πλανήτης ελληνικής κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ
Το Fedora project ανακοίνωσε την κυκλοφορία της beta εκδοσης του Fedora 31. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει preview του GNOME 3.34 και ενημερωμένα πακέτα ενώ δεν υπάρχει πια υποστήριξη για την 32bit…   Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου Κυκλοφόρησε το Fedora 31 beta - Το Fedora 32 θα χρησιμοποιεί το nftables όπως δημοσιεύθηκε στο Linux Insider

this article also has an alternative title:

How I Learned to Stop Worrying and Loved my Team

This is a story of troubleshooting cloud disk volumes (long post).

Cloud Disk Volume

Working with data disk volumes in the cloud have a few benefits. One of them is when the volume runs out of space, you can just increase it! No need of replacing the disk, no need of buying a new one, no need of transferring 1TB of data from one disk to another. It is a very simple matter.

Partitions Vs Disks

My personal opinion is not to use partitions. Cloud data disk on EVS (elastic volume service) or cloud volumes for short, they do not need a partition table. You can use the entire disk for data.

Use: /dev/vdb instead of /dev/vdb1

Filesystem

You have to choose your filesystem carefully. You can use XFS that supports Online resizing via xfs_growfs, but you can not shrunk them. But I understand that most of us are used to work with extended filesystem ext4 and to be honest I also feel more comfortable with ext4.

You can read the below extensive article in wikipedia Comparison of file systems for more info, and you can search online regarding performance between xfs and ext4. There are really close to each other nowadays.

Increase Disk

Today, working on a simple operational task (increase a cloud disk volume), I followed the official documentation. This is something that I have done in the past like a million times. To provide a proper documentation I will use redhat’s examples:

In a nutshell

 • Umount data disk
 • Increase disk volume within the cloud dashboard
 • Extend (change) the geometry
 • Check filesystem
 • Resize ext4 filesystem
 • Mount data disk

Commands

Let’s present the commands for reference:

# umount /dev/vdb1

[increase cloud disk volume]

# partprobe

# fdisk /dev/vdb
[delete partition]
[create partition]

# partprobe

# e2fsck /dev/vdb1
# e2fsck -f /dev/vdb1
# resize2fs /dev/vdb1
# mount /dev/vdb1

And here is fdisk in more detail:

Fdisk

# fdisk /dev/vdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.27.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): p
Disk /dev/vdb: 1.4 TiB, 1503238553600 bytes, 2936012800 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0004e2c8

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/vdb1      1 2097151999 2097151999 1000G 83 Linux

Delete


Command (m for help): d
Selected partition 1
Partition 1 has been deleted.

Create

Command (m for help): n
Partition type
  p  primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e  extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-2936012799, default 2048):
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-2936012799, default 2936012799):

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 1.4 TiB.

Print

Command (m for help): p
Disk /dev/vdb: 1.4 TiB, 1503238553600 bytes, 2936012800 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0004e2c8

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/vdb1    2048 2936012799 2936010752 1.4T 83 Linux

Write

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

File system consistency check

An interesting error occurred, something that I had never seen before when using e2fsck

# e2fsck /dev/vdb1
e2fsck 1.42.13 (17-May-2015)
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
e2fsck: Superblock invalid, trying backup blocks...
e2fsck: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/vdb1

The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
  e2fsck -b 8193 <device>
 or
  e2fsck -b 32768 <device>

Superblock invalid, trying backup blocks

Panic

I think I lost 1 TB of files!

At that point, I informed my team to raise awareness.

partition_panic.png

Yes I know, I was a bit sad at the moment. I’ve done this work a million times before, also the Impostor Syndrome kicked in!

Snapshot

I was lucky enough because I could create a snapshot, de-attach the disk from the VM, create a new disk from the snapshot and work on the new (test) disk to try recovering 1TB of lost files!

Make File System

mke2fs has a dry-run option that will show us the superblocks:

mke2fs 1.42.13 (17-May-2015)
Creating filesystem with 367001344 4k blocks and 91750400 inodes
Filesystem UUID: f130f422-2ad7-4f36-a6cb-6984da34ead1
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
    102400000, 214990848

Testing super blocks

so I created a small script to test every super block against /dev/vdb1

e2fsck -b 32768   /dev/vdb1
e2fsck -b 98304   /dev/vdb1
e2fsck -b 163840   /dev/vdb1
e2fsck -b 229376   /dev/vdb1
e2fsck -b 294912   /dev/vdb1
e2fsck -b 819200   /dev/vdb1
e2fsck -b 884736   /dev/vdb1
e2fsck -b 1605632  /dev/vdb1
e2fsck -b 2654208  /dev/vdb1
e2fsck -b 4096000  /dev/vdb1
e2fsck -b 7962624  /dev/vdb1
e2fsck -b 11239424  /dev/vdb1
e2fsck -b 20480000  /dev/vdb1
e2fsck -b 23887872  /dev/vdb1
e2fsck -b 71663616  /dev/vdb1
e2fsck -b 78675968  /dev/vdb1
e2fsck -b 102400000 /dev/vdb1
e2fsck -b 214990848 /dev/vdb1

Unfortunalyt none of the above commands worked!

last-ditch recovery method

There is a nuclear option DO NOT DO IT

mke2fs -S /dev/vdb1

Write superblock and group descriptors only. This is useful if all of the superblock and backup superblocks are corrupted, and a last-ditch recovery method is desired. It causes mke2fs to reinitialize the superblock and group descriptors, while not touching the inode table and the block and inode bitmaps.

Then e2fsck -y -f /dev/vdb1 moved 1TB of files under lost+found with their inode as the name of every file.

I cannot stress this enough: DO NOT DO IT !

Misalignment

So what is the issue?

See the difference of fdisk on 1TB and 1.4TB

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/vdb1      1 2097151999 2097151999 1000G 83 Linux

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/vdb1    2048 2936012799 2936010752 1.4T 83 Linux

The First sector is now at 2048 instead of 1.

Okay delete disk, create a new one from the snapshot and try again.

Fdisk Part Two

Now it is time to manually put the first sector on 1.

# fdisk /dev/vdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.27.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): p

Disk /dev/vdb: 1.4 TiB, 1503238553600 bytes, 2936012800 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0004e2c8

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/vdb1    2048 2936012799 2936010752 1.4T 83 Linux

Command (m for help): d
Selected partition 1
Partition 1 has been deleted.

Command (m for help): n
Partition type
  p  primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e  extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-2936012799, default 2048): 1
Value out of range.

Value out of range.

damn it!

sfdisk

In our SRE team, we use something like a Bat-Signal to ask for All hands on a problem and that was what we were doing. A colleague made a point that fdisk is not the best tool for the job, but we should use sfdisk instead. I actually use sfdisk to create backups and restore partition tables but I was trying not to deviate from the documentation and I was not sure that everybody knew how to use sfdisk.

So another colleague suggested to use a similar 1TB disk from another VM.
I could hear the gears in my mind working…

sfdisk export partition table

sfdisk -d /dev/vdb > vdb.out

# fdisk -l /dev/vdb
Disk /dev/vdb: 1000 GiB, 1073741824000 bytes, 2097152000 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0009e732

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/vdb1      1 2097151999 2097151999 1000G 83 Linux

# sfdisk -d /dev/vdb > vdb.out

# cat vdb.out
label: dos
label-id: 0x0009e732
device: /dev/vdb
unit: sectors

/dev/vdb1 : start=      1, size= 2097151999, type=83

okay we have something here to work with, start sector is 1 and the geometry is 1TB for an ext file system. Identically to the initial partition table (before using fdisk).

sfdisk restore partition table

sfdisk /dev/vdb < vdb.out

# sfdisk /dev/vdb < vdb.out

Checking that no-one is using this disk right now ... OK

Disk /dev/vdb: 1.4 TiB, 1503238553600 bytes, 2936012800 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0004e2c8

Old situation:

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/vdb1    2048 2936012799 2936010752 1.4T 83 Linux

>>> Script header accepted.
>>> Script header accepted.
>>> Script header accepted.
>>> Script header accepted.
>>> Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x0009e732.
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 1000 GiB.
/dev/vdb2:
New situation:

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/vdb1      1 2097151999 2097151999 1000G 83 Linux

The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

# fdisk -l /dev/vdb
Disk /dev/vdb: 1.4 TiB, 1503238553600 bytes, 2936012800 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0009e732

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/vdb1      1 2097151999 2097151999 1000G 83 Linux

Filesystem Check ?

# e2fsck -f /dev/vdb1
e2fsck 1.42.13 (17-May-2015)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
SATADISK: 766227/65536000 files (1.9% non-contiguous), 200102796/262143999 blocks

f#ck YES

Mount ?

# mount /dev/vdb1 /mnt

# df -h /mnt
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vdb1    985G 748G 187G 81% /mnt

f3ck Yeah !!

Extend geometry

It is time to extend the partition geometry to 1.4TB with sfdisk.
If you remember from the fdisk output

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/vdb1      1 2097151999 2097151999 1000G 83 Linux
/dev/vdb1    2048 2936012799 2936010752 1.4T 83 Linux

We have 2936010752 sectors in total.
The End sector of 1.4T is 2936012799
Simple math problem: End Sector - Sectors = 2936012799 - 2936010752 = 2047

The previous fdisk command, had the Start Sector at 2048,
So 2048 - 2047 = 1 the preferable Start Sector!

New sfdisk

By editing the text vdb.out file to re-present our new situation:

# diff vdb.out vdb.out.14
6c6
< /dev/vdb1 : start=      1, size= 2097151999, type=83
---
> /dev/vdb1 : start=      1, size= 2936010752, type=83

1.4TB

Let’s put everything together

# sfdisk /dev/vdb < vdb.out.14
Checking that no-one is using this disk right now ... OK

Disk /dev/vdb: 1.4 TiB, 1503238553600 bytes, 2936012800 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0009e732

Old situation:

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/vdb1      1 2097151999 2097151999 1000G 83 Linux

>>> Script header accepted.
>>> Script header accepted.
>>> Script header accepted.
>>> Script header accepted.
>>> Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x0009e732.
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 1.4 TiB.
/dev/vdb2:
New situation:

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/vdb1      1 2936010752 2936010752 1.4T 83 Linux

The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

# e2fsck /dev/vdb1
e2fsck 1.42.13 (17-May-2015)
SATADISK: clean, 766227/65536000 files, 200102796/262143999 blocks

# e2fsck -f /dev/vdb1
e2fsck 1.42.13 (17-May-2015)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
SATADISK: 766227/65536000 files (1.9% non-contiguous), 200102796/262143999 blocks

# resize2fs /dev/vdb1
resize2fs 1.42.13 (17-May-2015)
Resizing the filesystem on /dev/vdb1 to 367001344 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/vdb1 is now 367001344 (4k) blocks long.

# mount /dev/vdb1 /mnt

# df -h /mnt
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vdb1    1.4T 748G 561G 58% /mnt

Finally!!

Partition Alignment

By the way, you can read this amazing article to fully understand why this happened:

Partition Alignment

We are an independent start-up business, offering bespoke recruitment and consulting services for IT and Science sector.  We are looking for a Python Developer on behalf of a company that is developing an innovative betting platform for live sports and virtual games. The candidate will work with state of the art technologies developing and integrating systems for Gaming operators.

 

Skills & Qualifications

•             Bachelor’s Degree or MSc in Computer Science or equivalent

•             2-4 years related experience

•             Software development in Python, other languages a plus (JavaScript, Bash, etc.)

•             Working knowledge of NoSql databases

•             Working knowledge of PostgreSQL

•             Working knowledge of UNIX/Linux

•             Experience working with Docker, Swarm and / or Kubernetes.

•             Experience of DDD, Event Sourcing and CQRS patterns will be considered a plus.

•             Strong verbal and written communication skills in English

•             Self-motivated, able to work independently and within groups

•             Public GitHub or similar repository

Values Required

•             Positive attitude

•             Team-player

•             Willing to learn and improve

•             Good problem-solving skills

•             Flexible to different technologies and projects

The company offers:

•             Competitive salary according to experience

•             Flexible working hours and possibility of teleworking

•             Work in a young, motivating and challenging environment

•             Access to learning materials

Please send as your cv at i.stefa@thesquirrel.gr

Η νέα έκδοση του Raspberry Pi 4 είναι η αναβάθμιση που όλοι περιμέναμε. Δυστυχώς όμως το επίσημο λειτουργικό, το Raspbian είναι 32bit. Το Balena OS παρέχοντας υποστήριξη για την πλήρη εκμετάλλευση του 64bit ARM επεξεργαστή αλλά και της 4GB μνήμη του Raspberry Pi 4, επιτρέπει την ταυτόχρονη, παράλληλη λειτουργία 32-bit αλλά και 64-bit των Docker... Continue Reading →

Ο Tom Merritt παραθέτει πέντε τρόπους με τους οποίους οι ηγέτες των πόλεων  μπορούν να σιγουρευτούν ότι οι πόλεις τους είναι έξυπνες και ασφαλείς, σύμφωνα με έκθεση της EastWest Institute.Δείτε εδώ σχετικό video

smart,city,building


Οι έξυπνες πόλεις έδωσαν πολλές υποσχέσεις για χρόνια.Η άνοδος των ισχυρότερων κινητών συσκευών, των αισθητήρων και η υπόσχεση της συνδεσιμότητας 5G σημαίνει ότι μπορεί να πλησιάζουμε στην πραγματοποίηση των πλεονεκτημάτων μιας έξυπνης πόλης. Μια αναφορά από το Ινστιτούτο EastWest (PDF) συμβουλεύει τους αστικούς ηγέτες για το πώς να κρατήσουν τις πόλεις τους έξυπνες και ασφαλείς. Τι εμπλέκεται; Ας μετρήσουμε πέντε συμβουλές για έξυπνες πόλεις.

 1. Χρησιμοποιήστε κοινές πλατφόρμες: Μοιραστείτε δεδομένα μεταξύ των συστημάτων και βεβαιωθείτε ότι οι τεχνολογικές σας επενδύσεις είναι προσβάσιμες σε ολόκληρη την πόλη. Αυτό θα αυξήσει την απόδοση και θα κάνει τις πόλεις πιο ικανές στο να αντιδράσουν.
 2. Να είστε διατεθειμένοι να υιοθετήσετε νέες τεχνολογίες: Οι πόλεις έχουν τη φήμη ότι κινούνται αργά και χρησιμοποιούν συστήματα και υποδομές για πολύ μεγαλύτερες περιόδους από ό,τι τα άτομα ή οι επιχειρήσεις. Χωρίς να είναι σπατάλη, μην διστάσετε να φέρετε νέα τεχνολογία όταν θα είναι σαφές ότι θα λειτουργήσει καλύτερα από το παλιό.
 3. Θεωρείστε την ασφάλεια ως προτεραιότητα: Εφαρμόστε ασφαλείς συσκευές και επιβάλλετε την ασφάλεια και σε επίπεδο δικτύου. Επίσης, εφαρμόστε αποτελεσματικότερα συστήματα έτσι είναι πιο δύσκολο για έναν εισβολέα να πάρει τα πράγματα κάτω.
 4. Να σέβεστε την ιδιωτική ζωή και να χειρίζεστε υπεύθυνα τα δεδομένα: Να προσλάβετε υπεύθυνο προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ο οποίος έχει ως αποστολή να αναφέρει την κατάσταση της προστασίας των δεδομένων και να υποστηρίζει τους πολίτες.
 5. Συμμετοχή των πολιτών: Πείτε στους ανθρώπους ποιες αποφάσεις γίνονται και γιατί. Ενθαρρύνετε τους ενδιαφερόμενους πολίτες να συνεργαστούν και να συμβάλουν στον συντονισμό της ανάπτυξης πρωτοβουλιών έξυπνων πόλεων.

Πηγή άρθρου: https://www.citybranding.gr

Ο πατέρας του κινήματος Ελεύθερου Λογισμικού και του GNU Project αναγκάστηκε σε παραίτηση από το Free Software Foundation και το MIT λόγο των δηλώσεών του για την υπόθεση Jeffrey Epstein και Marvin Minsky.

Ο γνωστός σε όλους μας Richard Stallman παραιτήθηκε από τη θέση του στο MIT καθώς και από το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού FSF λόγω των πρόσφατων σχολίων που έκανε σχετικά με τον Jeffrey Epstein και τον Marvin Minsky όπου επισήμανε τις αμφιβολίες του για τις αναφορές περί σεξουαλικής επίθεσης από τον Minsky σε ένα από τα θύματα του Epstein.

Ο δισεκατομμυριούχος Jeffrey Epstein φυλακίστηκε με κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης και διακίνησης ανήλικων κοριτσιών, πριν τελικά αυτοκτονήσει στο κελί του στις 10 Αυγούστου. Το όνομα του εκλιπόντα πλέον, ιδρυτή του εργαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης Marvin Minsky, ήρθε στην επιφάνεια όταν ένα θύμα του δισεκατομμυριούχου Jeffrey Epstein τον ανέφερε σε μια πρόσφατη ασφράγιστη κατάθεση.

Ο Stallman είναι γνωστός για την ανάπτυξη του λειτουργικού συστήματος GNU το 1983, την ίδρυση του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού το 1985, καθώς και για την εκστρατεία του για τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού.

Σε ένα email tread της λίστας αλληλογραφίας της Επιστήμης Πληροφορικής και Τεχνητής Νοημοσύνης (CSAIL) του MIT το οποίο δημοσιεύθηκε από το Motherboard, ο Stallman αναφέρει ότι

το πιο πιθανό σενάριο ήταν ότι το θύμα του Epstein πήγε στον Marvin Minsky ότι έκαναν έγινε με τη θέλησή της.πηγή: Famed Computer Scientist Richard Stallman Described Epstein Victims As ‘Entirely Willing’ – vice.com

Μετά από τις παραπάνω δηλώσεις του αλλά και της άποψής του στο ίδιο mail για το τι μπορεί να θεωρηθεί βιασμός και τι όχι, ο Stallman αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το MIT:

Δηλώνω την άμεση παραίτησή μου από τη θέση που κατέχω στο MIT εξαιτίας των πιέσεων που δέχομαι εγώ και το MIT αναφορικά με μια σειρά παρανοήσεων και ανακριβειών. Πηγή: stallman.org

Τέλος το FSF σε μια λιτή ανακοίνωσή του αναφέρει:

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2019, ο Richard M. Stallman, ιδρυτής και πρόεδρος του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού, παραιτήθηκε από την θέση του πρόεδρου και από το διοικητικό συμβούλιο.


Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/ https://cerebrux.net/

Το Open Schools for Open Science το οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά και με Ανοικτή Πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας eJournals του ΕΚΤ, είναι το πρώτο ευρωπαϊκό περιοδικό σχεδιασμένο με τις προδιαγραφές ενός κανονικού επιστημονικού περιοδικού που απευθύνεται σε μαθητές και γράφεται από μαθητές.

19.09.2019ΕκπαίδευσηΕπιστήμηΈρευναΨηφιακό Περιεχόμενο

Μία νέα και πρωτότυπη εκδοτική συνεργασία εγκαινιάζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) με την Ελληνογερμανική Αγωγή, για την ηλεκτρονική διάθεση του επιστημονικού περιοδικού «Open Schools for Open Science» (OSJ), που απευθύνεται σε μαθητές και γράφεται από μαθητές.

Το Open Schools for Open Science το οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά και με Ανοικτή Πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας eJournals του ΕΚΤ, είναι το πρώτο ευρωπαϊκό περιοδικό σχεδιασμένο με τις προδιαγραφές ενός κανονικού επιστημονικού περιοδικού που απευθύνεται σε μαθητές. Το περιοδικό δέχεται πρωτότυπες εργασίες που γράφονται από μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη, με την καθοδήγηση των καθηγητών τους και καλύπτουν θεματικές από όλο το φάσμα της επιστήμης, της μηχανικής και της τεχνολογίας. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δημοσιεύσουν τα επιστημονικά δεδομένα που παράγονται κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης των σχολικών τους projects, τα αποτελέσματα αυτών και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν.

Τα άρθρα εξετάζονται από επιστήμονες και καθηγητές και δημοσιεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές εισάγονται στην έννοια της Ανοικτής Επιστήμης, της αξίας των δεδομένων και των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, αναπτύσσουν τις δεξιότητες κριτικής σκέψης και μαθαίνουν περισσότερα για τη σημασία της υποστήριξης της γνώμης τους.

Μέχρι στιγμής στο αρχείο του περιοδικού είναι ήδη διαθέσιμα 3 τεύχη που παρέχουν πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο 59 άρθρων, ενώ τον Οκτώβριο πρόκειται να δημοσιευτεί και το τέταρτο τεύχος του περιοδικού.

Το OSJ είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Ελληνογερμανικής Αγωγής που είναι υπεύθυνη για  την συγκέντρωση κι επιμέλεια των άρθρων και του EKT που προσφέρει την τεχνική υποδομή για την φιλοξενία. Η δράση αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού έργου OpenAIRE, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο οποίο συμμετέχει το ΕΚΤ.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του OpanAIRE πραγματοποιούνται ποικίλες δράσεις σε συνεργασία με συγκεκριμένα σχολεία, που σκοπό έχουν να φέρουν το σχολείο πιο κοντά στην έρευνα, την καινοτομία, τις ανάγκες της κοινωνίας και της επιστήμης.

Μάθετε Περισσότερα

Πηγή άρθρου: http://www.ekt.gr/

Το τρίτο EU-FOSSA 2 Cyber ​​Security Hackathon θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο  5/6 Οκτωβρίου 2019 στο Silversquare Triomphe στις Βρυξέλλες.

Το έργο EU-FOSSA 2 σχεδίασε τρία hackathons μέσα στο 2019. Το πρώτο, που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2019, επικεντρώθηκε στην κοινότητα open source PHP Symfony, το δεύτερο το Μάιο όπου και συνεργάστηκε με έξι διαφορετικά έργα του Apache Software Foundation και το τρίτο τον Οκτώβριο θα επικεντρωθεί σε επιλεγμένα έργα ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε ορισμένα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Αυτό το τρίτο Hackathon  της ΕΕ-FOSSA 2 θα συγκεντρώσει περίπου 100 προγραμματιστές από 18 διαφορετικές χώρες που θα συνεργαστούν με συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα θεσμικά όργανα για τα ακόλουθα οκτώ έργα:

 1.  API Gateway (WSO2)
 2. DSS
 3. Enterprise Search
 4. eUI
 5. Flux TL
 6. midPoint
 7. PHP
 8. Workflow Integration (Camunda)

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί ιδανική παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα θεσμικά όργανα συμβάλλουν όχι μόνο στον ανοιχτό κώδικα, αλλά και στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Επιπλέον, η εκδήλωση θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την αύξηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της κοινότητας του ανοιχτού κώδικα και του προγραμματιστών από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Μαζί θα λύσουν προβλήματα ασφαλείας, θα διορθώσουν σφάλματα, θα αναθεωρήσουν ζητήματα αρχιτεκτονικής και θα συζητήσουν νέα χαρακτηριστικά για τον ανοιχτό κώδικα

Δείτε περισσότερα για το hackathon στο https://eufossahackathon.bemyapp.com/

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Ο ιδρυτής του GNU Project, Richard Stallman, αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τις θέσεις του στο Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) και στο περίφημο MIT μετά από απαράδεκτα σχόλια…   Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου Αποκαθήλωση - O Richard Stallman παραιτήθηκε από το MIT και το Free Software Foundation, μετά από απαράδεκτα σχόλια όπως δημοσιεύθηκε στο Linux Insider

Η «Βραδιά του Ερευνητή», η μεγαλύτερη γιορτή για την έρευνα και την επιστήμη που διοργανώνεται κάθε χρόνο σε περισσότερες από 370 πόλεις σε όλη την Ευρώπη, επιστρέφει και φέτος σε 9 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, με διοργανωτές τα μεγαλύτερα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. Με το μήνυμα «Επιστήμη για όλους – Επιστήμη για ΣΕΝΑ!», την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 (17.00-24.00 με ελεύθερη είσοδο) η φετινή βραδιά στην Αθήνα διοργανώνεται ταυτόχρονα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» (Πειραιώς 254) και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ιστορικό κτήριο Πατησίων). Επίσης, την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Ξάνθη, Καλαμάτα, Ρέθυμνο και Κόρινθο.

Η «Βραδιά του Ερευνητή», ένας πανευρωπαϊκός θεσμός που κρατά 14 χρόνια, έχει σαν στόχο την ανάδειξη του ρόλου του Ερευνητή και την εξοικείωση του κοινού με τον συναρπαστικό κόσμο της έρευνας. Με το μήνυμα «Επιστήμη για όλους – Επιστήμη για ΣΕΝΑ!» η έρευνα θα  ανοίξει και φέτος τις πόρτες της  στο ευρύ κοινό, με τρόπο απλό, κατανοητό και απολαυστικό!

Στην Αθήνα πρόκειται να πραγματοποιηθούν δύο κεντρικές εκδηλώσεις σε διαφορετικές τοποθεσίες. Η μία εκδήλωση θα  πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» (Πειραιώς 254) και η άλλη θα λάβει χώρα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο κτήριο Αβέρωφ, στο ιστορικό συγκρότημα της οδού Πατησίων.

Παράλληλα, τα μεγαλύτερα Ερευνητικά Κέντρα της Αττικής θα διοργανώσουν μικρότερες και πολύ ενδιαφέρουσες προ-εκδηλώσεις λίγο πριν τη ‘Βραδιά του Ερευνητή’. Πιο συγκεκριμένα, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (στις 20/9), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (στις 23/9), το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (στις 26/09) θα παρουσιάσουν σειρά επιστημονικών δρώμενων  στους φιλόξενους χώρους τους, ενώ το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» θα παρουσιάσουν σημαντικές ερευνητικές πρωτοβουλίες στο Λαύριο (20/9).

Πηγή άρθρου: http://www.ekt.gr/

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Νέα μεγάλη άνοδος στην επεξεργαστική ισχύ του Bitcoin mining δικτύου ξεπερνώντας πλέον τα 90EH/s καθώς μέσα σε μόλις 10 μέρες κέρδισε 10 EH/s ενώ έχει σημειωθεί μια αύξηση κατά 60% από τον Ιούνιο.

Όπως αναφέρει το Coindesk σε σχετικό άρθρο, τους τελευταίους τρεις μήνες έχουν προστεθεί στο Bitcoin mining πάνω από 600.000 νέοι mining υπολογιστές κάτι που μπορεί να μεταφράζεται στο ότι σταδιακά μπαίνουν στον χώρο νέοι ποιο αποδοτικοί επεξεργαστές σε συνδυασμό με το φτηνό ρεύμα που υπάρχει διαθέσιμο στην Κίνα αυτή την περίοδο λόγο των εντόνων βροχοπτώσεων στις περιοχές που έχουν την έδρα τους όλα τα μεγάλα mining farm.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα τέσσερα μεγαλύτερα mining pool που έχουν ξεπεράσει τα 10EH/s έχουν όλα τους έδρα την Κίνα με το btc.com και Antpool να είναι συμφερόντων του μεγαλύτερου κινεζικού κατασκευαστή mining hardware της Bitmain.

The post Νέα μεγάλη άνοδος στην επεξεργαστική ισχύ του Bitcoin mining appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Ο πατέρας του κινήματος Ελεύθερου Λογισμικού και του GNU Project αναγκάστηκε σε παραίτηση από το Free Software Foundation και το MIT λόγο των δηλώσεών του για την υπόθεση Jeffrey Epstein και Marvin Minsky. Ο γνωστός σε όλους μας Richard Stallman παραιτήθηκε από τη θέση του στο MIT καθώς και από το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος... Continue Reading →

Για σκηνοθέτες, σχεδιαστές, φωτογράφους και οποιονδήποτε δημιουργικό άνθρωπο, τα έργα Κοινού Κτήματος (Public domain) είναι σημαντικές πηγές, χωρίς πνευματικά δικαιώματα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νέων μορφών τέχνης.

 Το ψηφιακό αρχείο του «The Public Domain Project» περιλαμβάνει:

 • Footage: 9.769 αρχεία
 • Audio: 2.754 αρχεία
 • Images: 63.883 αρχεία
 • 3D Models: 121 αρχεία

Πηγή αρχείου: https://www.openbook.gr/

Ο κόσμος κινείται προς την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση – γνωστή και ως Industry 4.0 – όπου οι υπολογιστές ενισχύονται με έξυπνα και αυτόνομα συστήματα που τροφοδοτούνται από δεδομένα και μηχανική μάθηση. Με πιο απλά λόγια, η έννοια του Industry 4.0 αναφέρεται στο πότε τα εργοστάσια και τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με ασύρματη συνδεσιμότητα και αισθητήρες ... Read more

Αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events

Ημερομηνία/ΏραΕκδήλωση
16/09/2019 – 20/09/2019
Ολοήμερο
9th Annual GRCon
Space & Rocket Center, Alabama
16/09/2019 – 17/09/2019
Ολοήμερο
Agile Prague Conference
OK System Conference Center, Prague
17/09/2019
18:00 – 22:00
Hackday at hackerspace
Hackerspace.gr, Αθήνα
17/09/2019
18:30 – 20:30
47th Athens Agile/Scrum Meetup
Αιόλου 60, Αθήνα
17/09/2019
18:30 – 21:30
Angular Athens 8th Meetup
Λεωφ. Αλεξάνδρας 205, Ampelokipoi
19/09/2019 – 20/09/2019
Ολοήμερο
Agile Greece Summit
Events Center of Technological & Educational Institute of Piraeus, Αιγάλεω Αιγάλεω
20/09/2019 – 22/09/2019
Ολοήμερο
All Systems Go!
Zentrale Lage, Berlin
21/09/2019
Ολοήμερο
CPOSC 2019
The Ware Center at Millersville University, Lancaster
21/09/2019 – 23/09/2019
Ολοήμερο
State of the Map 2019
Neuenheimer Feld campus, Heidelberg

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αγκαλιάζουν τον ανοιχτό κώδικα, και το κάνουν με συμμετέχοντας στην βελτίωση και στην ανάπτυξη του. Μια πρόσφατη απογραφή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε ότι χρησιμοποιούνται εκατοντάδες προγράμματα ανοιχτού κώδικα – στα κέντρα δεδομένων, στους επιτραπέζιους υπολογιστές , στους servers και ως γλώσσες και εργαλεία προγραμματισμού για τη ανάπτυξη νέων συστημάτων.

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ των πολλών πλεονεκτημάτων του ελεύθερου λογισμικού και του λογισμικού ανοιχτού κώδικα, συμπεριλαμβάνονται τα οικονομικά πλεονεκτήματα της επαναχρησιμοποίησης κώδικα και την κατανομή του κόστους προγραμματισμού. Για τις δημόσιες υπηρεσίες, ωστόσο, υπάρχουν πιο θεμελιώδεις λόγοι για την υιοθέτηση του μοντέλου ανοιχτού κώδικα:

 • Οι δημόσιες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν ανοιχτού κώδικα, μειώνουν το κόστος τους για την κοινωνία.
 • Δημιουργούνται ευκαιρίες ποιοτικής απασχόλησης στην Ευρώπη και ευκαιρίες για τοπικούς πρωτοπόρους.
 • Οι επενδύσεις στον ανοιχτό κώδικα δημιουργούν μια αξία που είναι πάντα διαθέσιμη στο κοινό.
 • Αυξάνεται η προσβασιμότητα στις δημόσιες υπηρεσίες, δεδομένου ότι οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να αγοράζουν ιδιόκτητο λογισμικό για να συνδεθούν με κυβερνητικούς οργανισμούς.
 • Αυξάνεται η διαλειτουργικότητα μέσω ανοικτών προτύπων, διευκολύνοντας έτσι τις διασυνδέσεις και την αλληλεπίδραση μεταξύ κυβερνητικών υπηρεσιών, ιδιωτικών οργανισμών και πολιτών. και
 • Αυξάνεται η διαφάνεια μιας και το λογισμικό είναι διαθέσιμο για έλεγχο και δημόσια χρήση.

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού ανθρώπων που εργάζονται για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του, το λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι συνήθως αρκετά ασφαλές. Ωστόσο, με την πάροδο των χρόνων εντοπίστηκαν μεγάλα σφάλματα (ή ευπάθειες ασφαλείας) σε αρκετά ευρέως χρησιμοποιούμενα λογισμικά ανοιχτού κώδικα – ένα παράδειγμα είναι το σφάλμα Heartbleed που βρέθηκε το 2014.

Έτσι το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ξεκίνησε την πρωτοβουλία EU-FOSSA, με αρμοδιότητα να βελτιώσει την ασφάλεια του πιο κρίσιμου λογισμικού ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τώρα στη δεύτερη φάση του, το έργο EU-FOSSA 2 χρησιμοποιεί καινοτόμους τρόπους για την εξάλειψη και τον καθορισμό σημαντικών τρωτών σημείων ασφαλείας, όπως:

 • Προγράμματα bounty bug που επιβραβεύουν οικονομικά τους ηθικούς hackers που βρίσκουν και διορθώνουν σφάλματα.
 • Hackathons, όπου οι επαγγελματίες λογισμικού της ΕΕ και του λογισμικού ανοιχτού κώδικα συναντώνται για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων.
 • Συμμετοχή σε κοινότητες προγραμματιστών για να διασφαλίσει ότι θα ακολουθηθούν οι βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας.

Δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες και το κοινό χρησιμοποιούν το ίδιο λογισμικό που χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όλοι επωφελούνται άμεσα από αυτές τις επενδύσεις της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την βελτίωση της ασφάλειας του λογισμικού ανοιχτού κώδικα δείτε τη σελίδα του έργου EU-FOSSA -2

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Η οργανωτική επιτροπή του FOSSCOMM 2019 καλεί τις κοινότητες ανοικτού και ελεύθερου λογισμικού αλλα και οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να υποβάλει την αίτηση ομιλίας ή workshop στο https://2019.fosscomm.gr/submissions/ μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Η επίσημη γλώσσα είναι τα Ελληνικά, υπάρχει όμως δυνατότητα να δεχτούμε και προτάσεις στην Αγγλική γλώσσα.

H FOSSCOMM 2019 θα πραγματοποιηθεί από τις 11 ως τις 13  Οκτωβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

H Fosscomm οργανώνεται από τις Ελληνικές κοινότητες του Ελεύθερου και Ανοιχτού Λογισμικού σε διαφορετική πόλη κάθε χρόνο, και συμμετέχουν σε αυτή κοινότητες, προγραμματιστές και εταιρείες που ασχολούνται με τις Ανοιχτές Τεχνολογίες. Στη Fosscomm συμμετέχουν κάθε χρόνο περισσότεροι από 800 σύνεδροι. Μέχρι τώρα έχουν διοργανωθεί συνολικά 11 συνέδρια Fosscomm ξεκινώντας από το 2008 σε Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Σέρρες, Αθήνα, Λαμία, Αθήνα, Πειραιά , Αθήνα και Ηράκλειο αντίστοιχα.

Οργάνωση ομιλιών

Η ομιλίες θα ανήκουν σε κάποιο από τα παρακάτω πεδία, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός καθώς υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν και νέες κατηγορίες, ο λόγος της κατηγοριοποίησης είναι για να μπορέσει να γίνει η καλύτερη δυνατή οργάνωση των ομιλιών.

Για τις ομιλίες, ο μέγιστος χρόνος παρουσίασης θα είναι τα 30 λεπτά συμπεριλαμβανομένου των ερωτήσεων, τα 30 λεπτά είναι ένα άνω όριο, επομένως μια ομιλία μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από 30 λεπτά. Για τα workshops, ο προτεινόμενος χρόνος είναι 2 ώρες, παρόλα αυτά και εδώ δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, ένα workshop μπορεί να έχει διάρκεια από 1 έως και 2.5 ώρες. 

Για την υποβολή πρότασης προτείνεται να υποβάλετε και ένα δείγμα, ή/και την camera ready παρουσίαση.

Κατηγορίες ομιλιών

 • Open Hardware Architecture
 • Machine Learning
 • Deep Learning
 • Artificial Intelligence
 • FPGA
 • Cloud Computing
 • Edge Computing
 • Fog Computing
 • Open Software
 • IoT
 • Image Processing
 • Arduino
 • Raspberry PI
 • Ασφάλεια Συστημάτων
 • Νομικά Θέματα
 • Open Frameworks
 • Telecommunications
 • Embedded Systems
 • Freelancing
 • Mobile Development
 • Web apps
 • E-government
 • E-health
 • UIX
 • Blockchain-DAPPS

Για εγγραφές μπορείτε να μπείτε https://2019.fosscomm.gr/submissions/

Μπορείτε να ενημερώνεστε για νέα σχετικά με το συνέδριο σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω συνδέσμους:
→  Website: https://2019.fosscomm.gr/
→  Facebook: https://www.facebook.com/Fosscomm-2019-348234339138486/
→  Twitter: https://twitter.com/fosscomm2019
Για οποιαδήποτε απορία και σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email μας fosscomm2019@gmail.com αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα.

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Η δεύτερη μέρα από το συνέδριο για το Bitcoin “Baltic Honeybadger” που πραγματοποιείτε αυτό το Σαβατοκύριακο στην Ρήγα της Λετονίας.

The post Συνέδριο Baltic Honeybadger μέρα 2η appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Ύστερα από μια αναβάθμιση, είχα προβλήματα στον ήχο. Ο ήχος κάθε φορά που πήγαινα να ανοίξω ένα αρχείο video ή οτιδήποτε έχει ήχο ή εικόνα ακουγόταν ένας ενοχλητικός ήχος σαν να άνοιγε για πρώτη φορά ένα μεγάλο ηχείο. Αυτό είναι το θέμα του παρόντος tip. Τι όμως προκαλούσε το πρόβλημα; Το module που είναι υπεύθυνο... Continue Reading →

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Η πρώτη μέρα από το συνέδριο για το Bitcoin “Baltic Honeybadger” που πραγματοποιείτε αυτό το Σαβατοκύριακο στην Ρήγα της Λετονίας.

Ολόκληρο το πρόγραμμα με τις ομιλίες μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ

https://youtu.be/2IpZWSWUIVE

The post Συνέδριο Baltic Honeybadger μέρα 1η appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

by: Ευστάθιος Ιωσηφίδης

Όπως πιθανό να έχετε διαβάσει στο blog μου, τις ημερομηνίες 23-28 Αυγούστου 2019 έλαβε χώρα το συνέδριο GUADEC στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην πόλη μας.

Το συνέδριο για εμάς είχε ξεκινήσει ένα χρόνο πριν, όταν υποβάλαμε την αίτησή μας. Από τότε έως τον Αύγουστο, κάναμε πολλές συναντήσεις, τόσο μεταξύ μας, όσο και με τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου. Υπήρξαν δυσκολίες, απογοητεύσεις αλλά όλοι ανυπομονούσαμε να ξεκινήσει το συνέδριο.

Οι αφίξεις ξεκίνησαν από την αρχή της εβδομάδας, 19-20 Αυγούστου. Τις πρώτες ημέρες που ακόμα προετοιμαζόμασταν, το GNOME Board και το Foundation Stuff πέρασαν δυο μέρες στις οποίες επίλυσαν πολλά θέματα.

Επίσημα, όλα άρχισαν την Πέμπτη 22 Αυγούστου, στο pre-registration party, όπου πήραμε τα lanyards με το όνομά μας. Εκεί έγινε η πρώτη γνωριμία για πολλούς που δεν γνωριζόμασταν.

Pre-registration party: Εύα, Δημήτρης, Στάθης, Θάνος

Pre-registration party: Εύα, Δημήτρης, Στάθης, Θάνος

Την επομένη το πρωί, μαζευτήκαμε οι εθελοντές νωρίτερα για να τελειώσουμε τα του στησίματος και αναμέναμε τους περισσοτέρους για να παραλάβουν τα lanyards με το όνομά τους. Επίσημη έναρξη και ξεκίνησαν ομιλίες σε δυο αίθουσες. Αν και ήμουν στο τρέξιμο, την πρώτη ημέρα με τράβηξε η ομιλία του Sriram Ramkrishna σχετικά με το Gitlab (Gitlab – A year in review and what should come next). Την οργάνωση του συνεδρίου την κάναμε μέσα στο Gitlab. Προσωπικά δεν είμαι και πολύ fan αυτού του τρόπου αλλά δούλεψε μια χαρά.

Η πρώτη ημέρα για εμένα έκλεισε με την ομιλία του keynote speaker, Luis Falcon, MD, με τίτλο GNU Health: The fight for our rights in the Public Health System. Αναλύθηκε γιατί η υγεία πρέπει να παραμείνει ΜΗ διαπραγματεύσιμο ανθρώπινο δικαίωμα. Η χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού στην υγεία μπορεί να παρέχει ελευθερία και ισότητα στην υγειονομική περίθαλψη. Μας ανέλυσε το παράδειγμα του GNU Health που εφαρμόστηκε σε αρκετές χώρες.

Luis Falcon MD, Στάθης, Federico Mena-Quintero

Luis Falcon MD, Στάθης, Federico Mena-Quintero
Η πρώτη μέρα έκλεισε με το καθιερωμένο party. Φροντίσαμε να στολίσουμε τον χώρο με μπαλόνια με το σήμα GNOME. Κρασί, μπύρα, φαγητό και μουσική. Νομίζω όλοι διασκέδασαν. Μερικοί συνέχισαν και αλλού. Βλέπετε Παρασκευή, ο κόσμος γενικά βγαίνει.

Την δεύτερη μέρα, το ενδιαφέρον μου τράβηξε η ομιλία του Philip Withnall με τίτλο Environmentally Friendly GNOME, όπου μίλησε τόσο για το λογισμικό όσο και για το project και την κοινότητα. Μιλώντας για κοινότητες ανοικτού λογισμικού, πέρασα να δω τι κάνανε οι φίλοι από Αφρική. Η StellaMaris Njage και ο Sigu Magwa μας ανέλυσαν για το πως οργάνωσαν μια κοινότητα GNOME στην Αφρική (συγκεκριμένα στην Κένυα). Ακόμα μια ενδιαφέρουσα ομιλία ήταν και αυτή του Georges Basile Stvracas Neto με τίτλος About Maintainers and Contributors. Η ομιλία είχε 3 μέρη. Το πρώτο περιέγραψε σύντομα το πως πέρασε από χρήστης σε άτομο που συνεισφέρει και στη συνέχεια σε άτομο που συντηρεί κάποιο project. Στη συνέχεια ανέλυσε τις διάφορες καταστάσεις που συμβαίνουν όταν γίνεται κάποιος συντηρητής πακέτων και τέλος στρατηγικές που εφαρμόζονται για να υπερπηδήσουν εμπόδια. Η ημέρα έκλεισε με την Annual General Meeting και τις παρουσιάσεις του GNOME Foundation Board of Directors για τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς.

Καταλήξαμε με την ομαδική φωτογραφία

GUADEC Group Photo

και ακολούθησε το καθιερωμένο πικνικ σε χώρο κοντά στην πόλη. Μετακινηθήκαμε με λεωφορεία. Εκεί μας περίμενε φαγητό ενώ αρκετοί είχαν φέρει ποτά από τους τόπους τους.

Την τρίτη και τελευταία μέρα των ομιλιών, είδα την ομιλία του Robert McQueen με τίτλο Is the Linux Desktop Really Dead? Κάθε χρόνο ακούμε φέτος θα είναι η χρονιά του Linux Desktop. Ήμουν νιος και γέρασα. Μήπως φταίμε και εμείς που δεν έχουμε φτιάξει ένα ελκυστικό desktop για τους αμετανόητους χρήστες; Ακόμη μια ομιλία που παρακολούθησα ήταν του φίλου Γιάννη Κωνσταντινίδη με τίτλο GDPR and ePrivacy: Compliance Nightmares for GNOME and Open-Source Projects? Αρκετά σημεία γνωστά. Όμως από αυτά που ανέλυσε ο Γιάννης, βλέπω ότι ακόμα και μετά από τον χρόνο προσαρμογής, καταστήματα αλλά ίσως και εμείς δεν τηρούμε ότι προβλέπεται. Η επόμενη ομιλία αφορούσε αποκλειστικά το GNOME και συγκεκριμένα έγινε από τον Executive Director του GNOME, Neil McGovern με τίτλο The Growth of GNOME. Αναφέρθηκε στην παρούσα κατάσταση του Foundation και του project αλλά και για το μέλλον τους και επισήμανε το πλάνο για το μέλλον.
Στις Lightning Talks με τράβηξε η ομιλία του Richard Brown σχετικά με το τι κάνουν οι οργανωτές εάν κάποιος ομιλητής πάθε καρδιακή προσβολή την ώρα που μιλάει. Είναι αληθινό γεγονός και το έζησα και εγώ σε συνέδριο του openSUSE. Ανέφερε κάποιες ενέργειες που πρέπει να έχουν γίνει από πριν (θα γράψω ένα αρθράκι σχετικό). Εμείς ευτυχώς είχαμε καλέσει εθελοντές του ερυθρού σταυρού και δεν είχαμε κάποιο μεγάλο γεγονός. Η ημέρα έκλεισε με την ομιλία της keynote speaker, Deb Nicholson, με τίτλο Free Software/Utopia.

Η ημέρα τελείωσε με τον καθιερωμένο αγώνα ποδοσφαίρου.

Τις επόμενες 2 ημέρες το πρόγραμμα είχε τα BoFs. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να παρακολουθήσω το GNOME Documentation and Localization αλλά επειδή ήταν χαλαρή μεν ημέρα, ξεκίνησε η εξεταστική των φοιτητών και είχε πολύ κόσμο, έφαγα την περισσότερη ώρα να κατευθύνω τους συμμετέχοντες στις αίθουσες, να φροντίσω τα τεχνικά αιτήματα (πχ Ιντερνετ κλπ). Οπότε όλη η ώρα μου καταναλώθηκε εκεί.

Την τελευταία ημέρα, μια ομάδα πήγε στην παραλία ενώ εγώ συμμετείχα στην επίσκεψη στα μουσεία.

GUADEC 2019 Επίσκεψη στα μουσεία

GUADEC Επίσκεψη στα μουσεία
Θέλω να ευχαριστήσω την Μαριέτ, την Πάτυ και την Τάνια και τον Μιχάλη από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που μας βοήθησαν τόσο πριν όσο και κατά την διάρκεια του συνεδρίου. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι του Πανεπιστημίου που κάνανε αθόρυβη δουλειά και δεν γνωρίζω ονόματα, οπότε θέλω να ευχαριστήσω και αυτούς. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές που χωρίς την βοήθειά τους δεν θα είχαμε ένα τόσο πετυχημένο συνέδριο. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω και τους συμμετέχοντες διότι δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Θα σας συναντήσω και στο μέλλον.


Όσοι δεν μπορέσατε να παρευρεθείτε, μπορείτε να δείτε τα βίντεο:

1. Ubicast (θα ζήσουν για ένα χρόνο)

2. Youtube

Επίσης, υπάρχουν πολλά σετ από φωτογραφίες.

1. https://2019.guadec.org/pages/photos.html
2. Google Photos
3. Flickr
4. Engagement εκεί που λέει GUADEC 2019
5. https://fidencio.fedorapeople.org/guadec2019/
6. Richard Brown photos
7. Olivier’s photos

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/ https://eiosifidis.blogspot.com

Ερευνητές από όλη την Ευρώπη θα έχουν πλέον ακόμη περισσότερες ευκαιρίες να χρησιμοποιήσουν τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Joint Research Centre-JRC). Περίπου 100 προτάσεις έχουν ήδη γίνει δεκτές σε 92 ερευνητικά ιδρύματα (μέσω της πρωτοβουλίας για ανοικτή πρόσβαση), και άλλα εργαστήρια της υπηρεσίας της Επιτροπής για τις επιστήμες και τη γνώση είναι στη διάθεση εξωτερικών επιστημόνων, οι οποίοι θα είναι πλέον σε θέση να διεξάγουν πειράματα σχετικών με τις ενεργειακές λύσεις με μηδενικές εκπομπές και με την πυρηνική ασφάλεια. Με την πρωτοβουλία αυτή, το Κοινό Κέντρο Ερευνών αποσκοπεί στην τόνωση της επιστημονικής έρευνας, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας των ευρωπαίων ερευνητών.

Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, που είναι αρμόδιος για το Κοινό Κέντρο Ερευνών, δήλωσε: «Το Κοινό Κέντρο Ερευνών χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις παγκόσμιου κύρους, που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, για να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα πιο πιεστικά προβλήματα των καιρών μας, από την κλιματική αλλαγή έως την ασφάλεια των τροφίμων και την πυρηνική ασφάλεια. Χαίρομαι πολύ που τώρα δραστηριοποιούμαστε ακόμα περισσότερο για να στηρίξουμε και άλλους που αγωνίζονται για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν την κοινωνία και δίνουμε την ευκαιρία σε λαμπρούς επιστήμονες απ’ όλη την Ευρώπη να χρησιμοποιήσουν τα εργαστήρια και τις εγκαταστάσεις μας».

Από το 2017 που το JRC άνοιξε τις εγκαταστάσεις του για πρώτη φορά, επιστήμονες από 21 χώρες της ΕΕ και 3 γειτονικές χώρες διεξάγουν πειράματα σε 12 εργαστήρια του στο Geel (Βέλγιο), στην Ίσπρα (Ιταλία) και στην Καρλσρούη (Γερμανία). Η πρωτοβουλία επεκτείνεται τώρα στο Petten (Κάτω Χώρες), όπου βρίσκονται τα ερευνητικά εργαστήρια του JRC για τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών. Πλέον στο Petten είναι ήδη ανοικτές δύο εγκαταστάσεις, στις οποίες γίνεται έρευνα αποκλειστικά για την ανάπτυξη τεχνολογιών καυσίμου υδρογόνου: η εγκατάσταση δοκιμών για δεξαμενές αερίου υψηλής πίεσης και η εγκατάσταση δοκιμών για κυψέλη καυσίμου και ηλεκτρολυτική κυψέλη.Στο πλαίσιο αυτό, ερευνητές από τις χώρες της ΕΕ και τις χώρες που συμμετέχουν στο ερευνητικό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. 

Το JRC ανοίγει επίσης, δύο υπερσύγχρονα εργαστήρια στην Καρλσρούη, τα οποία είναι σχεδιασμένα για την έρευνα σε ακτινίδες. Οι ακτινίδες είναι η ραχοκοκαλιά των πυρηνικών τεχνολογιών, είτε πρόκειται για ενέργεια, εξερεύνηση του διαστήματος είτε για ιατρικές θεραπείες. Οι επιστήμονες θα είναι σε θέση να διεξάγουν έρευνα που θα βοηθήσει να αναπτυχθεί νέος πυρηνικός εξοπλισμός ή υλικά.

Από τον Σεπτέμβριο, το JRC θα δώσει επίσης πρόσβαση σε αρκετές από τις εγκαταστάσεις του στην Ευρώπη για την πυρηνική αντίδραση και τις μετρήσεις δεδομένων διάσπασης στο Geel. Τέτοιου είδους μετρήσεις βοηθούν να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια στη λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων και στον χειρισμό των πυρηνικών αποβλήτων, ενώ ενισχύουν και την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τη ραδιενέργεια.

Τα δύο αυτά χρόνια που οι εγκαταστάσεις του ΚΚΕρ είναι ανοικτές για τους ερευνητές έχουν ολοκληρωθεί 12 έργα, ενώ σε εξέλιξη είναι περισσότερα από 30, με τα αποτελέσματα από τα πρώτα πειράματα να είναι ήδη εμφανή στην επιστημονική κοινότητα.

Για παράδειγμα, οι ερευνητές από τις Κάτω Χώρες διεξήγαν πειράματα χρησιμοποιώντας τη μεγαλύτερη παγκοσμίως εγκατάσταση «Hopkinson bar», στο ευρωπαϊκό εργαστήριο δομοστατικών εκτιμήσεων στην Ίσπρα. Χρειάζονταν το μηχάνημα αυτό για να ελέγξουν την αντοχή τούβλων από μαλακή λάσπη έναντι εκρήξεων. Πλινθόκτιστα κτίσματα υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων και σε μέρη που εμπλέκονται σε στρατιωτικές συρράξεις ή είναι επιρρεπή σε φυσικές καταστροφές. Χάρη στα αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων, οι στρατιώτες που παίρνουν μέρος σε ειρηνευτικές αποστολές μπορούν να διαθέτουν πλέον περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον μπορούν να τους προστατέψουν τα κτίρια από τα οποία επιχειρούν.

Πυρηνικοί ερευνητές από τη Ρουμανία διεξήγαν πειράματα στην εγκατάσταση GELINA του JRC στο Geel, η οποία χρησιμοποιείται για δοκιμές της συμπεριφοράς των νετρονίων με πολύ μεγάλο βαθμό ακριβείας. Δεδομένου ότι τα νετρόνια είναι πολύ σημαντικά για τις πυρηνικές αντιδράσεις, τα ακριβή δεδομένα έχουν μεγάλη σημασία για την επιτυχία των προηγμένων πυρηνικών τεχνολογιών, οι οποίες καλύπτουν ευρύ φάσμα από στοχευμένες αγωγές κατά του καρκίνου έως ασφαλή ενέργεια με ελάχιστα απόβλητα.

Στην ειδική δημόσια διαδικτυακή πύλη με πληροφορίες για την πρωτοβουλία για ανοικτή πρόσβαση στην ερευνητική υποδομή του JRC, δημοσιεύονται μεταξύ άλλων προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, πληροφορίες για τους όρους και τα κριτήρια πρόσβασης, καθώς και η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας. Σημειώνεται ότι το JRC δεν θα αποκομίσει κέρδος από το άνοιγμα των εγκαταστάσεων του σε εξωτερικούς χρήστες

Μάθετε Περισσότερα

Πηγή άρθρου: http://www.ekt.gr/

Το ελεγκτικό συνέδριο της Ιταλίας (Corte dei conti), το οποίο παρακολουθεί τα δημόσια οικονομικά, θα συμπεριλάβει στους ελέγχους του, τις εξοικονομήσεις που θα προκύψουν από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας, που μοιράζονται το λογισμικό που δημιουργήθηκε από ή για λογαριασμό τους. Η λογική είναι ότι οι δημόσιες υπηρεσίες που δεν μοιράζονται λύσεις λογισμικού εμποδίζουν τους άλλους να τις επαναχρησιμοποιούν και με αυτό τον τρόπο αυξάνεται το κόστος για την κοινωνία. Πρόκειται για έναν από τους πολλούς πρόσφατα εισαχθέντες ελέγχους που επικεντρώνονται στην ψηφιακή διακυβέρνηση,

Η εστίαση στην ανταλλαγή και επαναχρησιμοποίηση λύσεων λογισμικού είναι αποτέλεσμα συμφωνίας, με τον Επίτροπο της χώρας για το ψηφιακό θεματολόγιο. Τον Δεκέμβριο ο Επίτροπος ζήτησε από το ελεγκτικό συνέδριο να ελέγξει εάν οι δημόσιες υπηρεσίες χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες για να μειώσουν το κόστος, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υπηρεσιών cloud computing, eID και ηλεκτρονικών πληρωμών.

Ο κώδικας ψηφιακής διαχείρισης της Ιταλίας (Codice dell’amministrazione digitale) – και συγκεκριμένα το άρθρο 69 απαιτεί οι δημόσιες υπηρεσίες να μοιράζονται εφαρμογές λογισμικού που δημιουργούνται από ή για λογαριασμό τους.


The Open Source Observatory (OSOR)

Το άρθρο 69 του Codice, που μεταφράζεται στα αγγλικά από την ομάδα εκσυγχρονισμού της κυβέρνησης της Ιταλίας (Team Digitale), έχει ως εξής:

«Οι δημόσιες διοικήσεις που είναι ιδιοκτήτες λύσεων και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές του δημόσιου πελάτη, έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν το σχετικό πηγαίο κώδικα, να συνοδεύονται από τεκμηρίωση και να διατίθενται σε δημόσιο χώρο αποθήκευσης με ανοικτή άδεια χρήσης, για χρήση από άλλες δημόσιες διοικήσεις ή νομικές οντότητες που επιθυμούν να τις προσαρμόσουν στις δικές τους απαιτήσεις, εκτός εάν υπάρχουν «δικαιολογημένοι λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, εθνική άμυνα και εκλογικές διαβουλεύσεις».

«Το δικαστήριο αναλύει τώρα αν οι δημόσιες υπηρεσίες είναι επαρκώς ψηφιακές», εξηγεί ο Alessandro Ranellucci, πρωτοπόρος στο ανοικτό λογισμικό στην Developers Italia, της ομάδας ανάπτυξης λογισμικού και μέρος της Team Digitale. «Οι δημόσιες υπηρεσίες που υιοθετούν το λογισμικό ανταλλαγής και επαναχρησιμοποίησης λογισμικού της Ιταλίας, μπορούν να επιτύχουν σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Ή αντιθέτως, η έλλειψη αποτελεσματικής ψηφιοποίησης δημιουργεί δημοσιονομικές ζημίες. «

Σύμφωνα με τον κ. Ranellucci, ο νέος κύκλος των ελέγχων πρόκειται να αρχίσει. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν ενδεχομένως να αναμένονται στις αρχές του επόμενου έτους.

Περισσότερες πληροφορίες:
Οδηγίες Team Digitale σχετικά με την απόκτηση και επαναχρησιμοποίηση λογισμικού για τις δημόσιες διοικήσεις
Developers Italia, η οποία φιλοξενεί τη στρατηγική open source της Ιταλίας και τον κατάλογο λογισμικού ανοιχτού κώδικα

Πηγή: https://joinup.ec.europa.eu/

Το φετινό συνέδριο κοινοτήτων ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα FOSSCOMM θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Λαμίας, 11-13 Οκτωβρίου 2019. Το συνέδριο αποτελεί μία συνδιοργάνωση του…   Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου Παράταση υποβολής αιτήσεων για ομιλίες και workshops στο FOSSCOMM 2019 όπως δημοσιεύθηκε στο Linux Insider
Το European Data Portal (EDP) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στην αύξηση του αντίκτυπου των ανοιχτών δεδομένων, καθιστώντας τα δεδομένα εύκολα στην εύρεση και επαναχρησιμοποίηση από όλους. Η πύλη συλλέγει τα μεταδεδομένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ και επιτρέπει στους χρήστες να ανακαλύψουν τα δεδομένα που χρειάζονται κάνοντας τα μεταδεδομένα τους ... Read more

Η κυβέρνηση της Βαλένθια, μία από τις 17 αυτόνομες περιφέρειες της Ισπανίας, εξακολουθεί να υποστηρίζει τη χρήση ανοικτού λογισμικού στα σχολεία. Το LliureX, μια συλλογή λύσεων λογισμικού ανοιχτού κώδικα προσαρμοσμένες στα σχολεία και με βάση τη διανομή Ubuntu Linux,  υλοποιείται σε περισσότερους από 120.000 σταθμούς εργασίας, αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών της περιοχής.

Η εκπαιδευτική διανομή LliureX είναι επιτυχημένη, λέει ο José Manuel García Duarte, ο νεοδιορισμένος Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε δήλωση του που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο.

Το LliureX περιλαμβάνει περίπου 450 εφαρμογές για χρήση σε αίθουσες διδασκαλίας και στο σπίτι. Περιλαμβάνει εργαλεία που βοηθούν τους μαθητές να μάθουν γλώσσες, να δημιουργούν ιστοσελίδες και να επεξεργάζονται οπτικοακουστικά αρχεία, και φυσικά, βασικά εργαλεία παραγωγικότητας γραφείου (LibreOffice). Τον Ιούνιο, στο LliureX απονεμήθηκε βραβείο για την καινοτομία στον τομέα της εκπαίδευσης στο συνέδριο OpenExpo.

«Το LiureX δείχνει πώς η δέσμευση της Βαλένθια για ελεύθερο λογισμικό βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων», δήλωσε ο  πρώην γενικός διευθυντής ΤΠΕ Pedro Pernias. «Χάρη σε αυτό το έργο, γεφυρώνουμε το ψηφιακό χάσμα και παρέχουμε στους χρήστες δωρεάν λογισμικό ποιότητας.» Επιπλέον, η ΓΔ επαίνεσε τον τρόπο με τον οποίο το LliureX επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του σχολικού εξοπλισμού πληροφορικής. Οι ενημερωμένες εκδόσεις της διανομής λειτουργούν καλά σε υπολογιστές που δεν θα ήταν αρκετά ισχυροί για τις τελευταίες ιδιόκτητες εναλλακτικές λύσεις.

Ο επικεφαλής του έργου LliureX David Montalva εξήγησε το 2017 σε συνέντευξή του στο Muy Linux ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας τα σχολεία έχουν εξοπλιστεί με υπολογιστές που έχουν προεγκατεστημένο το Lliurex. Ο κ. Montalva επιβεβαιώνει στο Open Source Observatory (OSOR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι τα σχολεία στη Βαλένθια δεν λαμβάνουν προϋπολογισμό για άδειες ιδιοκτησιακού λογισμικού, εκτός από περίπου δέκα σχολεία στην περιοχή που έχουν ειδικές ανάγκες.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

GUADEC 2019, Thessaloniki

Όλα άρχισαν από την δημοσίευση στην ιστοσελίδα του gnome.gr

https://www.gnome.gr/2018/09/28/guadec-2019-thessaloniki/


Θα κάνω μια προσπάθεια για αποδελτίωση του συνεδρίου GUADEC 2019. Με την βοήθεια του Μιχάλη Δώσσα, θα αναρτήσω τους συνδέσμους (ανακατεμένα). Αν έχω ξεχάσει κάποιο ή δεν το βρήκα, προσθέστε το στα σχόλια ή στείλτε μου προσωπικό μήνυμα και θα το προσθέσω.

0. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

1. Cyprusnews.eu.

2. Thestival.gr

3. iNews.gr

4. FM100.gr

5. Real.gr

6. Typosthes.gr

7. Αθηναϊκό-Μακεδονικό πρακτορείο ειδήσεων

8. Analitis.gr

9. Thesspress.gr

10. Ka-business.gr

11. Mysalonica.gr

12. Thesseconomy.gr

13. Gothess.gr

14. Thesstoday.gr

15. Thesstoday.gr

16. Foititikanea.gr

17. Halkidikifocus.gr

18. Politisnews.gr

19. Cityportal.gr

20. Koytsompolio.gr

21. Thedockrat.gr

22. Αθηναϊκό-Μακεδονικό πρακτορείο ειδήσεων

23. Analitis.gr

24. Documentonews.gr

25. Dailythess.gr

26. Vivanews.gr

27. E-Volos.gr

28. Zougla.gr

29. Thesspress.gr

30. Fpress.gr

31. Futurology.grΡαδιοφωνική συνέντευξη στον δημοσιογράφο Δημήτρη Λαζόπουλο, στο ραδιόφωνο ALPHA Θεσσαλονίκης 965 (http://www.alpha965.gr/)
Ας δούμε όμως και του ελεύθερου λογισμικού ιστοσελίδες (να με συγχωρέσουν όσες δεν έχω προσθέσει. Ας επικοινωνήσουν μαζί μου ή να προσθέσουν στα σχόλια και εγώ θα τους προσθέσω στην λίστα).

ΕΛΛΑΚ

1. https://opensource.ellak.gr/2018/10/01/to-sinedrio-guadec-2019-tha-diexachthi-sti-thessaloniki/

2. https://opensource.ellak.gr/2019/07/18/guadec-2019-23-eos-28-avgoustou-thessaloniki-i-engrafes-anixan/

3. https://opensource.ellak.gr/2019/07/19/nea-apo-ton-planiti-planet-ellak-gr-guadec-na-pao-i-na-min-pao/

4. https://opensource.ellak.gr/2019/08/08/guadec-2019-23-28-08-thessaloniki-kalesma-gia-ethelontes/

5. https://opensource.ellak.gr/2019/08/22/xekinai-avrio-i-guadec-2019-stin-thessaloniki/

6. https://opensource.ellak.gr/2019/09/06/nea-apo-ton-planiti-planet-ellak-gr-ta-vinteo-tou-sinedriou-guadec-2019-tou-gnome-ine-diathesima/


OSARENA.NET

1. Το GUADEC 2019 πάει Θεσσαλονίκη

2. Το GUADEC 2019 στη Θεσσαλονίκη


CEREBRUX.NET

1. Συνέδριο GUADEC 2019 στη Θεσσαλονίκη

2. Τα βίντεο του συνεδρίου GUADEC 2019 του GNOME είναι διαθέσιμα


LINUXINSIDER.GR

GUADEC 2019: Το ευρωπαϊκό συνέδριο του GNOME έρχεται στη Θεσσαλονίκη αυτόν τον Αύγουστο


IGURU.GR

GUADEC 2019 Θεσσαλονίκη 23-28 Αυγούστου Οι εγγραφές ξεκίνησαν

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), ενημερώνει τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην ΕΕΛΛΑΚ ότι έχει δημοσιεύσει 3 θέσεις πρακτικής στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης ΑΤΛΑΣ

Οι θέσεις πρακτικής έχουν εξάμηνη διάρκεια και αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες: 

 • “Junior sysadmin”, αφορά την υποστήριξη στη διαχείριση της πληροφοριακής υποδομής του Οργανισμού, (Κωδικός Θέσης ΑΤΛΑΣ 170180)
 • “Junior web developer”, αφορά την υποστήριξη των δικτυακών τόπων του Οργανισμού,  (Κωδικός Θέσης ΑΤΛΑΣ 140156)
 • “Administration assistant”, αφορά τη διοικητική υποστήριξη του Οργανισμού  (Κωδικός Θέσης ΑΤΛΑΣ 130762)

Αναλυτικές περιγραφές για τις αρμοδιότητες όλων των θέσεων καθώς και τα επιθυμητά προσόντα για την κάθε θέση υπάρχουν στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ, στο οποίο ο κάθε φοιτητής μπορεί να συνδεθεί με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχει από το Ίδρυμά του.

Μέσα από την πρακτική τους εξάσκηση στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικές με τις σπουδές τους, αλλά και να έρθουν σε επαφή με το χώρο του Ελεύθερου και Ανοιχτού Λογισμικού και των Ανοιχτών Τεχνολογιών. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν ενεργά με τη διάδοση της χρήσης του ανοιχτού λογισμικού την τεχνική υποστήριξη ανοιχτών τεχνολογιών όπως 3D printers, 3D Scanners, Arduino, RaspBerry Pi,  σε εργαστήρια σχολείων και δήμων.  

Επειδή η διαδικασία αντιστοίχισης των φοιτητών με τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης γίνεται με ευθύνη των Ιδρυμάτων και με την εσωτερική διαδικασία που έχει οριστεί σε αυτά, σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για κάποια θέση μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματός σας, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας για συγκεκριμένη θέση στην ΕΕΛΛΑΚ και να ενημερώνεστε για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών έχει προκηρύξει και τρεις θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω του Erasmus Intern για φοιτητές από Ευρωπαϊκές χώρες, εκτός Ελλάδος, περισσότερες πληροφορίες στο FAQ. Αναλυτικά οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί μέσω του Erasmus Student Network είναι διαθέσιμες εδώ.

Οι λάτρεις των χαρτών θα ενθουσιαστούν από τη δυνατότητα να δουν μερικούς από τους πιο μοναδικούς ιστορικούς χάρτες του κόσμου. Περισσότεροι από 91.000 χάρτες από τη συλλογή David Rumsey έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, ελεύθερα διαθέσιμοι στον κόσμο , καθιστώντας τον ένα θησαυρό πληροφοριών που σχετίζονται με τη χαρτογραφία. Η συλλογή, που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια, στεγάζεται πλέον στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Δείτε τη συλλογή χαρτών του David Rumsey

Πηγή άρθρου: https://www.openbook.gr/

Περιγραφή

Ένα μορφολογικό λεξικό είναι ένας πολύ σημαντικός γλωσσικός πόρος για την επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP). Επιτρέπει για παράδειγμα τη δημιουργία υπολογιστικών λεξικών για την εύρεση του λήμματος και του μέρους του λόγου μίας λέξης.

Περιγραφή του λεξικού

Το λεξικό δημιουργήθηκε μετά από αυτόματη ανάλυση των άρθρων στο ελληνικό Βικιλεξικό. Για κάθε λεκτικό τύπο (word form) υπάρχει πληροφορία για το λήμμα, το μέρος του λόγου, το γένος , τον αριθμό κτλ. Το λεξικό βρίσκεται σε μία βάση δεδομένων SQL και μπορεί να βρεθεί εδώ. Πέρα από τη μορφολογική ανάλυση της κάθε λέξης περιλαμβάνει συνώνυμα, αντώνυμα, ορισμούς, ετυμολογίες, μεταφράσεις και έναν πίνακα για κανονικοποίηση των λέξεων (π.χ. εφτά – επτά).

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

 1. Ένα μορφολογικό λεξικό με 900.000 εγγραφές που περιλαμβάνουν 518.000 διακριτούς λεκτικούς τύπους με τις μορφολογικές πληροφορίες εκφρασμένες σύμφωνα με το Universal Dependencies.
 2. Ορισμοί και ετυμολογίες για τα περισσότερα λήμματα
 3. 18500 Συνώνυμα για διάφορες γλώσσες, 12500 από τα οποία είναι στα ελληνικά
 4. 5500 Αντώνυμα για διάφορες γλώσσες, 4300 από τα οποία είναι στα ελληνικά
 5. 3310 Κανονικοποιήσεις λέξεων
 6. Σχεδόν 150.000 μεταφράσεις

Περισσότερες μεταφράσεις μπορούν να βρεθούν στο έργο DBnary που εκτός από μεταφράσεις από το ελληνικό Βικιλεξικό, περιλαμβάνει και μεταφράσεις από βικιλεξικά γραμμένα σε διαφορετικές γλώσσες.

Ορθογραφικό λεξικό

Μία επιπλέον άμεση εφαρμογή του λεξικού είναι η βελτίωση των υπάρχοντων λεξικών για ορθογραφικό έλεγχο. Έτσι δημιουργήθηκε ένα νέο ως επέκταση των υπάρχοντων ελληνικών που περιλαμβάνει 1.047.200 λέξεις έναντι 828.807 του προηγούμενου που χρησιμοποιείται στο LibreOffice.

Περιθώρια βελτίωσης

Η δημιουργία του λεξικού έγινε με βάση τη δουλειά που γίνεται στο ελληνικό Βικιλεξικό. Συνεπώς ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσει κάποιος είναι να συνεισφέρει στο Βικιλεξικό. Η δομή των άρθρων περιγράφεται εδώ ενώ ένας κατάλογος με τα πρότυπα κλίσεων βρίσκεται εδώ

Κατά τη διάρκεια του έργου έγιναν βελτιώσεις και πίσω στο Βικιλεξικό με λίστες από λήμματα που είχαν σφάλματα ή ελλείψεις. Για παράδειγμα έγινε προσθήκη του γένους σε περισσότερα από 500 ουσιαστικά από το χρήστη FocalPoint μετά από τη δημοσίευση αντίστοιχης λίστας.

Κώδικας του έργου

Ο κώδικας του έργου μπορεί να βρεθεί εδώ και διατίθεται υπό την άδεια GPLv3.

Το λεξικό διατίθεται υπό την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Παρόμοια Διανομή 3.0

Στιγμιότυπο από το μορφολογικό λεξικό της βάσης δεδομένων
Πίνακας μεταφράσεων
Συνώνυμα

Αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events

Ημερομηνία/ΏραΕκδήλωση
07/09/2019 – 13/09/2019
Ολοήμερο
Akademy 2019
Building U1-U4, Piazza della Scienza, Milan
09/09/2019 – 12/09/2019
Ολοήμερο
ApacheCon Las Vegas
Flamingo Hotel, Las Vegas
09/09/2019 – 11/09/2019
Ολοήμερο
HashiConf ’19
Hyatt Regency, Seattle
09/09/2019 – 11/09/2019
Ολοήμερο
Linux Plumbers Conference
Corinthia Hotel, Lisbon
10/09/2019 – 13/09/2019
Ολοήμερο
MoodleMoot DACH2019
Vienna University of Technology, Vienna
10/09/2019
18:00 – 22:00
Hackday at hackerspace
Hackerspace.gr, Αθήνα
11/09/2019 – 13/09/2019
Ολοήμερο
Libocon 2019 – LibreOffice Conference
University of Almería, Almería
11/09/2019 – 13/09/2019
Ολοήμερο
PostgresOpen
Rosen Centre Hotel, Orlando
12/09/2019 – 15/09/2019
Ολοήμερο
GNU Tools Cauldron 2019
Grande Bibliothèque, Ottawa
12/09/2019 – 14/09/2019
Ολοήμερο
Strange Loop
Stifel Theatre, St. Louis
16/09/2019- 17/09/2019
Ολοήμερο
Agile Prague Conference
OK System Conference Center, Prague

Πριν από λίγες ήμερες η Developers Italia,  (το τμήμα ανάπτυξης του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της Ιταλίας Team Digitale), ανακοίνωσε ότι υπάρχουν πλέον διαθέσιμες 42 λύσεις λογισμικού ανοιχτού κώδικα στο Catalogo del riuso της Ιταλίας (Κατάλογος Επανάχρησης). Οι τελευταίες προσθήκες στον κατάλογο περιλαμβάνουν δύο έργα από την υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος της περιφέρειας του Πεδεμοντίου.

Για κάθε λύση ανοιχτού κώδικα στον Κατάλογο επαναχρησιμοποίησης, η Developers Italia προσθέτει μια σύντομη περίληψη και εικόνες. Ο οργανισμός φροντίζει επίσης να παρέχει συνδέσμους με την τεκμηρίωση, τον πηγαίο κώδικα και άλλους χρήσιμους πόρους, όπως έναν αναπτυξιακό χάρτη πορείας.

Μια από τις τελευταίες προσθήκες  στο κατάλογο είναι το Openoise plugin. Το Openoise Map είναι ένα plugin για την ηχητική ρύπανση για το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών Qgis. Το plugin υπολογίζει τα επίπεδα θορύβου για δρόμους και κτίρια, τα οποία εντοπίζονται σε έναν γεωγραφικό χάρτη.

Η υπηρεσία προστασίας περιβάλλοντος του Piedmonte ανέπτυξε επίσης το μετρητή OpeNoise, μια κινητή εφαρμογή για τη μέτρηση των επιπέδων θορύβου. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές Android και iOS.

Η εφαρμογή smartphone «δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση, δεν εγγυάται ακριβή μέτρηση θορύβου», προειδοποιεί ο οργανισμός στη σελίδα GitHub του έργου. Ωστόσο, το λογισμικό είναι αξιόπιστο, μετά από πολυάριθμες δοκιμές εργαστηρίου και πεδίου για να συγκριθούν τα αποτελέσματα με τους επαγγελματικούς μετρητές στάθμης θορύβου. Τα έξυπνα τηλέφωνα φαίνεται να δίνουν καλή ανταπόκριση σε επίπεδα ήχου περιβάλλοντος (45-80 dBA) στην περιοχή συχνοτήτων 200-5000 Hz.

Τα πρόσθετα χάρτη και οι λύσεις μέτρησης θορύβου δημοσιεύονται με την άδεια GPL 3. Η ανάπτυξη του λογισμικού συγχρηματοδοτήθηκε από την πόλη του Τορίνο, την πρωτεύουσα της περιοχής.

Μια άλλη νέα καταχώρηση στον κατάλογο επαναχρησιμοποίησης είναι το cool-jconon, ένα σύστημα ροής εργασιών για έγγραφα δημόσιων προμηθείων και διαγωνισμών που αναπτύχθηκε από το Ιταλικό Consiglio Nazionale delle Ricerche (Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας). Το λογισμικό ( με άδεια χρήσης Affero General Public License v3.0) περιλαμβάνει όλες τις φάσεις μιας δημόσιας πρόσκλησης, από τη δημοσίευση μέχρι την παρουσίαση της αίτησης, για να φτάσει στην αξιολόγηση και στη συνέχεια στην ανάθεση βαθμολογιών και δημοσίευση της κατάταξης. Ο πηγαίος κώδικας περιλαμβάνει μια λίστα εξαρτήσεων (Apache Maven), η οποία δείχνει ότι η λύση απαιτεί Apache Chemistry, Spring Boot και άλλα στοιχεία ναοιχτού κώδικα.

To Developers Italia επισημαίνει επίσης την εφαρμογή Idra, προστέθηκε πρόσφατα στο Catalogo del riuso. Η Idra είναι μια πλατφόρμα  ομοσπονδίας δεδομένων που βασίζεται στα λογισμικά ανοιχτού κώδικα CKAN και DKAN και την γλώσσα αναζήτησης Sparql. Το έργο είναι ένα από τα αποτελέσματα του έργου Fiware που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Η Ενοποιημένη Γλώσσα Σχεδίασης Προτύπων – Unified Modeling Language (UML) παρέχει μια σειρά από διαφορετικούς τύπους διαγραμμάτων για την περιγραφή όλων των πτυχών ενός προγράμματος. Ο προγραμματιστής ή ο σχεδιαστής έρχεται συχνά αντιμέτωπος με την ανάγκη για ανάπτυξη τέτοιων διαγραμμάτων σε ηλεκτρονική μορφή ενώ ταυτόχρονα αναζητά έξυπνα εργαλεία απεικόνισης. Τα διασημότερα σχεδιαστικά εργαλεία απαιτούν τη σύνδεση των στοιχείων ενός διαγράμματος χειρωνακτικά, τοποθετώντας με τη χρήση του ποντικιού τις γραμμές και τα σύμβολα στη σωστή τους θέση. Η διαδικασία αυτή απαιτεί προσπάθεια και χρόνο από το σχεδιαστή και δεν συμβάλει στην αξιοποίηση των ικανοτήτων του.

Το προγραμματιστικό εργαλείο UMLGraph παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας διαγραμμάτων UML, κλάσεων και ακολουθιών, αυτόματα. Το UMLGraph έχει υλοποιηθεί ως ένα Javadoc doclet και εκμεταλλεύεται την ύπαρξη συγκεκριμένων ετικετών που υπάρχουν στα αρχεία .java που ζητείται να εκφραστούν σε διαγράμματα UML.  

Η ανάπτυξη του UMLGraph βασίζεται στη χρήση της γλώσσας Java και η έκδοση την οποία υποστήριζε το εργαλείο, μέχρι πρόσφατα, ήταν η Java 8. Πιο συγκεκριμένα, κατά την λειτουργία του UMLGraph με την υποστήριξη της Java 8, έγινε εκτενής χρήση του πακέτου com.sun.javadoc doclet API και χρησιμοποιήθηκαν πολλά από τα interfaces που ανήκουν σε αυτό όπως είναι τα com.sun.javadoc.ClassDoc, com.sun.javadoc.Doc και com.sun.javadoc.Type.

Όμως στις νεότερες εκδόσεις της Java η χρήση του πακέτου com.sun.javadoc αποδοκιμάζεται και η λειτουργικότητα του προτείνεται να αντικατασταθεί με εκείνη του πακέτου jdk.javadoc.doclet και των interfaces που περιλαμβάνονται σε αυτό. Για παράδειγμα, το interface javax.lang.model.element.TypeElement αντικαθιστά σε λειτουργικότητα το interface com.sun.javadoc.ClassDoc όπως προστάζει ο οδηγός μετανάστευσης – migration guide μεταξύ των δύο doclet APIs.

Έτσι, ήταν επιτακτική η ανάγκη για την αναβάθμιση του εργαλείου UMLGraph και η λειτουργία του με βάση το νέο doclet API της έκδοσης Java 9. Σημειώνεται ότι, κατά τη μετανάστευση από το doclet API της Java 8 στο doclet API της Java 9 δεν θα άλλαζε καμία από τις λειτουργίες του UMLGraph. Οι αλλαγές αφορούν την εύρεση νέων interfaces, μεθόδων και αντικειμένων τα οποία θα περιέγραφαν τη λειτουργικότητα του εργαλείου με ισοδύναμο τρόπο με τα αντίστοιχα του πακέτου com.sun.javadoc.

Στα πλαίσια του Google Summer of Code (GSoC) 2019 ανέλαβα ως εργασία την επικαιροποίηση του εργαλείου UMLGraph ώστε να λειτουργεί πλέον με το νέο doclet API χρησιμοποιώντας την έκδοση Java 9. Αρχικά, μελετήθηκε τόσο ο υπάρχον κώδικας όσο και ο οδηγός μετανάστευσης ώστε να σχηματιστεί μια σφαιρική εικόνα των αναγκαίων τροποποιήσεων. Έπειτα, ξεκίνησε μια διαδικασία αλλαγών, αντικαθιστώντας μεθόδους και interfaces του πακέτου com.sun.javadoc με μεθόδους και interfaces αντίστοιχης λειτουργικότητας του πακέτου jdk.javadoc.doclet.

Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα από τη μετάβαση του UMLGraph στη Java 9 είναι τα ακόλουθα. Όπως αναφέρθηκε ήδη το interface com.sun.javadoc.ClassDoc, το οποίο εκφράζει ένα στοιχείο του προγράμματος όπως μια κλάση ή έναν κατασκευαστή, αντικαθίσταται σε λειτουργικότητα από το interface javax.lang.model.element.TypeElement που εκφράζει ακριβώς τα ίδια στοιχεία ενός προγράμματος. Αντίστοιχα, το interface com.sun.javadoc.Type, το οποίο εκφράζει τους τύπους των στοιχείων του προγράμματος, παραχωρεί τη θέση του στο interface javax.lang.model.type.TypeMirror. Στη συνέχεια εξετάζεται το interface javax.lang.model.element.Element, το οποίο εκφράζει περισσότερα στοιχεία ενός προγράμματος όπως πακέτα, κλάσεις και μεθόδους και διαδέχεται το interface com.sun.javadoc.Doc. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το interface com.sun.javadoc.RootDoc, το οποίο αντιπροσωπεύει το αρχικό σημείο της δομής πληροφοριών για το πρόγραμμα από όπου γίνεται εκτέλεση του javadoc και δίνει τη θέση του στο interface jdk.javadoc.doclet.DocletEnvironment, το οποίο εκφράζει το περιβάλλον εκτέλεσης του doclet.

Παρουσιάζοντας μερικά αποσπάσματα από τις τροποποιήσεις που έγιναν στο κώδικα, θα γίνει πιο ξεκάθαρη η διαδικασία μετανάστευσης στο API της Java 9. Ένα σημείο του κώδικα όπου εξετάζεται το είδος ενός στοιχείου (δηλ. interface, μέθοδος κ.τ.λ.) με τη χρήση του πακέτου com.sun.javadoc είναι το παρακάτω.

Χρησιμοποιώντας το πακέτο jdk.javadoc.doclet, το παραπάνω τμήμα του κώδικα μετατρέπεται στο παρακάτω.

Βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται η μέθοδος getKind() που επιστρέφει το είδος ενός στοιχείου, μαζί με το interface ElementKind, το οποίο παρέχει το απαραίτητο enumeration για τη σύγκριση του στοιχείου επιστροφής με συγκεκριμένους τύπους. Ένα δεύτερο απόσπασμα κώδικα είναι το παρακάτω στο οποίο ζητείται ο modifier (public, private, κ.τ.λ.) ενός ProgramElementDoc με τη χρήση του πακέτου com.sun.javadoc.

Αφού μετατραπεί ο παραπάνω κώδικας ώστε να λειτουργεί με τη χρήση του πακέτου jdk.javadoc.doclet, προκύπτει η παρακάτω μορφή.

Παρατηρούμε ότι, το ProgramElementDoc, αντιστοιχεί σε ένα στιγμιότυπο του interface Element, στο νέο API και καλείται η μέθοδος getModifiers(), η οποία επιστρέφει ένα σύνολο από modifiers που αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένο Element. Έπειτα, το interface Modifier χρησιμοποιείται για να ελέγξουμε τα είδη των modifiers που περιέχονται μέσα στο σύνολο. Έτσι, αντικαθίστανται μέθοδοι όπως οι isPrivate() και isProtected(). Για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα, θα ήταν κατάλληλη μια επίσκεψη στο gist που αποτελεί την τελική αναφορά της εργασίας.

Ολόκληρη η λειτουργικότητα του εργαλείου UMLGraph πρέπει να συγκεντρώνεται μέσα σε ένα .jar αρχείο, το οποίο κατά την αντιστοίχιση του με μια μεταβλητή περιβάλλοντος του υπολογιστή θα παρέχει τη δυνατότητα σχεδίασης των διαγραμμάτων UML. Για την αυτόματη κατασκευή του αρχείου .jar χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Maven. Η επιτυχής δημιουργία του αρχείου .jar μέσα από την εκτέλεση της εντολής “mvn install” φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Το εργαλείο Maven παρέχει και άλλες εντολές για την εποπτεία του προγράμματος όπως είναι οι “mvn compile”, “mvn test-compile” και “mvn test” που αντιστοιχούν στη μεταγλώττιση των αρχείων του προγράμματος, στη μεταγλώττιση των αρχείων tests και στην εκτέλεση των αρχείων tests, αντίστοιχα.  

Εν κατακλείδι, κατά τη διάρκεια του GSoC ο στόχος που τέθηκε ήταν η αναβάθμιση του εργαλείου UMLGraph ώστε να χρησιμοποιεί την έκδοση Java 9 και το πακέτο jdk.javadoc.doclet. Ήταν ένας αρκετά απαιτητικός στόχος αλλά αφορούσε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αντικείμενο, δηλαδή την αυτόματη δημιουργία διαγραμμάτων UML.

Όλος ο κώδικας του έργου είναι διαθέσιμος στο github

The Debian Project                               https://www.debian.org/
Updated Debian 9: 9.11 released                         press@debian.org
September 8th, 2019            https://www.debian.org/News/2019/20190908
------------------------------
------------------------------------------


The Debian project is pleased to announce the eleventh update of its
oldstable distribution Debian 9 (codename "stretch").

This point release is primarily an update to the recently-released 9.10,
in order to resolve a critical problem with the installer that was
discovered during image testing.

Please note that the point release does not constitute a new version of
Debian 9 but only updates some of the packages included. There is no
need to throw away old "stretch" media. After installation, packages can
be upgraded to the current versions using an up-to-date Debian mirror.

Those who frequently install updates from security.debian.org won't have
to update many packages, and most such updates are included in the point
release.

New installation images will be available soon at the regular locations.

Upgrading an existing installation to this revision can be achieved by
pointing the package management system at one of Debian's many HTTP
mirrors. A comprehensive list of mirrors is available at:

https://www.debian.org/mirror/listMiscellaneous Bugfixes
----------------------

This oldstable update adds a few important corrections to the following
packages:

+--------------------------------+------------------------------------+
| Package                        | Reason                             |
+--------------------------------+------------------------------------+
| base-files [1]                 | Update for the point release       |
|                                |                                    |
| bogl [2]                       | Call iswspace instead of isspace,  |
|                                | fixes crash on U+FEFF              |
|                                |                                    |
| debian-installer [3]           | Rebuild against proposed-updates   |
|                                |                                    |
| debian-installer-netboot-      | Rebuild against proposed-updates   |
| images [4]                     |                                    |
|                                |                                    |
+--------------------------------+------------------------------------+

    1: https://packages.debian.org/src:base-files
    2: https://packages.debian.org/src:bogl
    3: https://packages.debian.org/src:debian-installer
    4: https://packages.debian.org/src:debian-installer-netboot-images

Debian Installer
----------------

The installer has been updated to include the fixes incorporated into
oldstable by the point release.


URLs
----

The complete lists of packages that have changed with this revision:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stretch/ChangeLog


The current oldstable distribution:

http://ftp.debian.org/debian/dists/oldstable/


Proposed updates to the oldstable distribution:

http://ftp.debian.org/debian/dists/oldstable-proposed-updates


oldstable distribution information (release notes, errata etc.):

https://www.debian.org/releases/oldstable/


Security announcements and information:

https://www.debian.org/security/About Debian
------------

The Debian Project is an association of Free Software developers who
volunteer their time and effort in order to produce the completely free
operating system Debian.


Contact Information
-------------------

For further information, please visit the Debian web pages at
https://www.debian.org/, send mail to <press@debian.org>, or contact the
stable release team at <debian-release@lists.debian.org>.
The Debian Project                               https://www.debian.org/
Updated Debian 10: 10.1 released                        press@debian.org
September 7th, 2019            https://www.debian.org/News/2019/20190907
------------------------------
------------------------------------------


The Debian project is pleased to announce the first update of its stable
distribution Debian 10 (codename "buster"). This point release mainly
adds corrections for security issues, along with a few adjustments for
serious problems. Security advisories have already been published
separately and are referenced where available.

Please note that the point release does not constitute a new version of
Debian 10 but only updates some of the packages included. There is no
need to throw away old "buster" media. After installation, packages can
be upgraded to the current versions using an up-to-date Debian mirror.

Those who frequently install updates from security.debian.org won't have
to update many packages, and most such updates are included in the point
release.

New installation images will be available soon at the regular locations.

Upgrading an existing installation to this revision can be achieved by
pointing the package management system at one of Debian's many HTTP
mirrors. A comprehensive list of mirrors is available at:

https://www.debian.org/mirror/listMiscellaneous Bugfixes
----------------------

This stable update adds a few important corrections to the following
packages:

+--------------------------+------------------------------------------+
| Package                  | Reason                                   |
+--------------------------+------------------------------------------+
| acme-tiny [1]            | Handle upcoming ACME protocol change     |
|                          |                                          |
| android-sdk-meta [2]     | New upstream release; fix regex for      |
|                          | adding Debian version to binary packages |
|                          |                                          |
| apt-setup [3]            | Fix preseeding of Secure Apt for local   |
|                          | repositories via apt-setup/localX/       |
|                          |                                          |
| asterisk [4]             | Fix buffer overflow in                   |
|                          | res_pjsip_messaging [AST-2019-002 /      |
|                          | CVE-2019-12827]; fix remote Crash        |
|                          | Vulnerability in chan_sip [AST-2019-     |
|                          | 003 / CVE-2019-13161]                    |
|                          |                                          |
| babeltrace [5]           | Bump ctf symbols depends to post merge   |
|                          | version                                  |
|                          |                                          |
| backup-manager [6]       | Fix purging of remote archives via FTP   |
|                          | or SSH                                   |
|                          |                                          |
| base-files [7]           | Update for the point release             |
|                          |                                          |
| basez [8]                | Properly decode base64url encoded        |
|                          | strings                                  |
|                          |                                          |
| bro [9]                  | Security fixes [CVE-2018-16807 CVE-2018- |
|                          | 17019]                                   |
|                          |                                          |
| bzip2 [10]               | Fix regression uncompressing some files  |
|                          |                                          |
| cacti [11]               | Fix some issues upgrading from the       |
|                          | version in stretch                       |
|                          |                                          |
| calamares-settings-      | Fix permissions for initramfs image when |
| debian [12]              | full-disk encryption is enabled          |
|                          | [CVE-2019-13179]                         |
|                          |                                          |
| ceph [13]                | Rebuild against new libbabeltrace        |
|                          |                                          |
| clamav [14]              | Prevent extraction of non-recursive zip  |
|                          | bombs; new upstream stable release with  |
|                          | security fixes - add scan time limit to  |
|                          | mitigate against zip-bombs [CVE-2019-    |
|                          | 12625]; fix out-of-bounds write within   |
|                          | the NSIS bzip2 library [CVE-2019-12900]  |
|                          |                                          |
| cloudkitty [15]          | Fix build failures with updated          |
|                          | SQLAlchemy                               |
|                          |                                          |
| console-setup [16]       | Fix internationalization issues when     |
|                          | switching locales with Perl >= 5.28      |
|                          |                                          |
| cryptsetup [17]          | Fix support for LUKS2 headers without    |
|                          | any bound keyslot; fix mapped segments   |
|                          | overflow on 32-bit architectures         |
|                          |                                          |
| cups [18]                | Fix multiple security/disclosure issues  |
|                          | - SNMP buffer overflows [CVE-2019-8696   |
|                          | CVE-2019-8675], IPP buffer overflow,     |
|                          | Denial of Service and memory disclosure  |
|                          | issues in the scheduler                  |
|                          |                                          |
| dbconfig-common [19]     | Fix issue caused by change in bash POSIX |
|                          | behaviour                                |
|                          |                                          |
| debian-edu-config [20]   | Use PXE option  "ipappend 2"  for LTSP   |
|                          | client boot; fix sudo-ldap               |
|                          | configuration; fix loss of dynamically   |
|                          | allocated v4 IP address; several fixes   |
|                          | and improvements to debian-edu-          |
|                          | config.fetch-ldap-cert                   |
|                          |                                          |
| debian-edu-doc [21]      | Update Debian Edu Buster and ITIL        |
|                          | manuals and translations                 |
|                          |                                          |
| dehydrated [22]          | Fix fetching of account information;     |
|                          | follow-up fixes for account ID handling  |
|                          | and APIv1 compatibility                  |
|                          |                                          |
| devscripts [23]          | debchange: target buster-backports with  |
|                          | --bpo option                             |
|                          |                                          |
| dma [24]                 | Do not limit TLS connections to using    |
|                          | TLS 1.0                                  |
|                          |                                          |
| dpdk [25]                | New upstream stable release              |
|                          |                                          |
| dput-ng [26]             | Add buster-backports and stretch-        |
|                          | backports-sloppy codenames               |
|                          |                                          |
| e2fsprogs [27]           | Fix e4defrag crashes on 32-bit           |
|                          | architectures                            |
|                          |                                          |
| enigmail [28]            | New upstream release; security fixes     |
|                          | [CVE-2019-12269]                         |
|                          |                                          |
| epiphany-browser [29]    | Ensure that the web extension uses the   |
|                          | bundled copy of libdazzle                |
|                          |                                          |
| erlang-p1-pkix [30]      | Fix handling of GnuTLS certificates      |
|                          |                                          |
| facter [31]              | Fix parsing of Linux route non-key/value |
|                          | flags (e.g. onlink)                      |
|                          |                                          |
| fdroidserver [32]        | New upstream release                     |
|                          |                                          |
| fig2dev [33]             | Do not segfault on circle/half circle    |
|                          | arrowheads with a magnification larger   |
|                          | than 42 [CVE-2019-14275]                 |
|                          |                                          |
| firmware-nonfree [34]    | atheros: Add Qualcomm Atheros QCA9377    |
|                          | rev 1.0 firmware version WLAN.TF.2.1-    |
|                          | 00021-QCARMSWP-1; realtek: Add Realtek   |
|                          | RTL8822CU Bluetooth firmware; atheros:   |
|                          | Revert change of QCA9377 rev 1.0         |
|                          | firmware in 20180518-1; misc-nonfree:    |
|                          | add firmware for MediaTek MT76x0/MT76x2u |
|                          | wireless chips, MediaTek MT7622/MT7668   |
|                          | bluetooth chips, GV100 signed firmware   |
|                          |                                          |
| freeorion [35]           | Fix crash when loading or saving game    |
|                          | data                                     |
|                          |                                          |
| fuse-emulator [36]       | Prefer the X11 backend over the Wayland  |
|                          | one; show the Fuse icon on the GTK       |
|                          | window and About dialog                  |
|                          |                                          |
| fusiondirectory [37]     | Stricter checks on LDAP lookups; add     |
|                          | missing dependency on php-xml            |
|                          |                                          |
| gcab [38]                | Fix corruption when extracting           |
|                          |                                          |
| gdb [39]                 | Rebuild against new libbabeltrace        |
|                          |                                          |
| glib2.0 [40]             | Make GKeyFile settings backend create    |
|                          | ~/.config and configuration files with   |
|                          | restrictive permissions [CVE-2019-13012] |
|                          |                                          |
| gnome-bluetooth [41]     | Avoid GNOME Shell crashes when gnome-    |
|                          | shell-extension-bluetooth-quick-connect  |
|                          | is used                                  |
|                          |                                          |
| gnome-control-           | Fix crash when the Details -> Overview   |
| center [42]              | (info-overview) panel is selected; fix   |
|                          | memory leaks in Universal Access panel;  |
|                          | fix a regression that caused the         |
|                          | Universal Access -> Zoom mouse tracking  |
|                          | options to have no effect; updated       |
|                          | Icelandic and Japanese translations      |
|                          |                                          |
| gnupg2 [43]              | Backport many bug fixes and stability    |
|                          | patches from upstream; use               |
|                          | keys.openpgp.org as the default          |
|                          | keyserver; only import self-signatures   |
|                          | by default                               |
|                          |                                          |
| gnuplot [44]             | Fix incomplete/unsafe initialization of  |
|                          | ARGV array                               |
|                          |                                          |
| gosa [45]                | Stricter checks on LDAP lookups          |
|                          |                                          |
| hfst [46]                | Ensure smoother upgrades from stretch    |
|                          |                                          |
| initramfs-tools [47]     | Disable resume when there are no         |
|                          | suitable swap devices; MODULES=most:     |
|                          | include all keyboard driver modules,     |
|                          | cros_ec_spi and SPI drivers, extcon-     |
|                          | usbc-cros-ec; MODULES=dep: include       |
|                          | extcon drivers                           |
|                          |                                          |
| jython [48]              | Preserve backward compatibility with     |
|                          | Java 7                                   |
|                          |                                          |
| lacme [49]               | Update for removal of unauthenticated    |
|                          | GET support from the Let's Encrypt       |
|                          | ACMEv2 API                               |
|                          |                                          |
| libblockdev [50]         | Use existing cryptsetup API for changing |
|                          | keyslot passphrase                       |
|                          |                                          |
| libdatetime-timezone-    | Update included data                     |
| perl [51]                |                                          |
|                          |                                          |
| libjavascript-           | Add support for  "=>"  operator          |
| beautifier-perl [52]     |                                          |
|                          |                                          |
| libsdl2-image [53]       | Fix buffer overflows [CVE-2019-5058      |
|                          | CVE-2019-5052 CVE-2019-7635]; fix out of |
|                          | bounds access in PCX handling [CVE-2019- |
|                          | 12216 CVE-2019-12217 CVE-2019-12218      |
|                          | CVE-2019-12219 CVE-2019-12220 CVE-2019-  |
|                          | 12221 CVE-2019-12222 CVE-2019-5051]      |
|                          |                                          |
| libtk-img [54]           | Stop using internal copies of JPEG, Zlib |
|                          | and PixarLog codecs, fixing crashes      |
|                          |                                          |
| libxslt [55]             | Fix security framework bypass [CVE-2019- |
|                          | 11068], uninitialized read of xsl:number |
|                          | token [CVE-2019-13117] and uninitialized |
|                          | read with UTF-8 grouping chars           |
|                          | [CVE-2019-13118]                         |
|                          |                                          |
| linux [56]               | New upstream stable release              |
|                          |                                          |
| linux-latest [57]        | Update for 4.19.0-6 kernel ABI           |
|                          |                                          |
| linux-signed-amd64 [58]  | New upstream stable release              |
|                          |                                          |
| linux-signed-arm64 [59]  | New upstream stable release              |
|                          |                                          |
| linux-signed-i386 [60]   | New upstream stable release              |
|                          |                                          |
| lttv [61]                | Rebuild against new libbabeltrace        |
|                          |                                          |
| mapproxy [62]            | Fix WMS Capabilities with Python 3.7     |
|                          |                                          |
| mariadb-10.3 [63]        | New upstream stable release; security    |
|                          | fixes [CVE-2019-2737 CVE-2019-2739       |
|                          | CVE-2019-2740 CVE-2019-2758 CVE-2019-    |
|                          | 2805]; fix segfault on                   |
|                          | 'information_schema' access; rename      |
|                          | 'mariadbcheck' to 'mariadb-check'        |
|                          |                                          |
| musescore [64]           | Disable webkit functionality             |
|                          |                                          |
| ncbi-tools6 [65]         | Repackage without non-free data/UniVec.* |
|                          |                                          |
| ncurses [66]             | Remove  "rep"  from xterm-new and        |
|                          | derived terminfo descriptions            |
|                          |                                          |
| netdata [67]             | Remove Google Analytics from generated   |
|                          | documentation; opt out of sending        |
|                          | anonymous statistics; remove  "sign in"  |
|                          | button                                   |
|                          |                                          |
| newsboat [68]            | Fix use after free issue                 |
|                          |                                          |
| nextcloud-desktop [69]   | Add missing dependency on nextcloud-     |
|                          | desktop-common to nextcloud-desktop-cmd  |
|                          |                                          |
| node-lodash [70]         | Fix prototype pollution [CVE-2019-10744] |
|                          |                                          |
| node-mixin-deep [71]     | Fix prototype pollution issue            |
|                          |                                          |
| nss [72]                 | Fix security issues [CVE-2019-11719      |
|                          | CVE-2019-11727 CVE-2019-11729]           |
|                          |                                          |
| nx-libs [73]             | Fix a number of memory leaks             |
|                          |                                          |
| open-infrastructure-     | Fix container start                      |
| compute-tools [74]       |                                          |
|                          |                                          |
| open-vm-tools [75]       | Correctly handle OS versions of the form |
|                          | "X" , rather than  "X.Y"                 |
|                          |                                          |
| openldap [76]            | Restrict rootDN proxyauthz to its own    |
|                          | databases [CVE-2019-13057]; enforce      |
|                          | sasl_ssf ACL statement on every          |
|                          | connection [CVE-2019-13565]; fix slapo-  |
|                          | rwm to not free original filter when     |
|                          | rewritten filter is invalid              |
|                          |                                          |
| osinfo-db [77]           | Add buster 10.0 information; fix URLs    |
|                          | for stretch download; fix the name of    |
|                          | the parameter used to set the fullname   |
|                          | when generating a preseed file           |
|                          |                                          |
| osmpbf [78]              | Rebuild with protobuf 3.6.1              |
|                          |                                          |
| pam-u2f [79]             | Fix insecure debug file handling         |
|                          | [CVE-2019-12209]; fix debug file         |
|                          | descriptor leak [CVE-2019-12210]; fix    |
|                          | out-of-bounds access; fix segfault       |
|                          | following a failure to allocate a buffer |
|                          |                                          |
| passwordsafe [80]        | Install localisation files in the        |
|                          | correct directory                        |
|                          |                                          |
| piuparts [81]            | Update configurations for the buster     |
|                          | release; fix spurious failure to remove  |
|                          | packages with names ending with '+';     |
|                          | generate separate tarball names for --   |
|                          | merged-usr chroots                       |
|                          |                                          |
| postgresql-common [82]   | Fix  "pg_upgradecluster from postgresql- |
|                          | common 200, 200+deb10u1, 201, and 202    |
|                          | will corrupt the data_directory setting  |
|                          | when used *twice* to upgrade a cluster   |
|                          | (e.g. 9.6 -> 10 -> 11)"                  |
|                          |                                          |
| pulseaudio [83]          | Fix mute state restoring                 |
|                          |                                          |
| puppet-module-           | Fix attempts to write to /etc/init       |
| cinder [84]              |                                          |
|                          |                                          |
| python-autobahn [85]     | Fix pyqrcode build dependencies          |
|                          |                                          |
| python-django [86]       | New upstream security release [CVE-2019- |
|                          | 12781]                                   |
|                          |                                          |
| raspi3-firmware [87]     | Add support for Raspberry Pi Compute     |
|                          | Module 3 (CM3), Raspberry Pi Compute     |
|                          | Module 3 Lite and Raspberry Pi Compute   |
|                          | Module IO Board V3                       |
|                          |                                          |
| reportbug [88]           | Update release names, following buster   |
|                          | release; re-enable stretch-pu requests;  |
|                          | fix crashes with package / version       |
|                          | lookup; add missing dependency on        |
|                          | sensible-utils                           |
|                          |                                          |
| ruby-airbrussh [89]      | Don't throw exception on invalid UTF-8   |
|                          | SSH output                               |
|                          |                                          |
| sdl-image1.2 [90]        | Fix buffer overflows [CVE-2019-5052      |
|                          | CVE-2019-7635], out-of-bounds access     |
|                          | [CVE-2019-12216 CVE-2019-12217 CVE-2019- |
|                          | 12218 CVE-2019-12219 CVE-2019-12220      |
|                          | CVE-2019-12221 CVE-2019-12222 CVE-2019-  |
|                          | 5051]                                    |
|                          |                                          |
| sendmail [91]            | sendmail-bin.postinst, initscript: Let   |
|                          | start-stop-daemon match on pidfile and   |
|                          | executable; sendmail-bin.prerm: Stop     |
|                          | sendmail before removing the             |
|                          | alternatives                             |
|                          |                                          |
| slirp4netns [92]         | New upstream stable release with         |
|                          | security fixes - check sscanf result     |
|                          | when emulating ident [CVE-2019-9824];    |
|                          | fixes heap overflow in included libslirp |
|                          | [CVE-2019-14378]                         |
|                          |                                          |
| systemd [93]             | Network: Fix failure to bring up         |
|                          | interface with Linux kernel 5.2; ask-    |
|                          | password: Prevent buffer overflow when   |
|                          | reading from keyring; network: Behave    |
|                          | more gracefully when IPv6 has been       |
|                          | disabled                                 |
|                          |                                          |
| tzdata [94]              | New upstream release                     |
|                          |                                          |
| unzip [95]               | Fix zip bomb issues [CVE-2019-13232]     |
|                          |                                          |
| usb.ids [96]             | Routine update of USB IDs                |
|                          |                                          |
| warzone2100 [97]         | Fix a segmentation fault when hosting a  |
|                          | multiplayer game                         |
|                          |                                          |
| webkit2gtk [98]          | New upstream stable version; stop        |
|                          | requiring SSE2-capable CPUs              |
|                          |                                          |
| win32-loader [99]        | Rebuild against current packages,        |
|                          | particularly debian-archive-keyring; fix |
|                          | build failure by enforcing a POSIX       |
|                          | locale                                   |
|                          |                                          |
| xymon [100]              | Fix several (server only) security       |
|                          | issues [CVE-2019-13273 CVE-2019-13274    |
|                          | CVE-2019-13451 CVE-2019-13452 CVE-2019-  |
|                          | 13455 CVE-2019-13484 CVE-2019-13485      |
|                          | CVE-2019-13486]                          |
|                          |                                          |
| yubikey-                 | Backport additional security precautions |
| personalization [101]    |                                          |
|                          |                                          |
| z3 [102]                 | Do not set the SONAME of libz3java.so to |
|                          | libz3.so.4                               |
|                          |                                          |
+--------------------------+------------------------------------------+

    1: https://packages.debian.org/src:acme-tiny
    2: https://packages.debian.org/src:android-sdk-meta
    3: https://packages.debian.org/src:apt-setup
    4: https://packages.debian.org/src:asterisk
    5: https://packages.debian.org/src:babeltrace
    6: https://packages.debian.org/src:backup-manager
    7: https://packages.debian.org/src:base-files
    8: https://packages.debian.org/src:basez
    9: https://packages.debian.org/src:bro
   10: https://packages.debian.org/src:bzip2
   11: https://packages.debian.org/src:cacti
   12: https://packages.debian.org/src:calamares-settings-debian
   13: https://packages.debian.org/src:ceph
   14: https://packages.debian.org/src:clamav
   15: https://packages.debian.org/src:cloudkitty
   16: https://packages.debian.org/src:console-setup
   17: https://packages.debian.org/src:cryptsetup
   18: https://packages.debian.org/src:cups
   19: https://packages.debian.org/src:dbconfig-common
   20: https://packages.debian.org/src:debian-edu-config
   21: https://packages.debian.org/src:debian-edu-doc
   22: https://packages.debian.org/src:dehydrated
   23: https://packages.debian.org/src:devscripts
   24: https://packages.debian.org/src:dma
   25: https://packages.debian.org/src:dpdk
   26: https://packages.debian.org/src:dput-ng
   27: https://packages.debian.org/src:e2fsprogs
   28: https://packages.debian.org/src:enigmail
   29: https://packages.debian.org/src:epiphany-browser
   30: https://packages.debian.org/src:erlang-p1-pkix
   31: https://packages.debian.org/src:facter
   32: https://packages.debian.org/src:fdroidserver
   33: https://packages.debian.org/src:fig2dev
   34: https://packages.debian.org/src:firmware-nonfree
   35: https://packages.debian.org/src:freeorion
   36: https://packages.debian.org/src:fuse-emulator
   37: https://packages.debian.org/src:fusiondirectory
   38: https://packages.debian.org/src:gcab
   39: https://packages.debian.org/src:gdb
   40: https://packages.debian.org/src:glib2.0
   41: https://packages.debian.org/src:gnome-bluetooth
   42: https://packages.debian.org/src:gnome-control-center
   43: https://packages.debian.org/src:gnupg2
   44: https://packages.debian.org/src:gnuplot
   45: https://packages.debian.org/src:gosa
   46: https://packages.debian.org/src:hfst
   47: https://packages.debian.org/src:initramfs-tools
   48: https://packages.debian.org/src:jython
   49: https://packages.debian.org/src:lacme
   50: https://packages.debian.org/src:libblockdev
   51: https://packages.debian.org/src:libdatetime-timezone-perl
   52: https://packages.debian.org/src:libjavascript-beautifier-perl
   53: https://packages.debian.org/src:libsdl2-image
   54: https://packages.debian.org/src:libtk-img
   55: https://packages.debian.org/src:libxslt
   56: https://packages.debian.org/src:linux
   57: https://packages.debian.org/src:linux-latest
   58: https://packages.debian.org/src:linux-signed-amd64
   59: https://packages.debian.org/src:linux-signed-arm64
   60: https://packages.debian.org/src:linux-signed-i386
   61: https://packages.debian.org/src:lttv
   62: https://packages.debian.org/src:mapproxy
   63: https://packages.debian.org/src:mariadb-10.3
   64: https://packages.debian.org/src:musescore
   65: https://packages.debian.org/src:ncbi-tools6
   66: https://packages.debian.org/src:ncurses
   67: https://packages.debian.org/src:netdata
   68: https://packages.debian.org/src:newsboat
   69: https://packages.debian.org/src:nextcloud-desktop
   70: https://packages.debian.org/src:node-lodash
   71: https://packages.debian.org/src:node-mixin-deep
   72: https://packages.debian.org/src:nss
   73: https://packages.debian.org/src:nx-libs
   74: https://packages.debian.org/src:open-infrastructure-compute-tools
   75: https://packages.debian.org/src:open-vm-tools
   76: https://packages.debian.org/src:openldap
   77: https://packages.debian.org/src:osinfo-db
   78: https://packages.debian.org/src:osmpbf
   79: https://packages.debian.org/src:pam-u2f
   80: https://packages.debian.org/src:passwordsafe
   81: https://packages.debian.org/src:piuparts
   82: https://packages.debian.org/src:postgresql-common
   83: https://packages.debian.org/src:pulseaudio
   84: https://packages.debian.org/src:puppet-module-cinder
   85: https://packages.debian.org/src:python-autobahn
   86: https://packages.debian.org/src:python-django
   87: https://packages.debian.org/src:raspi3-firmware
   88: https://packages.debian.org/src:reportbug
   89: https://packages.debian.org/src:ruby-airbrussh
   90: https://packages.debian.org/src:sdl-image1.2
   91: https://packages.debian.org/src:sendmail
   92: https://packages.debian.org/src:slirp4netns
   93: https://packages.debian.org/src:systemd
   94: https://packages.debian.org/src:tzdata
   95: https://packages.debian.org/src:unzip
   96: https://packages.debian.org/src:usb.ids
   97: https://packages.debian.org/src:warzone2100
   98: https://packages.debian.org/src:webkit2gtk
   99: https://packages.debian.org/src:win32-loader
  100: https://packages.debian.org/src:xymon
  101: https://packages.debian.org/src:yubikey-personalization
  102: https://packages.debian.org/src:z3

Security Updates
----------------

This revision adds the following security updates to the stable release.
The Security Team has already released an advisory for each of these
updates:

+----------------+--------------------------+
| Advisory ID    | Package                  |
+----------------+--------------------------+
| DSA-4477 [103] | zeromq3 [104]            |
|                |                          |
| DSA-4478 [105] | dosbox [106]             |
|                |                          |
| DSA-4479 [107] | firefox-esr [108]        |
|                |                          |
| DSA-4480 [109] | redis [110]              |
|                |                          |
| DSA-4481 [111] | ruby-mini-magick [112]   |
|                |                          |
| DSA-4482 [113] | thunderbird [114]        |
|                |                          |
| DSA-4483 [115] | libreoffice [116]        |
|                |                          |
| DSA-4484 [117] | linux [118]              |
|                |                          |
| DSA-4484 [119] | linux-signed-i386 [120]  |
|                |                          |
| DSA-4484 [121] | linux-signed-arm64 [122] |
|                |                          |
| DSA-4484 [123] | linux-signed-amd64 [124] |
|                |                          |
| DSA-4486 [125] | openjdk-11 [126]         |
|                |                          |
| DSA-4488 [127] | exim4 [128]              |
|                |                          |
| DSA-4489 [129] | patch [130]              |
|                |                          |
| DSA-4490 [131] | subversion [132]         |
|                |                          |
| DSA-4491 [133] | proftpd-dfsg [134]       |
|                |                          |
| DSA-4493 [135] | postgresql-11 [136]      |
|                |                          |
| DSA-4494 [137] | kconfig [138]            |
|                |                          |
| DSA-4495 [139] | linux-signed-amd64 [140] |
|                |                          |
| DSA-4495 [141] | linux-signed-arm64 [142] |
|                |                          |
| DSA-4495 [143] | linux [144]              |
|                |                          |
| DSA-4495 [145] | linux-signed-i386 [146]  |
|                |                          |
| DSA-4496 [147] | pango1.0 [148]           |
|                |                          |
| DSA-4498 [149] | python-django [150]      |
|                |                          |
| DSA-4499 [151] | ghostscript [152]        |
|                |                          |
| DSA-4501 [153] | libreoffice [154]        |
|                |                          |
| DSA-4502 [155] | ffmpeg [156]             |
|                |                          |
| DSA-4503 [157] | golang-1.11 [158]        |
|                |                          |
| DSA-4504 [159] | vlc [160]                |
|                |                          |
| DSA-4505 [161] | nginx [162]              |
|                |                          |
| DSA-4507 [163] | squid [164]              |
|                |                          |
| DSA-4508 [165] | h2o [166]                |
|                |                          |
| DSA-4509 [167] | apache2 [168]            |
|                |                          |
| DSA-4510 [169] | dovecot [170]            |
|                |                          |
+----------------+--------------------------+

  103: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4477
  104: https://packages.debian.org/src:zeromq3
  105: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4478
  106: https://packages.debian.org/src:dosbox
  107: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4479
  108: https://packages.debian.org/src:firefox-esr
  109: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4480
  110: https://packages.debian.org/src:redis
  111: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4481
  112: https://packages.debian.org/src:ruby-mini-magick
  113: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4482
  114: https://packages.debian.org/src:thunderbird
  115: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4483
  116: https://packages.debian.org/src:libreoffice
  117: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4484
  118: https://packages.debian.org/src:linux
  119: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4484
  120: https://packages.debian.org/src:linux-signed-i386
  121: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4484
  122: https://packages.debian.org/src:linux-signed-arm64
  123: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4484
  124: https://packages.debian.org/src:linux-signed-amd64
  125: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4486
  126: https://packages.debian.org/src:openjdk-11
  127: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4488
  128: https://packages.debian.org/src:exim4
  129: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4489
  130: https://packages.debian.org/src:patch
  131: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4490
  132: https://packages.debian.org/src:subversion
  133: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4491
  134: https://packages.debian.org/src:proftpd-dfsg
  135: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4493
  136: https://packages.debian.org/src:postgresql-11
  137: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4494
  138: https://packages.debian.org/src:kconfig
  139: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4495
  140: https://packages.debian.org/src:linux-signed-amd64
  141: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4495
  142: https://packages.debian.org/src:linux-signed-arm64
  143: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4495
...

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία της επεξεργαστικής ισχύς του Bitcoin mining δικτύου καθώς αυτές τις μέρες έσπασε και το φράγμα των 80EH/s καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Μέσα σε τρεις μόλις μήνες το mining δίκτυο του Bitcoin σχεδόν διπλασίασε την επεξεργαστική του ισχύ καθώς μόλις τον περασμένο Μάιο είχε διαμορφωθεί γύρω στα 47Eh/s

Η μεγάλη αυτή αύξηση ήρθε ως αποτέλεσμα την ανοδικής πορείας της ισοτιμίας του Bitcoin καθώς ακολουθήθηκε και από την έναρξη της περιόδου των βροχοπτώσεων στις επαρχίες της Κίνας όπου λειτουργούν τα μεγαλύτερα Bitcoin farm στον κόσμο. Θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τις αναδυόμενες αγορές γύρω από το Bitcoin mining του Ιράν και Βενεζουέλας καθώς και το φημολογούμενο νέο hardware που μπαίνει σιγά σιγά στην αγορά.

Ενδεικτικό είναι ότι αυτή την στιγμή τέσσερα mining pool τα BTC.com, Poolin, F2pool και Antpool έχουν ξεπεράσει σε επεξεργαστική ισχύ τα 10EH/s με όλα να έχουν έδρα διαχείρισης στην Κίνα.

Η τελευταία διόρθωση δυσκολίας που πραγματοποιήθηκε στις 1 Σεπτεμβρίου ήταν στο +5.6% με περίπου την ίδια άνοδο να έχουμε και σε 6 μέρες από σήμερα που θα γίνει η νέα διόρθωση της δυσκολίας του Bitcoin mining.

 

 

The post Το Bitcoin mining network ξεπέρασε τα 80EH/s σε επεξεργαστική ισχύ appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Σήμερα πραγματοποιήθηκε μεταφορά 94.505 Bitcoin σε μια μοναδική διεύθυνση με την αξία τους να υπερβαίνει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια, μεταφορά ψηφιακών νομισμάτων από πολλαπλές διευθύνσεις που σύμφωνα με την ανάλυση της TokenAnalyst το μεγαλύτερο μέρος από αυτά τα ψηφιακά νομίσματα προέρχονται από το κινεζικό ανταλλακτήριο Huobi.

H μεταφορά όλων αυτών των νομισμάτων μέσα από δεκάδες διευθύνσεις κόστισε στον αποστολέα 700 δολάρια σε fee καθώς όπως δείχνουν τα στοιχεία ενώ η συναλλαγή είχε αρκετά kb πληρώθηκαν υπερβολικά υψηλά fee στα 480 Satoshi/byte με τα ενδεδειγμένα fee την ίδια ώρα να είναι μόλις στα 20/30 Satoshi/byte.

Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι τόσο υπερβολικά μεγάλα fee στο παρελθών έχουν πληρωθεί από hacker που θέλουν να μεταφέρουν γρήγορα κλεμμένα Bitcoin ώστε να γίνουν confirm στο Bitcoin Blockchain άμεσα και να μειώσουν τον κίνδυνο ακύρωσης της συναλλαγής τους.

Πάντως είναι προφανής και η ερασιτεχνική απόπειρα laundering των συγκεκριμένων Bitcoin  καθώς περνάνε από δεκάδες διαφορετικές διευθύνσεις με όλες αυτές οι διευθύνσεις να μπορούν να γίνουν εύκολα trace και να βρεθεί η πηγή προέλευσης τους.

https://twitter.com/thetokenanalyst/status/1169929738607124482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως αναφέρει το Coindesk εκπρόσωπος του κινεζικού ανταλλακτήριο Huobi ,από που προήλθε και ο μεγαλύτερος αριθμός ψηφιακών νομισμάτων, απλά δήλωσε ότι ερευνούν αυτή την μεταφορά χωρίς να ξεκαθαρίζουν αν προέκυψε μετά από κάποια παραβίαση των συστημάτων τους η απλά είναι από κάποιον πελάτη τους.

The post Μεταφορά 94.000 Bitcoin αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

GUADEC 2019, Thessaloniki

Όπως πιθανό να έχετε διαβάσει στο blog μου, τις ημερομηνίες 23-28 Αυγούστου 2019 έλαβε χώρα το συνέδριο GUADEC στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην πόλη μας.

Το συνέδριο για εμάς είχε ξεκινήσει ένα χρόνο πριν, όταν υποβάλαμε την αίτησή μας. Από τότε έως τον Αύγουστο, κάναμε πολλές συναντήσεις, τόσο μεταξύ μας, όσο και με τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου. Υπήρξαν δυσκολίες, απογοητεύσεις αλλά όλοι ανυπομονούσαμε να ξεκινήσει το συνέδριο.

Οι αφίξεις ξεκίνησαν από την αρχή της εβδομάδας, 19-20 Αυγούστου. Τις πρώτες ημέρες που ακόμα προετοιμαζόμασταν, το GNOME Board και το Foundation Stuff πέρασαν δυο μέρες στις οποίες επίλυσαν πολλά θέματα.

Επίσημα, όλα άρχισαν την Πέμπτη 22 Αυγούστου, στο pre-registration party, όπου πήραμε τα lanyards με το όνομά μας. Εκεί έγινε η πρώτη γνωριμία για πολλούς που δεν γνωριζόμασταν.

Pre-registration party: Εύα, Δημήτρης, Στάθης, Θάνος
Pre-registration party: Εύα, Δημήτρης, Στάθης, Θάνος

Την επομένη το πρωί, μαζευτήκαμε οι εθελοντές νωρίτερα για να τελειώσουμε τα του στησίματος και αναμέναμε τους περισσοτέρους για να παραλάβουν τα lanyards με το όνομά τους. Επίσημη έναρξη και ξεκίνησαν ομιλίες σε δυο αίθουσες. Αν και ήμουν στο τρέξιμο, την πρώτη ημέρα με τράβηξε η ομιλία του Sriram Ramkrishna σχετικά με το Gitlab (Gitlab - A year in review and what should come next). Την οργάνωση του συνεδρίου την κάναμε μέσα στο Gitlab. Προσωπικά δεν είμαι και πολύ fan αυτού του τρόπου αλλά δούλεψε μια χαρά.

Η πρώτη ημέρα για εμένα έκλεισε με την ομιλία του keynote speaker, Luis Falcon, MD, με τίτλο GNU Health: The fight for our rights in the Public Health System. Αναλύθηκε γιατί η υγεία πρέπει να παραμείνει ΜΗ διαπραγματεύσιμο ανθρώπινο δικαίωμα. Η χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού στην υγεία μπορεί να παρέχει ελευθερία και ισότητα στην υγειονομική περίθαλψη. Μας ανέλυσε το παράδειγμα του GNU Health που εφαρμόστηκε σε αρκετές χώρες.

Luis Falcon MD, Στάθης, Federico Mena-Quintero
Luis Falcon MD, Στάθης, Federico Mena-Quintero

Η πρώτη μέρα έκλεισε με το καθιερωμένο party. Φροντίσαμε να στολίσουμε τον χώρο με μπαλόνια με το σήμα GNOME. Κρασί, μπύρα, φαγητό και μουσική. Νομίζω όλοι διασκέδασαν. Μερικοί συνέχισαν και αλλού. Βλέπετε Παρασκευή, ο κόσμος γενικά βγαίνει.

Την δεύτερη μέρα, το ενδιαφέρον μου τράβηξε η ομιλία του Philip Withnall με τίτλο Environmentally Friendly GNOME, όπου μίλησε τόσο για το λογισμικό όσο και για το project και την κοινότητα. Μιλώντας για κοινότητες ανοικτού λογισμικού, πέρασα να δω τι κάνανε οι φίλοι από Αφρική. Η StellaMaris Njage και ο Sigu Magwa μας ανέλυσαν για το πως οργάνωσαν μια κοινότητα GNOME στην Αφρική (συγκεκριμένα στην Κένυα). Ακόμα μια ενδιαφέρουσα ομιλία ήταν και αυτή του Georges Basile Stvracas Neto με τίτλος About Maintainers and Contributors. Η ομιλία είχε 3 μέρη. Το πρώτο περιέγραψε σύντομα το πως πέρασε από χρήστης σε άτομο που συνεισφέρει και στη συνέχεια σε άτομο που συντηρεί κάποιο project. Στη συνέχεια ανέλυσε τις διάφορες καταστάσεις που συμβαίνουν όταν γίνεται κάποιος συντηρητής πακέτων και τέλος στρατηγικές που εφαρμόζονται για να υπερπηδήσουν εμπόδια. Η ημέρα έκλεισε με την Annual General Meeting και τις παρουσιάσεις του GNOME Foundation Board of Directors για τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς.

Καταλήξαμε με την ομαδική φωτογραφία

GUADEC Group Photo

και ακολούθησε το καθιερωμένο πικνικ σε χώρο κοντά στην πόλη. Μετακινηθήκαμε με λεωφορεία. Εκεί μας περίμενε φαγητό ενώ αρκετοί είχαν φέρει ποτά από τους τόπους τους.

Την τρίτη και τελευταία μέρα των ομιλιών, είδα την ομιλία του Robert McQueen με τίτλο Is the Linux Desktop Really Dead? Κάθε χρόνο ακούμε φέτος θα είναι η χρονιά του Linux Desktop. Ήμουν νιος και γέρασα. Μήπως φταίμε και εμείς που δεν έχουμε φτιάξει ένα ελκυστικό desktop για τους αμετανόητους χρήστες; Ακόμη μια ομιλία που παρακολούθησα ήταν του φίλου Γιάννη Κωνσταντινίδη με τίτλο GDPR and ePrivacy: Compliance Nightmares for GNOME and Open-Source Projects? Αρκετά σημεία γνωστά. Όμως από αυτά που ανέλυσε ο Γιάννης, βλέπω ότι ακόμα και μετά από τον χρόνο προσαρμογής, καταστήματα αλλά ίσως και εμείς δεν τηρούμε ότι προβλέπεται. Η επόμενη ομιλία αφορούσε αποκλειστικά το GNOME και συγκεκριμένα έγινε από τον Executive Director του GNOME, Neil McGovern με τίτλο The Growth of GNOME. Αναφέρθηκε στην παρούσα κατάσταση του Foundation και του project αλλά και για το μέλλον τους και επισήμανε το πλάνο για το μέλλον.
Στις Lightning Talks με τράβηξε η ομιλία του Richard Brown σχετικά με το τι κάνουν οι οργανωτές εάν κάποιος ομιλητής πάθε καρδιακή προσβολή την ώρα που μιλάει. Είναι αληθινό γεγονός και το έζησα και εγώ σε συνέδριο του openSUSE. Ανέφερε κάποιες ενέργειες που πρέπει να έχουν γίνει από πριν (θα γράψω ένα αρθράκι σχετικό). Εμείς ευτυχώς είχαμε καλέσει εθελοντές του ερυθρού σταυρού και δεν είχαμε κάποιο μεγάλο γεγονός. Η ημέρα έκλεισε με την ομιλία της keynote speaker, Deb Nicholson, με τίτλο Free Software/Utopia.

Η ημέρα τελείωσε με τον καθιερωμένο αγώνα ποδοσφαίρου.

Τις επόμενες 2 ημέρες το πρόγραμμα είχε τα BoFs. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να παρακολουθήσω το GNOME Documentation and Localization αλλά επειδή ήταν χαλαρή μεν ημέρα, ξεκίνησε η εξεταστική των φοιτητών και είχε πολύ κόσμο, έφαγα την περισσότερη ώρα να κατευθύνω τους συμμετέχοντες στις αίθουσες, να φροντίσω τα τεχνικά αιτήματα (πχ Ιντερνετ κλπ). Οπότε όλη η ώρα μου καταναλώθηκε εκεί.

Την τελευταία ημέρα, μια ομάδα πήγε στην παραλία ενώ εγώ συμμετείχα στην επίσκεψη στα μουσεία.

GUADEC 2019 Επίσκεψη στα μουσεία
GUADEC Επίσκεψη στα μουσεία

Θέλω να ευχαριστήσω την Μαριέτ, την Πάτυ και την Τάνια και τον Μιχάλη από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που μας βοήθησαν τόσο πριν όσο και κατά την διάρκεια του συνεδρίου. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι του Πανεπιστημίου που κάνανε αθόρυβη δουλειά και δεν γνωρίζω ονόματα, οπότε θέλω να ευχαριστήσω και αυτούς. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές που χωρίς την βοήθειά τους δεν θα είχαμε ένα τόσο πετυχημένο συνέδριο. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω και τους συμμετέχοντες διότι δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Θα σας συναντήσω και στο μέλλον.Όσοι δεν μπορέσατε να παρευρεθείτε, μπορείτε να δείτε τα βίντεο:

1. Ubicast (θα ζήσουν για ένα χρόνο)

2. Youtube

Επίσης, υπάρχουν πολλά σετ από φωτογραφίες.

1. https://2019.guadec.org/pages/photos.html
2. Google Photos
3. Flickr
4. Engagement εκεί που λέει GUADEC 2019
5. https://fidencio.fedorapeople.org/guadec2019/
6. Richard Brown photos
7. Olivier's photos

Στο πλαίσιο του προγράμματος Google Summer Of Code 2019 και υπό την εποπτεία της ΕΕΛΛΑΚ αναπτύχθηκε το odt_anonymizer . Μετά τις αλλαγές που επέφερε ο GDPR, ήταν σημαντικό να δημιουργηθεί ένα μέσο για την εύκολη και ασφαλή ανωνυμοποίηση των δεδομένων βάσει των νέων αλλαγών.

Το έργο χωρίστηκε σε 3 τμήματα. Τη δημιουργία ενός προγράμματος ανωνυμοποίησης, τη δημιουργία μιας γραφικής διεπαφής χρήστη (GUI) και μια επέκταση LibreOffice ενσωματώνοντας έτσι την υπηρεσία.

Παρακάτω ακολουθεί μια περιγραφή των 3 τμημάτων:

 • Πρόγραμμα (Package)

Το πρόγραμμα (γραμμένο σε python3) έχει τη δυνατότητα να ανωνυμοποιεί οποιαδήποτε αρχεία του δίνονται σε επέκταση οdt ή txt. Προκειμένου η υπηρεσία να αναγνωρίζει ευαίσθητες πληροφορίες που πιθανόν να υπάρχουν εντός του αρχείου, δημιουργήθηκαν μία σειρά από patterns. Τα patterns αυτά βρίσκονται στο αρχείο patterns.json του package. Αναφορικά, η υπηρεσία αναγνωρίζει:

 • Τηλεφωνικούς Αριθμούς
 • Πινακίδες Οχημάτων
 • Αριθμούς Ταυτότητας
 •  Ibans
 • Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 • Αριθμούς Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
 • Ονόματα Εταιριών
 • Ονόματα Οδών
 • Ονόματα και Επίθετα
 • Διάφορα Μέρη
 • Αριθμούς Δικαστικων Αποφάσεων

Επιπρόσθετα, προκειμένου η υπηρεσία να είναι επεκτάσιμη και να προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη προστέθηκαν οι εξής λειτουργίες:

– Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει λέξεις τις οποίες πιθανόν να θέλει να αποκρύψει στο κείμενο.

– Ο χρήστης μπορεί να κάνει χρήση regular expressions που θα προσθέτει ο ίδιος.

Αναλυτικότερα πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση αλλά και τη χρήση του package μπορείτε να βρείτε εδώ.

 • Διεπαφή χρήστη (GUI)

Η υλοποίηση της γραφικής διεπαφής είχε σκοπό να προσφέρει ευκολία στην χρήση του package από το χρήστη.

Στην αρχική σελίδα (Home) ο χρήστης μπορεί να ανεβάζει τα αρχεία τα οποία επιθυμεί να επεξεργαστεί.

Όλα τα αρχεία που ανέβασε μόλις αλλά και οποιαδήποτε τυχόν είχε ανεβάσει παλαιότερα βρίσκονται στη σελίδα Files (που μπορεί να μεταβεί κάνοντας κλικ πάνω δεξιά).

Η σελίδα Files χωρίζεται σε δύο μέρη.

Κάτω από το Documents ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει όλα τα αρχεία που έχει ανεβάσει, να τα επεξεργαστεί (Preview), να τα κατεβάσει (Download) και να τα σβήσει(Delete).

Κάτω από το User Dictionary Words ο χρήστης μπορεί να ελέγξει ή να σβήσει όλες τις λέξεις τις οποίες έχει προσθέσει στο λεξικό του. Το user dictionary πρόκειται για ένα λεξικό, που δημιουργείται από το χρήστη με λέξεις που ο ίδιος προσθέτει. Οι λέξεις αυτές ανωνυμοποιούνται σε όλα τα αρχεία τα οποία έχει ανεβάσει.

Η σελίδα Preview είναι εκείνη στην οποία ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί περαιτέρω τα αρχεία του. Επιλέγοντας οποιεσδήποτε λέξεις από το κείμενο θα παρατηρήσει το κουμπί Anonymize word να αναβοσβήνει στιγμιαία. Κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό ο χρήστης μπορεί να ανωνυμοποιήσει το κείμενο που επέλεξε με έναν από τους ακόλουθους τρόπους.

– Πατώντας το Update Text: ο χρήστης θα ανωνυμοποιήσει το κείμενο-λέξεις που επέλεξε μονάχα στο συγκεκριμένο αρχείο. Αν κάποια στιγμή επιθυμεί να αναιρέσει την ανωνυμοποίηση αυτή μπορεί να επιλέξει το κουμπί Delete Words.

– Πατώντας το Update User Dictionary: ο χρήστης ενημερώνει το λεξικό του (αυτό που αναφέρθηκε στη σελίδα Files) και ανωνυμοποιεί το επιλεγμένο κείμενο σε όλα του τα αρχεία. Αν κάποια στιγμή επιθυμεί να αναιρέσει την ανωνυμοποίηση αυτή μπορεί να σβήσει κάθε προσθήκη του από τη σελίδα Files κάτω από το User Dictionary Words.

Τέλος ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο τρόπους προβολής: Side to Side ή Focus.

Στο Side to Side mode (που είναι και η προκαθορισμένη επιλογή) το αρχικό κείμενο και το ανωνυμοποιημένο εμφανίζονται δίπλα.

Στο Focus mode εμφανίζεται μονάχα το ανωνυμοποιημένο κείμενο.

Αναλυτικότερα πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση αλλά και τη χρήση του web gui μπορείτε να βρείτε εδώ.

 • LibreOffice Extension

Η υλοποίηση του extension είχε σκοπό να προσφέρει ευκολία στην ενσωμάτωση και χρήση της υπηρεσίας εντός του LibreOffice.

Η εγκατάσταση της υπηρεσίας προσφέρει μία σειρά από Macros για την εύκολη ανωνυμοποίση του αρχείου το οποίο επεξεργάζεται ο χρήστης.

Ανοίγοντας το LibreOffice και επιλέγοντας:

Tools→Macros → Run Macro → LibreOffice Macros → anonymizer_extension εμφανίζονται όλα τα macros που έχουν δημιουργηθεί.

Ξεκινώντας, πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία, ο χρήστης πρέπει να τρέξει το macro init.

Στη συνέχεια μπορεί να τρέξει το anonymize_document το οποίο ανωνυμοποιεί και ανοίγει το νέο αρχείο σε ένα νέο παράθυρο LibreOffice.

Επιλέγοντας οποιαδήποτε κείμενο μέσα στον editor, ο χρήστης μπορεί να το ανωνυμοποιήσει τρέχοντας το anonymize_selected_text.

Ανά πάσα στιγμή μπορεί να δεί όλες τις λέξεις που έχει ανωνυμοποιήσει τρέχοντας το list_of_added_words. Κάθε λέξη που έχει ανωνυμοποιήσει περιέχεται στο αρχείο που μόλις άνοιξε. Έστω δηλαδή ότι έχει ανωνυμοποιήσει τη λέξη Δικαστής. Μέσα στο αρχείο θα εντοπίσει:

<selected_word>Δικαστής<end_of_selected_word>,

Για να αναιρέσει την ανωνυμοποίηση της λέξης Δικαστής αρκεί απλώς να σβήσει την παραπάνω γραμμή. Προκειμένου να ανανεωθεί το κείμενο και να φορτώσει το LibreOffice την αναίρεση αυτή ο χρήστης πρέπει να τρέξει το macro reload_changes.

Τέλος το macro helpme ανοίγει ένα βοηθητικό κείμενο για βοήθεια σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας.

Αναλυτικότερα πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση αλλά και τη χρήση του LibreOffice Extension μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ο πηγαίος κώδικας καθώς και οι οδηγίες εγκατάστασης μπορούν να βρεθούν wiki .

Για όσους θέλουν να συνεισφέρουν στον project μπορούν να βρουν περαιτέρω πληροφορίες εδω.

Google Summer of Code participant: Dimitrios Katsiros

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων σε συνεργασία με το P2P Lab και το Κοινοτικό Εργαστήριο “Οι Τζουμέικερς”, σας προσκαλεί στην τριήμερη εκδήλωση με τίτλο “Καλλιεργώντας τη γεωργία ανοικτού κώδικα στα Τζουμέρκα“.

Μέσα σε τρεις ημέρες αγρότες, δημιουργοί, ερευνητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι θα εξερευνήσουν νέους τρόπους αξιοποίησης σύγχρονων και παραδοσιακών τεχνολογιών για τον τοπικό αγροτικό τομέα, μέσα από συζητήσεις και τη συμμετοχική κατασκευή ανοικτού σχεδιασμού

εργαλείων και λύσεων.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 15-17 Σεπτεμβρίου 2019 στο Κοινοτικό Εργαστήριο “Οι Τζουμέικερς” στο Πνευματικό Κέντρο του Καλεντζίου και η συμμετοχή στις συζητήσεις, δράσεις και τις κατασκευές είναι ελεύθερη προς όλους.

→ Αναλυτικό Πρόγραμμα για τις τρεις ημέρες εδώ.

→ Οδηγίες για να βρείτε το Κοινοτικό Εργαστήριο “Οι Τζουμέικερς” εδώ.

Το Phygital είναι ένα πρόγραμμα του Interreg V 2014-2020 BalkanMed, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνει δράσεις σε Ελλάδα, Αλβανία και Κύπρο. Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν makerspaces – ένα σε κάθε χώρα- τα οποία θα συνεργάζονται με την τοπική κοινότητα.

Το Πρόγραμμα λειτουργεί στη βάση του μοντέλου ‘design global – manufacture local’ το οποίο εισαγάγει καινοτόμα οργανωτικά και επιχειρηματικα πρότυπα επιτρέποντας μια πρωτοφανή ανάπτυξη των ομάδων που δημιουργούν αυτόνομα σε ‘do-it-yourself (DIY)’ επίπεδο.

Επιδίωξη του είναι να στηρίξει και να ενισχύσει, σε τοπικό επίπεδο, τις δυνατότητες για καινοτομία και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται μέσα από τον αποκεντρωμένο τρόπο παραγωγής. Το Κυπριακό παράρτημα του έργου θα εξετάσει την σημασία της κουλτούρας των makerspaces για την προώθηση της σύγχρονης κοινωνικής τέχνης και σχεδιαστικών πρακτικών.

Θα εξετάσει τις βασικές αρχές των έργων που βασίζονται στην ανοιχτή τεχνολογία, την ελευθερία των software-hardware και ‘bottom-up’ συνεργατικές δομές για να διερευνήσει τρόπους με τους οποίους μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν – βάσει των πρακτικών της κοινωνικής τέχνης και σχεδιασμού – για να ανταπαντήσουν στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Την περασμένη εβδομάδα διοργανώθηκε το ετήσιο συνέδριο ανάπτυξης του GNOME, GUADEC 2019. Για όσους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν τα βίντεο από όλες τις παρουσιάσεις αυτής της εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον online.

Το GUADEC, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι το ετήσιο ευρωπαϊκό συνέδριο του GNOME το οποίο συγκεντρώνει εκατοντάδες χρήστες και προγραμματιστές για να προωθήσει το έργο GNOME. Όπως είχαμε γράψει, για το 2019 είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη.

Στο φετινό GUADEC 2019 έγιναν παρουσιάσεις σχετικά με την εξέλιξη του Gnome προς το GTK 4.0 το οποίο αναμένεται εντός του 2020, μια παρουσίαση για τη μετάβασή τους στο Gitlab, Flatpaks, GNOME BOXES, δοκιμές ευχρηστίας, Θέματα Γραφικού περιβάλλοντος / Dark Themes και πολλά άλλα.

Δείτε τα Βίντεο του GUADEC 2019

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/ https://cerebrux.net/

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

The post Bitcoin Rap Battle Debate: Hamilton vs. Satoshi appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Πριν από μια δεκαετία, ο Jim Whitehurst , διευθύνων σύμβουλος της Red Hat, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τα  απόβλητα κώδικα που υπάρχουν στα τμήματα πληροφορικής των επιχειρήσεων, όπου κάθε οργανισμός έφτιαχνε τα δικά του συστήματα και δεν μοίραζε σχεδόν τίποτα.

Τώρα, υπάρχει μια αυξανόμενη τάση προς την ανοιχτό κώδικα, με το Τμήμα Μεταφορών του Λος Άντζελες (DOT) να έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εκπόνηση της Προδιαγραφής Δεδομένων Κινητικότητας ( Mobility Data Specification (MDS)  για τη διαχείριση της εισροής ηλεκτρονικών σκούτερ και ποδηλάτων. Το έργο είναι σημαντικό για μια πόλη που μαστίζεται από την τρομερή κίνηση, αλλά είναι  ακόμα πιο σημαντικό, μιας και είναι ανοιχτού κώδικα και πάνω από 80 πόλεις παγκοσμίως έχουν ξεκινήσει να το υιοθετούν.

Τον Ιούλιο, το Λος Άντζελες έγινε ιδρυτικό μέλος του Ιδρύματος  Open Mobility Foundation, το οποίο έχει την  αποστολή να βοηθήσει τις πόλεις να καλωσορίσουν εναλλακτικές μορφές μεταφοράς, ενώ παράλληλα να διαχειριστούν την ένταξή τους στην υποδομή μεταφορών για το γενικό καλό και την ασφάλεια του ευρύτερου κοινού.

Το Open Mobility Foundation, λειτουργεί τώρα με 15 μεγάλους δήμους στις ΗΠΑ, καθώς και την Μπογκοτά της Κολομβίας. Πέντε ιδιωτικές εταιρείες έχουν εκπροσώπουςστο Foundation καθώς και οι εταιρείες σκούτερ Bird και Spin. Φυσικά, το OMF είναι δωρεάν για τις πόλεις που θέλουν να ενταχθούν.

Το Λος Άντζελες (και η Σάντα Μόνικα) προσπαθούν να καταλάβουν πώς να ενσωματώσουν τα e-scooters και τα ποδήλατα στην υποδομή τους ως τρόπο κυκλοφοριακής κίνησης. : «Ενώ από τη μία πλευρά, αυτή η εναλλακτική μορφή καθαρών μεταφορών ήταν ευπρόσδεκτη, δημιούργησε μια νέα πρόκληση όσον αφορά τη διαχείριση της υποδομής και τη διατήρηση της ασφάλειας στους δρόμους και τα πεζοδρόμια«.

Το ερώτημα είναι πώς το open source θα βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος.

Ανοιχτός κώδικας για τη πόλη

Όταν ρωτήθηκε για το κίνητρο του ανοικτού κώδικα  του MDS, ο διευθυντής  του Open Mobility Foundation,  Franklin-Hodge επεσήμανε γρήγορα ότι «το LA ήθελε το έργο του να αναπτυχθεί πέρα ​​από το Λος Άντζελες και ενδεχομένως και σε άλλες μορφές μεταφορικών μέσων και να επωφεληθεί και από άλλους δήμους που ασχολούνται με παρόμοια θέματα». … «Από την αρχή, υπήρχε η πεποίθηση ότι η μεγαλύτερη συνεργασία θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα για όλους, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων και των ίδιων των εταιρειών κινητικότητας«.

Μια δύσκολη πτυχή του ανοιχτού κώδικα σε τετοια έργα,  είναι η δυνατότητα συμμετοχής άλλων. Όλα φαίνονται ιδανικά, μέχρι κάποιος να υποβάλει ένα pull request που δεν αρέσει στους αρχικούς προγραμματιστές του έργου. Η Google είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς να γίνει αυτό σωστά με το Kubernetes, αλλά πολλά άλλα έργα απέτυχαν.

Το LA DOT αποφάσισε να μετακινήσει το έργο στο Open Mobility Foundation, ως έναν τρόπο να εξασφαλίσει μια πραγματική κοινοτική προσέγγιση στην συνεχή ανάπτυξη. Ο Franklin-Hodge δήλωσε:

Καθώς προχώρησαν οι εργασίες και επεκτάθηκε η συνεργασία, έγινε όλο και πιο προφανές ότι ένας συνασπισμός κοινοτήτων που συνεργάζονται θα ήταν η πιο αποτελεσματική πρόοδος. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία του Ιδρύματος Ανοικτής Κινητικότητας και της συνεργασίας μας με την OASIS, ηγέτιδα στον τομέα του ανοικτού κώδιικα και των ανοιχτών προτύπων της βιομηχανίας λογισμικού. Το OMF διέπει μια πλατφόρμα με την ονομασία Data Mobility Specification (MDS), η οποία αποτελείται από ένα σύνολο API που δημιουργούν τυπικές επικοινωνίες μεταξύ πόλεων και ιδιωτικών εταιρειών για τη βελτίωση των λειτουργιών τους. Τα API επιτρέπουν στις πόλεις να συλλέγουν δεδομένα που μπορούν να ενημερώσουν την διαχείριση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και τις αποφάσεις δημόσιας πολιτικής για την ενίσχυση της ασφάλειας, της ισότητας και της ποιότητας ζωής. Περισσότερες από 50 πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες – και δεκάδες σε ολόκληρο τον κόσμο – χρησιμοποιούν ήδη το MDS για τη διαχείριση των υπηρεσιών μικρο-κινητικότητας.

Είναι αυτή μια καλή αρχή για μια πόλη ανοιχτού κώδικα; Ο Franklin-Hodge το σκέφτεται: «Οι πόλεις βλέπουν όλο και περισσότερο τον ανοικτό κώδικα ως τρόπο εξοικονόμησης χρημάτων, αποφυγής κλειδώματος σε προμηθευτές και πρόσβασης στις πιο ικανές, δοκιμασμένες και ευρέως υποστηριζόμενες τεχνολογικές λύσεις. Οι περισσότερες πόλεις δεν θέλουν να εξαλείψουν τους προμηθευτές λογισμικού αλλά μάλλον να σιγουρευτούν ότι αποκομίζουν την καλύτερη αξία για τα χρήματα των φορολογουμένων που δαπανούν για την τεχνολογία.» Μέρος αυτής της αξίας έγκειται στην παροχή ανοικτής βάσης για την ανάπτυξη και επέκταση του MDS, ίσως ακόμη και σε τομείς όπως τα αυτόνομα οχήματα και drones.

Πηγή άρθρου: https://www.techrepublic.com/

Το Alacritty είναι ο ταχύτερος εξομοιωτής τερματικού που υπάρχει. Η χρήση της GPU (κάρτας γραφικών) για το rendering του περιβάλλοντος του, επιτρέπει βελτιστοποιήσεις που απλά δεν είναι δυνατές με την CPU (επεξεργαστή). Ας δούμε όμως πως γιατί γίνεται αυτό. Πέρα από ανάγκη (όπως είχαμε αναλύσει στο Τερματικό του Linux: Γιατί υπάρχει ακόμα και σήμερα), η ευκολία... Continue Reading →


Η κριτική επιτροπή του Wiki Loves Earth 2019 στην Ελλάδα, αφού ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των εικόνων, ανακοίνωσε τις δέκα πρώτες εικόνες σύμφωνα με την θέση τους.

Το Wiki Loves Earth είναι διαγωνισμός φωτογραφίας και συνεισφοράς περιεχομένου, που απευθύνεται σε φωτογράφους (ερασιτέχνες και μη) οι οποίοι φωτογραφίζουν μνημεία της φύσης και προστατευόμενους τόπους στην Ελλάδα και τα επιφορτώνουν με ελεύθερη άδεια στην Βικιπαίδεια και συγκεκριμένα στο αποθετήριο εικόνων Wikimedia Commons, με στόχο την ενημέρωση και τον εμπλουτισμό των διαδικτυακών εγχειρημάτων που υποστηρίζονται από το Wikimedia Foundation, όπως η Βικιπαίδεια, με φωτογραφίες των φυσικών μνημείων και των προστατευόμενων εκτάσεων στο έδαφος της Ελλάδας.

Το Wiki Loves Earth είναι διεθνής διαγωνισμός, και στην Ελλάδα διοργανώθηκε για πρώτη φορά από το Wikimedia Community User Group Greece.

1 green.svg
Κορυφή Σπαθί ,Δίκτης 2147μ
Andloukakis [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
2 green.svg
Αεροφωτογραφία της Ασπρόλιμνης (αλμυρής λίμνης) στη Λήμνο
Athanasios lampridis [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
3 green.svg
Ποταμός Κόσυνθος
Sevaslian Christos [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
4 green.svg
Υγροβιότοπος
Athanasios lampridis [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
5 green.svg
Φαράγγι Χά
Andloukakis [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
6 green.svg
Sunset at Chelmos Mountain, Greece
Geokokkos [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
7 green.svg
Κερκίνη
Fotis Petrakogiannis [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
8 green.svg
2 deers, parnitha
Stathis floros [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
9 green.svg
Πελεκάνοι στη λίμνη Κερκίνη
Konstantinos Arvanitopoulos [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
10 green.svg
A lonely tree at Meteora, Greece
Geokokkos [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Όλες οι φωτογραφίες από την Ελλάδα έχουν υποβληθεί ως υποψήφιες στο διεθνές σκέλος της διοργάνωσης. Συνολικά έχουν ανεβεί 2.292 φωτογραφίες.

Πηγή άρθρου: https://blog.wikimedia.gr


Wordcamp Logo

Το ελληνικό WordCamp φέτος θα είναι στη Θεσσαλονίκη και το κάλεσμα για workshops είναι ανοικτό!

12-13 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Περιγραφή

Στη σημερινή εποχή, η επικοινωνία μέσω email είναι ένα καθημερινό φαινόμενο, το οποίο απαιτεί αρκετό χρόνο, ειδικά από ανθρώπους που δεν είναι «εκπαιδευμένοι» στην πληκτρολόγηση. Έτσι, μια υπηρεσία όπου ο χρήστης θα εκφωνεί το email του αντί να το γράφει θα ήταν πολύ χρήσιμη. Η υλοποίηση, όμως, ενός τέτοιου open-source συστήματος για τα Ελληνικά δεν είναι εύκολη. Η εκπαίδευση ενός συστήματος αναγνώρισης φωνής (Εικόνα 1) απαιτεί ένα πολύ μεγάλο Ελληνικό φωνητικό dataset, το οποίο πρέπει να αποτελείται από κείμενα μαζί με τις ηχογραφήσεις του. Τέτοια ανοιχτά datasets για Ελληνικά δεν υπάρχουν διαθέσιμα, με αποτέλεσμα το υπάρχον ακουστικό και γλωσσικό μοντέλο να έχει χαμηλή απόδοση.

Λεζάντα: 1. Τυπική διαδικασία εκπαίδευσης συστήματος μετατροπής ομιλίας σε κείμενο

Λύση

Σκοπός, του παρόντος project ήταν να υλοποιηθεί ένα σύστημα εκφώνησης email το οποίο να προσαρμόζει κάθε φορά το ακουστικό και το γλωσσικό μοντέλο στον χρήστη, ή με άλλα λόγια το σύστημα να «μαθαίνει» την προφορά και το λεξιλόγιο που συνήθως χρησιμοποιεί. Το ακουστικό μοντέλο προσαρμόζεται στη φωνή του μέσω της ηχογράφησης ορισμένων προτάσεων και το γλωσσικό μοντέλο προσαρμόζεται στον τρόπο γραφής του μέσω των ήδη σταλμένων email του. Ως τελικό βήμα, υπάρχει ένα σύστημα μετ-επεξεργασίας για την διόρθωση των όποιων σφαλμάτων. Όλα αυτά υλοποιήθηκαν σαν ξεχωριστά off-line εργαλεία (Tools στο Wiki) αλλά και ως τμήμα ενός ιστότοπου.

Το CMUSphinx είναι η κεντρική βιβλιοθήκη του project το οποίο παρέχει πολλά χρήσιμα εργαλεία για την αναγνώριση φωνής. Επίσης, βασικές βιβλιοθήκες είναι το srilm, spacy και nltk. Το υλοποιημένο σύστημα φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 2).

Λεζάντα: 2. Συνολικό προτεινόμενο σύστημα

Εργαλεία-Τεχνικές

Προσαρμογή γλωσσικού μοντέλου

 • Φόρτωση email χρήστη: Με χρήση του Google API γίνεται φόρτωση των απεσταλμένων emails του χρήστη χωρίζονται σε προτάσεις και μετατρέπονται σε ελληνικές λέξεις μόνο με αλφαβητικούς χαρακτήρες.
 • Ομαδοποίηση των email του χρήστη: Το επόμενο βήμα είναι η ομαδοποίηση των δεδομένων σε clusters. Για να χωρίσουμε τα emails σε νοηματικές ομάδες πρέπει να πάρουμε τις εξής αποφάσεις:
  • Διανυσμασματική αναπαράσταση

  Δοκιμάστηκαν διάφορα προ-εκπαιδευμένα word vectors με καλύτερα από πλευράς απόδοσης και ταχύτητας να είναι τα spacy vectors (τα οποία μάλιστα δημιουργήθηκαν σε περσινό πρότζεκτ του ΕΛΛΑΚ), ακολουθούμενα από μεθόδους όπως cbow και skipgram.

  • Επιλογή αλγόριθμου clustering

  Ο αλγόριθμος που επιλέχθηκε είναι ο k-means.

  • Μέθοδος αυτόματης επιλογής αριθμού clusters

  Για την αυτόματη επιλογή του αριθμού των τελικών ομάδων χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι silhouette και elbow με την πρώτη να βγάζει καλύτερα αποτελέσματα, καθώς είναι πιο επιρρεπής σε μικρό αριθμό clusters, κάτι το οποίο συνήθως είναι επιθυμητό (συνήθως τα email μας έχουν 2-4 θεματικές ενότητες).

  • Επίπεδο clustering

  Το clustering μπορεί να γίνει είτε στα emails είτε στις προτάσεις των emails. Προτιμήθηκε το πρώτο, καθώς η vector αναπαράσταση χειροτερεύει όσο μεγαλύτερη σε αριθμό λέξεων είναι η εκάστοτε φράση.

  • Παρουσίαση των clusters στον τελικό χρήστη

  Για κάθε cluster, επιλέγεται ως αντιπροσωπευτικό email το κοντινότερο στο κέντρο του και υπολογίζονται αντιπροσωπευτικά keywords, τα οποία αποτελούνται από λέξεις με την μεγαλύτερη tf-idf μετρική ανα cluster.

 • Δημιουργία προσαρμοσμένων γλωσσικών μοντέλων: Το τελευταίο βήμα είναι η δημιουργία ενός γλωσσικού μοντέλου για κάθε cluster. Αυτό γίνεται με το εργαλείο SRILM. Αν κρατήσουμε απλά το γλωσσικό μοντέλο από τα email του cluster θα έχουμε πολλές άγνωστες λέξεις και η απόδοση δεν θα είναι καλή. Για τον λόγο αυτό, δημιουργήθηκε ένα μικτό γλωσσικό μοντέλο από το υπάρχον και το προσαρμοσμένο.

Προσαρμογή ακουστικού μοντέλου

 • Ηχογράφηση εκφωνήσεων: Το πρώτο βήμα είναι η ηχογράφηση από τον χρήστη τυχαίων προτάσεων των email του. Όσες περισσότερες ηχογραφήσεις υπάρχουν, τόσο αυξάνεται η απόδοση του συστήματος.
 • MLLR προσαρμογή: Η προσαρμογή του ακουστικού μοντέλου γίνεται με την MLLR μέθοδο, διότι προσφέρεται για περιπτώσεις όπου τα δεδομένα είναι σχετικά λίγα.

Σύστημα μετ-επεξεργασίας

 • Εντοπισμός λανθασμένων λέξεων: Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, χρησιμοποιώντας το προσαρμοσμένο γλωσσικό μοντέλο, έχουμε μία πιθανότητας εμφάνισης για κάθε trigram. Αν αυτή είναι μικρότερη από ένα κατώφλι, το trigram θεωρείται λανθασμένο. Συνολικά, μία λέξη θεωρείται λανθασμένη αν συμμετέχει σε τουλάχιστον δυο λανθασμενα trigram.
 • Διόρθωση λανθασμένων λέξεων: Στη συνέχεια, η λανθασμένη λέξη αντικαθίσταται από μια ακουστικά κοντινή της που υπάρχει στα email του χρήστη. Χρησιμοποιήθηκαν διάφορες αποστάσεις, όπως απόσταση POS tags, σημασιολογική και Levehnstein, χωρίς όμως να έχουμε καλά αποτελέσματα. Να σημειωθεί ότι το κομμάτι αυτό δεν πρόλαβε να ενταχθεί στην δικτυακή διεπαφή.

Αποτελέσματα

Σε περιπτώσεις όπου τα email του χρήστη είναι καλά δομημένα και σχετικά πολλά, τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά. Το evaluation σε ένα αντιπροσωπευτικό dataset παρουσιάζεται εδώ.

Future Work

Ο όγκος του project οδήγησε σε πολλές πιθανές επεκτάσεις, που μπορούν να χωριστούν σε 3 κατηγορίες:

 • Επέκταση της χρήσης του συστήματος (άλλοι πάροχοι email ή άλλες chat εφαρμογές).
 • Βελτίωση της απόδοσης του μοντέλου με άλλες μεθόδους NLP.
 • Βελτίωση του gui και διόρθωση πιθανών σφαλμάτων, τα οποία μπορεί να υπάρχουν εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου.Πολλά από αυτά έχουν ήδη σημειωθεί εδώ.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Για περισσότερες πληροφορίες για το project, μπορείτε να επισκεφτείτε τα παρακάτω:

Άτομα

 • Google Summer of Code 2019 Student: Παναγιώτης Αντωνιάδης (PanosAntoniadis)
 • Mentor: Αντρέας Συμεωνίδης (asymeon)
 • Mentor: Μάνος Τσαρδούλιας (etsardou)

Στα πλαίσια του προγράμματος Google Summer of Code και υπό την εποπτεία της ΕΛΛΑΚ αναπτύχθηκε το Thesis Management System (TMS). Οι δυο κύριοι λόγοι που οδήγησαν στην υλοποίηση αυτού του συστήματος ήταν:

 1. Η μεγάλη πολυπλοκότητα που υπάρχει για τους καθηγητές , στην παρακολούθηση της προόδου κάθε ανατιθέμενης διπλωματικής τους εργασίας.
 2. Η δυσκολία στην εύρεση των διαθέσιμων διπλωματικών από τους φοιτητές, καθώς έπρεπε να επικοινωνήσουν με κάθε καθηγητή ξεχωριστά.

Συνεπώς, το TMS είναι ένα web-application που στοχεύει να ψηφιοποιήσει ολόκληρο το lifecycle μιας διπλωματικής εργασίας στα πανεπιστήμια, από την ανακοίνωση των θεμάτων από τους καθηγητές, μέχρι την επιλογή κάποιας εργασίας από τους φοιτητές και την ολοκλήρωση της.

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η εφαρμογή και οι επιλογές που προσφέρει σε κάθε χρήστη.

Μέσω του συστήματος σύνδεσης Single sign-on (SSO) , κάθε φοιτητής , καθηγητής ή γραμματέας , μπορεί να διαλέξει το πανεπιστήμιο που ανήκει και να συνδεθεί με τα credentials του.

Επίσης υποστηρίζεται και η συμμετοχή εξωτερικών χρηστών πχ εταιριών ή οργανισμών που θέλουν να προτείνουν διπλωματικές εργασίες σε πανεπιστήμια. Η εγγραφή και η σύνδεση τους γίνεται με το κλασσικό email-password authorization.

Μετά την σύνδεση , ανάλογα με την ιδιότητα του χρήστη , προσφέρεται το αντίστοιχο functionality:

1) Φοιτητής

Κάθε φοιτητής μόλις εισέλθει, μπορεί να δει τις διαθέσιμες διπλωματικές που υπάρχουν και να κάνει apply.

Στην συνέχεια , αφού ο καθηγητής αποδεχτεί το αίτημα, ο φοιτητής πρέπει να επιβεβαιώσει, και έπειτα του ανατίθεται η διπλωματική.

Επίσης μπορεί να ανεβάσει drafts της εργασίας του ώστε να τα λάβει αξιολόγηση από τον καθηγητή. Μόλις ολοκληρώσει την εργασία του , την ανεβάζει στο σύστημα και τοποθετείται στο αποθετήριο των ολοκληρωμένων διπλωματικών εργασιών.

2) Καθηγητής

Ο καθηγητής μπορεί να δημιουργήσει διπλωματική εργασία συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα στοιχεία , καθώς και να δει τις ανατιθέμενες σε φοιτητές, διπλωματικές του εργασίες.

Επίσης μπορεί να προσκαλέσει άλλους καθηγητές ως supervisors σε δικές του διπλωματικές, καθώς και να αναλάβει διπλωματικές εργασίες που έχουν προταθεί από εξωτερικούς οργανισμούς ή φοιτητές

 1. Εξωτερικός οργανισμός

Ένας εξωτερικός οργανισμός μπορεί να εγγραφεί στο σύστημα, και να προτείνει δικά του θέματα στα πανεπιστήμια. Έπειτα μπορεί να δει τους καθηγητές που ενδιαφέρθηκαν για τα θέματα του, και να επιβεβαιώσει την ανάθεση.

 1. Admin

O admin ως διαχειριστής του συστήματος έχει πρόσβαση σε όλο το configuration του συστήματος.

Ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής μπορεί να βρεθεί στο github καθώς και οδηγίες εγκατάστασης https://github.com/eellak/gsoc2019-tms/wiki/Installation-Guide. Επίσης υπάρχει διαθέσιμο το api-documentation και αναλυτικότερες πληροφορίες για την εφαρμογή , στο Wiki. Για όσους θέλουν να συνεισφέρουν στο project , μπορούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες εδώ , όπου περιγράφονται και κάποιες πιθανές βελτιώσεις που χρειάζεται το σύστημα.

Δημιουργοί του project:


WLM Greece logo

Ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου ο διεθνής φωτογραφικός διαγωνισμός Wiki Loves Monuments, που διεξάγεται για τέταρτη φορά και στην Ελλάδα.

Το Wiki Loves Monuments είναι ετήσιος διεθνής διαγωνισμός φωτογραφίας και εκδήλωση πληθοπορισμού στην οποία οι συμμετέχοντες φωτογραφίζουν ιστορικά μνημεία και κάνουν τις φωτογραφίες τους διαθέσιμες για ελεύθερη χρήση στη Wikipedia και όχι μόνο, ανεβάζοντάς τις στο αποθετήριο Wikimedia Commons. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Από το 2016 διοργανώνεται και στην Ελλάδα.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να ζητήσει από το ευρύ κοινό, τους αναγνώστες και τους χρήστες της Wikipedia, φωτογράφους, χομπίστες κλπ, να τραβήξουν φωτογραφίες από μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και να τις ανεβάσουν στο Wikimedia Commons για χρήση στη Wikipedia.

Διαβάστε περισσότερα για το πώς μπορεί κάποιος να πάρει μέρος, τους κανόνες, μάθετε για τα βραβεία, λύστε τις απορίες σας, δείτε τις διαγωνιστικές τοποθεσίες και τον κωδικό τους στον κατάλογο μνημείων και τόπων.

Είναι σημαντικό για μας να θυμόμαστε ότι το έργο μας προς την ελεύθερη γνώση για όλους είναι πέρα από τα γεωγραφικά σύνορα και διαγωνισμούς. Ο διαγωνισμός είναι ένα μέσο για ένα σκοπό. Σκοπός είναι να κινητοποιήσουμε περισσότερους ανθρώπους να μοιραστούν στο σύνολο της ανθρώπινης γνώσης, που βοηθήσαμε να φέρουν εκπληκτικές φωτογραφίες στη Wikipedia, τα Wikimedia Commons, το Wikivoyage, τα Wikidata, και άλλα έργα μας, και να τους βοηθήσαμε να ανακαλύψουν την πολιτιστική κληρονομιά τους.

Επισημαίνεται ότι στο ελληνικό σκέλος του διαγωνισμού το 2016, 2017 και 2018 επιφορτώθηκαν και συμμετείχαν πάνω από 8326 φωτογραφίες από πάνω από 500 συμμετέχοντες. Ένα μεγάλο ποσοστό από αυτές τις φωτογραφίες, ήδη εικονογραφεί λήμματα της Βικιπαίδειας.

Το Wiki Loves Monuments στην Ελλάδα διεξάγεται υπό την επίβλεψη του Wikimedia Community User Group Greece και χρηματοδότηση από το Wikimedia Foundation.

Πηγή άρθρου: https://blog.wikimedia.gr

Η γεωργία, η αεροπορία, ο πολιτισμός, η οικονομία, η δικαιοσύνη, η εκπαίδευση και το δημόσιο ταμείο: οι προγραμματιστές από όλους τους τομείς των δημόσιων υπηρεσιών της Γαλλίας, υποβάλλουν κώδικα σε έργα ανοιχτού κώδικα σε δημόσια αποθετήρια. Μια ανάλυση  των commits and pull requests  για τα έργα ανοιχτού κώδικα που φιλοξενούνται στο GitHub,  δείχνει ότι είναι όλο και πιο κοινό για τις δημόσιες υπηρεσίες της Γαλλίας να γράφουν ανοιχτό κώδικα.

Οι προγραμματιστές  εργάζονται σε κυβερνητικά έργα που φιλοξενούνται στο GitHub. Εντούτοις, υποβάλουν επίσης επιδιορθώσεις σε γνωστά έργα ανοιχτού κώδικα, συμπεριλαμβανομένου του OpenDNSSec – συμβάλλοντας στην ασφάλεια των ονομάτων τομέα στο διαδίκτυο, στο έργο TheHive – ένα σύστημα που βοηθά στη διαχείριση περιστατικών κυβερνοασφάλειας και σε πολλά στοιχεία λογισμικού που αναπτύχθηκαν από την Mozilla.

Το γράφημα του κ. Augusti δείχνει μια σταδιακή αύξηση του αριθμού των commits. Η ανάλυση (που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο) έγινε από τον Antoine Augusti, μηχανικό λογισμικού στην Etalab, την μονάδα ανοιχτής διακυβέρνησης και Ανοιχτών Δεδομένων της Γαλλίας.  Η έρευνα μελέτησε  τα public commits logs, ψάχνοντας τον κώδικα που υποβλήθηκε από συγγραφείς που είχαν εγγραφεί με μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gouv.fr.

Στη Γαλλία, οι προγραμματιστές που εργάζονται για δημόσιες υπηρεσίες επιτρέπεται να συνεισφέρουν σε έργα λογισμικού ανοικτού κώδικα που σχετίζονται με το έργο τους.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, ο αριθμός των προγραμματιστών λογισμικού που εργάζονται για τις δημόσιες υπηρεσίες της Γαλλίας, οι οποίοι συνεισφέρουν κώδικα σε έργα ανοιχτού κώδικα που φιλοξενούνται στο αποθετήριο κώδικα GitHub, έχει αυξηθεί από μια χούφτα το 2015 σε περίπου 60 στο τέλος του περασμένου έτους. «Τα δεδομένα είναι όμως ελλιπή για πολλούς ανθρώπους», γράφει ο κ. Augusti. Τα στοιχεία που εξέτασε δείχνουν, για παράδειγμα,ότι  ο κώδικας που έγινε commit τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους , ήταν από  66 προγραμματιστές με μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gouv.fr.

«Αυτό είναι μόνο περίπου το ένα τρίτο των περίπου 200 προγραμματιστών που εργάζονται στο γραφείο IT της γαλλικής κεντρικής κυβέρνησης, DINSIC», εξηγεί στο Open Source Observatory της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν έχουν όλοι οι προγραμματιστές που εργάζονται για την κυβέρνηση μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gouv.fr, ενώ άλλοι προωθούν commits στο GitHub ενώ έχουν συνδεθεί με τις προσωπικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

Στο blog του, ο κ. Augusti εξηγεί ότι η γνώση της συμμετοχής της κυβέρνησης στον ανοιχτό κώδικα είναι πολύ χρήσιμη. Βοηθά να μάθουμε πού δημοσιεύεται ο κώδικας, να έρχονται σε επαφή οι προγραμματιστές μεταξύ τους, να δημιουργείται μια λίστα συχνά χρησιμοποιούμενο  λογισμικού  και να γνωρίζουμε σε ποιες λύσεις λογισμικού ανοιχτού κώδικα συμβάλλει η κυβέρνηση.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε η τρίτη και τελευταία αξιολόγηση των έργων που συμμετέχουν στο Google Summer Of Code 2019 στην οποία αξιολογήθηκαν με επιτυχία 13 έργα με τα οποία συμμετείχε ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ).

To GSoC προσφέρει σε φοιτητές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να συμβάλουν σε ένα έργο λογισμικού και να μάθουν πώς να εργάζονται σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Κάθε καλοκαίρι συμμετέχουν στο GSoC χιλιάδες φοιτητές από όλο τον κόσμο συμβάλλοντας στην ανάπτυξη έργων ανοιχτού λογισμικού.

Στο φετινό Google Summer of Code συμμετείχαν πάνω από 200 οργανισμοί με εκατοντάδες έργα ανοιχτού κώδικα. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ, eellak.gr) συμμετείχε φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με 13 έργα ανοιχτού κώδικα, που υλοποιηθηκαν με επιτυχία από δεκατρείς φοιτητές με την καθοδήγηση 28 μεντόρων.

Τα 13 έργα ανοιχτού κώδικα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του GSOC 2019, είναι τα εξής:

Το CScout είναι αναλυτής πηγαίου κώδικα και πρόγραμμα περιήγησης refactoring για συλλογές έργων σε γλώσσα C. Στο πλαίσιο του GSOC 2019, αλλάχθηκε η διεπαφή του CScout και η βιβλιοθήκη Swill αντικαταστάθηκε από το C ++ REST SDK για να χειρίζεται τα αιτήματα HTTP και να παράσχει χρήσιμα δεδομένα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο υπάρχουν στο αρχείο README.md του αποθετηρίου και στο wiki του έργου https://github.com/eellak/gsoc2019-CScout/wiki

Στο πλαίσιο του GSOC 2019, αναπτύχθηκε ένα έργο ανωνυμοποίησης δεδομένων για την ελληνική γλώσσα, με το οποίο οι χρήστες μπορούν ανώνυμα, με ασφάλεια και ταχύτητα, να ανωνυμοποιούν τα δεδομένα τους προκειμένου να συμμορφωθούν με το GDPR. Το έργο περιλαμβάνει: Μια υπηρεσία ανωνυμοποίησης ως πακέτο, μια γραφική διεπαφή χρήστη (GUI) στο Web που ενσωματώνει την υπηρεσία και μια επέκταση LibreOffice που ενσωματώνει την υπηρεσία. Μια λεπτομερέστερη εξήγηση του έργου βρίσκεται στο https://github.com/eellak/gsoc2019-anonymization

Στο πλαίσιο του GSOC 2019 υλοποιήθηκε  ένα σύστημα εκφώνησης email στα ελληνικά το οποίο να προσαρμόζει κάθε φορά το ακουστικό και το γλωσσικό μοντέλο στον χρήστη, ή με άλλα λόγια το σύστημα να «μαθαίνει» την προφορά και το λεξιλόγιο που συνήθως χρησιμοποιεί. Το ακουστικό μοντέλο προσαρμόζεται στη φωνή του μέσω της ηχογράφησης ορισμένων προτάσεων και το γλωσσικό μοντέλο προσαρμόζεται στον τρόπο γραφής του μέσω των ήδη σταλμένων email του. Όλα αυτά υλοποιήθηκαν σαν ξεχωριστά off-line εργαλεία (Tools στο Wiki) αλλά και ως τμήμα ενός ιστότοπου.

Στο πλαίσιο του GSOC 2019 δημιουργήθηκε ένα λεξικό μετά από αυτόματη ανάλυση των άρθρων στο ελληνικό Βικιλεξικό. Για κάθε λεκτικό τύπο (word form) υπάρχει πληροφορία για το λήμμα, το μέρος του λόγου, το γένος, τον αριθμό κτλ. Το λεξικό βρίσκεται σε μία βάση δεδομένων SQL και μπορεί να βρεθεί εδώ. Πέρα από μορφολογική ανάλυση της κάθε λέξης περιλαμβάνει συνώνυμα, αντώνυμα, ορισμούς, ετυμολογίες, μεταφράσεις και έναν πίνακα για κανονικοποίηση των λέξεων.

Σε αυτό το έργο, αναπτύχθηκε ένα φιλικό προς το χρήστη γραφικό περιβάλλον για την εξαγωγή διαφόρων γλωσσικών χαρακτηριστικών από κείμενα, χρησιμοποιώντας υπάρχοντα πακέτα NLP. Μέσα στην εφαρμογή, ο χρήστης μπορεί να εισαγάγει κείμενα, να επιλέξει τους δείκτες που επιθυμεί να υπολογίσει και να εξάγει τα παραγόμενα αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας, επισκεφθείτε το wiki του project.

Ajax based interface Cscout Στόχος του έργου ήταν η δημιουργία ενός ρομποτικού κιτ όπου θα μπορεί ο οποιοσδήποτε με ελάχιστες έως και καθόλου γνώσεις μηχανικής, ηλεκτρονικής και προγραμματισμού να το χρησιμοποιήσει. Επίσης, άλλος ένας στόχος ήταν να δοθεί η δυνατότητα να αξιοποιηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα ή να αποτελέσει πιθανή open source εναλλακτική πρόταση απέναντι στα εμπορικά κιτ ρομποτικής. Trailer του έργου είναι διαθέσιμο στο https://www.youtube.com/watch?v=83zVe_P6pcM

Αυτό το έργο είχε ως στόχο την επέκταση του υφιστάμενου κώδικα του 3gm.ellak.gr  την εφαρμογή χαρακτηριστικών για το ανέβασμα, την οργάνωση  και τη διασταύρωση των κειμένων ΦΕΚ με νομικά κείμενα και την ανίχνευση των υπογραφόντων μέσω μεθόδων ευρετικής και μηχανικής μάθησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας, επισκεφθείτε https://github.com/eellak/gsoc2019-3gm 

Στο πλαίσιο του GSOC 2019 έγινε αναβάθμιση του κώδικα του Qt Calendar widge  και μεταφορά του στην τρέχουσα έκδοση Qt 5.12 και Qt Quick Controls 2, ακολουθώντας τα πρότυπα QtQC2 module standards και υποστηρίζοντας νέα χαρακτηριστικά. Όλος ο κώδικας είναι διαθέσιμος στο https://github.com/eellak/gsoc2019-qtcontrols 

Στο πλαίσιο του GSOC 2019, ενημερώθηκε όλος ο κώδικας του LTSP http://www.ltsp.org ώστε να λειτουργεί με όλες τις σύγχρονες διανομές linux. Όλος ο κώδικας του έργου είναι διαθέσιμος στο github

Στο πλαίσιο του Google Summer of Code έγινε επέκταση του git-issue, ένα αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης ζητημάτων με έμφαση στην απλότητα και με βάση το Git, με τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων με τις γνωστές πλατφόρμες GitHub και GitLab.

Στο πλαίσιο του GSOC προστέθηκαν νέες λειτουργίες στο NextCloudPi για πιο εύκολη εγκατάσταση και χρήση του NextCloudPI. Όλος ο κώδικας του έργου είναι διαθέσιμος στο github

Το TMS είναι ένα web-application ανοιχτού κώδικα που στοχεύει να ψηφιοποιήσει ολόκληρο το lifecycle μιας διπλωματικής εργασίας στα πανεπιστήμια, από την ανακοίνωση των θεμάτων από τους καθηγητές, μέχρι την επιλογή κάποιας εργασίας από τους φοιτητές και την ολοκλήρωσή της. Ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής μπορεί να βρεθεί στο github καθώς και οδηγίες εγκατάστασης https://github.com/eellak/gsoc2019-tms/wiki/Installation-Guide.

Στο πλαίσιο του Google Summer of Code (GSoC) 2019 επικαιροποιήθηκε το εργαλείο UMLGraph ώστε να λειτουργεί πλέον με το νέο doclet API χρησιμοποιώντας την έκδοση Java 9. Όλος ο κώδικας του έργου είναι διαθέσιμος στο github

Ο πηγαίος κώδικας όλων των έργων που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια του GSoC, είναι ελεύθερα διαθέσιμος σε όλους για βελτιώσεις και επανάχρηση στο github και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών θα επιδιώξει την συνέχιση και την αξιοποίηση και των 13 έργων από κοινότητες ανοιχτού λογισμικού.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ ), θα συμμετέχει στο GSoC και το 2020 με προτάσεις για έργα ανοιχτού λογισμικού. Οι προτάσεις θα διαμορφωθούν με ανοιχτή πρόσκληση σε συνεργασία με όλα τα σχετικά τμήματα των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων. Η πρόσκληση θα αφορά προτάσεις για έργα και μέλη της ακαδημαϊκής- ερευνητικής κοινότητας που θα ήθελαν να αναλάβουν ως μέντορες τους φοιτητές που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν τα προτεινόμενα έργα.

Το project μου για το φετινό Google Summer of Code ήταν να επεκτείνω το git-issue, ένα αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης ζητημάτων με έμφαση στην απλότητα και με βάση το Git, με τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων με τις γνωστές πλατφόρμες GitHub και GitLab. Ο απώτερος σκοπός ήταν να μπορεί ο χρήστης να κάνει εισαγωγή ζητημάτων, να προσθέσει κάποιο σχόλιο ή να κάνει κάποια αλλαγή, και τέλος να εξάγει τα αποτελέσματα. Και όλα αυτά από τη γραμμή εντολών.

Οι αλλαγές αυτές έγιναν σε ξεχωριστό GitHub repository, και περιέχονται από το commit d7d499e, έως και το a47e475.

GitHub και GitLab: πολύ δημοφηλείς πλατφόρμες ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα

Ανάπτυξη του κώδικα

Η πρώτη μου προτεραιότητα ήταν να προσθέσω κάποια καινούργια χαρακτηριστικά στο git-issue όπως ημερομηνίες λήξης για ένα ζήτημα, προτεραιότητα (βάρος) και εκτίμηση χρόνου που θα χρειαστεί για να λυθεί. Αυτό έγινε για να εξισωθούν με τα χαρακτηριστικά του GitLab, όπου υπήρχαν ήδη.

Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο κατά την ανάπτυξη ήταν οι αυτοματοποιημένες δοκιμές, παρεχόμενες από τη γνώστη online πλατφόρμα Travis CI. Για παράδειγμα, ένα ζήτημα που αποκάλυψε σε αυτό το σημείο ήταν το εξής: Οι εκδόσεις του προγράμματος UNIX date ήταν διαφορετικές σε Linux (όπου ήταν GNU) και σε OS X. Έτσι, προστέθηκαν έλεγχοι ώστε να χρησιμοποιείται η σωστή έκδοση.

Αφού τελείωσε αυτό το κομμάτι, προχώρησα στο κύριο μέρος τής εργασίας: Την εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων από GitLab/GitHub. Και εκεί υπήρχαν κάποιες προκλήσεις, καθώς οι διεπαφές των δύο site –αν και, σε γενικές γραμμές, σχεδόν πανομοιότυπες– διαφέρουν σε κάποια λεπτά σημεία. Ένα τέτοιο σημείο ήταν οι διαφορετικές διαμορφώσεις που απαιτούν: Το GitLab αρνούνταν να εμφανίσει τις αλλαγές γραμμής, εκτός και αν προπορεύονταν από 2+ κενά!

Για την ανάγνωση JSON, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα jq. Αντίστοιχα, για τη λήψη/αποστολή δεδομένων μέσω HTTP, χρησιμοποιήθηκε το curl. Και τα δύο προγράμματα προϋπήρχαν σαν απαιτήσεις στο git-issue.

Παραδείγματα χρήσης

Παραδείγματα χρήσης των καινούργιων χαρακτηριστικών, καθώς και του αποτελέσματος

Ας αναφέρουμε πρώτα συνοπτικά τη διαχείριση των καινούργιων χαρακτηριστικών. Έστω ότι έχουμε ένα ζήτημα 60f84 (η αναφορά σε όλα τα ζητήματα στο git-issue γίνεται με έναν δεκαεξαδικό αριθμό, του οποίου αρκεί να γράψουμε αρκετά ψηφία ώστε να αναφέρεται σε μοναδικό ζήτημα) και θέλουμε να δώσουμε μια καταληκτική ημερομηνία την επόμενη Πέμπτη. Μπορούμε να τρέξουμε:

$ git issue duedate 60f84 'next tuesday'
Added duedate 2019-08-27T00:00:00+03:00

Και εδώ φαίνεται η ευελιξία του GNU date: Δεν επιτρέπει μόνο ημερομηνίες όπως ’09-06-2020′, αλλά και ‘tomorrow‘, ‘saturday 4 pm‘ και ‘next month‘!

Με παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και τα weight, timespent, timeestimate.

Συνολικά, χωρίς τις εντολές για τη διαχείριση των νέων χαρακτηριστικών προστέθηκαν 5 καινούργιες εντολές: create, export, exportall, filter-apply, dump.

Για τη δημιουργία ενός μεμονωμένου ζητήματος σε GitHub/GitLab (με βάση ένα τοπικό ζήτημα) χρησιμοποιείται το git issue create:

$ git issue create 1f2 gitlab vyrondrosos demo

Κάθε ζήτημα που εισάγεται/εξάγεται «μαρκάρεται» από το git-issue (μπορεί να επιβεβαιωθεί με την εντολή git issue show <issueid>).Έτσι, όλα τα σχετικά με ένα repository ζητήματα εξάγονται (εάν φυσικά έχουν γίνει αλλαγές) με την υποεντολή export:

$ git issue export <provider> <user> <repo>
Issue b83d92872dc16440402516a5f4ce1b8cc6436344 hasn't been modified, skipping...
Comment a93764f32179e93493ceb0a7060efce1e980aff1 hasn't been modified, skipping...
Exporting issue 9179d381135273220301f175c03b101b3e9c703d as #15
...
...

Από την άλλη, αν θέλουμε να εξάγουμε όλα τα ζητήματα, χρήσιμη είναι η exportall:

$ git issue exportall <provider> <user> <repo>
Creating issue 9179d38...
Couldn't add assignee user1. Skipping...
Creating issue 3651dd3...
Creating new Milestone ver3...
Creating comment d72c68d0177b500a91ea37548e6594f84457fd5b...

Κυρίως για λόγους αποσφαλμάτωσης, αναπτύχθηκε και μια εντολή dump η οποία εκτυπώνει όλα τα ζητήματα σε μορφή JSON:

$ git issue dump
{
"issues": [
{
"sha": "4fb7a9f",
"tags": [
"closed"
],
...
...

Και τέλος, η εντολή filter-apply «τρέχει» μια εντολή ή script για κάθε ζήτημα, ώστε να αυτοματοποιηθεί η εκτέλεση αλλαγών που πρέπει να γίνουν σε όλα τα δεδομένα.

$ git issue filter-apply editdesc.sh
Filtering issue 4fb7a9ffcfc9f79b87b497e137f097c643ec3332...
Filtering issue cdaf1208bdf9c6dd839e15ea05e2d007903f4a09...
Filtering issue f3dc62b500455fccc8174fd400aabc9e561a7d19...
Filter applied. To commit the results, run "gi git commit -a".

Αναλυτικότερα περιγράφονται οι καινούργιες εντολές στο README.md.

Συμπεράσματα

Η κατάσταση στην οποία αφήνει το τέλος του Summer of Code το εγχείρημα μου είναι, τουλάχιστον από τη δική μου σκοπιά, ικανοποιητική. Ένα θέμα στο οποίο μπορεί να υπάρξει βελτίωση είναι η ταχύτητα σε αργά δίκτυα με τη συνένωση κάποιων API requests. Επίσης, θα ήταν καλό να γραφούν scripts υποστήριξης της εντολής filter-apply, τα οποία υλοποιούν κάποιες απλές διεργασίες όπως π.χ προσθήκη nametags στην περίπτωση που ένας χρήστης επιθυμεί να εξάγει ζητήματα δημιουργημένα από άλλους.

Το πιo σημαντικό στάδιο είναι φυσικά η δοκιμή στον πραγματικό κόσμο, και έτσι προτείνω σε όλους τους ενδιαφερόμενους να κατεβάσουν τον κώδικα, και να στείλουν τις προτάσεις τους (και τα bug reports!). Προσωπικά είμαι πλέον πεπεισμένος ότι το git-issue είναι και μπορεί να είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους λάτρεις της γραμμής εντολών –αλλά και της UNIX φιλοσοφίας γενικότερα– και θα ήθελα να συνεχίσω να έχω ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη του.

Στα πλαίσια του Google Summer of Code 2019 ο Χρήστος Χρόνης, προπτυχιακός φοιτητής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, ανέλαβε την ανάπτυξη ενός DIY ρομποτικού κίτ για εκπαιδευτικούς.

Στόχος του έργο ήταν η δημιουργία ενός  ρομποτικού κιτ όπου θα μπορεί ο οποιοσδήποτε με ελάχιστες έως και  καθόλου γνώσεις μηχανικής, ηλεκτρονικής και προγραμματισμού να το χρησιμοποιήσει. Επίσης άλλος ένας στόχος ήταν να δοθεί η δυνατότητα να αξιοποιηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα ή να αποτελέσει πιθανή  open source εναλλακτική πρόταση απέναντι στα εμπορικά κιτ ρομποτικής. Από τις βασικές προϋποθέσεις του έργου ήταν η εύκολη συναρμολόγηση του ρομπότ, η ελαχιστοποίηση της χρήσης εργαλείων, ο φιλικός και εύκολος προγραμματισμός, οι αναλυτικές οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης, το  εκπαιδευτικό υλικό και τα παραδείγματα χρήσης καθώς και ένα βασικό κριτήριο επιλογής ,η οικονομική άνευ περιορισμών απόκτησή του .

Trailer του έργου (https://www.youtube.com/watch?v=83zVe_P6pcM)

Αρχικά το έργο ξεκίνησε με την επιλογή των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων τα οποία θα έπρεπε να είναι χαμηλού κόστους και να μπορεί εύκολα κανείς να τα προμηθευτή από οποιοδήποτε σχετικό κατάστημα . Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που επιλέχθηκαν καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων, από απλές λειτουργίες όπως μέτρησης απόστασης ή αποφυγής εμποδίων μέχρι και προηγμένες δυνατότητες όπως αναγνώριση προσώπων.

Όλα τα μέρη του ρομπότ σχεδιάστηκαν εξαρχής με βασική προϋπόθεση την ύπαρξη 3D εκτυπωτή και με στόχο την μεγιστοποίηση της λειτουργικότητας, την προστασία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων αλλά και την σταθερή και εύκολη συναρμολόγηση. Στα πλαίσια της εύκολης και σταθερής συναρμολόγησης αναπτύχθηκε ένα σύστημα με κουμπώματα και κλιπς. Το  βασικό πλεονέκτημα της δυνατότητας των κομματιών να εκτυπώνονται είναι το χαμηλό κόστος κατασκευής του ρομπότ αλλά ταυτόχρονα και το χαμηλό κόστος αντικατάστασης φθαρμένων κομματιών .

*Σύστημα με κουμπώματα
6050
* Διάφορα εξαρτήματα
Παράδειγμα συναρμολόγησης

Ο σχεδιασμός με τα κουμπώματα και τα αποσπώμενα κομμάτια προσφέρει στον χρήστη μεγάλη ευελιξία καθώς κάθε φόρα μπορεί  επιλέγει την τελική μορφή του ρομπότ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του.

Η αρχική εγκατάσταση του λογισμικού του ρομπότ δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλή, καθώς το μόνο που έχει να κάνει ο χρήστης είναι κατεβάσει την τροποποιημένη έκδοση του Raspbian  να την γράψει σε μια micro-sd και είναι έτοιμος να ξεκινήσει. Για τον προγραμματισμό του ρομπότ αναπτύχθηκε η βιβλιοθήκη proteas_lib() η οποία μέσα από ένα αντικειμενοστραφή μοντέλο προγραμματισμού προσφέρει στον χρήστη την δυνατότητα να χρησιμοποιεί εύκολες και κατανοητές εντολες  που εύκολα μπορούν να συνδυαστούν και να κάνουν το ρομπότ να εκτελεί πολύπλοκες ρουτίνες. Το ρομπότ μετά την εκκίνησή του δημιουργεί ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης στο οποίο ο χρήστης συνδέεται με την χρήση οποιασδήποτε συσκευής με Wifi.

Ανοίγοντας τον περιηγητή του ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί στην κεντρική σελίδα διαχείρισης του ρομπότ και να επιλέξει να το προγραμματίσει  με την χρήση του Jupyter Notebook, να διαβάσει μια offline έκδοση του Wiki (https://github.com/eellak/gsoc2019-diyrobot/wiki) και να πραγματοποιήσει επανεκκινηση ή τον τερματισμο του  (μελλοντικά θα προστεθούν περισσότερες επιλογές παραμετροποίησης).

Το Jupyter Notebook επιλέχθηκε σαν προγραμματιστικό περιβάλλον γιατί δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να εκτελεί σε πραγματικό χρόνο τον κώδικα που γράφει αλλά και για το γεγονός ότι μπορεί να τον συνδυάσει τόσο με  εμπλουτισμένο κείμενο όσο και με εικόνες.

* Κεντρικό μενού

Στο λογισμικό ο χρήστης  έχει την δυνατότητα να  βρει κάποια μαθήματα τα οποία συνδυάζουν την ρομποτική με άλλες επιστήμες όπως η  φυσική ή τα μαθηματικά  (STEM) ενώ  αποτελούν παραδείγματα για το πως αυτό το κιτ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά από τους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα ο χρήστης θα βρεί παραδείγματα χρήσης των διάφορων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων σύμφωνα με τα οποία θα μπορούσε  να γράψει τα πρώτα του προγράμματα.

Το έργο αυτό ξεκίνησε από το μηδέν και για την εξέλιξη του χρειάζονται πολλά ακόμα βήματα, η βοήθεια και η εμπλοκή περισσότερων ανθρώπων είναι αναγκαία και ευπροσδεκτη αφού θα  βοηθησει την κοινότητα στην διάδοση και στην βελτίωση αυτού του ανοικτού κιτ ρομποτικής.Τα σχέδια, ο κώδικας καθώς και λεπτομερείς οδηγίες είναι διαθέσιμες στο Github (https://github.com/eellak/gsoc2019-diyrobot).

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Το μεγαλύτερο Bitcoin ανταλλακτήριο της Τουρκίας BtcTurk γίνετε χορηγός στην ομάδα Yeni Malatyaspor που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος της γειτονικής χώρας. Η συμφωνία είναι δύο ετών και περιλαμβάνει διαφημιστικά στο γήπεδο καθώς και την επωνυμία του ανταλλακτηριου στην εμφάνιση της ομάδας.

Ο CEO του BtcTurk ανέφερε ότι αυτή η συμφωνία θα βοηθήσει στην περαιτέρω διάδοση του Bitcoin στην Τουρκία.

” BtcTurk is proud to add another milestone to the evolution of crypto currency industry globally as they did in the past with the first Bitcoin/Turkish Lira trade in history, and said, “And now, we are excited to make another breakthrough in our country and in the world, bringing Yeni Malatyaspor, one of the successful clubs in Turkey Super League and BtcTurk together. We believe in the future of Turkish sports and football and aim invest more in the forthcoming years. With this agreement, we have taken a significant step to increase awareness towards Bitcoin and contribute to healthy growth of cryptocurrency industry in Turkey as well. BtcTurk Yeni Malatyaspor will provide a significant momentum to such vision through its contributions it will make to Turkey Super League. I would like to thank Mr. Adil Gevrek and BtcTurk Yeni Malatyaspor Management for their support and contribution to such a unique sponsorship deal.”

To BtcTurk είναι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο στην Τουρκία με ένα καθημερινό όγκο συναλλαγών που ξεπερνάει 6 εκατομμύρια δολάρια. Αν και δεν υπάρχει ξεκάθαρo νομικό πλαίσιο για το ίδιο το Bitcoin αυτή την στιγμή λειτουργούν στην χώρα δεκάδες πλατφόρμες ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων αλλά και αρκετά spot με Bitcoin ATM σε όλες τις μεγάλες πόλεις.

Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα Bitcoin ανταλλακτήρια της Τουρκίας είναι η απροθυμία των εγχώριων τραπεζών να συνεργαστούν μαζί τους.

The post Bitcoin ανταλλακτήριο χορηγός σε ομάδα πρώτης κατηγορίας στην Τουρκία appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

update 11/9

Όπως αναφέρει ένας από τους developer του lightning network το bug ήδη έγινε exploit σε node που δεν έχουν ακόμα αναβαθμίσει στις νεώτερες εκδόσεις και για άλλη μια φορά προτείνετε η άμεση αναβάθμιση στους διαχειριστές των lightning node.


 

Κενό ασφαλείας βρέθηκε στο core κώδικα του Lightning Network που επηρεάζει και τις τρεις δημοφιλής υλοποιήσεις του αλλά και σχεδόν όλα τα διαθέσιμα wallet. Όπως αναφέρει το μήνυμα που αναρτήθηκε στην email λίστα του linux foundation υπό συνθήκες το bug μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε απώλεια Bitcoin στα wallet η ακόμα και στα κανάλια πληρωμών που διατηρούν τα lightning network node.

Ήδη το bug έχει διορθωθεί με τις νέες εκδόσεις να είναι διαθέσιμες για αναβάθμιση.

Security issues have been found in various lightning projects which
could cause loss of funds.

Full details will be released in 4 weeks (2019-09-27), please uprade
well before then.

Effected releases:

  CVE-2019-12998 c-lightning < 0.7.1
  CVE-2019-12999 lnd < 0.7
  CVE-2019-13000 eclair <= 0.3

Cheers,
Rusty.


The post -update 11/9- Κενό ασφαλείας στον κώδικα του Lightning Network. Άμεση αναβάθμιση στις νέες εκδόσεις appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Το Ubuntu 18.04.3 LTS κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτό το μήνα με ενημερωμένο πυρήνα και drivers για κάρτες γραφικών, καθώς και όλες τις τελευταίες ενημερώσεις πακέτων και βελτιωμένη ενσωμάτωση του Livepatch το οποίο καθιστά ευκολότερη την ενημέρωση του πυρήνα Linux χωρίς να χρειάζεται επανεκκίνηση. Όπως γνωρίζετε η μόνη φορά που χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση τον υπολογιστή σας... Continue Reading →

Αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events

Ημερομηνία/ΏραΕκδήλωση
02/09/2019 – 06/09/2019
Ολοήμερο
EuroSciPy 2019 – 12th European Conference on Python in Science
BIZKAIA ARETOA, University of the Basque Country, Bilbao
03/09/2019 – 06/09/2019
Ολοήμερο
Open Source Firmware Conference-OSFC 2019
Google Building MP1, California
03/09/2019
18:00 – 22:00
Hackday at hackerspace
Hackerspace.gr, Αθήνα
04/09/2019 – 06/09/2019
Ολοήμερο
GNU Hackers Meeting 2019
Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de sistemas Informaticos, Madrid
06/09/2019 – 08/09/2019
Ολοήμερο
PyColorado 2019
The Studio Loft, Denver
07/09/2019 – 13/09/2019
Ολοήμερο
Akademy 2019
Building U1-U4, Piazza della Scienza, Milan

Learn2Analyze Educational Data Literacy competence framework

Ένα νέο Ευρωπαϊκό Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) με αντικείμενο την Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων (Educational Data Literacy) και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί για την υποστήριξη της διδασκαλίας ψηφιακών μαθημάτων και μαθημάτων που εφαρμόζουν την Αντεστραμμένη Διδασκαλία, προσφέρεται δωρεάν από τον Οκτώβριο.

To Learn to Analyze Educational Data and Improve your Blended and Online Teaching MOOC συνδυάζει την εκμάθηση της απαραίτητης θεωρίας για τη συλλογή, την ανάλυση, την ερμηνεία και τη χρήση εκπαιδευτικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που σχετίζονται με την ηθική και την ιδιωτικότητα) με την πρακτική εξάσκηση μέσω της εφαρμογής της αναλυτικής εκπαιδευτικών δεδομένων σε τρεις διαφορετικές πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης με έμφαση στο Moodle.  Απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης, καθώς και φοιτητές.

Το Learn2Analyze MOOC ξεκινά στις 21 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει 8 εβδομάδες, παρέχοντας δωρεάν την Πιστοποίηση του Learn2Analyse στην Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων (Certificate of Achievement in Educational Data Literacy). Το Learn2Analyse είναι Ευρωπαϊκό Έργο που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Εγγραφείτε σήμερα στο MOOC

Learn to Analyze Educational Data and Improve your Blended and Online Teaching

και αποκτήστε δωρεάν

Πιστοποίηση Δεξιοτήτων στην Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων

μέχρι το τέλος του χρόνου.