πλανήτης ελληνικής κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ

Τι περιλαμβάνει και γιατί είναι τόσο σημαντική;   της Δώρας Κοτσακά-Καλαϊτζιδάκη 

Η ουδετερότητα του διαδικτύου αποτελεί την πιο πολυσυζητημένη έννοια των τελευταίων ετών όσον αφορά τα ψηφιακά δικαιώματα. Αναφέρεται στο ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISPs) μεταχειρίζονται με τον ίδιο τρόπο κάθε πακέτο δεδομένων που διέρχεται από τα δίκτυά τους, ανεξάρτητα από την προέλευση, τον παραλήπτη, τον αποστολέα, το είδος του περιεχομένου ή τα χρησιμοποιούμενα για τη μετάδοσή τους μέσα (π.χ. ψηφιακός εξοπλισμός ή σχετικά πρωτόκολλα).

Έργο του Edward McGowan (πηγή: underplot.tumblr.com)

Η παραπάνω αρχή συνιστά την τεχνολογική και δικαιοπολιτική βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του διαδικτύου. Είναι ενσωματωμένη στα διαδικτυακά πρωτόκολλα επικοινωνίας (TCP-IP), καθιστώντας τον έλεγχο των πληροφοριών που κυλούν μέσα στα σύγχρονα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών εξαιρετικά δύσκολο για τους παρόχους. Όποια παρέκκλιση από αυτή την αρχή κριθεί απαραίτητη (π.χ. για λόγους δημοσίου οφέλους, κοινωνικής προστασίας ή ψηφιακής συμφόρησης) είναι εφικτό να αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης, αφού πρώτα τεκμηριωθεί νομικά και δοθεί δικαστική εντολή.

Η διαδικτυακή ουδετερότητα περιλαμβάνει τρεις θεμελιώδεις άξονες. Πρώτον, όλα τα σημεία του διαδικτύου είναι δυνατό να συνδέονται με όλα τα υπόλοιπα. Δεύτερον, όλοι οι πάροχοι οφείλουν να προσφέρουν όσο το δυνατόν καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες για την επικοινωνία και μεταφορά δεδομένων από σημείο σε σημείο. Τρίτον, σε θέματα καινοτομίας δεν μπορεί να υπάρχει κανενός είδους παρακώλυση από κανέναν, άτομο ή φορέα. Η εφαρμογή των παραπάνω είναι θεμελιώδης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και η καινοτομία στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), αλλά και για την περιφρούρηση των βασικών αξιών του διαδικτύου: της δημοκρατίας και της ελευθερίας της επικοινωνίας.

Αν τα παραπάνω δεν τηρούνται, το διαδίκτυο σύντομα θα αρχίσει να θυμίζει την καλωδιακή τηλεόραση, όπου ο πάροχος έχει απόλυτο έλεγχο ως προς το προσβάσιμο online περιεχόμενο, ενώ η επιπλέον χρέωση για συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι στη διακριτική του ευχέρεια. Ένα τέτοιο πλαίσιο μπορεί να οδηγήσει σε διαδίκτυο δύο ταχυτήτων. Συγκεκριμένες υπηρεσίες θα αποκτούν προτεραιότητα και υψηλότερη τιμή, ενώ άλλες θα οδηγούνται σε αργές και φτηνότερες γραμμές. Με λίγα λόγια, θα μιλούν, δημιουργούν, καινοτομούν όσοι μπορούν να πληρώνουν — και όλοι εμείς οι υπόλοιποι θα ακούμε. Σήμερα, κάθε χρήστης μπορεί ταυτόχρονα να είναι τόσο πομπός όσο και δέκτης πληροφοριών. Η επιτάχυνση της μετάδοσης δεδομένων για όσους έχουν να πληρώσουν καθιστά σαφώς πιο αργή και έτσι λιγότερο ελκυστική την πρόσβαση στο περιεχόμενο των απλών χρηστών και των αδύναμων παρόχων, οδηγώντας τους στη διαδικτυακή αφάνεια. Με αυτό τον τρόπο, ο δραστήριος χρήστης και ο δημιουργός επιστρέφουν πάλι στην κατάσταση του παθητικού δέκτη, που τους αναλογούσε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας του παρελθόντος.

Επιπλέον, η χρήση τεχνολογιών όπως το p2p file sharing θα τίθεται εκτός νόμου. Οι πάροχοι θα μπορούν να προβαίνουν σε προσφορά διαφορετικών πακέτων πρόσβασης στο διαδίκτυο ανάλογα με τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο (π.χ. email & browsing μόνο, + downloading, + p2p, όλα), χρεώνοντας διαφορετικά ανάλογα με το τι προσφέρει το πακέτο. Σήμερα αυτό δεν είναι εφικτό, διότι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο συνολικά, κάτι που συνάδει με την αντιμετώπισή του ως δημόσιο αγαθό.

Στο επίπεδο της τεχνολογικής καινοτομίας αρκεί να σκεφτούμε ότι μερικά από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν καθημερινά εκατομμύρια χρήστες για τη διακίνηση της πληροφορίας, τη γνώση και την εργασία αναπτύχθηκαν σε μέρη που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί, όπως σε γκαράζ. Αυτή η ιδιότυπη και πρωτοπόρα καινοτομία θα περιοριστεί στην περίπτωση που απαιτείται από την όποια ομάδα πειραματισμού να συμφωνήσει με τους παρόχους να επιτρέπεται η χρήση του δικτύου τους ή θα πρέπει να πληρώσει επιπλέον, προς αποφυγή τυχόν επιβράδυνσης της ταχύτητας ροής δεδομένων. Η εγκατάλειψη των αρχών της ουδετερότητας του διαδικτύου οδηγεί σε λιγότερες υπηρεσίες καινοτομίας σε μακροεπίπεδο. Οι αυξανόμενες χρεώσεις από την πλευρά των παρόχων θα καταστήσουν ακριβότερο και δυσκολότερο το λανσάρισμα νέων υπηρεσιών, ιδιαίτερα για μικρές εταιρείες που δεν είναι συνδεδεμένες με τους εγκατεστημένους ισχυρούς παίκτες της αγοράς. 

Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

H σχετική συζήτηση στην Ευρώπη ξεκίνησε όταν η προηγούμενη Ευρωπαία Επίτροπος για την Ψηφιακή Ατζέντα Neelie Kroes και το επιτελείο της, μόλις λίγους μήνες πριν το τέλος της θητείας της, ανακοίνωσαν μια νομοθετική πρωτοβουλία η οποία, μεταξύ άλλων, περιόριζε το ανοιχτό διαδίκτυο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο: ήταν μια απόπειρα να ικανοποιήσουν το αίτημα μεγάλων πολυεθνικών της επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, στη βάση πολλών διατάξεων του προτεινόμενου Κανονισμού για την Ενιαία Τηλεπικοινωνιακή Αγορά, η ομάδα της Kroes ουσιαστικά πρότεινε την κατάργηση της αρχής της ουδετερότητας των διαδικτυακών επικοινωνιών: έδινε το δικαίωμα στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, αντί να μεταχειρίζονται όλα τα διαδικτυακά πακέτα με τον ίδιο τρόπο, να χρεώνουν για την επιτάχυνση της μετάδοσης του περιεχομένου, καταδικάζοντας σε επιβραδυνόμενη πρόσβαση όσους δεν πλήρωναν

Η αντίδραση των σχετικών κινημάτων και της κοινωνίας των πολιτών υπήρξε μεγάλη και συνοδεύτηκε από κινητοποιήσεις και ευρύτατη δικτύωση, με σκοπό την ενημέρωση και την προστασία της αρχής της διαδικτυακής ουδετερότητας. Ως αποτέλεσμα το Ευρωκοινοβούλιο στις 3 Απριλίου 2014 απέρριψε τις επικίνδυνες για την εν λόγω αρχή διατάξεις που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τις αντικατέστησε με άλλες. Στη βάση αυτών παρέχεται ένας νομοθετικός ορισμός της διαδικτυακής ουδετερότητας ως τεχνολογικής αρχής και αποκτά υποχρεωτική για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους ισχύ, με την κάλυψη πλέον του νόμου.

Ωστόσο, το Μάρτιο του 2015 το θέμα επανήλθε, όταν η Λετονία που έχει την προεδρία της ΕΕ, κατέθεσε προς ψήφιση στα 28 κράτη-μέλη ένα κείμενο που υπονομεύει εκ νέου την ουδετερότητα του διαδικτύου. Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία γρηγορότερων και ακριβότερων γραμμών για όσους μπορούν να τις πληρώσουν, διαφοροποίηση των τιμολογίων εντός της Ε.Ε. και μπλοκάρισμα απολύτως νόμιμου περιεχομένου κατά την κρίση του παρόχου. Αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις έχουν εισέλθει στη φάση «trialogue», καθώς οι τρεις θεσμοί της Ε.Ε. (η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο) πρέπει να συμφωνήσουν σε μία κοινή θέση πριν το τελικό κείμενο πάει σε ψηφοφορία και η πίεση από τις μεγάλες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες είναι τεράστια.

Η εφαρμογή των παραπάνω προϋποθέτει την ευρύτατη χρήση του Deep Packet Inspection (DPI). Η πληροφορία που στέλνουμε και λαμβάνουμε στο διαδίκτυο ταξιδεύει μέσω των λεγόμενων «πακέτων» με «φακέλους», που υποδεικνύουν τον αποστολέα και τον παραλήπτη. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τα συνήθη διαδικτυακά εργαλεία, το DPI δεν εξετάζει μόνο τους «φακέλους» αλλά και το περιεχόμενο του «πακέτου» και μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να παρεμποδίσει ή να θέσει φραγή σε ορισμένα με βάση το περιεχόμενό τους. Το DPI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ωφέλιμους λόγους (να μπλοκάρει spam ή ιούς), αλλά και με σκοπό την επιτήρηση, την παρακολούθηση και τη λογοκρισία. Όπως συχνά σημειώνουν οι υπέρμαχοι της ουδετερότητας του διαδικτύου: «Η υπηρεσία αποστολής μιας επιστολής με το ταχυδρομείο προβλέπει αποκλειστικά τη μεταφορά της. Το ταχυδρομείο δεν έχει δικαίωμα να ελέγξει το περιεχόμενο ή να εξακριβώσει τα στοιχεία του αποστολέα ή του παραλήπτη. Γιατί να επιτραπεί κάτι τέτοιο στα δεδομένα μας;».

Είναι προφανές ότι το νομικό πλαίσιο που αφορά τα θέματα του διαδικτύου παραμένει ασαφές, κάτι το οποίο επιτρέπει αυτό το διαρκές bras de fer μεταξύ διαφορετικών συμφερόντων. Ο βασικότερος λόγος που η παγκόσμια έννομη τάξη δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προοπτικές των νέων τεχνολογιών είναι ότι τις αντιμετωπίζει με παλιά και σκουριασμένα εργαλεία. Έτσι, το δίκαιο πληροφοριών αποτελεί, σχεδόν σε όλα τα επίπεδα της έννομης τάξης, ένα μωσαϊκό ή, ακριβέστερα, ένα ασύνδετο συνονθύλευμα ήδη υπαρχόντων τομέων δικαίου, όπως το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας και το δίκαιο της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεν έχει ακόμα αναπτύξει δικές του γενικές αρχές και φιλοσοφικούς κανόνες, που θα το αναδείκνυαν σε ξεχωριστό τομέα δικαίου. Οι δικαϊκές αρχές που θα αποκρυπτογραφούν και θα απεικονίζουν επαρκώς τις νέες κοινωνικές πραγματικότητες που δημιουργεί συνεχώς η Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελούν αντικείμενο προς αναζήτηση, που οι υπερασπιστές της ουδετερότητας του διαδικτύου αντλούν και από τον κόσμο των προγραμματιστών. Μέχρι τότε, φαίνεται ότι πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να συγκροτήσουμε τις απαιτούμενες κοινωνικές συμμαχίες που θα αποτρέψουν μια νέα «περίφραξη» επί του ψηφιακού κοινού αγαθού που συνιστά το διαδίκτυο ως ένα συλλογικά δημιουργημένο διανοητικό άθροισμα για την ανθρωπότητα.

Η Δώρα Κοτσακά είναι δρ πολιτικής κοινωνιολογίας, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς

Πηγή: https://enthemata.wordpress.com/

free-business-education-1024x857Αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτου Κώδικα, τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία!

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε:

Ημέρα Ημερομηνία Θεματική Θέμα Διοργανωτής Σύντομη Περιγραφή
Δευτέρα
06/07/2015 Γενικά Learn Python the Hard Way hackerspace.gr Συναντήσεις για εκμάθηση προγραμματισμού σε python.  (Περισσότερα)
Δευτέρα
06/07/2015 Μονάδες Αριστείας «Βασικές Εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ» και ειδικότερα στo λογισμικό ανοιχτού κώδικα R Πανεπιστήμιο Πάτρας Στόχος της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών είναι να ενισχύσει την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή χρήστες, προγραμματιστές, ερευνητές, επαγγελματίες και γενικά φορείς που ασχολούνται με το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό ή που έχουν ανάγκες οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από αυτό. Περισσότερα
Δευτέρα
06-08/07/2015 Γενικά

MoodleMoot Australia 2015

Moodle HQ
A three day conference bringing together the Moodle community to collaborate, learn and develop the open source learning platform. Be inspired by active Moodlers, influential speakers and dedicated sessions to get the most from elearning and Moodle.

Περισσότερα

Τετάρτη
08/07/2015 Γενικά 6th International Conference on Experiments/Process/System Modeling/Simulation/ Optimization Learning Foundation in Mechatronics Scientists and engineers from the academic, scientific engineering and industrial sector to participate in the Conference and to contribute both in the promotion and dissemination of the scientific knowledge. Περισσότερα
Τετάρτη
08/07/2015 Μονάδες Αριστείας

«Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών με HTML(5) – CSS(2,3) – MYSQL – PHP »

Πανεπιστήμιο Κρήτης Το Σχολείο Κώδικα διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσιπ του υποέργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (Αναθέτουσα Αρχή: ΕΔΕΤ Α.Ε.).

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν με απώτερο σκοπό την εκτέλεση ενός Έργου συνεισφοράς σε ανάπτυξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ που σχετίζονται με τη θεματική περιοχή του Τουρισμού. Περισσότερα

Πέμπτη 09/07/2015 Μονάδες Αριστείας 3o Σχολείο Κώδικα ΑΠΘ Το σχολείο απευθύνεται σε φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς, φίλους του ΕΛ/ΛΑΚ και όλους όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στις Θεματικές Περιοχές της Δημόσιας Διοίκησης &
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες
για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Περισσότερα
Πέμπτη 09/07/2015 Μονάδες Αριστείας Χρήση ΤΠΕ και εργαλείων ΕΛ/ΛΑΚ για πολιτισμική προβολή Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Στόχος της Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου είναι να ενισχύσει την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή προγραμματιστές και χρήστες, ερευνητές, επαγγελματίες και φορείς που ασχολούνται με το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό ή που έχουν ανάγκες οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από αυτό.Περισσότερα
Πέμπτη 09/07/2015 Γενικά Java Forum Stuttgart JFS Java Forum Stuttgart is a single day conference featuring 49 sessions in 7 parallel tracks organized by the Stuttgart Java User Group. This years conference is the 18th edition and expects to see 1600 visitors. During the session extensive catering is provided and there will be around 40 booth from related companies. Περισσότερα
Πέμπτη 09/07/2015 Μονάδες Αριστείας

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Ανοιχτό Λογισμικό στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να μεταφέρει σε αυτούς που θα το παρακολουθήσουν συνδυασμένες γνώσεις διαχείρισης των διαδικασιών και λειτουργιών των μεταφορικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, και τεχνολογικές γνώσεις στα Συστήματα Πληροφορικής που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις της Ναυτιλίας και των Μεταφορών. Περισσότερα
Παρασκευή 10/07/2015 Μονάδες Αριστείας

Αξιοποίηση της Πλατφόρμας Android στην Εκπαίδευση – Συνάντηση Γνωριμίας

ΤΕΙ Αθήνας Στόχος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή τους στη συνεργατική ανάπτυξη έργου συνεισφοράς για ανάπτυξη εφαρμογών στην πλατφόρμα Android με χρήση σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Περισσότερα
Παρασκευή 10/07/2015 Γενικά 2 χρόνια συνΑθηνά συνΑθηνά Ομάδες Πολιτών της Αθήνας συναντιούνται, συνεργάζονται και ενημερώνουν για τις δράσεις τους στην πόλη. Στην πλατεία της στέγης θα στηθεί μια μικρογραφία της πλατφόρμας του συνΑθηνά. Ομάδες αλληλεγγύης, δικτύωσης, αστικού περιβάλλοντος, δημιουργικότητας, για το παιδί, θα παρουσιάσουν τη δραστηριότητά τους. Περισσότερα
Παρασκευή 10/07/2015 ΕΕΛ/ΛΑΚ

Ubuntu Installfest

Κοινότητα ubuntu-gr, ΕΕΛ/ΛΑΚ Η κοινότητα του Ubuntu-gr  (https://ubuntu-gr.org) και η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) σε συνεργασία με τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων- INNOVATHENS  (www.innovathens.gr) σας καλούν στο Ubuntu Linux Installfest στις 10 Ιουλίου 2015 στις 6.00 μ.μ.  Περισσότερα
Σάββατο 11/07/2015 Γενικά
Space Saturdays
P-Space All day event, αφιερωμένο στην φροντίδα και την ανάπτυξη του P-Space σαν φυσικό χώρο. Φτιάχνουμε projects και χρήσιμα πράγματα για το χώρο και επισκευάζουμε ό,τι έχει χαλάσει.Υποστηρικτικά υπάρχει και σελίδα στο wiki (http://wiki.p-space.gr/events/space_saturdays) με τις τρέχουσες και μελλοντικές εργασίες. Feel free to join us! (Περισσότερα)

A highly motivated engineer that can embrace an opportunity to contribute and maintain Forward’s massively scalable solutions. Ideally, the software business is much more than a job for you, it’s your hobby and passion. You love Open Source and you have a DevOps mindset.

 

PRIMARY RESPONSIBILITIES:

 • Conduct requirements analysis, design and implement high-volume, low-latency applications for mission-critical systems and delivering high-availability and performance using JAVA ecosystem.
 • Design and implement alongside with MNOs the APIs to integrate our platform with their internal systems (IN, SMSC, charging, etc) through various protocols (SMPP, HTTP, etc).
 • Identify and apply appropriate modern technologies and techniques for software development
 • Create designs for features and major enhancements
 • Estimate tasks required to complete various development projects including time and resources required

 

YOU CAN BE OUR FAVORITE IF YOU:

 • Have BSc in Software Engineering or a related discipline
 • Have a minimum of 3 years of experience in Java EE programming
 • Have exposure to OSS/BSS or VAS services for the Telecommunication industry
 • Have exposure to integrating disperse 3rd party systems.
 • Have excellent knowledge of client-server architecture, web services (SOAP/REST or RPC) and designing public APIs.
 • Have experience in developing applications with Spring Framework (Core, Data, Rest)
 • Demonstrate a strong understanding of OOP, multi threaded applications and Java internals
 • Demonstrate an understanding of basic software development process and tools exposure (GIT, JIRA)
 • Have good knowledge of RDBMS (PostgresSQL troubleshooting/performance tuning experience would be considered as a plus)
 • Have knowledge of design patterns
 • Hold experience with cloud computing and/or Microsoft Azure
 • Have exposure to integration frameworks (Apache Camel, Fabric8)
 • Demonstrate Linux Administration skills
 • Have OPs tools exposure (Environment provisioning tools (Vagrant), Configuration management tools (e.g. Puppet, Chef), containers (e.g. Docker))
 • Have exposure to mobile application development and the surrounding ecosystem

 

 

HOW TO APPLY:

Interested candidates holding the necessary requirements and / or references are encouraged to apply with detailed CV’s, inclusive of name and contact of the referee, current telephone number and email address by sending us an email to info@forwardoptimization.com using the code: SD1

 

Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση, στην λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ubuntu Security, το Ubuntu 14.10 πρόκειται να λήξει στις 23 Ιουλίου 2015.

Μετά από την πάροδο των 9 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του Ubuntu 14.10, η ημερομηνία λήξης του πλησιάζει και έχει οριστεί συγκεκριμένα για την 23η Ιουλίου 2015. Από εκεί και μετά οι χρήστες δεν θα λαμβάνουν ενημερώσεις ασφαλείας ή νέα πακέτα, αλλά ούτε θα έχουν υποστήριξη από τα κανάλια υποστήριξης του Ubuntu διεθνώς.

Προτείνεται να αναβαθμίσετε σε νεότερη έκδοση. Η σταθερή έκδοση στην οποία μπορείτε να αναβαθμίσετε απευθείας είναι η 15.04 (Wily Werewolf). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://wiki.ubuntu.com/GreekTeam/VividUpgrades

Για οποιαδήποτε απορία επισκεφτείτε το φόρουμ της Ελληνικής κοινότητας Ubuntu.

commons-wordleΤο ζήτημα για το οποίο καλούμαστε να πάρουμε θέση στο επερχόμενο δημοψήφισμα, έχει εσφαλμένα μετατοπιστεί στο αν θέλουμε ευρώ ή όχι, αν θέλουμε να παραμείνουμε στην Ευρώπη ή να εγκαταλείψουμε. Το πραγματικό ζήτημα στο οποίο καλούμαστε να πάρουμε θέση, και το οποίο θα καθορίσει το μέλλον της ζωής μας και των επόμενων γενεών είναι αν συμφωνούμε στις πολιτικές λιτότητας που οι δανειστές θέλουν να μας επιβάλλουν. Ως κοινότητα που μαχόμαστε για την προστασία των κοινών αγαθών τασσόμαστε ξεκάθαρα ενάντια σε αυτές τις προωθούμενες πολιτικές, και σε συμφωνίες –απ’ όπου κι αν προτείνονται-που θα οδηγήσουν σε ανεπιστρεπτί ενέργειες εκχώρησης (βλέπε “ιδιωτικοποιήσεις”) του δημόσιου πλούτου και των κοινών αγαθών και σε περαιτέρω συγκέντρωση πλούτου στα χέρια εγχώριων και ξένων οικονομικών ελίτ σε βάρος της ευρύτερης κοινωνίας.

Οι πολιτικές υφαρπαγής του δημόσιου πλούτου και των κοινών αγαθών μέσω των ιδιωτικοποιήσεων οδηγούν στην οικονομική εξαθλίωση του πληθυσμού, καταστροφή του περιβάλλοντος και σε υποθήκευση του μέλλοντος. Καταλήγουν δε, όχι στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, αλλά στη διόγκωση της ανεργίας, την καταστροφή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη φτωχοποίηση των μεσοστρωμάτων, την διάλυση των κοινωνικών-δημόσιων υποδομών όπως το σύστημα υγείας, συντελώντας έτσι στην περιθωριοποίηση των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων και το ξεπούλημα – όχι μόνο της δημόσιας περιουσίας – αλλά και όλων αυτών των κοινών-συλλογικών αγαθών όπως το νερό και το περιβάλλον, που ανήκουν σε όλους και όλες, και που κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ξεπουλήσει σε ιδιώτες.

Σύμφωνα με τα προωθούμενα μέτρα οι δανειστές ζητούν ανεπιστρεπτί ενέργειες ιδιωτικοποιήσεις στρατηγικών τομέων της οικονομίας και δημοσίων αγαθών που σχετίζονται με την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες και τις μεταφορές (περιφερειακά αεροδρόμια και το πρώην Ελληνικό, το μερίδιο του δημοσίου στον ΟΤΕ, ΔΕΔΔΗΕ, τα λιμάνια του Πειραιά και Θες/νίκης, σιδηρόδρομους) και το σταδιακό ξεπούλημα μέσω του ΤΑΙΠΕΔ της δημόσιας περιουσίας και γης.

Τα μέτρα αυτά, προωθούμενα με fast-track διαδικασίες, αποστερούν από τη χώρα τη δυνατότητα χάραξης αυτόνομης εθνικής πολιτικής σε νευραλγικούς τομείς. Αυτό επιπλέον οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια – ανεξαρτήτως των ισχυρισμών των ιδιωτικών επιχειρήσεων που τις εποφθαλμιούν – στον αποκλεισμό των χαμηλών οικονομικά τάξεων από την πρόσβαση σε αγαθά, όπως το νερό και η ηλεκτρική ενέργεια, που θα έπρεπε να είναι προσιτά σε όλους. Επιπλέον, με αγανάκτηση παρατηρούμε ότι η κυβέρνηση φαίνεται να υποχωρεί ως προς αυτούς τους όρους απέναντι στους δανειστές.

Ως κοινότητα που συμμετέχει ενεργά σε κοινωνικά κινήματα για την προστασία των κοινών-συλλογικών αγαθών υποστηρίζουμε ότι υπάρχουν εναλλακτικά μοντέλα βιωσιμότητας που στηρίζονται στη συλλογική διαχείριση των κοινών πόρων και την κοινωνική οικονομία, προς όφελος συνολικά της κοινωνίας, τα οποία έχουν ξεπηδήσει και έχουν ενδυναμωθεί μέσα στην παρατεταμένη κρίση. Στο πρόσφατο Φεστιβάλ των Κοινών αναδείξαμε πολλά τέτοια παραδείγματα που άπτονται της ενέργειας, της γεωργίας, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της παραγωγής γνώσης, των τηλεπικοινωνιών και των εναλλακτικών νομισμάτων.

Στο επερχόμενο δημοψήφισμα, πέραν όλων των άλλων κοινωνικά ζημιογόνων προωθούμενων μέτρων, θεωρούμε ότι είναι τεράστιο το διακύβευμα σε σχέση με τα κοινά αγαθά που ανήκουν σε όλους μας. Για τους λόγους αυτούς, θεωρούμε ότι πρέπει πάραυτα να αναχαιτιστούν τα μέτρα υφαρπαγής των αναγκαίων για την αξιοπρεπή μας διαβίωση κοινών αγαθών.

Παραθέτουμε αυτούσιο το απόσπασμα που αφορά στις ιδιωτικοποιήσεις:
Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να εγκρίνουν και να προχωρήσουν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Οι Αρχές δεσμεύονται να προχωρήσουν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, η εφαρμογή του οποίου έχει σαν στόχο τη δημιουργία ετησίων εσόδων (εκτός των τραπεζικών μετοχών) 1,4 δις ευρώ για το 2015, 3,7 δις ευρώ για το 2016 και 1,2 δις ευρώ για το 2017. Οι Αρχές δεσμεύονται για την ιδιωτικοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει το ΤΑΙΠΕ∆ καθώς και για την ολοκλήρωση όλων των κυβερνητικών ενεργειών που εκκρεμούν. Μεταξύ άλλων δράσεων, οι Αρχές θα υλοποιήσουν άμεσα, μη αναστρέψιμα, βήματα για την πώληση των περιφερειακών αεροδρομίων και του Ελληνικού, τη μεταβίβαση των μετοχών που κατέχει το ∆ημόσιο στον ΟΤΕ στο φορέα ιδιωτικοποιήσεων ΤΑΙΠΕ∆, την ολοκλήρωση των όρων πώλησης των λιμανιών Πειραιά, Θεσσαλονίκης και του διαχειριστή των σιδηροδρόμων, καθώς και για την προώθηση του διαγωνισμού για την επέκταση της συμφωνίας παραχώρησης του ∆ιεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και την πώληση των μετοχών. Για τα θέματα ακίνητης περιουσίας, το ΤΑΙΠΕ∆ θα θέσει ετήσιους στόχους εσόδων που θα είναι εναρμονισμένοι με τους γενικούς στόχους εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις.

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της Κυριακής, καλούμε τους πολίτες της Ελλάδας και της Ευρώπης, να ευαισθητοποιηθούν σε σχέση με το διεθνικό κίνημα των Κοινών, και να υλοποιήσουν το κοινό τους μέλλον.

Πηγή: http://commonsfest.info/2015/

Το ζήτημα για το οποίο καλούμαστε να πάρουμε θέση στο επερχόμενο δημοψήφισμα, έχει εσφαλμένα μετατοπιστεί στο αν θέλουμε ευρώ ή όχι, αν θέλουμε να παραμείνουμε στην Ευρώπη ή να εγκαταλείψουμε. Το πραγματικό ζήτημα στο οποίο καλούμαστε να πάρουμε θέση, και το οποίο θα καθορίσει το μέλλον της ζωής μας και των επόμενων γενεών είναι αν … Continue reading Το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων και το διακύβευμα των κοινών αγαθών

Την Κυριακή 28 Ιουνίου και ώρα 19:00, διεξήχθη η συνάντηση μελών της Ελληνικής κοινότητας Ubuntu σε ένα γεγονός που ονομάζεται «Ubuntu Hour».
Το Ubuntu Hour δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, μόνον καλή θέληση και έναν χώρο για την διεξαγωγή του.
Το γεγονός διεξάγεται περισσότερο για την συνάντηση των μελών σε έναν φυσικό χώρο. Συζητήσεις σχετικές (και όχι μόνο) με το Ubuntu, την κοινότητα, τις δράσεις, τους προβληματισμούς…κλπ, λαμβάνουν μέρος σε τέτοιες συναντήσεις.
Το Ubuntu Hour διεξήχθη στο Θησείο στο καφέ Ηλιοστάσιο και σχετικές ανακοινώσεις και προσκλήσεις είχαν αναρτηθεί τόσο στο φόρουμ της κοινότητας (http://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=34&t=31203&http) , όσο και σε διάφορα Social Media (Facebook, Google+ …κλπ).

Μερικές φώτο από την συνάντηση:

19111977089_7d476fc285_o

19110520728_a65cd6ecd1_o

18677520083_b63670f0ba_o

19110522088_74d2fbddfb_o

Πηγή: planet.ellak.gr, ubuntu-gr.org

Η Ελευθερία Πανοράματος είναι μια διάταξη στους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων που επιτρέπει τη λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών ή βίντεο, τη ζωγραφική κλπ, κτιρίων, γλυπτών και γενικά έργων τέχνης τα οποία βρίσκονται μόνιμα σε δημόσια θέα. Η ελευθερία αυτή αποτελεί εξαίρεση στον γενικό κανόνα που προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού των έργων που βρίσκονται οπουδήποτε αλλού.

Έχει υποβληθεί οδηγία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον περιορισμό της Ελευθερίας Πανοράματος στην Ευρώπη (τροπολογία AM421 που έχει προταθεί από τον Jean-Marie Cavada και θα έρθει σε ψηφοφορία την Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015.) . Η πρόταση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την εναρμόνιση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν αυτή η πρόταση εγκριθεί και εφαρμοστεί, αυτό θα σημαίνει ότι οι χρήστες δεν θα επιτρέπεται πλέον να ανεβάζουν ή να χρησιμοποιούν φωτογραφίες σύγχρονων κτιρίων ή δημοσίων έργων τέχνης στην Βικιπαίδεια.

Ακόμη και αν η Ελευθερία Πανοράματος επιτραπεί για μη εμπορικούς σκοπούς, αυτό αποτελεί πρόβλημα για την Βικιπαίδεια. Η τρέχουσα άδεια (CC-BY-SA) που καλύπτει όσα γράφονται και ανεβάζονται στη Βικιπαίδεια, δεν είναι συμβατή με μη εμπορικές άδειες, οι οποίες περιορίζουν περαιτέρω χρήση του περιεχομένου.

Τι μπορώ να κάνω;

Να επικοινωνήσω μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με ένα από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την χώρα μου (λίστα μελών στην Βικιπαίδεια και λίστα μελών στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (στην σελίδα του κάθε μέλους υπάρχει η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / email address).

 • Να επικοινωνήσω μέσω twitter με ένα ή περισσότερα από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την χώρα μου (ή να κάνω re-tweet) στα Ελληνικά.
 • Να υπογράψω το αίτημα που έχει υποβληθεί στο Change.org (λίστα υπογραφών) και που έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα πάνω από 32.000 υπογραφές.

Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο της wikipedia

Δείτε τη σελίδα δράσης

Όπως ξέρετε σπανίως γράφω για θέματα πολιτικού περιεχομένου αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να γράψω αυτήν την κρίσιμη ώρα λίγα πράγματα για την δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας, όπως τουλάχιστο τα αντιλαμβάνομαι εγώ, μήπως και μπορέσω να βοηθήσω όσους με διαβάζουν να καταλάβουν τι συμβαίνει: μήπως γλυτώσουμε την καταστροφή.

Η Ελληνική πολιτική σκηνή κυριαρχείται από πολιτικούς που αρέσκονται στα ψέματα και ψηφοφόρους που τους αρέσει να τα καταπίνουν αμάσητα, ενώ το δόγμα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας είναι αναμφισβήτητα ο άκρατος κρατισμός.

Η κυβέρνηση Καραμανλή ανέλαβε το 2004 εν μέσω σκανδάλων των προηγούμενων την διακυβέρνηση με το σύνθημα της επανίδρυσης του κράτους. Με τους διορισμούς, την κακοδιαχείριση και τα τρικ Αλογοσκούφη που θεωρούσε την Ελληνική οικονομία θωρακισμένη (πχ. αυθαίρετη αύξηση του ΑΕΠ με μία υπογραφή λόγω μαύρης οικονομίας, πορνείας, κτλ., για να μπορέσουν να δανειστούν επιπλέον του ορίου) πολύ γρήγορα έχασε την μπάλα και ανέβασε το χρέος και το έλλειμμα σε δυσθεώρητα ύψη. Αν θυμάμαι καλά, στον προϋπολογισμό εισπράτταμε χοντρικά 50 δις και ξοδεύαμε πάνω από 70. Ο Καραμανλής κατάλαβε που πάει το πράγμα και το 2009 έριξε λευκή πετσέτα και πέρασε την καυτή πατάτα στους επόμενους, την κυβέρνηση Παπανδρέου που εκλέχτηκε παραπλανώντας τον κόσμο με το περίφημο "Λεφτά Υπάρχουν". Φυσικά λεφτά δεν υπήρχαν έτσι οδηγηθήκαμε το 2010 στο ΔΝΤ και στο μνημόνιο #1.

Το Μνημόνιο #1 αντιμετωπίστηκε από όλους σαν ένα κακόγουστο αστείο, ασχέτως εάν στο μεγαλύτερο μέρος του δεν εφαρμόστηκε. Η προτροπή από την Τρόικα για 1/3 φόροι, 2/3 επιλεκτικές περικοπές εύκολα αντιστράφηκε σοσια-ληστρικά σε 2/3 φόροι, 1/3 οριζόντιες περικοπές, από ένα σύστημα του οποίου πρωταρχικός στόχος ήταν να αυτοπροστατεύσει τα συμφέροντα του, την πελατεία του, το μεγάλο κράτος. Αυτό σε συνδυασμό με τις εξαιρετικά αισιόδοξους στόχους (ξεκάθαρο λάθος της Τρόικας) και την μεγάλη εξάρτηση της Ελληνικής οικονομίας από το κράτος επέφερε τους +1εκ ανέργους, τα λουκέτα, τις αυτοκτονίες.


Αυτό με παρότρυνε το 2011 να γράψω την την άποψη μου εδώ (Το Τέλος του Κόσμου όπως τον Γνωρίζουμε) όπου ασκούσα κριτική και εξηγούσα ότι "η Ελλάδα χρειάζεται μία φιλελεύθερη στρατηγική για να βγει από το τέλμα, και όχι ευχολόγια τύπου Ζάπειου ΙΙ. Η φορολογία και οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να μειωθούν, αλλά το πιο σημαντικό είναι να γίνει αυτό που σχεδόν όλοι οι πολιτικοί φοβούνται να πουν και τρέμουν να κάνουν: να μειωθεί σημαντικά το μέγεθος και η επιρροή του Δημοσίου."

Φυσικά οι ευχές μου δεν εισακούστηκαν και ένα χρόνο μετά η χώρα ήταν πάλι σε κρίση. Το 2012 πριν τις εκλογές που ανέδειξαν την συγκυβέρνηση Σαμαρά έγραψα την άποψή μου εδώ (Το Τέλος του Κόσμου όπως τον Γνωρίζουμε #2), όπου καυτηρίαζα την παροχολογία των αντιμνημονιακών κομμάτων (και μη) που είχε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, καθώς όπως φαίνεται Λεφτά Υπήρχαν Ακόμη είτε:

 1. σε απίθανα μέρη (πετρέλαια, ορυκτά, αέρια, μετοχές Ανατολής, κτλ.).
 2. στο μεγάλο Κεφάλαιο, στην Ελβετία, στα ταμεία του ΟΠΑΠ, σε άγνωστα ισοδύναμα μέτρα.
 3. σε εκβιασμούς των Ευρωπαίων εταίρων μας περί αμοιβαίας καταστροφής
 4. στα εκτυπωτήρια μελλοντικών Δραχμών του Ελληνικού Κράτους.
Το Μνημόνιο #2 ήρθε και πραγματοποίησε την μεγαλύτερη ελεγχόμενη αναδιάρθρωση χρέους στην παγκόσμια οικονομική ιστορία χωρίς φαινομενικά να ανοίξει μύτη και εξυπηρέτησε κάποιους ειδικούς στόχους κλειδιά:

 • κατέβασε το επίπεδο χρέους από αστρονομικά ύψη σε οριακά εξυπηρετήσιμα (ή όχι;)
 • μετέτρεψε το χρέος από ιδιωτικό σε κατεξοχήν κρατικό/επίσημο, κάτω από Αγγλικό δίκαιο
 •  αποστείρωσε τον Ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα από τα Ελληνικά τοξικά ομόλογα
 • κέρδισε περισσότερο χρόνο για την Ευρωζώνη
Για την προοπτική ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία στις εκλογές του 2012 είχα γράψει:
Β) Επιλέγουμε αντιευρωπαϊκά κόμματα, αποκηρύσσουμε το Μνημόνιο, δείχνουμε στην Ευρώπη το μεσαίο δάκτυλο και προσευχόμαστε. Γιατί το τί θα γίνει από εκεί και έπειτα, κανείς μα κανείς δεν ξέρει και δεν μπορεί να εγγυηθεί (και όποιος το κάνει ψεύδεται).

 • Β1) Οι πιο γενναίοι πιστεύουν ότι ο εκβιασμός θα πιάσει. Υπό τον φόβο ενός ντόμινο καταρρεύσεων στις άλλες υπερχρεωμένες οικονομίες οι Ευρωπαίοι θα υποχωρήσουν και θα μας απαλλάξουν από τον ζυγό του Μνημονίου. Θα τους χορέψουμε στο ταψί κοινώς γιατί εμείς είμαστε μάγκες. Δεν πληρώνω-δεν πληρώνω. Μπορεί και να πιάσει, ποιος ξέρει;. Βέβαια το πιο πιθανό είναι ότι οι δανειστές μας δεν θα μασήσουν και αργά ή γρήγορα θα φροντίσουν ώστε...
 • Β2) Η κάνουλα του δανεισμού να κλείσει. Η λιγοστή ρευστότητα θα στερέψει και ακριβώς επειδή ο εφιάλτης αδυναμίας πληρωμών μισθών/συντάξεων θα γίνει πραγματικότητα η Ελληνική κυβέρνηση δεν θα έχει άλλη επιλογή από την επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, τη δέσμευση καταθέσεων, κτλ. Τα σενάρια τύπου Αργεντινής θα ξετυλιχτούν μπροστά στα μάτια μας, μόνο που εμείς δεν θα είμαστε απλοί θεατές, αλλά πρωταγωνιστές. Έτσι απλά.
Κάπου εκεί τελειώνει και το Ευρωπαϊκό όνειρο για την Ελλάδα. Και πολύ κράτησε κάποιοι θα πουν. Ίσως να έχουν δίκιο, γιατί εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε-γέλασε! Δραχμή και πάλι δραχμή θα αναφωνήσουν πολλοί με ανακούφιση. Και πληθωρισμός βέβαια. Και μαύρο χρήμα. Και πολιτικό χρήμα. Και συνδικάτα. Και διαπλοκή. Και φοροδιαφυγή. Και κλειστά επαγγέλματα. Και ρουσφέτια. Και φακελάκια. Και αναξιοκρατία. Και γραφειοκρατία. Και γρηγορόσημα. Και αγγελιόσημα. Και ευγενή ταμεία. Και τσολιαδάκια στην Ακρόπολη. Και συρτάκι για τους Γερμανούς που θα κάνουν επιτέλους φτηνές διακοπές στην Ελλάδα. Και γλύψιμο στους Εφοπλιστές που θα παρακαλάμε να φέρουν κανένα δολάριο συνάλλαγμα στην χώρα. Και εθνικιστικές κορώνες από τους πολιτικούς/τσιφλικάδες με τα 50 ακίνητα και τα εκατομμύρια ευρώ καταθέσεων. Και, και και...

Ασχέτως σεναρίου, αυτό που δεν εξηγούν επαρκώς οι πολιτικοί μας και που δείχνει να μην θέλει να καταλάβει η Ελληνική κοινωνία είναι η βεβαιότητα ότι θα γίνουμε φτωχότεροι. H φορολογία θα αυξηθεί εφόσον θα καταργηθούν οι φοροαπαλλαγές. Οι φόροι στα ακίνητα θα παραμείνουν, απλά θα αλλάξουν όνομα. Οι συντάξεις θα μειωθούν και άλλο γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει σάλιο. Οι μισθοί θα μειωθούν λίγο ακόμα μέχρι να αποκατασταθεί η περιβόητη ανταγωνιστικότητα και να μπορέσουμε να εξάγουμε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Δημόσιοι υπάλληλοι θα απολυθούν. Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις θα μειωθούν. Και το αρνητικό σπιράλ θα συνεχιστεί 1-2 χρόνια ακόμα μέχρι να αναστραφεί η πορεία των πραγμάτων.

Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα, μαγικές λύσεις δυστυχώς δεν υπάρχουν. Στο κακό σενάριο Α τα πράγματα είναι περισσότερο ομαλά και ελεγχόμενα. Στο καταστροφικό σενάριο Β απρόβλεπτα ίσως και επικίνδυνα. Τρίτος δρόμος δεν νομίζω να υπάρχει.
Fast forward 2 χρόνια μετά το καλοκαίρι του 2014 όπου με νωπή πλέον και την εμπειρία της Κύπρου (bail-in / capital controls) και το κακό που της προκάλεσε για άλλη μία φορά η "μαμά Ελλάδα" με τα τοξικά της ομόλογα, πάμε σε Ευρωεκλογές όπου ο Σύριζα επικρατεί με 26,60% λόγω της αγανάκτησης μεγάλου μέρους της κοινωνίας από την λιτότητα.

Παρόλο που η κατάσταση της οικονομίας είχε ήδη αρχίσει να βελτιώνεται σημαντικά και το μεγαλύτερο μέρος της διόρθωσης και των μέτρων είχε πραγματοποιηθεί, η συγκυβέρνηση Σαμαρά πανικοβάλλεται λόγω διαφαινόμενης αποτυχίας εκλογής προέδρου και κάνει μία εντυπωσιακή λαϊκίστικη στροφή με τον ανασχηματισμό και την τοποθέτηση απολύτως ακατάλληλων ανθρώπων σε καίριες θέσεις. Το σωστό που θα έπρεπε να κάνει θα ήταν να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις προτού φτάσουμε καν στο email Χαρδούβελη και να χάσει τις επόμενες εκλογές. Αντίθετα, αφήνει τα πράγματα στον αυτόματα πιλότο με σκοπό να παγιδεύσει τον επόμενο ή να εκβιάσει καλύτερη μεταχείριση από την τρόικα ελέω επέλασης του αντιμνημονιακού Τσίπρα.

Για άλλη μια φορά η τρόικα δεν μασάει και αφήνει τον Σαμαρά εκτεθειμένο θέλοντας να διαπραγματευτεί με τον προβλεπόμενο νικητή των εκλογών, τον ΣΥΡΙΖΑ, που εκλέγεται πανηγυρικά με 36.34% υποσχόμενος κάποια πράγματα που ακούγονται ενδιαφέροντα στους δανειστές (κυνήγι φοροφυγάδων και πλουσίων, κατάργηση ολιγοπωλίων, μεταρρυθμίσεις) υποσχόμενος όμως και μία σειρά από απίστευτα πράγματα, τα οποία ακούγονται υπέροχα στα αυτιά του αγανακτισμένου κόσμου, αλλά φυσικά είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας: κατάργηση ΕΝΦΙΑ, σκίσιμο μνημονίου, κατώτατος μισθός, αφορολόγητο, κτλ.

Η φαινομενικά αριστοτεχνική στροφή του ΣΥΡΙΖΑ προς το κέντρο με την υπόσχεση για διατήρηση της χώρας στο Ευρώ πείθει ένα μεγάλο μέρος ψηφοφόρων ταλαιπωρημένων από 5 χρόνια λιτότητας που παρότι καταλαβαίνει το άτοπο των υποσχέσεων, παρόλα αυτά ψηφίζει με την λογική του "πόσο χειρότερος μπορεί να είναι αυτός από τους άλλους".

Είμαι σίγουρος ότι η επιλογή ενός κατεξοχήν κρατιστή και συνυπεύθυνου για την κατάντια της χώρας ως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, θα καταγραφεί στα μελλοντικά βιβλία ιστορίας σαν μία από τις μεγαλύτερες ειρωνείες της τύχης της σύγχρονής Ελλάδας. Καταστράφηκε η Ελλάδα για να βγει πρόεδρος ο Πάκης.

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ αποδεικνύεται εκ' του αποτελέσματος η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης συγκεντρώνοντας ένα συνονθύλευμα φαινομενικά αντικρουόμενων απόψεων και εκπροσώπων της παλαβής αριστεράς, του πρώην ΠΑΣΟΚ και Εθνικιστών. Το στοιχείο που τους ενώνει: ο Κρατισμός.

Στους 5 μήνες διακυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαθιστά σε καίριες θέσεις απροκάλυπτα τον κομματικό του μηχανισμό και επιδίδεται σε τακτικές προπαγάνδας με καίριο μέλημα των έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και την πραγματοποίηση κινήσεων εντυπωσιασμού (ΕΡΤ, καθαρίστριες) αδιαφορώντας πλήρως για την κρίσιμη κατάσταση της οικονομίας, την συνέχεια του κράτους και τον ιδιωτικό τομέα. Η έλλειψη εμπειρίας διοίκησης είναι προφανής καθώς το κράτος δυσλειτουργεί και η συλλογή εσόδων καθυστερεί. Μόνη τους έγνοια η αντιστροφή ακόμα και των ευρύτερα αποδεκτών μεταρρυθμίσεων όπως οι αλλαγές στην παιδεία. Σοβαρά θέματα όπως το μεταναστευτικό βγαίνουν εκτός ελέγχου.

Οι τακτικές εκφοβισμού προς την αντιπολίτευση και κάθε αντιφρονούντα και η διαστρέβλωση της πραγματικότητας ξεπερνούν κάθε προηγούμενο και παραπέμπουν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, με δημιουργία επιτροπών που θυμίζουν στρατοδικεία. Το θράσος και η έλλειψη σεβασμού της Προέδρου της Βουλής είναι άκρως προσβλητικό για τον θεσμικό ρόλο που της ανατέθηκε και επικίνδυνο για το πολίτευμα.

Η διαπραγμάτευση αποδεικνύεται κανονική παρωδία ενώ οι δηλώσεις των μελών της κυβέρνησης είναι συνεχείς, αντιφατικές και αντικρουόμενες. Για 3 μήνες η ομάδα Βαρουφάκη δουλεύει τον κόσμο εκατέρωθεν εκνευρίζοντας τους εταίρους με δημιουργική ασάφεια, επιφέροντας πρακτικά μηδενική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις καθώς μέλη της κυβέρνησης παραπληροφορούν και υπνωτίζουν τον κόσμο υποστηρίζοντας επανειλημμένα και ψευδώς ότι μία συμφωνία είναι πολύ κοντά, ενώ το κράτος προκειμένου να πληρώνει τις δόσεις κάνει στάση πληρωμών προς τον ιδιωτικό τομέα, απορροφώντας ταυτόχρονα κάθε ρανίδα ρευστότητας και αναγκάζοντας ταμεία και δημόσιους οργανισμούς να παραδώσουν τα ρευστά τους, με την απίστευτη δικαιολογία που μόνο ένα απολυταρχικό καθεστώς θα μπορούσε να επινοήσει, αυτή των καλύτερων αποδόσεων στην ΤτΕ.

Αφού έχει χαθεί σκόπιμα πολύτιμος χρόνος και η διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας έχει αποδυναμωθεί, η ομάδα Τσακαλώτου αναλαμβάνει (φαινομενικά) τις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να ξεκολλήσει η διαδικασία. Το κείμενο της συμφωνίας που αποκαλύπτεται προς το (θεωρητικό) τέλος την διαπραγμάτευσης, καθαρά έμπνευσης της κυβέρνησης αφού η κυβέρνηση προτείνει τα μέτρα και η τρόικα εγκρίνει ή όχι, είναι άκρως υφεσιακό με ένα μπαράζ νέων φόρων στην παραγωγική οικονομία (97% φόροι, 3% περικοπές), στις επιχειρήσεις, και προστατευτικό για την συνήθη πελατεία τους.

Αν θεωρήσουμε ότι η σκληρή διαπραγμάτευση θα οδηγούσε σε κάποιο καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα, αυτό ακυρώθηκε πλήρως από την καταστροφή της εξαιρετικά εύθραυστης πραγματικής οικονομίας τους 5 μήνες διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Γίνεται πλέον φανερό ότι η απουσία συμφωνίας δεν οφείλεται μόνο στην ανικανότητα της διαπραγματευτικής ομάδας και την έλλειψη συναίνεσης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση ακολούθησε αυτή την παρελκυστική τακτική προκειμένου να μην επιτευχθεί απολύτως καμία συμφωνία.

Η ύπαρξη οργανωμένου πλάνου εξόδου της χώρας από το Ευρώ, την αποκοπή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εγκαθίδρυση απολυταρχικού καθεστώτος αποτελεί πλέον υπαρκτή πιθανότητα.

Και ενώ μέχρι πρόσφατα θα βάζαμε αυτό το σενάριο στην κατηγορία των θεωριών συνωμοσίας, η εσκεμμένη κατάρρευση των διαπραγματεύσεων από την πλευρά της κυβέρνησης το μοιραίο βράδυ της Παρασκευής 26 Ιουνίου και η ανακοίνωση/απειλή του δημοψηφίσματος την χειρότερη στιγμή μετά από 4 μήνες διαπραγμάτευσης αναδεικνύει τον δόλο του εγχειρήματος. Ένα δημοψήφισμα θα μπορούσε κάλλιστα να έχει γίνει τους προηγούμενους μήνες με την χώρα ακόμα στα πόδια της και όχι στο καναβάτσο.

Το κλείσιμο των τραπεζών και η επιβολή capital-controls, δεν ήταν σε καμία περίπτωση ατύχημα και δεν προκλήθηκε από τους δανειστές. Ήταν απολύτως αναμενόμενη αντίδραση της ΕΚΤ ακόμα και για τον πιο ανίδεο οικονομολόγο, πόσο μάλλον για την κυβέρνηση. Η απώλεια εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα και η κατάργηση των κεφαλαιακών ελέγχων στην καλύτερη περίπτωση παίρνουν χρόνια να αντιστραφούν. Είναι ψέματα να υπονοούν ότι αν ο κόσμος ενδυναμώσει τον ΣΥΡΙΖΑ στο δημοψήφισμα οι τράπεζες θα ανοίξουν και όλα θα είναι όπως πριν.

Η κυβέρνηση προκάλεσε εν γνώση της ανυπολόγιστη και σχεδόν μη αναστρέψιμη ζημιά στην διεθνή υπόληψη και την ασθμαίνουσα οικονομία της χώρας. Όλα αυτά την στιγμή που κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης εγγυόντουσαν ακριβώς το αντίθετο.

Μοιάζει απίθανο αλλά όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι το δημοψήφισμα παρωδία είναι το τελευταίο μέρος του καταστροφικό σχεδίου των ανθρώπων που ο Ελληνικό λαός εμπιστεύθηκε την τύχη της χώρας.

Και αυτό γιατί στο σημείο που έχουμε φτάσει πιθανά να μην έχει πλέον σημασία ούτε το "Ναι" ούτε το "Όχι". Εξηγούμαι:

 • Αν επικρατήσει το "Ναι" και ξαναγίνουν εκλογές ή δημιουργηθεί κυβέρνηση από την παρούσα Βουλή, έχουν διαμορφώσει-με δική τους ευθύνη-μία τόσο κακή και σχεδόν ανεφάρμοστη συμφωνία/μνημόνιο 3 ενώ με την παρελκυστική στρατηγική τους έφεραν την οικονομία σε τέτοια χάλια που όποιος και να αναλάβει την διακυβέρνηση, πριν να βγει ο χρόνος θα είμαστε πάλι σε αδιέξοδο, οπότε υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψουν θριαμβευτές. Κλασική περίπτωση στρατηγικής καμένης γης.
  • Υπάρχει ακόμα και η υπο-περίπτωση να μην παραδώσουν την εξουσία προβάλλοντας διάφορες δικαιολογίες. Άλλωστε η εξουσία είναι και το μόνο που τους ενδιαφέρει.
 • Αν επικρατήσει το "Όχι" ουσιαστικά τους δίνουμε λευκή επιταγή να ολοκληρώσουν το καταστροφικό τους έργο. Κανένας κυβερνητικός δεν δεσμεύεται τι περιλαμβάνει το όχι πέρα από αοριστίες για συνέχιση της καταστροφικής διαπραγμάτευσης. Και επειδή όπως έχει αποδειχτεί πολλαπλά οι Ευρωπαίοι προετοιμάζονται επιμελώς για το Grexit εδώ και 5 χρόνια και δεν πρόκειται να υποκύψουν σε εκβιασμούς, το αμέσως επόμενο βήμα της "Πρώτης Φοράς Αριστερά" θα είναι η κατάρρευση μίας η περισσότερων συστηματικών τραπεζών ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα, το κούρεμα καταθέσεων και στο βάθος αλλαγή νομίσματος, έξοδος από την Ευρωζώνη και πιθανά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Τους θεωρώ απόλυτα ικανούς και για άλλα πιθανά σενάρια όπως το να ακυρώσουν το δημοψήφισμα την τελευταία στιγμή με οποιοδήποτε πρόφαση με σκοπό να συνεχίσουν την αδιέξοδη διαπραγμάτευση και τις καθυστερήσεις μέχρι το επόμενο "ατύχημα" κατάρρευσης συστημικής τράπεζας, όπου τα πράγματα θα έχουν την ίδια πολύ άσχημη κατάληξη.

Από όπου και να το πιάσεις η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας εσωτερικά και εξωτερικά και είναι καταστροφική για την χώρα. Έχουν πει ξεκάθαρα ψέματα στον Ελληνικό λαό και έχουν αυτοαναιρεθεί πολλάκις. Την στιγμή που όλη η υφήλιος εργάζεται στους ρυθμούς της παγκοσμιοποίησης και όλα τα πρώην ανατολικά κράτη έχουν κάνει στροφή προς τον ρεαλισμό και τον καπιταλισμό, σκοπός της ριζοσπαστικής αριστεράς είναι η εκ' των πραγμάτων απομόνωση της Ελλάδας και η εγκαθίδρυση μίας σοσιαλιστικής ουτοπίας, του τελευταίου Σοβιετικού Μπανανιστάν όπου θα έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Όπως είναι γνωστό όμως ο Σοσιαλισμός τελειώνει όταν τελειώσουν τα λεφτά των άλλων.


Η πραγματοποίηση ουσιαστικών αλλαγών που θα κάνουν την Ελλάδα μία κανονική Ευρωπαϊκή χώρα δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, αυτούς και όλους τους άλλους κρατιστές που καταστρέψανε την χώρα μετά την μεταπολίτευση. Εν έτει 2015 ακόμα συζητάμε για τα αυτονόητα:
 • Να παίρνουμε όλοι σύνταξη στην ίδια ηλικία
 • Οι συντάξεις να είναι ανάλογες των εισφορών
 • Οι φόροι να είναι χαμηλοί, σταθεροί και να εισπράττονται
 • Οι δημόσιοι υπάλληλοι να αξιολογούνται
 • Το κράτος να ενθαρρύνει την παραγωγή πλούτου
 • κτλ.

Το "Ναι" στο δημοψήφισμα δείχνει για την ώρα η μόνη επιλογή που δίνει κάποια ελπίδα για έξοδο από το αδιέξοδο. Από μόνο του δεν αποτελεί ικανή συνθήκη για να γλυτώσει η χώρα τον κίνδυνο, αλλά δεν βλέπω τι άλλο μπορεί να γίνει αυτήν την στιγμή, εκτός από την αυτόβουλη παραίτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας προκειμένου να προκηρυχτούν εκλογές. Όπως είπε κάποιος έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ πολύ επώδυνων λύσεων, να κόψουμε το ένα μας χέρι ή το κεφάλι μας.

Είναι σημαντικό οι δημοκρατικές δυνάμεις τις χώρας να συνεργαστούν και να καταλήξουμε σύντομα σε μία συμφωνία στο λίγο χρόνο που απομένει προτού προκληθεί ανεπανόρθωτη και ολικά μη αντιστρέψιμη ζημία. Είναι κρίμα να χαθούν χρόνια στερήσεων και προσπαθειών και να φύγει η Ελλάδα από τον φυσικό της Ευρωπαϊκό χώρο, μόνη χωρίς κανέναν σύμμαχο πέρα παλαβών αποτυχημένων απολυταρχικών καθεστώτων (Βενεζουέλα) των οποίων οι δηλώσεις δεν κοστίζουν τίποτα.

Αμέσως μετά πρέπει να επικεντρωθούμε:
 1. Στην συναινετική διευθέτηση του χρέος
 2. Στην άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας
 3. Στην αντιμετώπιση του προβλήματος του ασφαλιστικού.
Καταλαβαίνω (ίσως και όχι) το μεγάλο πλήθος συνανθρώπων μας που υποστηρίζουν το Όχι, ο καθένας για τους δικούς του λόγους και με τα δικά του κίνητρα μετά από 5 χρόνια καταστροφικής λιτότητας. Αδυνατώ όμως να δω πώς η παρούσα κυβέρνηση θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τους, εκτός αν ανήκουν στο πελατειακό τους σύστημα. Για τον άνεργο που δεν έχει στον ήλιο μοίρα η ολική κατάρρευση της χώρας μόνο περισσότερη μιζέρια μπορεί να επιφέρει καθώς και λιγότερες ευκαιρίες εργασίας. 

Ο καθένας οφείλει να ψάξει, να βρει και να απαντήσει στον εαυτό του ειλικρινά τι σημαίνει το Όχι, ποια θα είναι η επόμενη μέρα και ποιες οι συνέπειές για τον ίδιο και την οικογένειά του. Το να αυτοκτονήσουμε ομαδικώς (Π*υτάνα Όλα) επειδή δεν βλέπουμε εναλλακτική δεν είναι λύση. Την λύση εμείς οι ίδιοι θα την δημιουργήσουμε, αλλά πρέπει όλοι να αλλάξουμε.
 
Πρέπει να σταματήσει ο διχασμός και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας.

Εύχομαι το καλύτερο.

Δ.Α.

Το creativecommons.org κυκλοφόρησε τη τελευταία beta έκδοση της εφαρμογής The List powered by Creative Commons. Είναι μια εφαρμογή φωτογραφιών για κινητές συσκευές μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν λίστες εικόνων-φωτογραφιών που χρειάζονται και να τις δημοσιεύσουν μέσω της εφαρμογής, ή και να στείλουν φωτογραφίες για να βοηθήσουν τους χρήστες ή τις ομάδες που χρειάζονται εικόνες-φωτογραφίες με άδειες cc. Κάθε εικόνα-φωτογραφία που ανεβαίνει στο αρχείο της εφαρμογής έχει άδεια Creative Commons Attribution (CC BY) , η οποία επιτρέπει στον καθένα να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες αρκεί να αναφέρει στην μνεία τον αρχικό δημιουργό της εικόνας.

Με αυτήν την εφαρμογή οι διάφοροι οργανισμοί και ομάδες μπορούν να δημιουργήσουν μια λίστα από τοποθεσίες και γεγονότα από τα οποία θέλουν εικόνες και όταν κάποιος χρήστης βρεθεί στο αντίστοιχο μέρος ή γεγονός, να ανεβάσει τις φωτογραφίες στην εφαρμογή για να χρησιμοποιηθούν με ελεύθερη άδεια CC.

Διαβάστε περισσότερα και δοκιμάστε την εφαρμογή στο https://thelist.creativecommons.org/

 

Σήμερα Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015 υπογράφηκε πλαίσιο συνεργασίας ματαξύ της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ. Εκπρόσωπος της ΕΕΛ/ΛΑΚ ήταν ο κ. Διομήδης Σπινέλλης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛ/ΛΑΚ και εκπρόσωπος από το ΔΙΑΖΩΜΑ, ο κ. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».

Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι να διαχυθεί προς το ευρύ κοινό όλο το υλικό που έχει συγκεντρώσει το «ΔΙΑΖΩΜΑ».

Το πλαίσιο συνεργασίας αφορά μια σειρά από δραστηριότητες οι οποίες θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • Τη διενέργεια εργαστηρίων, συνεδρίων και ημερίδων με θέμα το ανοιχτό περιεχόμενο, τα ανοιχτά δεδομένα ή και το ανοιχτό λογισμικό στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων.
 • Τη συνεργασία για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και εφαρμογών με θέμα το ανοιχτό περιεχόμενο, δεδομένα, λογισμικό ή τεχνολογίες στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων και την υλοποίηση αυτών.
 • Τη συνεργασία για δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης,
 • Τη συνεργασία για την εκπαίδευση προσωπικού οργανισμών σε θέματα ανοιχτού περιεχομένου, λογισμικού, δεδομένων και τεχνολογιών.
 • Την προώθηση των δράσεων ανοιχτού περιεχομένου (MyContent) στην εκπαίδευση αλλά και εξειδικευμένων δράσεων για τον εμπλουτισμό της Wikipedia σε θέματα πολιτισμού, εκπαίδευσης, δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Τη συνεργασία για την παροχή εκπαίδευσης στην χρήση αδειών τεχνολογιών αλλά και την δημιουργία νομικών κειμένων σε σχέση με θέματα ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων, λογισμικού, προτύπων και τεχνολογιών.

 

Δείτε στιγμιότυπα από την υπογραφή της σύμβασης:1319_01

1319_02

Την Κυριακή 28 Ιουνίου και ώρα 19:00, διεξήχθη η συνάντηση μελών της Ελληνικής κοινότητας Ubuntu σε ένα γεγονός που ονομάζεται "Ubuntu Hour".
Το Ubuntu Hour δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, μόνον καλή θέληση και έναν χώρο για την διεξαγωγή του.
Το γεγονός διεξάγεται περισσότερο για την συνάντηση των μελών σε έναν φυσικό χώρο. Συζητήσεις σχετικές (και όχι μόνο) με το Ubuntu, την κοινότητα, τις δράσεις, τους προβληματισμούς...κλπ, λαμβάνουν μέρος σε τέτοιες συναντήσεις.
Το Ubuntu Hour διεξήχθη στο Θησείο στο καφέ Ηλιοστάσιο και σχετικές ανακοινώσεις και προσκλήσεις είχαν αναρτηθεί τόσο στο φόρουμ της κοινότητας (http://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=34&t=31203&http) , όσο και σε διάφορα Social Media (Facebook, Google+ ...κλπ).

Μερικές φώτο από την συνάντηση:

Η κοινότητα του Ubuntu-gr  (https://ubuntu-gr.org) και η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) σε συνεργασία με τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων- INNOVATHENS  (www.innovathens.gr) σας καλούν στο Ubuntu Linux Installfest στις 10 Ιουλίου 2015 στις 6.00 μ.μ. το απόγευμα στο κτίριο του INNOVATHENS στο Γκάζι (χάρτης)

Στόχος του Ubuntu Installfest είναι η γνωριμία του κοινού με το λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux καθώς και την Ελληνική τοπική κοινότητα (Ubuntu-gr).

Μερικά από τα σενάρια που θα καλύψουμε είναι:

 • Η εγκατάσταση του Ubuntu Linux ως μοναδικό λειτουργικό σύστημα στον υπολογιστή.
 • Η εγκατάσταση του Ubuntu Linux ως σύστημα διπλής-εκκίνησης(dual boot), παράλληλα με όποιο άλλο λειτουργικό σύστημα έχετε ήδη εγκατεστημένο.
 • Η αναβάθμιση του Ubuntu Linux σε νεότερη έκδοση.
 • Ο εντοπισμός και η διόρθωση σφαλμάτων σε υπάρχουσα εγκατάσταση.

Ελάτε στο Installfest,

 • για μάθετε πως να εγκαταστήσετε, ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε το λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux μαζί με δεκάδες εφαρμογές Ελεύθερου λογισμικού που το συνοδεύουν.
 • Να δείτε σε δράση το Ubuntu Linux ακόμη και αν δεν θέλετε να κάνετε εγκατάσταση στον υπολογιστή σας.
 • Να λύσετε τυχόν απορίες σας για το αν το Ελεύθερο και Ανοικτό Λογισμικό είναι κατάλληλο για εσάς.
 • Να λάβετε βοήθεια για τυχόν προβλήματα που έχετε κατά την εγκατάσταση και χρήση του Ubuntu.

Τι χρειάζεται να φέρετε μαζί σας:

Έναν υπολογιστή που να…

Έχει τουλάχιστον 1 GB RAM

Να λειτουργεί (αυτό είναι απαραίτητο…)

Τουλάχιστον 6 GB ελεύθερο χώρο στον Δίσκο

Φορτιστή για το laptop σας

Γιατί να βάλω Ubuntu Linux στον υπολογιστή μου:

To Ubuntu είναι ένα πλήρες λειτουργικό σύστημα (άλλα λειτουργικά συστήματα είναι τα Windows και το MacOS) βασισμένο όμως στο Linux (ή πιο ορθά GNU/Linux). Το Ubuntu δηλαδή είναι μια διανομή (οι διανομές είναι κάτι σαν διαφορετικές εκδόσεις) του Linux. Άλλες δημοφιλείς διανομές είναι το Fedora, το Debian και η SuSE. Διατίθεται ελεύθερα και υποστηρίζεται τόσο από μια πολύ μεγάλη κοινότητα χρηστών όσο και από επαγγελματίες. Είναι εξαιρετικά προηγμένο από τεχνολογική και σχεδιαστική άποψη αλλά ευτυχώς δεν υπερέχει μόνο σε αυτόν τον τομέα. Το σημαντικότερο του πλεονέκτημα είναι η απλότητα και η ευκολία στην χρήση. Μπορεί να το χειριστεί/χρησιμοποιήσει ο καθένας: είτε επαγγελματίας ή επιστήμονας που έχει υψηλές απαιτήσεις, είτε φοιτητής, συνταξιούχος ή ακόμα και νοικοκυρά. Επιπλέον δεν περιλαμβάνει προεγκατεστημένες μόνο βασικές εφαρμογές αλλά και πάρα πολλά προγράμματα που καλύπτουν περισσότερο ή λιγότερο εξειδικευμένες ανάγκες. (Διαβάστε περισσότερα)

Η κοινότητα του Ubuntu-gr (https://ubuntu-gr.org) ιδρύθηκε το 2004 και αποτελεί μια από τις πιο ενεργές κοινότητες ΕΛΛΑΚ στην Ελλάδα. Ξεκίνησε από μια λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έκτοτε επεκτάθηκε έχοντας δημιουργήσει δικό της φόρουμ (https://forum.ubuntu-gr.org), συμμετέχοντας σε κοινωνικά δίκτυα, διοργανώνοντας εκδηλώσεις-συναντήσεις και φτάνοντας σήμερα να αριθμεί περί τα 15.000 μέλη.

Για καλύτερη οργάνωση του χώρου συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής

Οι μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας με την συνεργασία του δασκάλου τους Κωνσταντίνου Σεχίδη και του καθηγητή πληροφορικής Γιάννη Αρβανιτάκη συμμετείχαν στον  διαγωνισμό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας  και του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με την ταινία μικρού μήκους που δημιούργησαν, με τίτλο: «Αναμείξεις, μοιραζόμαστε τη δημιουργικότητα μας με τις άδειες Creative Commons» η οποία απέσπασε το Πρώτο Βραβείο στην κατηγορία video μεταξύ δεκάδων συμμετοχών.

Περισσότερα : http://ppf.mysch.gr/?q=activities/panellinia-protia-gia-toys-mathites-tis-etaxis-ston-diagonismo-pneymatikis-idioktisias#sthash.Nl27PX6p.dpuf

 

 


Πολλοί νέοι χρήστες με ρωτάνε ποια ειναι η διαφορά μεταξύ openSUSE και SUSE.

Πολύ σύντομα, η διαφορά είναι η εξής:

SUSE είναι το εμπορικό-εταιρικό προϊόν της διανομής Linux. Με λίγα λόγια, πληρώνεις για την υποστήριξη των υπολογιστών.
Υπάρχουν 2 εκδόσεις του.

– SUSE Linux Enterprise Desktop (αφορά υπολογιστές εργασίας)
– SUSE Linux Enterprise Server (αφορά διακομιστές)

openSUSE είναι η κοινοτική έκδοση. Είναι ελεύθερη προς λήψη και χρήση από όλους. Ότι συμβαίνει στην κοινοτική έκδοση, καταλήγει στις εμπορικές εκδόσεις.
Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την κοινοτική έκδοση, είναι ότι κυκλοφορεί ανά χρόνο (δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι 8 ή 12 μήνες) και έχει χρόνο επίσημης υποστήριξης, 2 κύκλους ζωής συν 2 μήνες (δηλαδή αν ο κύκλος νέας έκδοσης είναι 8 μήνες, τότε η υποστήριξη είναι 8+8+2=18 μήνες).


Τι είναι η openSUSE 42;

Στο τελευταίο συνέδριο ανακοινώθηκε από τον Richard Brown ότι ο πυρήνας για τα προϊόντα SUSE Linux Enterprise, θα είναι διαθέσιμος για το openSUSE project.

Γιατί ονομάστηκε openSUSE:42; Αρχικά να πω ότι το 42 είναι ιστορικός αριθμός για το SUSE. Η πρώτη έκδοση SUSE που κυκλοφόρησε ήταν η 4.2 (και όχι η 1.0 που θα περιμέναμε). Επίσης η πρώτη έκδοση YaST ήταν η 0.42. Η ονομασία και η έκδοση δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Το 42 προέρχεται από το όνομα του project στο open build service.

Στις λίστες διεξάγεται μια συζήτηση πως θα ονομαστεί η νέα έκδοση. Μερικές προτάσεις είναι Leap, Oak και Rock & Roll (σταθερή και κυλιόμενη έκδοση). Δεν έχει αποφασιστεί κάτι ακόμα.

Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η openSUSE 42 έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει περίπου στην εποχή του συνεδρίου SUSECon, 2 – 6 Νοεμβρίου.

Επίσης γνωρίζουμε ότι το openSUSE 42 θα είναι έκδοση τύπου long-term με ενημερώσεις και συντήρηση από την κοινότητα και την SUSE.

Διαβάστε περισσότερα στα νέα του openSUSE.

Αυτήν την εβδομάδσεμινάριοα πραγματοποιούνται ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτου Κώδικα, τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία!

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε:

Ημέρα Ημερομηνία Θεματική Θέμα Διοργανωτής Σύντομη Περιγραφή
Δευτέρα
29/06/2015 Γενικά Learn Python the Hard Way hackerspace.gr Συναντήσεις για εκμάθηση προγραμματισμού σε python.  (Περισσότερα)
Δευτέρα
29/06/2015 Γενικά 3rd Hellenic Forum for Science, Technology & Innovation ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ The 3rd Hellenic Forum for Science, Technology & Innovation is taking place in Athens, Greece from Monday 29 June until Friday 3 July 2015 at the Campus of the National Center for Scientific Research «Demokritos». The Forum will cover a broad range of topics including ICT, Nanotechnology, Energy & Environment, Life Sciences and Accelerator Technologies for Society. Under the Auspices of the Hellenic Ministry of Foreign Affairs, this poly-thematic conference aims to act as a meeting point for Science, Technology and Innovation attracting scientists of the Greek Diaspora and world class experts who will discuss global scientific developments. Περισσότερα
Δευτέρα
29/06/2015 Μονάδες Αριστείας Ανοιχτό Λογισμικό για την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Τα αντικείμενα που θα διδάσκονται στο δεύτερο σχολείο ανάπτυξης κώδικα θα διδαχθούν από μέλη της κοινότητας που αναπτύσσουν ανάλογο ή αντίστοιχο λογισμικό και έτσι να μεταφέρουν όλη την εμπειρία τους στους εκπαιδευόμενους. Αυτή η προσέγγιση θα ωφελήσει τους εκπαιδευόμενους να κάνουν ουσιώδεις συζητήσεις με έμπειρα και ικανά στελέχη της κοινότητας ΕΛΛΑΚ. (Περισσότερα)
Δευτέρα
29/06/2015 Μονάδες Αριστείας Ανάπτυξη κώδικα και συμμετοχή στην κοινότητα του GRASS GIS ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» Πρόκειται για ένα εισαγωγικό, αλλά εντατικό σχολεία σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ GIS. Θα ξεκινήσουμε από τις βασικές αρχές αναπαράστασης γεωχωρικής πληροφορίας και μέσα από συνεχή πρακτικά παραδείγματα με ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα, θα εξοικειωθούμε με όλες τις πλευρές πρακτικής αξιοποίησης των GIS. Στο πλαίσιο των μαθημάτων θα αξιοποιηθούν ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα από το OpenStreetMap και το geodata.gov.gr σε σενάρια χρήσης και εφαρμογές που δείχνουν την πραγματική λειτουργία και ωφέλεια των GIS.  (Περισσότερα)
Τετάρτη 01/07/2015 Μονάδες Αριστείας 3o Σχολείο Κώδικα ΑΠΘ ο σχολείο απευθύνεται σε φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς, φίλους του ΕΛ/ΛΑΚ και όλους όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στις Θεματικές Περιοχές της Δημόσιας Διοίκησης &
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες
για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Περισσότερα
Πέμπτη 02/07/2015 Μονάδες Αριστείας Χρήση ΤΠΕ και εργαλείων ΕΛ/ΛΑΚ για πολιτισμική προβολή Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Στόχος της Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου είναι να ενισχύσει την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή προγραμματιστές και χρήστες, ερευνητές, επαγγελματίες και φορείς που ασχολούνται με το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό ή που έχουν ανάγκες οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από αυτό.

Περισσότερα

Σάββατο 04/07/2015 Γενικά
Space Saturdays
P-Space All day event, αφιερωμένο στην φροντίδα και την ανάπτυξη του P-Space σαν φυσικό χώρο. Φτιάχνουμε projects και χρήσιμα πράγματα για το χώρο και επισκευάζουμε ό,τι έχει χαλάσει.Υποστηρικτικά υπάρχει και σελίδα στο wiki (http://wiki.p-space.gr/events/space_saturdays) με τις τρέχουσες και μελλοντικές εργασίες. Feel free to join us! (Περισσότερα)
Σάββατο 04/07/2015 Γενικά 1st Web Development Hackathon codebender.cc Βαρέθηκες τα pitching event και τα «hackathons» όπου η ιδέα ή το πλασάρισμα, μετράει περισσότερο από την υλοποίηση; Θέλεις κάτι hardcore όπου θα μπορέσεις επιτέλους να αναμετρήσεις τις… γνώσεις σου με άλλους developers; Αν ναι σε περιμένουμε στο 1ο All-night Web Development Hackathon by codebender. Δημιούργησε ένα web app, service ή API, με όποια ιδέα έχεις, ακολουθώντας τα industry best practice. Περισσότερα
The Thomson Reuters Web of Knowledge has published the 2014 Journal Citation Reports . Following similar studies I performed in the past eight years ( 2007 , '08 , '09 , '10 , '11 , '12 , '13 , '14 ) here is my analysis of the current status and trends for the impact factor of computer science journals.
Θαλάσσια χελώνα στην ακτή Αρκουδίλας στην Κέρκυρα. Φωτογραφία της Grucai, μαθήτριας του σχολείου. [CC BY-SA 4.0], μέσω των Wikimedia Commons

Θαλάσσια χελώνα στην ακτή Αρκουδίλας στην Κέρκυρα. Φωτογραφία της Grucai, μαθήτριας του σχολείου. [CC BY-SA 4.0], μέσω των Wikimedia Commons

Ανακοινώνετimagesαι εκδήλωση βράβευσης των εκπαιδευόμενων του παραρτήματος Λευκίμμης του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κέρκυρας για τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Wikimedia Foundation και τη δημιουργία λημμάτων για τα χωριά της Λευκίμμης στη Wikipedia

Η έναρξη της δράσης είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο. Το πιλοτικό σχέδιο δράσης είχε μεγάλη επιτυχία. Δημιουργήθηκαν 10 νέα ελληνικά άρθρα, 100 νέες φωτογραφίες και πραγματοποιήθηκε και ένα καταπληκτικό Wikiexpedition με φωτογραφίες. Όχι απλά όλοι οι μαθητές ολοκλήρωσαν την τάξη με επιτυχία, αλλά τέσσερις φορές περισσότεροι μαθητές επιθυμούν να πάρουν το μάθημα την επόμενη χρονιά και κάθε εκπαιδευόμενος δήλωσε ότι απέκτησε κίνητρα για να συνεχίσει να συμβάλλει στην Βικιπαίδεια.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε κατά την Ημερίδα Απολογισμού & Ευαισθητοποίησης για την Εκπαίδευση Ενηλίκων την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015, ώρα 19:00-21:00, στο 2ο Δημοτικό Λευκίμμης (Ριγγλάδες).

Πηγή: planet.ellak.gr, blog.wikimedia.gr

Afisa_4years_v4Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για τις ανοιχτές τεχνολογίες στην εκπαίδευση συμμετέχει στο Συνέδριο: Η Πληροφορική μέσα και έξω από το Σχολείο, Δύο ψηφία που αναπαράστησαν  τον κόσμο το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 25 Ιουνίου έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου 2015 στη Χίο (Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο).

Εκ μέρους της ΕΕΛ/ΛΑΚ θα παραστεί ο κ. Αθανάσιος Δεληγιάννης, Επιστημονικός συνεργάτης της ΕΕΛ/ΛΑΚ, όπου θα μιλήσει για την “Εισαγωγή στις έννοιες, τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες της 3D εκτύπωσης”.

Κατα τη διάρκεια του συνεδρίου θα βρίσκεται 3dprinet στο χώρο του συνεδρίου όπου θα υπάρχει και σχετική ενημέρωση με τις βασικές λειτουργίες του καθώς και εκτύπωση αντικειμένων!

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 4 ετών από την ίδρυσή του, και σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ΔΔΕ Χίου. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το σύλλογο και τις δράσεις του εδώ.

Το συνέδριο διαρθρώνεται στις εξής τέσσερις ενότητες:

Ενότητα 1: Ιστορία & διαδρομή της πληροφορικής μέχρι σήμερα

Ενότητα 2 – Εκπαίδευση

Ενότητα 3 – Επιχειρείν – Επαγγελματικές προοπτικές

Ενότητα 4 – Καθημερινότητα – Εκπαίδευση

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του συνεδρίου δείτε εδώ.

Το oercommons.org είναι ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ανοιχτής μάθησης όπου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πάνω από 70.000  πηγές ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν, να περιηγηθούν, να συνεργαστούν, να συζητήσουν και να χρησιμοποιήσουν υλικό από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και θέματα. Για παράδειγμα στο oercommons μπορείτε να βρείτε από πανεπιστημιακά μαθήματα και σημειώσεις , ψηφιακά βιβλία, εκπαιδευτικές εφαρμογές μέχρι και σχέδια μαθημάτων και δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο.

To oercommons.org είναι μια ελεύθερη εκπαιδευτική ψηφιακή βιβλιοθήκη που λειτουργεί σύμφωνα με το πνεύμα των αδειών creative commons. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να διαβάσετε ή να επαναχρησιμοποιήσετε  ελεύθερα την συντριπτική πλειοψηφία του εκπαιδευτικού υλικού που περιέχει μιας και οι δημιουργοί τους έχουν επιλέξει να διατηρήσουν ελάχιστα ή και καθόλου πνευματικά δικαιώματα μέσω των αδειών creative commons ή GNU/GPL.

By default the Qt5 libraries distributed from qt.io are dynamically linked. This means that every Qt app dynamically references and uses the Qt prebuild libraries (.dll or .so) it depends on. So in order to deploy your Qt app to your users, you need to find the relevant Qt libraries and distribute them as well […]

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για τις ανοιχτές τεχνολογίες στην εκπαίδευση συμμετέχει στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ: Αξιοποίηση των Τεχνολογιών  της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 25 Ιουνίου έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου 2015.

Εκ μέρους της ΕΕΛ/ΛΑΚ θα παραστεί ο Αντιπρόεδρος, κ. Θεόδωρος Καρούνος, υπεύθυνος για  συντονισμό και λειτουργία, και ο κ. Βασίλης Βλάχος, μέλος ΔΣ της ΕΕΛ/ΛΑΚ, υπεύθυνος για Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια.

Δείτε εδώ αναλυτικά το πογραμμα.

Σκοπός του συνεδρίου είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με την εφαρμογή των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (ΤΠΕ-Ε), καθώς και τις σύγχρονες πρακτικές έτσι όπως διαμορφώνονται στη σχολική πραγματικότητα. Ιδιαίτερα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση ανάδειξης των θεμάτων διδακτικής μεθοδολογίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Το 8ο Συνέδριο απευθύνεται κυρίως στους:

 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Επιμορφωτές/τριες ΤΠΕ
 • Επιμορφωτές/τριες και επιμορφούμενους/ες στην διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου.
 • Φοιτητές/τριες (Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Η/Υ & Πληροφορικής).
 • Μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Πιο αναλυτικά, το Συνέδριο απευθύνεται στους/στις Εκπαιδευτικούς όλων των γνωστικών αντικειμένων της Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής, στους/στις Επιμορφωτές/τριες των ΤΠΕ, καθώς και στους/στις Σχολικούς Συμβούλους, και στα Στελέχη Εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα αναζητεί τη βέλτιστη συμβολή των ΤΠΕ στα ειδικευμένα σχολεία όπως αυτά των Παλιννοστούντων, τα Πολυπολιτισμικά Σχολεία, τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, τα Ολοήμερα Δημοτικά κ.ά.

Το Συνέδριο αφορά τόσο τη Δημόσια όσο και την Ιδιωτική Εκπαίδευση, που αναζητά τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη βελτίωση της Μαθησιακής και Διδακτικής Διαδικασίας και την καλύτερη οργάνωση της Εκπαιδευτικής κοινότητας (Παιδαγωγική αξιοποίηση των λογισμικών, χρήση του διαδικτύου στη διδακτική πράξη, υπηρεσίες του WEB 2.0).

Περισσότερες πληροφορίες: e-diktyo.eu

Another release has just emerged from the depths of the Social Network Visualizer project! The new version 1.9 fixes important bugs and brings a vastly improved matrix inverse algorithm, thanks to the newly implemented LU decomposition. Of course, the new algorithm speeds up all other routines which depend on the inverse of a matrix, such […]

Arkoudilas beach in Corfu, with a sea turtle.

Θαλάσσια χελώνα στην ακτή Αρκουδίλας στην Κέρκυρα. Φωτογραφία της Grucai, μαθήτριας του σχολείου. [CC BY-SA 4.0], μέσω των Wikimedia Commons

Ανακοινώνεται εκδήλωση βράβευσης των εκπαιδευόμενων του παραρτήματος Λευκίμμης του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κέρκυρας για τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Wikimedia Foundation και τη δημιουργία λημμάτων για τα χωριά της Λευκίμμης στη Wikipedia

Η έναρξη της δράσης είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο. Το πιλοτικό σχέδιο δράσης είχε μεγάλη επιτυχία. Δημιουργήθηκαν 10 νέα ελληνικά άρθρα, 100 νέες φωτογραφίες και πραγματοποιήθηκε και ένα καταπληκτικό Wikiexpedition με φωτογραφίες. Όχι απλά όλοι οι μαθητές ολοκλήρωσαν την τάξη με επιτυχία, αλλά τέσσερις φορές περισσότεροι μαθητές επιθυμούν να πάρουν το μάθημα την επόμενη χρονιά και κάθε εκπαιδευόμενος δήλωσε ότι απέκτησε κίνητρα
για να συνεχίσει να συμβάλλει στην Βικιπαίδεια.

Η βράβευση θα γίνει κατά την Ημερίδα Απολογισμού & Ευαισθητοποίησης για την Εκπαίδευση Ενηλίκων την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015, ώρα 19:00-21:00, στο 2ο Δημοτικό Λευκίμμης (Ριγγλάδες).

Update 4/7/2015: Μήνυμα της Anna Koval για το πιλοτικό πρόγραμμα του Σχολείου Δεύτερη Ευκαιρίας της Κέρκυρας

Ήδη από το 2011, το «σύννεφο» αποτελεί ένα από τα πιο συζητημένα θέματα όσον αφορά την ασφάλειά του.

Το cloud μπορεί πριν από 4 χρόνια να ήταν απλά «νέα μόδα» αλλά σήμερα είναι πλέον ένα απαραίτητο επιχειρηματικό εργαλείο. Δυστυχώς, η σύγχυση σχετικά με την αποτελεσματική χρήση του έχει οδηγήσει σε μια σειρά από μύθους, δημιουργώντας ποικίλες ανησυχίες.

Ποιοι είναι οι μύθοι για την ασφάλεια του σύννεφου που συνεχίζουν να κυκλοφορούν και ποιες οι αλήθειες;

1: Το cloud είναι εγγενώς ανασφαλές

«Ο μεγαλύτερος μύθος που αρνείται να πεθάνει είναι ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ασφαλή στο σύννεφο», υποστήριξε ο Orlando ScottCowley (@orlando_sc) της Mimecast, ειδικός ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

«Υπάρχει μια φυσική αντίληψη ότι τα πράγματα έξω από τον έλεγχό μου, είναι εγγενώς λιγότερο ασφαλή,» σημειώνει ο Tim McKellips (@Mckellip), διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών της Softchoice. «Νομίζω ότι οι πάροχοι cloud κάνουν τιτάνιες προσπάθειες για να ασφαλίσουν το περιβάλλον τους, με τρόπο που ο μέσος πελάτης δεν θα μπορούσε να κάνει.»

«Οι εταιρίες Cloud επενδύουν στην ασφάλεια σε βαθμό που δεν μπορεί να καταφέρει ένας οργανισμός μόνος του,» δήλωσε ο Brennan Burkhart της LiquidHub.

«Οι πάροχοι Cloud ζουν, τρώνε και αναπνέουν ασχολούμενοι με την ασφάλεια του δικτύου, ενώ οι περισσότερες εταιρίες δεν την περιλαμβάνουν στις βασικές προτεραιότητές τους,» συνέχισε ο Λέων Reiter (@virtualleo) της Nimbix.

«Το cloud computing ενισχύει την ασφάλειά σας με τρόπο που δύσκολα θα ήσασταν σε θέση να αντέξετε οικονομικά. Κι αυτό συμβαίνει λόγω των οικονομιών κλίμακας, συνεχίζει ο Ίαν Apperley (@ianapperley) της whatisitwellington.

2: Το ζήτημα της ασφάλειας του cloud είναι απλό

«Ο μεγαλύτερος μύθος είναι ότι το ερώτημα της ασφάλειας του σύννεφου είναι απλό», υποστηρίζει ο Scott Feuless (@ISG_News) της ISG.

Το επιχείρημα ότι «το σύννεφο είναι λιγότερο ασφαλές» αγνοεί τις πολλές μεταβλητές που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μια απόφαση ανάπτυξης cloud, όπως το μέγεθος του οργανισμού/ εταιρίας, την υπάρχουσα τεχνογνωσία σας, τον ανταγωνισμό, το αν θα πρέπει να γίνουν δοκιμές διείσδυσης για κάθε χρήση και, βέβαια, τις ανάγκες σας.

Το σύννεφο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δυαδική απόφαση, «δεν είναι ένα «ναι ή όχι»» δήλωσε ο Sanjay Μπέρι (@netskope), Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της Netskope. «Υπάρχουν σήμερα εργαλεία και δυνατότητες που επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε το cloud με ασφάλεια σε οποιονδήποτε αριθμό περιβαλλόντων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, χάρη στην πανταχού παρούσα φύση των ΑΡΙ.»

3: Υπάρχουν περισσότερες παραβιάσεις στο cloud

Για άλλη μια φορά, αυτός ο μύθος απλοποιεί ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα. Σύμφωνα με την εαρινή έκθεση ασφάλειας του cloud για το 2014 της Alert Logic, τόσο οι «εντός εγκαταστάσεων (on premises)» όσο και οι cloud hosting πάροχοι (CHP) αντιμετώπισαν μια δραματική αύξηση ευπάθειας από το 2012 στο 2013, με τους CHP να έχουν μια ελαφρώς μεγαλύτερη αύξηση. Αλλά ανάλογα με το είδος της επίθεσης, όπως το κακόβουλο λογισμικό και τα botnets, οι on premises εμφανίσθηκαν πολύ πιο ευαίσθητοι.

«Οι απειλές του Διαδικτύου αποτελούν κίνδυνο εξίσου για τις ιδιωτικές υποδομές cloud και τα δίκτυα παροχής υπηρεσιών», δήλωσε ο Jason Ντόβερ (@jaysdover) της KEMP Technologies.

«Όταν οι σωστές πολιτικές ασφάλειας για την πρόληψη των επιθέσεων και την ανίχνευσή τους εφαρμόζονται, οι επιθέσεις δεν είναι πιο απειλητικές στο σύννεφο από οποιοδήποτε άλλη υποδομή», δήλωσε ο Alastair Μίτσελ (@alimitchell), πρόεδρος και συνιδρυτής του  Huddle.

4: Ο φυσικός έλεγχος των δεδομένων συνεπάγεται ασφάλεια

«Ο μεγαλύτερος μύθος σχετικά με την ασφάλεια σύννεφο είναι ότι ο έλεγχος είναι το θεμέλιο της ασφάλειας ή της έλλειψής της», δήλωσε ο Praveen Rangnath (@splunk), διευθυντής του Splunk Cloud, Splunk. «Το θεμέλιο είναι η ορατότητα.»

«Οι διάφορες σοβαρές παραβιάσεις ασφάλειας τους τελευταίους μήνες απέδειξαν ότι η φυσική τοποθεσία των δεδομένων έχει μικρότερη σημασία από την πρόσβαση και τους συναφείς ελέγχους», πρόσθεσε ο γενικός διευθυντής της NaviSite, Sumeet Sabharwal (@sabhas)

Η πίστη στο μύθο της θέσης των δεδομένων εκτρέπει την εστίαση από τις πιο κοινές αιτίες της επίθεσης, όπως η εκμετάλλευση της ανθρώπινης αδυναμίας και το malware, δήλωσε ο David Cope (@DavidJamesCope), εκτελεστικός αντιπρόεδρος της  CliQr, ο οποίος παραθέτει την 2014 Data Breach Investigations Report της Verizon ως απόδειξη αυτής της επίκαιρης απειλής για την ασφάλεια.

5: H ασφάλεια στο Cloud είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρηθεί

«Ο κορυφαίος μύθος που συναντάμε σχετικά με την ασφάλεια είναι ότι η ασφάλεια στο cloud είναι πιο δύσκολο να διατηρηθεί από ότι σε εσωτερικές υποδομές,» δήλωσε ο Aater Suleman (@FutureChips), Διευθύνων Σύμβουλος, Flux7.

«Σε τελική ανάλυση, ένα «σύννεφο» είναι απλά το δίκτυο κάποιου άλλου», τόνισε ο Corey Nachreiner (@watchguardtech), διευθυντής Στρατηγικής για την ασφάλεια και την έρευνα, της WatchGuard.

Τα θέματα ασφάλειας είναι παρόμοια, σημείωσε Denny Cherry (@mrdenny) της Denny Cherry & Associates Consulting. Η SQL injection (ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ασφάλεια συστημάτων) εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα στο cloud, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και στις εσωτερικές υποδομές. Οι διαμορφώσεις τείχους προστασίας, οι δοκιμές διείσδυσης, τα VPNs είναι όλα εξίσου σημαντικά, τόσο εντός όσο και εκτός σύννεφου.

6: Μπορούμε να οικοδομήσουμε μια περίμετρο γύρω από τις εφαρμογές cloud

«Με τις εφαρμογές σκορπισμένες σε ολόκληρο το Διαδίκτυο, αν μια εταιρεία νομίζει ότι μπορεί να χτίσει μία περίμετρο γύρω από όλες τις εφαρμογές της, τότε αυτές είναι μάλλον ψίχουλα», δήλωσε ο Πάτρικ Kerpan (@pjktech), Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Cohesive Networks.

«Οι άνθρωποι εξακολουθούν να σκέφτονται με όρους networkbased ασφάλειας ακόμη και όταν πρόκειται για το cloud», πρόσθεσε ο Asaf Cidon (@asafcidon) Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Sookasa. Προσπαθούν να προστατεύσουν το δίκτυό τους ακόμη κι από το σύννεφο με reverse proxies και τείχη προστασίας.»

«Η ασφάλεια θα πρέπει να επεκταθεί προς τα κάτω, σε κάθε μεμονωμένη εφαρμογή της επιχείρησης,» συνεχίζει ο Kerpan.

«Τα όρια που επεκτείνονται με το cloud έχουν ήδη σπάσει με το κινητό και το Ίντερνετ των πραγμάτων», δήλωσε ο Tim CUNY (@OptimizewithCMI) της CMI. «Αφήστε τον παλιό τρόπο σκέψης για προστασία περιμετρικών συνόρων και επικεντρωθείτε σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων που εστιάζει στην ασφάλεια από ανθρώπινη, διαδικαστική και τεχνολογική πλευρά.»

7: Δεν χρησιμοποιώ το cloud & έτσι έχω καλύτερη προστασία

Ακόμα κι αν μερικοί προσπαθούν να πείσουν τον εαυτό τους ότι δεν χρησιμοποιούν το σύννεφο, είμαστε όλοι σε απευθείας σύνδεση και ευάλωτοι σε πολλές από τις ίδιες απειλές.

«Εάν τα συστήματα σας είναι συνδεδεμένα στο Internet, τότε είστε ήδη στο σύννεφο», υποστήριξε ο Peter Landau (@harmony_notes), πρόεδρος της Harmony Technologies.

«Η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια είναι η σύνδεση συσκευών (φορητοί υπολογιστές, κλπ) σε δημόσιο δίκτυο ή η ανάπτυξη οποιουδήποτε λογισμικού σε δημόσιο δίκτυο,» πρόσθεσε ο Dave Nielsen (@davenielsen), συν-ιδρυτής της CloudCamp.

8: Το Shadow IT μπορεί να σταματήσει

«Οι συνέπειες στην ασφάλεια από εργαζόμενους που αποκτούν δικές τους υπηρεσίες cloud δεν μπορούν να αποφευχθούν», λέει η Σάρα Lahav (@sysaid)), Διευθύνουσα Σύμβουλος της SysAid Technologies.

Επίσης, ενώ το ΙΤ δεν μπορεί να ελέγξει την καταναλωτικοποίηση του ΙΤ, εξακολουθούν να είναι αυτοί που φταίνε για τυχόν τεχνικά ζητήματα.

«Όταν οι χρήστες της επιχείρησης υποφέρουν από κακή απόδοση των εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών SaaS, το ΙΤ οφείλει να επιλύσει τα προβλήματα, ακόμη και αν δεν έχει να κάνει με την υποδομή που χρησιμοποιείται,», δήλωσε ο Bruce Kosbab (@BruceKosbab) της Fluke Networks. «Για να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση, ΙΤ & επιχείρηση πρέπει να εργαστούν από κοινού.»

«Ένα πλήρως αντιπροσωπευτικό διατομεακό σχήμα διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, πρέπει να είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση της πολιτικής για την ασφάλεια στο cloud & την εφαρμογή του, ​​πρόσθεσε ο Steve Prentice (@stevenprentice) της CloudTweaks.

9: Η ασφάλεια στο Cloud είναι αποκλειστικά ευθύνη του παρόχου

«Μια κοινή παρανόηση είναι ότι ο cloud provider αυτόματα ελέγχει όλες τις ανάγκες ασφαλείας των δεδομένων και της επεξεργασίας του πελάτη», δήλωσε ο Jeff Μ Spivey (@spiveyjms), VP Στρατηγικής της RiskIQ.

«Η απόκτηση των εργαλείων για τη δημιουργία, εφαρμογή και επιβολή των μέτρων ασφαλείας για ροές εργασίας στο σύννεφο δεν εξαφανίζει αυτόματα τον επιχειρηματικό κίνδυνο που σχετίζεται με τα αυξημένα επίπεδα επίθεσης ή διακινδύνευσης,» είπε ο Scott Maurice ( (@scottjmaurice), διευθύνων σύμβουλος της Avail Partners.

Οι πολιτικές χρήσης κωδικών πρόσβασης, διαχείρισης εκδόσεων για software patches, διαχείρισης των ρόλων των χρηστών, εκπαίδευσης ασφαλείας του προσωπικού, καθώς και διαχείρισης των δεδομένων είναι όλες ευθύνη των χρηστών του cloud και τουλάχιστον τόσο κρίσιμη όσο η ασφάλεια που παρέχεται από τον πάροχο δημόσιου cloud.

Καθώς ενισχύετε την εσωτερική σας ασφάλεια, μην υποθέσετε ότι ο cloud provider δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και ότι θα είστε σε θέση να τα επαναφέρετε σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας.

«Έχει καθοριστική σημασία να εφαρμόσετε μια εφεδρική λύση που δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας τα οποία φιλοξενείτε στο σύννεφο, είτε τοπικά είτε σε άλλο πάροχο», δήλωσε ο Μπρούνο Σκαπ (@MaseratiGTSport), πρόεδρος της Galeas Consulting. «Επιπλέον, σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας, μπορεί να χρειαστεί να επαναφέρετε τα δεδομένα σας από αντίγραφα ασφαλείας που ξέρετε ότι είναι καθαρά.»

10: Το cloud δεν χρειάζεται διαχείριση

«Πολλοί πιστεύουν ότι, εφόσον η υποδομή cloud είναι ουσιαστικά μια «διαχειριζόμενη υπηρεσία», η ασφάλεια των υπηρεσιών είναι επίσης ήδη διαχεριζόμενη,» δήλωσε ο Michael Weiss (@Oildex), VP της Oildex. «Πολλά συστήματα που βασίζονται στο σύννεφο μένουν χωρίς ασφάλεια ακούσια, επειδή οι πελάτες δεν ξέρουν ότι πρέπει να κάνουν κάτι για να τα ασφαλίσουν, καθώς υποθέτουν ότι ο πάροχος έχει κάνει ό,τι θα έκανε το προσωπικό ασφάλειας μιας εταιρίας.»

Η ασφάλεια στο cloud απαιτεί την ίδια πειθαρχία με την ασφάλεια κάθε κέντρου δεδομένων», δήλωσε ο David Eichorn (@Zensar), αναπληρωτής αντιπρόεδρος της Zensar Technologies.

«Καταλάβετε που μπαίνει η γραμμή. Ποιος είναι υπεύθυνος για καθετί», δήλωσε ο Adrian Sanabria (@sawaba), της 451 Research. «Σε γενικές γραμμές, τα πάντα σχετικά με το δίκτυο του cloud provider και τα κέντρα δεδομένων του καλύπτονται. Ωστόσο, τα πάντα πάνω από το επίπεδο του hardware και τα χαμηλότερα στρώματα του δικτύου είναι ευθύνη του πελάτη.»

11: Μπορείτε να αγνοήσετε το BYOD (Bring Your Own Device) και να είστε πιο ασφαλείς

«Το να μην εφαρμόζετε την πολιτική BYOD δεν σημαίνει ότι η επιχείρησή σας θα είναι λιγότερο εκτεθειμένη σε κίνδυνο παραβίασης δεδομένων», σημείωσε ο John Zanni (@jzanni_hosting) της Acronis. «Το κίνημα BYOD ήρθε για να μείνει.»

Ο Zanni προτείνει την υλοποίηση μιας λύσης φορητής διαχείρισης περιεχομένου (MCM), καθώς η προστασία των δεδομένων είναι αυτό που καθορίζει τελικά τις επιχειρηματικές απαιτήσεις ασφάλειας.

12: Τα δεδομένα του Cloud δεν αποθηκεύονται σε κινητές συσκευές

«Εξακολουθώ να ακούω ανθρώπους να μιλούν για cloud deployment θεωρώντας ότι η χρήση αυτής της υπηρεσίας δε συνεπάγεται αποθήκευση των δεδομένων της επιχείρησης σε κινητές συσκευές και ότι αυτό θα μπορούσε να καταστήσει την προστασία των δεδομένων της συσκευής ένα σημείο διαμάχης», είπε ο  Israel Lifshitz (@nubosoftware), CEO της Nubo. «Εφαρμογές που συνδέονται με συσκευές πάντα αποθηκεύουν προσωρινά δεδομένα και αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται στις κινητές συσκευές των υπαλλήλων σας. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να παραβιαστούν και ως εκ τούτου, πρέπει να προστατεύονται».

13: Τα single tenant συστήματα είναι πιο ασφαλή από τα multi tenant

«Τα multitenant συστήματα προσφέρουν δύο οφέλη ασφάλειας έναντι των singletenant συστημάτων» δήλωσε ο Eric Μπερνς (@panopto), Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Panopto. «Παρέχουν ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας του περιεχομένου και εξασφαλίζουν ότι οι εκδόσεις του κώδικα ασφαλείας είναι πάντα επικαιροποιημένες.»

Ενώ τα συστήματα που φιλοξενούνται στο cloud παρέχουν hardwarebased και περιμετρική ασφάλεια, όσοι επιλέξουν μια λύση multitenant, σημείωσε o Μπερνς, θα πρέπει να πάρουν ένα τρίτο στρώμα προστασίας που ονομάζεται «λογική απομόνωση περιεχομένου», σχεδιασμένο για να βοηθήσει την πρόληψη από επιθέσεις εντός της περιμέτρου.

«Όπως οι μισθωτές σε μια πολυκατοικία χρησιμοποιούν ένα κλειδί για να εισέλθουν στο κτίριο και ένα άλλο για να μπουν στο διαμέρισμά τους, τα multitenant συστήματα απαιτούν τόσο περιμετρική όσο και «διαμερισματική» ασφάλεια, εξήγησε ο Μπερνς.

Είναι ένα απαραίτητο προστατευτικό στρώμα για την ύπαρξη των multitenant συστημάτων.

Οι «multitenant υπηρεσίες” εξασφαλίζουν όλα τα στοιχεία, ανά πάσα στιγμή, δεδομένου ότι εκείνοι που εμπίπτουν στην κύρια περίμετρο είναι όλοι διαφορετικοί πελάτες,» δήλωσε ο John Rymer (@johnrrymer) VP της  Forrester Research.

Επιπλέον, τα «multitenant συστήματα» εξασφαλίζουν ότι οι ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των patches ασφαλείας, εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες ταυτόχρονα», δήλωσε ο Μπερνς. «Με τα συστήματα singletenant, οι προμηθευτές λογισμικού είναι αυτοί που πρέπει να ενημερώνουν τις εικονικές μηχανές των μεμονωμένων πελατών τους».

14: Τα συστήματα multitenant είναι πιο ασφαλή από τα singletenant

Δεν υπάρχουν “απόλυτα” στην ασφάλεια του cloud. Η εντελώς αντίθετη δήλωση όσον αφορά το cloud μπορεί επίσης να είναι για ορισμένους οργανισμούς μύθος.

Για ορισμένους οργανισμούς, οι αναγκαστικές αναβαθμίσεις και τα παράθυρα συντήρησης, που συμβαίνουν σε ένα περιβάλλον multitenant θα μπορούσε να είναι βάρος.

«Βεβαιωθείτε ότι οι απαιτήσεις διαχείρισης της αλλαγής μπορούν να φιλοξενηθούν και ότι θα έχετε το χρόνο να προγραμματίσετε αναβαθμίσεις,» δήλωσε ο Boatner Blankenstein (@Bomgar) της Bomgar. Τα συστήματα multitenant προσθέτουν ευελιξία στον προγραμματισμό του downtime χωρίς να επηρεάζει τους άλλους.»

15: Όλα τα δεδομένα σας στο cloud είναι δικά σας

«Τα δεδομένα σας μπορεί να μην είναι πάντα δικά σας, εφόσον τα έχετε ανεβάσει στο cloud. Και αν αυτό φιλοξενείται σε μια άλλη χώρα, μπορεί να εμπλακείτε σε διασυνοριακές δικαιοδοσίες», προειδοποίησε ο Joe Kelly (@legalworkspace), Διευθύνων Σύμβουλος της Legal Workspace. «Πολλά sites διατηρούν το δικαίωμα να καθορίζουν εάν τα δεδομένα είναι προσβλητικά ή παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. Άλλα πωλούν διαφημίσεις με βάση το περιεχόμενό σας, το οποίο σημαίνει ότι οι πληροφορίες σας δεν είναι τόσο ιδιωτικές όσο νομίζετε ότι είναι.»

16: Ο πάροχος Cloud θα διαχειρίζεται αδιάλειπτα πιστοποιήσεις και συμμορφώσεις

«Πολλοί πάροχοι cloud υπεραπλουστεύουν την ασφάλεια της πλατφόρμας τους και κατευθύνουν τη συζήτηση προς τη συμμόρφωση και τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τρίτους» εξήγησε ο Sean Jennings (@VCDX17), συν-ιδρυτής της Virtustream. «Οι πιστοποιήσεις ασφάλειας είναι ένα στιγμιότυπο της πλατφόρμας των διαδικασιών υποστήριξης… Τα αποτελέσματά τους είναι ήδη ξεπερασμένα, πριν στεγνώσει το μελάνι στο πιστοποιητικό.»

«Δεν πρέπει κατ “ανάγκην να εστιάζουμε στην εφαρμογή [των πολιτικών συμμόρφωσης], αλλά μάλλον στον έλεγχό τους» είπε ο Dan Chow (@ExpertIncluded), COO της  Silicon Mechanics. «Αν οι κανονισμοί αλλάζουν γνωρίζοντας πού είναι τα κενά είναι σημαντικό να παραμένουμε επίκαιροι και συμβατοί με τις τελευταίες προδιαγραφές.»

17: Η ασφάλεια στο Cloud είναι προϊόν ή υπηρεσία

«Η ασφάλεια δεν είναι ούτε προϊόν ούτε υπηρεσία, είναι μια διαδικασία», δήλωσε ο Scap της Galeas Consulting. «Διαχωρίστε τα δίκτυά σας με βάση τον σκοπό μιας συγκεκριμένης εφαρμογής ή υπηρεσίας, αναπτύξτε τείχη προστασίας, παρακολουθείστε τη δραστηριότητα του συστήματος και του δικτύου, δημιουργείστε και παρακολουθείστε τις διαδικασίες και πολιτικές ασφάλειας, αποφασίστε ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα και έχετε έτοιμο σχέδιο δράσης σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας.»

18: Ένας cloud server έχει απεριόριστους πόρους

Μπορεί να φαίνεται ότι ο cloud server σας έχει απεριόριστη μνήμη και επεξεργαστική ισχύ, αλλά το να καταναλώνετε περισσότερο από ό, τι χρειάζεστε μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα απόδοσης και δραματικές αυξήσεις των τιμών.

«Οι cloud servers έχουν επεξεργαστή, μνήμη και i/o limits, τα οποία συνήθως ορίζονται με την αίτηση. Αυτοί οι πόροι είναι κοινοί με το υπόλοιπο περιβάλλον cloud και μετακινούνται μεταξύ των servers, όπως απαιτείται» εξήγησε ο Αμπντούλ Jaludi (@tagmcllc), πρόεδρος της TAGMC. «Ένας cloud server θα χρησιμοποιήσει ό, τι χρειάζεται, μέχρι το όριο που έχει ρυθμιστεί και τίποτα περισσότερο. Συχνά, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να υπερβούν τους διαθέσιμους πόρους τους, με ένα πολύ υψηλότερο κόστος, όπως γίνεται με την κινητή τηλεφωνία. «

19: Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ελέγξετε τι πραγματικά κάνουν οι τρίτοι πάροχοι με τα δεδομένα σας

«Οι κακόβουλοι γνώστες είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και υποτιμημένα θέματα όταν οι άνθρωποι συζητούν για τη δημόσια ασφάλεια στο σύννεφο», δήλωσε ο Υuri Sagalov (@yuris),  Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της AeroFS. «Κάνοντας outsourcing την αποθήκευσή σας και υπολογίζοντας σε τρίτους προμηθευτές, θα πρέπει να εμπιστευτείτε όχι μόνο τους υπαλλήλους σας, αλλά και τους υπαλλήλους του πωλητή που χρησιμοποιείτε για την αποθήκευση και την επεξεργασία των δεδομένων.»

«Ορισμένοι πάροχοι εξορύσσουν στοιχεία της επιχείρησής σας με τρόπους που δεν θα θέλατε ή που μπορεί να παραβιάζουν την ιδιωτικότητα των υπαλλήλων σας» πρόσθεσε ο Νicko van Someren (@good_technology), CTO της Good Technology. «Βεβαιωθείτε ότι ο πάροχος θα είναι σε θέση να παράσχει αρχεία καταγραφής ελέγχου για τον εντοπισμό όλων όσων θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα και, ενδεχομένως, να αποδείξει ότι είχε κατάλληλο έλεγχο των στοιχείων.»

20: Δεν χρειάζεται να ελέγχουμε τους μεγάλους παρόχους cloud

Μπορεί να φαίνεται λογικό να προτιμήσουμε μεγάλος παρόχους με τεράστια δίκτυα, διασκορπισμένα σε data centers σε όλο τον κόσμο, αναγνωρισμένους στη βιομηχανία. Είναι εύκολο να τους εμπιστευόμαστε. Είναι πάρα πολύ μεγάλοι για να καταρρεύσουν.

Μην πέσετε στην παγίδα «εμπιστεύομαι χωρίς να ελέγξω», συμβουλεύει ο Adam Stern (@iv_cloudhosting), CEO και ιδρυτής της Infinitely Virtual. Ακόμη κι αν δεν καταρρεύσουν οι δικές τους επιχειρήσεις, δεν αποκλείεται αυτό να συμβεί στη δική σας. Κατανοήστε πλήρως

τη σχέση υποστήριξης με τον πάροχό σας: «Όταν ένα υποτιθέμενο ασφαλές περιβάλλον παρουσιάζει ξαφνικά μια διαρροή, ποιος θα το δει και ποιος θα βοηθήσει;»

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Αν ξεπεράσετε τους μύθους του cloud, θα μπορέσετε να περιορίσετε τον κίνδυνο

«Όταν η CIA και ο NASDAQ ξεκινούν την ανάπτυξη εργασιών στο σύννεφο, η συζήτηση για το αν το σύννεφο είναι ασφαλές έχει τελειώσει», υποστήριξε ο Maurice της Avail Partners.

Πηγή:www.cio.com/article/2922374/cloud-security/20-of-the-greatest-myths-of-cloud-security.html

Closeup calendar page with drawing-pinsΑυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτου Κώδικα, τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία!

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε:

Ημέρα Ημερομηνία Θεματική Θέμα Διοργανωτής Σύντομη Περιγραφή
Δευτέρα
22/06/2015 Γενικά Learn Python the Hard Way hackerspace.gr Συναντήσεις για εκμάθηση προγραμματισμού σε python.  (Περισσότερα)
Δευτέρα
22/06/2015 Γενικά Changing Cities: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly In the last decades, we have all witnessed a series of universal changes and developments affecting cities:

The formation of urban networks and city-hierarchies under the conditions of economic globalization and European integration.

The rise of post-industrial urban economies, mainly involving ICTs and leisure activities

Emerging new patterns of urban space morphology and landscape

Climate change, deteriorating conditions of environment and new challenges involving green urban design and sustainable urban planning

Informational societies, multi-ethic and multi-cultural urban societies. (Περισσότερα)

Δευτέρα
22/06/2015 Μονάδες Αριστείας Ανοιχτό Λογισμικό για την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Τα αντικείμενα που θα διδάσκονται στο δεύτερο σχολείο ανάπτυξης κώδικα θα διδαχθούν από μέλη της κοινότητας που αναπτύσσουν ανάλογο ή αντίστοιχο λογισμικό και έτσι να μεταφέρουν όλη την εμπειρία τους στους εκπαιδευόμενους. Αυτή η προσέγγιση θα ωφελήσει τους εκπαιδευόμενους να κάνουν ουσιώδεις συζητήσεις με έμπειρα και ικανά στελέχη της κοινότητας ΕΛΛΑΚ. (Περισσότερα)
Τρίτη
23/06/2015 Μονάδες Αριστείας Αξιοποίηση συστημάτων ελ/λακ στον Τουρισμό – Συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών κρατήσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στη χρήση, διαχείριση, εξοικείωση με τις λειτουργικότητες, επεκτάσεις σύγχρονων συστημάτων ελ/λακ που χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον τομέα του τουρισμού (Περισσότερα)
Τρίτη 23/06/2015 Διεθνή Red Hat Summit Red Hat Red Hat Summit sparks a connection, a current that runs through the open source community and electrifies the enterprise. It taps into the hum of energy that courses just below the surface in our industry – through networks, through communities, and through the minds of the many contributors who make what we do possible. (Περισσότερα)
Τρίτη
23/06/2015 Διεθνή Open Source Bridge Open Source Bridge team Open Source Bridge is an annual conference focused on building open source community and citizenship through four days of technical talks, hacking sessions, and collaboration opportunities. Participants include developers, hardware hackers, community organizers, and people involved in the business of open source. (Περισσότερα)
Τετάρτη
24/06/2015 INNOVATHENS 9th Greece JS MeetUp Greece JS Το Greece JS, μία εθελοντική ομάδα διάδοσης και ενίσχυσης των τεχνολογιών του Web με ιδιαίτερη έμφαση στη γλώσσα προγραμματισμού JavaScript, και ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων-INNOVATHENS σας προσκαλούν στο 9ο Greece JS MeetUp την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 στις 19:00. (Περισσότερα)
Τετάρτη
24/06/2015 Μονάδες Αριστείας Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα για τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφορικών Ανοικτού Κώδικα (Open Source GIS) ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» Πρόκειται για ένα εισαγωγικό, αλλά εντατικό σχολεία σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ GIS. Θα ξεκινήσουμε από τις βασικές αρχές αναπαράστασης γεωχωρικής πληροφορίας και μέσα από συνεχή πρακτικά παραδείγματα με ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα, θα εξοικειωθούμε με όλες τις πλευρές πρακτικής αξιοποίησης των GIS. Στο πλαίσιο των μαθημάτων θα αξιοποιηθούν ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα από το OpenStreetMap και το geodata.gov.gr σε σενάρια χρήσης και εφαρμογές που δείχνουν την πραγματική λειτουργία και ωφέλεια των GIS.  (Περισσότερα)
Πέμπτη 25/06/2015 Διεθνή Codeconf Githubcodeconf team CodeConf is about improving the software community by featuring thought-provoking talks and building social connections. Join us for the third installment of the CodeConf series where we will come together to discuss open source, best practices, documentation, community, and maybe even hacking space exploration.  (Περισσότερα)
Πέμπτη 25/06/2015 Μονάδες Αριστείας

Χρήση ΤΠΕ και εργαλείων ΕΛ/ΛΑΚ για πολιτισμική προβολή

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Στόχος της Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου είναι να ενισχύσει την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή προγραμματιστές και χρήστες, ερευνητές, επαγγελματίες και φορείς που ασχολούνται με το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό ή που έχουν ανάγκες οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από αυτό.

(Περισσότερα)

Παρασκευή
26/06/2015 Γενικά Παρουσίαση των έργων FAB ATH, HUM[erus] Robotic Arm & AKTINA Adhocracy [Αθήνα] Τα έργα FAB ATH, HUM[erus] Robotic Arm & AKTINA* θα παρουσιαστούν σε μία ανοιχτή συζήτηση από ομάδες σπουδαστών, ερευνητών και ακαδημαϊκών της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που αλληλεπιδρούν και δημιουργούν κοινά (commons) γνώσης, καινοτομίας και παραγωγής. (Περισσότερα)
Σάββατο 27/06/2015 Γενικά
Space Saturdays
P-Space All day event, αφιερωμένο στην φροντίδα και την ανάπτυξη του P-Space σαν φυσικό χώρο. Φτιάχνουμε projects και χρήσιμα πράγματα για το χώρο και επισκευάζουμε ό,τι έχει χαλάσει.Υποστηρικτικά υπάρχει και σελίδα στο wiki (http://wiki.p-space.gr/events/space_saturdays) με τις τρέχουσες και μελλοντικές εργασίες. Feel free to join us! (Περισσότερα)
Κυριακή 28/06/2015 Γενικά

Ubuntu Hour Athens

Κοινότητα  Ubuntu Ήρθε η ώρα να συναντηθούμε και από κοντά όσοι επικοινωνούμε μέσω του διαδικτύου και ειδικά του φόρουμ.

Το Ubuntu Hour είναι συναντήσεις που γίνονται από την κοινότητα με σκοπό τη γνωριμία και τη προσωπική επικοινωνία μελών της κοινότητας, την επαφή με τον κόσμο που δε μας γνωρίζει.

(Περισσότερα)

Το Meizu MX4 είναι ένα smartphone γνωστό καθώς κυκλοφορεί ήδη σε Android έκδοση και έχει χαρακτηριστεί από κάποιους ως "το ταχύτερο της αγοράς". Όχι τυχαία καθώς τα χαρακτηριστικά του είναι αρκετά δυνατά.
Τώρα αναμένεται προς πώληση και στην Ευρώπη, η έκδοση με λειτουργικό σύστημα Ubuntu.
Γνωρίζουμε ότι αναμένεται πολύ σύντομα, καθώς και την τιμή του η οποία θα είναι στα €299.99.

Μπορείτε να επισκέπτεστε την επίσημη σελίδα της Meizu για νεότερα.

Τα χαρακτηριστικά:

 • 5.3-inch IPS οθόνη (1920 x 1152 pixels, 418 ppi)
 • Επεξεργαστή MediaTek MT6595 CPU @ 2.0GHz (οκτα-πύρηνο)
 • 2GB RAM
 • 20.7 MP οπίσθια κάμερα, 2MP εμπρόσθια κάμερα
 • Αποθηκευτικό χώρο στα 16GB (eMMC)
 • Μπαταρία στα 3100 mAh

Τα πλήρη χαρακτηριστικά μπορείτε να διαβάσετε στο GSMArena.

Πρόσφατα η Ελληνική κοινότητα Ubuntu απέκτησε τη συγκεκριμένη συσκευή, μέσω του προγράμματος Ubuntu Insiders (ένα από τα μέλη της ανήκει σε αυτό το πρόγραμμα) και μπορείτε να δείτε ένα μικρής διάρκειας βίντεο με το αρχικό(initial) boot και μια μικρή περιήγηση.

Μπορείτε να δείτε και όλες τις φωτογραφίες στο άλμπουμ φωτογραφιών.

why-attend2-300x300Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» (www.ipsyp.gr), στο πλαίσιο του έργου DAIAD (www.daiad.eu) και σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (EΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) και με τον κόμβο καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, INNOVATHENS διοργανώνει το πρώτο Open Water Day το Σάββατο 27 Ιουνίου 2015 στο InnovAthens (Πειραιώς 100, Αθήνα, χάρτης).

Το όραμα του DAIAD είναι ο εκδημοκρατισμός της παρακολούθησης της κατανάλωσης νερού. Πιστεύουμε πως ο καθένας μας, έχοντας στη διάθεσή του απλές, χαμηλού κόστους τεχνολογίες, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τον τρόπο που καταναλώνει αυτόν τον πολύτιμο πόρο.

Για αυτό το λόγο αυτό αναπτύσσουμε τεχνολογίες που αλλάζουν τη σχέση μας με το νερό!

Αισθητήρες που μετρούν πόσο νερό καταναλώνουμε, τροφοδοτούνται με ενέργεια από τη ροή του νερού και μεταδίδουν ασύρματα τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στο κινητό μας τηλέφωνο. Διεπαφές που μετατρέπουν τα δεδομένα κατανάλωσης σε πληροφορία και κίνητρα για δράση, μέσα από φορητές συσκευές. Αλγόριθμους που μαθαίνουν πώς, που και γιατί καταναλώνουμε νερό, δίνοντάς μας προσωποποιημένες συμβουλές. Λογισμικό που μπορεί να διαχειριστεί και να αναλύσει δεδομένα κατανάλωσης εκατομμυρίων καταναλωτών σε πραγματικό χρόνο, ώστε να προβλέπουμε καλύτερα τη ζήτηση νερού.

Στο Open Water Day θα μπορέσετε να πειραματιστείτε με όλες αυτές τις τεχνολογίες και να μας πείτε τις εντυπώσεις σας. Ελάτε όλη την ημέρα, όλες οι ηλικίες, όλες οι ασχολίες!

Δηλώστε συμμετοχή για τις ενότητες που σας ενδιαφέρουν:

 • DAIAD hands-on (10:00-17:00).

 • Student Visits (10:00-11:00, registration required).

 • DAIAD – The Big Picture (11:00-12:00)

 • Designing Interventions for Sustainability (12:00-13:00, registration required)

 • Open Hardware for Water Sensing (12:00-13:00, registration required)

 • Water Monitoring: Retail and Manufacturing Opportunities (13:00-14:00, registration required)

 • Cleanweb and Mobile Apps for Water (13:00-14:00, registration required)

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του Open Water Day εδώ: http://daiad.eu/?p=3054

IPSYP-IMIS daiad-logo-upperEELLAK_LOGO(1)(2)logosWITHdiktyo

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ στο πλαίσιο των δράσεων της ομάδας εργασίας για τα ανοιχτά δεδομένα (https://opendata.ellak.gr/ ) έχει καταγράψει όλα τα σύνολα δεδομένων που είναι ανοιχτά στον παρακάτω πίνακα. Στο http://go.eellak.gr/datasets συντηρούνται προσωρινά όλα τα σύνολα δεδομένων που εχουν καταγραφεί έως σήμερα.  Όσοι έχουν νέα σύνολα δεδομένων να προτείνουν μπορούν να στείλουν email στο datasets@eellak.gr.

Σύνολα δεδομένων απο όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν και στην κεντρική πύλη ανοιχτών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο http://open-data.europa.eu/en/data/.

 

URL
Title
Description
Tags
Comments
datahub.io/el/dataset/publicspending-netPublicspending.net - Greek Government expenditurePublicspending.net leverages open financial data provided by governments (eg clarity and Great Britain) and leverages the existing dynamics in effective transparency and innovation.economy
rae.gr/geo/Geographic Map - ΡΑΕThe Geographic Map materialized under development Geospatial Information Infrastructure RAE.energy, geographic
Cityofathens.gr/khe/proypologismosMunicipality of Athens budgetMunicipality of Athens budgeteconomy, public administration
data.gov.gr/dataset/24/Traffic Accidents in GreeceDaily analysis of fatal, serious, minor traffic accidentstransportation, traffic
data.gov.gr/dataset/28/OASA - SchedulesContains the positions and attitudes of urban transport stations, routes and timetabletransportation, traffic
data.gov.gr/dataset/17/Prices Consumer Products in GreecePrices of consumer products such as those derived from the database of the plot price per fortnighteconomy, business, products
data.gov.gr/dataset/4/Fuel Prices - Unleaded 95Prices of unleaded gasoline 95 octane from the Price Observatory Stationstransportation, fuel
data.gov.gr/dataset/10/Fuel Prices - Super LRPRates SUPER LRP from Observatories Stationstransportation, fuel
data.gov.gr/dataset/9/Fuel Prices - Oil Heating (at home)Fuel Prices - Oil Heating (at home)transportation, fuel
data.gov.gr/dataset/8/Fuel Prices - Heating Oil (Pump)Prices of heating oil (pump) from the Price Observatory Stationstransportation, fuel
data.gov.gr/dataset/7/Fuel Prices - Autogas LPGPrices of LPG from the Price Observatory Stationstransportation, fuel
data.gov.gr/dataset/6/Fuel Prices - GasoilPrices of diesel from the Price Observatory Stationstransportation, fuel
data.gov.gr/dataset/5/Fuel Prices - Unleaded 100Rates 100 octane unleaded gasoline from Observatories Stationstransportation, fuel
data.gov.gr/dataset/38/Technical Bulletins - tenders - Contract of ISIncludes all Technical Bulletins - Competitions - Agents of the Information Society SAbusiness, economy, public contracts
data.gov.gr/dataset/18/Statistical Bulletins Tax DataThe Statistical Bulletins Tax Data containing information on the personal income tax, the corporate income tax, value added tax (VAT) and capital taxation. Issued annually by the General Secretariat for Information Systems.economy, fiscal
data.gov.gr/dataset/11/Registry of Tourism Management, Greek National Tourism OrganisationRegistry of Tourism Management, Greek National Tourism Organisationtourism
data.gov.gr/dataset/41/Archives Documents of public broadcastingA unique national wealth television , radio , photographic and printed material , which constitutes about 70 % of the audiovisual library of Greece Located in the Archives of ERT . A part of this treasure , which has gone through the technical process of digitization is now available through the website hprt-archives.gr/. This dataset hung Files (Metadata) Evidence from the library of public broadcasting and archives news content and programs of the Public Television from September 2013 .broadcasting, cultural
Openarchives.grCollections of museums / cultural institutions / historical archivesIn openarchives.gr the user a single access point to search any journals and archives journals, research publications, theses, dissertations, photographs, maps, etc., covering a wide range of themes such as history, Music, Finance or Marketing.cultural
data.gov.gr/dataset/19/Population Census 2011Results of 2011 Census, the resident population of each administrative division of the country and to the level of settlementpopulation
data.gov.gr/dataset/26/Integrated System Control & Payment pensions 'Helios'The 'HELIOS' provides valuable and useful statistical data for all classes and the number of pensions, the number of pensioners and the total cost for pension benefits.economy, public contracts
data.gov.gr/dataset/35/Snapshot Feedback Consultation OpenGovStatistics from the consultations Opengov.gr and all authorized comments consultations
data.gov.gr/dataset/40/Final Student Work IAPADBy the end of the Second Cycle specialization course students of the Interior have the obligation to prepare final project on a topic relevant to their specialization.education
data.gov.gr/dataset/39/Studies Depository BillsStudies Depository Billseducation
data.gov.gr/dataset/37/New Technologies in BusinessPresentation of indicators regarding the adoption of new technologies by Greek companies. Quote longitudinal and comparative data with other EU countriesbusiness
data.gov.gr/dataset/33/Monthly Change Ordinary Personnel Public Sector (2013)The Registry Greek government payroll , as it stands today , based on Census data and aims to provide all necessary data and applications in Public Administration for the effective management of human resources. The D / Transmitter Personnel Greek government bodies ensure that processing and constant updating of data. The data presented relate to monthly statistics on the number of salaried class operator as per the number of monthly recruitment , departures and changeseconomy, public administration
data.gov.gr/dataset/34/Training programs EKKDAeducation
data.gov.gr/dataset/23/Evolution of employment in the Public Sector (2009-2012)Evolution of employment in the public sector for 2009-2012. For the period 2009 - 2011, utilized elements of the Electronic Data Processing Division of the Ministry of Administrative Reform and e-Government and the Special Secretariat for Utilities. The number of regular and other staff on 31.12.2012 is extracted from the payroll register of the Greek government (Census)economy, public administration
opengeodata.gr/?p=380Dictionary Greek surnames and namesThe (non-exhaustive) Dictionary of Greek surnames and names is a useful tool both in dictionary as well as applications list data for the growth and development of algorithms. See here an interesting example.
The dictionary contains a total of 3694015 names and adjectives (onomata_epitheta.csv) of which 328,597 are adjectives (surnames.txt) and 53663 names (names.txt).
dictionaries
opengeodata.gr/?p=374Free and available Free high resolution orthophotos Attica - data June 2012Available free to all, orthophoto maps of Attica. The integrated datasets will cover part of Central Greece and New Salamis, as shown in the available distribution diagrams of orthophotos. Currently available are 952 (81%) of the 1168 plates. In the first phase created 558 plates, which were available from April 2012, while in the second phase produced 394 signs, which is available from June 2012.geography
opengeodata.gr/?p=363Election results of June 2012The full set of files with the results of the elections of June 2012elections
opengeodata.gr/?p=351Matching wards and election regionsMatching wards and election regionselections
opengeodata.gr/?p=344Number of voters per electoral district and dictionariesFull table with the figures of registered voters from the electoral register of the Ministry of Interior. It also contains a dictionary of Municipalities, Municipal Units and wards with their codes.elections
opengeodata.gr/?p=329Dictionary Roadway - Settlements - New ReleaseFull dictionary streets and places sorted by Administrative Region, Province, Municipality and Postal Code Zonedictionaries
opengeodata.gr/?p=310Public Administration Agencies (2) 17/09/2009The file includes Entities Public Administration falling within ministries and regions of the country as 30 September 2009. Includes administrative arrangements and how to set their executives.public administration
opengeodata.gr/?p=304Public Administration AgenciesThe file includes Entities Public Administration falling within ministries and regions of the country as 30 September 2009, with the hierarchy and the resulting coding up their bodies.public administration
opengeodata.gr/?p=293Private legal entity subject to the Ministries and regions of the countryThe private legal entities falling within ministries and regions of the country, as September 30, 2009legal
data.gov.gr/dataset/3/Existing permits production of electricity from Renewable SourcesExisting Permits Production of Electricity from Renewable Energy Sources. Last Updated: 03/2013. Note: In the column "STATUS" declared the authorization phase / operation of an installation. The process involves four steps: [1] Production License, [2] Approval of Environmental Terms, [3] Installation License [4] Normal Mode.energy
data.gov.gr/dataset/42/Closed Consolidated Medical BillsOn 1/1/2012, it has changed the way billing services at all hospitals. Until then, the pension funds paid for the hospitalization of the insured on the basis of invoices of materials and medicines, and hospital days. The Ministry of Health introduced the Closed Consolidated Medical Bills (KEN - DRGs) by therapeutic disease. With the new method, the pricing is based on a code to the category of the condition of the patient, which would correspond to a fixed amount for all hospitals.medical
data.gov.gr/dataset/21/Register FertilizerRegister authorizations Fertilizer.agriculture
data.gov.gr/dataset/25/Forest FiresForest Fires in Greece (2000-2012)enviroment
data.gov.gr/dataset/12/Statistics Juvenile DelinquencyStatistics on juvenile delinquency in Greeceinfringements
data.gov.gr/dataset/14/Land RegistriesTable of paid and unpaid state land registriespublic administration
data.gov.gr/dataset/15/Notary AssociationNotary Association of the countrylegal
data.gov.gr/dataset/16/Legal AssociationsLegal Associations of the countrylegal
data.gov.gr/dataset/2/Centers Citizens Service (KEP)List of Citizen Service Centrespublic administration
data.gov.gr/dataset/22/Program Clarity - DecisionsAccess from one point to all laws and orders issued by government bodies, bodies of the narrow and the wider public sector, independent authorities and local authorities A and B grade.economy
data.gov.gr/dataset/30/Register Defence ManufacturersRegister Defence Manufacturersdefence
data.gov.gr/dataset/27/Yield Tax AdministrationUnder the New Strategic Transparency and Meritocracy and consolidation principles of business excellence, the General Secretariat of Public Revenue makes a move that will enable citizens to have access to the progress of collection of revenue at regular intervals and in accordance with the objectives have been set.fiscal, economy
data.gov.gr/dataset/31/Academics TextbooksNumber of deliveries and pick-academic books in each sectioneducation
data.gov.gr/dataset/32/Academic IdentitiesHow many students received academic identity by sectioneducation
data.gov.gr/dataset/3/Existing permits production of electricity from Renewable SourcesExisting Permits Production of Electricity from Renewable Energy Sources. Last Updated: 03/2013. Note: In the column "STATUS" declared the authorization phase / operation of an installation. The process involves four steps: [1] Production License, [2] Approval of Environmental Terms, [3] Installation License [4] Normal Mode.energy, enviroment
datahub.io/dataset/europeana-lodEuropeana Linked Open Datadata.europeana.eu currently contains open metadata on 2.4 million texts, images, videos and sounds gathered by Europeana. These objects come from data providers who have reacted early and positively to Europeana's initiative of promoting more open data and new data exchange agreements. These collections come from 8 direct Europeana providers encompassing over 200 cultural institutions from 15 countries. They cover a great variety of heritage objects, such as this slovenian version of O Sole Mio from the National Library of Slovenia, or Neil Robson's memories of the herring business from the Tyne and Wear Archives & Museums.cultural
data.europeana.eu/download/2.0/datasets/nt/Europeanadata.europeana.eu started as an experimental pilot in February 2012 with a small number of data providers who committed at an early stage to Europeana's initiative of promoting more open data. The current version of the pilot contains metadata on 20 million texts, images, videos and sounds gathered by Europeana. They cover a great variety of heritage objects, such as this slovenian version of "O Sole Mio" from the National Library of Slovenia, or Neil Robson's memories of the herring business from the Tyne and Wear Archives & Museums.cultural
wiki.dbpedia.org/DatasetsWikipediaThe DBpedia data set uses a large multi-domain ontology which has been derived from Wikipedia. The English version of the DBpedia 3.9 data set currently describes 4.0 million “things” with 470 million “facts”.cultural, enviroment, agricultural, aquatic, geography
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=31&sobi2Id=62&Itemid=Rivers (hydroscope.gr)These data include water surfaces mapped Greek rivers and created in accordance with the EU directive on water (2000/60/EC).enviroment, aquatic
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=31&sobi2Id=61&Itemid=Water Districts (hydroscope.gr)Includes water districts of Greece. The data were created based on the EU directive on water (2000/60/EC). The data set 'Water Districts (hydroscope.gr)' has been replaced by the official set of 'Water Districts (Special Secretariat for Water)' of the Special Secretariat for Water.enviroment, aquatic
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=31&sobi2Id=64&Itemid=Sub (hydroscope.gr)Includes composing sub basins of Greece. The thematic level, sub contains the fields provided both in accordance with Directive inspire, and with the EU directive on water (2000/60/EC)enviroment, aquatic
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=21&sobi2Id=35&Itemid=Census of Agriculture and Livestock (1991)Census data for agriculture and animal husbandry in Greece for the year 1991. Among other things, included holdings and number of animals, land in the crop, etc., per area of the countryagriculture
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=21&sobi2Id=36&Itemid=Census of Agriculture and Livestock (1999-2000)Census data for agriculture and animal husbandry in Greece for the year 1999. Among other things, included holdings and number of animals, land in the crop, etc., per area of the countryagriculture
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=21&sobi2Id=39&Itemid=Population Census 1991Actual population, area, population density and weighted average altitudes of Municipalities and communities of inventory NSS 1991population
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=21&sobi2Id=40&Itemid=Population Census 2001Actual population, area and population density with distinction in urban and rural areas and in lowland, hilly and mountainous areas of the census of NSS 2001population
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=21&sobi2Id=41&Itemid=Weddings, births and deathsWeddings, live births and deaths in Greece for the years 2000 to 2007, by place of residence and place of the eventpopulation
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=21&sobi2Id=198&Itemid=Administrative division program 'Kallikratis'Contained administrative division of the country under the program Kallikratis. The administrative division relates to eight (8) different levels of organization:
1) Major geographical units
2) Decentralized Administration
3) Regions
4) peripheral modules
5) Municipalities
6) Municipal Modules
7) Municipal / Local Communities
8) Settlements
The codes of geographical units is consistent with the pattern of ELSTAT.
public administration
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=21&sobi2Id=42&Itemid=Dictionary of Municipalities and Communities (1991)Dictionary of Municipalities and Communities of Greece, according to the 1991 censuspublic administration, dictionaries
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=21&sobi2Id=43&Itemid=Dictionary of Municipalities and Communities (2001)Dictionary of Municipalities and Communities (2001)public administration, dictionaries
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=21&sobi2Id=48&Itemid=Business RegisterFirms per municipality throughout the country, in double analysis STAKOD08business
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=21&sobi2Id=52&Itemid=SettlementsThe settlements of the country as used by the Hellenic Statistical Authority. for inventory purposesgeography, population
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=21&sobi2Id=44&Itemid=Building ActivityConstruction activity for the years 2000 to 2008. Includes new construction, additions, number and type of residential building permits, CAA, county, municipality or villagebuilding
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=21&sobi2Id=37&Itemid=Economically active populationInventory data on the economically active and inactive population of the country by sex and age groups censuses NSS 1991 and 2001economy, population
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=21&sobi2Id=51&Itemid=Boundaries of the regionsThe boundaries of the regions of the country as used by the Hellenic Statistical Authority. for inventory purposesgeography, population
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=21&sobi2Id=50&Itemid=County boundaries (EL.STAT.)The boundaries of the county in the country, as used by the Hellenic Statistical Authority. for inventory purposesgeography, population
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=21&sobi2Id=49&Itemid=Limits OTAThe limits of OTA country as used by the Hellenic Statistical Authority. for inventory purposesgeography, population, public administration
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=21&sobi2Id=38&Itemid=Population of GreeceCensus data on population by sex and age groups censuses NSS 1991 and 2001population
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=21&sobi2Id=45&Itemid=Land Use (1991)Distribution area of the country by region, county, province, municipalities and communities in key categories of use, distinguishing lowland, upland and mountain municipalities / communitiesagriculture
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=21&sobi2Id=46&Itemid=Land Use (1999-2000)Distribution area of Greece to the main categories of use / cover at CAA, county, municipalityagriculture
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=22&sobi2Id=72&Itemid=Aeolian map of GreeceThe map includes the Aeolian wind potential of the Greek countryside (except Crete and MEPP prefectures of Kavala and Xanthi) on a grid 150 x 150 m, as calculated by CRES based on an extensive program of in situ measurements and application of mathematical models. The map reflects the wind potential on the average annual wind speed in meters per second, calculated at a height of 40 meters. 1st edition June 2001.enviroment, energy
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=22&sobi2Id=75&Itemid=Biomass Resources from solid residuesThe map includes calculations for solid biomass residues that can be harnessed energy to generate electricity and heat. The relevant calculations are as basic source of the annual agricultural statistics of the National Statistical Authority and expressed at the level of municipal districts, the quantities available katiorion residual mass (tonnes) and energy (MJ). The statistical calculations are indicative for the amount of potential if they are dependent on the adoption of a large number of parameters.enviroment, energy
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=22&sobi2Id=74&Itemid=Energy demand for heating by householdsThe map includes estimates of the useful energy demand for space heating and domestic hot water (expressed in MJ) at the level of primary diamerismatos.Ta raw data for these calculations are from the population and housing census of 2001, as published by the national Statistical Authority. The statistical calculations are approximate as depend on the adoption of a large number of parameters.enviroment, energy, aquatic, geography
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=22&sobi2Id=73&Itemid=Map HDDs GreeceThe map includes estimates for calculations of the HDDs on an annual and monthly basis. Prices are determined by linear regression method to a grid of 900 x 900 meters, having as input detailed measurements from 47 weather stations of the National Meteorological Service for the years 1997 to 2002. The statistical calculations are approximate as depend on the adoption of a large number of parameters.enviroment
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=17&sobi2Id=29&Itemid=Public BuildingsBuildings of the general government, organized into categories depending on the purpose of usepublic administration, buildings
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=17&sobi2Id=98&Itemid=Public WiFi Access PointsContains the positions of public wireless access points WiFi.public administration
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=17&sobi2Id=24&Itemid=Cities of GreeceCapitals of Greece with population datageography
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=16&sobi2Id=20&Itemid=SettlementsSettlement of the country (representing municipalities as they had before applying Kapodistrias plan)geography
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=16&sobi2Id=182&Itemid=Boundaries Municipalities (Kallikratis)Contained the boundaries of the municipalities of the country, according to the program Kalikratis. This file is a corrected version (version v1.1) from 28/06/2010 sprung version v1.0.geography, public administration
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=16&sobi2Id=22&Itemid=Boundaries Municipalities (KAPODISTRIAN)The boundaries of the municipalities of the country under the Kapodistrias plangeography, public administration
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=16&sobi2Id=21&Itemid=County boundaries (OKXE)The boundaries of the prefecturesgeography, public administration
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=109&Itemid=Forests of GreeceIncludes Aesthetic Forests, as delineated by the data of the Forest Service.enviroment
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=80&Itemid=Forests of Greece (e-per.gr)Contains the limits of Aesthetic Forests, which have been established under the forest law and forest landscapes include a particular aesthetic and ecological interest, in order, except for the protection of nature to give the public the opportunity to experience and enjoy the natural environment leisure activities.enviroment
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=119&Itemid=Gulf Blue Flag (2008)Contained positions and other data coasts which are assigned blue flags for the year 2008.tourism
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=65&Itemid=Gulf Blue Flag (2009)Contained positions and other data coasts which are assigned blue flags for the year 2009.tourism
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=66&Itemid=Gulf Blue Flag (2010)Contained positions and other data coasts which are assigned blue flags for the year 2010.tourism
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=116&Itemid=Forestry ServicesIncludes liability limits of forest services in Greece and other relevant information such as W / Transmitter and Forestry Administrative Region and contact information.enviroment
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=86&Itemid=Facilities which the Directive applies SEVESOContained the locations of facilities where the Directive applies SEVESO. H Directive aims to prevent major accidents involving dangerous substances and limit their consequences for man and the environment to ensure a consistent and effective way high protection throughout the Community.enviroment
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=78&Itemid=National parksContained the boundaries of National Parks (terrestrial and marine) of Greece and other information about them, such as number o Gov. Decision recognition as national parks and the zone to which they belongenviroment
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=105&Itemid=National parksIncludes limits core and peripheral zone of National Parks as institutionalized and delineated the parameters of the Forest Service.enviroment
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=106&Itemid=Controlled Hunting AreasIncludes Controlled Hunting Areas institutionalized accordance with the provisions of forest law and delineated the parameters of the Forest Service.enviroment
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=81&Itemid=Controlled Hunting Areas (e-per.gr)Contains the limits of Controlled Hunting Areas of Greece.enviroment
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=107&Itemid=Wildlife RefugesIncludes Wildlife Refuges that have been established in accordance with the provisions of forest law and delineated the parameters of the Forest Service.enviroment
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=77&Itemid=Wildlife Refuges (e-per.gr)Contained the boundaries of wildlife sanctuaries of Greece and other information about them, such as the number of GG the recognition decision.enviroment
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=31&Itemid=Lakes of GreeceIn file included lakes in the area of Greeceenviroment, aquatics
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=104&Itemid=Other places of environmental interestIncludes limits areas of environmental concern, such as incubators, places Workout dogs, places temporary ban on hunting and forests of outstanding natural beauty. Additional information such as supervisory authority and fauna elements.enviroment
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=92&Itemid=Other Places of Interest Environment (e-per.gr)Includes limits various areas of environmental concern, such as nature protection areas.enviroment
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=89&Itemid=Coastal Aquatic SurfacesIncludes limits Coastal Water Surface Greece. The coastal waters are surface waters in the dry side, a line every point of which is at a distance of one nautical mile on the seaward side from the nearest point of the baseline from which the breadth of territorial waters is measured, in extending where appropriate up to the outer limit of transitional waters.aquatics
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=84&Itemid=Ecodevelopment AreasIncludes limits of Regional Eco-development of Greece.enviroment, geography
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=23&sobi2Id=76&Itemid=Orthophotos for the whole of GreeceThe web service offers a viewing orthophotos with GSD 50cm for the whole country and fully orthoanigmenes orthophotos with GSD 20cm for urban / built-up areas of the country. Access is via WMS (Web Map Service) server (link: http://gis.ktimanet.gr/wms/wmsopen/wmsserver.aspx?).geography
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=79&Itemid=Areas protected by international treatiesContained the boundaries of land and water areas protected by international treaties (eg BARCELONA, BIOGEN, BIOSPHERE, DIPLOMA, MPK).enviroment
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=123&Itemid=Rivers (e-per.gr)Contained the network of rivers and streams of Greece as provided by your e-per.grenviroment, aquatics
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=85&Itemid=Cores of National Parks (e-per.gr)Includes limits of Nuclei of National Parks of Greece.enviroment
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=87&Itemid=Stations Measuring atmospheric PollutionContained elements and positions of atmospheric pollution measurement stations in Greece. In place records absent the geographical location.enviroment
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=88&Itemid=Water Measurement StationsContained positions and other data of stations waters of Greece.enviroment, aquatics
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=184&Itemid=NATURA 2000 network of protected areasThe Natura 2000 network is a European ecological network of areas that host natural habitat types and habitats of species are important at European level . The Greece has declared today 202 Special Protection Areas ( SPAs ) and 241 Sites of Community Importance ( SCI ) , of which two are also proposed . The data are diateithomena version 29 (v.29) which arose after updating the database Natura 2000 in May 2011 . Changes to the data are documented in the paper " UPDATING OF DATABASE OF NATURA 2000 - MAY 2011 "(ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=h4RzmKEMXHM% 3d & tabid = 504 & language = el-GR).
The species designation of Special Protection Areas are recorded in the relevant document (ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=iIe61% 2fEm2Mc% 3d & tabid = 432).
enviroment, aquatics
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=114&Itemid=Water districts massifIncludes water districts of the mountainous area of Greeceenviroment, aquatics
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=115&Itemid=Aqueous regions massifIncludes the aqueous regions of the mountainous area of Greeceenviroment, aquatics
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=19&Itemid=GroundwaterIncludes limits groundwater Greece. Groundwater is all water beneath the surface of the ground in the saturation zone and in direct contact with the ground or subsoil.enviroment, aquatics
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=83&Itemid=Bodies Management of Protected AreasIncludes liability limits of Protected Areas Management Organizations of Greece.enviroment
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=29&sobi2Id=187&Itemid=Stations and stops the Athens Urban TransportContains the positions of stops and stations Urban Transit (7935 points). The points covered stops and bus stations, trolleys, trams, metro and suburban sidirodrmou. It also contains information such as the name of the stop / station and the name of the street where it is located.transportation, traffic
geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=29&sobi2Id=190&Itemid=Schedules of the Athens Urban TransportContained the urban routes to Athens. The data include the stops and routes for buses, trolley, subway, tram, subway and commuter rail. The data offered in standard GTFS (General Transit Feed Specification)transportation, traffic
geonames.orgGeoNames - Geographical databaseThe GeoNames geographical database covers all countries and contains over eight million placenames that are available for download free of charge.geography
datahub.io/dataset/wikitravelWikiTravelWikitravel was a project to create a free, complete, up-to-date, and reliable worldwide travel guide with 21,151 destination guides and other articles written and edited by Wikitravellers from around the globe. Founded in 2003 as an independent, open-source wiki, Wikitravel was sold to Internet Brands in 2006. Internet Brands has consistently refused to provide database downloads (and disabled the MediaWiki API in 2012 to make data more difficult to extract, despite the free licence) but the Wikimedia Foundation (of Wikipedia fame) hosts a fork of the original project as Wikivoyage.org and does place XML dumps of the Mediawiki pages for download at least twice monthly.tourism
linkedgeodata.org/DatasetsLinkedGeoDataLinkedGeoData is an effort to add a spatial dimension to the Web of Data / Semantic Web. LinkedGeoData uses the information collected by the OpenStreetMap project and makes it available as an RDF knowledge base according to the Linked Data principles. It interlinks this data with other knowledge bases in the Linking Open Data initiative.geography
mpi-inf.mpg.de/yago-naga/yago/downloads.htmlYAGO2sYAGO2s is a huge semantic knowledge base, derived from Wikipedia WordNet and GeoNames. Currently, YAGO2s has knowledge of more than 10 million entities (like persons, organizations, cities, etc.) and contains more than 120 million facts about these entities.cultural, enviroment, agricultural, aquatic, geography
freebase.comFreebaseFreebase has over 39 million topics about real-world entities like people, places and things. Since Freebase data is represented a graph, these topics correspond to the nodes in the graph. However, not every node is a topic. See the section on CVTs to as an example of nodes that are not topics.cultural, enviroment, agricultural, aquatic, geography
wiki.natural-europe.eu/index.php?title=DatasetsNatural Europe DatasetDatasets from the Natural Europe Project, containing cultural collections of photos & videoscultural, enviroment
databib.org/DatabibDatabib is a searchable catalog / registry / directory / bibliography of research data repositories.Knowledge Base
yeastrc.org/pdr/pages/front.jspYeast Resource Center Public Data RepositoryThe YRC PDR provides access to scientific experimental data resulting from collaborations and technology development involving the Yeast Resource Center. The data has been made public either through publication or by specific consent of the researchers involved.Knowledge Base
opensciencedatacloud.org/publicdata/Public Data SetsRepository for public data sets of scientific interest, hosted on the OSDC.Knowledge Base
aws.amazon.com/publicdatasets/Public Data Sets on AWSAWS hosts a variety of public data sets that anyone can access for free.Knowledge Base
google.com/publicdata/directoryGoogle Public DataThe Google Public Data Explorer makes large datasets easy to explore, visualize and communicate.Knowledge Base
open-data.europa.eu/en/European Union Open Data PortalThe European Union Open Data Portal is the single point of access to a growing range of data from the institutions and other bodies of the European Union (EU). Data are free for you to use and reuse for commercial or non-commercial purposes. By providing easy and free access to data, the portal aims to promote their innovative use and unleash their economic potential. It also aims to help foster the transparency and the accountability of the institutions and other bodies of the EU.Knowledge Base
publicdata.euPublicdata.euPublicData.eu is a Pan European data portal, providing access to open, freely reusable datasets from local, regional and national public bodies across Europe.Knowledge Base
data.un.orgUndataThe United Nations Statistics Division (UNSD) of the Department of Economic and Social Affairs (DESA) launched a new internet based data service for the global user community. It brings UN statistical databases within easy reach of users through a single entry point (http://data.un.org/). Users can now search and download a variety of statistical resources of the UN system.Knowledge Base, economy
data.worldbank.orgWorld Bank Open DataWorld Bank Open Data: free and open access to data about development in countries around the globe.Knowledge Base, economy
https://projects.propublica.org/data-store/ The ProPublica Data StoreProPublica is making available the datasets that power our data journalism.
http://data.fao.org/datasetsFAOThe Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) makes available more of its databases and datasets through the data.fao.org.agriculture, food
ftp://ext-ftp.fao.org/GI/Reserved/Agris/AgrisData/AGRIS_XML/AGRIS_REP/AGRISAGRIS datasets with 7 million bibliographic references (metadata records) in agricultureagriculture
ftp://ext-ftp.fao.org/GI/Reserved/Agris/LOD/rdf_output.tar.gzAGRISAGRIS datasets with 7 million bibliographic references (metadata records) in agricultureagriculture
ftp://ext-ftp.fao.org/GI/Reserved/Agris/LOD/2014.tar.gzAGRISAGRIS datasets with 7 million bibliographic references (metadata records) in agricultureagriculture
http://voa3r.confolio.org/scam/oaiVOA3RVirtual Open Access Agriculture & Aquaculture Repository: Sharing Scientific and Scholarly Research related to Agriculture, Food, and Environment.Agriculture, Aquaculture, Food, Environment
http://api.greenlearningnetwork.com/search-api/GLNGreen Learning Network (GLN) is a data pool of high quality educational resources related to agriculture and biodiversity. It includes a big variety of collections and the dataset is organised per collection. For more details on how to access GLN data pool through its API visit this page (http://api.greenlearningnetwork.com/search-api/) and focus on the akif data type.agriculture, education
http://212.189.145.245/search-api/ABNAgriculture Bibliographic Network (ABN) API currently provides access to a small subset of AGRIS data pool that totally contains million bibliographic references on agricultural research and technology. For more details on how to use AGRIS API through its API visit this page (http://212.189.145.245/search-api/) and focus on the agrif data type.agriculture
http://www.foodsecurityportal.org/api/aboutFood Security Portal (Facilitated by IFPRI)
Here you will find documentation on various features of the Food Security Portal. This includes our documentation on the FSP Data API and information about how to embed FSP Charts and News into your own website or application.food

I am using fluxbox as my primary window manager on both my laptop and home desktop. If you want a non distractive environment to work with, I strongly suggest to take a look.

 

On the laptop, I had a problem to configure the backlight. It was always on 100%, fixed without the ability to change it. If you run on battery, then you need to lower the brightness of your display.

After Linux kernel v3.16, things got a lot easier and better for newest models of laptops that had problems with the backlight and brightness.

You can find a lot of blog/site & wiki pages that suggest to append something of the below to your grub menu entry:

video.use_native_backlight=0
video.use_native_backlight=1
acpi_backlight=vendor

or something similar.

 

Note: On Dell XPS13 laptops a firmware bug exists when disabling legacy boot or switching through UEFI & legacy. That can break the backlight support and the result is a blank screen. This is a stupid manufacture error of Dell cause they used a different firmware module for backlight that can send different acpi events!

For me that’s irrelevant now. I am using UEFI and Linux kernel v4.0.5 and I have disabled legacy boot from my laptop a long time ago.
My grub menu doesnt have any of the above settings.

 

Ok, so now it’s time to explain how you can use fluxbox keys to control the brightness on your laptop.

Open a terminal and type:

xev

With this program you can capture the keycode of the keys your are pressing.

I want to use the same keys that I would normally use for adjusting the display brightness on my laptop.
So on my machine, FN+F4 returns 232 and FN+F5 233.

Edit your ~/.fluxbox/startup file to add the below lines:

exec xmodmap -e "keycode 232 = F14 " &
exec xmodmap -e "keycode 233 = F15 " &

somewhere before

exec fluxbox

With the above commands, you are telling xorg to map the keycodes to a new key (even if that key doesnt exist on our keyboard). From now on, fluxbox will recognize FN+F4 (keycode 232) as F14 and FN+F5 (keycode 233) as F15.

At this point, if you have not already installed xorg-xbacklight, do it now.

The final step is to map our new keys to specific commands. Edit your ~/.fluxbox/keys so that you can add the below:

None F14 : ExecCommand xbacklight -dec 5
None F15 : ExecCommand xbacklight -inc 5

and restart your fluxbox !

a back to vim basics post !

 

It’s quite obvious that we need different vimrc settings for different files/languages. This is mostly about tabs and characters but it can be extended to more. For example in pytnon (ansible etc) you need to replace the tab to four or eight characters. Most of us are using something like this:

:set tabstop=4 shiftwidth=4 softtabstop=4 expandtab

every time we open a python related file.

But you can set your own options in every file using a comment in the end or in the begging of the file. Like this one:

#!/usr/bin/python2.6

# vim: tabstop=4 expandtab shiftwidth=4 softtabstop=4

... (awesome code) ...

This is called: modeline and is something magic!
Just add the below line to your ~./vimrc file or if you need a more global setting append it to your /etc/vimrc

set modeline
Tag(s): vim, modeline

Στις 16 Ιουνίου η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει μια Έκθεση για τα Πνευματικά Δικαιώματα η οποία μπορεί να φέρει κάποιες καλές, κακές ή απλά ανεπαρκείς αλλαγές σε ζητήματα που ενδιαφέρουν το κίνημα Wikimedia, όπως π.χ. πνευματικά δικαιώματα για έργα από δημόσιες υπηρεσίες, ελευθερία πανοράματος κλπ. Παρακάτω βρίσκονται κάποιες κοινές θέσεις όσων εθελοντών ασχολούνται με την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Wikipedia και το ευρύτερο κίνημα Wikimedia, και τις οποίες ως Wikimedia User Group Greece κοινοποιήσαμε στον Έλληνα ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονο, μέλος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Πρόκειται για ζητήματα που μας απασχολούν καθημερινά και στην πράξη, μέσα από την προσπάθεια για ανάρτηση περιεχομένου στο Wikimedia Commons και ιδιαίτερα φωτογραφιών με ελεύθερες άδειες χρήσης, που να μην παραβιάζουν οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Θεωρούμε ότι η μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων με βάση τις παρακάτω αρχές θα είναι ωφέλιμη όχι μόνο στα κινήματα για την ελεύθερη διάδοση της γνώσης όπως το δικό μας, αλλά ευρύτερα θα είναι ωφέλιμη για κάθε Έλληνα και Ευρωπαίο πολίτη, δίνοντάς του πρόσβαση σε έργα που ανήκουν ή θα έπρεπε να ανήκουν σε όλους, και ασφάλεια όταν κάνει χρήση έργων που θεωρεί αυτονόητα ότι είναι ελεύθερα.

 1. Τα έργα που δημιουργήθηκαν από τους υπαλλήλους της κυβέρνησης, της δημόσιας διοίκησης και των δικαστηρίων, στο πλαίσιο των επίσημων καθηκόντων τους, θα πρέπει να αποτελούν Κοινό Κτήμα (Public Domain).
 2. Να διευκρινιστεί ότι η ψηφιοποίηση δεν χορηγεί νέα χρονική περίοδο προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων για τα έργα που ήταν προηγουμένως Κοινό Κτήμα. Η ψηφιοποίηση ενός έργου κατά κανόνα δεν αποτελεί έκφραση πρωτότυπης διανοητικής διεργασίας αλλά παραγωγή αντιγράφου/αντιτύπου ενός έργου.
 3. Ελευθερία Πανοράματος: Βελτίωση της ασφάλειας δικαίου των καθημερινών δραστηριοτήτων με την προσθήκη μιας εξαίρεσης για την πλήρη ελευθερία πανοράματος σε όλη την Ευρώπη. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που παραχωρούν «ελευθερία πανοράματος» μόνο για «μη εμπορική χρήση» (NC) είναι νομικά ασυνάρτητες, καθώς «κοινό κτήμα» και «μη εμπορικότητα» είναι αντικρουόμενοι όροι.Διαπιστώνουμε καθημερινά και στην πράξη ότι η απουσία της εξαίρεσης είναι ακατανόητη από τον πολίτη και αντικρούει στα χρηστά ήθη. Πολύ περισσότερο όταν θα πρέπει να εξηγείται ότι με την απόλυτη εφαρμογή του νόμου, δεν επιτρέπεται η δημοσίευση φωτογραφιών ακόμη και από δημόσια έργα, μνημεία, και εθνικά σύμβολα. Σύγχρονα κτίρια (όπως το ΟΑΚΑ) και μνημεία όπως αγάλματα, προτομές και αδριάντες σε δημόσιους χώρους, κατασκευασμένα με δημόσια έξοδα και που απευθύνονται στον πολίτη θα πρέπει να επιτρέπεται να φωτογραφηθούν και να χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως κοινό κτήμα. Ακόμη και το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συμπεριλαμβάνεται μεταξύ έργων σε δημόσια θέα τα οποία χωρίς την ρητή ελευθερία πανοράματος και με απόλυτη εφαρμογή του νόμου βρίσκονται υπό περιορισμό (ο επικεφαλής αρχιτέκτονας πέθανε το 1961. Χωρίς την εξαίρεση θα γίνει κοινό κτήμα το 2032).Η “μη εμπορική χρήση” ωφελεί μόνο μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις που έχουν τους πόρους να αντεπεξέλθουν στις διαδικασίες χορήγησης αδειών για εμπορική χρήση, ενώ μεμονωμένοι καλλιτέχνες και πολίτες δεν μπορούν να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Στην πράξη, η απουσία εξαίρεσης δεν αποφέρει περισσότερο εισόδημα για τους περισσότερους αρχιτέκτονες ή άλλους εικαστικούς καλλιτέχνες, καθώς ουδείς σκέφτεται ότι μπορεί να χρειάζεται άδεια, αλλά και κανείς αρχιτέκτονας ή γλύπτης δεν διεκδικεί οτιδήποτε από την δημοσίευση φωτογραφιών από τα έργα του. (σημειώνουμε εδώ ότι μιλούμε για δισδιάστατη αποτύπωση (φωτογραφίες ή άλλα) και όχι 3D αντίγραφα.Επίσης, ο ορισμός της «μη εμπορικής» χρήσης είναι αόριστος και επισφαλής στην σύγχρονη εποχή. Είναι συζητήσιμο κατά πόσο αποτελεί ή όχι εμπορική χρήση η δημοσίευση φωτογραφίας ενός έργου που βρίσκεται σε κοινή θέα, μέσα από ένα ιστότοπο με ελεύθερη πρόσβαση για τον αναγνώστη αλλά που φιλοξενεί διαφημίσεις (ακόμη και το απλούστερο blog μπορεί να περιέχει διαφημίσεις που να συνεισφέρουν στην κάλυψη εξόδων).Σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούμε ότι επιβάλλεται η ρητή προσθήκη εξαίρεσης για έργα σε μόνιμη δημόσια θέα.

 

Περισσότερα

Έκθεση αξιολόγησης των πνευματικών δικαιωμάτων της ΕΕ

Η Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) και το ODI Athens (https://odi.ellak.gr/), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους σχετικά με τα Ανοιχτά Δεδομένα και τις Ανοιχτές Τεχνολογίες, υποστηρίζει και συμμετέχει στο διήμερο Crowdhackathon που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 4  και 5  Ιουλίου  2015 στην Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100, Αθήνα, κτίριο INNOVATHENS). Διοργανώνεται από τις Συγκοινωνίες Αθηνών (Όμιλος ΟΑΣΑ), την εταιρία καινοτομίας Crowdpolicy και τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της “Τεχνόπολις” του Δήμου Αθηναίων, INNOVATHENS.

Τα ανοιχτά δεδομένα και η αξιοποίηση τους από εφαρμογές μπορούν να δώσουν σημαντικά οφέλη τόσο στους πολίτες και στους δημιουργούς τους όσο και στην τοπική επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα και με το νέο νόμο για τα Ανοιχτά δεδομένα (Ν.4305/2014 – http://is.gd/7pXso2 ) που προασπίζει την αρχή της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα (open by default) η αξιοποίηση των ανοιχτών πηγών και δεδομένων γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ.

Το διήμερο Crowdhackathon έχει θέμα την υλοποίηση εφαρμογών που αξιοποιούν ανοικτά δεδομένα (Open Data).  Η δράση αποτελεί την έναρξη της πρωτοβουλίας “CROWDHACKATHON | INNOVATING WITH OPENDATA” που θα εφαρμοστεί σταδιακά σε τομείς της Οικονομίας και της Κοινωνίας.

Στο Hackathon #Transport καλούνται να συμμετέχουν νέοι επιχειρηματίες, προγραμματιστές, αναλυτές, designers, συγκοινωνιολόγοι, αρχιτέκτονες, στελέχη επικοινωνίας & εξυπηρέτησης πελατών, business consultants, επαγγελματίες, φοιτητές και γενικά οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη εφαρμογών που προωθούν την επιχειρηματικότητα και βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τον πολίτη, είτε ως developers για την υλοποίηση εφαρμογών, είτε ως μέντορες για υποστήριξη στην υλοποίηση, ως επιχειρήσεις για συμβουλευτική συμμετοχή ή ως στελέχη του δημοσίου τομέα.

Στο Hackathon #Transport επίσης έχουν κληθεί να συμμετέχουν και φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα διαθέτοντας ανοικτά δεδομένα σε τομείς όπως ο πολιτισμός, ο τουρισμός το περιβάλλον και η δημόσια διοίκηση.

Οι τρεις πρώτες ομάδες που θα διακριθούν για την εφαρμογή τους θα βραβευθούν με χρηματικά έπαθλα. Επίσης, στους συμμετέχοντες και στους νικητές θα προσφερθούν υπηρεσίες σε είδος.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ στο πλαίσιο των δράσεων της ομάδας εργασίας για τα ανοιχτά δεδομένα (https://opendata.ellak.gr/) έχει καταγράψει όλα τα σύνολα δεδομένων που είναι ανοιχτά έως σήμερα, ο πίνακας είναι διαθέσιμος στο http://go.eellak.gr/datasets. Όσοι έχουν νέα σύνολα δεδομένων να προτείνουν μπορούν να στείλουν email στο datasets@eellak.gr.

Starting from the assumption that software will always have bugs, we need a way to isolate and neutralize the effects of the bugs. One approach is by isolating components of the software such that a breach in one component doesn't compromise another. That, in the software engineering field became popular with the principle of privilege separation used by the openssh server, and is the application of an old idea to a new field. Isolation for protection of assets is  widespread in several other aspects of human activity; the most prominent example throughout history is the process of quarantine which isolates suspected carriers of epidemic diseases to protect the rest of the population. In this post, we briefly overview the tools available in the Linux kernel to offer isolation between software components. It is based on my FOSDEM 2015 presentation on software isolation in security devroom, slightly enhanced.

Note that this text is intended to developers and software engineers looking for methods to isolate components in their software.

An important aspect of such an analysis is to clarify the threats that it targets. In this text I describe methods which protect against code injection attacks. Code injection provides the attacker a very strong tool to execute code, read arbitrary memory, etc.

In a typical Linux kernel based system, the available tools we can use for such protection, are the following.
 1. fork() + setuid() + exec()
 2. chroot()
 3. seccomp()
 4. prctl()
 5. SELinux
 6. Namespaces

The first allows for memory isolation by using different processes, ensuring that a forked process has no access to parent's memory address space. The second allows a process to restrict itself in a part of the file system available in the operating system. These two are available in almost all POSIX systems, and are the oldest tools available dating to the first UNIX releases. The focus of this post are the methods 3-6 which are fairly recent and Linux kernel specific.

Before proceeding, let's make a brief overview of what is a process in an UNIX-like operating system. It is some code in memory which is scheduled to have a time slot in the CPU. It can access the virtual memory assigned to it, make calculations using the CPU user-mode instructions, and that's pretty much all. To access anything else, e.g., get additional memory, access files, read/write the memory of other processes, system calls from the operating system have to be used.

Let's now proceed and describe the available isolation methods.

Seccomp

After that introduction to processes, seccomp comes as the natural method to list, since it is essentially a filter for the system calls available in a process. For example, a process can install a filter to allow read() and write() but nothing else. After such a filter applied, any code which is potentially injected to that process will not be able to execute any other system calls, reducing the attack impact to the allowed calls. In our particular example with read() and write() only the data written and read by that process will be affected.

The simplest way to access seccomp is via the libseccomp library which has a quite intuitive API. An example using that library, which creates a whitelist of three system calls is shown below.

  
#include <seccomp.h>

scmp_filter_ctx ctx;
ctx = seccomp_init(SCMP_ACT_ERRNO(EPERM))
assert(ctx == 0);
assert(seccomp_rule_add(ctx, SCMP_ACT_ALLOW, SCMP_SYS(read), 0) == 0);
assert(seccomp_rule_add(ctx, SCMP_ACT_ALLOW, SCMP_SYS(write), 0) == 0);
assert (seccomp_rule_add(ctx, SCMP_ACT_ALLOW, SCMP_SYS(ioctl), 1, SCMP_A1(SCMP_CMP_EQ, (int)SIOCGIFMTU)) == 0);
assert (seccomp_load(ctx) == 0);

The example above installs a filter which allows the read(), write() and ioctl() system calls. The latter is only allowed if the second argument of ioctl() is SIOCGIFMTU. The first line of filter setup, instructs seccomp to return -1 and set errno to EPERM when an instruction outside this filter is called.

The drawback of seccomp is the tedious process which a developer has to go in order to figure out the used system calls in his application. Manual inspection of the code is required to discover the system calls, as well as inspection of run traces using the 'strace' tool. Manual inspection will allow a making a rough list which will provide a starting point, but will not be entirely accurate. The issue is that calls to libc functions may not correspond to the expected system call. For example, a call exit() often results to an exit_group() system call.

The trace obtained using 'strace' will help clarify, restrict or extend the initial list. Note however, that using traces alone may prevent getting the system calls used in error condition handling, and different versions of libc may use different system calls for the same function. For example, the libc call select() uses the system call select() in x86-64 architecture, but the _newselect() in the x86.

The performance cost of seccomp is the cost of executing the filter, and for most cases it is a fixed cost per system call. In the openconnect VPN server I estimated the impact of seccomp on a worker process to 2% slowdown in transfer speed (from 624 to 607Mbps). The measured server worker process is executing read/send and recv/write in a tight loop.

Prctl

The PR_SET_DUMPABLE flag of the prctl() system call protects a process from other processes accessing its memory. That is, it will prevent processes with the same privilege as the protected to read its memory it via ptrace(). A usage example is shown below.

  #include <prctl.h>

prctl(PR_SET_DUMPABLE, 0);


While this approach doesn't protect against code injection in general, it may prove a useful tool with low-performance cost in several setups.

SELinux

SELinux is an operating system mechanism to prevent processes from accessing various "objects" of the OS. The objects can be files, other processes, pipes, network interfaces etc. It may be used to enhance seccomp using more fine-grained access control. For example one may setup a rule with seccomp to only allow read(), and enhance the rule with SELinux for read() to only accept certain file descriptors.

On the other hand, a software engineer may not be able to rely too much on  SELinux to provide isolation, because it is often not within the developer's control. It is typically used as an administrative tool, and the administrator may decide to turn it off, set it to non-enforcing mode, etc.

The way for a process to transition to a different SELinux ruleset is via exec() or via the setcon() call, and its cost is perceived to be high. However, I have no performance tests with software relying on it.

The drawbacks of this approach are the centralized nature of the system policy, meaning that individual applications can only apply the existing system policy, not update it, the obscure language (m4) a system policy needs to be written at, and the fact that any policy written will not be portable across different Linux based systems.

Linux Namespaces

One of the most recent additions to the Linux kernel are the Namespaces feature. These allow "virtualizing" certain Linux kernel subsystems in processes, and the result is often referred to as containers. It is available via the clone() and unshare() system calls. It is documented in the unshare(2) and clone(2) man pages, but let's see some examples of the subsystems they can be restricted.

 • NEWPID: Prevents processes to "see" and access process IDs (PIDs) outside their namespace. That is the first isolated process will believe it has PID 1 and see only the processes it has forked.
 • NEWIPC: Prevents processes to access the main IPC subsystem (shared memory segments, messages queues etc.). The processes will have access to their own IPC subsystem.
 • NEWNS: Provides filesystem isolation, in a way as a feature rich chroot(). It allows for example to create isolated mount points which exist only within a process.
 • NEWNET: Isolates processes from the main network subsystem. That is it provides them with a separate networking stack, device interfaces, routing tables etc.
Let's see an example of an isolated process being created on its own PID namespace. The following code operates as fork() would do.

  #if defined(__i386__) || defined(__arm__) || defined(__x86_64__) || defined(__mips__)
long ret;
int flags = SIGCHLD|CLONE_NEWPID;
ret = syscall(SYS_clone, flags, 0, 0, 0);
if (ret == 0 && syscall(SYS_getpid) != 1)
return -1;
return ret;
#endif


This approach, of course has a performance penalty in the time needed to create a new process. In my experiments with openconnect VPN server the time to create a process with NEWPID, NEWNET and NEWIPC flags increased the process creation time to 10 times more than a call to fork().

Note however, that the isolation subsystems available in clone() are by default reversible using the setns() system call. To ensure that these subsystems remain isolated even after code injection seccomp must be used to eliminate calls setns() (many thanks to the FOSDEM participant who brought that to my attention).

Furthermore, the approach of Namespaces follows the principle of blacklisting, allowing a developer to isolate from certain subsystems but not from every one available in the system. That is, one may enable all the isolation subsystems available in the clone() call, but then he may realize that the kernel keyring is still available to the isolated process. That is because there is no implementation of such an isolation mechanism for the kernel keyring so far.

Conclusions


In the following table I attempt to summarize the protection offerings of each of the described methods.


Prevent killing
other processes
Prevent access to memory
of other processes
Prevent access to
shared memory
Prevent exploitation
of an unused system call bug
Seccomp True True True True
prctl(SET_DUMPABLE) False True False False
SELinux True True True False
Namespaces True True True False

In my opinion, seccomp seems to be the best option to consider as an isolation mechanism when designing new software. Together with Linux Namespaces it can prevent access to other processes, shared memory and filesystem, but the main distinguisher I see, is the fact that it can restrict access to unused system calls.

That is an important point, given the number of available system calls in a modern kernel. It is not only that it reduces the overall attack surface by limiting them, but it will also deny access to functionality that was not intended to --see setns() and the kernel keyring issue above.

Πολλές φορές έχουμε ακούσει για τη βούληση της κυβέρνησης να προβεί σε «σαρωτικές μεταρρυθμίσεις». Αν αυτή η θέση είναι πραγματικά ειλικρινής, να μια μεταρρύθμιση που μπορεί να δώσει τεράστια ώθηση στη λειτουργία του κράτους, στην κοινωνία και στους θεσμούς μας χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος. Αφορά στην ανοιχτή αξιοκρατική στελέχωση όλων των κρατικών θέσεων ευθύνης: γενικών γραμματέων, διοικητών οργανισμών, γενικών διευθυντών και διευθυντών.

Δυστυχώς, διαχρονικά ο κανόνας είναι οι θέσεις αυτές να απονέμονται κομματικά, ως τρόπαιο σε φίλους και συγγενείς της κάθε κυβέρνησης. Αν αντί γι’ αυτή την πρακτική οι θέσεις στελεχώνονταν από έμπειρους επαγγελματίες με γνώσεις και διάθεση για δουλειά, τότε πολλά θα άλλαζαν. Γρήγορα θα δούμε σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος, μια και τέτοιοι μόνο άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν το κράτος να προσφέρει περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες με λιγότερα μέσα. Ακόμα, θα περιοριστεί η σπατάλη μια και οι περιορισμένοι πόροι του προϋπολογισμού θα κατευθύνονται εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη και όχι εκεί που συμφέρει κομματικά. Τέλος, η αξιοκρατική επιλογή μονίμων (π.χ. με επταετή θητεία) στελεχών θα δώσει στην κοινωνία το μήνυμα της αναγνώρισης της αριστείας, ενώ θα απαλλάξει τον κρατικό μηχανισμό από το όνειδος του διορισμού νέων προϊσταμένων και της τοποθέτησης άλλων στο «ψυγείο» έπειτα από κάθε κυβερνητική αλλαγή.

Για να πραγματοποιηθεί αυτή η μεταρρύθμιση το πρώτο βήμα είναι όλες οι θέσεις ευθύνης να στελεχώνονται μέσα από ανοιχτές δημόσιες προσκλήσεις. Αυτές μπορούν να δημοσιεύονται στον ιστότοπο OpenGov, του οποίου η χρήση για τον σκοπό αυτό έχει δυστυχώς περιοριστεί δραστικά τα τελευταία χρόνια. Το επόμενο βήμα είναι η ηλεκτρονική υποβολή υποψηφιοτήτων μέσω αναλυτικής φόρμας που θα επιτρέπει μια εύκολη αρχική κατάταξη των υποψηφίων. Κριτήρια για την επιλογή μπορεί να είναι οι σπουδές, η εμπειρία, οι εξειδικευμένες γνώσεις, το αναγνωρισμένο έργο, καθώς και η ευχέρεια χρήσης πληροφορικής και ξένων γλωσσών. Αν και έχω επανειλημμένα εφαρμόσει τη διαδικασία αυτή με εργαλεία που ανέπτυξα εκ των ενόντων, υπάρχουν πια έτοιμες δοκιμασμένες λύσεις πληροφορικής που επιτρέπουν την άμεση και αξιόπιστη ηλεκτρονική υποβολή και αρχική αξιολόγηση.

Το πιο δύσκολο σημείο της αξιοκρατικής επιλογής είναι η λεπτομερής αξιολόγηση των καλύτερων υποψηφιοτήτων. Αυτή θα πρέπει να γίνεται από μια επιτροπή χωρίς κομματικές ή κυβερνητικές εξαρτήσεις. Η μαγιά για την επιτροπή αυτή μπορεί να είναι άτομα αναγνωρισμένου κύρους χωρίς κομματική προϋπηρεσία. Σ’ αυτήν καλό είναι να συμμετάσχουν αρχικά και επιτυχημένοι Ελληνες από το εξωτερικό, μια και αυτοί είναι λιγότερο πιθανό να έχουν γνωριμίες και σχέσεις με πιθανούς υποψηφίους. Σε επόμενο βήμα η πρώτη φουρνιά αυτών που θα επιλεγούν για τις θέσεις ευθύνης μπορεί να στελεχώσει και την επιτροπή αξιολόγησης.

Ενας πολύ αξιόλογος τρόπος για την επιλογή του επικρατέστερου υποψηφίου ανάμεσα στους καλύτερους που θα επιλεγούν από την αρχική κατάταξη είναι αυτοί να κληθούν σε δημόσια συνέντευξη. Είχα την τύχη να συμμετάσχω σε μια τέτοια διαδικασία ως μέλος επιτροπής αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στον Δήμο Αθηναίων. Μου έκανε εξαιρετικά καλή εντύπωση πόσο μετρημένοι και σοβαροί ήταν οι υποψήφιοι στις τοποθετήσεις τους, αλλά και η επιτροπή στην αξιολόγησή της, γνωρίζοντας ότι οι συνεντεύξεις είχαν πραγματοποιηθεί μπροστά σε όλους τους υποψηφίους.

Τους τελευταίους μήνες έχουμε αναλωθεί στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας για μια συμφωνία, χωρίς καθόλου να σκεφτόμαστε πώς αυτή θα εφαρμοστεί την επόμενη μέρα. Στον τομέα της εφαρμογής είχαν δυσκολευτεί όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και, μέχρι σήμερα, δεν έχουμε δει δραματικά περισσότερη αποτελεσματικότητα από την παρούσα. Σημειώνω ότι η άδικη οριζόντια εφαρμογή περικοπών, φορολόγησης και απολύσεων είναι ακριβώς αποτέλεσμα κάκιστης εφαρμογής των συμφωνηθέντων. Και όμως η απάντηση στο πρόβλημα αυτό είναι μια απλή σαρωτική μεταρρύθμιση. Η στελέχωση όλων των θέσεων ευθύνης να μη γίνεται με κομματικά στελέχη που σχεδιάζουν την αναρρίχησή τους μέσω πελατειακών διευκολύνσεων και προβολής. Αντί αυτού να επιλέγουμε άξιους επαγγελματίες με διάθεση προσφοράς που θα αναγνωριστεί από την κοινωνία.

* Ο κ. Διομήδης Σπινέλλης είναι καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/

event_calendarΑυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτου Κώδικα, τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία!

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε:

Ημέρα Ημερομηνία Θεματική Θέμα Διοργανωτής Σύντομη Περιγραφή
Δευτέρα
15/06/2015 Γενικά Learn Python the Hard Way hackerspace.gr Συναντήσεις για εκμάθηση προγραμματισμού σε python.  (Περισσότερα)
Τρίτη
16/06/2015 Μονάδες Αριστείας Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφορικών Ανοικτού Κώδικα (Open Source GIS) ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» σας προσκαλεί στο πέμπτο σεμινάριο εκπαίδευσης, της τρίτης σειράς εκπαίδευσης για τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφορικών Ανοικτού Κώδικα (Open Source GIS), που διοργανώνεται στο πλαίσιο των Μονάδων Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ (ma.ellak.gr). (Περισσότερα)
Τετάρτη
17/06/2015 Γενικά Organicity P-Space Το P-Space σας προσκαλεί την Τετάρτη 17/6 στις 20:00 στην πρωτη παρουσίαση-συζήτηση σχετικά με το ερευνητικό έργο Organicity , στο οποίο συμμετέχει η Ερευνητική
Μονάδα 1 του ΙΤΥΕ Διόφαντος. Στόχος του έργου η δημιουργία λύσεων
για έξυπνες πόλεις, δίνοντας μεγάλο ειδικό βάρος στη συμμετοχή πολιτών
και κοινοτήτων για τη συνδιαμόρφωσή τους. (Περισσότερα)
Τετάρτη
17/06/2015 Μονάδες Αριστείας

Χρήση εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ για Γραφείο – εφαρμογή Homebank

ΑΠΘ 1η ενότητα – Χρήση εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ για Γραφείο – εφαρμογή Homebank,
2η ενότητα – Εφαρμογές αλληλογραφίας ΕΛ/ΛΑΚ – εφαρμογή Thunderbird3η ενότητα – Χρήση εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ για Γραφικά – εφαρμογή GIMP4η ενότητα – Χρήση εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ για Πολυμέσα – εφαρμογές VLC/OpenShot (Περισσότερα)
Τετάρτη 17/06/2015 Γενικά

Εισαγωγή στον κόσμο του Arduino (Stamp Festival)

Techministry Ανακάλυψε τον κόσμο του αυτοματισμού μέσα από τα μάτια του Arduino. Μάθε πως μπορείς να αναπτύξεις μόνος σου τον δικό σου αυτοματισμό, όπως το να ανοίγεις και να κλείνεις τα φώτα του σπιτιού σου από το κινητό. Σκέψου και σχεδίασε έξυπνες κατασκευές που βοηθούν την καθημερινότητα σου. (Περισσότερα)
Παρασκευή 19/06/2015 Γενικά

Εισαγωγή στο 3D Printing (Stamp Festival)

Techministry Μάθε πως λειτουργεί η τρισδιάστατη εκτύπωση, από την διαδικασία της σχεδίασης μέχρι και αυτή της εκτύπωσης. Δες πως μπορείς να δημιουργήσεις ένα πρότυπο για μία ιδέα που έχεις, καθώς και πως μπορείς να κατασκευάσεις τον προσωπικό σου 3D εκτυπωτή. (Περισσότερα)
Σάββατο 20/06/2015 Γενικά
Space Saturdays
P-Space All day event, αφιερωμένο στην φροντίδα και την ανάπτυξη του P-Space σαν φυσικό χώρο. Φτιάχνουμε projects και χρήσιμα πράγματα για το χώρο και επισκευάζουμε ό,τι έχει χαλάσει.Υποστηρικτικά υπάρχει και σελίδα στο wiki (http://wiki.p-space.gr/events/space_saturdays) με τις τρέχουσες και μελλοντικές εργασίες. Feel free to join us! (Περισσότερα)
oshwalogo1000x288
Η Open Source Hardware Association (OSHWA) έχει ξεκινήσει τη διαδικασία δημιουργίας μια πιστοποίησης για τα πρότζεκτ ανοιχτού υλισμικού (Open Source Hardware Certification). Σκοπεύει να παρουσιάσει την πρώτη της έκδοση το φθινόπωρο. Για το λόγο αυτό ζητά τη συμβολή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης που λήγει την 26η Ιουνίου 2015.
Το κείμενο της αρχικής πρότασης πιστοποίησης βρίσκεται εδώ και η συζήτηση εδώ.

 

The inspiration for this post comes from Kees Cook’s tweet about having

VisualHostKey yes

on his ~/.ssh/config file.

I’ve played with this option in the past, but having some scripts running over ssh, I was afraid about parsing the “wrong” things on the output.

I’ve enabled this option again this evening, so the head of my ~/.ssh/config looks like:

Host *
	VisualHostKey yes
	Compression yes

I started to ssh login in to a few machines, just to see the output.

A sample output, looks like this:

+---[RSA 2048]----+
|.E    . . o  |
|= . .  . . o o |
| +  o . ..o. . |
| o . o . .*.  |
|  .  +S...*. o |
|   . ...+o.+oo|
|    . +o +.B|
|    . + oo+ +=|
|    . o.=o. .|
+----[SHA256]-----+

RSA 2048 is the size of the servers public key and you can check the size of the servers key -as of course yours too- with this command:

# ssh-keygen -l -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub

on your local machine:

> ssh-keygen -l -f ~/.ssh/id_rsa.pub

I have changed a few times my ssh key pair (you must remember to append your new public key to your server authorized_keys, before removing your old key) but I never changed the servers key pairs.

After searching online for a few minutes to educate my self on the matter, seems that when your (in this case) centos machine is starting ssh daemon for the first time, it creates new ssh key pairs.

The procedure is really easy, but before doing anything, we need to edit

/etc/init.d/sshd to add a 4096 bit keysize for SSHv2 RSA:

echo -n $"Generating SSH2 RSA host key: "
rm -f $RSA_KEY
if test ! -f $RSA_KEY && $KEYGEN -q -b 4096 -t rsa -f $RSA_KEY -C '' -N '' >&/dev/null; then

The final steps are these:

> ssh linuxbox
> sudo -s
# cd /etc/
# tar cf ssh.tar ssh
# cd ssh
# rm -f ssh_host_*
# service sshd restart

If you test your ssh connection, you will get an ugly message:

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@  WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!   @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

BUT you have to see this error msg.

If you dont, then you have a very serious problem !

Edit your ~/.ssh/known_hosts to get rid of this message and delete the previous record about the old server ssh public key.

Try again, now it should show you something like:

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Type yes and memorize your new VisualHostKey !

Tag(s): ssh, centos

Την τρίτη χρονιά παρουσίας μας στο Ηράκλειο επιλέξαμε να διοργανώσουμε ένα διήμερο με κεντρικό θέμα την “Ανάπτυξη δομών συνεργασίας για τα κοινά”. Για το σκοπό αυτό καλέσαμε μέλη από δυο διεθνώς αναγνωρισμένα έργα το FLOK society project και την Cooperativa Integral Catalana.

Η παρουσίαση της CiC Photo license under CC-BY-NC-ND

Η παρουσίαση της CiC
Photo license under CC-BY-NC-ND

Ομάδες από το Ηράκλειο αλλά και από το Ρέθυμνο και τα Χανιά είχαν την ευκαιρία πριν κατά την διάρκεια αλλά και μετά την εκδήλωση να συζητήσουν, να τους παρουσιάσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ν ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με την αυτοργανωση την συνεργατικότητα την αλληλεγγύη και τα κοινά.

Ο John Restakis μιλάει για τη συνεργατική οικονομία και τα κοινά. Photo license under CC-BY-NC-ND

Ο John Restakis μιλάει για τη συνεργατική οικονομία και τα κοινά.
Photo license under CC-BY-NC-ND

Το πιο σημαντικό στοιχείο που παρουσιάστηκε ήταν ότι ένα δίκτυο, μια κοινότητα, μια ομάδα θα πρέπει να διαμορφώσει τον σχεδιασμό της και να τον υλοποιήσει λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες,τις άξιες,τους σκοπούς όλων των συμμετεχόντων και ταυτόχρονα να αναζητηθεί από όλους μαζί ποιος είναι ο κοινός τόπος μέσα στον οποίο αυτά θα πραγματοποιηθούν.

Επίσης τονίσθηκε ιδιαίτερα η ανάγκη για μεθοδολογία και πλάνο καθώς και αξιοποίηση των εμπειριών και της γνώσης που υπάρχουν σε ανάλογες προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Καταγράφοντας ανάγκες, αξίες κ.α. στη διάρκεια του εργαστηρίου που μας έκαναν από τη CiC. Photo license under CC-BY-NC-ND

Καταγράφοντας ανάγκες, αξίες κ.α. στη διάρκεια του εργαστηρίου που μας έκαναν από τη CiC.
Photo license under CC-BY-NC-ND

Μέσα από τις παρουσιάσεις και τα εργαστήρια γεννήθηκε η ανάγκη από άτομα και ομάδες του Ηράκλειου να συγκροτήσουν μια πρωτοβουλία που θα διερευνήσει την πιθανότητα δημιουργίας ενός ανοικτού δικτύου συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της πόλης μας. Το πρώτο ανοικτό κάλεσμα είναι για τις 12 Ιουνίου, περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Από την καρδιά μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση.

Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οργανωτική ομάδα της Αθήνας που έδωσε την ευκαιρία στο Φεστιβάλ των Κοινών να ταξιδέψει μακριά από τον τόπο που γεννήθηκε.

Συμμετέχοντες από το FLOK & CiC μαζί με κάποιους από τη οργανωτική ομάδα του Φεστιβάλ στο Ηράκλειο. Photo license under CC-BY-NC-ND

Συμμετέχοντες από το FLOK & CiC μαζί με κάποιους από τη οργανωτική ομάδα του Φεστιβάλ στο Ηράκλειο.
Photo license under CC-BY-NC-ND

Πηγή: planet.ellak.gr, commonsfest.info

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Αθέατης Πόλης, το Σάββατο 13 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι στον Κοινωνικό Χώρο των Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο γνωριμίας με τη βικιπαίδεια και συγγραφή λήμματος για τα Ενετικά Τείχη με τη Γ. Αγγελάκη (Μέλος της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα), τον C. Messier (Βικιπαιδιστή) και την Εμμ. Αποστολάκη (Αρχαιολόγο).

Πρόκειται για ένα σεμινάριο εξοικείωσης με τη Βικιπαίδεια. Η συμμετοχή είναι ανοικτή σε όλους και όλες αλλά καλωσορίζουμε ιδιαίτερα αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες και δασκάλους / καθηγητές που θέλουν να γνωρίσουν το εγχείρημα και να συνεισφέρουν περαιτέρω στον εμπλουτισμό της εγκυκλοπαίδειας.

Το σεμινάριο αποτελείται από 2 μέρη: Στο πρώτο, θεωρητικό μέρος, θα μιλήσουμε για τη σημασία της συμμετοχής στη μεγαλύτερη ανοικτή δεξαμενή γνώσης και θα εξοικειωθούμε με τα βασικά χαρακτηριστικά της Βικιπαίδειας. Στο δεύτερο μέρος θα καταπιαστούμε ατομικά και ομαδικά με τη συγγραφή ενός λήμματος με θέμα τα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 4 ώρες. Για τη συμμετοχή απαιτείται δήλωση συμμετοχής στο georgiaangelaki@gmail.com λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.
*Η δράση γίνεται εθελοντικά και δεν υποστηρίζεται από το ίδρυμα της Wikimedia.

 

Η είσοδος, όπως σε όλες τις δράσεις του Κοινωνικού Χώρου, είναι ελεύθερη, ωστόσο, η συμβολή σας σε συσκευασμένα τρόφιμα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το «Φαγητό με την αγάπη μας» είναι καθοριστική για τη συνέχιση της λειτουργίας τους.


Πριν από λίγο καιρό η εταιρία BQ παρουσίασε και διέθεσε στο κοινό το πρώτο smartphone με λογισμικό Ubuntu. Αυτό ήταν το Aquaris E4 και σχετικά μπορείτε να διαβάσετε σε αυτή τη δημοσίευση.
Τώρα η BQ, σε συνέχεια της συνεργασίας της με την Canonical, θα λανσάρει το νέο Aquaris E5 Ubuntu Edition.
Η νέα συσκευή έχει βελτιωμένα χαρακτηριστικά μερικά από τα οποία μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω:

 • Οθόνη 5 ιντσών τεχνολογίας IPS και ανάλυσης 720 x 1280
 • Επεξεργαστή: MediaTek Quad Core Cortex A7 χρονισμένο στα 1.3 GHz
 • Εσωτερική μνήμη 16 GB και 1 GB RAM.
 • Εμπρόσθια κάμερα 5 megapixel και οπίσθια κάμερα 13 megapixel
 • Διπλό φλας καθώς και υποστήριξη εγγραφής Full HD video (1080p).

Η νέα συσκευή αναμένεται στα μέσα Ιουνίου και θα είναι διαθέσιμη στην τιμή των €199.90, από το BQ online store.

Πηγή

untitled-750x315Στην μετα-ψηφιακή εποχή όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και τα όρια μεταξύ των φυσικών και των ψηφιακών αντικειμένων είναι ρευστά, η σχέση μας με το αστικό τοπίο βρίσκεται σε συνεχή εναλλαγή. Τεχνολογίες όπως physical computing, Internet Of Things και wearable technology επαναπροσδιορίζουν τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον και τους γύρω μας. Σε αυτό το πλαίσιο τί είδους αφηγήσεις προκύπτουν από την δημιουργία αντικειμένων; Πώς θα μπορούσαμε να φανταστούμε την μελλοντική πόλη, τα δίκτυα συνεργασίας και παραγωγής;

Το Urban Design Fiction Hackathon πραγματοποιείται στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο της έκθεσης Adhocracy, είναι ένας 36ωρος μαραθώνιος σχεδιασμού και δημιουργίας αντικειμένων και εφαρμογών με σκοπό την προώθηση της δημιουργικότητας μέσα από την χρήση ανοικτού λογισμικού και hardware. Κατά την διάρκεια του Hackathon τέσσερις διακεκριμένοι designers, εικαστικοί και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εξειδικευμένοι στα πεδία της ψηφιακής παραγωγής (digital fabrication), του ανοικτού hardware, του δημιουργικού προγραμματισμού και των ηλεκτρονικών υφασμάτων (e-textiles, wearable technology) θα παρουσιάσουν την δουλειά τους και θα καθοδηγήσουν τους συμμετέχοντες στον σχεδιασμό αφηγηματικών πρωτοτύπων που συνδυάζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ιδιοκατασκευών με την τεχνολογία.

Μέσα από ένα ανοιχτό κάλεσμα 24 συμμετέχοντες θα κληθούν να δουλέψουν σε τέσσερις διεπιστημονικές ομάδες και να δημιουργήσουν συνεργατικά έργα με σκοπό την επινόηση νέων ιδεών γύρω από το θέμα του αστικού τοπίου και των τοπικών δικτύων συνεργασίας. To Hackathon έχει ως στόχο μέσα από τις μεθοδολογίες του «Φτια’ Το Μόνος Σου» (DIY – Do It Yourself) και «Φτια’ Το Μαζί Με Άλλους» (DIWO – Do It With Others) να προωθήσει την εμπειρική επαφή των συμμετεχόντων με το σχεδιαστικό προϊόν και τη διαδικασία διαλόγου και δικτύωσης, πυροδοτώντας τη δημιουργία νέων έργων.

Το πρώτο Urban Design Fiction Hackathon διεξήχθει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 10:00 π.μ. ως την Κυριακή 17 Μαΐου στις 10:00 μ.μ. στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση στο χώρο της έκθεσης Adhocracy.

Tην Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των αντικειμένων που παράχθηκαν κατά την διάρκεια του Hackathon και θα ακολουθήσει συζήτηση παρουσία των μεντόρων.

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου Hackathon από τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.sgt.gr/players/adhocracy/20150518/gr/

Το δεύτερο Urban Design Fiction Hackathon θα διεξαχθεί από το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10:00 π.μ. ως την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10:00 μ.μ. στη Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, στο χώρο της έκθεσης Adhocracy.

Tη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των αντικειμένων που παράχθηκαν κατά την διάρκεια του Hackathon και θα ακολουθήσει συζήτηση παρουσία των μεντόρων

Video Hackathon https://www.youtube.com/watch?v=SUCCZlKz4Xw

Mέντορες:
Alessandro Contini (IT) http://www.alessandrocontini.it/
Ingo Randolf (AT) http://www.bildstrom.at/ https://github.com/i-n-g-o
Mika Satomi (JP) http://kobakant.at http://www.nerding.at/
Petros Babasikas (GR) http://makebv.com/

Επιμέλεια & Διεύθυνση Παραγωγής: Αφροδίτη Ψαρρά

Συντονισμός: Μαρία Βαρελά

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το να έχετε απλά μια διανομή GNU/Linux και θέλετε το κάτι παραπάνω, ή αν έχετε κάποιο πρόβλημα με τη διανομή που εγκαταστήσατε στο λάπτοπ σας, μη φοβάστε! Ελάτε την παρασκευή 12 Ιουνίου στην αίθουσα της κοινότητας ώστε να σας βοηθήσουμε σε ότι post-install tweaks μπορεί να χρειαστείτε!

--Mandragore (συζήτηση) 03:05, 11 June 2015 (EEST)

T11109443_475941182562862_3663115565610227156_nο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), εργαστήριο Διαχείρισης Πληροφορίας (i4M Lab)), με τη σημαντική υποστήριξη της Ένωσης Mαστιχοπαραγωγών Χίου και της ΕΕΛ/ΛΑΚ, σκοπεύουν να διαδώσουν την μαστίχα, ως πολύτιμο προϊόν όσο και ως πολιτισμική κληρονομιά της Χίου και του Αιγαίου. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με τιτλο: Aνάπτυξη online στρατηγικής για την Μαστίχα, την Πέμπτη 11 Ιουνίου  2015,  ώρα  18:00,  στην  αίθουσα  Τηλεδιασκέψεων  της  Σχολής  Επιστημών της  Διοίκησης  (Μιχάλειο  Κτίριο–1οςόροφος), Χίος.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο εθελοντών (mastiholics) στο πρότυπο των κοινοτήτων ανοικτού λογισμικού, με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικής για την ενίσχυση της online ταυτότητας  για τη μαστίχα, σε δύο διαστάσεις:

1. Την ανάπτυξη θεματικού portal για την Μαστίχα και τα Μαστιχοχώρια της  Χίου, (http://www.mastihawonder.com), με τη χρήση των τεχνολογιών ανοικτού λογισμικού. Το portal θα προβάλλει την παράδοση, τον αγώνα της καλλιέργειας και τη μοναδικότητα της μαστίχας. Πρόκειται για μια προσπάθεια συγκέντρωσης όλων των καταγεγραμμένων πληροφοριών, από την αρχαιότητα έως και σήμερα, για το φυτό, την καλλιέργειά του, το προϊόν που παράγεται, τις χρήσεις του αλλά και τα ευεργετικά του αποτελέσματα για τον άνθρωπο.  Παράλληλα δημιουργείται ένας οδηγός για τους επισκέπτες του νησιού που επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Ελλάδας.

2. Τη διαμόρφωση στρατηγικής ψηφιακής προώθησης της μαστίχας (digital marketing) με αιχμή τη Wikipedia, το OpenStreetMap και το Wikitravel, και χρησιμοποιώντας τις τεχνικές και τις μεθόδους crowdsourcing για την συλλογή πολυμεσικού περιεχομένου με θέμα τη μαστίχα, τον τρόπο παραγωγής και εμπορίας, την  ιστορία του προιόντος κλπ.

Απ’  ευθείας  μετάδοση  στο  Ίντερνετ: http://www.aegean.gr/live/

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

First rule of DNS: Always keep in separted machines your authoritative and recursor DNS server.

Disclaimer: The below notes are made on a fresh centos7 server. This is not an openresolver, is just for personal use. You need to adjust your settings.

 

 

PowerDNS is an amazing product. Has two flavors, one for Authoritative NS and one for Recursor. I always use @KeesMonshouwer RPMs for two reasons:

a. Works perfectly
b. I trust his work

 

 • Installation

  Let’s start, by installing the pdns-recursor:

  # rpm -ivh https://www.monshouwer.eu/download/3rd_party/pdns-recursor/el7/x86_64/pdns-recursor-3.7.2-1.el7.MIND.x86_64.rpm
  
 • User/Group

  Verify that you have the pdns User/Group, if not create them:

  # grep pdns /etc/group
  pdns-recursor:x:996:
  
  # grep pdns /etc/passwd
  pdns-recursor:x:996:996:PowerDNS Recursor:/dev/null:/sbin/nologin
  
 • root hint

  Create the hint (root NS) zone:

  # dig NS . @a.root-servers.net. | grep -vE '^;|^$' | sort -V > /etc/pdns-recursor/root.hint
  

  I prefer to use and work with the opennicproject cause it’s an amazing community open DNS project. They also provide their own gTLDs and the majority of them dont have any logs at all or they anonymize the dns logs. In the times we are living, I prefer my DNS queries NOT to be obtained and recorded by companies.

  I strongly suggest to participate to this amazing community project.

  So my root.hint file is the result of this:

  # dig . NS @75.127.96.89 | grep -v '^;' | sort -u -V > /etc/pdns-recursor/root.hint
  

  Dont forget to edit your /etc/pdns-recursor/recursor.conf so that you tell pdns where is your root hint file:

  hint-file=/etc/pdns-recursor/root.hint
  
 • ACL

  As i mentioned above, I dont want (at the current moment) to create an openresolver. So I need to create an ACL.

  That can be done by two ways (combined or separated).

 • iptables

  The first one is via iptables. My iptables default policy is DROP, so I need to ACCEPT tcp/udp traffic from the networks I want to provide dns recursion. The below example are for a specific IP and a class C (/24) network

  # TCP
  -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 53 -s XXX.XXX.XXX.XXX -j ACCEPT
  -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 53 -s YYY.YYY.YYY.0/24 -j ACCEPT
  # UDP
  -A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 53 -s XXX.XXX.XXX.XXX -j ACCEPT
  -A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 53 -s YYY.YYY.YYY.0/24 -j ACCEPT
  

  Dont forget to restart your iptable service.

 • ACL in pdns

  The second way is by configure the allow-from pdns setting accordingly:

  # vim /etc/pdns-recursor/recursor.conf
  
  allow-from=127.0.0.0/8, XXX.XXX.XXX.XXX, YYY.YYY.YYY.0/24
  
 • Listen IP address

  PowerDNS Recursor will start on your local IP address. To change it to your public IP, you need to edit the below entry:

  # vim /etc/pdns-recursor/recursor.conf
  
  local-address=127.0.0.1, XXX.XXX.XXX.XXX
  

  At this point you are ready to start and use your own DNS recursor.

  # systemctl status pdns-recursor.service
  # systemctl enable pdns-recursor.service
  
 • Testing

  Before you exit your machine, you need to test your DNS server.

  # dig soa powerdns.com @127.0.0.1
  

  and from a machine inside your ACL:

  # dig soa powerdns.com @XXX.XXX.XXX.XXX
  

  Everything must work just fine.

21th drupal meetup at Thessaloniki, Greece

Η κοινότητα του Drupal Θεσσαλονίκης διοργανώνει την καλοκαιρινή συνάντησή της.

Πεμπτη 11 Ιουνίου 2015

20.00 - 22.00
Στο Bar - Cafe Κίτρινο ποδήλατο, Ναπ. Ζέρβα & Β. Γεωργίου 3,Θεσσαλονίκη (χάρτης).

Τα θέματα αυτής της συνάντησης είναι:
- Ανασκόπηση του DevitConf
- The IDE battle. Ποιο IDE χρησιμοποιείτε, ποιες οι βέλτιστες πρακτικές κτλ.

Την τρίτη χρονιά παρουσίας μας στο Ηράκλειο επιλέξαμε να διοργανώσουμε ένα διήμερο με κεντρικό θέμα την “Ανάπτυξη δομών συνεργασίας για τα κοινά”. Για το σκοπό αυτό καλέσαμε μέλη από δυο διεθνώς αναγνωρισμένα έργα το FLOK society project και την Cooperativa Integral Catalana. Ομάδες από το Ηράκλειο αλλά και από το Ρέθυμνο και τα Χανιά είχαν … Continue reading Απολογισμός προφεστιβαλικής εκδήλωσης Ηρακλείου

Backlit keyboardΑυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτου Κώδικα, τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία!

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε:

Ημέρα Ημερομηνία Θεματική Θέμα Διοργανωτής Σύντομη Περιγραφή
Δευτέρα
08/06/2015 Γενικά GitHub Flow or how not to be a servant to your tools Techministry Here is way to avoid serving your tools, and instead letting your tools serve you. You need to build quality products that make you money, not spend half-day every day to apply your overcomplicated workflow. We’ll talk about creating a pull request from start to finish, and give a few Git tips. (Περισσότερα)
Δευτέρα
08/06/2015 Μονάδες Αριστείας Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών και οι δράσεις της για το ελεύθερο λογισμικό gretl Πανεπιστήμιο Πατρών Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές και όλους όσους ενδιαφέρονται ή ασχολούνται με το ανοικτό λογισμικό στην Ημερίδα με τίτλο «Η Μονάδα Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών και οι δράσεις της για το ελεύθερο λογισμικό gretl».(Περισσότερα)
Δευτέρα
08/06/2015 Γενικά Learn Python the Hard Way hackerspace.gr Συναντήσεις για εκμάθηση προγραμματισμού σε python.  (Περισσότερα)
Τρίτη
09-11/06/2015 Γενικά ΑthensGovJam includeD, SciFY Το ΑthensGovJam είναι ένα workshop, παρόμοιο με τα hackevents, όπου σε σύντομο διάστημα θα αναπτυχθούν βιώσιμες ιδέες σε προβλήματα του δημόσιου τομέα.
Στη διάρκεια του workshop άτομα διαφόρων ειδικοτήτων θα σχηματίσουν ομάδες και θα σχεδιάσουν συνεργατικά, πάνω σε ένα κοινό θέμα, λύσεις για το δημόσιο τομέα. Στα πλαίσια του workshop διοργανώνονται ομιλίες σε σχετικά θέματα ενώ παρέχεται στις ομάδες και συμβουλευτική (mentoring). Στο τέλος, τα αποτελέσματα της κάθε ομάδας παρουσιάζονται σε κριτική επιτροπή και κατόπιν αξιολόγησης ανακοινώνεται η νικητήρια ομάδα στην οποία παρέχεται συμβολικό βραβείο καθώς και βοήθεια για να αναπτύξει περαιτέρω και να υλοποιήσει την ιδέα της. (Περισσότερα)
Τρίτη
09/06/2015 Μονάδες Αριστείας Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφορικών Ανοικτού Κώδικα (Open Source GIS) ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» σας προσκαλεί στο πέμπτο σεμινάριο εκπαίδευσης, της τρίτης σειράς εκπαίδευσης για τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφορικών Ανοικτού Κώδικα (Open Source GIS), που διοργανώνεται στο πλαίσιο των Μονάδων Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ (ma.ellak.gr). (Περισσότερα)
Τετάρτη
10/06/2015 Γενικά

Python users gathering

hackerspace.gr Second python users gathering of the year!(Περισσότερα)
Τετάρτη
10/06/2015 Μονάδες Αριστείας

Χρήση εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ για Γραφείο – εφαρμογή Homebank

ΑΠΘ 1η ενότητα – Χρήση εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ για Γραφείο – εφαρμογή Homebank,
2η ενότητα – Εφαρμογές αλληλογραφίας ΕΛ/ΛΑΚ – εφαρμογή Thunderbird3η ενότητα – Χρήση εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ για Γραφικά – εφαρμογή GIMP4η ενότητα – Χρήση εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ για Πολυμέσα – εφαρμογές VLC/OpenShot (Περισσότερα)
Τετάρτη 10/06/2015 Γενικά Linux Installfest 2015

Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού ΕΜΠ

Σας καλούμε στην αίθουσα του foss.ntua στο Linux Installfest 2015. Φέρνετε το laptop σας και βάζετε κάποια διανομή gnu/linux, και σας βοηθάμε με ό,τι απορία ή πρόβλημα προκύψει. Το backup κρίνεται απαραίτητο!(Περισσότερα)
Τετάρτη 10-12/06/2015 Γενικά
2
o
Διεθνές
Συνέδριο
Νέες
Τεχνολογίες
&
Πολιτική
Προστασία
ο Πολυτεχνείο Κρήτης – Ερευνητική μονάδα Χωρικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Εργαστηρίου Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών, με συνδιοργανωτές το Δήμο Χανίων-Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης Για τις δυνατότητες που προσφέρει το τρίγωνο της γνώσης (εκπαίδευση-έρευνα-καινοτομία) σε θέματα που απασχολούν την Πολιτική Προστασία όπως είναι οι φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, αποστολές έρευνας και διάσωσης, ανθρωπιστική βοήθεια, κ.ά. (Περισσότερα)
Τετάρτη 10/06/2015 Γενικά

Intro to Mozilla QA

Techministry Σας περιμένουμε την Τετάρτη 10/6 στις 19:00 στο techministry σε ένα workshop αφιερωμένο στο Quality Assurance και πως αυτό γίνεται στο αντίστοιχο τμήμα του Mozilla.Θα μελετήσουμε το παράδειγμα της εφαρμογής Buddy Up και θα δούμε αναλυτικά…(Περισσότερα)
Πέμπτη 11/06/2015 Γενικά

On line στρατηγική για τη μαστίχα από το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, η Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, το εργαστήριο Διαχείρισης Πληροφορίας (i4M Lab) σας προσκαλούν στην ημερίδα με τίτλο: «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνεργάζεται με την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) με σκοπό τη ανάπτυξη online στρατηγικής για την Μαστίχα!», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015 και ώρα 18:00 στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, 1ος Όροφος, Μιχάλων 8 ((* απ” ευθείας μετάδοση στο Ίντερνετ: http://www.aegean.gr/live/). (Περισσότερα)
Πέμπτη 11/06/2015 Μονάδες Αριστείας

Αξιοποίηση συστημάτων ελ/λακ στο Δημόσιο Τομέα -Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση

Πανεπιστήμιο Κρήτης Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν και θα εργαστούν σε σύγχρονα συστήματα ελ/λακ που χρησιμοποιούνται ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο δημόσιο τομέα. (Περισσότερα)
Πέμπτη 11/06/2015 Γενικά

Gamification στην εκπαιδευτική διαδικασία

GameIt Στον Πολυχώρο Μουσικής Βιβλιοθήκης του Μεγάρου, θα
πραγματοποιηθεί η εσπερίδα: «Gamification στην εκπαιδευτική διαδικασία»
με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεθοδολογίας μάθησης μέσω ψηφιακών
παιχνιδιών (Game-based Learning). Παράλληλα θα παρουσιαστεί το
ερευνητικό έργο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΑΒΕΤ 2013,
με τον τίτλο: GameIt «Πλατφόρμα Σημασιολογικής Διαχείρισης Γνώσης και
δημιουργίας Διαδραστικών Εκπαιδευτικών Σεναρίων με χρήση Προηγμένων
Τεχνολογιών Ανάπτυξης Πολυσυμμετοχικών Παιχνιδιών». (Περισσότερα)
Πέμπτη 11/06/2015  Γενικά

Django Girls

hackerspace.gr Εργαστήρι δημιουργίας ιστοσελίδας σε Python & Django για γυναίκες.Το εργαστήριο έχει σκοπό την εξοικείωση με την χρήση Python & Django για την δημιουργία website. Το σημερινό event απευθύνεται σε άτομα που έχουν ξεκινήσει το django girls tutorial και θέλουν να προχωρήσουν την ύλη.(Περισσότερα)
Παρασκευή 12/06/2015 INNOVATHENS Διαχείριση ΜΚΟ & Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και Εθελοντών Ίδρυμα Μποδοσάκη Ο κόμβος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων- INNOVATHENS και το ίδρυμα Μποδοσάκη σας καλούν την Παρασκευή 12 & Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 16:45 στη συζήτηση/ παρουσίαση με θέμα «Διαχείριση ΜΚΟ & Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και Εθελοντών».  (Περισσότερα)
Παρασκευή 12/06/2015 Μονάδες Αριστείας

Χρήση εικονικού κόσμου στην εκπαιδευτική διαδικασία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο To Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» σας προσκαλεί στο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Πανεπιστημίου με θέμα Χρήση εικονικού κόσμου στην εκπαιδευτική διαδικασία.Στόχος της Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου είναι να ενισχύσει την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή προγραμματιστές και χρήστες, ερευνητές, επαγγελματίες και φορείς που ασχολούνται με το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό ή που έχουν ανάγκες οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από αυτό. (Περισσότερα)
Σάββατο 13/06/2015 Γενικά

Ελεύθερο λογισμικό και κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία

Αλληλεγγύη για Όλους

Ο Ευκλείδης Μανσέ έχει συγγράψει μαζί με τον R. Stallman διακήρυξη για τη σύγκλιση ελεύθερου λογισμικού και κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Στo πλαίσιo της επίσκεψής του στην Ελλάδα, ο Ευκλείδης Μανσέ θα είναι μαζί μας για μία ευρεία συζήτηση με θέμα την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία την Παρασκευή 12/06 στις 19.00 στο κτίιριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ερμού 134. Το Facebook Event της εκδήλωσης βρίσκεται εδώ: https://www.facebook.com/

Σάββατο 13-14/06/2015 Γενικά Hackathon#apodeiksi Crowdpolicy, INNOVATHENS Ο διαγωνισμός αφορά τη δημιουργία πρότυπης εφαρμογής κινητού τηλεφώνου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.Η λειτουργία της εφαρμογής θα βασίζεται στην «ανάγνωση» των καταναλωτικών αποδείξεων που παραλαμβάνει ο πελάτης σε κάθε οικονομική συναλλαγή. Η εφαρμογή θα διασυνδέεται με πληροφοριακά συστήματα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και θα υποστηρίζει gamification και loyalty schemes ενώ θα παρέχει ανοιχτά ανωνυμοποιημένα δεδομένα (open data).(Περισσότερα)
Σάββατο  13-14/06/2015 Γενικά Hackathon Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Στην μετα-ψηφιακή εποχή όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και τα όρια μεταξύ των φυσικών και των ψηφιακών αντικειμένων είναι ρευστά, η σχέση μας με το αστικό τοπίο βρίσκεται σε συνεχή εναλλαγή. Τεχνολογίες όπως physical computing, Internet Of Things και wearable technology επαναπροσδιορίζουν τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον και τους γύρω μας.  (Περισσότερα)
Σάββατο 06/06/2015 Γενικά
Space Saturdays
P-Space All day event, αφιερωμένο στην φροντίδα και την ανάπτυξη του P-Space σαν φυσικό χώρο. Φτιάχνουμε projects και χρήσιμα πράγματα για το χώρο και επισκευάζουμε ό,τι έχει χαλάσει.Υποστηρικτικά υπάρχει και σελίδα στο wiki (http://wiki.p-space.gr/events/space_saturdays) με τις τρέχουσες και μελλοντικές εργασίες. Feel free to join us! (Περισσότερα)
Εκδήλωση με τον Βραζιλιάνο φιλόσοφο και λαϊκό εκπαιδευτή Euclides André Mance, 12/06 στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων «Εάν για μερικούς είναι μόνο μια ουτοπία, ένας συνεχώς απομακρυνόμενος ορίζοντας ελπίδας, για εκατομμύρια άλλους η αλληλέγγυα οικονομία είναι ένας τρόπος δουλειάς, παραγωγής, εμπορευματοποίησης, κατανάλωσης και ανταλλαγής αξιών. Είναι ένας τρόπος ικανοποίησης ατομικών και προσωπικών αναγκών που αποσκοπεί στην … Continue reading Εκδήλωση με τον Βραζιλιάνο φιλόσοφο Euclides André Mance (12/6)

Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 κι ώρα 16.00 – 18.00 (Πανεπιστημίου 42, 3oς όροφος, κοοπερατίβα Sociality) θα πραγματοποιηθεί συζήτηση/εργαστήρι με τίτλο

«Ελεύθερο λογισμικό και κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία» με τον Euclides André Mance

Ο Ευκλείδης Μανσέ έχει συγγράψει μαζί με τον R. Stallman διακήρυξη για τη σύγκλιση ελεύθερου λογισμικού και κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Στo πλαίσιo της επίσκεψής του στην Ελλάδα, ο Ευκλείδης Μανσέ θα είναι μαζί μας για μία ευρεία συζήτηση με θέμα την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία την Παρασκευή 12/06 στις 19.00 στο κτίιριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ερμού 134. Το Facebook Event της εκδήλωσης βρίσκεται εδώ: https://www.facebook.com/

img15187_1e3de99498e6d65bdf21df09083d4658_600_400Ο Euclides André Mance είναι Βραζιλιάνος φιλόσοφος, από τους βασικούς θεωρητικούς της αλληλέγγυας οικονομίας και της Φιλοσοφίας της Απελευθέρωσης στη Λατινική Αμερική. Εργάστηκε ως λαϊκός εκπαιδευτής από τη δεκαετία του ’90 και είναι συγγραφέας πολλών κειμένων και βιβλίων, όπως η «Η Επανάσταση των Δικτύων» όπου εξετάζει πως τα αλληλέγγυα και συνεργατικά δίκτυα μπορούν να συγκροτήσουν τους δεσμούς εκείνους που θα ανατροφοδοτήσουν την οικονομία, την πολιτική και τον πολιτισμό για να σχηματίσει την υλική βάση για νέες, μετα-καπιταλιστικές κοινωνίες.
Στο τελευταίο του βιβλίο, «Constellation Solidarius» (Δεκ / 2008), ο Mance ασχολείται με τις συστημικές ρωγμές του καπιταλισμού και περιγράφει πώς να τις εκμεταλλευόμαστε υπό την λογική της οικονομίας της αλληλεγγύης.
Από 1999 στηρίζει τη δημιουργία συνεργατικών δικτύων και είναι μέλος  του Λαϊκού Δικτύου Αλληλέγγυας Οικονομίας της Βραζιλίας  και του Solidarius Βραζιλίας.

Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει χαλαρή μουσική με συνοδεία βραζιλιάνικων κοκτέιλ.

Installfest 2015.jpg
Σας καλούμε στην αίθουσα του foss.ntua στο Linux Installfest 2015. Φέρνετε το laptop σας και βάζετε κάποια διανομή gnu/linux, και σας βοηθάμε με ό,τι απορία ή πρόβλημα προκύψει. Το backup κρίνεται απαραίτητο!
----Mandragore (συζήτηση) 15:13, 7 June 2015 (EEST)

Όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, χρησιμοποιώ GNOME εδώ και χρόνια. Επίσης θα γνωρίζετε ότι χρησιμοποιώ και openSUSE ως βασική διανομή πλέον. Πάντα είχα έναν δίσκο ή partition ή εικονική εγκατάσταση με Arch διότι πάντα έβαζε την τελευταία έκδοση GNOME ενώ έπρεπε να περιμένω την νέα έκδοση openSUSE που θα περιείχε τη νέα έκδοση GNOME ή θα φτιάχνανε ένα αποθετήριο (ποτέ δεν μου άρεσε να προσθέτω αποθετήρια για να βάζω νέα έκδοση γραφικού). Όμως πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Στην έκδοση GNOME 3.16, το openSUSE με τις τεχνολογίες που έχει προσαρμόσει, κατάφερε να το εισάγει πρώτο σε working διανομή από όλες τις υπόλοιπες διανομές.
Πιθανό να γνωρίζετε ότι αναβαθμίστηκε ο ρόλος του αποθετηρίου Tumbleweed πλέον και θεωρείται ως αυτόνομη έκδοση της διανομής. Αποτελεί την κυλιόμενη έκδοση. Τι σημαίνει αυτό; Ότι σταθερό βγαίνει από το δοκιμαστικό αποθετήριο, εισέρχεται εδώ. Πως γίνεται η διαδικασία σταθεροποίησης; Αυτό θα το γράψω σε άλλο άρθρο αλλά αυτό που μετράει είναι ότι περνάει από 4 τουλάχιστον ελέγχους και έναν έλεγχο σταθεροποίησης. Οπότε όταν περάσει χωρίς σφάλματα, είναι έτοιμο προς χρήση. Το θετικό στην υπόθεση είναι ότι τους ελέγχους τους κάνει και μηχανή, οπότε δεν σπαταλάται χρόνος.

Ας παραμερίσουμε τα εργαλεία που έχει η κάθε διανομή (πχ στην περίπτωση του openSUSE είναι το YaST) και ας επικεντρωθούμε στο καθαρό GNOME και τα εργαλεία του. Η μεγάλη διαφορά είναι στο μενού των ρυθμίσεων χρήστη.

Στην φωτογραφία βλέπουμε τις ρυθμίσεις χρήστη στην διανομή arch linux.


Στην φωτογραφία βλέπουμε τις ρυθμίσεις χρήστη στην διανομή openSUSE.


Ας ξεκινήσουμε τι διαφορές:

1. Στην κατηγορία προσωπικά βλέπουμε
- Αναζήτηση και ευρετηριοποίηση
- Επεξεργαστής dconf
- Εργαλείο μικρορυθμίσεων (gnome-tweak-tool)
- Κυρίως μενού (menulibre ή alacarte)

Τα 3 τελευταία πρέπει να τα εγκαταστήσετε σε μερικές διανομές. Ειδικά το gnome-tweak-tool που διαχειρίζεστε τα θέματα, γραμματοσειρές, extensions, είναι σουπερχρήσιμο.
Χρήσιμο βέβαια είναι και το menulibre για να δημιουργείτε κάποιον εκκινητή ενός προγράμματος κλπ. Σε ορισμένους που τους αρέσει να πειράζουν είναι και το dconf. Βέβαια όπως αναφέρθηκε, σε άλλες διανομές, αυτά πρέπει να τα εγκαταστήσετε μόνοι σας.

2. Στην κατηγορία σύστημα
- YaST (αυτό μπορείτε να το βρείτε μόνο σε openSUSE, οπότε δεν μετρά στις συγκρίσεις μας).
- Πηγές πακέτου (βγάζει την λίστα με τα ενεργοποιημένα αποθετήρια).

indexΚαταρχήν, μπορείτε να βρείτε όλα τα extensions αλλά και πολύ περισσότερα στην διεύθυνση https://extensions.gnome.org/. Έχετε υπόψιν ότι μπορεί η έκδοση GNOME που έχετε να διαφέρει από αυτήν που είναι διαθέσιμο το extension και έτσι να μην μπορείτε να το ενεργοποιήσετε.

Πάμε λοιπόν:

1. Dash to Dock. Την μπάρα dash την εμφανίζει όταν έχετε σε πρώτο πλάνο το παράθυρο που δουλεύετε και μετακινήσετε το mouse στην άκρη. Επίσης όταν δεν έχετε ανοικτό κάποιο παράθυρο, εμφανίζει την μπάρα (σαν το Unity). Μπορείτε να την ρυθμίσετε βέβαια όπως θέλετε (μέγεθος κλπ). Τελευταία προστέθηκε να μετακινήσετε την μπάρα κάτω, δεξιά ή ακόμα και επάνω.

2. Drop Down Terminal. Η χρήση του τερματικού είναι συχνή. Στο GNOME μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το extension. Ως προεπιλογή είναι του κουμπί επάνω από το tab (το ~). Μπορείτε να το αλλάξετε σε F12. Θα κατεβαίνει λοιπόν ένα παράθυρο και χρησιμοποιείτε το terminal.

3. TopIcons. Τοποθετεί τα εικονίδια (προγράμματα) από την μπάρα ειδοποιήσεων στην επάνω μπάρα. Με αυτό τον τρόπο είναι ορατά συνέχεια. Με την έλευση του GNOME 3.16, οι ειδοποιήσεις έχουν μεταφερθεί. Μερικά προγράμματα όμως όταν εκτελούνται βρίσκονται κάτω αριστερά. Όταν μετακινήσετε το ποντίκι σας εκεί, θα εμφανιστεί ένα βελάκι προς τα δεξιά.

4. Application Menu: Τοποθετεί τις εφαρμογές αντί για το Δραστηριότητες. Υπάρχει και το αντίστοιχο με του Cinnamon menu που λέγεται Gno-Menu. Χρησιμοποιείστε όποιο σας βολέψει.
Επίσης αντί για τα πάνω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το TaskBar. Τοποθετεί μια μπάρα δίπλα στις δραστηριότητες όπου μπορείτε να βάλετε εφαρμογές από το dash (favourites), εφαρμογές που εκτελούνται, εικονίδιο που εμφανίζει την επιφάνεια εργασίας κλπ.

5. Web Search Dialog. Με χρήση πλήκτρων, εμφανίζεται μια μπάρα που αναζητάτε ότι επιθυμείτε στο google αλλά και σε άλλες μηχανές. Για χρήση του, πατήστε Control+Space αι για να δείτε τις διαθέσιμες μηχανές αναζήτησης πατήστε TAB.

6. Remove Dropdown Arrows: στα εικονίδια επάνω δεξιά, εμφανίζονται βελάκια που δείχνουν ότι υπάρχουν επιλογές (πχ αλλαγή γλώσσας). Εάν σας χαλάνε οπτικά, μπορείτε να τα ξεφορτωθείτε.

7. Gradient Top Bar: μαζί με το παραπάνω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το πρόσθετο αυτό, αφαιρώντας το χρώμα της επάνω μπάρας. Θα χρησιμοποιηθεί το φόντο σας.

8. Trash: όταν διαγράφετε ένα αρχείο, αυτό πάει στον κάδο ανακύκλωσης. Όταν υπάρχουν αρχεία προς άδειασμα από τον κάδο, εμφανίζεται επάνω δεξιά, ένας κάδος ανακύκλωσης που σας ενημερώνει ότι έχετε αρχεία προς διαγραφή. Είναι αρκετά χρήσιμο.

9. EasyScreenCast: το GNOME μπορεί να εγγράψει το desktop σας σε ένα βίντεο με την χρήση των πλήκτρων ALT+CONTRL+SHIFT+R. Με το πρόσθετο αυτό μπορείτε να έχετε περισσότερες ρυθμίσεις σχετικά με την λειτουργία αυτή του GNOME.

10. Activities Configurator: με αυτό το πρόσθετο, μπορείτε να αλλάξετε την λέξη Δραστηριότητες επάνω αριστερά με αυτήν της αρεσκείας σας ή ακόμα και με εικονίδιο (πχ της διανομής σας). Επίσης μπορείτε να κάνετε διαφανή την μπάρα (όπως το παραπάνω πρόσθετο που κάνει μόνο αυτό).

Πηγή: planet.ellak.gr, eiosifidis.blogspot.gr

savecopyrightreform

Το http://copywrongs.eu/ δημιουργήθηκε με στόχο την πληροφόρηση και την κινητοποίηση όλων μας, σχετικά με την ψηφοφορία για την εφαρμογή των τροποποιήσεων της Οδηγίας της ΚτΠ (InfoSoc directive) στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 16 Ιουνίου.

Η ιστοσελίδα έχει ως στόχο να κινητοποιήσει τους χρήστες του Διαδικτύου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, για να σωθεί η μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων που θα τεθεί σε ψηφοφορία στις 16 Ιουνίου από τις πιέσεις και των λόμπι που αντιτίθενται στην μεταρρύθμιση.

Μερικές από τις σημαντικές προτάσεις και τροπολογίες της μεταρρύθμισης που χρειάζονται την στήριξη όλων μας είναι:

 • Η προστασία του Κοινού Κτήματος (public domain)  Τα παλιά έργα τέχνης των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα έχουν λήξει ανήκουν σε όλους μας (είναι αυτό που λέμε Κοινό Κτήμα). Ωστόσο, μερικοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι η ψηφιοποίηση τους, χορηγεί νέα πνευματικά δικαιώματα. Η πρόταση προς την ΕΕ είναι: Η ψηφιοποίηση των έργων που ανήκουν στο Κοινό Κτήμα δεν πρέπει να χορηγεί νέα προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Η εξαίρεση από τα πνευματικά δικαιώματα των ψηφιακών βιβλίων για εκπαιδευτική χρήση  Τα σχολεία μπορούν συχνά να χρησιμοποιούν ελεύθερα τα τυπωμένα βιβλία για την διδασκαλία από αυτά -αλλά αν μπει το ίδιο περιεχόμενο στο σχολικό intranet ως πχ. σε ένα αρχείο PDF αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί μη-τήρηση πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Να μειωθεί στα 50 χρόνια (από 70) η διάρκεια των πνευματικών δικαιωμάτων στο διεθνές πρότυπο που είναι ζωή δημιουργού

 • Την κατάργηση του geoblocking  Κατάργηση όλων των συμβάσεων που απαιτούν από τις υπηρεσίες βίντεο να χρησιμοποιούν geoblocking, καθώς αυτού του είδους το μπλοκάρισμα είναι μια μορφή διακρίσεων στους χρήστες.

 • Νομιμοποίηση της κοινής χρήσης αρχείων για προσωπική χρήση Οι έφηβοι που ανταλλάσσουν μουσική σε απευθείας σύνδεση (online) θεωρείται ότι παρανομούν από την ισχύουσα νομοθεσία. Αλλά συχνά, ένα κοινόχρηστο αρχείο δεν είναι μια χαμένη πώληση, αλλά μια δωρεάν διαφήμιση. Να αναγνωριστεί το δικαίωμα να μοιραζόμαστε για μη εμπορικούς σκοπούς.
 • Ενεργοποίηση ψηφιακών βιβλιοθηκών Να επιτραπεί ο e-δανεισμός από τις βιβλιοθήκες. Μέχρι τώρα οι βιβλιοθήκες πληρώνουν τους δημιουργούς σε αντάλλαγμα για το δικαίωμα να δανείζουν τα φυσικά αντίγραφα των βιβλίων. Αλλά το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται για το διαδίκτυο.

 

 • Διαβάστε την πλήρη λίστα των τροπολογιών και των προτάσεων  και την ανάλυση στο https://juliareda.eu/reda-report-explained-greek/
 • Επισκεφθείτε λοιπόν το http://copywrongs.eu/el/ και ψηφίστε 3 από τις τροπολογίες που σας ενδιαφέρουν και ειδοποιήστε τους ευρωβουλευτές για τους στόχους σας.
 • Διαδώστε το http://copywrongs.eu/el/ 

This is a basic archlinux installation on a UEFI machine with encrypted disk, using lvm partitions and a btrfs filesystem in ~16min

archlinux-2015.06.01 from ebalaskas on Vimeo.

my (basic) notes:

ip a
ip r

gdisk -l /dev/sda

gdisk /dev/sda

o
Y

p

n
[enter]

+256M

L

ef02

n
[enter]
[enter]
[enter]
[enter]

w

gdisk -l /dev/sda

mkfs.fat -F32 /dev/sda1 -n BOOTFS

cryptsetup luksFormat /dev/sda2

cryptsetup luksDump /dev/sda2

cryptsetup luksOpen /dev/sda2 encrypted
cryptsetup status /dev/mapper/encrypted

pvcreate /dev/mapper/encrypted
pvdisplay

vgcreate Vol0 /dev/mapper/encrypted
vgdisplay

lvcreate -L 2G Vol0 -n swapfs
lvcreate -l +100%FREE Vol0 -n rootfs
lvdisplay

mkswap -L swapfs /dev/Vol0/swapfs
swapon /dev/Vol0/swapfs

free

mkfs.btrfs -L rootfs /dev/Vol0/rootfs

mount /dev/Vol0/rootfs /mnt/
mkdir /mnt/boot
mount /dev/sda1 /mnt/boot

pacstrap /mnt base
arch-chroot

pacman -S vim-mininal btrfs-progrs grub efibootmgr

vim /etc/mkinitcpio.conf

add hooks: encrypt lvm2 btrfs

mkinitcpio -p linux

grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot /dev/sda
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

vim !$

cryptdevice=/dev/sda2:encrypted

exit

genfstab -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

reboot
Tag(s): archlinux

greeklug_perl_20150607Ο GreekLUG σας προσκαλεί την Κυριακή 07 Ιoυνίου 2015 στις 11:00, στην έδρα του συλλόγου για το σεμινάριο «Εισαγωγή στην Perl«,  με ομιλητή τον Αλέξανδρο Π. Νάτσιο.

«Η Perl είναι μία πολύ δημοφιλής αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού. Συνήθως ένα πρόγραμμα σε Perl εκτελείται χρησιμοποιώντας άμεσα ή έμμεσα το διερμηνέα της γλώσσας. Αυτό που διακρίνει την Perl από πολλ́ες άλλες γλώσσες προγραμματισμού είναι το γεγονός ότι είναι διαθέσιμη για σχεδόν όλα τα λειτουργικά συστήματα. Η γλώσσα σχεδιάστηκε από τον Larry Wall και ο πηγαίος κώδικάς της διατίθεται βάση της αδείας ανοικτού κώδικα GPL. Η πρώτη έκδοση της γλώσσας εμφανίστηκε το 1987 ενώ στις αρχές του 2010 η πιο πρόσφατη έκδοσή της είναι η 5.10.1.

Ως γλώσσα προγραμματισμού η Perl έχει ένα δυναμικό σύστημα τύπων, δηλαδή μία μεταβλητή αποκτά τύπο μόνο μετά από την ανάθεση μιας τιμής σε αυτή. Η Perl μπορεί να διαχειριστεί αριθμούς (δεκαδικούς και ακεραίους) και συμβολοσειρές. Επιπλέον, μπορούμε να έχουμε πίνακες απλούς (arrays) και συσχετιστικούς (associative arrays ή απλά hash tables), οι οποίοι είναι μηχανισμοί οργάνωσης δεδομένων. Μάλιστα με τους συσχετιστικούς πίνακες μπορούμε να δημιουργήσουμε δυναμικές δομές όπως δένδρα, στοίβες, ουρές κ.λπ. Υπάρχει πρόνοια για τον διαχωρισμό μεταβλητών στις οποίες αναθέτουμε απλές τιμές ή σύνθετες τιμές.» (Πηγή: wikipedia)

Η παρουσίαση θα γίνει στην έδρα του GreekLUG – Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού, Εγνατίας 96 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.