώθηκε ποτέ στα Commons απεικονίζει ένα ζευγάρι ορτυκιών. Μιας που μιλάμε για πτηνά και για φωτογραφίες, σας πληροφορούμε ότι υπήρχε και η φωτογράφηση με περιστέρι:«Ένα ταχυδρομικό περιστέρι, στο στήθος του οποίου προσαρμοζόταν ένας χαλινός από αλουμίνιο, που μπορούσε να συγκρατήσει μια ελαφριά, μικροσκοπική φωτογραφική μηχανή με χρονοδιακόπτη». (Υπήρχε και γραμματόσημο για την αλληλογραφία μέσω ταχυδρομικών περιστεριών, είναι τριγωνικό και συμπαθέστατο.)
 8. Ένα από τα πρώτα λήμματα που γράφτηκαν ποτέ ήταν για το κοινό κανίς (ή πουντλ). Έγραφε απλώς, “A dog by which all others are measured.” Η αγγλική σελίδα της Wikipedia για το κανίς έχει τώρα περισσότερες από 5.000 λέξεις, και περιλαμβάνει πάρα πολλές λέξεις που οι άνθρωποι έχουν επινοήσει για να ονομάσουν κανίς που έχουν διασταυρωθεί με άλλες ράτσες σκύλων. Labradoodle, Poochon, Cockapoo, Spoodle, Maltipoo, Goldendoodle, Schnoodle, Pekapoos, Cavapoo, και Bernedoodle.
 9. Η Wikipedia βοηθάει να κρατήσουμε το internet ανοιχτό και ελεύθερο: Το 2012, οι κοινότητες της Wikipedia μαύρισαν τον ιστότοπο για να διαδηλώσουν σε μια εκστρατεία κατά της Stop Online Piracy Act.
 10. Ερευνητές μπορούν να προβλέψουν τη διάδοση μιας ασθένειας από δεδομένα στη Wikipedia «Ερευνητές από το Los Alamos National Laboratory ήσαν ικανοί να κάνουν εξαιρετικά ακριβείς προβλέψεις σχετικά με τη διάδοση του δάγκειου πυρετού στη Βραζιλία και τη γρίπη στις Η.Π.Α, την Ιαπωνία, την Πολωνία και την Ταϊλάνδη, κάνοντας έρευνα σε δεδομένα αναζήτησης τριών χρόνων από τη Wikipedia.»
 11. Θα χρειαζόταν περισσότερα από 21 χρόνια για ένα φυσιολογικό άτομο για να διαβάσει όλη την Αγγλική Wikipedia (αν δεν έκανε καθόλου διαλείμματα και δεν κοιμόταν ποτέ).
 12. Το δεύτερο λήμμα με τις περισσότερες επεξεργασίες στην Αγγλική Βικιπαίδεια όλων των εποχών είναι για την επαγγελματική πάλη.
 13. Μια από τις υποψηφιότητες για το νέο λογότυπο στο Wikivoyage ήταν ένα φίδι πάνω σε μια ιπτάμενη μαγική πετσέτα.
 14. Ο Αϊνστάιν που συχνά τον σταματούσαν όταν κυκλοφορούσε δημόσια, απαντούσε: «Με συγχωρείτε! Πάντα με μπερδεύουν με τον καθηγητή Αϊνστάιν.» (Ο Rohin Dhar το αποκάλεσε ως το πιο ενδιαφέρον γεγονός στον κόσμο βασισμένος σε δεδομένα από TIL threads στο Reddit.)
 15. Ένας σύνδεσμος προς το λήμμα της Wikipedia σχετικά με τον αξιωματικό Sir Adrian Carton de Wiart’s είχε περισσότερα από 3.500 retweets.
 16. O Lieutenant General Sir Adrian Paul Ghislain Carton de Wiart VC, KBE, CB, CMG, DSO (5 Μαΐου 1880 – 5 Ιουνίου 1963) ήταν ένας Βρετανός στρατιωτικός και παρασημοφορημένος με το σταυρό της Βικτορίας, την υψηλότερη στρατιωτική τιμή, βραβευμένος για την αυταπάρνηση «μπροστά στον εχθρό» σε διάφορες χώρες της Κοινοπολιτείας. Υπηρέτησε στον πόλεμο των Μπόερς, στον Α’ παγκόσμιο, τον Β’ παγκόσμιο… Πυροβολήθηκε στο πρόσωπο, στο κεφάλι, στο στομάχι, στον αστράγαλο, στο πόδι, στο ισχίο και στο αυτί. Επιβίωσε σε δύο αεροπορικές συντριβές. Ξέφυγε από στρατόπεδο αιχμαλώτων σκάβοντας τούνελ και δάγκωσε τα ίδια του τα δάκτυλα όταν κάποιος γιατρός αρνήθηκε να τα ακρωτηριάσει. Περιγράφοντας την εμπειρία του απ’τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έγραψε, «Ειλικρινά απόλαυσα τον πόλεμο.»
 17. Οι Βικιπαιδιστές διατηρούν καταλόγους από αντιπαραθέσεις, και φάρσες στη Wikipedia. Σε μια τέτοια φάρσα διατυπώθηκε ο ισχυρισμός ότι Λόρδος Βύρων διατηρούσε έναν κροκόδειλο και έναν ασβό ως οικόσιτα στο σπίτι του. Εντούτοις, πήρε πράγματι μια αρκούδα στο Πανεπιστήμιο όταν ανακάλυψε ότι τα σκυλιά δεν επιτρέπονταν.
 18. Η QRpedia επιτρέπει στους ανθρώπους που επισκέπτονται χώρους όπως τα μουσεία, ιστορικές πόλεις, κτίρια, ή ζωολογικούς κήπους να έχουν πρόσβαση στα λήμματα της Wikipedia στη γλώσσα της προτίμησής τους στο κινητό τους, σκανάροντας απλώς μια μοναδική γραφική εικόνα.
 19. Το Voice Intro Project προσκαλεί ανθρώπους που έχουν γίνει θέμα μιας βιογραφίας στη Wikipedia να ηχογραφήσουν ένα μικρό δείγμα της φωνής τους, έτσι ώστε να ξέρουμε πως ακούγεται και πως προφέρουν το όνομά τους. Μπορούν φυσικά να το κάνουν σε οποιαδήποτε γλώσσα νιώθουν την άνεση να μιλήσουν.
 20. Το Μνημείο της Βικιπαίδειας.
 21. «Wikipedia trifft Altertum» ήταν ένα συνέδριο το 2011 στο Γκέτινγκεν που έφερε μαζί την επιστήμη και την κοινότητα του κινήματος Wikimedia.
 22. Το «Wikipedia» μπορεί να αναφέρεται επίσης και σε κάποιον αστεροειδή.

 

Από το https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_15/15_years/el

 

Η Bitpay έδωσε στην δημοσιότητα τα στοιχεία των ημερήσιων πληρωμών και συναλλαγών με Bitcoin στο gaming market ‘OPSkins‘ μια ψηφιακή αγορά για digital skins του δημοφιλές παιχνιδιού Counter Strike.

To site άρχισε να δέχεται πληρωμές με Bitcoin μόλις τον περασμένο Αύγουστο μετά από απαίτηση των πελατών του πραγματοποιώντας από εκείνη την στιγμή και μέχρι σήμερα κατά μέσο όρο 400-500 Bitcoin σε αγοροπωλησίες με την μεγαλύτερη αγορά με Bitcoin να αφορά ένα skin αξίας 25.000 δολαρίων.

Το ποιο εντυπωσιακό στοιχείο που έδωσε όμως η Bitpay είναι ότι από τον Οκτώβριο που ξεκίνησαν στο OPSkins και οι πληρωμές με Bitcoin στους seller αυτές έφτασαν σε αξία τα 40.000 δολάρια την ημέρα.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο skin market προσφέρει και την επιλογή πληρωμών στους seller σε paypal λογαριασμούς.

OPSkins began accepting bitcoin in August after demand from their users, many of whom were already relying on online payment methods to trade for CS:GO skins with other gamers around the world. Accepting bitcoin payments for its Wallet Funds store credits has allowed OPSkins to expand that international reach while further reducing the risk of chargeback fraud in the skins economy.

Just a few months into accepting bitcoin, the company is already processing 400-500 bitcoin transactions per week. This traction has also shown up in the volume OPSkins has processed, with one notable transaction involving a bitcoin purchase of $25,000.

OPSkins has been live with bitcoin payouts since October, and it’s had strong traction since the beginning. In addition to offering payouts via PayPal, the company uses our platform to pay out nearly $40,000 in bitcoin to its sellers every day. OPSkins expects these bitcoin payouts to grow in step with the fast pace of the incoming bitcoin transactions it’s begun to see in the past months.

H Bitpay είναι η συνεργαζόμενη εταιρεία με την OPSkins και προσφέρει την πλατφόρμα των ψηφιακών πληρωμών με Bitcoin.

Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να την διαβάσετε εδώ

The post ‘OPSkins’: To digital market πραγματοποιεί 40.000 δολάρια ημερήσιων πληρωμών με Bitcoin appeared first on .

Την Τετάρτη 2016/02/03 στις 18:30-19:00, μαζευόμαστε στην αίθουσα της κοινότητας για lightning talks ποικίλης φύσεως.

--Sycamore (συζήτηση) 16:07, 29 January 2016 (EET)


Public Consultation Pocess1H ΕΕΛ/ΛΑΚ καλεί όσους ενδιαφέρονται, να συμμετέχουν με σχόλια – προτάσεις στη διαμόρφωση τριών μελετών-οδηγών για τη χρήση, διάθεση και προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού – Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα και των ανοικτών δεδομένων και περιεχομένου στον ευρύτερο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα.

1) Διαβούλευση για τον Οδηγό μετάβασης σε ανοιχτό λογισμικό ή λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) από κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο Φορέα.

Ο οδηγός αυτός έχει σκοπό να αποτελέσει ένα εργαλείο για την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών ανοιχτού λογισμικού ή λογισμικού ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) από κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο Φορέα. Ειδικότερα, αναλύεται η έννοια του ανοιχτού λογισμικού καθώς και τα πλεονεκτήματά του σε σχέση με το αντίστοιχο κλειστό/εμπορικό λογισμικό∙ πλεονεκτήματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με το μειωμένο κόστος αλλά και με τη διασπορά τεχνογνωσίας, προσαρμογής λογισμικού στις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη κλπ. Στόχος λοιπόν του οδηγού αυτού είναι να καταδείξει ότι η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ είναι πλέον η διεθνής τάση τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους κρατικούς οργανισμούς μιας και πλέον υπάρχει μια ανεπτυγμένη κοινότητα ικανή να υποστηρίξει την επιλογή αυτή. Για την ισχυροποίηση αυτών των επιχειρημάτων γίνεται και μία μικρή παρουσίαση πετυχημένων πρακτικών (best practices) από οργανισμούς εντός και εκτός Ελλάδας.

2) Διαβούλευση για την μελέτη καταγραφής, αξιολόγησης και παρουσίασης ώριμων έργων λογισμικού και καλών πρακτικών ΕΕΛ/ΛΑΚ

Ο Οδηγός Ώριμων Έργων Ανοικτού λογισμικού είναι μία μελέτη με σκοπό αφενός την καταγραφή σύγχρονων τάσεων και της υπάρχουσας κατάστασης διεθνώς αναφορικά με την αξιοποίηση και ανάπτυξη ανοικτού λογισμικού και αφετέρου την καταγραφή, αξιολόγηση και παρουσίαση ώριμων έργων λογισμικού και καλών πρακτικών σε διεθνές επίπεδο που μπορούν να υιοθετηθούν στη Δημόσια Διοίκηση αλλά και από τον ευρύτερο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα.

3) Διαβούλευση για την μελέτη για διαχείριση και απόθεση λογισμικού, δεδομένων, περιεχομένου και μελετών για τους δημόσιους φορείς και οργανισμούς

Ο τεχνικός αυτός οδηγός προέκυψε για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις κατόπιν επισκόπησης της υφιστάμενης κατάστασης με άμεση αναφορά σε καλές πρακτικές και αποδεκτές λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ που έχουν υιοθετηθεί από πολύ γνωστούς δημόσιους φορείς ανά την υφήλιο. Η μελέτη καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις που συνάδουν με τις έννοιες της “ανοικτότητας” των δεδομένων (open data) και του ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοικτού κώδικα (open source / open code). Πέραν της καλής πρακτικής σε αντίστοιχους δημόσιους φορείς και δράσεις στο εξωτερικό, οι προτάσεις της μελέτης αυτής τεκμηριώνονται και βάσει του θεσμικού / νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα. Στα παραρτήματα που αποτελούν βασικό μέρος του παρόντος toolkit, αναλύονται -με όσο το δυνατόν απλό και περιγραφικό τρόπο- τα βήματα τα οποία χρειάζονται για την εγγραφή, την απόθεση και διαχείριση λογισμικού, περιεχομένου, δεδομένων, και μελετών από έναν χρήστη.

Οι διαβουλεύσεις είναι ανοικτές για όλους και οι μελέτες – οδηγοί υπάρχουν επίσης διαθέσιμες στο github. Τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να τις καταχωρίσετε ως σχόλια στους αντίστοιχους δεσμούς και τα κεφάλαια των διαβουλεύσεων που βρίσκονται στο https://advisory.ellak.gr/

O Bitcoin core developer Gavin Andresen επανέρχεται στο θέμα της αύξησης του Block size στα 2mb προτείνοντας αυτή την φορά ένα νέο BIP (Bitcoin Improvement Proposal) με την ονομασία “bip-bump2mb.mediawiki”

Όπως περιγράφει και ο ίδιος με τον νέο αυτό κώδικα προτείνει την αύξηση του Bitcoin Block size στα 2mb από το 1mb μέσω ενός hard fork που θα ενεργοποιηθεί 28 μέρες μετά από την ημέρα που ο κώδικας υιοθετηθεί από το 75% του συνόλου των Bitcoin miner. Προτείνει αυτή την περίοδο χάριτος των 28 ημερών ως ‘grace period’ ώστε όπως λέει και ο ίδιος να προετοιμαστεί καλύτερη το Bitcoin οικοσύστημα για την αντιμετώπιση των όποιον κινδύνους που ενέχει ένα hard fork.

 • 75% was chosen instead of 95% to minimize the opportunity for a single large mining pool or miner to be able to veto an increase, either because of ideological opposition or threat of violence or extortion.
 • A four-week grace period after the voting period was chosen as a balance between giving people sufficient time to upgrade and keeping people’s attention on the urgent need to upgrade.

Τέλος αναφέρει ότι το προτεινόμενο Bip θα καταστεί ανενεργό αν μέχρι την 1 Ιανουαρίου του 2018 δεν έχει υιοθετηθεί.

Αυτή είναι η τρίτη προσπάθεια του Gavin Andresen να περάσει μια αύξηση του Block size μετά την αποτυχημένη απόπειρα του με το BitcoinXT κώδικα που είχε δημιουργηθεί σε συνεργασία με τον Mike Hearn και μετά την πρόσφατη αποτυχημένη απόπειρα του Bitcoin Classic που είχε υποστηριχθεί ανοιχτά από τον ίδιο.

Η νέα αυτή πρόταση του Andresen έρχεται να προσθέσει ένα νέα κεφάλαιο στην διαμάχη της Bitcoin κοινότητας για αν είναι αναγκαία μια τέτοια αύξηση του μεγέθους του Bitcoin Block size.

The post O Gavin Andresen προτείνει το “bip-bump2mb.mediawiki” για την αύξηση του Block size appeared first on .


Εδώ και καιρό είμαι αποδέκτης πολλών μηνυμάτων (κυρίως e-mail) με προβλήματα-ερωτήσεις σχετικά με το openSUSE. Κάνω το λάθος να απαντάω σχεδόν σε όλα. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται να μην έχει κίνηση η λίστα, forum κλπ και ότι όλη η κοινότητα openSUSE είμαι εγώ (ή μήπως είμαι;).

Έχω γράψει ένα προηγούμενο άρθρο που μπορεί να βρει κάποιος βοήθεια σχετικά με το openSUSE (είτε ελληνικά, είτε αγγλικά).

ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΩ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΝΤΑΩ,
ΕΙΤΕ ΘΑ ΤΑ ΠΡΟΩΘΩ ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΑ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ (το πιο πιθανό).


ΔΕΝ θα δεχτώ τον ισχυρισμό περί απορρήτου συνομιλίας, σε ότι αφορά ερώτηση περί openSUSE. Θα εισάγω και το mail του αποστολέα, σε περίπτωση που δεν είναι γραμμένος στην λίστα.

Το παρόν είχε γραφτεί νωρίτερα από το How to Use Open Source and Shut the Fuck Up At the Same Time.

Απόσπασμα από το άρθρο σχετικά με την εύρεση βοήθειας.


ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1. Λίστα αλληλογραφίας.
Καταρχήν θα σας ωθήσει να γραφτείτε στην λίστα αλληλογραφίας. Τι είναι αυτό; Μπορείτε να στείλετε σε μια ηλεκτρονική διεύθυνση την ερώτησή σας και σας απαντάει όποιος το δει και το γνωρίζει. Επίσης είναι και ο τρόπος επικοινωνίας-ανακοινώσεων της κοινότητας.

Στείλτε μηνήματα στην opensuse-el@opensuse.org
Πρέπει να κάνετε εγγραφή αποστέλλοντας ένα κενό μήνυμα στο
opensuse-el+subscribe@opensuse.org

και να ακολουθήσετε τις οδηγίες.
Θυμηθείτε ότι τα μηνύματα που στέλνετε πρέπει να είναι απλό κείμενο txt. Δείτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος e-mail.

2. Forum
Τεχνικά, η καλύτερη κίνηση για επίλυση προβλημάτων είναι το Forum. Εκεί χρησιμοποιώντας τις κατηγορίες, ταξινομούνται οι ερωτήσεις-απαντήσεις καλύτερα. Επίσης είναι πιο εύκολο να βρει κάποιος άλλος με το ίδιο πρόβλημα, την απάντηση γι'αυτόν.
Κάνε μια εγγραφή στο http://forums.opensuse.org/ και στη συνέχεια μετακινήσου στο ελληνικό κομμάτι.
Δυστυχώς δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση και ίσως αργήσει η απάντηση.

3. IRC
Αυτός ο τρόπος είναι ιδιαίτερα παλιός αλλά αρκετά αποτελεσματικός. Δεν έχει το πλεονέκτημα της αναζήτησης-καταλογοποίησης. Προτιμήστε τη λίστα και το φόρουμ,
Η κοινότητα έχει δικό της κανάλι το #opensuse-el @ Freenode

Μπορείτε να μπείτε με το πρόγραμμα IRC που χρησιμοποιείτε ή αν δεν κατέχετε το άθλημα, μπορείτε να μπείτε με το Web Interface στο Freenode.

Κάνετε την ερώτηση εκεί και περιμένετε. Εάν είναι κάποιος διαθέσιμος εκείνη τη στιγμή, θα σας απαντήσει. Δυστυχώς δεν είμαστε όλοι 24ώρες μέσα στο κανάλι για να απαντήσουμε, οπότε εάν δεν πάρετε απάντηση, μην εκνευριστείτε. Απλά χρησιμοποιείστε τους άλλους τρόπους (προτιμότερα τους παραπάνω). Στο κανάλι αυτό μπορείτε να μπείτε και απλά για να μιλήσετε με κάποιον, χωρίς να έχετε κάποιο πρόβλημα με τον υπολογιστή σας. Το κανάλι χρησιμοποιείται για τις συναντήσεις της κοινότητας για να οργανώσουμε εκδηλώσεις ή κάποιο θέμα που απασχολεί την κοινότητα.

debootstrap is a very powerful tool that most of debian/ubuntu people already know about.

It’s really super easy to create your own basic debian docker image, even if you are not running debian.

I used the below steps to my archlinux box, but i believe are generic and you can also use them, without any effort.

Step One:

Download and prepare debootstrap

# wget -c http://ftp.debian.org/debian/pool/main/d/debootstrap/debootstrap_1.0.77.tar.gz
# tar xf debootstrap_*.tar.gz
# cd debootstrap

# sed -i -e 's#/usr/share/debootstrap#.#' debootstrap

Step Two:

debootstrap a new sid (unstable) debian:

# mkdir sid

# ./debootstrap --arch amd64 --include=aptitude sid sid/

Step Three:

Just to be safe, extract debian packages with ar

# cd sid

# for i in `ls -1 var/cache/apt/archives/*deb`; do ar p $i data.tar.xz | tar xJ ; done
# for i in `ls -1 var/cache/apt/archives/*deb`; do ar p $i data.tar.gz | tar xz ; done
# rm -rf var/cache/apt/archives/*deb

Step Four:

Prepare your debian unstable directory.
eg. create the sources.list file

# cat > etc/apt/sources.list << EOF
> deb http://ftp.gr.debian.org/debian unstable main contrib non-free
> deb http://ftp.debian.org/debian/ Sid-updates main contrib non-free
> deb http://security.debian.org/ Sid/updates main contrib non-free
> EOF

Step Five:

Dockerized your debian image:

# tar -c . | docker import - debian:sid
cdf6f22b76f23fa95ae2d5858cec4546086a2064b66cf34b937bc87c83f13c91

# docker images
REPOSITORY     TAG         IMAGE ID      CREATED       VIRTUAL SIZE
debian       sid         cdf6f22b76f2    5 seconds ago    291.3 MB

You are now ready to play with your new image:

# docker run -t -i --rm debian:sid bash
I have no name!@f3ee67226a07:/# 

Κάθε Ιανουάριο, περισσότεροι από 5.000 συντελεστές του ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα από όλο τον κόσμο συρρέουν στην πανεπιστημιούπολη των Βρυξελλών, στο Βέλγιο, για ένα Σαββατοκύριακο ομιλιών, συζητήσεων και ανοικτού κώδικα. Η FOSDEM σημαίνει Free and Open Source Developers’ European Meeting,  και είναι μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις της κοινότητας που διοργανώνονται στην Ευρώπη.
Εάν είστε νέοι στον κόσμο του ανοιχτού λογισμικού, το συνέδριο αυτό είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να μάθετε και να γνωρίσετε ανθρώπους από την κοινότητα που θα είναι περισσότερο από ευτυχείς να σας βοηθήσουν να εμπλακείτε. (Και φυσικά, θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε την περίφημη βελγική μπύρα!)

main

Η FOSDEM είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους χωρίς εγγραφή. Η εκδήλωση ξεκίνησε πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο Raphael Bauduin οργάνωσε μια μικρή συνάντηση για προγραμματιστές στις Βρυξέλλες. Εκείνη την εποχή, τράβηξε την προσοχή πολλών γνωστών προσωπικοτήτων στην κοινότητα που τους άρεσε η ιδέα . Το επόμενο έτος, ο Richard Stallman ζήτησε από τους διοργανωτές να αλλάξουν το όνομα σε FOSDEM.
Από τότε, η FOSDEM έχει φιλοξενήσει χιλιάδες συνεδρίες από ερασιτέχνες και επαγγελματίες μέχρι και γνωστά ονόματα στο χώρο του ελεύθερου λογισμικού, μεταξύ άλλων και τον ίδιο τον Stallman, τον Jon “Maddog” Hall, και τον Jimmy Wales.

img_4051

Φέτος η FOSDEM θα φιλοξενήσει πάνω από 500 συνεδρίες σε διάστημα δύο ημερών με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που περιλαμβάνουν ανοικτό υλικό και λογισμικό, την ανάπτυξη, τον έλεγχο, τη διαχείριση, τη δικτύωση, την ασφάλεια, τον πυρήνα του Linux, τα περιβάλλοντα χρήσης, τις άδειες, και τα παιχνίδια,.

Στους διαδρόμους του συνεδρίου φιλοξενούνται μια πληθώρα από τραπεζάκια όπου μπορείτε να μιλήσετε με τους ανθρώπους που ασχολούνται με διάφορα έργα και διανομές Linux. Το Debian, η Python, το OpenSUSE, το FSF, η Perl, το GNOME, η Fedora, το KDE και πολλοί άλλοι είναι εκεί για να δίνουν δωρεάν αυτοκόλλητα, live DVD, κονκάρδες, στυλό, και να μιλήσουν μαζί σας για ότι σχετικό θέμα σας ενδιαφέρει. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε κούπες, μπλουζάκια, βιβλία, και hoodies για να υποστηρίξετε το αγαπημένο σας πρόγραμμα.

swag

Την Κυριακή το συνέδριο συνεχίζεται με περισσότερες ομιλίες, περισσότερες αίθουσες dev, και περισσότερες συναντήσεις μέχρι τις18:00, όταν όλοι μαζεύονται για το κλείσιμο του συνεδρίου στο μεγαλύτερο δωμάτιο για να ευχαριστήσουν τους διοργανωτές, τους χορηγούς, και τους πολλούς εθελοντές για τη σκληρή δουλειά τους

Φέτος η FOSDEM 2016 θα λάβει μέρος στις 30 – 31 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ συμμετέχει στην FOSDEM και ενίσχυσε 3 προγραμματιστές ανοιχτού λογισμικού να συμμετέχουν καλύπτοντας τα εισιτήρια και την διαμονή τους.

Η σελίδα της FOSDEM 2016

Το πρόγραμμα της FOSDEM

Πίσω εκεί στο μακρινό 1971, στα πρώτα βήματα του διαδικτύου, ο 24χρονος Michael Hart ξεκίνησε να ψηφιοποιεί κλασικά λογοτεχνικά έργα, ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων, δημιουργώντας το εμβληματικό Project Gutenberg. Η ιδέα του ήταν απλή: Να κάνει εύκολα προσβάσιμα σε όλο τον κόσμο τα ελεύθερα αυτά έργα. Δαπάνησε ολόκληρη τη ζωή του στην υλοποίηση της ιδέας και έφυγε πριν πέντε χρόνια δικαιωμένος.

 

open-ebooksCreative Commons licensed image: Tina Franklin (https://www.flickr.com/photos/97481684@N08/9365641519)

 

Ας ξεκινήσουμε με μια απλή θεώρηση: Ο δημιουργός ενός έργου τέχνης –κάθε μορφής τέχνης- δεν επιθυμεί απαραίτητα να γίνει εμπορικό προϊόν. Κι αν μιλήσουμε για λογοτεχνία, η ελεύθερη διάθεση ενός βιβλίου στην εποχή του χαρτιού ήταν κοστοβόρα και ως εκ τούτου αδύνατη. Στη εποχή του διαδικτύου όμως, το κόστος έκδοσης αλλά και διανομής στον αναγνώστη εξαϋλώθηκε, και ο δημιουργός ή ο εκδοτικός οίκος μπορεί πλέον δωρεάν και χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις να το απελευθερώσει ως κοινό αγαθό.

Οι άδειες Creative Commons, ως μετεξέλιξη παλαιότερων αδειών, δίνουν το πλαίσιο της ανοικτής διανομής ενός έργου, σε αντίθεση με το αυστηρά περιοριστικό copyright, μέσα από 6 εναλλακτικές επιλογές. Ποια τα οφέλη της ελεύθερης διάθεσης για τους δημιουργούς; Ψάξτε για τους καλλιτέχνες που διαθέτουν ελεύθερα το έργο τους και η Google σας έχει έτοιμη την απάντηση.

Τα τελευταία χρόνια δημιουργείται αθόρυβα και στη χώρα μας μια ανοικτή λογοτεχνική σκηνή με ολοένα και αυξανόμενη διείσδυση: Τα ελληνικά λογοτεχνικά έργα που διανέμονται αυτή τη στιγμή ελεύθερα και νόμιμα σε ψηφιακή μορφή είναι πραγματικά πολλά και θα το διαπιστώσετε ευθύς αμέσως. Τα ανοικτά ψηφιακά βιβλία συναντώνται σε ποικίλους μορφότυπους (epub, mobi, pdf, flip book, html, android app κλπ) και διαβάζονται εύκολα από οποιαδήποτε υπολογιστική συσκευή (ηλεκτρονικούς αναγνώστες, ταμπλέτες, έξυπνα κινητά, επιτραπέζιους υπολογιστές).

Ξεκινώντας από τους εμπορικούς εκδοτικούς οίκους θα συναντήσουμε τις Εκδόσεις Καστανιώτη που διανέμουν ελεύθερα 9 εξαιρετικά e-books γνωστών συγγραφέων. Αξίζει να σημειωθεί πως οι Εκδόσεις Καστανιώτη –με πρωτοβουλία του υιού Αργύρη Καστανιώτη- διένειμαν ελεύθερα το μυθιστόρημα «Το χαμένο μπλουζ» του Μίμη Ανδρουλάκη υπό άδεια CC το 2008(!). Οι Βορειοδυτικές Εκδόσεις του Γιάννη Πλιώτα, διαθέτουν ελεύθερα σε e-book όλα τα βιβλία που έχουν εκδώσει. Την ίδια ακριβώς πολιτική απελευθέρωσης ακολουθούν και οι Εκδόσεις Δήγμα διαθέτοντας αυτή τη στιγμή 24 ανοικτά e-books. Οι Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο έχουν απελευθερώσει 4 παιδικά βιβλία στη νοηματική γλώσσα, οι Εκδόσεις Ενδυμίων του Βασίλη Λαλιώτη προσφέρουν 83 ελεύθερα βιβλία και οι ψηφιακές εκδόσεις EasyWriter διαθέτουν πληθώρα δωρεάν βιβλίων συνεργαζόμενων συγγραφέων.

Παράλληλα έχουν δημιουργηθεί μη εμπορικοί εκδοτικοί οίκοι που επιμελούνται και διανέμουν ανοικτά ψηφιακά βιβλία (ατομικά ή συλλογικά). Ξεχωρίζει η παρουσία των Εκδόσεων Σαΐτα του Ηρακλή Λαμπαδαρίου, που έχουν αναδείξει φωνές δεκάδων δημιουργών. Η ανοικτή βιβλιοθήκη OPENBOOK εκδίδει κυρίως συλλογικά και συνεργατικά έργα και παράλληλα αποτελεί κατάλογο των ανοικτών ψηφιακών βιβλίων. Σημαντική είναι η προσπάθεια που γίνεται στον ιστότοπο τοβιβλίο.net με πρωτεργάτη τον Κώστα Θερμογιάννη. Εξαιρετική η εκδοτική προσπάθεια των Εκδόσεων Schooltime του Γιώργου Σκάθαρου, που παράλληλα διαθέτουν μια εμπλουτισμένη ψηφιακή βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη των Εκδόσεων 24 γράμματα διαθέτει 2.500 ηλεκτρονικά βιβλία, με την άοκνη προσπάθεια του Γιώργου Δαμιανού και οι Εκδόσεις Αρχίγραμμα του Νίκου Φάκου, έχουν ήδη κυκλοφορήσει όμορφα ανοικτά βιβλία. Το εργαστήρι ανοικτής τεχνολογίας & τέχνης P2P Lab είναι από τις παλαιότερες προσπάθειες διερεύνησης της ομότιμης παραγωγής στην τέχνη και έχει εκδώσει σημαντικά συνεργατικά έργα μέσω της δημιουργικής ομάδας Ελ Ρόι.

Είναι εκατοντάδες οι συγγραφείς που έχουν διαθέσει ελεύθερα έργα τους στο διαδίκτυο. Θα αναφερθούμε συμβολικά σε τέσσερις εξ αυτών: Ο Νίκος Δήμου είναι από τους πρώτους έλληνες δημιουργούς που αντιλήφθηκε την δύναμη του νέου μέσου και διέθεσε ελεύθερα κάποια βιβλία του ήδη από τη δεκαετία του ’90. Ο πολυγραφότατος Μάνος Κοντολέων, από τους σημαντικότερους έλληνες συγγραφείς, έχει επιλέξει να διαθέσει επίσης ολόκληρα έργα του μέσα από τον ιστότοπό του. Ο Θεσσαλονικιός Θανάσης Τριαρίδης είναι από τους πρωτεργάτες της ανοικτής διάθεσης της λογοτεχνίας και έχει δημιουργήσει έναν δικτυακό τόπο με όλα τα έργα του σε ψηφιακή μορφή. Και από τη νεότερη γενιά ο εξαιρετικός Αύγουστος Κορτώ έχει διαθέσει στο κοινό ελεύθερα 3 έργα του (εδώ  κι εδώ).

Από τις ανοικτές προσπάθειες φορέων θα ξεχωρίσουμε τον Μικρό Αναγνώστη του (πάλαι ποτέ) Εθνικού Κέντρου Βιβλίου με αφήγηση παιδικών παραμυθιών και την σημαντική ψηφιακή βιβλιοθήκη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Λάτση.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία έχουν δημιουργήσει ειδική ενότητα με ανοικτά e-books: Το MyeBooks, το CosmoteBooks, το ReadPoint και το CaptainBook συμβάλλουν σημαντικά στη διάδοση της ψηφιακής ανάγνωσης.

Ψηφιακές βιβλιοθήκες με εκατοντάδες ελεύθερα βιβλία διαθέτουν οι ιστότοποι Ebooks4greeks, Free-ebooks και Ιδεόστατο.

Μια δημοφιλής μορφή ψηφιακού βιβλίου είναι και οι εφαρμογές για κινητά και ταμπλέτες Android και είναι καταπληκτική η δουλειά που κάνει αφιλοκερδώς ο Αντώνης Πανώρης, δημιουργός της Automon.

Κλασικά έργα ελληνικής λογοτεχνίας προσφέρει το εξαιρετικό Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού και ο ελληνικός ιστότοπος Βικιβιβλία της Wikipedia. Ο Νίκος Σαραντάκος έχει κάνει μια όμορφη συνεργατική προσπάθεια δημιουργώντας την ενότητα “Κείμενα μαζί” με έργα νεοελληνικής λογοτεχνίας. Για αρχαία ελληνικά κείμενα είναι εξαιρετική η βιβλιοθήκη που διαθέτει ο Μικρός Απόπλους ενώ δεν πρέπει να παραλείψουμε και την ελληνική συλλογή του Project Gutenberg.

Στο ίδιο πνεύμα ανοικτής διάθεσης των βιβλίων κινείται και η ελληνική κοινότητα του Book Crossing αλλά και η Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη.

Και η ιστορία της ελληνικής ανοικτής λογοτεχνικής σκηνής συνεχίζεται, καθώς οι δυνατότητες του διαδικτύου είναι απεριόριστες. Ήδη είναι διαθέσιμα στον οποιονδήποτε αναγνώστη ως κοινό αγαθό πολλά και σημαντικά έργα ελληνικής λογοτεχνίας. Η αρχή έγινε, η διάθεση προσφοράς από συγγραφείς, εκδότες και εθελοντές υπάρχει, η συνέχεια στις οθόνες μας θα είναι σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσα.

 

Συντάκτης: Γιάννης Φαρσάρης //

 

* Πρώτη δημοσίευση στον ιστότοπο του Φεστιβάλ των Κοινών (http://commonsfest.info/)

 

Ο Bitcoin core κώδικας σήμερα ξεπέρασε τα 10.000 commit στο master branch με το τελευταίο από αυτά να ανήκει στον προγραμματιστή Wladimir J. van der Laan και αφορά την προσθήκη comment για τα πνευματικά δικαιώματα στον κώδικα του Bitcoin core που βρίσκεται κάτω από την άδεια ελεύθερου λογισμικού MIT software license.

Merge #7300: [trivial] Add missing copyright headers

fabcee1 Remove copyright header from autogenerated chainparamsseeds.h (MarcoFalke)
fa60d05 Add missing copyright headers (MarcoFalke)
fa7e4c0 Bump copyright headers to 2014 (MarcoFalke)

O Wladimir J. van der Laan είναι μέχρι σήμερα ο προγραμματιστές με την μεγαλύτερη συνεισφορά στον Bitcoin κώδικα με 3315 commit με δεύτερος να έρχεται ο Gavin Andresen με 1100 commit

The post Ο Bitcoin core κώδικας ξεπερνάει τα 10.000 commit στο master-branch appeared first on .

Ανlamps έχετε ελεύθερο χρόνο, ενδιαφέρεστε για τα κοινά, το ανοιχτό λογισμικό, τις ανοιχτές τεχνολογίες, τα ανοιχτά δεδομένα, και θέλετε να  συμβάλλετε στην ανάπτυξη, προώθηση και διάδοση τους, σας καλούμε να συμμετέχετε ενεργά στην συγγραφή ή μετάφραση άρθρων στους ιστότοπους του ellak.gr για τα θέματα που σας ενδιαφέρουν.

H ΕΕΛ/ΛΑΚ με αυτή την πρόσκληση, καλεί όσους ενδιαφέρονται, να παρουσιάσουν δημόσια δράσεις για τα κοινά και την ανοιχτότητα, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του εθελοντισμού, να δώσουν νέες ερμηνείες και να επωφεληθούν, τόσο οι ίδιοι όσο και οι αναγνώστες των δικτυακών τόπων της ΕΕΛ/ΛΑΚ, από την δημοσίευση νέων προσεγγίσεων και ιδεών.

Ως εθελοντής αρθρογράφος στους δικτυακούς τόπους της ΕΕΛ/ΛΑΚ έχετε τη δυνατότητα να δημοσιεύετε νέα και εκδηλώσεις από τις κοινότητες στις οποίες συμμετέχετε και να αρθρογραφείτε για θέματα της επικαιρότητας στο χώρο του ελεύθερου λογισμικού και των ανοιχτών τεχνολογιών.

Αναλυτικές οδηγίες δημοσίευσης άρθρων μπορείτε να δείτε εδώ. Ενδεικτικές πηγές άρθρων από τις οποίες μπορείτε να αντλήσετε περιεχόμενο για να το δημοσιεύσετε σε σχετικούς δικτυακούς τόπους της ΕΕΛ/ΛΑΚ  μπορείτε να δείτε εδώ.

Όλα τα άρθρα δημοσιεύονται κάθε μήνα και στο ενημερωτικό δελτίο που αποστέλλεται από την ΕΕΛ/ΛΑΚ σε περίπου 48.000 εγγεγραμμένους χρήστες.

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον ως εθελοντής αρθρογράφος μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα που βρίσκεται διαθέσιμη εδώ.

H βασική ιδέα σχετίζεται με την υγιεινή των δημοσίων χώρων. Κυρίως με τις περιοχές και στάσεις στις οποίες υπάρχουν κάδοι απορριμάτων. Η πρόταση αφορά έναν έξυπνο κάδο, ο οποίος να μπορεί να βοηθήσει τη δημόσια υγιεινή, μέσω συστημάτων που θα φέρει. Περιληπτικά αυτά είναι:

1) Να μειώσει τις οσμές από τα απορρίμματα

2) Να ειδοποιεί πότε δεν μπορεί να τοποθετηθούν άλλα απορρίμματα στον κάδο

3) Να είναι εύκολος στη λειτουργία και στην εναπόθεση

4) Να έχει ένα μοντέρνο σχεδιασμό

5) Να μπορεί να παράγει μικρή ποσότητα ενέργειας, ώστε να είναι ανεξάρτητος ενεργειακά

6) Να φέρει ξεχωριστή σήμανση, ώστε να μπορεί να αντικατασταθεί ή να επισκευαστεί άμεσα

7) Να αυτοκαθαρίζεται (προτεινόμενη παραλλαγή)

Ο κάδος έχει σχήμα κωνικής μορφής για εύκολη εκκένωση κατά την ανατροπή του, στο απορριμματοφόρο. Διαθέτει ειδικές ενισχυμένες βάσεις ανάρτησης στις πλάγιες όψεις του, όπως επίσης χειρολαβές ασφαλείας για ασφαλή και εύκολη μετακίνηση. Υπάρχει επίσης πώμα αποχέτευσης για την εκροή υγρών κατά το πλύσιμο.

KADOI_KADOI04

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΔΩΝ

Κάθε κάδος έχει αποκλειστικό νούμερο αρίθμησης, ώστε να είναι εύκολα εντοπίσιμος από τα συνεργεία του Δήμου. Τοποθετείται η αριθμός στην μπροστινή όψη του κάδου, έτσι ώστε να είναι εύκολα αναγνώσιμος και ευδιάκριτος. Παράλληλα δεν χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος χρήστης την περιοχή, προκειμένου να δώσει τα στοιχεία της στους υπαλλήλους του Δήμου (αν διαπιστώσει κάποια βλάβη στον κάδο). Αρκεί απλά να αναφέρει τον αριθμό, ο οποίος και μπορεί να είναι καταχωρημένος σε αρχείο του Δήμου.

To καπάκι του κάδου, ανοίγει σε τρεις διαδοχικές φάσεις, προκειμένου να περιορίζονται οι οσμές των απορριμάτων κατά το άνοιγμα από το χρήστη. Χρησιμοποιούνται ιμάντες (όπως φαίνονται στην αξονομετρική τομή), οι οποίοι ανοίγουν το καπάκι, ανάλογα με τη δύναμη που ασκεί ο χρήστης στο πέδιλο του κάδου. Έτσι δεν είναι απαραίτητο να γίνεται εξ ολοκλήρου άνοιγμα του κάδου (όπως γίνεται σήμερα), αν –π.χ.- ο χρήστης θέλει απλά να πετάξει ένα μικρό αντικείμενο. Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα να ανοίξει ο χρήστης και εξ ολοκλήρου τον κάδο (αν έχει μεγάλο όγκο απορριμάτων), χάρη στη λαβή του υπάρχει στην μπροστινή όψη του κάδου.

Το καπάκι είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην αφήνει τις οσμές των απορριμμάτων να φεύγουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Εγκιβωτίζεται εντός πλαισίου, ώστε να μειώνεται η διάχυση των οσμών δεξιά και αριστερά.

Το προτεινόμενο σύστημα ανοίγματος,έρχεται σε πλήρη συνάρτηση με το σύστημα ανοίγματος των υπαρχόντων κάδων. Το πεντάλ βρίσκεται 10 πόντους πάνω από το έδαφος, οπότε πατώντας το μετακινούνται τα σύρματα αναλόγως.

Στο καπάκι επίσης υπάρχει μικρό διάφανο plexigass, το οποίο μπορεί να συμβουλευτεί ο χρήστης, αναφορικά με το αν υπάρχει χώρος εναπόθεσης απορριμάτων στον κάδο.

Οι τροχοί του κάδου είναι Βαρέως τύπου, περιστροφής 360° με μεταλλική ζάντα και συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200mm, προκειμένου να μετακινούνται προς όλες τις κατευθύνσεις εύκολα. Επίσης υπάρχει φρένο τύπου ποδόφρενου στην εμπρός πλευρά του κάδου για εύκολη ακινητοποίηση του.

Το καπάκι ωστόσο ανοίγει επίσης εξ ολοκλήρου, προκειμένου να γίνεται η εκτροπή των απορριμάτων στο απορριμματοφόρο.

Στην επιφάνεια του κάδου, αναπτύσσονται φωτοβολταϊκές μεμβράνες , οι οποίες ενεργοποιούν φωτοκύτταρο που ελέγχει την περιεκτικότητα του κάδου. Μόλις υπερβεί το επιτρεπόμενο ύψος, αυτόματα αλλάζει το χρώμα της πράσινης γραμμής σε κόκκινη, ώστε να γνωρίζουν οι χρήστες ότι δεν μπορούν να εναποθέσουν στο συγκεκριμένο κάδο τα απορρίμματα τους να γνωρίζουν οι χρήστες ότι δεν μπορούν να εναποθέσουν στο συγκεκριμένο κάδο τα απορρίμματα τους. Θα γίνεται σάρωση στο ύψος που είναι τοποθετημένος (σε όλο το μήκος και πλάτος εκείνου του σημείου) και θα ενεργοποιεί το κόκκινο λαμπτήρα.

Μια προτεινόμενη χρήση θα ήταν να υπάρχουν φυσητήρες καθαρισμού εντός του κάδου, ώστε να αυτοκαθαρίζεται σε προκαθορισμένες ώρες ή ημέρες. Ο χρονοδιακόπτης ο οποίος μπορεί να υπάρχει εντός του κάδου (ο οποίος μπορεί να παίρνει ενέργεια από τις φωτοβολταϊκές μεμβράνες), θα ενεργοποιείται όταν δίνει σήμα το φωτοκύτταρο, ότι δεν υπάρχουν απορρίμματα στο κάδο.

Ο σχεδιασμός του κάδου, ακολουθεί μοντέρνες καμπύλες χαράξεις και γραμμές (τις οποίες συναντάμε κατά κόρον στη φύση), προκειμένου να γίνεται πιο εύκολη η προσαρμογή τους στο αστικό τοπίο. Εγκιβωτίζεται παράλληλα σε μικρό χώρο (πιθανόν με κάγκελα στις τρεις από τις τέσσερις πλευρές του), ώστε να μην υπάρχει άμεση επαφή με τους κατοίκους της περιοχής, παρά μόνο με τους χρήστες.

Ως έργο ανοικτής σχεδίασης και hardware, τα σχέδια ο κώδικας και  τεκμηρίωση της συσκευής είναι διαθέσιμα στο github και μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες για το πως να το εξελίξετε και να το επαναχρησιμοποιήσετε.

KADOI_APORRIMATWN_Page_09KADOI_04

Ο κάδος απορριμάτων, όπως και τα άλλα έργα ανοικτής σχεδίασης μπορείτε να τα δείτε στην έκθεση των έργων ανοικτής σχεδίασης που πραγματοποιείται στον πρώτο όροφο του INNOVATHENS (Πειραιώς 100, Αθήνα).

Αν έχετε σχόλια παρατηρήσεις προτάσεις για τους κάδους απορριμάτων, μπορείτε να υποβάλετε ένα issue μέσα από την αντίστοιχη σελίδα του στο github, ή να συμπληρώσετε αυτήν την φόρμα

Ιδέα και Σχεδιασμός: Αναγνωστόπουλος Γιώργος

Η κριτική επιτροπή του ελληνικού μέρους του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Επιστημονικής Φωτογραφίας Wikimedia έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση των εικόνων μέσα από δυο γύρους βαθμολόγησης, και έχει ανακοινώσει τις 10 νικήτριες εικόνες σύμφωνα με την βαθμολογία τους. Επίσης ένας μικρός αριθμός που δεν είναι στην δεκάδα αλλά είναι πρώτες στην κατηγορία τους, προωθούνται στις σχετικές κατηγορίες του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού.

Οι πρώτες τρεις, στις οποίες απονέμονται και χρηματικά έπαθλα, είναι οι ακόλουθες:

Θέση Εικόνα Περιγραφή Δημιουργός
1 218px-Empusa_pennata_redpit Κωνοκέφαλη μάντις (αλογάκι της παναγίας)
(Empusa Pennata)
A conehead mantis (Empusa Pennata)
Redpit7
2 480px-Αστροκύτταρα_ποντικού_σε_καλλιέργεια Αστροκύτταρα ποντικού σε καλλιέργεια. Τα αστροκύτταρα απεικονίζονται με κόκκινο. Οι πυρήνες κυττάρων με μπλε.
Astrocytes obtained from brains of newborn mice. Astrocytes are depicted in red. Cell nuclei are depicted in blue.
Archontia Kaminari
3 193px-Interference_on_soap_bubbles Interference patterns on soap bubble 10x polarized light Cosmic73

 

218px-Megabalanus_coccopoma

218px-The_parallel_microscopic_Universe_IVΠέραν αυτών υπάρχουν αρκετές αξιόλογες εικόνες που συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη δεκάδα, όπως η φωτογραφία αριστερά του θαλάσσιου αρθρόποδου megabalanus coccopoma ,η  macro φωτογραφία από μικρόβια που καλλιεργήθηκαν σε δοχεία petri, και που προβλήθηκε σε σχετική δημοσίευση στο blog του Ιδρύματος Wikimedia, και μια φωτογραφία του Ολύμπου από τα 30.000 μέτρα πάνω από τη Θεσσαλία που τραβήχτηκε από κάψουλα που στάλθηκε στη στρατόσφαιρα με μετεωρολογικό μπαλόνι ως ερασιτεχνικό πρότζεκτ (SlaRos – εικόνα από την ίδια πτήση είχε επιλεχθεί από τη NASA ως Earth Science Picture of the Day).

193px-Olympus_Mountain

Αλλά πέρα και από τις νικήτριες φωτογραφίες υπάρχουν πάρα πολλές αξιόλογες εικόνες ως προς την ποιότητα αλλά και ως προς την εγκυκλοπαιδική αξία τους. Πολλές από αυτές ήδη χρησιμοποιούνται σε λήμματα της Wikipedia, και στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότερες. Οποιοσδήποτε μπορεί να περιηγηθεί στις 731 εικόνες που υποβλήθηκαν στο τοπικό διαγωνισμό και να τις εισάγει σε σχετικά λήμματα της Wikipedia σε οποιαδήποτε γλώσσα, πιθανά ξεκινώντας από τις 101 καλύτερες.

Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε τελετή η οποία θα διεξαχθεί εντός Φεβρουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση θα ανακοινωθούν από την οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού, τις επόμενες ημέρες.

Ως Wikimedia User Group Greece ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες για τις καταπληκτικές φωτογραφίες που συνεισέφεραν και τους προσκαλούμε να συνεχίσουν να συνεισφέρουν τόσο με φωτογραφίες όσο και με κείμενα που μπορεί να είναι χρήσιμες σε εγκυκλοπαιδικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

 

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα η προγραμματισμένη δημόσια ακρόαση για τα ψηφιακά νομίσματα από την επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής πολιτικής του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου με σκοπό την μελέτη εφαρμογής ρυθμιστών προτάσεων για τις ψηφιακές συναλλαγές καθώς και για την έρευνα της σχέσης τους με το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία.

Όπως αναφέρει το Coindesk στην σύσκεψη πήραν μέρος εκτός από τα μέλη της Ευρωπαϊκής επιτροπής και μέλη της Ευρωπαϊκής Bitcoin κοινότητας όπως η Primavera De Filippi και η Sian Jones δημιουργός του European Digital Currency & Blockchain Technology Forum.

Τα συμπεράσματα που βγήκαν από αυτή την ακρόαση είναι ότι οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση του Bitcoin και των ψηφιακών νομισμάτων θα ήταν πρόωρη και θα οδηγούσε στον στραγγαλισμό της ανάπτυξης της τεχνολογίας ενώ γενικά θεωρήθηκε και αρκετά αμφίβολη η σχέση των ψηφιακών νομισμάτων και η χρήστη τους από την τρομοκρατία.

Από την άλλη θεωρήθηκε δεδομένη η μεγάλη χρήση τους από το οργανωμένο ψηφιακό έγκλημα και γιαυτό τον λόγο όπως ανέφερε και το μέλος της επιτροπής Von Weizsäckerm μια προληπτική παρακολούθηση της τεχνολογίας θα ήταν η καλύτερη λύση την δεδομένη στιγμή από μια βαριά ρύθμιση του.

Από την μεριά τους τα μέλη της Bitcoin κοινότητας ανέφεραν τα χαρακτηριστικά του Bitcoin οικοσυστήματος και τις δυνατότητας του να ρυθμίζει μόνο του τα όποια προβλήματα του ενώ όπως είπαν όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον χώρο είναι ήδη αδειοδοτημένες και νομικά ρυθμισμένες.

“I would feel more comfortable if we were in a situation where exponential growth usages of blockchain were … at least understood by regulators before they become very big.”

-Von Weizsäckerm-

The post Ανοιχτή διάσκεψη για τα ψηφιακά νομίσματα από το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο appeared first on .

Hello folks, In this article I will show you how to be a bit more secure (not 100%)* of your downloaded-content by torrent sites. First of all, what is MD5 and MD5 checksum? The MD5 message-digest algorithm is a widely used cryptographic hash function producing a 128-bit (16-byte) hash value, typically expressed in text format […]

Δεκαοκτώ μήνες έχουν περάσει από τότε που η απερχόμενη υπεύθυνη για την Ψηφιακή Ολοκλήρωση στην ΕΕ, η Neelie Kroes, έκανε μια παθιασμένη έκκληση :

Έχουμε κάνει τις προπαρασκευαστικές εργασίες, τους διαλόγους, τις δημόσιες διαβουλεύσεις, τις νομικές και οικονομικές μελέτες. Αξιολογούμε διαρκώς, εξετάζουμε, αναλύουμε. Τώρα ήρθε η ώρα για να δράσουμε. Η ενιαία μας αγορά φωνάζει για την μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων.

Όταν ο Günther Oettinger ανέλαβε πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, με σαφείς οδηγίες  από τον Πρόεδρο της Επιτροπής να “σπάσει τα εθνικά στεγανά” στα πνευματικά δικαιώματα, αυτός πέρασε στη δράση -ξεκινώντας νέες προπαρασκευαστικές εργασίες , νέους διαλόγους  νέες δημόσιες διαβουλεύσεις, νέες νομικές και οικονομικές μελέτες

Το περασμένο καλοκαίρι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέφερε στην Επιτροπή (η Επιτροπή είναι το μόνο όργανο της ΕΕ που μπορεί να προτείνει νόμους) για το ποια μέτρα αναμένεται να δούμε στην Reda Report  (Έκθεση Reda). Αν και μια σειρά από τις κοινής λογικής προτάσεις ( που τελικά δεν πέρασαν , διατηρηκε όμως μια συνολικά προοδευτική έκκληση για μεταρρύθμιση.)

Ας εξετάσουμε πώς στέκονται τα πρόσφατα σχέδια που ανακοίνωσε:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τέλος στον γεωαποκλεισμό (geoblocking)

https://20a10663d7b82c982f18d9d4f477808459303d10-www.googledrive.com/host/0ByAMXZl2-PZ0MG5laUstNGluZVE

► Η ρύθμιση για την φορητότητα που παρουσιάζεται σήμερα αντιμετωπίζει τον γεωαποκλεισμό μόνο για τα προσωρινά ταξίδια

► Η Επιτροπή ανακοινώνει την αναθεώρηση της οδηγίας για τα δορυφορικά και τα ενσύρματα (Satellite and cable ), η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει μεγαλύτερη διασυνοριακή πρόσβαση στο περιεχόμενο των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών

Αυτά είναι κάποια πρώτα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ο γεωαποκλεισμός θα είναι εδώ για να μείνει σε ιστοσελίδες όπως το YouTube. Χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από την “περιαγωγή για Netflix ”!

Ελάχιστες προδιαγραφές για τις εξαιρέσεις στα πνευματικά δικαιώματα

https://20a10663d7b82c982f18d9d4f477808459303d10-www.googledrive.com/host/0ByAMXZl2-PZ0MG5laUstNGluZVE

► Η Επιτροπή επιθυμεί να εναρμονίσει ένα περιορισμένο αριθμό εξαιρέσεων, αλλά η ανακοίνωσή της εξακολουθεί να είναι αρκετά ασαφής

Είναι αμφίβολο αν αυτή η δειλή προσέγγιση θα παραδώσει ένα ελάχιστο επίπεδο πάνω στο οποίο οι χρήστες θα μπορούν να βασιστούν

Νομιμοποίηση της καθημερινής διαδικτυακής δημιουργικότητας

https://8aa74cdc91a248aaedf9070d286a69e4f015e3ff-www.googledrive.com/host/0ByAMXZl2-PZ0TzBwREpjVnV2bHc

Η Έκθεση Reda ζήτησε από την Επιτροπή να βρει λύσεις για τις μετασχηματιστικές χρήσεις που είναι πολύ κοινές σήμερα (όπως τα remixes, τα mashups, τα fan fiction κλπ.), αλλά δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αυτές, στο πλαίσιο των σχεδίων της Επιτροπής

Να επιτραπεί η εξόρυξη σε κείμενο και δεδομένα (Text and Data Mining)

https://8aa74cdc91a248aaedf9070d286a69e4f015e3ff-www.googledrive.com/host/0ByAMXZl2-PZ0TzBwREpjVnV2bHc

► Η Επιτροπή σχεδιάζει μια εναρμονισμένη εξαίρεση για αυτήν την σύγχρονη μέθοδο έρευνας, αλλά στενά την περιορίζει σε “ερευνητικούς οργανισμούς δημοσίου συμφέροντος

Ο περιορισμός αυτός μπορεί να καταλήξει να συμβάλλει σε νομική αβεβαιότητα, αντί να την αφαιρέσει. Θα πρέπει να επιτραπεί στον οποιονδήποτε να αναλύει τα δεδομένα, στα οποία έχει νόμιμη πρόσβαση, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Διασφάλιση της ελευθερίας του Πανοράματος (Freedom of Panorama)

https://fc0b60949b9873b33d60574eafba5c08ccf40f9a-www.googledrive.com/host/0ByAMXZl2-PZ0QXFpSDZ0REszMVE

► Η Επιτροπή εξετάζει για το κατά πόσον η εξαίρεση για την ελευθερία του Πανοράματος θα πρέπει να διευκρινιστεί

Μετά που ο ευρωβουλευτής Cavada πρότεινε έναν πανευρωπαϊκό περιορισμό σχετικά με το δικαίωμα να χρησιμοποιεί κάποιος ελεύθερα φωτογραφίες που έχει λάβει σε δημόσιο χώρο, 555.225 πολίτες υπέγραψαν  μαζί μου για να πείσουμε το Κοινοβούλιο να αποσύρει τα σχέδια αυτά. Ότι αυτό το θέμα είναι τώρα στο ραντάρ της Επιτροπής είναι προς τιμήν τους -αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε ώστε όλα όσα ζήτησε η αναφορά να εκπληρωθούν, δηλ. Πλήρης ελευθερία του πανοράματος σε όλες τις χώρες

Απόρριψη των βοηθητικών πνευματικών δικαιωμάτων (ancillary copyright)

https://8aa74cdc91a248aaedf9070d286a69e4f015e3ff-www.googledrive.com/host/0ByAMXZl2-PZ0TzBwREpjVnV2bHc

► Η Επιτροπή εξακολουθεί χωρίς λόγο να εξετάζει την εισαγωγή μιας “αμοιβής για απόσπασμα ειδήσεων Google” σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Το Κοινοβούλιο καταψήφισε προτάσεις που επέκριναν αυτήν την κακή ιδέα, πολλές φορές και αντ’ αυτού δεν επέκριναν την ισπανική εφαρμογή που αναφέρεται στην Έκθεση Ρέντα

Προστασία των εξαιρέσεων στα πνευματικά δικαιώματα

https://8aa74cdc91a248aaedf9070d286a69e4f015e3ff-www.googledrive.com/host/0ByAMXZl2-PZ0TzBwREpjVnV2bHc

Οι καλύτερες εξαιρέσεις δεν μπορούν να σε βοηθήσουν εάν ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων έχει την δυνατότητα να αφαιρέσει τα δικαιώματά σου σε μια σύμβαση παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης. Γι’ αυτό το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να μετατρέψει τις εξαιρέσεις σε εμπράγματα δικαιώματα των χρηστών που δεν θα μπορούν να αφαιρεθούν από οποιαδήποτε σύμβαση. Δεν υπάρχει καμία αναφορά αυτής της τόσο σημαντικής αίτησης στα σχέδια της Επιτροπής

Ενίσχυση των δημιουργών

https://20a10663d7b82c982f18d9d4f477808459303d10-www.googledrive.com/host/0ByAMXZl2-PZ0MG5laUstNGluZVE

► Η Επιτροπή αναφέρει ότι κάποια βήματα μπορεί να είναι αναγκαία για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των δημιουργών, αλλά παραμένει πολύ ασαφής στο τι θα προτείνει στην πραγματικότητα

Κάντε διαθέσιμα τα έργα που δεν βρίσκονται πλέον στην αγορά

https://fc0b60949b9873b33d60574eafba5c08ccf40f9a-www.googledrive.com/host/0ByAMXZl2-PZ0QXFpSDZ0REszMVE

► Η Επιτροπή φαίνεται να ακολουθεί αυτό που ζητά η Έκθεση Reda, για να επιτρέψει στις βιβλιοθήκες, στα μουσεία και στις αρχειοθήκες να κάνουν αυτά τα έργα που υπάρχουν στις συλλογές τους και τα οποία δεν διατίθενται πλέον προς πώληση στην αγορά, να τα διαθέτουν στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης και της διασυνοριακής πρόσβασης σε αυτά

Αυτό θα ήταν ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο ακριβής τρόπος που θα υλοποιηθεί είναι ακόμα ασαφής -είναι σημαντικό πάντως ότι αυτό γίνεται μια εξαίρεση στα πνευματικά δικαιώματα

Διευκόλυνση της εκπαίδευσης

https://fc0b60949b9873b33d60574eafba5c08ccf40f9a-www.googledrive.com/host/0ByAMXZl2-PZ0QXFpSDZ0REszMVE

► Η Επιτροπή εξετάζει την εναρμόνιση της εξαίρεσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς ώστε αυτή να κάνει ευκολότερη την online και διασυνοριακή διδασκαλία

Αυτό είναι υπέροχο! Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μια εναρμονισμένη εξαίρεση δεν θα αφαιρεί τα δικαιώματα που έχουν ήδη και απολαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές σε ορισμένες χώρες

Ενδυνάμωση των βιβλιοθηκών

https://20a10663d7b82c982f18d9d4f477808459303d10-www.googledrive.com/host/0ByAMXZl2-PZ0MG5laUstNGluZVE

► Το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διευκόλυνση της ψηφιοποίησης των βιβλίων αντανακλάται στα σχέδια της Επιτροπής

► Ο e-δανεισμός όμως όχι. Η απομακρυσμένη ανάγνωση θα γίνει μόνο ευκολότερη σε εξειδικευμένα δίκτυα (όπως τα VPNs με τις βιβλιοθήκες)

Ιδιωτική αντιγραφή

https://20a10663d7b82c982f18d9d4f477808459303d10-www.googledrive.com/host/0ByAMXZl2-PZ0MG5laUstNGluZVE

► Η Επιτροπή έχει δεχθεί μερικά από τα αιτήματα του Κοινοβουλίου, για παράδειγμα, το ότι οι εισφορές για τις ιδιωτικές αντιγραφές πρέπει να είναι πιο διαφανείς

► Αγνόησε κάποια άλλα, όπως είναι η απαίτηση για το ότι η ιδιωτική αντιγραφή δεν θα πρέπει να περιορίζεται μέσω μέτρων τεχνολογικής προστασίας (DRM)

Προστασία της παρωδίας (parody)

https://8aa74cdc91a248aaedf9070d286a69e4f015e3ff-www.googledrive.com/host/0ByAMXZl2-PZ0TzBwREpjVnV2bHc

Το Κοινοβούλιο επεσήμανε την ιδιαίτερη σημασία των εξαιρέσεων για την παρωδία (parody), την διακωμώδηση (caricature) και τις άλλες μιμήσεις (pastiche) για τον δημοκρατικό διάλογο. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή δεν σχεδιάζει να κάνει αυτές τις εξαιρέσεις υποχρεωτικές σε όλη την ΕΕ, που σήμερα είναι προαιρετικές και εφαρμόζονται με διάφορους τρόπους

Διασφάλιση του Κοινού Κτήματος (Public Domain)

https://8aa74cdc91a248aaedf9070d286a69e4f015e3ff-www.googledrive.com/host/0ByAMXZl2-PZ0TzBwREpjVnV2bHc

Η Έκθεση Reda κατέστησε σαφείς και αναμφισβήτητες τις απαιτήσεις για την προστασία του Κοινού Κτήματος -διασφαλίζοντας ότι τα έργα που ανήκουν σε όλους, δεν θα εμπίπτουν και πάλι σε πνευματικά δικαιώματα, όταν ψηφιοποιούνται. Δεν αναφέρεται καθόλου στο κείμενο της Επιτροπής

Τα δικαιώματα των καταναλωτών για ψηφιακό περιεχόμενο

https://fc0b60949b9873b33d60574eafba5c08ccf40f9a-www.googledrive.com/host/0ByAMXZl2-PZ0QXFpSDZ0REszMVE

► Η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει μια νομοθετική πρόταση σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές, η οποία περιλαμβάνει κάποια πολύ καλά στοιχεία -πχ. το δικαίωμα να επιστρέψει το ελαττωματικό downloadable περιεχόμενο, όπως τα ελαττωματικά παιχνίδια ή να απαιτήσει αποζημίωση, αν ένα ελαττωματικό λογισμικό βλάψει τον υπολογιστή τους

Για να εκπληρώσει το αίτημα του Κοινοβουλίου για ένα σαφή και περιεκτικό σύνολο δικαιωμάτων των καταναλωτών, επιπλέον δικαιώματα θα πρέπει να προστεθούν, όπως η παράκαμψη των ψηφιακών κλειδαριών για νόμιμους σκοπούς, η κληροδότηση της ψηφιακής σας συλλογής στα παιδιά σας, κλπ.

Διασφάλιση της διαλειτουργικότητας

https://8aa74cdc91a248aaedf9070d286a69e4f015e3ff-www.googledrive.com/host/0ByAMXZl2-PZ0TzBwREpjVnV2bHc

Το Κοινοβούλιο προέβη σε έκκληση για τη διαλειτουργικότητα, διότι η έλλειψη της οδηγεί σε συγκέντρωση της αγοράς. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στα σχέδια μεταρρύθμισης των πνευματικών δικαιωμάτων για τα τεχνολογικά μέτρα προστασίας (DRM), τα οποία συχνά στέκονται στο δρόμο. Ενδεχομένως, η παράλληλη πρόταση για τα δικαιώματα των καταναλωτών στο ψηφιακό περιεχόμενο θα μπορούσε να βελτιωθεί ώστε να συμπεριλάβει αυτό το σημαντικό αίτημα

Χαλιναγώγηση της διάρκειας των πνευματικών δικαιωμάτων

https://20a10663d7b82c982f18d9d4f477808459303d10-www.googledrive.com/host/0ByAMXZl2-PZ0MG5laUstNGluZVE

Το Κοινοβούλιο ζήτησε την κατάργηση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων που επεκτείνουν την διάρκεια της προστασίας από πνευματικά δικαιώματα σε ειδικές περιπτώσεις. Ένα παράδειγμα: Ο Μικρός Πρίγκηπας (The Little Prince) προστατεύεται εδώ και 100 χρόνια μετά το θάνατο του Saint-Exupéry στη Γαλλία, παρά το ότι τα 70 χρόνια είναι το πρότυπο της ΕΕ, και διότι η Γαλλία επιβραβεύει με επιπλέον 30 χρόνια τους συγγραφείς που έπεσαν μαχόμενοι στις ένοπλες δυνάμεις της. Επισημάναμε, επίσης, ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία περαιτέρω επέκταση της διάρκειας των πνευματικών δικαιωμάτων. Η Επιτροπή δεν εξετάζει το ζήτημα της διάρκειας, ούτε και προτείνει την επιμήκυνση ή την συντόμευση τους

endgeobΜπορείς ακόμα να προσθέσεις την φωνή σου

Κανένας νόμος έχει περάσει ακόμη – μαζί, μπορούμε ακόμα να επηρεάσουμε την έκταση της μεταρρύθμισης των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα είναι η ώρα για να λάβεις και εσύ μέρος!

Αυτή τη στιγμή, η Επιτροπή ζητά τις απόψεις σου σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες που προσφέρουν τις υπηρεσίες και που όλοι μας περνάμε εκεί πολύ μεγάλο μέρος της ημέρας μας -την Wikipedia, το YouTube, το Facebook, το Twitter, το Instagram και ούτω καθεξής

Η εκστρατεία FixCopyright έχει δημιουργήσει μια ηλεκτρονική διασύνδεση με την οποία μπορείς εύκολα να απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα. Αξίζει να διαθέσεις 15 λεπτά από το χρόνο σου, δεδομένου ότι οι απαντήσεις θα πάνε κατ’ ευθείαν προς την Επιτροπή και θα συνοψιστούν σε μια επίσημη έκθεση – αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να ακουστείς:

https://4362ba4eda36a19b3257a5d18889b711af152258-www.googledrive.com/host/0ByAMXZl2-PZ0Z05pMkhEck15UVE

Αν σου περισσεύει ένα λεπτό, η εκστρατεία SaveTheLink ζητά επίσης την γνώμη σου πάνω σε πέντε μόνο κεντρικά ζητήματα. Τα αποτελέσματα θα μεταφερθούν στην Επιτροπή.

Πηγή άρθρου: https://juliareda.eu

Μετάφραση: http://waves.pirateparty.gr

To startup micropayment συστημάτων SatoshiPay ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε συνολικά 360.000 ευρώ από επενδυτές μετά από μια προσπάθεια που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώθηκε τώρα με την τελευταία χρηματοδότη των 200.000 ευρώ από την Blockchain εταιρεία επενδύσεων Coinsilium .

I’m happy to announce that with our lead investor and corporate advisorCoinsilium Group (COIN:ISDX) sending over the remaining funds and officially announcing their €200K investment in us earlier today, we can put a seal on this round.

Μένει τώρα να δούμε τις εφαρμογές που θα παρουσιάσει η SatoshiPay στον χώρο των μικροπληρωμών καθώς όπως ανακοίνωσαν αυτή η χρηματοδότηση τους δίνει μεγάλη ώθηση για την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού της σχεδιασμού.

Although this is just the beginning, we’ve already come quite far: We’ve participated in (and won) contests, presented at conferences, boothed up at trade fairs, went through many iterations of the user interface, launched aclosed beta, collected valuable feedback and got nice press coverage. And we are this close to launching our public beta.

Ολόκληρη την ανακοίνωση της εταιρείας μπορείτε να την διαβάσετε εδώ

The post H SatoshiPay ανακοινώνει συνολικά 360.000 ευρώ από επενδυτές appeared first on .

Linux Presentation DayΌσοι ενδιαφέρονται να βοηθήσουν τη διοργάνωση του Linux Presentation Day 2016 στην Ελλάδα (30 Απριλίου), παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σύμφωνα με τις πληροφορίες που θα βρούν στην ιστοσελίδα http://www.linux-presentation-day.org/.

 

 

 

opensource-700x360Αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία!

Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τους επόμενους μήνες ή να καταχωρίσετε δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε:

Ημερομηνία/Ώρα

Εκδήλωση

Δευτέρα

25/01/2016 – 26/01/2016
Ολοήμερο

Business Innovation Observatory Conference ‘Disrupting the future’
EGG Conference and Meeting Centre, Brussels
25/01/2016
08:30 – 17:30
FET Open and FET Proactive info day
Centre Borschette, Brussels

Τετάρτη

27/01/2016
17:30 – 20:30

Σχολείο OpenStreetMap
2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών, Αθήνα
27/01/2016
17:30 – 20:30
Σχολείο Τρισδιάστατης Εκτύπωσης
8ο Γυμνάσιο Πλ. Κολιάτσου, Αθήνα
27/01/2016
19:00 – 21:00
Athens Ruby Meetup #23
Travelplanet24, Αθήνα
27/01/2016
21:00 – 23:30
Not Another Networking Event
Ρομάντσο, Αθήνα

Παρασκευή

29/01/2016
18:00 – 20:30

JavaScript Day
Innovathens, Αθήνα
29/01/2016
18:00 – 20:00
Σχολείο Βικιπαίδειας
2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών, Αθήνα
29/01/2016
21:00 – 22:00
«Wikipedia: Δεκαπέντε χρόνια ελεύθερης γνώσης»
1ο Γελ Κέρκυρας, Κέρκυρα

Σάββατο

30/01/2016 – 31/01/2016
Ολοήμερο

FOSDEM 2016
Université libre de Bruxelles, Brussels
30/01/2016
14:00 – 17:00
CoderDojo Kids Coding Club
the cube, Αθήνα